Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

oznam
Vážení čitatelia a prispievatelia.

Nasledujúci mesiac uplynie 10 rokov od vyvrcholenia pôsobenia pani Natálie de Lemeny-Makedonovej v novembri 1998.
Je prirodzené, aby charakter príspevkov vo fóre, hlavne v tomto období, zodpovedal svojou kvalitou, úrovňou a dôstojnosťou, ktorá tomuto výročiu patrí.
Najrôznejšie provokácie, ktoré sa uplynulé týždne stupňovali, používanie vlastných názorov ako zbraň v boji voči iným a „žabo-myšie vojny“ nebudú tolerované.

Preto bude písanie príspevkov od 1.novembra do 4.decembra umožnené iba pre pozvaných hostí.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Všetka úcta a vďaka patrí jedine BOHU!


Tak ako skoro každé ráno, tak aj dnes som siahol po Novom zákone, aby som si niečo z neho prečítal. Teraz čítam akurát Evanjelium podľa Jána, a dnes to bola kapitola 7, čo iste nie je náhoda, že práve v tento deň, keď opäť tu zaznievajú kuvičie hlasy, ktoré by chceli znehodnotiť a pošpiniť posvätné poslanie pani Makedonovej, ktorej vrcholom bolo narodenie Syna Človeka Imanuela, tak ako o ňom zvestovali aj starovekí proroci, Zjavenie Jána, Posolstvo Grálu, a v neposlednom rade pani Makedonová vo Večných zákonoch 1, 2, 3. Preto tu niečo dávam, z uvedenej kapitoly 7, z Evanjelia podľa Jána.

,,15Vtedy sa divili Židia a hovorili: Jako zná tento písma, keď sa neučil? 16Na tom im odpovedal Ježiš a riekol: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. 17Ak niekto chce činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha, a či ja hovorím sám od seba. 18Ten, kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú chválu; ale ten, kto hľadá chválu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý, a neprávosti v ňom niet."

A pani Makedonová neraz svojim poslucháčom a čitateľom pripomínala: ,,VŠETKA ÚCTA A VĎAKA PATRÍ JEDINE BOHU!"

Ján Anton Sloboda.

 
K zamyšlení
"Mluvím jen k těm, kdo opravdově hledají. Ti musí býti schopni a ochotni zkoumati toto věcné věcně! Náboženští fanatikové a nepevní blouznivci mohou se raději vzdáliti, protože jsou Pravdě ke škodě. Zlovolní však a nevěcní najdou v těchto slovech sami své odsouzení." Abdrushin "K DOPROVODU!"

Vzali jste si je, pánové k srdci?
 
To je moja krv!

Na obraze vidieť veľkú labuť, ako kŕmi v hniezde svoje tri malé labute.

Podľa okolia labutí je zrejmé, že tento dej sa odohráva v blízkosti anjelov – teda buď vo vyšších sférach stvorenia, alebo je labuť pod ochranou anjelov.

Podivné na zobrazenom deji - na prvý pohľad - je to, že matka – Labuť - kŕmi svoje potomstvo krvou! Ale krv sa nachádza len v spodnej časti hrubohmotného stvorenia – len v okolí toho časopriestoru, kde sa nachádzame teraz.

Takže znázornený dej, ktorý umelec týmto zobrazil, je len symbolický dej o niečom, čo má súvis so ženou odetou slnkom zo Zjavenia Jána a krv naznačuje zároveň, že tento dej sa odohráva na Zemi, na ktorej táto žena symbolicky stojí.

Z poznatkov z Biblie vieme, že Syn Boží svojim učeníkom povedal: „Kto moje Slovo prijíma, mňa prijíma, ten v pravde požíva moje telo a pije moju krv!

Takže krv je tu len symbolom na vyjadrenie prijímania Slova Božieho.

Ako ale môže Labuť, ktorá má úzky súvis s Kráľovnou nebies, kŕmiť svoje potomstvo krvou a kde sa tento dej odohráva?

Odpoveď je jednoznačná – Labutia panna (Svanhilda) odovzdáva krv svojim deťom – je teda prostredníčkou pri odovzdávaní Slova od Pána svojmu potomstvu – duchovnému potomstvu na Zemi.

Akým spôsobom?

Knihou „Večné zákony 1,2,3“ - posledným posolstvom od ImanuelaNovým evanjeliom!

Jozef Potúček

 

Dňa 19.10.2002, som pri prechádzke po Pezinku vošiel do obchodu so suvenírmi a zbadal som brožúrku, vydanú v roku 1998, o obci Viničné.

