Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Rád by som niečo dodal
V roku 1998 som mal len pätnásť rokov. Ale vybavujú sa mi spomienky. Pämätám si na správy v ktorých bežala informácia o p.Natalii De Lemeny-Makedonovej, pämatám si, že niekedy v tej dobe okolo tohto roku napríklad liečil po celom Slovensku známy liečiteľ p. Pravda, a taktiež si pämätám že vo Vláde Slovenskej Republiky bol nepokoj. Slovensko bolo vtedy také...nepokojné.Presne o tomto som sa rozprával s mojim priateľom p. Kováčom, ktorý si toto obdobie pämätá určite jasnejšie, je tak o desať rokov starší. A shodli sme sa sa. Slovesnko bolo nepokojné. Miroslav Klein
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Spomienka na pani Natáliu de Lemeny - Makedonovú


,,Ak sa raz za sebou obzrú tí, čo bezhlavo a nevraživo útočili proti pani Makedonovej a jej poslaniu, tak pri konečnom zúčtovaní spoznajú, či už ich viedla k tomu akákoľvek pohnútka, že nekonali správne, tak pre nich súd bude priťažký, možno až zdrvujúci.“

Večné zákony 2:

Poznám ľudí, ktorí považujú Posolstvo grálu za najlepšie Božie posolstvo na Zemi, je pre nich naozaj Novou bibliou. Vašu knihu však nechcú čítať. Neveria, že by ste mali byť pokračovateľkou Abd-ru-shinovho poslania, lebo ho považujú už za ukončené.

,,Títo ľudia si myslia, že keď Abd-ru-shin zomrel, ďaľšie udalosti sa budú na Zemi odohrávať samy od seba.

Duchovná výška týchto ctiteľov Posolstva grálu je podobná ako u tých veriacich, ktorí vraj uznávajú len Bibliu. V oboch prípadoch ide o dogmatikov, a nie o skutočne chápajúcich. Dogmatik sa bráni všetkému novému, nedá sa presvedčiť žiadnymi argumentami, lebo nové poznatky nedokáže sám precítiť a zhodnotiť. Verí iba autoritám zo strachu, že by sa mohol dať zviesť. Preto ma títo ľudia neprijmú, kým sa nestanem všeobecne uznávanou. Potrebujú niekoho iného, aby im ukázal, čo je pravé a čo nepravé, lebo sami to nedokážu spoznať a rozlíšiť.

Neuvedomujú si, že odmietaním mojej knihy a mňa urážajú Boha, Ježiša alebo Abd-ru-shina presne tak, ako ich kedysi odmietali počas ich pôsobenia na Zemi." Koniec citátu.

,,Stráň sa preto toho človeče, aby si v zaslepenej horlivosti nevykonával súdy, ktoré tí neprináležia, a dokonca nad tými, ktorí verné slúžili Svetlu!”

*Pred 58 rokmi uzrelo svetlo tohto sveta dieťatko, dievčatko, v rodine Makedonovcov.

A to dieťatko rástlo, až vyrástlo v krásny kvet, v krásnu labuť, ktorá keď sa čas naplní, aby začal plniť svoje posvätné poslanie, poslanie, ktoré malo byť poslednou pomocou, tesne pred veľkou očistou Zeme, pred veľkým Božím súdom.

A čas sa naplnil, a ona sťa čistý kvet, začala napĺňať dni svojho posvätného poslania. V tej chvíli temno silno zasyčalo, lebo vedelo, že čas jeho vlády sa už čoskoro skončí, ale ochrana Svetla vyvolenej bola oveľa silnejšia. Preto jej poslanie získavalo čoraz viac úcty a vážnosti medzi ľudom. Poslanie, ktoré bolo vôľou Svetla, a ktoré bolo posvätné.

Preto s pevnou dôverou Pána kráčala Natália týmto stemneným svetom, a jej poslanie sa naplňovalo do bodky, tak ako bolo so Svetla chcené, a nie tak, ako by si ho predstavovalo lenivé ľudstvo, zase len v zmysle svojom.

Vrcholom jej poslania, bolo narodenie Syna Svetla – IMANUELA, ktorý hneď po zrode, musel byť vzatý preč do bezpečia, kde temno nemá prístup, k trónu Božiemu, lebo ochrana v tej chvíli bola primalá.

Zjavenie Jána:

,, A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu.“ Koniec citátu.

Z rozhovorov s pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou:

Dá sa odpovedať na otázku, že koľko Boží Syn zostane na Zemi?

,,Nedá sa to povedať, ale Izaiáš tvrdí, že skôr, ako by chlapec vedel povedať otče a matka, tak sa to môže stať, alebo skôr… Ešte sú tam aj iné proroctvá, ale všetky hovoria o tej dobe, že maximálne rok, možno ani rok nie. Ale môže to byť aj skorej.

Môže to byť dokonca aj hneď po narodení, pokiaľ Boh bude vidieť, že ho väčšina ľudí neprijíma.“ Koniec citátu.

