Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Spomienka na veľkú kométu - rok 1997
 
JAN. jan.jan@post.sk 
22


Rád by som napísal ešte niečo k tomu.

Ak si spočítame dnešný dátum: 2+8+2+2+0+0+8, tak nám vyjde číslo 22, čo je podľa numerológie kráľovské číslo, tak ako aj číslo 11, ktoré sa nesčítavajú.

Preto patrí p. Potúčkovi vďaka, že v tento tak významný deň, presnejšie povedané včera, zverejnil časť prednášky od Abdrushina - Pobožnosť.

Želám všetkým ľudom dobrej vôle, nech aj tieto Slová Pána sú im – nám pomocou na ceste za Svetlom, ale aj varovaním, či už teraz, a či už v novej dobe.

Ján Anton Sloboda.

Jozef Potúček
Základ Tisícročnej ríše
Dnes máme predvečer dňa 28.2.2008, ktorý je zaujímavý tým, že je to dátum, kde sa okrem nuly nachádzajú len dvojky a osmičky.

V tento deň (28.2.2008) je to navyše presne 76 rokov od dátumu, ktorý je uvedený pri Abdruschinovej prednáške „Pobožnost“ zo dňa 28.2.1932.

Nechajme v našich dušiach teda znieť SLOVO z tejto prednážky:

„Varuji, varuji vás ještě jednou! Každý vyvolený nejen že má povinnosti, ale má také v každém případě žíti plně POSELSTVÍM GRÁLU!
Neboť ono jest a zůstává ZÁKLADEM NOVÉ ŘÍŠE, a JEN Z TOHOTO ZÁKLADU může každý plnit svou povinnost, jen tak může jít VÝSTAVBA KUPŘEDU!
 
To je Váš názor Deja.vu. Nik Vám ho neberie.
Dokonca Vás ani nikto nebude presviedčať. Každý má svoju slobodnú vôľu.
nové...
Pán Franko,
autorka VZ sa snažila presviedčať ľudí, ktorí sa držali katolíckych dogiem alebo materialistov - to pre nich malo byť mnohé čo písala novým. To je celkom dobrý úmysel zo strany autorky VZ. Novým by však boli mnohé veci i pre samotného autora Posolstva, lebo dovtedy, ako ich autorka vo VZ po svojom interpretovala neexistovali, alebo boli opačne. Nejde teda o prijatie alebo odmietnutie Pravdy, ale iba o prijatie alebo odmietnutie toho, čo písala autorka vo svojich VZ.
no comment
 
JAN. jan.jan@post.sk 
IMANUEL


Dnes je zaujímavý dátum 22.2.2008. Ak tento dátum spočítame, tak nám vyjde číslo sedem.

2+2+2+2+0+0+8= 16 = 1+6= 7.

A z čísla sedem sa skladá aj meno Vládcu Tisícročnej ríše, Božieho Syna, Ducha Svätého, Ducha Pravdy Imanuela, ktorého zvestovala jedine pani Makedonová, lebo nikto iný na to silu a odvahu nemal, aby také niečo dokázal. Len ona sama to dokázala, ako pravá služobníčka Boha, s Božou pomocou, prekonať tuto prekážku temna, ktoré si už myslelo, že je víťaz, a zvestovať narodenie a príchod pravého Kráľa kráľov IMANUELA.

Pravda opäť zvíťazila, lebo Syn Svetla sa narodil tesné pred prvou veľkou očistou Zeme, aby mohol viesť svoj ľud v zasľúbenej ríši mieru, lásky, pokoja a pilnej služby v zmysle zákonov Pána a Boha.

A temno, tak to už dnes speje závratnou rýchlosťou k svojmu koncu, ako aj všetci, ktorí mu naslúchajú.

Ján Anton Sloboda.