Zaujal ma najmä jej erb. Je na ňom veľká labuť – matka, ktorá kŕmi v hniezde tri malé labute. Obec Viničné leží tesne vedľa mesta Pezinok. Pôvodný nemecký názov obce bol Swansbach, v preklade Labutí Potok (Schwann – labuť; Bach – potok, riečka), o čom svedčí aj dobový maďarský názov obce Hattyú patak.

Všetky dediny v okolí Pezinka, teda aj Viničné, patrili k panstvu v Pezinku. Mesto Pezinok má v erbe ženu odetú slnkom a pod jej nohami je mesiac. Je to žena zo Zjavenia Jána – Kráľovná nebies – a niektorí Pezinčania hovoria, že je patrónkou Pezinka, ktorý je pod jej ochranou.

Necelých 600 km od Pezinka a Viničného sa nachádza v Tyrolsku mestečko Schwatz. Pri prechádzke po tomto malebnom podhorskom mestečku dňa 7.9.2002 (Sviatok Čistej Ľalie) sme vyfotili kaplnku, v ktorej sa nachádza socha ženy zo Zjavenia Jána a nad ňou je zobrazená veľká Labuť – matka, ktorá kŕmi v hniezde tri malé labute.

Mesto Schwatz leží pár kilometrov od Vomperbergu, kde žil a pôsobil autor knihy „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ Abd-ru-shin.

Obec Viničné a mesto Pezinok ležia neďaleko Bratislavy, kde žila a pôsobila

pani Natália, ktorá napísala knihy „Večné zákony 1,2,3“, čím sprostredkovala a odovzdala ľudstvu – najnovšie posolstvo zo Svetla – Nové evanjelium.

Dnešný deň je pre mňa významný práve tým, že presne pred štyrmi rokmi som osobne spoznal pani Natáliu.

Pezinok, 19.10.2002 / Jozef Potúček

 
Všetko musí byť nové, aj náš pohľad na svet ako ho doteraz poznáme sa zmení
Keď neviete ako vpred je nutné sa vrátiť spať.

Zj.Jána - 12-2: Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. -> Ľudia sa vo vyšších úrovniach nerodia z pozemskej matky.

Zj.Jána - 12-5: I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. -> Ako je možné, že dieťa, ktoré sa NARODILO (tj. bolo podrobené hmotným zákonom) mohlo byť vzaté k trónu samotného Stvoriteľa ?

Odpoveď je jednoduchá. Je to možné vrámci zákonov stvorenia. To, že to mi nechápeme to nič neznamená.

Najjednoduchšie je povedať, že to nejde lebo to nie je podľa zákonov možné - alebo to nie je možné podľa nášho obmedzeného chápania? Nie je tomu tak dávno, keď Cirkev a nie len ona tvrdila, že keby mal človek lietať tak má krídla a že to nie je možné. V dnešnej dobe keby som povedal, že človek nemôže lietať tak ma vysmejú. Naše nedostatočné pochopenie zákonov nám viditeľného sveta doviedlo mnoho ľudí k tvrdeniu, že nemôžeme lietať. Je možné, že ostatné časti stvorenia aj keď nimi preniká ten istý zákon sa prejavujú inak ako by sme podľa nášho "vedenia" dokázali pripustiť ? Stačí sa pozrieť na kvantový vesmír, do ktorého "sveta" sme pootvorili okno a uvidíme, že sa správa značne inak ako ten ktorý sme doteraz poznali - napriek tomu ním preniká ten istý zákon.

Ján nerozumel zákonom fyziky a nevedel ani čo je kalkulačka, ale vedel čo videl. Zvestoval nám, čo mu bolo ukázané a je len na nás či budeme tak pyšný, že ani nepripustíme, že mal pravdu a kráľ tisícročnej ríše bol hneď po NARODENÍ vzatý k trónu svojho Otca.

Viliam Fleško
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


R.Coufalík, vo vašej snahe niečo dokázať vidím len príliš veľa rozumovania, teda prácu rozumu, bez zapojenia toho živého ja, ktoré sa prejavuje citom.

Kde potom zostal v tej chvíli u vás cit, ktorý by mal byť smerodajný pri živote každého z nás, keď toľko tu stále rozumujete?

Ako vidno z vašej snahy, tak máte v hlave veľkú dilemu ohľadom poslania pani Makedonovej. Ale verte, že takým rozumovaným sa ďaleko nedostanete, leda ak do slepej uličky, v ktorej môžete poriadne zablúdiť, z ktorej možno už nebude ani žiadneho východu.

Preto vám úprimné odporúčam trochu viac do toho zapojiť vášho ducha, a ten rozum využívať nato, načo sa má, nie nato, načo nemá a ani nikdy nebude mať, pochopiť niečo, čo je nad rámec jeho chápania. Už nejeden takto zblúdil. už nejeden takto zlyhal, keď uprednostnil rozum pred duchom, hoci si myslel pravý opak.

