Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Je to černé na bílém, žádné táraniny!
Vážený pane Peter Franko, v místnosti, kde sedím mám mimi jiné počítač a v něm uloženo mnoho spisů. Žádné táraniny, ale svědectví mnoha lidí z doby kdy tu ještě byl Pán. A tito lidé vydali svá svědectví pro naši dobu plnou falešných proroků, křivých svědectví, dobu kdy i Slovo Pánovo bude překrucováno a křiveno! Pánův učedník Otto Ernst Fritsch napsal své vzpomínky. Našel jsem v něm tento text:

Pán se zastavil, podíval se mi laskavě do očí a řekl:
"Jen se ptejte."
"Pane, jak to přijde, že paní Maria a slečna Irmingard uvěří tak snadno všechno lhářům a nactiutrhačům? Nemohu to pochopit já ani jiní nositelé kříže."
Pán dlouhou chvíli mlčel, pak řekl:
"Paní Maria a slečna Irmingard se nyní dostávají do situace, která nikdy ne-byla pro ně předvídána. Já se již do Tyrolska nevrátím. Obě paní budou nyní postaveny před těžký úkol, který je tak veliký, že jej stěží mohou zvládnout. Já budu řídit výstavbu z Hradu a nechám čas od času přijít povolané ke mně."

Jak se s tím vyrovnáte pane Franko?
 
Páni matematici, a tieto Vaše výpočty je prejav strohého rozumu, alebo ducha?
 
PeterFranko  
Dnes 13.3. je významný dátum a 10 výročie počatia Kráľa tisícročnej ríše Imanuela.

Zapáľme plamienka v našich srdciach ako keď zapaľujeme sviečku v
našom domove.

 
V miestnosti, kde sedíte Alberte údajne tárate povedal Peter Franko.
Změnil svoje rozhodnutí?
V Kipsdorfe Pán údajne povedal Ottovi - Ernst Fritschovi:

„Pani Mária a slečna Irmingard budú teraz postavené pred poslanie, ktoré pre nich nebolo nikdy predvídané.
Ja sa už do Tyrolska nevrátim. Inak to bude s pani Máriou a slečnou Irmingard, ktoré sa tam znovu vrátia. Dve ctihodné ženy budú postavené pred ťažkú úlohu, že sotva ju budú môcť zvládnuť. Ja budem riadiť výstavbu z hradu Grálu, a z času na čas si povolám k sebe povolaných."

Abdrushin.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Náhody nejestvujú, tobôž pri dôležitých splneniach zo Svetla


K tomu čo napísal p. Potúček, by som tiež zaradil určité výpočty dátumov, či už dátumu počatia Imanuela, alebo jeho narodenia.

Takže pozrime sa prv na dátum a výpočet počatia Imanuela, ktorý sa udial 13.3.1998.

1+3+3+1+9+9+8=34 - 3+4=7. Iste netreba vysvetľovať, že čo symbolizuje význam čísla sedem, z hľadiska duchovného.

A teraz sa pozrime na narodenie samotné, ktoré sa udialo 28.11.1998.

2+8+1+1+1+9+9+8=39 - 3+9=12, už len toto číslo veľa napovedá, Zjavenie Jána 12/1: ,,Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec DVANÁSTICH HVIEZD..., teda ide o symbol Prakráľovnej, a keď si to číslo spočítame, 1+2, tak nám vyjde číslo 3. Iste ani tu netreba vysvetľovať, že aký Význam ma číslo 3, z hľadiska duchovného.

A čo z toho všetkého nakoniec vyplýva, že tu išlo o činy, ktoré boli jasnými splneniami zo Svetla, ktoré sa dajú podložiť aj dôkazmi jednoduchých výpočtov, ktoré to potvrdzujú.

Pekný večer želám. Ján Anton Sloboda.Jozef Potúček
A koniec sa spojil so začiatkom - číslo 11
Tak ako každé číslo, aj číslo 11 o niečom hovorí. O tom by však mohli bližšie rozprávať numerológovia.

