Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Vyzerá to tak, že pôvodnú verziu Posolstva ponúkajú na http://svetlo.hyperlink.cz aj v tlačenej forme. Potom aj pán Jozef P. písal o Josefovi Kovářovi ml. zo Zlína, ktorý vydáva predvojnové Posolstvo. V slovenčine to asi neexistuje. Z uvedenej stránky mám stiahnuté Posolstvo v elektronickej forme a postupne si ho v robote čítam ak mám na to kľud. Dnes to bola Symbolika v lidském osudu. To ma inšpirovalo kvyjadreniu názoru na problém s karmou o ktorom písali Michal a Tibor:

Človek niekoho zvedie z cesty, čím sa títo dvaja vzájomne spútajú vláknami. Ak potom ten zvedený odmieta pomoc toho prvého a nechce nastúpiť na duchovnú cestu, sú obaja stratení?
Myslím si, že celý problém môže skončiť uzavretím kruhu karmy iba symbolickou formou za určitého predpokladu. Je ním to, že ten prvý (vinník) prešiel od času keď nastal čin vyraznou vnútornou premenou. Nová rovnorodosť jemnohmotného okolia vinníka vtedy nedovolí vracajúcej sa karme ublížiť. Ak on nespraví nejakú chybu, napríklad že by podľahol úzkosti, tak sa tá vracajúca oslabená karma prejaví iba symbolicky. Samozrejme, že najlepšie by bolo keby nu zvedený odpustil. Vtedy by sa karmické spojenie rozpojilo zo strany zvedeného.
Nieje mi jasné to, že v prípade ak vinník prejde trvalou vnútornou zmenou a symbolické vyrovnanie karmy za pozemského života ešte nenastane, či kôli tomu bude musieť prísť znovu na Zem aj keď by to bol jediný dôvod na inkarnáciu.
 
Pan Michal:
Uvedomil som si to už po napísaní že to s tým mixom neznie dobre, nemyslel som to hanlivo.
 
Pekný deň. Na začiatok chcem povedať niečo k slovu, ktoré som použil v poslednom príspevku. Slovo mix som nemyslel nijak hanlivo, avšak tým netvrdím, že Vy ste to takto pochopili. Myslel som tým, že prednášky z Doznievaní sú pomiešané s prednáškami z Posolstva Grálu - veľké vydanie. Toto vysvetlenie je tu len na to, aby bolo jasno a aby snáď nevznikli omyly. Pretože ja si aj to súčasné Posolstvo vážim. V súčasnom Posolstve je napríklad prednáška "Antikrist" štvrtá. Je v nej hneď napísané, že vinu na všetkom nesie pripútanie k rozumu. Toto vôbec nemusí byť každému jasné, pretože človek je akoby hneď vrhnutý do pravdy, bez prechodu. V pôvodnom Posolstve to poradie bolo úplne iné. Menovaná prednáška sa nachádzala až takmer na konci. Je to úplne iné čítať Posolstvo v pôvodnom znení ako v súčasnom. Ja tvrdím, že pôvodné Posolstvo je jednoduchšie prijať, lebo doslova vedie človeka od stupňa k stupňu. Toto v súčasnom Posolstve nie je dodržané. Preto mi pripadá dosť nepochopiteľné, keď niektorí tvrdia, že Pán prepracoval Posolstvo za účelom lepšieho prijatia ľuďmi. To lepšie prijatie je zrejme myslené v tom zmysle, že z pôvodného Posolstva boli vyňaté slová, vety, prednášky, z ktorých priamo vyplývalo kto On je. Napríklad na konci knihy Posolstvo Grálu, Vo Svetle Pravdy, veľké vydanie, bolo prehlásenie v zmysle ,,Ja som Syn Človeka...". Otázka: vyňal by kvôli ľuďom Abd-ru-shin túto zmienku o sebe? Spravil to Ježiš? A teraz nasleduje obrovský rozpor: v diele "Pôsobenie Abd-ru-shina, Márie a Irmingard..." od pána Herberta Vollmanna je uvedený Abd-ru-shinov list, v ktorom On niekomu píše, aby toto prehlásenie z knihy vyrezal, že tak to bude pre ľudí prijateľnejšie. Vidíte? Ako ide človek hlbšie a hlbšie, stále viac sa zamotáva do protikladných vyhlásení a názorov až z toho môže akurát zúfať a hľadanie vzdať. Čo sa mňa týka, ja to nevzdám. Vidím, že z Vás mám zrejme k dispozícii najviac dokumentov, ale preto nechcem pôsobiť ako tútor. Nechcem Vás zaviesť na nesprávnu cestu. Ak máte niekto záujem o Posolstvo Grálu, veľké vydanie, je ho možné stiahnuť v elektronickej podobe z internetu, adresa: http://svetlo.hyperlink.cz
 