Ján Anton Sloboda.

Richard22 xxx 
3Re: Počala z Ducha svatého?
3Re: Počala z Ducha svatého?

Ještě pro pana Slobodu: Předpokládám že pár vzorečků pro základní fyzikální veličiny, jako je výpočet tíhového přetížení při rovnoměrně zrychleném pohybu, jakož i odhady velikosti našeho hmotného vesmíru pro Vás snad nebudou tak velkým problémem. Eventuálně Vám pan Kopernický svými astronomickými znalostmi s těmi výpočty jistě velmi rád vypomůže!

Už jistě začínáte chápat gigantické astronomické rozměry našeho hmotného vesmíru a nesmyslnost úvah o nějakém hypotetickém cestování s hmotným tělem dokonce i za hranice tohoto vesmíru. Doba potřená pro překonání takových nesmírných vzdáleností se vymyká možnostem živých hmotných tvorů a jakkoli dosažitelných nadsvětelných rychlostí.

Věří-li však někdo na to, že i Ježíš byl počat z Ducha svatého vstoupil na nebesa s hmotným tělem , nelze mu v tom v žádném případě bránit. Stejně tak zcestné jsou Ufologické teorie o dematerializaci celých vesmírných mimozemských korábů včetně živé osádky. Obávám se, že po rozkladu na pračástice tj. na čistou energii je již zpětný proces materializace hmoty jen pouhou utopistickou románovou sci-fi hypotézou!

,,Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili."
 
Richard22 xxx 
Re: Zasľúbenie
Pane PeterFranko, děkuji Vám za podnětné připomínky a citace z Poselství. Nezdá se Vám však, že na mnoha místech opět překrucujete smysl toho, co bylo Pánem řečeno? I po očistě ohněm tu vždy zbude prach a popel, jako varovná připomínka toho starého. Jasně jest psáno: … „Bylo zaslíbeno, že noha Vyslance Božího nevstoupí do prachu toho, co bylo!“ Tak proč to obracíte?

Taky bylo řečeno, že pokud už tu nebude Pán osobně, bude pak výstavbu Říše tisíce let řídit i nadále, ale prostřednictvím praduchovních vyslanců!

Citace:
Božská vůle sama nezůstane však na zemi v krvi a mase po tisíc let, nýbrž po vykonané výstavbě odejde vzhůru do hradu Grálu. Na jeho místě bude však vládnouti na zemi během těchto tisíce roků vždy nositel jeho vůle, který s ním bude přímo spojen. Bude to vždy jeden z Prastvořených, čistě duchovních, který již svým původem, věděním a mocí bude daleko převyšovati lidské duchy tohoto pozdějšího stvoření, kteří všichni patří jen k vyvinutým. Bude to vždy rytíř svatého Grálu, z hradu, kde dříve byl již připraven, aby byl nositelem meče Imanuelova, nositelem Božské vůle.
(Přednáška „Říše tisíce let“)

Selháním povolaného národa se mnohé změnilo, očista Země dosud nebyla skončena a ani zaslíbená Říše tisíce let proto nebyla založena! Jen vinou lidí musel Imanuel odtud předčasně odejít!

K vyvrcholení soudu tedy přijde již jen na oblaku!! Odtud bude řídit očistu, sklizeń i následnou výstavbu (viz. Zjevení Janovo)


Proč však se stále snažíte vytvářet a obhajovat složité duchovní konstrukce pro početí a narození Syna Božího a Imanuele, když to absolutně nebylo a ani dnes není nutné. Syn Boží přišel přirozenou cestou a Imanuel také. Jen vinou lidí museli oba dva předčasně z této Země odejít!


Jemnější těla měli lidé již také v určitém období Atlantidy. Snad o trochu jemnější, či jen jejich duše se nacházely ve stavu vyšších vibrací. Proto u nich existovalo ještě po určitý čas spojení s duchovním světem a říší bytostných. Neznamená to však, že by pro ně neplatily Prazákony stvoření a nebylo u nich nutné hrubohmotné plození pro zachování rodu! Právě naopak! Nejinak tomu bude i v oné zaslíbení říši míru!

A pokud Imanuel bude vládnout na počátku Říše tisíce let z jemnohmotna, tedy z onoho světa „na oblaku“, musí i tam být oděn příslušným jemnohmotným záhalem. K tomu však není třeba žádných výjímek ani domnělého jemnohmotného početí a porodů, či nějakých fantastických magických materializací a dematerializací praduchovních vyslanců, natož účasti příslušníků jiných mimozemských civilizací v UFO-diskoplánech.

