Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

PeterFranko  
Je nesprávne ak sa tvrdí, že Pán Abdrushin nesplnil svoju úlohu na zemi. Pán Abdrushin svoju úlohu splnil v plnej miere. Splnil aj keď ľudia zlyhali. Jeho úlohou bolo pripraviť ľudí na súd. Daroval nám Posolstvo Grálu. Svojím Slovom nám vytvoril cestu po ktorej sme mali SAMI kráčať. Pán v svojom prehlásení sám povedal, že je mu ľahostajné ako ľudia príjmu jeho Posolstvo. Tým je vylúčené aby nesplnil svoju úlohu kvôli ľudom. Zároveň je vylúčené aby Pán kvôli ľudom Slovo pozmenil. Pán splňoval. Dal nám Posolstvo Grálu.
Úlohou ľudí bolo Slovo prijať a sprostredkovať celému ľudstvu. Ľudia sa prijatím Slova mohli pripraviť na súd, na očistu. Prijatím Slova a jeho každodenným žitím by sa v ľuďoch pripravila pôda ako základ na tisícročnú ríšu. Syn Človeka v osobe Abdrushina splnil svoju prvú úlohu. Pán dobre vedel, že príde v oblakoch a sám vystavia tisíc ročnú ríšu. Slovom sa ľudia mohli pripraviť na veľkú očistu. Zlihaním ľudí nedostali milióny ľudí včasnú pomoc v Slove. Slovom si mali vybieliť svoje rúcha, zbaviť sa viny a pripraviť pôdu, teda seba na tisícročnú ríšu. Pán Abdrushin vôbec nemusel prísť, splnil by svoju úlohu aj pri príchode v oblakoch. Ale svojím dobrovoľným príchodom, dal ľudom dostatok času na duchovné vzdelávanie, keby sami chceli. Pred výstavbou ríše mieru dal ľudom dostatok času napraviť sa z svojich chýb a nastúpiť na Bohom chcenú cestu.
Na Slove sa ľudia súdia. Tým nám bola poskytnutá včasná pomoc. A tak Syn Človeka Abdrushin splnil svoju úlohu, príchod v čase súdu. Ak si zoberieme za základ Božskú podstatu Pána Abdrushina, tak jeho Slovo je dokonalé, nezmeniteľné, pretože jeho vyslovením sa stalo aj činom. Ak pán povedal, že osobne bude Syn Človeka viesť výstavbu ríše mieru, potom tak sa aj stane. Po očiste ktorej priebeh záleží na ľuďoch, nastane ríša mieru a pokoja. Tak Syn Človeka splní aj svoje ďalšie dve úlohy príchod v oblakoch a výstavbu tisícročnej ríše. Ak Pán povedal, že výstavbu bude v krvi a mäse viesť Božská vôľa, tak z toho vyplýva, že Syn Človeka príde.
 
Poselství v původním znění čtu již téměř 20 let a stále od začátku až do konce. Můžete být ve Vašem výkladu konkrétnější - konkrétní pasáže z textů Poselství ohledně dalšího příchodu Syna Člověka? Děkuji
Poselství jsem dostal do rukou před asi 15 lety, přečetl jsem jej nesčíslněkrát, přesto nevím o nějaké zmínce o druhém příchodu Imanuele. Možná jsem něco přehlédl...
Asi to ale bude tím, že Poselství (původní) bylo napsáno v roce 1932, tedy v době, kdy byla ještě naděje (malá ale přece jenom) na splnění ze strany lidí. O pět let později, kdy nebylo už ani to, na poslední veřejné Slavnosti Pán řekl v modlitbě k Otci toto:
"... Proto ve své Moudrosti chceš nyní vytvořit, před počátkem nové doby, nejprve takovou půdu, jaká je vhodná a patří ke Tvému království, na jaké Tvému Slovu vzejde přebohaté ovoce a jaká musí přinést svatý mír. Tobě budiž dík, ó Otče, nyní a provždy, po všechny věky, za tuto velikou pomoc! TY SÁM VYBUDUJEŠ NA ZEMI DÍLO, KVŮLI NĚMUŽ JSI MĚ SESLAL, jak bylo zaslíbeno!"
Z toho mně plyne, že se Syn Člověka, Imanuel, nevrátí, neb svůj úkol, který nemohl (z viny lidí) splnit, předal Otci, aby jej převzal a naplnil. Pokud se tedy někdo má tady, na zemi, objevit, musí to být sám Otec, resp. Jeho část, tedy nový, v pořadí třetí (a poslední) Syn.
Pokud tomu rozumíte jinak, budu rád, když napíšete svůj názor.
 
