Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Súvislosti spojené s Imanuelom, Prakráľovnou, pani Natáliou …

Mnohí ľudia, ktorí čítali „Večné zákony“ od pani Natálie a tiež mnohí, ktorí ju aj osobne poznali a snažia sa držať dnes Posolstva Grálu, sa vyjadrili v tom zmysle, že ona dobre začala, ale potom… Tu je mimoriadne potrebné jednu vec pripomenúť.

Ak niekto dnes spochybňuje jej poslanie s tým, že dobre začala, je to priamo ukážka toho, že buď sa takto vyjadril k veci, ktorej nerozumie, alebo poukazuje na seba samého, že vlastne on dobre začal, lebo spočiatku veril poslaniu pani Natálie, ale nesplnilo sa podľa jeho vlastných prianí, a tak prestal veriť. Dôkaz? Úplne triviálne logický.

Čo bolo prvým krokom pani Natálie v jej poslaní? Ako sama píše, mala najprv osloviť ľudí „Novým evanjeliom“ – skrátenou verziou Posolstva Grálu!

Pýtam sa len tých, ktorí chápu Posolstvo Grálu a ktorí ho prijali. Kto z ľudí si dnes môže dovoliť zverejňovať skrátenú formu Posolstva Grálu a vysvetľovať rôzne súvislosti okolo neho vlastnými slovami? Priznajme si, že nikto!

Ale tu si to predsa niekto dovolil! A bol to jeho prvý krok! Pani Natália práve takto začala svoje poslanie napĺňať.

Takže sú tu len dve možnosti. Všetko – alebo nič!

Buď si pani Natália svoje poslanie vymyslela a potom začala zle hneď od začiatku, lebo na Posolstve Grálu sa nesmie nič meniť, uberať, ani pridávať, alebo si svoje poslanie pani Natália nevymyslela, ale potom ho plnila pod vedením a kontrolou Imanuela hneď od začiatku až do konca dobre, a to tak, že toto jej poslanie sa naplnilo hrubohmotnou inkarnáciou kráľa Tisícročnej ríše - Imanuela v novembri 1998.

Tvrdenia typu, že nebolo to až také zlé od nej, hlavne na začiatku, sú len slabošstvom tých, ktorí sa takto navonok prejavujú. Prejavujú tým len vlastnú vlažnosť a neznalosť Posolstva Grálu.

Ak pani Natália verejne prehlásila, že bola inšpirovaná a vedená Duchom Svätým – Imanuelom, tak každý stúpenec Posolstva Grálu mal k tomuto zaujať nekompromisné stanovisko. Buď jej neverím, a tak nemôže byť ani jej začiatok v tomto prípade dobrý, alebo jej verím - od začiatku až do konca.

Kto sa správa spôsobom „ani ryba - ani rak“, patrí medzi vlažných a taký bude zavrhnutý. Je to napísané aj v Biblii, aj v Posolstve Grálu.

Jozef Potúček

 
AKÍ SME?

Vieme veľmi dobre, kde sa nachádzame. Vieme veľmi dobre, že Zem je už skoro celá ponorená do jemnohmotného bahna. Je naozaj počudovaniahodné, že sa opätovne necháme „nachytať na hruškách“.

Myslím, že posledné udalosti okolo nás to plne potvrdili.

A ako sa tvárime teraz, keď sa zrazu Pravda ukázala?

Jeden sa tvári, že „ja nič - ja muzikant“, druhý už nič v budúcnosti nové neprijme (možno ani zo Svetla), tretí sa cíti dotknutý tým, že sa jeho priania nesplnili, štvrtý poučuje ostatných a pritom svoj diel viny akoby nevidel, piaty radšej mlčí a pre istotu nič nehovorí, aby niečo nepokazil, ďalší sa vo svojej „neomylnosti“ vzpiera, atď.

Všetko iné, len žiadna čistota a spravodlivosť! Žiadna láska!

Pani Natália keby nás videla, by zalomila rukami a určite keby mohla, dobre by nám vyčistila žalúdky. Ale nič to, prazákony stvorenia to „urobia“ aj za ňu.

„Kto nič nerobí, nič nepokazí!“ Podľa tohto sa mnohí správajú a aj konajú. Ale to tiež nie je správne. To však neznamená, že nás temno musí vždy nachytať na tom istom! Princíp a metódy temna sú stále tie isté, len forma je iná - rafinovanejšia.

Všetky naše terajšie omyly a prešľapy vyplývajú jednak z našej „neomylnosti“, tvrdohlavosti, alebo strachu a potom hlavne z. toho, že sa neustále necháme vlákať do „propasti vlastních přání“!!!