Ďakujem pán Michal, záujem pretrváva!
V súvislosti s touto témou, bližšie s tým ak trojdielne Posolstvo vzniklo bez súhlasu Abdrushina ma napadla myšlienka ktorá hovorí o tom, že slabosť toho mixu dokázala zneutralizovať pani Natália Večnými Zákonmi. VZ sú aj skrátenou verziou Posolstva a čitateľ, ktorý sa zoznámil najprv s nimi ľahšie drží niť pri čítaní trojdielneho Posolstva a zlé poradie prednášok dokáže preklenúť. Zrejme sa dá dať celá vec definitívne do poriadku ak si potom čitateľ ešte prečíta aj pôvodné Posolstvo.
 
Samozrejme som netvrdil, že šíriť Posolstvo nebudem, lebo s tým mám aj negatívne skúsenosti. Chcem však písať o niečom inom. Pán Kopernický napísal, že ho pátranie po pravde ohľadne autorstva trojdielneho Posolstva zaujíma a preto sa chcem s radosťou podeliť o svoje zistenia v tejto veci. Ešte som sa nedostal k dokumentu, ktorý by napísal sám Abd-ru-shin ohľadne toho, že on prepracoval Posolstvo. Takéto niečo zrejme ani nie je. To, že existuje svedectvo sl. Irmingard je dosť závažné. Má to veľkú váhu, pokiaľ berieme fakt, že je časťou Trigonu. Ak si však prečítate prednášku, ktorá sa nenachádza ani v pôvodnom Posolstve a v Doznievaniach, tak s úžasom zistíte, že ona bola ľudský duch, ktorý prijal praduchovnú iskru. Z iných materiálov (list Abd-ru-shina pani Roselis von Sass, pokiaľ je autentický) vyplýva, že Čistota sa mala na konci 30. - tich rokov od sl. Irmingard odpútať (tieto informácie sú len približné!). Toto dovoľuje myslieť tak, že sl. Irmingard už nebola časťou Trigonu a preto jej svedectvo na váha stráca. Poďme ďalej. Asi hlavným argumentom, ktorý zástancovia trojdielneho Posolstva, používajú je, že On musel zmeny spraviť v dôsledku zlyhania ľudstva. Jeho slová v prednáške "A keď sa ľudstvo spýta..." ,,Potom tiež poznajú bohatstvo môjho Posolstva, na ktorom nebude zmenené ani slovo, ale je a zostane tak ako bolo mnou dané." sa vykladajú tak, že on nepredpokladal, že povolaní zlyhajú. Tu podľa mňa, my ľudia, vnášame ľudskosť do konania autora Posolstva a zabúdame, kto vlastne bol. Ak napísal, že Posolstvo sa nezmení, tak to znamená, že sa tak stane bezpodmienečne. Nech sa udeje čokoľvek. Tá téza o tom, že zlyhanie povolaných bolo príčinou zmeny Posolstva, stojí na dosť vratkých základoch. Prečítajte si odpoveď na otázku o Krišnamurtim na http://svetlo.hyperlink.cz. Z nej vyplýva, že ak Abd-ru-shina ako Syna Človeka nespozná umierajúce Nemecko, povstanú na miesto tích, čo zlyhali iní povolaní. Dokonca, povolaný bude iný národ. Táto odpoveď musela byť zverejnená ešte pred zlyhaním povolaných, ktoré sa datuje na polovicu roka 1936, pretože sa tu píše, že Ho umierajúce Nemecko ešte len má spoznať. Z toho vyplýva, že so zlyhaním povolaných bolo počítané! Ďalším argumentom, ktorý potvrdzuje, že On nemohol Posolstvo zmeniť sú nasledujúce slová z prednášky "Ja posielam vás": ,,Nemiešajte tiež nič z terajších prednášok s obsahovou časťou začiatku Posolstva, pretože to sa nenechá zlúčiť. Musia nasledovať za sebou tak, aby sa vytvorili stupne pre správne porozumenie. Poradie, ktoré som určil, vyžaduje bezpodmienečne neustáleho dozrievania. Začínam od začiatku doterajšieho porozumenia a stupňujem poznanie postupne za sebou tak, aby ma ľudský duch mohol nasledovať." Porozumeli ste? Jedná sa hlavne o prvú vetu. A teraz sa pozrite na usporiadanie prednášok v trojdielnom Posolstve. To je mix! Ak bude záujem, napíšem na budúce ďalšie argumenty.
 