Ale nesmúť preto človeče, ale už dnes žiar šťastím, lebo vedz, že keď prejdú už čoskoro tie najväčšie bôle aj na tejto zemi, keď temno bude mať poriadne obmedzenú moc, a bude zmetené, tak Syn Svetla IMANUEL sa navráti, a bude s radosťou a šťastím vítaní svojím ľudom.

A navráti sa aj tá, ktorá mu bude aj naďalej matkou po dobu Jeho dospievania, lebo kruh musí vždy dôsť k uzavretiu. Preto bojuj a snaž sa človeče, aby si smel patriť medzi tými šťastnými, medzi Pánov ľud.*

Na pani Natáliu de Lemeny – Makedonovú budem ja osobne vždy spomínať s láskou a úctou, a zároveň budem neustále ďakovať Bohu zato, že mi bolo ešte raz dovolené, aby som prostredníctvom jej knih smel ešte raz spoznať nepokrivenú Božiu Pravdu, v Slove Súdu a Pravdy – v Posolstve Grálu.

Nekričala, neurážala, ale vždy podávala pomocnú ruku tomu, kto o to stal. Prišla v tichosti, a v tichosti aj odišla, len čo napĺnila to čo mala, lebo Syn Boha Otca Imanuel nedovolil, aby jej ľudstvo, ktoré prepadlo temnu, aby jej viac škodilo.

Preto v tento tak významný deň, keď si pripomíname 58 rokov od narodenia p. Makedonovej hovorím: že vďaka Pane zato, že som smel spoznať túto tvoju služobníčku, ktorá tak veľa urobila pre záchranu ľudstva.

Ján Anton Sloboda.

 
Deň 17.7.
17.júl je deň, kedy si pripomíname narodeniny pani Natálie de Lemeny-Makedonovej.
Netreba tu veľmi veľa o jej osobe rozprávať, lebo ona to vlastne ani nechcela. Vždy nám pripomínala, že všetka vďaka patrí Bohu.
Prejdime teda voľne ku knihám Večné zákony-1,2,3, ktoré pred desiatimi rokmi spôsobili na Slovensku to, že tisíce ľudí sa prebudilo z letargie a v nádeji v lepšiu budúcnosť sa rozhodli kráčať cestou Pravdy a Lásky.

V priebehu ďalších rokov sa, žiaľ, mnoho čitateľov VZ-1,2,3 „stratilo“, pretože sa udalosti nenaplnili podľa ich predstáv, zahodili to, čo ich priviedlo na Cestu za Svetlom, zahodili to, čo ich priviedlo k Slovu Pravdy, zahodili niečo hodnotné a začali tak hľadať inde.
Mnohí zahodili neskôr aj samotné Slovo.
Ďalším nestačilo samotné Slovo Pravdy, ku ktorému boli dovedení, oni neustále boli hnaní vnútorným nepokojom hľadať niečo navyše.
Nestačilo im to dokonalé, a tak našli.
Našli ľudské spolky, hnutia, združenia, ktorých vrcholní predstavitelia ponúkali najprv vlastné vysvetlivky diania vo stvorení a až potom sa hľadajúci mohol milostivo cez samozvaných prostredníkov dostať k Slovu, aj to len k okresanému a zmenenému.

Som veľmi rád,
že práve v dnešný deň môžem vyjadriť aj takto potešenie a radosť z toho, že som prostredníctvom viacerých diskusií na internete spoznal skvelých ľudí, spoznal som odvážnych bojovníkov, ktorí sa nezľakli vtedy, keď sa služobníci temnôt snažili diskusiu okolo poslania pani Natálie najprv ohovoriť, znevážiť, umlčať a zlikvidovať.
Nepodarilo sa.