Richard Coufalík

 
PeterFranko  
Zasľúbenie
Zasľúbenie. Za-sľubenie, čo znamená sľúbiť niečo čo sa aj plánuje uskutočniť, stať sa činom. Božie za-sľúbenia, sú Božie sľuby, ktoré sa bezpodmienečne vyplnia. Kto o tom pochybuje, pochybuje o samotnom Bohu. Boh zasľúbil očistu, po očiste tisíc ročnú ríšu a výstavbu tisíc ročnej ríše pod osobným vedením Imanuela. Tieto zasľúbenia sú súčasťou Božieho plánu, ktoré nám naznačujú priebeh VÝVOJA stvorenia.
V prednáške od Pána Abrushina „ Plamen učedníkú“ sa hovorí: „Říše tisíce let, která jest Bohem zaslíbená a která múže být vytvorena jedine samotným Bohem. Nikdy nemúže být vytvorená člověkem, í když se mnohý cíti k tomu povolán.“ Tu je poukaz, že tisícročná ríša je Bohom za-sľúbená a poukaz, že Kým bude vytvorená.
V prednáške od Pána Abdrushina „ Oddanost“ sa hovorí: „Radujte se, neboť Božská spravedlnost se blíží! Púsobí již ve všech zemích této planéty! Pohleďte na ten zmatek! To jsou dúsledky b l í ž i c í se Boží vúle! Je to nastávajíci očista! Bylo zaslíbeno, že noha Vyslance Božího nevstoupí do prachu toho, co bylo!“ Tu je za-slúbené, že na novú pôdu pripravenú očistou vstúpi noha Vyslanca Božieho. Táto udalosť doteraz nenastala, lebo očista ešte nie je ukončená. Všetko má byť nové, až potom keď sa staré zrúti vstúpi do nového prachu Vyslanec Boží! Pod novým prachom rozumejme novú hrubohmotnú zem, ktorá bude očistou pozdvihnutá do svetlejších úrovní. Tak ako sa hovorí v prednáške „ Veľká očista“ : „Celá země, která vás nosí, vyletí po očiste od temnot vzhúru i s vámi do čistších a svetlejších úrovní.“
V prednáške od Pána Abdrushina „Vánoce 1932“ sa hovorí: „Neboť tam, kde jsou možné změny nebo dokonce zlepšování, není a nebylo žádné dokonalosti! Vývoj je něco jiného, ponevadž je předvídan a chten v tomto stvoření. Vývoj musí se však bezpodmínečne projevovati jako dúsledok púsobení stávajicích zákonú. To vše nemúže však přivoditi takové věci, ktoré mnozí věřící přijímají jako úplne samozrejmé, zvlášte pokud se jedná o život Kristúv!“
Vo Večných Zákonoch 1,2,3 od Pani Makedonovej je opis VÝVOJA stvorenia!
Splodenie a narodenie Pána Ježiša na zemi bolo v období pred súdom, kde temno má výrazné pôsobenie. Pôsobenie temna je dočasné, pretože počas súdu bude v očiste zničené.
V závere prednášky „Vánoce 1932“ nám Pán Abdrushin hovorí : „ Chcete-li při tom obstát, uvažujte v budoucnosti jedno: Pohleďte, moje cesty nejsou vašimi cestami! Proto buďte bdělí a dbejte vždy na své cesty, které jsem vám Poselstvým ukázal. Starej se každý sám o sebe! Přicházejte ke mne sem k východu, zatím co já jsem obrácen k západu a musím vám hledět vstříc. Přicházím od Otce z nejvyššího východu a proto moje cesty nejsou nikdy vašimi cestami! Myslete na to vždy, když nechcete nebo nemúžete tak mnohému porozumět. Dbejte jedine své cesty, kterou jsem vám mohl ukázat a nedomnívejte se, že také moje cesta musí býti stejného druhu. V tom byste bloudili.“ Pán Abdrushin poukazuje, že v budúcnosti nemáme porovnávať jeho cesty s našimi cestami, lebo jeho cesty sú iného druhu. Týmto je poukázané že splodenie a narodenie na zemi môže mať aj iný druh, ktorý je predvídaný a chcený vo vývoji stvorenia.
V prednáške „Neposkvrněné početí a narození Syna Božího“ od Pána Abdrushina sa hovorí: „ Proto musel se i Kristus ku provedení svého poslání podrobiti nezvratne všem přírodním zákonúm, tedy vúli svého Otce. Že Kristus to vše činil, dokazuje celý jeho život. Normální narození, vzrúst, i u neho nastalý hlad a únava, utrpení a kenečne smrt na kříži. Podroboval se všemu, čemu jest podrobeno pozemské lidské tělo. Proč by jedine zplození mělo býti jiného druhu, když pro to nebylo nutností?“ Tu je nám jasne povedané, že splodenie Pána Ježiša, čo znamená vytvorenie nádoby do ktorej zostúpilo Božie bezbytostné jadro bolo rovnakého druhu ako u ľudí, pretože iný druh splodenia nebol nutný a v tej dobe ani možný. Neboli pre iný druh splodenia vytvorené rovnorodé podmienky, ktoré budú vytvorené až v tisíc ročnej ríši. A to duchovné dozretie ľudí, ktoré bude znamenať dobrovolné vradenie sa do Božej vôli a vytvorená ochrana kráľa tisíc ročnej ríše.
V prednáške „ Vývoj stvoření“ od Pána Abdrushina sa hovorí: „ Jednou má nastati na Zemi odlesk skutočného ráje pod vládou Syna Člověka na počátku tisícileté říše. Současne vznikne tehdy i pozemský obraz hradu Grálu, jehož praobraz nalézá se na nejkrajnější výši skutočného ráje jako dosud jedině pravý Chrám Boží.“ V tisíc ročnej ríši bude vytvorený obraz hradu Grálu, ktorý bude ochranou pre Imanuela.
V prednáške „Budiš světlo“ od Pána Abdrushina sa hovorí: „Pozdejší stvoření vzniklo púsobením čiste duchovních Prastvorených. Tento pochod jest sestupné , stále trvající, ovšem seslabené opakování prastvorení a odehrává se podle púsobení příslušných zákonú, při čemž se s každou změnou formy zákona zmení přirozeně přiměřeným zpúsobem také druh dění.“ Bytím Abdrushina na zemi sa zosilnil zákon Svetla na zemi, čím bola daná pozdejšiemu stvoreniu primeraná sila Svetla k očisteniu celého pozdejšieho stvorenia. Očistou sa planéta dvíha do svetlejších úrovní a tým nastane aj zmena formy zákona a tým sa zmení aj druh diania na zemi.