Tu v tejto úvahe ide však o celkom jednoduché počty, na ktoré veľmi trefne poukázal pred niekoľkými rokmi jeden čitateľ Večných zákonov1,2,3.

A pretože sa blíži deň, kedy uplynie 10 rokov od počatia Kráľa Tisíscročnej ríše, nie je od veci tieto udalosti si aj takýmto spôsobom pripomenúť.

Syn Boží sa dožil 33 pozemských rokov (3 x 11), kedy bol násilným spôsobom umlčaný a odstránený nevďačným ľudstvom po sklamaní povolaného židovského národa.
Ježišom ohlasovaný Duch Pravdy, Syn Človeka, Tešiteľ, sa dožil pozemských 66 rokov (6 x 11), kedy takisto sklamaním povolaného nemeckého národa došlo k tomu, že musel predčasne odísť zo Zeme.
Takže obidvaja Vyslanci Boží sa pri ich predčasných odchodoch dožili na Zemi 33, resp. 66 rokov. Matematicky vyjadrené - obidve uvedené čísla sú násobkami čísla 11.

Všetky kruhy svetového diania a osudy pozemského ľudstva sa musia tak ako všade inde uzavrieť, začiatok sa musí uzavrieť v konci.
Aj číslo 11 a jeho jednociferné násobky majú na začiatku to isté číslo ako na konci, akoby symbolicky naznačovali, že koniec sa bude uzatvárať v začiatku.

Nakoľko Syn Človeka naposledy odišiel zo Zeme v pozemskom veku 66 rokov, toto číslo 66 by sa na základe uzavierania kruhov vo Stvorení malo vyskytnúť aj pri Jeho ďalšom príchode na Zem – ako Kráľa Tisícročnej ríše.

Keďže na mnohé predpovedané zasľúbenia a udalosti dostáva ľudstvo postupne odpovede až po ich naplnení, tak aj toto zasľúbenie je až po určitej dobe sprevádzané určitými číselnými a matematickými operáciami, ktoré hovoria samé za seba.

Samozrejme, ako za čias Ježiša, za čias Abdruschina, tak aj dnes sa vyrojí množstvo krikľúňov, ktorí budú chcieť aj teraz poukázať nato, že si niekto napasoval svoje výpočty na ohlasované udalosti, aby mu to sedelo a aby mohol tie tzv. výmysly podporiť aj číslami.

Matematika a čísla sa však nedajú len tak ľubovoľne presúvať a meniť, ako ľudské masky tých, ktorí by sa radi videli povolanými, hoci sami napriek odkazom v Slove Božom popierajú príchod Toho, ktorý tu na Zemi bude osobne v mäse a krvi na počiatku Tisícročnej ríše a ktorého zvestovali nielen starozákonní proroci, ale bol zvestovaný už v Atlantíde.
Je to Kráľ kráľov, Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Syn Človeka – IMANUEL.


Takže o čom nám číslo 66 okrem iného hovorí? Túto časť a odpoveď kľudne môžeme nechať bez komentára:

66 = 39 + 27

39 = 13 . 3
39 = 28 + 11
27 = 1 + 9 + 9 + 8

počatie:
13.3.1998

narodenie:
28.11.1998 (28.november 1998)


*******


Aby však niekto nevidel v horeuvedených číslach len nejakú napasovanú zhodu okolností, tak na záver si dovolím upozorniť na jednu ďalšiu dôležitú skutočnosť, ktorá určite nie je náhoda.

Kresťanská Biblia (napr. Kralická, alebo evanjelická podľa Roháčka), čiže tzv. Starý a Nový zákon, má zaujímavý počet častí – 66. A čo je z nášho pohľadu ešte zaujímavejšie, Starý zákon má 39 (28+11) častí a Nový zákon má 27 (1+9+9+8) častí.