Tento príspevok som napísal aj na fórum pribina.host.sk Človek niekoho zvedie z cesty, čím sa títo dvaja vzájomne spútajú vláknami. Ak potom ten zvedený odmieta pomoc toho prvého a nechce nastúpiť na duchovnú cestu, sú obaja stratení? Ako potom odčiniť túto chybu? Takto som to pochopil. Zároveň som si uvedomil, že odpoveď nepoznám a že chcem vyskúmať tie najvyššie veci, no takéto nepatrné otázniky života prehliadam. Myslím si, že to nie je tak, že človek sa na niekom previní, potom to oľutuje, prosí o odpustenie, ale ten druhý, ktorému bolo ublížené, je zlomyseľný a preto neodpustí v dôsledku čoho vlákna medzi týmito dvomi ľuďmi stále existujú. Ďalší dôsledok toho by potom bol, že obaja budú stiahnutí do rozkladu, hoci ten prvý, dajme tomu, v sebe prechováva úprimnú silnú túžbu po dobre a Svetle. Ak by to takto fungovalo, bolo by veľa ľudí už vopred stratených a preto cítim, že takto to nebude. Musí byť nejaký iný spôsob ako sa oslobodiť od takýchto nitiek, aj keď ten druhý nechce nastúpiť na správnu cestu. Nie je možné, že tu už potom pripadá do úvahy slobodná voľa toho zvedeného? Ak odmieta pomoc, on sa rozhodol. Nerozväzujú sa potom nitky sami? Čo robil Saul? Prenasledoval kresťanov a predsa sa stal Pavlom. Bol by poverený hlásať evanjelium, ak by bol stratený, teda už zavrhnutý? V tomto vidím Lásku Božiu, že môžeme napraviť svoje chybné kroky a aj keď v danej chvíli, či etape života nevieme ako to spraviť, určite príde niečo, čo nás môže očistiť. Avšak čakať nečinne na takúto chvíľu je nesprávne. Ľudia dobrej vôle! Máme byť soľou tejto zeme!
 
Devínsky  
Michal, vyzerá to tak, že sa cítite byť vinný kôli dievčaťu ktoré neprijalo Slovo.
No, nie je to jednoduché, nájsť správnu osobu, čas a formu. Ale myslím, že naučiť sa to a robiť to máme, aby čo najviac ľudí prišlo do kontaktu so Slovom. Strach z neprijatia by nám v tom nemal brániť. Mnoho ľudí je takých, že ich počiatočný postoj voči novému čo ruší ich momentálny svetonázor je spravidla negatívny. Druhý pokus by už mohol byť prijatý pozitívnejšie.

Zdá sa horší prípad mám ja s mojím otcom. On si sám, už pred rokmi, zobral tú moju druhú knihu Posolstva, číta niektoré časti, nahlas sa nad tým pohoršuje a vpisuje do nej červeným perom poznámky o tom ako je to v rozpore s učením RK cirkvi. Abdrushinovi nevie prísť na meno. Vyzerá to katastroficky, no napriek tomu vkladám myšlienkovo do neho nádej, že možno raz sa mu oči pootvoria.
 