PeterFranko  
Ak cítite medzeru v pochopení Slova. Tak vám neostáva nič iné len vážne hľadanie v Slove, nie okolo Slova. Nerobte tak ako to činí mnoho čitateľov Posolstva Grálu, s námahou hľadajú kto čo povedal ohľadom Slova, pýtajú sa ľudí namiesto vlastného snaženia, šprtajú sa v spomienkach ľudí, ktorí žili v Abdrushinovej prítomnosti... Posudzujú Slovo cez ľudské slovo. Začnite čítať Posolstvo Grálu pekne po poriadku od začiatku do konca, nezaujato s otvoreným srdcom.

Neviem či ste Posolstvo Grálu čítali celé a kde momentálne čítate. Predsa vám odporučím prečítať si Prednášku „Ľudský tvor“.
 
dotaz
Mohl bych poprosit o upřesnění, kde se v Poselství Grálu a Poselství doznívá píše o dalším příchodu Syna Člověka? Děkuji za odpověď
 
PeterFranko  
Odpovede na otázky ohľadom budúcnosti sú povedané v Biblií, Posolstve Grálu a vo Večných Zákonoch 1,2,3.

V Posolstve Grálu, podotýkam, že v Pánovom vydaní! To znamená, že vo vydaní ktoré bolo vydané za Pánovho života, je povedané čo nás čaká. Ľudia Slovo opäť pokrivili tým, že z neho vyňali prednášky a časti z prednášok, ktoré im nepasovali do ich chápania. Mysleli si, že ak sa nevybudovala tisíc ročná ríša za jeho života, tak sa vykoná nejako inak bez jeho osobnej prítomnosti. Ale vykoná sa presne tak ako je v pôvodnom Posolstve Grálu napísané. A ako nám je oznámené aj v Zjavení Jána a iných posolstvách. Takže Imanuel príde a osobne vystavia tisícročnú ríšu na zemi.
Taktiež je napísané, že najprv prebehne očista a až potom výstavba tisíc ročnej ríše. Očista je v plnom prúde. A ak niekto tvrdí, že tisíc ročná ríša už začala, tak je nevedomí podvodník a temnom zvedený alebo úmyselne zavádza. Súd nie je ukončený. A temno je okolo nás v plnom pôsobení. Zamyslime sa, že kto má najväčší záujem na tom aby ľudom podsunul myšlienku, že súd je ukončený, temna viac niet, začala sa tisíc ročná ríša a podobne. Pozrime sa okolo seba, ľudia sa nijako nezmenili, ich myšlienky sú stále pripútané k hrubohmotnosti, pestujú modlárstvo a Pána Ježiša a Pána Imanuela Abdrushina stále pribíjajú na kríž v jeho slove. Pán Abdrushin hovoril o blížiacej sa očiste. Je tú!

Doporučujem nájsť si prednášky v pôvodnom Posolstve Grálu, ktoré hovoria o vrchole súdu , začiatku výstavby tisíc ročnej ríše. Potom si porovnať. To čo Pán dal vydať, s tým čo vydávajú teraz ako trojzväzkové. Zrazu zistíme, že veľká časť tá podstatná, čo sa týka ohľadom vrcholu súdu a výstavby ríše mieru je vynechané. Zamyslime sa , že prečo asi. Kto by mal na tom najväčší záujem aby ľudia dostávali neúplné a skreslené informácie.
Prečítajme si Zjavenie Jána v Biblii.
Kto najviac zbrojí proti Synovi Človeka Imanuelovi a za každú cenu chce poprieť jeho príchod. Kto patrí medzi nich, toho patričná odmena za to neminie!
Bdejme a modlime sa !
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Tak to už tu bolo...


Tak by sa to dalo povedať jednou vetou, keď tu opäť niekto vstúpil s jasným zámerom, aby mohol opäť niečo popierať, len aby ukojil svoje malé a asi dosiaľ ešte stále neukojiteľné ego.

Nie je ani ťažké spoznať, že z ktorého hniezda to opäť vyšlo, lebo rukopis a štýl písania je až priveľmi známy a jasný. Preto venovať sa takej hlúpej a naivnej vete, že iste môj príspevok z 8.8.2008 bol písaný v čase keď som bol v práci, nehľadiac nato, že v tom čase môže mať niekto voľno, byť na PN..., je ozaj zbytočné. Iste si tento malý e. vzorné plný svoje pracovné povinnosti, keď chce druhých karhať za neplnenie ich, hoci ten niekto mal v tom čase možno voľno.