Poďme však ďalej.
Ktoré časti Biblie majú počet kapitol, ktorý sa dá vyjadriť ako násobok čísla jedenásť? V celej Biblii sú len tri takéto časti:

Prvá kniha kráľov – 22 kapitol (2 x 11)
Prorok Izaiáš – 66 kapitol (6 x 11)
Zjavenie Jána – 22 kapitol (2 x 11)

V Prvej knihe kráľov okrem osudov Šalamúna, Kráľovnej zo Sáby a ďalších, sa opisuje život Eliáša, o ktorom vieme, že sa neskôr narodil ako Ján Krstiteľ, o ktorom sám Syn Človeka napísal, že tento služobník Boží nesklamal Božích Synov a nesklame ani potom ...
Prorok Izaiáš predpovedal aj dnešnú dobu a zvestoval, že panna počne, porodí syna a dá mu meno Imanuel.
A na záver celej Biblie, ako uzavretie kruhu, je tu znovu časť, ktorá má 22 kapitol – Zjavenie Jána. A práve pri jeho vzniku sa objavuje ten, ktorého opisovala už Prvá kniha kráľov – Eliáš, Ján Krstiteľ, Izmael.
A opäť sa oboznamujeme s Božím zasľúbením a s opisom narodenia Kráľa Tisícročnej ríše žene odetej slnkom, zvestuje sa narodenie chlapca, ktorý po narodení bude vzatý k Božiemu trónu, aby sa po očiste vrátil na Zem a vybudoval na nej so svojimi služobníkmi Tisícročné Kráľovstvo Svetla.

Náhody?

Mnohé ďalšie deje, týkajúce sa dnešnej doby, sa zvestujú najmä prostredníctvom proroka Izaiáša a Zjavenia Jána, ktoré nám odporúčala čítať žena odetá slnkom, ktorá prišla tieto predpovedané deje na Zem svojím poslaním aj naplniť.

Takže číslo 11 je naozaj veľmi symbolické číslo – práve pri postupnom napĺňaní sa predpovedaných Božích zasľúbení.

Aké ďalšie symbolické uzatvárania kruhov v tomto alebo v iných číslach nastane, odpovie čas ...
 
PeterFranko  
Veľká kométa
Dobrý deň
Chcem sa poďakovať pánovi Slobodovi, že nám pripomenul Veľkú kométu. Vďaka príspevku som si prečítaním pripomenul prednášku od Pána Abdrushina „Veľká kométa“

Časť z nej citujem:
„ ...Chce se věděti, že přinese převraty pronikavého druhu. Ale tato hvězda znamená více.
Může býti zvána hvězdou Betlémskou, protože jest úplně téhož druhu, jako byla ona. Její síla vysává vodu vysoko vzhůru, přináší živelní katastrofy a ještě více. Země se třese, když přijme její paprsky.
Od události v Betlémě nebylo tu nic podobného. Jako kdysi hvězda Betlémská, vybavila se i tato z věčné říše čistě duchovního k době, kdy přesně vejde v působení na této zemi, až mají nadejíti pro lidstvo léta duchovního osvícení.
Hvězda má svou cestu v přímé linii z věčné říše až k této části světa. Její jádro jest naplněno vysokou silou, obaluje se hmotností a bude tím viditelnou i pro pozemské lidi. Jistě a neúchylně sleduje kometa svou dráhu a bude na úrovni v pravou hodinu, jak bylo předurčeno již před tisíciletími.... „

Upriamil by som pozornosť, že táto hviezda sa nazýva hviezdou Betlehemskou. Čo zvestuje hviezda Betlehemská nech si odpovie každý sám!
Hviezdu môžeme nazvať aj kozmickým telesom. Jej pôvod je vo večnej ríše čistého duchovného. Čo znamená, že jej pôvod je praduchovný. Inak môžeme povedať, že táto hviezda – kométa je praduchovným kozmickým telesom.
Vďaka Pani Natálie de Lemény Makedonovej sa dozvedáme, čo viac znamená a čo prináša táto hviezda - kométa. Pretože v tom čase sa napĺňali Božie zasľúbenia.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Spomienka na veľkú kométu - rok 1997
 
JAN. jan.jan@post.sk 
22


Rád by som napísal ešte niečo k tomu.

