Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

PeterFranko  
Rok 1998 dôležitý rok v dejinách ľudstva. ( časť 2 )
Rovnicu vydelíme 7056, potom dostaneme:

22176 18 x 4 x 28 x 11
–––––– = ––––––––––––––
7056 18 x 4 x 98


Rovnicu vydelíme číslom 18 x 4 = 72, vyplývajúceho z dátumu narodenia Pána Abdrushina, potom dostaneme :


22176 22176 / 72 308 28 x 11
––––––––– = –––––––––– = –––––– = ––––––––– = „  „
7056 7056 / 72 98 98


Číslo „  ” ( pí ) súvisí s kruhom, začiatkom a koncom, alfou a omegou.


28.11.1998 sa narodilo dieťa, ktoré bude panovať železným žezlom.Rozložme tvar čísla 22176 na ( 22 a 176 )
a rovnako číslo 7056 na ( 7 a 056 ).

A ak ich dáme do vzájomného pomeru potom dostaneme :

22176 22 , 176 22 176
––––––– = ––––––– = ––– = ––––– = „  „ = 3,142857142857
7056 7 , 056 7 56

142857 = 14 + 28 + 57 = 99, 9 + 9 = 18


Ak zoberieme dátum počatia Imanuela 13.3. a dátum narodenia Imanuela 28.11. a uvedené číslice navzájom vynásobíme dostaneme:

13 x 3 x 28 x 11 = 12012

Číslo 12012 symbolizuje začatie kruhu dňa 13.3.1998 a uzavretie kruhu 28.11.1998.


Číslo v ktorom sa zachvieva meno Pána „Abdrushin“ je 156.

18 x 156 = 2808

2+8+0+8 = 18

Ak zoberieme dátum narodenia Pána Abdrushina 18.4. a dátum počatia Imanuela 13.3 a uvedené číslice navzájom vynásobíme dostaneme:

18 x 4 x 13 x 3 = 2808

2+8+0+8 = 186 + 6 + 6 = 18
666 + 666 + 666 = 1998
18 x 111 = 1998
999+999 = 1998

Zjavenie Jána, kapitola 18 : Radujme sa lebo zanikne Babylon , veľká smilnica. Radujme sa, lebo Boh sa na ňom spravodlivo pomstí za nás.
 
PeterFranko  
Rok 1998 dôležitý rok v dejinách ľudstva. (časť 1 )
Rok 1998 dôležitý rok v dejinách ľudstva.


Každé písmeno má svoje číslo, tak aj každé meno sa zachvieva v určitom konkrétnom čísle.


Významné dátumy :


Narodenie Pána Abdrushina 18.04.1875

18.4.1875 1 + 8 + 4 + 1 + 8 + 7 + 5 = 34, 3 + 4 = 7


Počatie Kráľa tisícročnej ríše Imanuela 13.03.1998

13.3. 1+ 3 + 3 = 7
13.3.1998 1 + 3 + 3 + 1 + 9 + 9 + 8 = 34, 3 + 4 = 7

Narodenie Kráľa tisíc ročnej ríše Imanuela 28.11.1998 .

2+8+1+1 = 12
2+8+1+1+1+9+9+8 = 39 , 3 + 9 = 12Rok 1998.

1+9+9+8 = 27, 2+7 = 9


Rok 98 je rokom 20 storočia 2 tisícročia, v ktorom sa odohrali 2 významné udalosti, čo môžeme vyjadriť číslom:

2 x 9 = 18

18
Ak zoberieme dátum narodenia Pána Abdrushina 18.4. a rok 98 a ak ich navzájom vynásobíme potom dostaneme:


18 x 4 x 98 = 7056

7 + 0 + 5 + 6 = 18
Ak zoberieme dve sedmičky a dve dvanástky a navzájom ich vynásobíme dostaneme :


7 x 7 x 12 x 12 = 7056

7 + 0 + 5 + 6 = 18


Rok 98 symbolizuje spojenie 2 sedmičiek a 2 dvanástok.