A teraz k tomu, čo opäť zaznelo, len aby sa opäť niečo dokazovalo, že kto kým bol, a kto kým nebol.

Ja som si ešte ani raz nevšimol, žeby niekto z čitateľov Večných zákonov 1, 2, 3, popieral, že pani Vollmanová nebola labuťou pannou, ale iste nie v takom zmysle, ako to tvrdí aj malý e.To len stále tu niekto potrebuje nejak rýpať, len aby niečo druhým nanútil, že to je tak, ako on tvrdí, nie tak, ako to je napísané a potvrdené v knihách Večné zákony, s ktorým sa iste stotožňuje každý čitateľ VZ1, 2, 3, nakoľko vie, že kým bola pani Makedonová vedená aj pri písaní Nového evanjelia, a aké miesto jej prináleží v duchovnej oblasti. Tu sa opäť len mieša niečo s niečím, len aby sa niečo poprelo.

Takže odporúčam ozaj všetkým, ktorý ozaj stoja o skutočnú Pravdu, nech si prečítajú dôsledné VZ1, 2, 3, a to nech porovnávajú so Slovom Súdu, s Posolstvom Grálu, nech sami presvedčia a spoznajú, že kto klame, kto hovorí Pravdu. Či kuvičie hlasy, ktoré sem z času na čas zavítajú, či pisateľka Večných zákonov a jej čitatelia, ktorí sú zároveň čitateľmi
Posolstva Grálu.

Ján Anton Sloboda.

 
Vážený p.J.A.S., 8.augusta 2008 o 8:41:27 ste uverejnili určitý príspevok a tiež Váš spoludiskutujúci kolega na tomto fóre p.J.Potúček dal príspevok 20.augusta 2008 o 9:13:11 hod. Podľa Vášho spôsobu rozmýšľania a hádam tiež podľa Vášho gusta, myslíte si, že by bolo oprávnené Vás obviňovať z toho, že si neplníte pracovné povinnosti a surfujete po int. fórach, že "tu vypisujete v pracovných hodinách svoje rozumy, ktoré pokladáte za súlad zo samotnou Pravdou. Samozrejme, že sa oháňate tým či oným, ale len preto, aby mohli niečo a niekoho napadnúť, alebo zámerne poškodiť."

Môže Vám byť skutočne jedno, kto tu kedy dá príspevok, o tom Vy samozrejme nerozhodujete, a ak Vám to vadí, tak ste možno v určitom smere zaujatý, to si ale musíte vyriešiť sám v sebe. Ide stále len o obsah textu. Váš nadradený a arogantný prístup vo vyjadrovaní typu "Ja mám pravdu" dopredu znemožňuje akýkoľvek ďalší rozhovor, čítajúc predchádzajúce príspevky z minulých mesiacov ste sa v diskusiách neposunuli ďalej.

P.Makedonová nebola tou Labuťou pannou, za akú sa prehlásila, i keď jej snahu o duchovné prebudenie slovenského národa nepopieram.
Mimochodom, skutočnou Labuťou pannou bola p.Mária-Elisabeth Vollmanová, ktorá verne plnila svoju úlohu a zomrela v roku 2002. To sú známe skutočnosti, ale len pre toho, kto chce vidieť.
 
JAN. jan.jan@post.sk 


Pekný deň želám. V prvom rade by som chcel odpovedať pani Bey, nakoľko aj ja som niečim takým prešiel, lebo tiež som určitý čas veril tomu, čo sa píše vo VZ4. Vtedy ešte som nemal v rukách predvojnové vydanie Posolstva Grálu, ale to nič nemení na veci, že som uveril niečomu, čo naozaj už nemôže byť pokračovaním VZ1,2,3, dokonca v súlade, nakoľko to by muselo byť opäť len z ruky tej, ktorá tú úlohu dostala, a ako aj vieme, ani nič také ani neurobila, žeby poverila niekoho iného, aby pokračoval v napísaní VZ4. Išlo len o svojvoľný krok pisateľa VZ4, ktorý ako vieme popiera narodenie Imanuela v novembri 1998, hoci sama pisateľka VZ1,2,3, od určitého času jasné hovorí, že kedy sa Imanuel narodí, a prečo práve vtedy.

Preto pani Bey skúmajte pozorne a sama prídete nato, že VZ4 a Konečné udalosti majú malo spoločného z VZ1, 2, 3, nakoľko popierajú aj práve tu udalosť, ktorá sa odohrala na konci novembra 1998, narodenie Imanuela, a ktorá bola vrcholom poslania pani Makedonovej.