K pomoci nám bolo dané Zjavenie Jána v ktorom je opis vývoja stvorenia a Božie za-sľubenia. Zjavenie Jána nám rozlúštila Pani Makedonová, zároveň sa na nej aj Božie zasľubenia vyplnili.

V prednáške „Říše tisíce let“ od pána Abdrushina sa hovorí: “A pak – člověk při tom zapomnel na hlavní věc! Nepočítal s tím, že současne byla přislíbená podmínka, že před tisíciletou říší míru má se soudem všechno státi novým! To jest nutný základ nové říše. Nemúže vzniknout na dosavadní púde! Všechno staré musí býti napřed učiněno novým!“.
Záleží len na každom človeku či sa dokáže stať novým pre novú dobu!
Človek očistený až do základu svojej duše musí sa znovu zrodiť v prežití súdu!

Kto sa nesnaží, aby Slovo Pánovo tiež správne pochopil ten sa previňuje!
 
jestli je pravda ze pocala z ducha svateho, tak to je jako pana marie.
 
Richard22 xxx 
2Re: Počala z Ducha svatého
Pane Slobodo, vůbec mi nevadí, že pan Devinský smazal další příspěvek! … Co se nehodí, klidně škrtněte!
Ještě že jsou tady ti nevěřící Tomášové, Nonikové a Julové.

Ale čemu že to vlastně věříte?

  1. Početí z nehmotného Ducha svatého

2. Neviditelné a nezjistitelné jemnohmotné těhotenství
3. Běžný hrubohmotný porod
4. Dematerializace novorozence
5. Únos do jemnohmotného – astrálního UFO
6. Transport v jemnohmotném diskoplánu skrze všechny jemnohmotné a duchovní úrovně až ke zlaté bráně ve Hradu Grálu
7. Průlet ke stupňům Božího trůnu
8. Materializace – zhmotnění těla novonarozeného Imanuele
9. Zajištění technických prostředků pro přežití hrubuhmotného Imanuele v Božsky bytostné sféře až do jeho dospělosti, včetně pravidelného zásobování čerstvými potravinami atd..
10. Návrat Imanuele - Krále Tisícileté říše v UFO do hrubuhmotnosti, kde se ujme řízení očisty Země a výstavby říše.

Tedy klobouk dolů, není těch zázraků přespříliš?