7
Sedmička je symbol Imanuela.

12
Dvanástka je symbol Prakrálovnej.
Ak zoberieme dátum narodenia Pána Abdrushina 18.4. a dátum narodenia Kráľa tisícročnej ríše Imanuela 28.11. a uvedené číslice navzájom vynásobíme dostaneme:

18 x 4 x 28 x 11 = 22176

2 + 2 + 1 + 7+ 6 = 18
Z to vypláva, že dátum narodenia Abdrushina 18.4. má súvis s dátumom narodenia Kráľa tisícročnej ríše Imanuela 28.11. v roku 1998.

Z toho vyplýva, že uvedené číslice 7056 a 22176 vychádzajúce z dátumov môžeme dosadiť do rovnice, nasledovne :

2 + 2 + 1 + 7 + 6 = 7 + 0 + 5 + 6
18 = 18
1 = 1

Z toho vyplýva určitá súvislosť. Matematické vyjadrenie rovnicou:

22176 = 7056 x (Q)
 
pozorovatel  
pre p.Franka,

po prečítaní Zjavenia Jána vo Vašom podaní zo 7. októbra 2007 som zistil, že ste akiste nečítali originálny pôvodný text Zjavenia Jána z medzivojnového obdobia minulého storočia. V originále totiž nie sú opísané súvislosti s p.Makedonovou... je to inak...ale,

Ak ste však mali tú možnosť ako čitateľ Posolstva sa k tomuto Zjaveniu nejakým spôsobom dostať, tak sa predsa len pýtam – Prečo ste na tomto fóre zmenili zmysel obsahu Zjavenia oproti originálu v „prospech“ p.Makedonovej? Bol to zámer alebo nevedomosť? Bez útoku a čisto vecne.

Avšak ako pozorujem nielen Vaše reakcie, ako horlivý zástanca VZ si nepripustíte chybu, je to ale Vaša vec. - Peter Franko ... 7.říjen 2007 13:03:28 Zjavenie Jána - „Na Abdrushinovom Slove sa ľudia budú triediť a súdiť. To značí ako sa človek postaví k Slovu tak sa aj sám odsúdi.“

Vidno, že aj tu pôsobia „proroci“ z "nového pokolenia", ktorí stavajú vlastné vykonštruované myšlienkové pochody za čosi hodnotnejšie ako je originál.

pán Albert to už vystihol - Pane Peter Franko – Vy překrucujte fakta!
 
Slovo a ľudské slová
Verím Vám a som tým potešený. Tých nezmyslov je v tom texte viac. Rovnako ale ako Vy hovoríte, že ak sa dáva dohromady VZ1,2,3 s VZ4, že je to nepravdivé a mýlne, tak je to tak aj v prípade, ak sa dáva dohromady Posolstvo Grálu s VZ pani Makedonovej.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


Peter S. ,náš známy odporca Večných zákonov, nemusíte mi veriť, ale teraz som chcel dať toto: Príspevok - 16.březen 2008 11:40:10 - odporúčam ihneď vymazať pre svoj scestný obsah...

A verte, že nie je len to pre tú vetu, ktorú spomínate, ale aj ďalšie, ktoré sú nepravdivé a poriadne mylné, tak ako aj ta, keď sa dávajú VZ 1-3, dokopy, z VZ4, ktoré už nie sú dielom pani Makedonovej. Ján Anton Sloboda.

uväznení vo VZ
Takéto slová sú tu ponechávané? Na toto nikto nereaguje? :
„Vôbec nie je potrebné čítať objemné knihy napr. PG. Je to čierna kniha (3 zv. vydanie) a slúži skôr Pánovi tohto sveta. A nám je potrebné najprv sa starať o Božie kráľovstvo."

A to iba za to, že ich pisateľ na konci textu pochlebuje p. Natálii? To naozaj zástancov kníh VZ zaujíma iba ich vlastná rozumová stavba, nie Pravda?
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Žiť ako nový človek...


Hoc nie som pán Franko, tak predsa vám odpoviem anonym. Práve naopak, všetkých ľudí to zasiahne, len ide o to, že akou mierou, a to bude už len záležať na každom osobne.Takže bolo by dobre, aby ste tu nezavádzal, lebo odporúčania vo Večných zákonoch sú predsa tiež jasné, do poslednej chvíle žiť ako nový človek, v zmysle zákonov Božích.

Ján Anton Sloboda.