Každý by sme sa najradšej už niekam vpasovali - do nejakej role, a to buď sami seba, alebo aby to nevyzeralo príliš nápadne, tak treba niekoho z okolia najprv „menovať a označkovať“ za toho a toho (najlepšie priamo z prastvorenia!, alebo aj z Božskej ríše!), aby sme sa potom nenápadne mohli k nemu aj my „prilepiť“!

Takže porušujeme Slovo už tým, že si najprv vytvoríme o niekom nami chcenú gloriolu a potom keď hocičo z tohto človeka vyjde, musí to byť pre nás neomylné! Čiže najprv sa dívame na neho a až potom na to, čo povie, alebo napíše.

Svoje vlastné cítenie nášho ducha tým dávame úplne nabok!

Po sklamaní sa samozrejme niektorí uzavrú všetkému novému, aby už viac nezakopli, ale tým vlastne ostanú stáť. Správajú sa tak, ako tí, čo v strachu pred ďalšími prekážkami sa odoberú radšej do samoty. Čo to znamená, všetci vieme.

Kto sa prestane hýbať, padne! Kto ostane sám, tiež má k tomu veľmi blízko.

Hľadať treba aj naďalej, lebo len taký človek nezablúdi, čo hľadá sám! To neznamená, že má sám ostať vo všetkom! Ale je dôležité vedieť, kde treba hľadať a svojim blížnym poukazovať priamo na najkratšiu cestu k Pravde, a nie na cestu s umelo vytvorenými - zbytočne dlhými alebo nepotrebnými -obchádzkami.

Prečo stále siahame po niečom, keď sme možno nato ešte nedozreli, ale naopak to, čo by sme mali robiť, tomu nevenujeme patričnú pozornosť?! Opäť všetko naopak!

Skoro každý z nás už pomaly vedome alebo nevedome ráta dni, kedy to príde a dúfa, že čo najskôr. Ale aj tu sa správa len podľa svojich prianí, a nie podľa toho, čo je pre celé ľudstvo prospešnejšie! My týmto vlastne požadujeme, aby sa Boh prispôsoboval našim želaniam, čo je vlastne vzopretie sa Jeho Božej vôli!!! On rozhodne, kedy je to pre nás všetkých lepšie, a nie my, ktorí sme nič oproti Nemu!

Položme si teda otázku: Sme si takí istí, že sme čísla a termíny z proroctiev pochopili správne? Je pre nás naozaj lepšie, aby tento DEŇ prišiel čo najskôr? Sme už takí zocelení, takí silní? Už sme takí očistení? Keby tento DEŇ prišiel dnes, včera alebo minulý týždeň, zaslúžili by sme si záchranu? Prešli by sme bez ujmy?

Dostali sme sa my do blízkosti Prakráľovnej na Zemi len tak? Bez ďalšej našej samostatnosti a zodpovednosti? Nútil nás niekto, aby sme sa k nej hlásili? Keď sme prichádzali na Zem, nevedeli sme o tom, že budeme znášať utrpenie, keď sa vzoprieme temnu a ešte navyše budeme sa snažiť prebudiť aj iných duchovných spáčov?

Tak prečo bedákame nad naším osudom?! Prečo tak zúfalo už teraz čakáme zmenu? Bola by nami želaná (predčasná!) zmena pre nás zmenou k lepšiemu? Prečo chceme odísť, keď nevieme, či tu ešte nemáme niečo vykonať, či nedĺžime niečo našim blížnym? Alebo to, čo sme sľúbili vykonať pred Očistou, môžeme aj po nej?!

A nemôže nám tu byť na Zemi ešte aj horšie? Už to nevydržíme, keď sme doteraz vydržali? Zabudli sme už na proroctvá, ktoré opisujú dnešnú dobu?! Zabudli sme už na prazákony stvorenia?! Zabudli sme nato, že sme chceli byť tiež časťou Nového pokolenia, ktoré bude prenasledované?! Alebo sme sa chceli v pohodičke dostať do Tisícročnej ríše, a to ešte priamo do blízkosti Imanuela? Bez boja za Pravdu?!

Týmto bedákaním a požadovaním zabúdame nato, čo sme Svetlu sľubovali! A tým sa previňujeme!

V našom prípade sa dianie naokolo zrýchlilo natoľko, že už niet cesty späť. Buď budeme konať podľa Božej vôle - aj teraz - pred vrcholom Očisty, alebo nás čaká definitívny pád - rozklad! Buď - alebo!

Vstúpili sme priamo na bojisko (do konečnej vojny s temnom!) a z neho každý vychádza buď ako porazený, alebo ako víťaz! Tu stredná cesta neexistuje!

Takže nestrácajme čas a vo svojom boji s temnotami sa napájajme priamo na Svetlo - na Slovo - na Imanuela, a nie na sprostredkovateľov! Takto usmerňujme aj ostatných hľadajúcich! Kto je čisto napojený na Imanuela, nemôže nikdy padnúť!!!