Devínsky  
Keď som raz počúval záznam jednej z prednášok p.Sitára utkvelo mi z toho v pamäti aké okolnosti ovplyvňujú človeka pri dôležitých rozhodnutiach. Jadro spočívalo jednak v tom, že teda nie kedykoľvek, ale len v niektorých jednotlivých chvíľach v živote prichádzajú zlomy v ktorých sa človek rozhoduje čo a ako ďalej, a potom v tom akú dôležitú úlohu v týchto chvíľach zohráva kvalita jeho jemnohmotného okolia. A to je okrem iného formované aj druhom myšlienok aké ostatní ľudia na túto osobu vysielajú, čiže aj ja sám!
Toľko mám v tejto chvíli k problému ktorý tu prezentoval Tibor.
 
tento príspevok som napísal aj na Pribinovom fóre ale samozrejme ma zaujíma aj Vaša reakcia, preto ho tu opakujem: Človek,postupne sa zbavujúci k zemi pútajúcich nitiek, najprv tých zdanlivo menších a potom, keď ide daľej a daľej tak sa mu postupne odkrývajú také nitky, ktoré mu ani na um neprišli alebo boli dávno zabudnuté a oni sa zrazu pred ním objavia. Chcú byť rozviazané! Najjednoduchšie je to s takými, ktorými si človek škodí sám sebe a "stačí" mu pracovať len na sebe, ale čo ak Ublížil alebo Zviedol z cesty niekoho iného ?! Teda také, na uzavretie ktrorých by potreboval VEĽMI DLHÝ ČAS resp. Ďalšiu inkarnáciu, na ktorú neradno spoliehať. Je to "podobne" ako pri spovedi. Uznám svoju vinu a nakoniec "slúbim že sa polepším". Lenže Polepšenie-Odčinenie nenastane UZNANÍM viny ale následným POLEPŠENÍM-ODČINENÍM. Na ktoré sa už samozrejme po spovedi po odrapkaní zabudne. Vieme, že odčinenie si vyžaduje potom pomôcť konkrétnemu Poškodenému človeku nielen fyzicky ale aj duševne. Teda ospravedlniť sa mu nestačí ! To je len uznanie viny. Teda musíme ho privieť na takú duchovnú úroveň, na ktorej by bol, keby sme mu neuškodili.Je to aj môj problém. Ako duchovne pomôcť človeku, ktorý o to nestojí, resp. možno by o to stál, keby sme mu TO podali hotové na taniery. Jedine poznanie Pravdy človeka môže uviesť na Cestu. Teda ako niekomu pomôcť a pritom rešpektovať, že iba Vážne Hľadajúci majú nájsť a zároveň tlak vlastných nitiek nútiacich k činu na rozviazanie. Ale človek môže duchovne stúpať len ak sám chce. Nikto ho nemôže nasilu nieť na chrbte. Akou formou teda niekoho takpovediac "nasilu" priviesť na správnu cestu, a pritom nechať aby sa rozhodol sám. "Nasilu" vraím preto, lebo Niečo spraviť MUSÍME! Dá sa to vyriešiť, ale všetko chce svoj čas. Unáhlené konanie môže spôsobiť ešte viac škôd. Problém sa stáva PROBLEMOM, ak je dotyčný človek vzdialený niekoľko 100viek km alebo ho "poznanie Pravdy" vôbec nezaujíma. Samozrejme Pozor na vlastný Postoj. V popredí má byť snaha Pomocť, nie snaha očistiť rýchlo Seba. V podstate som si sám aj odpovedal, ale zaujíma Váš postoj a názor na danú "vec". V hluku myšlienok je niekedy problém rozoznať šepot ducha a možno niekto začuje cestu ktorú nevidíme... Určite nemám podobný problém len ja, a tak možno reakcie na toto pomôžu aj niekomu inému. Prajem Všetkým krásny deň. Tibor
 
Devínsky  
Spor o autorstvo trojdielneho Posolstva ma zaujíma do tej miery ako mi záleží na všeobecnom pátraní po pravde. Prakticky som čerpal všetko iba z trojdielneho. Keď som s ním začínal tak nepamätám, že by som mal nejaké problémy s chápaním kôli zlému poradiu prednášok. Možno aj tým, že najprv som sa dobre zoznámil s VZ a tak som mal už základný prehľad. Celkovo mám momentálne sklon uveriť viac tomu, že trojdielne Posolstvo bolo zostavené Abdrushinom osobne. Aj preto že s Jeho reálnym pôsobením to bolo ku koncu inak ako bolo plánované a aj preto, lebo existuje dokument: Prehlásenie ku vzniku diela Vo Svetle Pravdy od pani Irmingard Bernhardt, čo by, ak by to bolo inak, musela byť vyslovená lož.
Apoštolský syndróm som mal aj ja dosť silný. Podobne ako pán Tibor, tež som si kúpil ešte jedno Posolstvo na apoštolské účely. Dnes sa to u mňa prejavuje viac prostredníctvom postojov k najrôznejším životným a spoločenským otázkam než priamym poukazovaním na Posolstvo.
Myslím si, že táto téma by si zaslúžila aby sme ju postupne rozobrali viac aj s otázkami, ktoré k tomuto položila Tereza..
 