O tom, že Imanuel je Božie Slovo vychádzajúce z úst Syna človeka dnes už hádam nik ani nepochybuje. Naozaj si pán Franko myslíte, že tento meč nezasiahne ctiteľov pani Makedonovej? Netreba im urobiť aj niečo navyše?
 
PeterFranko  
Čo hovorí Pani Makedonová, že kde máme hľadať Božie slovo a ako sa máme duchovne vzdelávať.

Citujem časť z jej prednášky Nové pokolenie :
„ Kde ho však máme hľadať? Len tam, kde je Boh jeho pôvodcom. V kresťanstve ho nájdeme v Biblii a v Posolstve grálu. Kým doteraz poskytovala najväčšiu pomoc v duchovnom vývoji človeka Biblia, v súde je užitočnejšie Posolstvo, lebo pripravuje človeka na súd a tisícročnú ríšu. V Zjavení Jána, v 19. kapitole 13. verši sa Syn človeka Imanuel nazýva Božie Slovo. V 15. verši sa o ňom upresňuje: Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy, teda slovom bude „ biť“, prebúdzať ľudí a on bude nad nimi panovať žezlom železným..., čo takisto dokazuje, že je to Imanuel. „

 
Posolstvo Grálu Vo Svetle Pravdy je Nová Biblia od Božieho Syna Abdrushina Imanuela. To čo tu píšete nie je v knihách Večné Zákony 1,2,3. Pani Makedonová sama upozornila na Božie Slovo nám dané od Pána Abdrushina.
Kto tu sudi?
Albert ... 13.březen 2008 16:36:57
Změnil svoje rozhodnutí?

... 14.březen 2008 7:32:49
Je to černé na bílém, žádné táraniny!

Pisete: JEN ZDE UPOZORŇUJI NA FAKTA A INFORMACE, KTERÉ MOHLY NĚKOMU UNIKNOUT.

A co vsetko unika Vam samemu, tak ako aj dalsim podobneho razenia, tak to az tak velmi vam isto nevadi, hlavne, ze tu chodite z casu nacas karat vsetkych, ktori su Vam a vam podobnym neprijemnimi. Len nechapem, ze preco sem stale chodite a dobjedzate?
 


Pán Franko, veľmi silné slova...

Uvedomujete si, že súdite, bez skutočného poznania všetkých súvislosti…
Aké jednoduché, ty si taký a taký, robíš to, alebo ono…. JE TO LEN VÁŠ SUBJEKTÍVNI POHĽAD!

Podľa mňa mali by ste sa p. Albertovi za svoj výrok ospravedlniť.

-------------------------------------


“Nikdy více byste se neměli odvážit soudit bez vedení! A všechno vědět nebudete nikdy!

Pokaždé, když soudíte druhého, soudíte sami sebe. Udeří to na vás zpět, neboť jste nebyli ustanoveni soudci svých bližších.”

“Zdržte se každého úsudku! Nepřísluší vám to. A kde vy jste právě odsoudili, snažte se to ještě nyní napravit, zde na zemi! Je to mnohem lehší zde, než na onom světě. Můžete si mnohé ušetriť! Jednejte podle toho!”

ABDRUSHIN
 
PeterFranko  
Pán Albert píšete tu príspevky, za ktorými píšete Pánove meno, tak ako ste to urobil v príspevku „Albert ... 13.březen 2008 16:36:57“ .

Potom sa opravíte a príspevok napíšete v inom znení ako ste to urobili v príspevku „... 14.březen 2008 7:32:49 .

Potom napíšete, v príspevku „ Albert ... 14.březen 2008 19:43:54“, že ten první text je od pana Hugo Saint – Hilaire a ten druhý od pana Otto - Ernst Fritsche.

Nakonec napíšete v příspěvku „ Albert ... 15.březen 2008 8:14:07“ , „ …,co někdo napsal nemusí být vždy pravdivé, jen proto že je to napsáno“.

Pán Albert uvedomujete si, že pribíjate Pána na kríž v jeho slove!
 
Re: 15.březen
Vážený pane „15.březen“, cožpak Vám chybí cit? Z nespravneho smerovania nikoho neobviňuji, ani nikoho nesoudím. K tomu zde není nikdo z nás povolán! Každý ať soudí sám sebe!