Bratislava, 13.4.2001

Jozef Potúček

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Rozhovor z novembra 1998


Je november, a píše sa rok 2008. Už čoskoro si budeme pripomínať desať rokov od narodenia IMANUELA, ktoré bolo vrcholom poslania pani Makedonovej. Preto tu budem počas celého tohto mesiaca, zverejňovať odkazy na rozhovori s pani Makedonovou, ktoré boli s ňou urobené v novembri 1998. Verím, že budú prínosom pre všetkých ľudí, u ktorých je BOH a jeho PRAVDA na prvom mieste.

Ján Anton Sloboda.

Rozhovor v rádiu...

Pani Makedonová, hneď v úvode by som sa Vás spýtal, že o čom vlastne tak v kocke je Vaša publikácia “Večné zákony”?

Tak túto knihu som napísala pre tých ľudí, ktorí sú hľadajúci, ktorí si chcú potvrdiť to, čo sa v najbližšej dobe udeje. Všetci ľudia, bez ohľadu nato, či si budú zapchávať uši, alebo či budú otvorení, sa dozvedia o najdôležitejšej udalosti dnešnej doby, od narodenia Ježiša, od doby nášho letopočtu.
Tak všetci sa to musia dozvedieť, čo sa stane - že sa narodí na Zemi Duch Svätý – Imanuel.
Aby tí ľudia, ktorí sú hĺbaví, ktorí hľadajú Pravdu, mali možnosť si overiť, že na základe čoho ja toto tvrdím, či je to potvrdené nejakým spôsobom starými proroctvami, hlavne Bibliou, a ako je to vysvetlené, a prečo vlastne cirkev napriek tomu, že ide o udalosť, ktorú by mala ona zvestovať a naopak ju tají, alebo popiera, tak to všetko sa dozvie ten hĺbavý čitateľ, hľadajúci objektivitu, v mojich knihách.
Takže z toho dôvodu som napísala tieto knihy.

Viac na: http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=1061456658#article-1061456658

 
UFO důkazy: Mystery Astronaut Carving in Ancient Temples in Salamanca, Spain http://www.indianpad.com/story/167698
 
Richard22 xxx 
Slovo Pánovo je nám zákonem!
Stále platí, že:
Kdo se nesnaží, aby slovo Páně také správně pochopil, ten se proviňuje!

Slovo Pánovo je nám svatým zákonem, ale mnozí lidé, kteří je znají jen z doslechu, či z vyprávění od někoho jiného, dosud nepochopili, že je nelze libovolně měnit, ani překrucovat dle momentální naší potřeby.

Richard Coufalík
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Slovo Pána.


Slovo Pána ABDRUSHINA je pre mňa Slovom Božím, a tak to navždy už ostane, tak ako Slovo Pána Ježiša. Ale čo je smutné, a niekedy až drzé, že niektorí ho využívajú nato, aby mohli poprieť poslanie niekoho, kto urobil tak veľa na záchranu ľudstva, posvätné poslanie pani Makedonovej, ktorá priviedla svojím Novým evanjeliom - Večné zákony 1,2,3, tisícky ľudí k Posolstvu Grálu!

Kde by teraz všetci tí boli, nebyť toho, že bolo spísané to Nové evanjelium, ktoré priviedlo, tak mnoho ľudských duchov, k prameňu vody živej, k Posolstvu Grálu, kde???

A len čo páni Makedonová v tichosti odišla, tak už sa zdvihli plané reči, na adresu jej a jej poslania...a hlavne od tých, ktorým tak veľmi pomohla...

Ján Anton Sloboda.

 
AlbertGrubler  
Střezte moje Slovo
"Dávám rád a s radostí, jsem však vázán zákonem, poněvadž já sám jsem živým Božským zákonem i Slovem, které vám Všemohoucí posílá! Smím vám dávat takovou měrou, jakou můžete přijímat, nikoliv více! Pamatujte na to! *Využijte proto času, dokud jsem s vámi na zemi, abyste ničeho nepromeškali; neboť nikdo jiný mimo mne nemůže vám to dát. Až s vámi nebudu, pak bude i navždy konec zjevením pro toto pozemské lidstvo!*
Střezte moje Slovo a použijte je, může vám dát /všechno/!
Amen."
(Z přednášky: Slabé pohlaví)

*Lidé však již dávno zapomněli na tato Pánova slova!

Albert Grübler
 
oznam
Vážení čitatelia a prispievatelia.