 
Nezabúdajte, že sa pýtate verejne. Aj Vám nech odpovie sama Pani Makedonová: Citujem z odpovedí Pani Makedonovej na otázky radaktorky: "Viem, že nikoho nepresvedčím o čomsi novom, ak sám nebude chcieť. Mám iba ľuďom oznámiť, že je tu niečo, čo im pomôže pochopiť súčasný chaos a pripraviť ich na očakávané zmeny, ktoré nastanú. Je to ponuka. Bude závisieť od každého, ako ju prijme." Nikto Vás do ničoho nenúti aby ste prijali to nové. Je len na Vašom slobodnom rozhodnutí ako sa zachováte, prijmite alebo odmietnite.
autorovi novodobých misionárov
„Duchovne slobodný človek je ten, ktorý sa snaží kráčať nahor do svetlých výšin samostatne...“

Presne tak! Čo je to ale za samostatnosť, keď sa držíte pani Makedonovej? Nestačí Slovo samotné, potrebujete k tomu niekoho, kto Vám ho bude vysvetľovať?
Jozef Potúček
Novodobí misionári
Prví misionári, keď chceli obrátiť na svoju vieru obyvateľov nejakých vzdialených oblastí, museli za nimi cestovať. Obrazne povedané, museli osobne prísť za svojimi neznámymi adresátmi a tam osobne zoči-voči riešiť to, načo sa dobrovoľne podujali.
To, čo sa tam dialo a čo z týchto minulých dôb vyplynulo ako poučenie pre dnešok, sa nebude v tomto texte širšie rozvádzať. O tom sa už popísalo dosť.

Dnešní misionári už nemusia toľko cestovať. Dokonca stačí im byť doma, pričom nemusia byť ani identifikovateľní.
Stačí predsa využiť služby pošty, služby mobilných operátorov alebo služby internetu formou emailu, apod. Dnešná technika niekedy umožňuje vojsť votrelcom priamo do obývačky cudzích osôb a tam ich bez ohlásenia osloviť so svojou ponukou.
A ten oslovený nemusí ani vedieť, kto ho konkrétne oslovil, pretože pre dnešných novodobých misionárov je ľahšie vo svojej zbabelosti skryť sa za svoju skupinu a spolok, ktorého produkty ponúkajú, ako by sa mali čestne a charakterne plným menom s adresou predstaviť oslovenému, aby to aspoň trochu vyzeralo živo, t.j. že ho k dialógu pozýva naozajstný človek, a nie nejaká skupinová duša, náboženské hnutie či sekta.
To by bolo aspoň trochu čestné a rytierske, lebo aj v histórii keď sa rytieri stretli, vedeli, kto je ich protivníkom alebo priaznivcom.
Samozrejme, operuje sa tu tým, že nie je dôležité KTO čo hovorí, ale ČO hovorí. Lenže ak mám predstaviť nejaké spoločenstvo, do ktorého pozývam, tak si musím uvedomiť, že ho netvoria len vodcovia, ktorí majú patent na pravdu, ale tvoria ho hlavne jeho členovia.
Takže pri propagácii svojich aktivít sa ukrýva len ten, ktorý je energeticky ovplyvnený dianím okolo neho v jeho skupine takým spôsobom, že už ani sám nevie rozoznať, kedy a čo je morálne, čestné a charakterné a kedy nie. Dostal úlohu a on funguje.
Stratil v umelo vytvorenej eufórii všetky zábrany a pud sebazáchovy natoľko, že sa v skutočnosti vlastne spútal reťazami nielen s tými, ktorých zastupuje, ale aj s tými, ktorých nemorálnym spôsobom oslovil a vôbec ich nepozná. Ďaleká cesta späť.

Je potrebné poukázať na podobnosť a princíp, ktorý platí pre mnohých dnešných snaživcov, ktorí si vo svojej mylnej predstave namýšľajú, keď posielajú na súkromné adresy im neznámych ľudí prospekty alebo nejaké iné reklamné materiály nabádzajúce k spolupráci pod rúškom vylepšenia morálneho úpadku spoločnosti, že je všetko v poriadku.