*******
Podarilo sa zastrašiť a umlčať len tých, ktorí viac mysleli na svoj vlastný pokoj, než na tých, ktorí ich pomoc možno práve vtedy potrebovali.
Nadarmo bude tzv. čitateľ Večných zákonov prehlasovať, že bol na stretnutí s tým a s tým vyslancom z výšin, keď svojimi činmi dokazuje, že sa bojí pomôcť tam, kde sa hľadajúci rozhodol pre Slovo Pravdy. Účasť na nejakom stretnutí alebo prednáške predsa nemôže byť viac, než pomoc hľadajúcemu vo forme Slova Pánovho. Takéto hodnotenie pripomína „cirkev svätú“, ktorej tiež stačí, aby sa jej sviatostí zúčastnili ľudia, a to, čo si potom robia, je už jedno. Aj keby bol niekto na prednáške samotného Syna Božieho, nebola by táto účasť nikdy viac, než pomoc a nasmerovanie vyprahnutej a unavenej duše na Cestu k Prameňu Života.
Ako asi vyzerá taký „stúpenec VZ“, ktorý v strachu zaliezol do diery a ešte sa opovažuje spoza rohu kritizovať a vystreľovať jedovaté šípy práve na tých, ktorí sa nebáli za Pravdu obetovať nielen svoje súkromie a čas, ale riskovať aj stratu zamestnania a s tým súvisiace ďalšie komplikácie?
Kde by sme boli teraz, keby temnotám ustupovali Ján Hus, Giordano Bruno, Martin Luther, Johanka z Arku a im podobní hrdinovia? Mal by Syn Človeka vôbec dôvod prísť na Zem, keby všetci títo velikáni a im podobní bojovníci uprednostnili vlastné pohodlie pred bojom za Pravdu?
Nech radšej zmĺknu takí, čo zapredali odkaz z kníh Večné zákony-1,2,3, ktoré pred desiatimi rokmi roznášali, ale dnes sa boja hľadajúcemu podať to, čo ho privádza na Cestu k Pravde.
Nech sú radšej ticho tí, ktorí zmĺkli tam, kde sa mlčať nemalo!
A tak, ako Abdrushin zvolal k cirkevným veriacim, že by bolo lepšie pre nich, keby boli neveriacimi, aj dnes by bolo namieste zvolať niektorým „čitateľom“ VZ:
„Bolo by pre vás lepšie, keby ste pred 10-timi rokmi radšej nesľubovali ...!“
*******

Som veľmi rád,
že práve v dnešný deň môžem vyjadriť aj takto potešenie a radosť z toho, že vďaka neohrozenému a nebojácnemu postoju niektorých odvážlivcov sa práve v týchto mesiacoch dostáva k hľadajúcim viac kníh VZ-1,2,3, než za posledných päť rokov dohromady.
Som veľmi rád,
že nielen túto diskusiu, ale hlavne webovú stránku, ktorú založila pani Natália ( www.biela-holubica.sk ), sa nepodarilo umlčať a zlikvidovať.
Som veľmi rád,
že hľadajúci po celom svete sa môžu oboznámiť nielen s odkazom kníh VZ-1,2,3 v slovenčine, ale kniha Večné zákony-1 je už preložená aj do nemčiny a tiež do angličtiny ( www.zelenaratolest.szm.sk ).


V konečnom dôsledku som nesmierne šťastný a vďačný zato,
že mám dnes možnosť znovu upozorniť na výročie toho diania, ktoré sa odohralo presne pred 11-timi rokmi:

Kedy napísala pani Natália o narodení Imanuela?

Kniha Večné zákony-2, str.277, 278:

„Čo vlastne symbolizuje opis Imanuelovej matky z 12. kapitoly Zjavenia Jána - Apokalypsy: „Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť... A drak sa postavil pred ženu, aby zhltol jej dieťa...“ Stane sa to naozaj počas vášho tehotenstva alebo pôrodu?“
„Táto udalosť sa už stala na duchovnej úrovni. A to vtedy, keď som mala písať o narodení Imanuela. Lucifer ma pokúšal preto, aby som nemohla „porodiť“ Imanuela, teda napísať o jeho narodení.
Moje psychické utrpenie bolo v Zjavení vyjadrené pôrodnými bolesťami. To, že sa drak postavil pred ženu, znamenalo, že Lucifer prišiel duchovne až ku mne, keď mi chytil ruku, aby som nepísala. Jeho obeťou by nemohla byť žena, ľudský duch, lebo z hľadiska nižšieho duchovného pôvodu by s ním nemohla zápasiť, aby ho prilákala zo skrýše na Zem.
Vyslanie bezbytostného Imanuelovho lúča spôsobilo, že celé moje telo žiarilo ako Slnko. Zároveň tento opis vyjadruje moje duchovné spojenie s Imanuelom, keď som sa stala jeho ženou. Mesiac pod nohami ženy symbolizoval čas, kedy sa to odohralo. Bolo to v astrologickom znamení Raka, kedy vládne planéta Mesiac a nie náhodou to bolo v lete na moje narodeniny.
Po tomto duchovnom pôrode sa niečo podobné odohrá aj na hmotnej úrovni, avšak omnoho bolestnejšie.“

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Majster Ján Hus


,,Duši nezahubí smrt, ale špatný život“ Majster Ján Hus.

Dnes ubehlo 593 rokov od upálenia Majstra Jána Husa, to velikána v českých dejinách, ktorý zomrel pre Pravdu a vieru, ktorú hlásal svojho času ľudu českému, a ktorý sa nebál položiť svoj život pre Pravdu samotnú.

Jeho odkaz stále žije, lebo žiadna zlovôľa nemá tu silu, aby to mohla upáliť v ohni pozemskom. Telo to áno, ale nie učenie a odkazy, ktoré nesú v sebe oslobodenie ducha, a silu Pravdy! Či už to bolo behom pozemského pôsobenia Jána Husa, alebo, či už to bolo po jeho pozemskom odchode, jeho slová sa vryli, a aj dnes sa vrývajú a nachádzajú ohlas v srdciach ľudí, ľudí, ktorí tak úpenlivo hľadajú to, čo im pomôže k ich záchrane a spáse. A také bolo aj učenie Jána Husa, ktoré poukazovalo nato, čo je k záchrane potrebné pre každého človeka. SLOVO BOŽIE, tak to je tou záchranou pre ľudstvo, a oslobodeným z otroctva hriechu a temnôt.