A teraz k pisateľovi ebranitovi...myslím, že nie je až tak ťažké poznať, že odkiaľ opäť vietor zafúkal, keď opäť tu bol daný príspevok tesne pred polnocou. Ono je to tak, že Pravda ako vidno nedá niektorým naďalej spávať, preto tu vypisujú v tak neskorú hodinu svoje rozumy, ktoré pokladajú za súlad zo samotnou Pravdou. Samozrejme, že sa oháňajú tým či oným, ale len preto, aby mohli niečo a niekoho napadnúť, alebo zámerne poškodiť.

Takže vážený e., tak to už tu myslím že bolo, a to už niekoľkokrát...a ako to dopadlo, tak to myslím, že netreba už ani pripomínať. Odporúčam vám sa zaoberať radšej sám sebou a dôsledné samou PRAVDOU a nevypisovať tu svoje rozumy, nakoľko to už tu bolo...

Ján Anton Sloboda.

 
Skúmať text, nie autora
1/ Ak som hovoril o tom, že sa má skúmať text nie podľa autora ale podľa samotného obsahu, tak to jasne dal na vedomie aj Abdrushin vo svojom Slove (A přece se hledatel nebo nositel Pravdy nepodává osobně, ale přináší to, co říká. Musí se zkoušeti slovo, ne osoba.)
Tým, čo som povedal, som v žiadnom prípade nemienil zhadzovať a znevažovať žiadne Pánovo prehlásenie o sebe samom.
Opäť tu niekto mieša hrušky s jablkami.

2/ A to, že niekto nevidí v Slove odkazy pre dnešnú dobu, to už nie je môj problém, ale tých, ktorí sa nechcú pohnúť ďalej.

3/ Som veľmi rád, keď som upozornený na nejakú chybu, nie som neomylný.
Škoda len, že ma upozorňuje nejaký človek "ebranit" s malým e, ktorý sa nevie pod svoje slová ani podpísať, a dal si meno toho, ktorý ako znovuinkarnovaný pri Abdrushinovi v minulom storočí sklamal a opustil Pána.
Takže aj to, že si niekto dal takúto prezývku, navyše skomolenú hneď v prvom písmene, hovorí o niečom.
Meno hovorí, kto si.
Náhody neexistujú.
 
omyl alebo účelovosť?

slová p.Potúčka - A to ešte tu propagujete čítať Poselství doznívá a Sborník nezařazených přednášek od Abdrushina, kde sa jasne práve v tých vynechaných kapitolách, odsekoch a vetách objavuje to, čo je vo VZ-1,2,3 to najdôležitejšie - zasľúbenie o príchode toho, ktorý je Kráľ kráľov, Prvý a Posledný, Alfa a Omega - IMANUEL.

Sborník nezařazených přednášek od Abdrushina obsahuje prehlásenie k 29.12., ktoré je svojím obsahom jasne zreteľné, neprekrucujte teda to, čo je autorom už jasne dané a napísané. Zámer dávať týmto slovám falošný výklad dopredu predpokladá účelovosť a potieranie Pravdy.
Vraciam Vám to Vašimi slovami - tak aj z toho mála by to malo vo Vás minimálne zatriasť, pretože tento Váš výklad VZ je od Pravdy na míle vzdialený.

slová p.Potúčka - Takže skúmajme text nie podľa toho, kto sa za koho prehlasuje, ale samotný text podľa svojho obsahu.

Toto chce vysvetlenie p.Potúček, - kto sa za koho prehlasuje - to už necítite odstup a bázeň voči Božskému???

VZ-1,2,3 a VZ-4
K téme VZ-4 sa aj tu už popísalo dosť, takže kto chce, nech si tu zalistuje niekde v minulých rokoch.

Nehnevajte sa pani (slečna) Bea, ale keby ste si prečítali ešte raz poriadne VZ-1,2,3 alebo si pozriete pani Natáliou založenú stránku www.biela-holubica.sk , alebo keby ste si vypočula niektoré rozhovory pani Natálie z októbra či novembra 1998, tak aj z toho mála by to malo vo Vás minimálne zatriasť, pretože výklad vo VZ-4 a v brožúrke Konečné udalosti je mierne povedané od zvestovania pani Natálie, od Zjavenia Jána, od 3.Fatimského proroctva a od proroka Izaiáša na míle vzdialený.
Nemienim tu niečo popierať, ale keď povolaná hovorí o narodení a niekto druhý o nenarodení, tak to asi nemôže spolu rezonovať, nemôže to ísť jedným smerom. Tam nie je žiadna rovnorodosť.
A to ešte tu propagujete čítať Poselství doznívá a Sborník nezařazených přednášek od Abdrushina, kde sa jasne práve v tých vynechaných kapitolách, odsekoch a vetách objavuje to, čo je vo VZ-1,2,3 to najdôležitejšie - zasľúbenie o príchode toho, ktorý je Kráľ kráľov, Prvý a Posledný, Alfa a Omega - IMANUEL.