Ľudia dnes všeobecne odsudzujú členov niektorých náboženských obcí, ktorí stoja na rohoch ulíc, snažiac sa osloviť neznámych okoloidúcich. Sú aj takí, ktorí aktívne zazvonia pri Vašich dverách a chcú Vám takto ponúknuť spoluprácu, hoci si vôbec neuvedomujú, že to svetlé, čo by chceli ponúknuť druhým a neznámym ľuďom, vlastne hádžu pod nohy, aby to mohli oslovení v krajnom prípade pošpiniť a pošliapať.
Inak povedané, takíto „misionári“ sa vnucujú.

Celkom logicky sa pomaly ale isto pri niektorých aktivitách dnešných novodobých misionárov vynárajú otázky.

Otázka-1:
Aký rozdiel je medzi tým, či mi nejakí predstavitelia náboženskej obce zazvonia pri dverách, alebo mi pošlú poštou list, kde mi ponúka ich spolok spoluprácu?
Zdanlivo žiadny.
Keď mi pri dverách zazvoní niekto, musel prísť osobne až k mojim dverám.
Avšak keď mi niekto neznámy pošle list poštou, kde mi ponúka spoluprácu, ale sám svoju spätnú adresu neuvedie, len kontakt na svoj spolok, ktorého produkty tým propaguje, otázky plynú ďalej.
A čo keď sa chce oslovený najprv porozprávať s tým, ktorý mu poslal ponuku? Alebo sa o aktivitách spolku môžu s cudzími ľuďmi rozprávať len tí, ktorých určí „Veľká Rada“? Kto ma to teda vlastne oslovil? Ten, ktorý sa síce podpísal, ale neuviedol svoju spätnú adresu, alebo ma oslovila skupinová duša propagovaného spolku?
Odkiaľ majú títo neznámi ľudia moju adresu a kto im dal dovolenie takto narúšať moje súkromie?
Sú všetci oslovení vnútorne pripravení na takúto spoluprácu? Kto o tom rozhoduje – „Rada Vyšších“?
Nie sú tu teda jasné náznaky využívania cudzích databáz s adresami, ktoré boli dané samotnými ľuďmi na celkom iné účely, možno niekedy v minulosti? Je takýto postup získavania a používania adries vôbec seriózny, morálny a čestný a právne čistý?
Nikto nemôže vylúčiť, že si obsah listu nemôže prečítať ktokoľvek, kto má od schránky kľúč, ak nebol adresátovi poslaný doporučene do vlastných rúk.
Takíto novodobí misionári pod tlakom vodcov a diania okolo nich vôbec nerozmýšľajú triezvo, dôsledne a nezvažujú do podrobností dosah svojich skutkov.
Uvedomujete si, vy niektorí zaslepenci, že v domácnosti osloveného človeka môže byť práve napätá situácia a takáto ponuka prileje tzv. „poslednú kvapku oleja do ohňa“ takým hrozným spôsobom, že to môže v krajnom prípade spôsobiť definitívny rozchod dvoch ľudí, ktorí mali pôvodne kráčať spoločne? Viete, čo by ste si v tomto prípade navarili, hoci by ste Vy tú napätú situáciu predtým vôbec nespôsobili? (Ak ste tak už učinili, spánok máte kľudný?)
Uvedomujete si, kam až zasahujete svojimi niektorými aktivitami? Do hlbokého súkromia oslovených osôb a možno aj rodín.
A aj keď sa navonok nič nestalo, nič sa nedeje astrálne, jemnohmotne? Všetko je v poriadku? Ste si takí istí?
Stačí len dobré chcenie? Bdelosť tu nemá byť?

Nadarmo budú anonymní misionári šíriť navonok slová lásky a čistoty, keď svojím neodbytným vnucovaním sa až do bytu môžu ovplyvniť spolužitie im cudzích osôb. A keď len v jednej rodine dopomôžu takýmto necitlivým spôsobom k narušeniu a rozvratu spolužitia dvoch osôb, ktoré mali byť spolu, previnili sa hrubo voči Božím prikázaniam.
Voči tým prikázaniam Stvoriteľa, ktoré však oni samotní iným ľuďom ponúkajú a navonok vykladajú po svojom – presne podľa pokynov „Veľkej Rady“ alebo „Veľkého Brata“.
Čo z toho ešte vyplýva pre takýto spolok a jeho sympatizantov, netreba ani nejako doširoka ďalej rozvádzať. Večné zákony to dokonale vybavia samé ...!