,,Kto chce BOHA ozaj milovať, tak ten musí Slovo Božie verné a neochvejné nasledovať!“

Preto je na mieste, aby tu bolo daných zopár myšlienok Majstra Jána Husa, ktoré majú a navždy aj budú mať tu silu, silu Života.

Ján Anton Sloboda.

,,Pravda je Ježíš Kristus, toho se člověče přidržuj. Tuto Pravdu hledej, poznávej Ji a jestliže Ji nalezneš, pak podle této Pravdy žij a bude-li to třeba, tuto Pravdu braň veškerou silou svého života.“

,,Hledej Pravdu,
Slyš Pravdu,
Uč se Pravdě,
Miluj Pravdu,
Prav Pravdu,
Drž Pravdu,
Braň Pravdu,
až do smrti!“

 
The Secret(Tajomstvo)
Chcel by som odporučiť jeden zaujímavý film - Tajomstvo(The Secret).Človek tam môže veľa načerpať a tiež pripomenúť si zákon príťažlivosti v všemožných formách. S pozdravom Miroslav Klein
 
vytrznik Hodné kluky si nikdy nezapamatují -  na zlé nikdy nezapomenou
Ta je báječná, dík!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka pre tento deň
„Žiť je krásne, len treba sa vedieť správne nadýchnuť.“ Ján Anton Sloboda.
 
Svätojánska noc
Svätojánska noc! Môj vzťah k Prírode sa prejavuje záujmom aj o veci Bytostné. Od určitej doby vedome vyhľadávam miesta kde by som sa mohol spojiť s Bytostnými - cez vnútorný hlas. Len pred niekoľkými rokmi som sa dozvedel o Bytostných a cítil, cítim k NIM silný vzťah. Ak to môžem takto nazvať. V mojom okolí sa snažím potešiť bytostných a to darovaním krásnych kryštálov, čistením okolia a pod.. Umiestnením kryštálu sa práve spolieham na ten vnútorný hlas, že kde bude najvhodnejšie miesto. Ale podstata toho, prečo tu píšem je....očakával som že mi niekto odpíše na moju otázku ohľadom Svätojánskej noci. Nikto, dokonca niekde môj príspevok bol vrátený. Tak som hľadal, a našiel som človeka s odpoveďou. Je to pán ktorý sa venuje bylinkárstvu, je ľudový liečiteľ a je jeden z mála ľudí, ktorý Bytostných môže aj vidieť a pochádza z Moravy. Čerpám s jeho prameňa.... 21.06. je sviatkom Bytostných vo zmysle vysielania bytostných zárodkov do stvorenia a ich následná výchova. Sú to krásne chvíle. Teraz je to umocnené stúpajúcou schopnosťou bytostných neakceptovať vôľu človeka. To je nový prvok. Bytostný sa mnoho generácií snažili napravovať to čo človek poničil ide predovšetkým o energiu. Myšlienkový a emočný smog dosiahol bod kedy príroda nebude len čistiť ale bude ničiť zárodočné zdroje tohoto smogu teda kde sa objaví protivenstvo proti Božím zákonom, tam zasiahnu pôvodcu... Takže odomňa k tomuto je to hádam aj všetko. Rád si ale vymením skúsenosti s hocikým a rád sa o tomto porozprávam s hocikým. Miroslav Klein
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Kruhy v obilí opäť na Slovensku


Pri obci Hul v okrese Nové Zámky sa zjavili vo štvrtok kruhy v obilí, ktoré obsahovali aj tieto znaky, rovnoramenný trojuholník, rovnoramenný kríž, Božie oko a ďalší zatiaľ neurčený obrazec...viac v rozhovore s p. Karlíkom, http://www.radioviva.sk/system/media/spravy/spravy_detail/index.php?tx_rtgmedia_pi1[cmd]=SINGLE&tx_rtgmedia_pi1[uid]=7117&tx_rtgmedia_pi1[hash]=556b9249&tx_rtgmedia_pi1[pidList]=55 . Samozrejme, že sú tam nafotené aj zábery tohto obrazca.

Ján Anton Sloboda.

 
Svätojánska noc
Dobrý pekný podvečer! Pripravujete napísať niečo o Svätojánskej noci? S pozdravom Miroslav Klein
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Desať rokov po...