P.S.
Také při zpětném transportu bude nutná opětovná dematerializace z důvodů transportu rychlostmi mnohonásobně převyšujícími rychlost světla. Žádný hmotný živý organismus totiž nemůže v hmotné podobě přežít obrovské gravitační zrychlení při akceleraci kosmického korábu větší než 10 G . Zkuste počítat, jak dlouho by trvalo, než by se dosáhlo např. rychlosti 1000 x převyšující rychlost světla, a jak dlouho opětovné brždění. Uvážíme-li že transport při 1000x převyšující rychlost světla na tyto obrovské vzdálenosti by trval celé věky, pak by se mohlo stát, že by se Imanuel vrátil také až po zániku všeho hmotného ve vesmíru, … pak se nedivím nevěřícím Tomášům, že pochybují o všem, co zde předkládáte! Ani já jen tak neuvěřím a dovolují si pochybovat….
 
pan Sloboda, dejte nejaky odkaz, kde si prectu blize o tom tehotenstvi, zajima me to, ale nemam cas to vyhledavat, dekuji. nonik
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


,,Bežný porod hrubohmotného těla by se neobejde bez asistence lékařů, eventuálně alespoň porodní báby! Podle toho, co tady píšete, usuzuji, že jste musel být přítomen při porodu, anebo alespoň znáte očité svědky!" Koniec citátu.

Iste, podľa niekoho pri takom niečom, ako je narodenie Imanuela tesne pred prvou veľkou očistou Zeme, tak musia byť prítomné zástupy lekárov, ešte väčšie sestričiek, pôrodných báb, samozrejme, že aj pod drobnohľadom kamier TV, tlače a rozhlasu, a ešte zopár stovák neveriacich Tomášov, aby ešte ďalšie a väčšie zástupy neveriacich Tomášov uverili, že sa niečo stalo, čo je v plnom súlade zo zákonmi Pána.

Vieme ako to dopadlo, keď chodil Syn Boží Ježiš po tejto Zemi, keď napriek všetkým tým zázrakom, ktoré vykonal, tak sa vždy niektorí dožadovali ďalších a ďalších zázrakov, len aby uverili. A vieme, že ako to dopadlo...

Len čo je čudné p. Coufalík, že ako ste na také niečo mohol prísť, že ja potrebujem uveriť niečomu len vtedy, keď som by mal byť pritom. Omyl, lebo ja také nič nepotrebujem, ja skrátka som tomu už dávno uveril, nakoľko už od začiatku som vedel a jasne cítil, že poslanie pani Makedonovej je pravé a v plnom súlade so samotnou Pravdou. Preto aj to počatie a narodenie je pre mňa úplne jasnou a nezvratnou záležitosťou, teda som presvedčený o tom, že sa stala tak, ako to bolo predpovedané pani Makedonovou. To, že niektorí to stále potrebujú spochybňovať a pod., len svedčí o tom, že samotnú a jednoduchú Pravdu nedokážu ešte prijať v úplnej jednoduchosti a prostote, v úplnej Pravde, lebo inak by už dávno museli uznať, že sa mýlili.Ale nakoľko opak robia, tak sami svedčia o sebe, že Pravda samotná je pre nich na určitých a dôležitých miestach uzamknutá. Preto sa potrebujú neustále niečo pýtať, preto vedia niečo tak dôležité aj znevažovať, lebo sa sami a dobrovoľne uzatvorili a uzatvárajú pred samotnou Pravdou, ale nakoniec aj v tom je tá veľká a spravodlivá spravodlivosť, že každý dostáva len toľko, koľko si zaslúži. Niekto viac, niekto menej, a niekto nič. Preto to ukončím jednou vetou z evanjelia Jánovho:

,,Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili."

Ján Anton Sloboda.

Richard22 xxx 
Počala z Ducha svatého?
Tak to už taky jednou bylo! Obávám se pane Slobodo, že další diskuse na téma, kterak nehmotný Duch svatý může zplodit hrubohmotné tělo a stát se Otcem Imanuela se dostává do oblastí neřešitelných hypotéz, které jsou jednoznačně v rozporu s Prazákony Stvořitelovými!

Hrubohmotné zjemnělé tělo samozřejmě není jemnohmotné! Ale vy sami stále ještě lavírujete a nevíte jaké? Jednou tvrdíte to, pak zase ono! Chtěl jsem Vám jen naznačit, že žádné jemnohmotné plození, ani jemnohmotné porody se nikde ve stvoření nekonají!

Bežný porod hrubohmotného těla by se neobejde bez asistence lékařů, eventuálně alespoň porodní báby! Podle toho, co tady píšete, usuzuji, že jste musel být přítomen při porodu, anebo alespoň znáte očité svědky!

Richard Coufalík
 
JAN. jan.jan@post.sk 
A čo tak...


A čo tak sa podpísať pravými menami, keď sa chcete k niečomu vyjadrovať páni?

Alebo je vám to tak príjemné, aby ste tu vystupovali ako nejakí špióni?

Pani Makedonová hovorila vždy otvorene, či už to bolo v TV, rozhlase, v tlači, na verejných vystúpeniach. Prečo tak nekonáte aj vy všetci, ktorí ste tu teraz zavítali, žeby opäť tí istí, len pod inými prezývkami?, z otázkami, s pomílenosťou a nepochopeným určitej udalosti a veci, s výsmechom, ktorí len hovorí o niekom, že ako to s ním vyzerá, keď potrebuje sa takto vyjadriť. Istotne to malé ľudské ego niečo také potrebuje, keď má nutkanie napísať niečo také, len aby sa zviditeľnil, viď 11:23:48.