Otázka-2:
Aký rozdiel je medzi tým, či mi nejakí predstavitelia náboženskej obce alebo spolku napíšu poštou, alebo mi pošlú svoju ponuku na moju emailovú adresu prostredníctvom internetu?
V princípe žiadny.
Ale opäť neodbytná otázka:
Odkiaľ vzali moju adresu a kto im dal zvolenie mi vypisovať a ponúkať čosi, keď som sa ja sám predtým neozval? Kde je moje súkromie a kde je slušnosť a morálka tých, ktorí mi vypisujú, hoci som ich o to nežiadal? Ja som im predsa svoju adresu nedal!
Tu nikto z Vás, misionárov, nepredpokladá, že v rodine môžu byť dvaja blízki ľudia, ktorí sa poctivo snažia nájsť spoločnú duchovnú cestu napriek rôznemu vierovyznaniu, používajú spoločný email a takáto ponuka môže narušiť ich spolužitie? To je cieľom?
A je to vylúčené a nemožné? Nemôže sa to nikde a nikdy stať?

Keď sa všelijaké hromadné emaily s erotickou tématikou, „zaručené“ výherné ponuky, rôzne tzv. spamy posielajú neznámym adresátom s účelovým a jasným zámerom „však niekto sa už snáď chytí“, tak to každému triezvemu a serióznemu človeku povie, že toto nesvedčí o nejakej snahe o duchovné povznesenie osloveného.
Je v tom jasne nastražená NÁVNADA.
Keď chcem chytiť niekoľko rýb na prežitie, hodím do vody sieť. Všetky ryby nechytím, ale viem, že určite sa tam niečo zachytí a snáď sa nasýtim aj s mojimi najbližšími. Ale toto robia prirodzene rybári, aby prežili.
Toto nerobia tí, ktorí chcú viesť ľudí k Pravde!!!
Služobníci Pána nehádžu návnady!!!
Otázka znie, je to v súlade s večnými Božími zákonmi, keď sa hromadným posielaním na internete oslovujú stovky a tisíce neznámych ľudí? Tu sa predsa musí logicky a vedome vopred vedieť, že nemalá časť oslovených túto ponuku nielen neprijme, ale začne potom zhadzovať a špiniť aj to, čo títo misionári údajne ochraňujú a čo ako vývesný štít nesú často pred sebou.
O čo tu teda ide? Rozprestrela sa tu obrovská sieť s veľkými a trblietajúcimi sa návnadami ..... „snáď sa niekto do nej chytí“. Potom „chytená ryba“ príde možno ešte pred „skúšobnú komisiu“ a tá ešte rozhodne, čo bude dotyčný robiť a aké úlohy od spolku dostane. A po tomto schválení sa mu slávnostne oznámi, že dostal milosť zhora, keď im môže takto slúžiť.
V podstate sa tu však slúži len spolku, cirkvi, sekte, hnutiu, združeniu, náboženskej obci, apod. A samozrejme, všetko sa riadi podľa sloganu: „Kto nekráča s nami, kráča proti vôli Božej“. To je tá ich tzv. služba Pánovi.
Lenže na dvoch stoličkách sa sedieť nedá a koleso Spravodlivosti sa točí ďalej.

Je tu potrebné ešte jednu dôležitú skutočnosť pripomenúť.
Ku každému spolku, ktorého členov a sympatizantov tvoria duševní otroci pod velením samozvaných falošných vodcov, ktorých údajný pôvod je podľa ich náznakov až niekde v praduchovných úrovniach, ak nie až v samotnom bezbytostnom, sa pridajú zase len neslobodní rovnorodí otroci, ktorí buď ešte nenašli Prameň Života, alebo ak Ho našli, nestačí im, lebo vo svojej duchovnej lenivosti potrebujú barle vo forme iných ľudských vysvetliviek Božích zákonov.
SLOVO im nestačí........