Prajem všetkým pekný deň! Chcem napísať niečo k tomu apoštolskému syndrómu. Myslím, že je celkom prirodzeným stavom chcieť sa podeliť s ostatnými o niečo, čo v človeku nadšene vrie. V tomto prípade ide o Posolstvo. Za ten čas, čo sa ním zaoberám bližšie, som o ňom hovoril štyrom ľuďom. Prvý dvaja o to nestáli, lebo chcenie vedieť o tom nevyšlo z ich strany. Dokonca som jednému dievčaťu, ktoré študovalo katechetiku, požičal knižku "Otčenáš. Desatoro Božích prikázaní". Čítala to, ale neprijala to! A teraz si prečítajte to hrozné odsúdenie, ktoré je napísané asi v prednáške "Sväté Slovo". Človek sa na Slove súdi! Ja teraz môžem za to, aké vlákna si do svojej karmy ona votkala! Ďalší dvaja ľudia sa dostali k Posolstvu skrze mňa. Tu však už vývoj je zdá sa pozitívny. Myslím, že človek by mal dobre uvážiť, koho s Posolstvom oboznámi a koho nie.
 
Pozdravujem Vás. Ja so o sebe uz niečo bližšie dávnejšie písal na pribinovom fóre, ale v skratke to zhrniem. Mám o pár dní 28 rokov, som slobodný, z Nitry, pracujem v štátnej správe ako informatik. K posolstvu som sa dostal takisto ako p.Marian cez rádio, vtedy ešte Rádio Hviezda a tam som počul rozhovor s pani Natáliou.... Momentálne by som reagoval na podnet Michala a ktory bol zopárkrát preberaný aj na pribinovom fóre. Konkretne ide o názor vo veci zmeny obsahu (rozsahu) predvojnového a povojnového Posolstva. Na základe niektorých materiálov, ktoré mám od p.Michala to u mňa prebiehalo približne nasledovne. Čítal som o tom 4 "materiály" z ktorých 2 boli ZA a 2 boli PROTI. Použité boli rôzne tvrdenia ktoré ale ja nemôžem posúdiť, lebo som nebol pri Tom. Popravde som v tom pre Mna nevidel veľkú dôležitosť, pretože ja som našiel obrovské hodnoty už keď som kedysi čítal po prvý krát "len" to povojnové vydanie. Dokonca som si kúpil ešte jeden výtlačok, aby som ho mohol v prípade záujmu niekomu požičať a aby som mohol aj ja čítať zároveň. Teraz však neviem Či by som takto niekoho úmyselne nezavádzal. Takto som to videl donedávna, kým som sa nezačítal do predvojnovej verzie získanej len nedávno. Narazil som tam na časť textu ktorá sa opakuje v dvoch rôznych prednáškach. Sú to vlastne kúsky rôznych odstavcov v rôznych častiach prednášky. Ak by som si ich vypísal, zabrali by asi jednu celú stranu! Niekde sa vety opakujú doslovne a niekde sa zhoduje obsah a rozdiel je len v preklade slov z nemčiny. (nespomínam si teraz presne na čísla prednášok ale ak si to chce niekto overiť, zistím a napíšem ich) Myslíte si že by Abdrushin potreboval zopakovať skoro celú, už raz napísanú stranu ? Neviem či sa jedná len o Súčasnú chybu vo vydavatelstve alebo pri tlači. Naozaj neviem. Abdrushin dosiahol svoj úmysel. Či predvojnovou, či povojnovou verziou, prebudil ducha a ukázal mu cestu. Teraz vieme, že Boh sa nás nebude pýtať na okolnosti našej neschopnosti a na reči, ktoré sme okolo toho viedli, ale bude sa pozerať na to, ako sme Posolstvo využili. Aký Sme, ako sme žili, Ako sme sa Hýbali... Prajem krásny deň. Tibor
 
Devínsky  
ďalší
Ešte skôr ako sa tu rozvinú debaty chcel by som nastoliť ešte jednu organizačnú tému, a to o tom akú máte predstavu o pozývaní ďalších osôb do našej diskusie.
Aby ste mali prehľad:
Pozval som sem 9 ľudí z fóra u Pribinu, z ktorých jeden odmietol (Miroslav), dvaja sa mi ešte neozvali (Jozef, Zuzana) a jeden sa chystá zaregistrovať (Jan). Ostatní ste tu podľa zoznamu v záhlaví hore.
 