Včera ubehlo 10. rokov, keď bol prijatý Imanuelov odkaz vyvolenému národu. Bol prijatý 6.6.1998 pani Natáliou de Lemeny – Makedonovou, ktorá tak veľa urobila pre záchranu ľudstva, a ktorý sa nachádza Večných zákonoch 2. Zároveň sa tam nachádza aj jeho výklad, autorkou Večných zákonov 1, 2, 3. Preto je na mieste, aby tu bol dnes uverejnený v plnom znení.

Je v ňom veľká pomoc pre tých, ktorým je dané ho aj pochopiť, tak jako aj samotné Večné zákony od Natálie de Lemeny – Makedonovej, ktoré nie sú určené pre masy, ale len pre tých, ktorí pocítia, že práve toto hľadali.

Ján Anton Sloboda.

Imanuelov odkaz vyvolenému národu, prijatý dňa 6.6.1998

Blíži sa deň hnevu
****************************

Radujme sa, prídu anjeli
Boh nás zachráni
Jeho deň je tu

Pripravte sa, bude voda
Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Buďte bez obáv
Bežte, ale neutečte
Prekrojte chlieb
a nespúšťajte z neho oči
Suché lístie opadáva

*****************************

Vysvetlenie proroctva

,,Blíži sa deň hnevu"


Tisícročia zvestovaný súd čoskoro vyvrcholí. Boh sa hnevá na ľudí, ktorí sa nevyvíjajú správnym spôsobom.

,,Radujme sa, prídu anjeli"

Tí, ktorí sa dobrovoľne a dôsledne pripravujú na súd, majú dôvod radovať sa, lebo temno bude konečne potrestané a Zem očistená od zla.
Do hmotnosti zostúpia vysoké duchovné bytosti a budú duchovne aj pozemsky ochraňovať vyvolený ľud počas ťažkých a neznesiteľných chvíľ.

,,Boh nás zachráni"

Imanuel si príde po vyvolených, ktorí napriek ťažkostiam budú veriť v jeho príchod. Potom zachráni aj mnoho tých, ktorí sa duchovne prebudia až v krízových situáciách.

,,Jeho deň je tu"

Deň súd - Pánov deň sa konečne stane skutočnosťou.

,,Pripravte sa, bude voda"

Na súd nepotrebujete nič iné, iba jednu výzbroj - dostatočne vyvinutého ducha. Preto ho nenechajte spať ani leňošiť. Súd vyvrcholí veľkou vodou, z ktorej bude vyvolený národ zachránený obrovskou kozmickou loďou. Preto archa opísaná v mojom sne stála na vode a nie na pevnine.

,,Zrýchli sa to, zlepšuje sa to"

Všetko sa zrýchľuje, aby sa ľudia prebudili z poblúdenia a nevedomosti. Náhle zmeny v myslení budú sprevádzať aj náhle zmeny počasia - búrky, horúčavy, chlad, dážď, všetko sa rúti do vrcholu. Zrýchlenie znamená zároveň skrátenie utrpenia. Boh je spokojný, lebo počet prebudených a dozrievajúcich rýchlo rastie.

,,Buďte bez obáv"

Kto sa už teraz chystá na cestu, neprepadne panike a odíde prvým vlakom.

,,Bežte, ale neutečte"

Ponáhľajte sa, lebo čas na duchovnú premenu sa rapídne skracuje. Nezdržujte sa ničím nepodstatným, aby ste nezmeškali svoj odchod.
Neopúšťajte svoje rodisko, vyvolený národ bude zachránený ako prvý.

,,Prekrojte chlieb a nespúšťajte z neho oči"

Chlieb je dar Boží, ktorým denne živíme svoje telo. Táto kniha ( poz. Večné zákony 1, 2, 3) je tiež dar Boží, ale duchovný, živí nášho ducha. Preto ju denne otvárajte a čítajte. Keď ju spustíte z očí, duchovne vyhladnete, zoslabnete a nebudete schopní sa povzniesť.

,,Suché lístie opadáva"

Kto sa čo najskôr nespamätá – do jesene a duchovne neožije, ten padne ako suché lístie na zem, zhnije a rozloží sa.