Otázka-3:
Nestačili by teda pri zvestovaní Pravdy verejné prednášky a iné podobné aktivity, verejne dostupná internetová webová stránka, kam sa každý rovnorodý človek nepochybne musí jedného dňa dostať, keď bude hľadať? Bez vonkajšieho nátlaku a bez vnucovania sa?

Stojte preto pevne na skale, vy, praví misionári, aby Vás videli, lebo keď budete do hlbín chodiť za hocijakými ľuďmi, nebudú Vás hľadajúci vidieť. Sú ich predsa ešte milióny, ktorí môžu byť zachránení.....
A nezabudnite: Kam zavediete svoje „ovečky“, tam pôjdete aj Vy!
Kto hromadne hádže perly pod nohy neznámym ľuďom, aby ich pošliapali, dokazuje touto svojou činnosťou len to, že mu ide o množstvo ľudí, a nie o kvalitu služobníkov Božích.
Aj za toto budete žať odmenu!

Kto sú teda tí, ktorí sa takto vnucujú?
Sú to naozaj tí slobodní a hrdí, ktorí by mali pomáhať pri výstavbe Tisícročnej ríše na Zemi?
Sú to naozaj tí praví pokračovatelia, alebo opäť len iná forma tých, ktorí pobehujú po uliciach, zvonia pri dverách a žobronia tak o spoluprácu?

Záverom by som ešte rád povedal zopár viet všetkým stúpencom rôznych duchovných smerov, spolkov, hnutí, združení, atď, atď.

Duchovne slobodný človek je ten, ktorý sa snaží kráčať nahor do svetlých výšin samostatne, pričom nepotrebuje k tomu ako medzičlánok žiadnych samozvaných duševných tútorov. Títo samozvanci sú v mnohých prípadoch vlastne temnom nasadení energetickí upíri, ktorí pri malej ostražitosti vysajú postupne a zákerne zo svojich zaslepených obetí nielen ich vnútorné sily, ale v neposlednom rade ich oberú aj o majetky alebo časť z nich, ktoré potrebujú k svojej veľkoplošnej aktivite.
Akonáhle sa ich však začnete pýtať a klásť im otvorene bez bázne otázky, uvidíte tú zmenu v ich tvárach a očiach – skôr či neskôr. Potom niektorí oklamaní ešte v poslednej chvíli zistia, že nevideli, nepočuli a necítili varovania, ktoré k nim prichádzali z rôznych strán a s hrôzou začnú naprávať, čo sa dá.

Každý maškarný bál raz skončí a všetky masky padnú – potom sa všetci neomylne oboznámia, s kým v tom ošiali tancovali.......

To, že niekto kráča Božím stvorením samostatne, neznamená, že je sám. Existuje veľa ľudí jemu rovnorodých, ktorí sa skôr či neskôr v jeho blízkosti objavia, aby neklesli ako otroci reťazami zviazaní so svojimi otrokármi do temnôt, ale stúpali ako slobodní a šťastní ľudia vedľa seba do Cieľa – vo Svetle Pravdy.


*******

SLOVO bolo, je a bude!
Naveky!
A ty, pozemský červík, nesnaž sa Ho vo svojej namyslenosti a spupnosti navonok ochraňovať!
BOH tvoju ochranu nepotrebuje!
Pozri sa na seba a začni už konečne podľa Slova kráčať a žiť, lebo času máš málo .......!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Desať rokov po...


Desať rokov po, a predsa stále živé a aktuálne, rozhovor s pani Natáliou de Lemeny – Makedonovou.