Ak si spočítame dnešný dátum: 2+8+2+2+0+0+8, tak nám vyjde číslo 22, čo je podľa numerológie kráľovské číslo, tak ako aj číslo 11, ktoré sa nesčítavajú.

Preto patrí p. Potúčkovi vďaka, že v tento tak významný deň, presnejšie povedané včera, zverejnil časť prednášky od Abdrushina - Pobožnosť.

Želám všetkým ľudom dobrej vôle, nech aj tieto Slová Pána sú im – nám pomocou na ceste za Svetlom, ale aj varovaním, či už teraz, a či už v novej dobe.

Ján Anton Sloboda.

Jozef Potúček
Základ Tisícročnej ríše
Dnes máme predvečer dňa 28.2.2008, ktorý je zaujímavý tým, že je to dátum, kde sa okrem nuly nachádzajú len dvojky a osmičky.

V tento deň (28.2.2008) je to navyše presne 76 rokov od dátumu, ktorý je uvedený pri Abdruschinovej prednáške „Pobožnost“ zo dňa 28.2.1932.

Nechajme v našich dušiach teda znieť SLOVO z tejto prednážky:

„Varuji, varuji vás ještě jednou! Každý vyvolený nejen že má povinnosti, ale má také v každém případě žíti plně POSELSTVÍM GRÁLU!
Neboť ono jest a zůstává ZÁKLADEM NOVÉ ŘÍŠE, a JEN Z TOHOTO ZÁKLADU může každý plnit svou povinnost, jen tak může jít VÝSTAVBA KUPŘEDU!
 
To je Váš názor Deja.vu. Nik Vám ho neberie.
Dokonca Vás ani nikto nebude presviedčať. Každý má svoju slobodnú vôľu.
nové...
Pán Franko,
autorka VZ sa snažila presviedčať ľudí, ktorí sa držali katolíckych dogiem alebo materialistov - to pre nich malo byť mnohé čo písala novým. To je celkom dobrý úmysel zo strany autorky VZ. Novým by však boli mnohé veci i pre samotného autora Posolstva, lebo dovtedy, ako ich autorka vo VZ po svojom interpretovala neexistovali, alebo boli opačne. Nejde teda o prijatie alebo odmietnutie Pravdy, ale iba o prijatie alebo odmietnutie toho, čo písala autorka vo svojich VZ.
no comment
 
JAN. jan.jan@post.sk 
IMANUEL


Dnes je zaujímavý dátum 22.2.2008. Ak tento dátum spočítame, tak nám vyjde číslo sedem.

2+2+2+2+0+0+8= 16 = 1+6= 7.

A z čísla sedem sa skladá aj meno Vládcu Tisícročnej ríše, Božieho Syna, Ducha Svätého, Ducha Pravdy Imanuela, ktorého zvestovala jedine pani Makedonová, lebo nikto iný na to silu a odvahu nemal, aby také niečo dokázal. Len ona sama to dokázala, ako pravá služobníčka Boha, s Božou pomocou, prekonať tuto prekážku temna, ktoré si už myslelo, že je víťaz, a zvestovať narodenie a príchod pravého Kráľa kráľov IMANUELA.

Pravda opäť zvíťazila, lebo Syn Svetla sa narodil tesné pred prvou veľkou očistou Zeme, aby mohol viesť svoj ľud v zasľúbenej ríši mieru, lásky, pokoja a pilnej služby v zmysle zákonov Pána a Boha.

A temno, tak to už dnes speje závratnou rýchlosťou k svojmu koncu, ako aj všetci, ktorí mu naslúchajú.

Ján Anton Sloboda.