Takže skúmajme text nie podľa toho, kto sa za koho prehlasuje, ale samotný text podľa svojho obsahu.

Prísne skúmajme všetko z pohľadu Posolstva Grálu a potom sa nezmýlime. To nech je nám smerovkou na púti za Svetlom Pravdy.
 
Richard22 xxx 
Vzpomínky od Josefa Wagnera?
Vážená paní Bea,

zmiňujete se o 4. díle Večných zákonů, tato kniha však již není dílem paní Natálie a není ani plně v souladu s jejím učením. Ale o tom zde nechci vést polemiku. Pani Natália přivedla mnoho lidí k Poselství Grálu od Abdrushina a předvším v tom spočíval její hlavní úkol a velké poslání!

Není již žádným tajemstvím, že zde máme nejméně dvě verze Poselství. Původní předválečné a také to nové přepracované, o jehož autorství se v jistých kruzích vedou spory. Vy však odkazujete na části předválečného vydání Abdrushina díla a také na vzpomínky jeho učedníků. Velmi by mne zajímaly „Vzpomínky … od Josefa Wagnera“, mohla byste uvést, kde by bylo možno ten spis získat?

S díky richard22@inMail.cz

 
Ďalší čitatelia
Už dlhší čas čítam Vaše príspevky a páči sa mi, ako pekne píšete o pani Natálii. Vy aj pán Potúček rytiersky bránite jej pamiatku a verne strážite jej odkaz. Chcem Vám za to vyjadriť vďaku aj za niekoľko ďalších čitateľov Večných zákonov a Posolstva grálu, ktorých poznám. Chcela by som upozorniť na 4. diel Večných zákonov, kde je podaný výklad o odchode pani Natálie a tiež brožúru Konečné udalosti, ktorá je tiež dôležitá pre čitateľov VZ a dáva odpoveď na dnešné dianie. Odporúčam tiež Abdrushinovo Poselství doznívá, Sborník nezařazených přednášek a Vzpomínky na pôsobenie Abdrushina od Josefa Wagnera, aj Elisabeth Gecks. Prekrásna a zaujímavá je tiež knižka o bytostných Bytosti přírody od Margot Ruis. Chcem podotknúť, že nie som členkou žiadneho spolku. Ešte raz vďaka za túto stránku! Bea.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka pre túto chvíľu
,,Život je jedná veľká hra... Preto je len na nás, že akí budeme herci, nakoľko scenár nám bol daný v tej najvyššej kvalite.“ Ján Anton Sloboda.
 
Richard22 xxx 
V decembri roku 2012 priletí „kométa“?
Druhá časť panstva Avebury ukazuje podrobnejší pohľad na našu slnečnú sústavu v blízkosti Zeme v decembri roku 2012

Odhliadnuc od farmárovej škody, stará časť panstva Avebury ukazuje hlavne jednu zmenu: „kométu“ vľavo, vstupujúcu do našej slnečnej sústavy. Potom vpravo nová časť ukazuje veľmi rozšírený pohľad na orbit mesiaca (polmesiac obieha Zem) blízko bodkovaného oválneho symbolu pre „12 lunárnych mesiacov“. V priebehu 12. mesiaca (teda decembra roku 2012), náš Mesiac bude očividne blízko „jasnej kométy“ zobrazenej vo vedľajších zakrivených dráhach.

http://www.cez-okno.net/node/546

KOMENTÁRE:
… Chcela by som nazvať druhý kruh v Avebury „Návratom desiatej planéty Nibiru“.
… vlastnia obrovskú loď v slzovitom tvare vytvarovaného v obraze.
… Ja osobne vidím v tomto obraze blížiacu sa Veľkú Kométu.
… ta kapička není v žádném případě kometa. Jedná se o oblak žhavé plazmy.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
8.8.2008


Oskár, tak takéto meno sa dnes oslavuje na Slovensku.

OSCAR – meno pochádza zo starobylej nemčiny a je zložené z ANS, ASS – BOH – a zo slova Gaiza – kopija, oštep – s významom Božia kopija, Boží oštep.

Preto nie je ani prekvapujúce, že Duch Pravdy - Oskár Ernst Bernhardt - Imanuel Abdrushin niesol aj toto meno pri svojom druhom pozemskom pôsobení.