Píše sa február 1998, je večer po 22. hodine, a cez televíznu obrazovku prichádza pomoc pre všetkých ľudí dobrej vôle...


http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5809366#article-5809366

 
Tym som chcela povedat, ze nie Boh je za to zodpovedny, ale my sami. To co vysielame, to sa nam vrati. A to plati u kazdeho jedinca. Vid Posolstvo gralu.
 
Pani Viktória odpoviem Vám vašim vlastným príspevkom , ktorý hovorí sám za seba o prispievateľovi - teda o Vás ako pristupuje k Božiemu Slovu. Viktoria ... 11.listopad 2007 18:22:19 Podla mna BOH, ako taky neexistuje. Kedze je dokonaly, tak by sa nemohli narodit mrzacikovia a nenechal by dopustit tolko zufalstva na dobrych ludi??? Takzvany BOH je len SVETLO alebo ENERGIA . Nemyslite? A takto to len vyzera, kto ako naraba s tou jemu zverenou energiou.
Chcela by som len reagovat na Vas text: "Poukazala na to co bolo samotnym Pramenom poukazovane na prichod Imanuela - Krala tisicrocnej rise, ktory bude viest vystavbu tisicrocnej rise osobne v krvi a v mäse po ociste!" Predsa v P.G. je uvedene ze Syn Cloveka tu bude zit medzi nami, ako normalny clovek a az on sa namahavo presvieti - preziari a potom bude Imanuel. Precitajte si tie stranky, PROSIM! Ak nasledujete P.G. od Abdrushina, ako si myslite.
 
PeterFranko  
Vydať na svetlo prameň.
Výňatok časti z rozhovoru redaktorky s Pani Makedonovou na začiatku knihy Večné Zákony .

• „Ak už existuje prameň – zdroj informácií, prečo ste museli napísať inú verziu?
Pôvodná kniha od nemeckého autora bola určená iba duchovne vyspelým jedincom, ktorí vážne hľadajú pravdu o živote a jeho zmysle. Pre bežných ľudí, ktorí sú plne zaujatí pozemskými starosťami, je akoby zapečatená. Nemôžu ju pochopiť, pretože si vyžaduje koncentráciu a mnoho času.
Keďže sa blíži doba splnenia dávnych prísľubov, ale aj zániku všetkého nesprávneho, mám VYDAŤ NA SVETLO PRAMEŇ , ktorý súvisí s uskutočnením týchto zmien.
• Nestačilo by len upozorniť na pôvodný zdroj?
Nie, ten je už roky voľne k dispozícii, ale zostal doteraz nepoznaný a nepochopený. Mojou úlohou je sprístupniť ho novou ľahšou formou, aby čitateľ po prijatí základných informácií, ktoré sú tu podané zjednodušene, mal záujem si ich doplniť.
• Čo si sľubujete od vydania knihy?
Viem. Že nikoho nepresvedčím o čomsi novom, ak sám nebude chcieť. Mám iba ľuďom oznámiť, že je tu niečo, čo im pomôže pochopiť súčasný chaos a pripraviť ich na očakávané zmeny, ktoré nastanú. Je to ponuka. Bude závisieť od každého, ako ju prijme.“

Koniec časti rozhovoru.

Jednou z jej úloh bolo vydať na svetlo prameň . Vydať na svetlo, očistiť sprístupnenie ku prameňu alebo rozraziť bahno okolo prameňa. Pani Makedonová tuto úlohu dokázala a splnila! Nasledujúca otázka a odpoveď nadväzuje na predchádzajúcu. Vydať na svetlo prameň je sprístupniť cestu k prameňu novou ľahšou formou. Prečítaním Večných Zákonov mal čitateľ prejaviť záujem doplniť si informácie zaobstaraním si Prameňa - Posolstva Grálu. Len upozorniť na zdroj nestačilo, trebalo zjednodušenou, novšou formou upozorniť na Božie Slovo. Bolo to nutné lebo tí čo to mali robiť to zle robili, ne-vydávali správne na svetlo prameň, ale snažili sa ho dokonca pozmeniť a zakryť.