Jeden tu kladie otázky, pričom mu nevadí, že odpovede sa už dávno nachádzajú v samotných Večných zákonoch 1, 2, 3, tak ako aj tu na tomto fóre, len ono by si to chcelo aj nájsť, ak by bol ozajstný a vážny záujem. Asi je to len preto, len aby sa opäť niečo rozprúdilo, teda nič nové na tomto fóre.

Druhý tu hovorí o jemnohmotnom tele a pritom mu vôbec nevadí, že zavádza! Sama pisateľka Večných zákonov jasne stále hovorila o hrubohmotnej schránke, ktorá ako jasne povedala, bude žiariť, a že pôjde o bežný pôrod. (Samozrejme, že ak takýto chytráci pri tom neboli, tak ako by mohli aj uveriť, veď to by bolo pod ich úroveň. Nebol som tam ja, tak to nemôže byť ani pravda a punktum. Presne opäť v tom zmysle, že ak si Syn Boží, tak zostup z kríža, aby sme my dôležití, podľa nás osobne, uverili, že ním si.) Teda už z tejto podstaty veci musí byť jasné, že bude už to telo zjemnené pre poočistnú dobu, tak ako to napísal aj pán Devínsky.

A tretí s istým výsmechom zašiel ešte ďalej, len aby bol asi zaujímavý, iste to bolo myslené pre záchranu niektorých, len aby neuverili tomu, že Syn Svetla IMANUEL sa narodil. Iste to on vie lepšie, preto ten výsmech v pozadí, len aby znevážil túto tak výnimočnú udalosť, ktorá sa už aj tak stala.

Takže čo dodať záverom, že to už tu bolo niekoľkokrát, ale vždy s mizivým ba až s nulovým výsledkom, nakoľko Večné zákony sa opäť predávajú, nakoľko dopyt sa zvýšil, napriek všetkému tomu zápornému čo bolo už neraz povedané na adresu pani Makedonovej a jej poslania, tak ako aj na verných čitateľov Posolstva Grálu a Večných zákonov. Asi účinok to má opačný, nie taký, aký by ho určití ľudia očakávali.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
13.10.1917


Presne vtedy bolo posledné , šieste, zjavenie Matky Božej vo Fatime. Preto je na mieste, aby v tento deň bolo tu na tomto mieste zverejnené Tretie Fatimské posolstvo, tak ako ho zverejnila pani Natália de Lemeny - Makedonová v brožúrke - TRETIE FATIMSKÉ PROROCTVO NAPRIEK 40 - ROČNÉMU ODPORU CIRKVI ODHALENÉ!, (veď kto iný by ho mohol lepšie podať opäť ľudstvu ako sama autorka zjavenia?, to len tak na okraj), a následné v októbri 1998 vo Večných zákonoch 3.

Ján Anton Sloboda.

Čo obsahuje tretie fatimské posolstvo?1. Dôležitým medzníkom vo vývoji ľudstva je rok 1998, kedy sa celý svet bude rozhodovať medzi duchovnou premenou a samozničením.

Prežiť triedenie ľudstva budú môcť len tí, čo budú schopní duchovnej premeny. Keby sa ľudia dozvedeli o tomto proroctve, ktoré malo byť posledným varovaním, ešte v roku 1960, mali by takmer štyridsať rokov čas na duchovné prebudenie a narovnanie sa z pokriveností života. Na tento účel napísal Duch Pravdy Novú Bibliu - Posolstvo Grálu.

Tým, že cirkev 3. fatimské proroctvo zablokovala, bude musieť ľudstvo prežiť túto premenu zrýchlene, za oveľa kratšiu dobu. Je to však aj jeho vinou, lebo bolo ľahostajné k mlčaniu cirkvi, ktorá stále tvrdí, že sa riadi Bohom, ale v skutkoch dokazuje opak. Pod rúškom duchovnej slobody rešpektuje, aj keď nepriamo, všetky posolstvá od falošných zjavení a médií, ale to pravé posolstvo, od skutočnej Božej matky z Fatimy zatajuje. Z Panny Márie, ktorá mala úlohu byť iba pozemskou matkou Ježiša, urobila učiteľku a vykupiteľku ľudstva a stotožnila ju s Božou matkou, len aby zakryla pôsobenie tej pravej na Zemi.2. Na Slovensku sa v roku l998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch svätý a Apokalypsou oznamovaný kráľ celosvetovej tisícročnej ríše. Slováci sa vďaka tomu, že vzíde z jeho národa, stali vyvoleným národom.3. Otcom Imanuela bude Duch svätý, preto tehotenstvo Imanuelovej matky nebude bežné. Napriek tomu, že sa fyzicky doteraz jej gravidita nebude dať dokázať, narodí sa jej v novembri 1998 riadnym spôsobom dieťa - Imanuel. To bude jeden z dôkazov, že nepočala pozemsky.