 
Nezabúdajte, že sa pýtate verejne. Aj Vám nech odpovie sama Pani Makedonová: Citujem z odpovedí Pani Makedonovej na otázky radaktorky: "Viem, že nikoho nepresvedčím o čomsi novom, ak sám nebude chcieť. Mám iba ľuďom oznámiť, že je tu niečo, čo im pomôže pochopiť súčasný chaos a pripraviť ich na očakávané zmeny, ktoré nastanú. Je to ponuka. Bude závisieť od každého, ako ju prijme." Nikto Vás do ničoho nenúti aby ste prijali to nové. Je len na Vašom slobodnom rozhodnutí ako sa zachováte, prijmite alebo odmietnite.
autorovi novodobých misionárov
„Duchovne slobodný človek je ten, ktorý sa snaží kráčať nahor do svetlých výšin samostatne...“

Presne tak! Čo je to ale za samostatnosť, keď sa držíte pani Makedonovej? Nestačí Slovo samotné, potrebujete k tomu niekoho, kto Vám ho bude vysvetľovať?
Jozef Potúček
Novodobí misionári
Prví misionári, keď chceli obrátiť na svoju vieru obyvateľov nejakých vzdialených oblastí, museli za nimi cestovať. Obrazne povedané, museli osobne prísť za svojimi neznámymi adresátmi a tam osobne zoči-voči riešiť to, načo sa dobrovoľne podujali.
To, čo sa tam dialo a čo z týchto minulých dôb vyplynulo ako poučenie pre dnešok, sa nebude v tomto texte širšie rozvádzať. O tom sa už popísalo dosť.

Dnešní misionári už nemusia toľko cestovať. Dokonca stačí im byť doma, pričom nemusia byť ani identifikovateľní.
Stačí predsa využiť služby pošty, služby mobilných operátorov alebo služby internetu formou emailu, apod. Dnešná technika niekedy umožňuje vojsť votrelcom priamo do obývačky cudzích osôb a tam ich bez ohlásenia osloviť so svojou ponukou.
A ten oslovený nemusí ani vedieť, kto ho konkrétne oslovil, pretože pre dnešných novodobých misionárov je ľahšie vo svojej zbabelosti skryť sa za svoju skupinu a spolok, ktorého produkty ponúkajú, ako by sa mali čestne a charakterne plným menom s adresou predstaviť oslovenému, aby to aspoň trochu vyzeralo živo, t.j. že ho k dialógu pozýva naozajstný človek, a nie nejaká skupinová duša, náboženské hnutie či sekta.
To by bolo aspoň trochu čestné a rytierske, lebo aj v histórii keď sa rytieri stretli, vedeli, kto je ich protivníkom alebo priaznivcom.
Samozrejme, operuje sa tu tým, že nie je dôležité KTO čo hovorí, ale ČO hovorí. Lenže ak mám predstaviť nejaké spoločenstvo, do ktorého pozývam, tak si musím uvedomiť, že ho netvoria len vodcovia, ktorí majú patent na pravdu, ale tvoria ho hlavne jeho členovia.
Takže pri propagácii svojich aktivít sa ukrýva len ten, ktorý je energeticky ovplyvnený dianím okolo neho v jeho skupine takým spôsobom, že už ani sám nevie rozoznať, kedy a čo je morálne, čestné a charakterné a kedy nie. Dostal úlohu a on funguje.
Stratil v umelo vytvorenej eufórii všetky zábrany a pud sebazáchovy natoľko, že sa v skutočnosti vlastne spútal reťazami nielen s tými, ktorých zastupuje, ale aj s tými, ktorých nemorálnym spôsobom oslovil a vôbec ich nepozná. Ďaleká cesta späť.

Je potrebné poukázať na podobnosť a princíp, ktorý platí pre mnohých dnešných snaživcov, ktorí si vo svojej mylnej predstave namýšľajú, keď posielajú na súkromné adresy im neznámych ľudí prospekty alebo nejaké iné reklamné materiály nabádzajúce k spolupráci pod rúškom vylepšenia morálneho úpadku spoločnosti, že je všetko v poriadku.