Predstavme si prameň z ktorej vyviera osviežujúca, občerstvujúca a oživujúca voda. Okolo tohto prameňa horlivci, ktorí sa mylne domnievajú, že pomáhajú vytvárajú bahno. Bahno ktoré rozkladá dobré chcenie, ešte skôr ako z neho môže vzniknúť krok ku Prameňu.

Prvou z úloh Natálie de Lemény Makedonovej je poukázanie v knihe Večné Zákony na Abdrushina - na Božie Slovo - na Posolstvo Grálu. Ďalšie úlohy nadväzujú na seba.
Vo Večných Zákonoch sa odrývajú praktiky temna. Pani Makedonová nabáda k bdelej činnosti aby sa ľudia duchovne prebudili.
Vysvetľuje staré proroctvá, zvestovania a zjavenia Pána.
Poukázala na to čo bolo samotným Prameňom poukazované na príchod Imanuela – Kráľa tisícročnej ríše, ktorý bude viesť výstavbu tisícročnej ríše osobne v krvi a mäse po očiste!

Splnením svojich úloh Pani Makedonová prekonala temno čím dokazuje, že je vedená samotným Svetlom. Pani Makedonová potvrdzuje, že každé Slovo vyrieknuté Pánom Abdrushinom sa vyplní! Ako sa Slovo vyplní je bližšie vysvetlené v knihe Večné Zákony.
 
vecne a bez zbytočného tlaku
Pýtate sa: „Ak dôkazy nepotrebujú - načo ich žiadajú od iných?“

Oni nepotrebujú dôkazy pre svoj vlastný vývoj. To, ako správne píšete, musí urobiť každý sám za seba, aby sa duchovne vyvíjal. A práve o to ide. Lebo ak sa vyhlasuje niečo na verejnom fóre za Pravdu, je to zasahovanie do vývoja iných. Keby to bolo v súlade so skutočnosťou, nebol by problém. Ale medzi PG a VZ sú nezrovnalosti a teda tu vniká tlak.

Pravda je iba jedna, rôzne sú iba názory. Myslím, že obe strany majú záujem nájsť Pravdu. Niekto sa ale musí mýliť a ak sa mýli, mýli svojimi tvrdeniami i ostatných a za to nesie zodpovednosť - čo zrejme nie je mnohým ľahostajné. Nebolo by lepšie vecne spory prediskutovať a priblížiť sa Pravde, ako zostávať vo vlastných názoroch a prehliadať protiargumenty?

Je normálne, že ak diskutujúci niečo verejne vyhlasuje, že po ukázaní na nezrovnalosti to vysvetlí a obháji svoje tvrdenie. Ale práve to sa zo strany zástancov VZ nedeje. Preto sa v diskusii vytvára zbytočný tlak.

Nikdy by som nenazval príspevky zakladateľov tohoto fóra za hrubé, na to sú na vysokej úrovni, aby sa k niečomu takému znížili. Vnímam tu ale často nevecnosť a uhýbanie z témy, alebo útoky na pisateľa, ktorý si dovolí poukázať na nezrovnalosti medzi PG a VZ.
 
Peter S. píše:"Nikto z tých, ktorí poukazujú na nezrovnalosti medzi VZ a PG, nepotrebujú dôkazy pre svoje napredovanie - oni ich žiadajú od zástancov VZ v debate iba preto, aby sa ukázalo, že zástancovia VZ nevedia tieto nezrovnalosti vecne obhájiť, ako sa to doposiaľ zatiaľ potvrdilo. A ani to by vôbec nemuselo byť, keby čitatelia VZ verejne nevyhlasovali knihy pani Natálie na internete za Pravdu."

Ak dôkazy nepotrebujú - načo ich žiadajú od iných? Načo sa zaoberajú tým, čo im nemôže nijakým dielom pomôcť, keď už svoje "dôkazy" našli? Nie je to len vnútorný strach a dokazovanie si, že predsa len ja mám pravdu a nikto iný? Lebo ak by som tento vnútorný strach nemal - nepotreboval by som , aby mi niekto iný dokazoval niečo o čom ja mám už najpresvedčivejšie dôkazy.