Oskár Ernst Bernhardt sa narodil o 13.30 hod. Ak zrátame číslice, tak nám vyjde číslo 7. To iste nám vyjde, ak zrátame deň Jeho narodenia - 18.4.1875, kde nám tak isto vyjde číslo 7. Náhoda?, asi ťažko, nakoľko náhody nejestvujú! Len potvrdenie pravosti božského pôvodu Oskára Ernst Bernhardta - IMANUELA PARSIFALA ABDRUSHINA.

Zároveň si dovolím poukázať na zaujímavý dnešný dátum – 08.08.2008. Ak zrátame tento dátum 8+8++2+0+0+8, tak nám vyjde 26, a keď toto zrátame, tak nám vyjde opäť 8. Čo nám prinesie tento deň, ktorý je zvláštny zhodou čísla 8, tak to sa už čoskoro dozvieme, lebo ten deň je už tu.

V tomto mesiaci sme boli svedkami jedného úkazu, zatmenia Slnka. Zároveň ďalší úkaz už prebieha, a to meteorický roj Perseidov, ktorý vyvrcholí 12.8. A ešte jedného úkazu budeme svedkom, zatmenia Mesiaca, ktorý sa odohrá v noci zo 16. na 17. augusta, od 21:35 – 00:44.

Je zvláštne, že tri takéto úkazy sa odohrávajú v jednom mesiaci. Pán ABDRUSHIN nám pripomína vo svojom svätom Slove, že dávajte pozor na nebeské úkazy, že budú vám niečo napovedať..., čo, to netreba hádam pripomínať, ale ak predsa, ak si ešte stále niekto niečo dôležité nevšimol, že Pánov deň sa už blíži. Stačí si otvoriť aj Zjavenie Jána, ktoré sa už niekoľko stáročí nachádza v Biblii, ako posledné proroctvo v uvedenej knihe, a ktoré tak dlhú dobu nedokázal nikto správne otvoriť a vyložiť, lebo to je možné len tomu, kto je k tomu povolaný a vyvolený! Na naše šťastie začo buď BOHU veľká vďaka, sa nám odpovedí dostalo prostredníctvom tej, ktorá ho pod vedením samotného Autora dokázala aj otvoriť, aj vyložiť, prostredníctvom pani Natálie de Lemeny – Makedonovej. Odpoveď vždy prichádza v pravý čas...ale len vtedy, ak človek ozaj stojí o skutočnú a nefalšovanú Pravdu.

Pekný deň želám. Ján Anton Sloboda.

 
PeterFranko  
Božia pečať na čelo
V súčasnosti pozorujeme okolo seba nárast nepokoja a zmätenosti. Ľudia zažívajú rôzne psychické problémy, nárast depresií, stavov úzkosti a pod.. Tieto udalosti súvisia aj s kobylkami opísanými v Zjavení Jána v 9. kapitole.
Vďaka pani Natálií de Lemény – Makedonovej vieme, čo to znamená, lebo ona nám vysvetlila Zjavenie Jána v knihách Večné Zákony 1,2,3. Súvislosti človek spozná až po prečítaní celej knihy.

Vo Večných Zákonoch 1, 20. kapitola „Kniha zapečatená zvnútra“ citujem časť z kapitoly: „... V 9. kapitole piata poľnica (v Zjavení Jána) oznamuje, že hviezda , ktorá spadla z neba na Zem, Lucifer, dostal zvolenie pomocou svojich temných duchov škodiť ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. Tieto útrapy, ktoré budú omnoho silnejšie než doterajšie pokúšanie temnými, majú postihnutých prebudiť z duchovnej lenivosti, aby sa spamätali zo svojich chýb a vymanili z vplyvu temna, ktoré dovtedy neuznávali a podceňovali. Kto toto trápenie od zlých duchov, ktoré bude len dočasné, pochopí ako poučenie a zmení sa, dostane sa spod vplyvu temna. Niektorí však z neho môžu aj zošalieť, ba aj zomrieť. Mnohí budú ľutovať, že zanedbali svoj duchovný vývoj, keď uprednostnili chvíľkové šťastie pred večnosťou. ...“