Nasledujúci mesiac uplynie 10 rokov od vyvrcholenia pôsobenia pani Natálie de Lemeny-Makedonovej v novembri 1998.
Je prirodzené, aby charakter príspevkov vo fóre, hlavne v tomto období, zodpovedal svojou kvalitou, úrovňou a dôstojnosťou, ktorá tomuto výročiu patrí.
Najrôznejšie provokácie, ktoré sa uplynulé týždne stupňovali, používanie vlastných názorov ako zbraň v boji voči iným a „žabo-myšie vojny“ nebudú tolerované.

Preto bude písanie príspevkov od 1.novembra do 4.decembra umožnené iba pre pozvaných hostí.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Všetka úcta a vďaka patrí jedine BOHU!


Tak ako skoro každé ráno, tak aj dnes som siahol po Novom zákone, aby som si niečo z neho prečítal. Teraz čítam akurát Evanjelium podľa Jána, a dnes to bola kapitola 7, čo iste nie je náhoda, že práve v tento deň, keď opäť tu zaznievajú kuvičie hlasy, ktoré by chceli znehodnotiť a pošpiniť posvätné poslanie pani Makedonovej, ktorej vrcholom bolo narodenie Syna Človeka Imanuela, tak ako o ňom zvestovali aj starovekí proroci, Zjavenie Jána, Posolstvo Grálu, a v neposlednom rade pani Makedonová vo Večných zákonoch 1, 2, 3. Preto tu niečo dávam, z uvedenej kapitoly 7, z Evanjelia podľa Jána.

,,15Vtedy sa divili Židia a hovorili: Jako zná tento písma, keď sa neučil? 16Na tom im odpovedal Ježiš a riekol: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. 17Ak niekto chce činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha, a či ja hovorím sám od seba. 18Ten, kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú chválu; ale ten, kto hľadá chválu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý, a neprávosti v ňom niet."

A pani Makedonová neraz svojim poslucháčom a čitateľom pripomínala: ,,VŠETKA ÚCTA A VĎAKA PATRÍ JEDINE BOHU!"

Ján Anton Sloboda.

 
K zamyšlení
"Mluvím jen k těm, kdo opravdově hledají. Ti musí býti schopni a ochotni zkoumati toto věcné věcně! Náboženští fanatikové a nepevní blouznivci mohou se raději vzdáliti, protože jsou Pravdě ke škodě. Zlovolní však a nevěcní najdou v těchto slovech sami své odsouzení." Abdrushin "K DOPROVODU!"

Vzali jste si je, pánové k srdci?
 
To je moja krv!

Na obraze vidieť veľkú labuť, ako kŕmi v hniezde svoje tri malé labute.

Podľa okolia labutí je zrejmé, že tento dej sa odohráva v blízkosti anjelov – teda buď vo vyšších sférach stvorenia, alebo je labuť pod ochranou anjelov.

Podivné na zobrazenom deji - na prvý pohľad - je to, že matka – Labuť - kŕmi svoje potomstvo krvou! Ale krv sa nachádza len v spodnej časti hrubohmotného stvorenia – len v okolí toho časopriestoru, kde sa nachádzame teraz.

Takže znázornený dej, ktorý umelec týmto zobrazil, je len symbolický dej o niečom, čo má súvis so ženou odetou slnkom zo Zjavenia Jána a krv naznačuje zároveň, že tento dej sa odohráva na Zemi, na ktorej táto žena symbolicky stojí.

Z poznatkov z Biblie vieme, že Syn Boží svojim učeníkom povedal: „Kto moje Slovo prijíma, mňa prijíma, ten v pravde požíva moje telo a pije moju krv!

Takže krv je tu len symbolom na vyjadrenie prijímania Slova Božieho.

Ako ale môže Labuť, ktorá má úzky súvis s Kráľovnou nebies, kŕmiť svoje potomstvo krvou a kde sa tento dej odohráva?

Odpoveď je jednoznačná – Labutia panna (Svanhilda) odovzdáva krv svojim deťom – je teda prostredníčkou pri odovzdávaní Slova od Pána svojmu potomstvu – duchovnému potomstvu na Zemi.

Akým spôsobom?

Knihou „Večné zákony 1,2,3“ - posledným posolstvom od ImanuelaNovým evanjeliom!

Jozef Potúček

 

Dňa 19.10.2002, som pri prechádzke po Pezinku vošiel do obchodu so suvenírmi a zbadal som brožúrku, vydanú v roku 1998, o obci Viničné.

Zaujal ma najmä jej erb. Je na ňom veľká labuť – matka, ktorá kŕmi v hniezde tri malé labute. Obec Viničné leží tesne vedľa mesta Pezinok. Pôvodný nemecký názov obce bol Swansbach, v preklade Labutí Potok (Schwann – labuť; Bach – potok, riečka), o čom svedčí aj dobový maďarský názov obce Hattyú patak.