 
Aktuálnost Jana Husa
Myslím si, že není třeba stahovat příspěvek o Janu Husovi (možná jen opravit datum). Jeho živoucí příklad a slova pro každého z nás je třeba navždy vepsat plamenným písmem do našeho nitra. Možná, že si máme jeho výročí a slova připomínat neustále, abychom zůstali duchovně bdělí, k čemuž nás neustále nabádá Abdrushin ve svém Poselství. Přenesme se přes historická data a staňme se duchovními!
JAN. jan.jan@post.sk 
Ospravedlnenie
Ospravedlňujem sa, že som tu vložil článok ohľadom upálenia Jána Husa, o mesiac skôr. Preto ho sťahujem a uverejným v presne určený deň. Za pochopenie ďakujem, a za chybu sa ospravedlňujem. Ján Anton Sloboda.
Jan Hus
Osobnost Jana Husa byla opravdu výjimečná, už jen proto, že vyšel z řad církve jako její kritik. Doplním jen, že byl v době Abdrushina znovu na Zemi jako farář Československé církve husitské - Ferdinand Valík a povolán Abdrushinem jako Jeho učedník. P.S.: Jan Hus byl upálen 6.7. 1415 avšak nikomu neuškodí, aby si výročí smrti této osobnosti připomněl kdykoliv, protože slova Jana Husa jsou neustále aktuální.
Kto je vinný?
Keď sa prívrženci nejakého spoločenstva previnia a urobia v živote také skutky, ktoré sú v rozpore nielen s pozemskými spoločenskými zákonmi ale aj v rozpore s morálkou a duchovnými večnými zákonmi, a pritom sa odvolávajú a majú neraz priamo aj vo svojom názve meno Syna Božieho, Ježiša, chytajú do rúk a čítajú takú istú Bibliu ako milióny iných veriacich, nikoho normálneho nenapadne viniť zato Bibliu alebo nebodaj samotného Syna Božieho.
To sa nikto neopováži ani potichu vyriecť.
Ale keď sa previní voči morálke a zákonom niekto, kto možno v minulosti patril k nejakej skupine, ktorá vychádza vo svojej činnosti z diela „Posolstvo Grálu“ od Abdruschina, ihneď sa novinári, redaktori a iní platení zaslepenci nesústredia na samotných previnilcov, ale dáva sa do popredia uvedený autor a jeho kniha, ktorá s takýmto jednaním nemá nič spoločné.
Čo na tom, že sa k tejto knihe a jej autorovi verejne vyjadrujú ľudia, ktorí ju vôbec neprečítali.
Aj takto sa tvorí verejná mienka.
Ale nachytať sa nechajú v konečnom dôsledku len takí, ktorí sa vlastným skúmaním nepresvedčia o pravde samotnej. Inými slovami, podľa zákona rovnorodosti takejto okatej lži nakoniec uveria len takí, ktorí k Pravde cestu ešte nenašli.
A takým je škoda času aj niečo vysvetľovať.

A aké poučenie z toho plynie pre nás, ktorí chceme žiť podľa Pravdy?
Žiadne spolčovanie sa pod rúškom čitateľov alebo stúpencov kníh „Posolstvo Grálu“ či „Večné zákony“, žiadne spolky (čertove volky), žiadne hnutia, žiadne združenia, či sekty alebo náboženské obce, apod.
Nikto nepotrebuje žiadnu organizovanú skupinu, aby našiel Cestu z temnôt!

Každý človek, ktorý dokáže kráčať samostatne za Svetlom Pravdy, nebude nikdy osamotený, lebo na svojej radostnej púti DOMOV bude spoznávať vedľa seba takých istých slobodných ľudí, ako je on sám.
 
PeterFranko  
Živé Slovo
Slovo je Život. Život je Boh. Len v Bohu samotnom je život. V človeku nie je život sám. K životu človek potrebuje silu, ktorú nám sprostredkováva Boh. Silu získa človek jedine ak bude vzhliadať k Bohu a vo svojom živote bude riadiť svoju každodennú činnosť podľa princípov samotného Života. To znamená žiť podľa Božej Vôle, podľa Večných Zákonov. Tým je Slovo postavené na vysokú skalu lebo len v snažení sa človeka žiť každú chvíľu podľa Slova sa k Slovu bude približovať, získa večný život. Slovo je postavené na vysokú skalu, tou skalou je život sám. Slovo je Živé. Postav Život na vysokú skalu aby sa človek musel namáhať získať si večný život. Človek sa musí namáhať vo svojom každodennom živote riadiť sa podľa Slova. Preto bdejme a modlime sa aby sme nemuseli byť vymazaný z Knihy Života.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Sviatok Svätej Holubice


,,Kto chce v sebe prežiť Svätodušné sviatky, obnovovanie prúdov sily zo Svetla, ten musí mať v sebe neskalenú túžbu po SVETLE a PRAVDE. Len tak sa môže otvoriť prúdeniu Božej milosti! " Imanuel Abdrushin

,,Tu jednoho dne, když byli opět v plném počtu shromážděni, zvedla se ohromná vichřice. Před tím nebyly vidět žádné známky špatnpočasí, a proto překvapením všichni zvedli hlavy. Nebe bylo jasné, ba zdálo se, jakoby se nad nimi rozprostíral zvláštní, nevídaný lesk. Bouře neustávala, ale zněla jako víření obrovských vln, které mocně naráží na pobřeží.

Srdce všech obyvatel Jeruzaléma byla naplněna úzkostí. Co to znamená? Lidé vybíhali z domů a spěchali na širá prostranství.
Na jednom místě nalezli shromážděné učedníky. Tito lidé, kteří až dosud byli tak sklíčení, jevili známky radostného pohnutí. Zdálo se, že z nich vychází zář.

"Podívejte se přece," volala vzrušeně jedna z žen, "s nebe padají dolů ohnivé plameny a dopadají na tyto lidi!"