Dieťa bude mať hneď po narodení znamenie, ktoré nosil v sebe aj Ježiš - zlatý kríž a bielu holubicu. Budú ho vidieť duchovným zrakom mnohí ľudia z celého sveta, ktorí sa prídu na neho pozrieť.4. Matkou Imanuela bude Prakráľovná - Božia matka, ktorá sa narodí vo vyvolenom národe a porodí ho vo svojich 48 rokoch. Svoj duchovný pôvod potvrdí nielen netradičným počatím a tehotenstvom, ale aj tým, že napíše Nové evanjelium, ktorého pôvodcom bude Duch svätý. Vyloží v ňom okrem iného Apokalypsu a fatimské proroctvá, lebo sa cez ňu aj vyplnia.

Duchovný pôvod Imanuelovej matky je v Apokalypse naznačovaný dvanástimi hviezdami (12.kap. 1.verš), čo je v celom svete známy symbol Prakráľovnej. Jej úloha - vychovať nové pokolenie je tam naznačená tým, že bude mať svoje potomstvo, (12.kap. 17.verš) ktoré bude prenasledované, ale zároveň aj chránené. Z hľadiska svojho vysokého duchovného pôvodu je schopná napájať sa aj zo Zeme priamo na Boha a oznamovať jeho vôľu až do doby Imanuelovej dospelosti, kedy sa stane kráľom tisícročnej ríše.5. Ak ľudstvo po spoznaní 3. Fatimského proroctva prejaví záujem o Nové evanjelium a spomínané Posolstvo Grálu a úprimne sa bude snažiť o prenesenie nových duchovných poznatkov do všedného života premenou hodnôt, oddiali Stvoriteľ jeho rýchlo sa blížiace samozničenie.

Ak však bude svet ľahostajný k novému poznaniu a k narodeniu Božieho syna, dopustí Stvoriteľ, aby ľudia duchovne pokročili utrpením - sebazničením, ktoré bude dôsledkom nahromadenia vlastných chýb a vín za tisícročia. Preto vojny, krízy a katastrofy nie sú Božím trestom, ale iba spätným účinkom ľudských omylov.6. Nové pokolenie sa bude počas vrcholiacich hospodárskych, politických a prírodných katastrôf formovať Posolstvom grálu a Novým evanjeliom. V najväčšej kríze bude zachránené pred zničením zásahom zhora, aby mohlo potom pokračovať na Zemi vo vyššom stupni duchovného vývoja pod vedením kráľa tisícročnej ríše.

 
Julo, druhá veta môjho príspevku (o jemnohmotnom tele) patrila niekomu inému (Richard22).
Nerozumiem však Vašim výtkam!
Pýtali ste sa ma, či na základe môjho príspevku správne chápete, že po očiste nebude nutné hrubohmotné plodenie. Na to som Vám odpovedal inými slovami, že to vôbec nevyplýva z toho, čo som v tom príspevku napísal.
Na to ale odpovedáte s výtkou, že posudzujem Vaše chápanie, neviem odpovedať a že vstupujem do diskusie, čim bránim iným odpovedať na Vaše otázky. ???
Mám za to, že som Vám odpovedal na všetky otázky takým spôsobom akým som uznal za vhodné. Nečakajte, že Vám prinesiem hotové riešenia len tak pod nos. Čítajte viac, a s pokorou v srdci premýšľajte!
 
Nevím na základě čeho chcete posuzovat moje chápání?

Nevšiml jsem si, že bych ve svých příspěvcích hovořil o jemnohmotném těle. Naopak jsem hovořil pouze o hrubohmotném těle.
Pokud neumíte odpovědět na položené otázky, proč vstupujete do diskuze a nepřenecháte odpovědi těm, kteří je skutečně znají (byť jste moderátorem)?

Zkusím je tedy položit ještě jednou:
1. Byl Imanuel výjimkou? (7.říjen 2008 8:02:23)
2. Platí pro Imanuele jiná pravidla než pro Ježíše? (7.říjen 2008 9:38:39)
3. Takže mám to chápat tak, že po očistě nebude nutné hrubohmotné plození? (10.říjen 2008 5:49:28)

Hezký den
 
Julo, Vaše chápanie nemá nič spoločné s tým, čo som napísal.

Inak, reč je o hrubohmotmom, nie jemnohmotnom tele.