Devínsky  
Myslím, že ako som už avizoval, je čas aby som niečo napísal o sebe. Tým ale nechcem povedať, že ak sa ešte niekto plánuje vyjadriť k problému okolo združovania žeby tak nemohol urobiť kedykoľvek neskôr.

Mám 43 rokov, som ženatý, mám dvoch synov, bývam v Chorvátskom Grobe (okres Senec) a pracujem v Bratislave.
Vzdelaním aj zamestnaním som technik (telekomunikácie), súkromne ma ale zaujíma mnohé súvisiace s prírodou, zdravím, staviteľstvom, a iné.
Pochádzam, aj manželka, z typickej slovenskej katolíckej rodiny, miestami až horlivo-katolíckej. Sám som túto vieru praktizoval, teda chodil v nedeľu do kostola. Niekedy v septembri 98 som náhodne počul v rádiu Twist rozhovor s pani Natáliou, to vo mne vyvolalo záujem o jej knihu, ktorú som ešte v ten isý večer začal doma čítať. Čítanie Večných Zákonov u mňa spôsobilo vnútornú revolúciu z ktorej som vyšiel ako iný človek. Teda až následne som sa dostal k Posolstvu, čo ma ubezpečilo že idem správnym smerom. S cirkvou som sa samozrejme rozlúčil, no mám ešte stále nie úplne vyvážený vzťah s tými, čo to nevedeli pochopiť (stráviť).

To bolo stručne, keby toto niekoho inšpirovalo k otázkam na mňa, nech sa páči.
 
Devínsky  
MichalT:
Bol by som tiež bol rád keby sa tu vytvorila dobrá atmosféra, ale samozrejme Pravde dávam prednosť. Kôli tomu tu aj očakávam najrôznejšie konflikty. Avšak prezentované kultúrne, civilizovane.
 
Úvod
Prajem pekný deň. To, či je v poriadku toto fórum, či je správne, že je uzavreté pred verejnosťou... Ja si myslím, že áno. Veď je to prirodzené, že je to takto. Ak by sa napríklad stretli traja ľudia z tohoto fóra osobne niekde na ulici, tak by nahlas do sveta nevytrubovali o čom sa rozprávajú a to len preto, že "svieca má byť postavená na stole, aby svietila všetkým" alebo preto, aby si dokázali, že sa nehanbia priznať sa k Bohu alebo k p. Natálii alebo k Posolstvu Grálu atď. atď. Čo sa týka toho predstavenia sa navzájom... Asi každí cítite, že to vytvára medzi nami mosty a tento kontakt na tomto fóre sa stáva akýmsi osobnejším, farebnejším, teplejším a pod. Môže to však byť aj na škodu, ak by sme sa navzájom prepútali tak, že by nás to odvádzalo od toho hlavného: od hľadania Pravdy. Myslím to tak, že na toto fórum treba chodiť s pocitom, že chcem, aby ma to pozdvihlo vyššie k Pravde a nielen za cieľom toho, že sa porozprávam s podobne zmýšľajúcimi. To prvé však tiež nevylučuje, aby tu bola teplá, priateľská atmosféra. To druhé však znamená dávať prednosť takejto atmosfére pred Pravdou. Z dôvodu správnosti toho druhého napíšem niečo o sebe, avšak len základné údaje. Ostatné moje príspevky budú patriť oveľa viac neosobným veciam. Takže, moje meno je Michal Trubíni, mám 21 rokov a momentálne študujem na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Posolstvo študujem asi tri roky. Poznanie v ňom obsiahnuté sa snažím s kĺbiť s vedeckým poznaním, veda je totiž náplň môjho vysokoškolského štúdia. Myslím, že toľko o mne stačí. Chcel by som vás, ľudia, spýtať, či si myslíte, že Posolstvo zmenil Abd-ru-shin. Má vôbec zmysel hľadať na túto otázku odpoveď? Je to podstatné?
 