Všetky dediny v okolí Pezinka, teda aj Viničné, patrili k panstvu v Pezinku. Mesto Pezinok má v erbe ženu odetú slnkom a pod jej nohami je mesiac. Je to žena zo Zjavenia Jána – Kráľovná nebies – a niektorí Pezinčania hovoria, že je patrónkou Pezinka, ktorý je pod jej ochranou.

Necelých 600 km od Pezinka a Viničného sa nachádza v Tyrolsku mestečko Schwatz. Pri prechádzke po tomto malebnom podhorskom mestečku dňa 7.9.2002 (Sviatok Čistej Ľalie) sme vyfotili kaplnku, v ktorej sa nachádza socha ženy zo Zjavenia Jána a nad ňou je zobrazená veľká Labuť – matka, ktorá kŕmi v hniezde tri malé labute.

Mesto Schwatz leží pár kilometrov od Vomperbergu, kde žil a pôsobil autor knihy „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ Abd-ru-shin.

Obec Viničné a mesto Pezinok ležia neďaleko Bratislavy, kde žila a pôsobila

pani Natália, ktorá napísala knihy „Večné zákony 1,2,3“, čím sprostredkovala a odovzdala ľudstvu – najnovšie posolstvo zo Svetla – Nové evanjelium.

Dnešný deň je pre mňa významný práve tým, že presne pred štyrmi rokmi som osobne spoznal pani Natáliu.

Pezinok, 19.10.2002 / Jozef Potúček

 
Všetko musí byť nové, aj náš pohľad na svet ako ho doteraz poznáme sa zmení
Keď neviete ako vpred je nutné sa vrátiť spať.

Zj.Jána - 12-2: Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. -> Ľudia sa vo vyšších úrovniach nerodia z pozemskej matky.

Zj.Jána - 12-5: I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. -> Ako je možné, že dieťa, ktoré sa NARODILO (tj. bolo podrobené hmotným zákonom) mohlo byť vzaté k trónu samotného Stvoriteľa ?

Odpoveď je jednoduchá. Je to možné vrámci zákonov stvorenia. To, že to mi nechápeme to nič neznamená.

Najjednoduchšie je povedať, že to nejde lebo to nie je podľa zákonov možné - alebo to nie je možné podľa nášho obmedzeného chápania? Nie je tomu tak dávno, keď Cirkev a nie len ona tvrdila, že keby mal človek lietať tak má krídla a že to nie je možné. V dnešnej dobe keby som povedal, že človek nemôže lietať tak ma vysmejú. Naše nedostatočné pochopenie zákonov nám viditeľného sveta doviedlo mnoho ľudí k tvrdeniu, že nemôžeme lietať. Je možné, že ostatné časti stvorenia aj keď nimi preniká ten istý zákon sa prejavujú inak ako by sme podľa nášho "vedenia" dokázali pripustiť ? Stačí sa pozrieť na kvantový vesmír, do ktorého "sveta" sme pootvorili okno a uvidíme, že sa správa značne inak ako ten ktorý sme doteraz poznali - napriek tomu ním preniká ten istý zákon.

Ján nerozumel zákonom fyziky a nevedel ani čo je kalkulačka, ale vedel čo videl. Zvestoval nám, čo mu bolo ukázané a je len na nás či budeme tak pyšný, že ani nepripustíme, že mal pravdu a kráľ tisícročnej ríše bol hneď po NARODENÍ vzatý k trónu svojho Otca.

Viliam Fleško
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


R.Coufalík, vo vašej snahe niečo dokázať vidím len príliš veľa rozumovania, teda prácu rozumu, bez zapojenia toho živého ja, ktoré sa prejavuje citom.

Kde potom zostal v tej chvíli u vás cit, ktorý by mal byť smerodajný pri živote každého z nás, keď toľko tu stále rozumujete?

Ako vidno z vašej snahy, tak máte v hlave veľkú dilemu ohľadom poslania pani Makedonovej. Ale verte, že takým rozumovaným sa ďaleko nedostanete, leda ak do slepej uličky, v ktorej môžete poriadne zablúdiť, z ktorej možno už nebude ani žiadneho východu.

Preto vám úprimné odporúčam trochu viac do toho zapojiť vášho ducha, a ten rozum využívať nato, načo sa má, nie nato, načo nemá a ani nikdy nebude mať, pochopiť niečo, čo je nad rámec jeho chápania. Už nejeden takto zblúdil. už nejeden takto zlyhal, keď uprednostnil rozum pred duchom, hoci si myslel pravý opak.

Ján Anton Sloboda.

Richard22 xxx 
3Re: Počala z Ducha svatého?
3Re: Počala z Ducha svatého?