Ľudia dnes všeobecne odsudzujú členov niektorých náboženských obcí, ktorí stoja na rohoch ulíc, snažiac sa osloviť neznámych okoloidúcich. Sú aj takí, ktorí aktívne zazvonia pri Vašich dverách a chcú Vám takto ponúknuť spoluprácu, hoci si vôbec neuvedomujú, že to svetlé, čo by chceli ponúknuť druhým a neznámym ľuďom, vlastne hádžu pod nohy, aby to mohli oslovení v krajnom prípade pošpiniť a pošliapať.
Inak povedané, takíto „misionári“ sa vnucujú.

Celkom logicky sa pomaly ale isto pri niektorých aktivitách dnešných novodobých misionárov vynárajú otázky.

Otázka-1:
Aký rozdiel je medzi tým, či mi nejakí predstavitelia náboženskej obce zazvonia pri dverách, alebo mi pošlú poštou list, kde mi ponúka ich spolok spoluprácu?
Zdanlivo žiadny.
Keď mi pri dverách zazvoní niekto, musel prísť osobne až k mojim dverám.
Avšak keď mi niekto neznámy pošle list poštou, kde mi ponúka spoluprácu, ale sám svoju spätnú adresu neuvedie, len kontakt na svoj spolok, ktorého produkty tým propaguje, otázky plynú ďalej.
A čo keď sa chce oslovený najprv porozprávať s tým, ktorý mu poslal ponuku? Alebo sa o aktivitách spolku môžu s cudzími ľuďmi rozprávať len tí, ktorých určí „Veľká Rada“? Kto ma to teda vlastne oslovil? Ten, ktorý sa síce podpísal, ale neuviedol svoju spätnú adresu, alebo ma oslovila skupinová duša propagovaného spolku?
Odkiaľ majú títo neznámi ľudia moju adresu a kto im dal dovolenie takto narúšať moje súkromie?
Sú všetci oslovení vnútorne pripravení na takúto spoluprácu? Kto o tom rozhoduje – „Rada Vyšších“?
Nie sú tu teda jasné náznaky využívania cudzích databáz s adresami, ktoré boli dané samotnými ľuďmi na celkom iné účely, možno niekedy v minulosti? Je takýto postup získavania a používania adries vôbec seriózny, morálny a čestný a právne čistý?
Nikto nemôže vylúčiť, že si obsah listu nemôže prečítať ktokoľvek, kto má od schránky kľúč, ak nebol adresátovi poslaný doporučene do vlastných rúk.
Takíto novodobí misionári pod tlakom vodcov a diania okolo nich vôbec nerozmýšľajú triezvo, dôsledne a nezvažujú do podrobností dosah svojich skutkov.
Uvedomujete si, vy niektorí zaslepenci, že v domácnosti osloveného človeka môže byť práve napätá situácia a takáto ponuka prileje tzv. „poslednú kvapku oleja do ohňa“ takým hrozným spôsobom, že to môže v krajnom prípade spôsobiť definitívny rozchod dvoch ľudí, ktorí mali pôvodne kráčať spoločne? Viete, čo by ste si v tomto prípade navarili, hoci by ste Vy tú napätú situáciu predtým vôbec nespôsobili? (Ak ste tak už učinili, spánok máte kľudný?)
Uvedomujete si, kam až zasahujete svojimi niektorými aktivitami? Do hlbokého súkromia oslovených osôb a možno aj rodín.
A aj keď sa navonok nič nestalo, nič sa nedeje astrálne, jemnohmotne? Všetko je v poriadku? Ste si takí istí?
Stačí len dobré chcenie? Bdelosť tu nemá byť?

Nadarmo budú anonymní misionári šíriť navonok slová lásky a čistoty, keď svojím neodbytným vnucovaním sa až do bytu môžu ovplyvniť spolužitie im cudzích osôb. A keď len v jednej rodine dopomôžu takýmto necitlivým spôsobom k narušeniu a rozvratu spolužitia dvoch osôb, ktoré mali byť spolu, previnili sa hrubo voči Božím prikázaniam.
Voči tým prikázaniam Stvoriteľa, ktoré však oni samotní iným ľuďom ponúkajú a navonok vykladajú po svojom – presne podľa pokynov „Veľkej Rady“ alebo „Veľkého Brata“.
Čo z toho ešte vyplýva pre takýto spolok a jeho sympatizantov, netreba ani nejako doširoka ďalej rozvádzať. Večné zákony to dokonale vybavia samé ...!