Devínsky  
Môj pohľad na tento problém je zhruba nasledovný:
Otvoril som to tu s hlavnou myšlienkou vzájomne si pomôcť a informovať sa, nie združovať a skrývať sa. Aby sa to dalo technicky zabezpečiť musí to vyzerať tak ako to vyzerá. Klub, registrácia, moderátor,.. Ale to sú iba technické prostriedky k tomu aby mohla fungovať táto forma komunikácie.
Je to len iná forma takej istej komunikácie, ktorá by napríklad prebiehala pri osobnom stretnutí niekoľkých ľudí.
Ak som dobre pochopil zmysel odporúčania pani Natálie nezdružovať sa, tak ho vidím v tom že skupinu ktorá je nejako organizovaná v tom zmysle že v nej existuje nejaké vedenie, autorita, hierarchia, sa môže stať ľahkou korisťou temna. Stačí mu ovládnuť vedenie a to potom svojím vplyvom stiahne celú skupinu.

V tomto našom prípade je tá hrozba závislá od toho ako silno sa necháme ovplyvňovať subjektívnymi názormi ktoré tu budú prednesené, do akej miery si ich vnútorne kriticky vyhodnotíme. Hierarchia tu nieje, ibaže by sa tu niekto z nás nejakým spôsobom cez svoje príspevky prejavoval dominantne a zavádzajúco a ostatní by nekriticky príjmali jeho názory.
No neviem, posúďte sami.
 
Takže na úvod ešte raz ďakujem za pozvánku. No a k otázke existencie tohto fóra teraz naozaj neviem odpovedať. Úmysel je dobrý, ale ako sa to tu vyvinie neviem. Ja sám som mal plno nápadov či s už poskytovaním rôznych materiálov na svojej stránke alebo stretávaním sa ale postupom času si stále viac a viac myslím že treba ovela viac vážiť každé slovo, nieto ešte verejne vyslovené, lebo situácia je oveľa vážnejšia než sa možno zdá! Rád si prečítam názor ďalších pozvaných. Zatiaľ prajem krásny deň. Tibor Burian
 
Devínsky  
otázka
Teší ma, že sme tu už traja a tak je už aktuálne aby som napísal niečo o sebe.

Ešte predtým tu mám však niečo, čo by malo byť zodpovedané hneď na začiatku!
Je to vec, ktorú som riešil ešte pred založením tohto klubu, teraz ma na to upozornil jeden (zatiaľ) z deviatich pozvaných.
Vy ste vlastne na tú otázku zodpovedali tým, že ste sa sem prihl ásili.
Ale predsa, myslíte si, že existencia tohto diskusného klubu je v rozpore s odporúčaním pani Natálie aby jej priaznivci nevytvárali rôzne skupiny, spolky a združenia?
Ďalej, či fakt, že je tento klub navonok uzavretý nieje v rozpore s tým že sa nemáme skrývať a uzatvárať pred okolím, čo je uvedené v Posolstve?
 
Devínsky  
Tak, a máme tu k dispozícii nejaký priestor, ktorého využitie je v našich rukách.
Ja ako moderátor som si dal za úlohu tento klub zriadiť a rhromaždiť aspoň niekoľko osôb, ktoré sem radi občasne niečím prispejú.

Aby sme sa lepšie spoznali a nediskutovali tu iba anonymne, navrhujem aby každý nový diskutujúci uviedol aj svoje občianske meno a ešte lepšie aj napísal pár vetami niečo o sebe ako aj to akým spôsobom sa dostal k Večným Zákonom a k Poslostvu. Zoznam diskutujúcich aj s menami bude vypísaný v záhlaví tohto klubu.

To ostatné, teda samotná diskusia, príspevky, aké a o čom, chcem rád nechať na Vás, nemám v pláne to tu nejak príliš organizovať a riadiť. Nemusia to byť iba vážne úvahy, vítané sú tu aj napríklad drobné postrehy z každodenného života. Je tu možnosť vložiť linky, obrázky, aj komunikovať medzi sebou individuálne cez Vzkazník. Neviem teraz dopredu odhadnúť ako sa to tu bude vyvíjať, ale mám tušenie že by nám vzájomná komunikácia v tejto forme mohla niečím pomôcť.