Vo Večných Zákonoch 2 , odpoveď na otázku č. 127 nájdeme vysvetlenie na danú tému. Citujem odpoveď: „Kobylky má, podľa textu Zjavenia , vypustiť z podsvetia Anjel priepasti, teda satan. Z toho dôvodu je jasné, že to nebudú žiadne lúčne kobylky, ale nebezpečné negatívne sily, démoni, známe pod pojmom fúrie, ktoré budú padlí anjeli ovládať a usmerňovať na svoje obete. Abd-ru-shin o nich podrobne píše v závere prednášky „Bytostné zárodky“. Kto bude mať pred fúriami strach, dokazuje tým, že neverí v Božiu ochranu, ktorú by mal, keby sa správne duchovne vyvíjal. Fúrie sa budú podľa zákona rovnorodosti aj samočinne napájať na ľudí, ktorí sa oddávajú neprirodzeným praktikám. Tieto praktiky pochádzajú od temných duchovných učiteľov, ktorí učia prenášať energiu, ovládať vedomie, meditovať či napájať sa na zjavenia. Negatívny vplyv fúrií budú priťahovať i tí, čo holdujú aj iným negatívnym sklonom, ktoré priťahujú temných duchov. Kto teda premárni už iba krátky čas na nepravé vzdelávanie alebo sa oddáva neplodnému leňošeniu, prázdnym zábavám a sklonom, premešká čas na vytvorenie vlastnej ochrany, získanie Božej pečate na čelo.“

Prednáška Pána Abd-ru-shina Bytostné zárodky, citujem časť z prednášky : „...Fúrie sú len výplody zlého ľudského chcenia. Patria k démonom, ktorí musia okamžite zhynúť, ako náhle ľudské chcenie sa stane lepším a obráti sa k Svetlu! Sú však veľmi nebezpečné a budú v súde oslobodené, aby sa mohli vrhnúť na celé ľudstvo. Ale škodiť môžu len tam, kde sa budú môcť zachytiť, teda v rovnorodom zlom chcení alebo v strachu ľudí....“

Chcem len upozorniť, že Pán Abd-ru-shin hovorí v budúcom čase, kedy budú fúrie odpútané, aby zúrili na ľuďoch, ktorí nebudú proti nim chránení.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Čiastočné zatmenie Slnka + roj meteorov


Dnes bude na Slovensku od 10:58 do 12:46 pozorované čiastočné zatmenie Slnka.

Zároveň v tejto súvislostí by som chcel poukázať na ďalší nebeský úkaz, ktorý už je pozorovaný, a ktorý vyvrcholí 12. augusta 2008.

Meteory z rojov Aquaridy a Perzeidy, ktoré už teraz osvetľujú oblohu, budú najhustejšie padať 12. augusta (80 "padajúcich hviezd" za hodinu).

Iste si netreba nechať ujsť tieto nebeské predstavenia, tak ako ďalšie, ktoré budú nasledovať.

Ján Anton Sloboda.

 
... orba pokračuje ...
Pokiaľ sa tu odohrávalo špinenie pani Natálie a jej diela, jedna stránka na tejto diskusii nevydržala mnohokrát ani jeden deň, teraz je na konci prvej stránky príspevok zo začiatku mája.

Nie, nemienim tu hovoriť a privolávať ohováračov, ale chcem hovoriť najprv o tých, ktorí sa sťažovali, že koľko zloby je tu, či by nebolo lepšie sa ukľudniť, prečo sa stále hádame, apod., a pritom niektorí z nás práve týchto návštevníkov vyzývali, aby sa k nám pridali a skúsili tu niečo pekné aj napísať.
Načo len lamentovať, že niekto druhý hádže špinu niekam, nie je lepšie vlastným pekným príspevkom prispieť k zlepšeniu diskusie, o ktorú (vraj) mám záujem a ktorú sledujem?
Mne nechýbajú tí, ktorí sem špinu nanosili, ale som si myslel, že tí, ktorí tú špinu vnímali, že po odchode ohováračov aj niečo pekné napíšu.
Mlčia. Teraz, keď je priestor.
Nemlčali a poukazovali na špinu, akoby sme ju sem my dovliekli - čitatelia VZ-1,2,3.
Škoda. Myslím, že počas uplynulých mnohých týždňov bolo priestoru a času dosť.
Asi nemajú čo napísať a podeliť sa s ostatnými, asi to boli len prázdne reči do vetra...

Na kvantite ale nezáleží, takže aj keby tu nikto mesiace nič nenapísal, je tu predsa odkaz na knihy, ktorých autorom je sám Syn Človeka - IMANUEL.

Jeho SLOVO je tou Cestou k Svetlu.