Nyní to spatřili i jiní a vzrušení stále vzrůstalo.

"Naše plaménky," řekl Jan tiše pro sebe a pak se podíval na ostatní.

Ano, nebylo možno o tom pochybovat. Všichni měli na svých čelech znamení, ale jen jemu se zdálo, že toto znamení má tvar kříže. Současně všichni cítili sílu přicházející shůry, kterou jim Ježíš zaslíbil. Žhavě jimi pronikala, museli mluvit a vyprávět lidu, co věděli.

Každý mluvil k nejblíže stojícímu, lhostejno, z které země přišli. A síla, která zde působila, byla tak veliká, že pronikala jejich duchy, takže rozuměli posluchačům, ačkoliv tito mluvili cizí a několikerou řečí.

Náhle si jednotlivci uvědomili toto zvláštní dění."

Prevzaté z knihy Zaváté doby se probouzejí - Apoštolové.

Takéto dianie prežili učeníci Syna Božieho Ježiša, a nie len oni, keď bola v tých časoch vyliata opäť sila do celého stvorenia, skrze Ducha Svätého Imanuela, ktorý je tiež Božím Synom, tak ako Ježiš. Sila, ktorá je vylievaná, rok čo rok, do celého stvorenia, a bez ktorej, ak by nebola vyliata, tak by všetko postupne uhynulo, teda by prestalo jestvovať. Bez tejto sily, by nebolo žiadneho života a bytia pre nikoho, či už tu na tejto Zemi, alebo mimo nej.

Je v tom veľká milosť, láska a dobrota Otcova, za ktorú by sme mali BOHU ďakovať, každým vdychom a výdychom. A tu vďaku by sme mali premienať v čin, a tak Bohu Otcovi preukázať svoju pokoru, vďaku a vernosť. Ale tá vďaka, vernosť a pokora spočíva v tom, že človek dokáže správne spracovať túto silu, v zmysle Božích zákonov, a hlavne, k chvále PÁNOVEJ. Nie k svojej chvále, ale k chvále a oslave PÁNOVEJ!

Takýto sa potom stávajú, v očiach BOHA a PÁNA, pravými služobníkmi, ktorí sú v Jeho očiach milí a obľúbení.

Takýchto PÁN aj miluje, aj ochraňuje.

Takýto budú smieť raz prebývať v ríši Pánovej, v raji, aby smeli pôsobiť ďalej, na diele PÁNOVOM.

Pravá služba Bohu. Čo všetko obsahujú tieto tri slová? Koľko šťastia v sebe nesú? To dokáže pochopiť len ten, kto ich správne pochopil a prežil, a kto má túžbu, aby to aj naplnil.

Či je ešte väčšieho šťastia pre človeka, ako pravá a verná služba BOHU? Hovorím, nie, lebo nadto niet väčšieho šťastia, a nikdy ani nebude.

Blíži sa veľký deň a sviatok, Sviatok Svätej Holubice, keď bude opäť vyliata sila do celého stvorenia, teda aj na túto Zem, skrze Imanuela, Ducha Svätého. Preto utíšme sa, a pripravme svoje duše v pokore a vďake BOHU, aby sme smeli byť účastní toho, v tento prevzácny Deň, ktorý sa opakuje vždy koncom mája, keď všetko tak krásne prekvitá. Nie nadarmo sa hovorí, že máj je najkrajším mesiacom v roku.

Želám všetkým ľudom dobrej vôle, aby smeli byť účastní tohto prenádherného Sviatku, aby smeli prijať čo najviac sily, a tu využiť na chválu, oslavu a vernú službu Pánovi.

Amen.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Fatimské zjavenia.


91 rokov ubehlo odvtedy, keď sa trom malým deťom vo Fatime zjavila Matka Božia, a kde boli postupné vyslovené tri fatimské proroctva.

To tretie bolo dlhý čas utajované cirkvou, hoci sama Matka Božia žiadala, aby bolo zverejnené v roku 1960. Napriek tomu, hoci bolo otvorené vtedajším pápežom, sa ľudstvo jeho obsah vôbec nedozvedelo, ale bolo naďalej utajované.

Až prišiel august 1998, a ľudstvo sa dozvedelo konečne jej pravý obsah. Bol vyslovený tou, ktorá sa zjavila vo Fatime, a ktorá sem bola poslaná, aby naplnili sa proroctvá, ktoré boli ohlasované starovekými aj novšími proroctvami, a ktoré bolo odhalené práve tou, ktorá má pôvod v Matke Božej, pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou.

Preto je na mieste, aby sme si ho pripomenuli, tak ako ho oznámila svetu, znova, pani Natália de Lemeny Makedonová vo Večných zákonoch 3, a v brožúrke - Tretie fatimské posolstvo, napriek 40. ročnému odporu cirkvi, odhalené!

,,Čo obsahuje tretie fatimské posolstvo?