JEN ZDE UPOZORŇUJI NA FAKTA A INFORMACE, KTERÉ MOHLY NĚKOMU UNIKNOUT.
 
A co tak zacat u seba? Raz pisete to, potom ono, a nakoniec z nespravneho smerovania obvinite druheho!
2Re: Je to černé na bílém, ...
Vážený pane Peter Franko, budete se muset trochu zorientovat v tom, co kdo řekl a co je skutečnou Pravdou! Také to, co někdo napsal nemusí být vždy pravdivé, jen proto že je to napsáno. Pravdu je třeba usilovně hledat a kriticky zkoumat.

Potíž je v tom, že Pravda je jen jedna, kdežto polopravd, výmyslů a lží je na tisíce! Žijeme v době falešných proroků, rafinovaných a záměrných lží, dezinformací, mystifikací a podvodů ve všech sférách. Není divu, že ve sféře duchovní je těch lží nejvíce
 
Pán Alberte a Vám podobní. Nech Vám je výstrahou prednáška Pána Abdrushina z Posolstva doznievajú pod názvom „ Kristus řekl...“.
Z-deň 15.3 - premietanie Zeitgeistu na Slovensku a v Čechách
Z-deň je medzinárodná iniciatívna dostať film Zeitgeist v sobotu 15. marca (nielen) do menších nezávislých kín po celom svete a dostať tento dokument do pozornosti ľudí.

Revolúcia je teraz, a začína vami.

Na Slovensku sa film bude premietať v:

DK Ružinov
Ružinovská 28
821 03 Bratislava
čas: 19:00
kontakt: dado nextra skV Čechách:

Letní Kino FMK
FMK UTB
Stefanikova 4231 Zlín
čas: 20:00
kontakt: wickuck gmail com

Public Projection
Areal Svit 32
čas: 19:30
kontakt: hucot centrum cz
http://www.hucot.cz/

Burfi Vegetariánská Restaurace
Vojanova 1a
702 00 Ostrava
čas: 18:00
kontakt: burfi burfi net

V Klub
5. Kvetna
Liberec
čas: 15:00
kontakt: jerome.boyon gmail com

Kamenka
Kamenna Ctvrt 10a - Duck Bar
Brno
čas: 19:00
kontakt: diovivo gmail com

Kompletný zoznam medzinárodný Z-deň udalostí nájdete na http://zeitgeistmovie.com/zdayevents.htm

 
Re: Je to černé na bílém, ...
Vážený pane Peter Franko, velmi rád Vám to objasním. Ten první text, na který jsem narazil, pochází ze spisu "Čo sa stalo so svätým Slovom po odchode Abdrushina" od pana Hugo Saint - Hilaire. A ten druhý, ten už je přímo ze spisu pana Otto - Ernst Fritsche. Vidíte že zásahy překladatelů a mnoha korektorů byly činěny nejen do Pánova Slova, na němž nemělo být změněno ani slovo, ale i do mnoha jiných spisů.

Snad jen nedávno zveřejněný nález manuskriptů z Kipsdorfu s konečnou platností odhalí pravdu kolem přepracovaného Poselství Grálu a dalších písemností. Ani vzpomínky Pánových učedníků nezůstaly ušetřeny podobných zásahů!
 
PeterFranko  
Alberte , ktorý z tých dvoch Vašich príspevkov je teraz správny? Keď medzi nimi ubehol len jeden deň a už sú v ňom rozdiely. V jednom príspevku je veta, ktorá už v druhom chýba.

V prvom príspevku z ... 13.březen 2008 16:36:57, z neho vyberám časť:

V Kipsdorfe Pán údajne povedal Ottovi - Ernst Fritschovi:

„…Ja sa už do Tyrolska nevrátim. Inak to bude s pani Máriou a slečnou Irmingard, ktoré sa tam znovu vrátia. Dve ctihodné ženy budú postavené pred ťažkú úlohu, …"V druhom příspěvku z ... 14.březen 2008 7:32:49, z neho vyberám časť:

Pánův učedník Otto Ernst Fritsch napsal své vzpomínky. Našel jsem v něm tento text:

“…Já se již do Tyrolska nevrátím. Obě paní budou nyní postaveny před těžký úkol, …"