Otázka-2:
Aký rozdiel je medzi tým, či mi nejakí predstavitelia náboženskej obce alebo spolku napíšu poštou, alebo mi pošlú svoju ponuku na moju emailovú adresu prostredníctvom internetu?
V princípe žiadny.
Ale opäť neodbytná otázka:
Odkiaľ vzali moju adresu a kto im dal zvolenie mi vypisovať a ponúkať čosi, keď som sa ja sám predtým neozval? Kde je moje súkromie a kde je slušnosť a morálka tých, ktorí mi vypisujú, hoci som ich o to nežiadal? Ja som im predsa svoju adresu nedal!
Tu nikto z Vás, misionárov, nepredpokladá, že v rodine môžu byť dvaja blízki ľudia, ktorí sa poctivo snažia nájsť spoločnú duchovnú cestu napriek rôznemu vierovyznaniu, používajú spoločný email a takáto ponuka môže narušiť ich spolužitie? To je cieľom?
A je to vylúčené a nemožné? Nemôže sa to nikde a nikdy stať?

Keď sa všelijaké hromadné emaily s erotickou tématikou, „zaručené“ výherné ponuky, rôzne tzv. spamy posielajú neznámym adresátom s účelovým a jasným zámerom „však niekto sa už snáď chytí“, tak to každému triezvemu a serióznemu človeku povie, že toto nesvedčí o nejakej snahe o duchovné povznesenie osloveného.
Je v tom jasne nastražená NÁVNADA.
Keď chcem chytiť niekoľko rýb na prežitie, hodím do vody sieť. Všetky ryby nechytím, ale viem, že určite sa tam niečo zachytí a snáď sa nasýtim aj s mojimi najbližšími. Ale toto robia prirodzene rybári, aby prežili.
Toto nerobia tí, ktorí chcú viesť ľudí k Pravde!!!
Služobníci Pána nehádžu návnady!!!
Otázka znie, je to v súlade s večnými Božími zákonmi, keď sa hromadným posielaním na internete oslovujú stovky a tisíce neznámych ľudí? Tu sa predsa musí logicky a vedome vopred vedieť, že nemalá časť oslovených túto ponuku nielen neprijme, ale začne potom zhadzovať a špiniť aj to, čo títo misionári údajne ochraňujú a čo ako vývesný štít nesú často pred sebou.
O čo tu teda ide? Rozprestrela sa tu obrovská sieť s veľkými a trblietajúcimi sa návnadami ..... „snáď sa niekto do nej chytí“. Potom „chytená ryba“ príde možno ešte pred „skúšobnú komisiu“ a tá ešte rozhodne, čo bude dotyčný robiť a aké úlohy od spolku dostane. A po tomto schválení sa mu slávnostne oznámi, že dostal milosť zhora, keď im môže takto slúžiť.
V podstate sa tu však slúži len spolku, cirkvi, sekte, hnutiu, združeniu, náboženskej obci, apod. A samozrejme, všetko sa riadi podľa sloganu: „Kto nekráča s nami, kráča proti vôli Božej“. To je tá ich tzv. služba Pánovi.
Lenže na dvoch stoličkách sa sedieť nedá a koleso Spravodlivosti sa točí ďalej.

Je tu potrebné ešte jednu dôležitú skutočnosť pripomenúť.
Ku každému spolku, ktorého členov a sympatizantov tvoria duševní otroci pod velením samozvaných falošných vodcov, ktorých údajný pôvod je podľa ich náznakov až niekde v praduchovných úrovniach, ak nie až v samotnom bezbytostnom, sa pridajú zase len neslobodní rovnorodí otroci, ktorí buď ešte nenašli Prameň Života, alebo ak Ho našli, nestačí im, lebo vo svojej duchovnej lenivosti potrebujú barle vo forme iných ľudských vysvetliviek Božích zákonov.
SLOVO im nestačí........