Ještě pro pana Slobodu: Předpokládám že pár vzorečků pro základní fyzikální veličiny, jako je výpočet tíhového přetížení při rovnoměrně zrychleném pohybu, jakož i odhady velikosti našeho hmotného vesmíru pro Vás snad nebudou tak velkým problémem. Eventuálně Vám pan Kopernický svými astronomickými znalostmi s těmi výpočty jistě velmi rád vypomůže!

Už jistě začínáte chápat gigantické astronomické rozměry našeho hmotného vesmíru a nesmyslnost úvah o nějakém hypotetickém cestování s hmotným tělem dokonce i za hranice tohoto vesmíru. Doba potřená pro překonání takových nesmírných vzdáleností se vymyká možnostem živých hmotných tvorů a jakkoli dosažitelných nadsvětelných rychlostí.

Věří-li však někdo na to, že i Ježíš byl počat z Ducha svatého vstoupil na nebesa s hmotným tělem , nelze mu v tom v žádném případě bránit. Stejně tak zcestné jsou Ufologické teorie o dematerializaci celých vesmírných mimozemských korábů včetně živé osádky. Obávám se, že po rozkladu na pračástice tj. na čistou energii je již zpětný proces materializace hmoty jen pouhou utopistickou románovou sci-fi hypotézou!

,,Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili."
 
Richard22 xxx 
Re: Zasľúbenie
Pane PeterFranko, děkuji Vám za podnětné připomínky a citace z Poselství. Nezdá se Vám však, že na mnoha místech opět překrucujete smysl toho, co bylo Pánem řečeno? I po očistě ohněm tu vždy zbude prach a popel, jako varovná připomínka toho starého. Jasně jest psáno: … „Bylo zaslíbeno, že noha Vyslance Božího nevstoupí do prachu toho, co bylo!“ Tak proč to obracíte?

Taky bylo řečeno, že pokud už tu nebude Pán osobně, bude pak výstavbu Říše tisíce let řídit i nadále, ale prostřednictvím praduchovních vyslanců!

Citace:
Božská vůle sama nezůstane však na zemi v krvi a mase po tisíc let, nýbrž po vykonané výstavbě odejde vzhůru do hradu Grálu. Na jeho místě bude však vládnouti na zemi během těchto tisíce roků vždy nositel jeho vůle, který s ním bude přímo spojen. Bude to vždy jeden z Prastvořených, čistě duchovních, který již svým původem, věděním a mocí bude daleko převyšovati lidské duchy tohoto pozdějšího stvoření, kteří všichni patří jen k vyvinutým. Bude to vždy rytíř svatého Grálu, z hradu, kde dříve byl již připraven, aby byl nositelem meče Imanuelova, nositelem Božské vůle.
(Přednáška „Říše tisíce let“)

Selháním povolaného národa se mnohé změnilo, očista Země dosud nebyla skončena a ani zaslíbená Říše tisíce let proto nebyla založena! Jen vinou lidí musel Imanuel odtud předčasně odejít!

K vyvrcholení soudu tedy přijde již jen na oblaku!! Odtud bude řídit očistu, sklizeń i následnou výstavbu (viz. Zjevení Janovo)


Proč však se stále snažíte vytvářet a obhajovat složité duchovní konstrukce pro početí a narození Syna Božího a Imanuele, když to absolutně nebylo a ani dnes není nutné. Syn Boží přišel přirozenou cestou a Imanuel také. Jen vinou lidí museli oba dva předčasně z této Země odejít!


Jemnější těla měli lidé již také v určitém období Atlantidy. Snad o trochu jemnější, či jen jejich duše se nacházely ve stavu vyšších vibrací. Proto u nich existovalo ještě po určitý čas spojení s duchovním světem a říší bytostných. Neznamená to však, že by pro ně neplatily Prazákony stvoření a nebylo u nich nutné hrubohmotné plození pro zachování rodu! Právě naopak! Nejinak tomu bude i v oné zaslíbení říši míru!

A pokud Imanuel bude vládnout na počátku Říše tisíce let z jemnohmotna, tedy z onoho světa „na oblaku“, musí i tam být oděn příslušným jemnohmotným záhalem. K tomu však není třeba žádných výjímek ani domnělého jemnohmotného početí a porodů, či nějakých fantastických magických materializací a dematerializací praduchovních vyslanců, natož účasti příslušníků jiných mimozemských civilizací v UFO-diskoplánech.