1. Dôležitým medzníkom vo vývoji ľudstva je rok 1998, kedy sa celý svet bude rozhodovať medzi duchovnou premenou a samozničením.

Prežiť triedenie ľudstva budú môcť len tí, čo budú schopní duchovnej premeny. Keby sa ľudia dozvedeli o tomto proroctve, ktoré malo byť posledným varovaním, ešte v roku 1960, mali by takmer štyridsať rokov čas na duchovné prebudenie a narovnanie sa z pokriveností života. Na tento účel napísal Duch Pravdy Novú Bibliu - Posolstvo Grálu.

Tým, že cirkev 3. fatimské proroctvo zablokovala, bude musieť ľudstvo prežiť túto premenu zrýchlene, za oveľa kratšiu dobu. Je to však aj jeho vinou, lebo bolo ľahostajné k mlčaniu cirkvi, ktorá stále tvrdí, že sa riadi Bohom, ale v skutkoch dokazuje opak. Pod rúškom duchovnej slobody rešpektuje, aj keď nepriamo, všetky posolstvá od falošných zjavení a médií, ale to pravé posolstvo, od skutočnej Božej matky z Fatimy zatajuje. Z Panny Márie, ktorá mala úlohu byť iba pozemskou matkou Ježiša, urobila učiteľku a vykupiteľku ľudstva a stotožnila ju s Božou matkou, len aby zakryla pôsobenie tej pravej na Zemi.

2. Na Slovensku sa v roku l998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch svätý a Apokalypsou oznamovaný kráľ celosvetovej tisícročnej ríše. Slováci sa vďaka tomu, že vzíde z jeho národa, stali vyvoleným národom.

3. Otcom Imanuela bude Duch svätý, preto tehotenstvo Imanuelovej matky nebude bežné. Napriek tomu, že sa fyzicky doteraz jej gravidita nebude dať dokázať, narodí sa jej v novembri 1998 riadnym spôsobom dieťa - Imanuel. To bude jeden z dôkazov, že nepočala pozemsky.

Dieťa bude mať hneď po narodení znamenie, ktoré nosil v sebe aj Ježiš - zlatý kríž a bielu holubicu. Budú ho vidieť duchovným zrakom mnohí ľudia z celého sveta, ktorí sa prídu na neho pozrieť.

4. Matkou Imanuela bude Prakráľovná - Božia matka, ktorá sa narodí vo vyvolenom národe a porodí ho vo svojich 48 rokoch. Svoj duchovný pôvod potvrdí nielen netradičným počatím a tehotenstvom, ale aj tým, že napíše Nové evanjelium, ktorého pôvodcom bude Duch svätý. Vyloží v ňom okrem iného Apokalypsu a fatimské proroctvá, lebo sa cez ňu aj vyplnia.

Duchovný pôvod Imanuelovej matky je v Apokalypse naznačovaný dvanástimi hviezdami (12.kap. 1.verš), čo je v celom svete známy symbol Prakráľovnej. Jej úloha - vychovať nové pokolenie je tam naznačená tým, že bude mať svoje potomstvo, (12.kap. 17.verš) ktoré bude prenasledované, ale zároveň aj chránené. Z hľadiska svojho vysokého duchovného pôvodu je schopná napájať sa aj zo Zeme priamo na Boha a oznamovať jeho vôľu až do doby Imanuelovej dospelosti, kedy sa stane kráľom tisícročnej ríše.

5. Ak ľudstvo po spoznaní 3. Fatimského proroctva prejaví záujem o Nové evanjelium a spomínané Posolstvo Grálu a úprimne sa bude snažiť o prenesenie nových duchovných poznatkov do všedného života premenou hodnôt, oddiali Stvoriteľ jeho rýchlo sa blížiace samozničenie.

Ak však bude svet ľahostajný k novému poznaniu a k narodeniu Božieho syna, dopustí Stvoriteľ, aby ľudia duchovne pokročili utrpením - sebazničením, ktoré bude dôsledkom nahromadenia vlastných chýb a vín za tisícročia. Preto vojny, krízy a katastrofy nie sú Božím trestom, ale iba spätným účinkom ľudských omylov.

6. Nové pokolenie sa bude počas vrcholiacich hospodárskych, politických a prírodných katastrôf formovať Posolstvom grálu a Novým evanjeliom. V najväčšej kríze bude zachránené pred zničením zásahom zhora, aby mohlo potom pokračovať na Zemi vo vyššom stupni duchovného vývoja pod vedením kráľa tisícročnej ríše."

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka na celú večnosť
,,Ľudia majú síce Slovo, nie však pochopenie. A to je predsa to hlavné vo všetkých veciach. Keď chýba pochopenie, potom ani vedenie nič nepomáha!" ABDRUSHIN.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka na dnešný nedeľný večer
,,Hrdina, jehož miluji celou duší, byl, je a vždycky bude krásný - je jím pravda." Lev Nikolajevič Tolstoj.