***


Keďže je v súčasnosti viditeľný obrovský nárast nielen prírodných katastrof, ale aj psychických ochorení ľudí, zlyhávania elektroniky a techniky vôbec, rozhodol som sa tu uverejniť znovu úvahu, ktorá môže napomôcť k uvedomeniu si vlastných chýb; úvahu, ktorá s očistením Zeme určite súvisí a je určite aj dnes aktuálna:


Orba zeme

Keď v dávnej minulosti malo dôjsť k rôznym veľkým klimatickým zmenám na Zemi, prvé národy dostávali od prírody varovné signály, kedy a ako treba opustiť to alebo ono ohrozené územie, kam sa treba presunúť, aby nedošlo k zbytočným stratám a nešťastiam.
Dialo sa to prostredníctvom prírodných bytostí, s ktorými ľudia kedysi úplne normálne komunikovali, od ktorých si nechali poradiť, či už v stavebníctve, v poľnohospodárstve, v liečiteľstve alebo v iných oblastiach každodenného života. Dnes sú tieto prírodné bytosti odsunuté ľuďmi do ríše rozprávok, legiend a mýtov, hoci sú v našej blízkosti prítomné neustále a bez ich činnosti by na Zemi život nebol možný. Bez ich pomoci by sme tu ani my neboli.

Pre dnešnú pretechnizovanú civilizáciu, vzdialenú od prírody, tieto informácie pripadajú ako fantasmagória, ale nastal čas, kedy Zem ako jeden živý organizmus a príroda so svojimi bytosťami hovorí – DOSŤ!
Nastáva doba, kedy na planéte Zem dôjde k veľkej orbe. Je najvyšší čas, aby sa tak stalo, pretože ďalšie odkladanie „upratania“ špiny a odpadu z povrchu zemského by mohlo viesť k definitívnemu zániku ľudského rodu na Zemi.

Kedy vlastne treba pôdu poorať a aký to má cieľ?
Orbu zeme vykonávajú ľudia pravidelne vtedy, keď chcú, aby sa zem prekyprila, aby v novom cykle bola dobrá úroda, aby sa mohli z plodov zeme radovať všetci, aby nebola žiadna núdza, aby bola spokojnosť, harmónia ...

Keď príde oráč alebo traktor s príslušným zariadením poorať pôdu, považuje sa to za niečo zlé alebo škodlivé? Nie. Každý normálny človek to považuje za nevyhnutnú prípravu na novú sezónu, najmä ak by na nepooranej pôde hrozilo to, že by sa na nej rozmnožila nepotrebná, škodlivá burina.

Tieto jedovaté plevy, ktoré na Zemi hrdúsia posledné zvyšky normálneho zdravého života, má na svedomí človek, jeho myslenie a činnosť, ako výsledok namysleného rozumu, pohŕdajúceho všetkým, čo má niečo dočinenia s prírodou.

Čo platí v malom, platí aj vo veľkom. Takže, logicky, aj planéta Zem má svoje cykly a pri premnoženej „burine“ sa nebude brať ohľad na pokrivené a škodlivé konanie človeka, nebude sa donekonečna len tak tolerovať, ako človek ničí všetko dookola, ale dôjde k tomu, že sa Zem tejto jedovatej hávede zbaví, preorie svoj povrch a pripraví všetko na nový, zdravý cyklus.


K tomuto smeruje dnešné pozemské celosvetové dianie. K tomu smerujú neustále častejšie a silnejšie výkyvy počasia – víchrice, záplavy, suchá, požiare, zemetrasenia, sopky, atď.

Mnohé jemnejšie bytosti, ktoré sa starali o rast rastlín na Zemi, sú nahradzované silnejšími bytosťami – obrami, ktorí majú v „náplni práce“ hlbokú orbu, t.j. zmenu povrchu a mapy Zeme. Prostredníctvom ohňa, víchric a povodní sa odstráni všetko nepotrebné, aby v tejto etape Očisty Zeme došlo zároveň k preoraniu jej povrchu prostredníctvom sopečnej činnosti a ničivých zemetrasení.
Veľká Orba Zeme sa začala...

Keď bude všetko staré a škodlivé na Zemi konečne spálené, odviate, odplavené a zakopané, keď bude oživená a prečistená pôda opäť pripravená na ďalšiu etapu vývoja, začne obrovská výstavba všetkého nového.

Zasľúbenie zo Svetla „VŠETKO MUSÍ BYŤ NOVÉ“ sa do bodky naplní.

Tí, ktorí si zaslúžia tieto prevratné udalosti prežiť, budú zachránení, aby sa mohli v súlade s večnými zákonmi svojho Stvoriteľa podieľať na vybudovaní Jeho Ríše mieru a lásky na Zemi.

Ľudia budú opäť v úzkom spojení s prírodou a prírodné bytosti budú na Zemi znovu s radosťou pomáhať ľuďom v spoločnom, harmonickom nažívaní a dozrievaní.