Richard Coufalík

 
PeterFranko  
Zasľúbenie
Zasľúbenie. Za-sľubenie, čo znamená sľúbiť niečo čo sa aj plánuje uskutočniť, stať sa činom. Božie za-sľúbenia, sú Božie sľuby, ktoré sa bezpodmienečne vyplnia. Kto o tom pochybuje, pochybuje o samotnom Bohu. Boh zasľúbil očistu, po očiste tisíc ročnú ríšu a výstavbu tisíc ročnej ríše pod osobným vedením Imanuela. Tieto zasľúbenia sú súčasťou Božieho plánu, ktoré nám naznačujú priebeh VÝVOJA stvorenia.
V prednáške od Pána Abrushina „ Plamen učedníkú“ sa hovorí: „Říše tisíce let, která jest Bohem zaslíbená a která múže být vytvorena jedine samotným Bohem. Nikdy nemúže být vytvorená člověkem, í když se mnohý cíti k tomu povolán.“ Tu je poukaz, že tisícročná ríša je Bohom za-sľúbená a poukaz, že Kým bude vytvorená.
V prednáške od Pána Abdrushina „ Oddanost“ sa hovorí: „Radujte se, neboť Božská spravedlnost se blíží! Púsobí již ve všech zemích této planéty! Pohleďte na ten zmatek! To jsou dúsledky b l í ž i c í se Boží vúle! Je to nastávajíci očista! Bylo zaslíbeno, že noha Vyslance Božího nevstoupí do prachu toho, co bylo!“ Tu je za-slúbené, že na novú pôdu pripravenú očistou vstúpi noha Vyslanca Božieho. Táto udalosť doteraz nenastala, lebo očista ešte nie je ukončená. Všetko má byť nové, až potom keď sa staré zrúti vstúpi do nového prachu Vyslanec Boží! Pod novým prachom rozumejme novú hrubohmotnú zem, ktorá bude očistou pozdvihnutá do svetlejších úrovní. Tak ako sa hovorí v prednáške „ Veľká očista“ : „Celá země, která vás nosí, vyletí po očiste od temnot vzhúru i s vámi do čistších a svetlejších úrovní.“
V prednáške od Pána Abdrushina „Vánoce 1932“ sa hovorí: „Neboť tam, kde jsou možné změny nebo dokonce zlepšování, není a nebylo žádné dokonalosti! Vývoj je něco jiného, ponevadž je předvídan a chten v tomto stvoření. Vývoj musí se však bezpodmínečne projevovati jako dúsledok púsobení stávajicích zákonú. To vše nemúže však přivoditi takové věci, ktoré mnozí věřící přijímají jako úplne samozrejmé, zvlášte pokud se jedná o život Kristúv!“
Vo Večných Zákonoch 1,2,3 od Pani Makedonovej je opis VÝVOJA stvorenia!
Splodenie a narodenie Pána Ježiša na zemi bolo v období pred súdom, kde temno má výrazné pôsobenie. Pôsobenie temna je dočasné, pretože počas súdu bude v očiste zničené.
V závere prednášky „Vánoce 1932“ nám Pán Abdrushin hovorí : „ Chcete-li při tom obstát, uvažujte v budoucnosti jedno: Pohleďte, moje cesty nejsou vašimi cestami! Proto buďte bdělí a dbejte vždy na své cesty, které jsem vám Poselstvým ukázal. Starej se každý sám o sebe! Přicházejte ke mne sem k východu, zatím co já jsem obrácen k západu a musím vám hledět vstříc. Přicházím od Otce z nejvyššího východu a proto moje cesty nejsou nikdy vašimi cestami! Myslete na to vždy, když nechcete nebo nemúžete tak mnohému porozumět. Dbejte jedine své cesty, kterou jsem vám mohl ukázat a nedomnívejte se, že také moje cesta musí býti stejného druhu. V tom byste bloudili.“ Pán Abdrushin poukazuje, že v budúcnosti nemáme porovnávať jeho cesty s našimi cestami, lebo jeho cesty sú iného druhu. Týmto je poukázané že splodenie a narodenie na zemi môže mať aj iný druh, ktorý je predvídaný a chcený vo vývoji stvorenia.
V prednáške „Neposkvrněné početí a narození Syna Božího“ od Pána Abdrushina sa hovorí: „ Proto musel se i Kristus ku provedení svého poslání podrobiti nezvratne všem přírodním zákonúm, tedy vúli svého Otce. Že Kristus to vše činil, dokazuje celý jeho život. Normální narození, vzrúst, i u neho nastalý hlad a únava, utrpení a kenečne smrt na kříži. Podroboval se všemu, čemu jest podrobeno pozemské lidské tělo. Proč by jedine zplození mělo býti jiného druhu, když pro to nebylo nutností?“ Tu je nám jasne povedané, že splodenie Pána Ježiša, čo znamená vytvorenie nádoby do ktorej zostúpilo Božie bezbytostné jadro bolo rovnakého druhu ako u ľudí, pretože iný druh splodenia nebol nutný a v tej dobe ani možný. Neboli pre iný druh splodenia vytvorené rovnorodé podmienky, ktoré budú vytvorené až v tisíc ročnej ríši. A to duchovné dozretie ľudí, ktoré bude znamenať dobrovolné vradenie sa do Božej vôli a vytvorená ochrana kráľa tisíc ročnej ríše.
V prednáške „ Vývoj stvoření“ od Pána Abdrushina sa hovorí: „ Jednou má nastati na Zemi odlesk skutočného ráje pod vládou Syna Člověka na počátku tisícileté říše. Současne vznikne tehdy i pozemský obraz hradu Grálu, jehož praobraz nalézá se na nejkrajnější výši skutočného ráje jako dosud jedině pravý Chrám Boží.“ V tisíc ročnej ríši bude vytvorený obraz hradu Grálu, ktorý bude ochranou pre Imanuela.
V prednáške „Budiš světlo“ od Pána Abdrushina sa hovorí: „Pozdejší stvoření vzniklo púsobením čiste duchovních Prastvorených. Tento pochod jest sestupné , stále trvající, ovšem seslabené opakování prastvorení a odehrává se podle púsobení příslušných zákonú, při čemž se s každou změnou formy zákona zmení přirozeně přiměřeným zpúsobem také druh dění.“ Bytím Abdrushina na zemi sa zosilnil zákon Svetla na zemi, čím bola daná pozdejšiemu stvoreniu primeraná sila Svetla k očisteniu celého pozdejšieho stvorenia. Očistou sa planéta dvíha do svetlejších úrovní a tým nastane aj zmena formy zákona a tým sa zmení aj druh diania na zemi.