Otázka-3:
Nestačili by teda pri zvestovaní Pravdy verejné prednášky a iné podobné aktivity, verejne dostupná internetová webová stránka, kam sa každý rovnorodý človek nepochybne musí jedného dňa dostať, keď bude hľadať? Bez vonkajšieho nátlaku a bez vnucovania sa?

Stojte preto pevne na skale, vy, praví misionári, aby Vás videli, lebo keď budete do hlbín chodiť za hocijakými ľuďmi, nebudú Vás hľadajúci vidieť. Sú ich predsa ešte milióny, ktorí môžu byť zachránení.....
A nezabudnite: Kam zavediete svoje „ovečky“, tam pôjdete aj Vy!
Kto hromadne hádže perly pod nohy neznámym ľuďom, aby ich pošliapali, dokazuje touto svojou činnosťou len to, že mu ide o množstvo ľudí, a nie o kvalitu služobníkov Božích.
Aj za toto budete žať odmenu!

Kto sú teda tí, ktorí sa takto vnucujú?
Sú to naozaj tí slobodní a hrdí, ktorí by mali pomáhať pri výstavbe Tisícročnej ríše na Zemi?
Sú to naozaj tí praví pokračovatelia, alebo opäť len iná forma tých, ktorí pobehujú po uliciach, zvonia pri dverách a žobronia tak o spoluprácu?

Záverom by som ešte rád povedal zopár viet všetkým stúpencom rôznych duchovných smerov, spolkov, hnutí, združení, atď, atď.

Duchovne slobodný človek je ten, ktorý sa snaží kráčať nahor do svetlých výšin samostatne, pričom nepotrebuje k tomu ako medzičlánok žiadnych samozvaných duševných tútorov. Títo samozvanci sú v mnohých prípadoch vlastne temnom nasadení energetickí upíri, ktorí pri malej ostražitosti vysajú postupne a zákerne zo svojich zaslepených obetí nielen ich vnútorné sily, ale v neposlednom rade ich oberú aj o majetky alebo časť z nich, ktoré potrebujú k svojej veľkoplošnej aktivite.
Akonáhle sa ich však začnete pýtať a klásť im otvorene bez bázne otázky, uvidíte tú zmenu v ich tvárach a očiach – skôr či neskôr. Potom niektorí oklamaní ešte v poslednej chvíli zistia, že nevideli, nepočuli a necítili varovania, ktoré k nim prichádzali z rôznych strán a s hrôzou začnú naprávať, čo sa dá.

Každý maškarný bál raz skončí a všetky masky padnú – potom sa všetci neomylne oboznámia, s kým v tom ošiali tancovali.......

To, že niekto kráča Božím stvorením samostatne, neznamená, že je sám. Existuje veľa ľudí jemu rovnorodých, ktorí sa skôr či neskôr v jeho blízkosti objavia, aby neklesli ako otroci reťazami zviazaní so svojimi otrokármi do temnôt, ale stúpali ako slobodní a šťastní ľudia vedľa seba do Cieľa – vo Svetle Pravdy.


*******

SLOVO bolo, je a bude!
Naveky!
A ty, pozemský červík, nesnaž sa Ho vo svojej namyslenosti a spupnosti navonok ochraňovať!
BOH tvoju ochranu nepotrebuje!
Pozri sa na seba a začni už konečne podľa Slova kráčať a žiť, lebo času máš málo .......!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Desať rokov po...


Desať rokov po, a predsa stále živé a aktuálne, rozhovor s pani Natáliou de Lemeny – Makedonovou.

Píše sa február 1998, je večer po 22. hodine, a cez televíznu obrazovku prichádza pomoc pre všetkých ľudí dobrej vôle...


http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5809366#article-5809366

 
Tym som chcela povedat, ze nie Boh je za to zodpovedny, ale my sami. To co vysielame, to sa nam vrati. A to plati u kazdeho jedinca. Vid Posolstvo gralu.