K pomoci nám bolo dané Zjavenie Jána v ktorom je opis vývoja stvorenia a Božie za-sľubenia. Zjavenie Jána nám rozlúštila Pani Makedonová, zároveň sa na nej aj Božie zasľubenia vyplnili.

V prednáške „Říše tisíce let“ od pána Abdrushina sa hovorí: “A pak – člověk při tom zapomnel na hlavní věc! Nepočítal s tím, že současne byla přislíbená podmínka, že před tisíciletou říší míru má se soudem všechno státi novým! To jest nutný základ nové říše. Nemúže vzniknout na dosavadní púde! Všechno staré musí býti napřed učiněno novým!“.
Záleží len na každom človeku či sa dokáže stať novým pre novú dobu!
Človek očistený až do základu svojej duše musí sa znovu zrodiť v prežití súdu!

Kto sa nesnaží, aby Slovo Pánovo tiež správne pochopil ten sa previňuje!
 
jestli je pravda ze pocala z ducha svateho, tak to je jako pana marie.
 
Richard22 xxx 
2Re: Počala z Ducha svatého
Pane Slobodo, vůbec mi nevadí, že pan Devinský smazal další příspěvek! … Co se nehodí, klidně škrtněte!
Ještě že jsou tady ti nevěřící Tomášové, Nonikové a Julové.

Ale čemu že to vlastně věříte?

  1. Početí z nehmotného Ducha svatého

2. Neviditelné a nezjistitelné jemnohmotné těhotenství
3. Běžný hrubohmotný porod
4. Dematerializace novorozence
5. Únos do jemnohmotného – astrálního UFO
6. Transport v jemnohmotném diskoplánu skrze všechny jemnohmotné a duchovní úrovně až ke zlaté bráně ve Hradu Grálu
7. Průlet ke stupňům Božího trůnu
8. Materializace – zhmotnění těla novonarozeného Imanuele
9. Zajištění technických prostředků pro přežití hrubuhmotného Imanuele v Božsky bytostné sféře až do jeho dospělosti, včetně pravidelného zásobování čerstvými potravinami atd..
10. Návrat Imanuele - Krále Tisícileté říše v UFO do hrubuhmotnosti, kde se ujme řízení očisty Země a výstavby říše.

Tedy klobouk dolů, není těch zázraků přespříliš?

P.S.
Také při zpětném transportu bude nutná opětovná dematerializace z důvodů transportu rychlostmi mnohonásobně převyšujícími rychlost světla. Žádný hmotný živý organismus totiž nemůže v hmotné podobě přežít obrovské gravitační zrychlení při akceleraci kosmického korábu větší než 10 G . Zkuste počítat, jak dlouho by trvalo, než by se dosáhlo např. rychlosti 1000 x převyšující rychlost světla, a jak dlouho opětovné brždění. Uvážíme-li že transport při 1000x převyšující rychlost světla na tyto obrovské vzdálenosti by trval celé věky, pak by se mohlo stát, že by se Imanuel vrátil také až po zániku všeho hmotného ve vesmíru, … pak se nedivím nevěřícím Tomášům, že pochybují o všem, co zde předkládáte! Ani já jen tak neuvěřím a dovolují si pochybovat….
 
pan Sloboda, dejte nejaky odkaz, kde si prectu blize o tom tehotenstvi, zajima me to, ale nemam cas to vyhledavat, dekuji. nonik