Presne túto istotu vyslovujú aj zakladatelia tohto fóra :
Oznamujeme, nepresviedčame. My sme dôkazy našli. Ak sa vám to nepáči - prečítajte, odstúpte a pokračujte po svojej ceste. My nemáme záujem rušiť vašu cestu - je to vaša cesta, ale nie naša. ALE TO ISTÉ OČAKÁVAME AJ OD VÁS.
Neočakávate však, že vás budeme vyučovať o dôkazoch, ktoré MUSÍ pochopiť každý SÁM, alebo dokonca militantne o nich presviedčať, čo produkujú práve niektorí -dovolím si povedať samozvanci- vo svojej, mysliac si bohumilej, terajšej činnosti.

S tými nadávkami ste kúsok vedľa ak obviňujete zakladateľov tohto fóra. Prečítajte si vstupy tak 12-24 mesiacov dozadu a budete prekvapený neokôchanosťou a hrubosťou príspevkov práve ľudí, ktorí dnes stoja na čele rôznych združení (ako dobre že tam ostali-ešte sa môžu niektoré "zblúdilé" ovce zobudiť nad tou dvojtvárnosťou). Nezamieňajte nutnú obranu proti hrubosti za nevyprovokovaný útok !
 
úvaha?
Ak si prečítate úvodné slová VZ, je tam napísané toto:

„Pôvodná kniha od nemeckého autora bola určená iba duchovne vyspelým jedincom, ktorí vážne hľadajú pravdu o živote a jeho zmysle. Pre bežných ľudí, ktorí sú plne zaujatí pozemskými starosťami, je akoby zapečatená. Nemôžu ju pochopiť, pretože si vyžaduje koncentráciu a mnoho času.“

Podľa toho, kto si vybral ako prioritu VZ 1,2,3 a kto PG, môžete posúdiť podľa slov pani Natálie, kto kam patrí. (PG potrebuje okrem koncentrácie a času ešte jednu ďaleko dôležitejšiu vec - otvoreného ducha schopného vnútorne prežívať napísané.)

Zamysleli ste sa nad nevraživosťou na tomto fóre. Ale ak chcete byť pri tom spravodlivý, mali ste sa aj pozrieť, kto koho častuje nadávkami a útočí na osoby, keď si niekto dovolí porovnať VZ s Posolstvom.

Aby nedošlo k omylu, dva opačné názory na tomto fóre ani náhodou nedeklarujú tie isté zásadné východiská, ale sú v absolútnom protiklade a vyznávajú opačné princípy - rozum a cit.

Nikto z tých, ktorí poukazujú na nezrovnalosti medzi VZ a PG, nepotrebujú dôkazy pre svoje napredovanie - oni ich žiadajú od zástancov VZ v debate iba preto, aby sa ukázalo, že zástancovia VZ nevedia tieto nezrovnalosti vecne obhájiť, ako sa to doposiaľ zatiaľ potvrdilo. A ani to by vôbec nemuselo byť, keby čitatelia VZ verejne nevyhlasovali knihy pani Natálie na internete za Pravdu.
Devínsky  
Podľa reportáže od Michael E. Salla (anglicky):
http://www.ufodigest.com/news/0208/unmeeting.html
sa v utorok 12. februára v budove OSN v New Yorku uskutočnilo tajné zasadanie týkajúce sa nedávneho intenzívneho vzrastu pozorovaní UFO vo svete.
Údajne bolo dohodnuté, že v roku 2013 bude celá pravda okolo UFO oficiálne odhalená a dovtedy budú postupne uvolňované informácie, ktoré budú verejnosť na to pripravovať.
 
Symbol večnosti
Had, ktorý požiera svoj chvost je symbolom nekonečna. V slovách „ja som alfa i omega“, je v alfe vyjadrený začiatok a príčina celého bytia - Boh, a v omege najnižšie miesto Jeho Stvorenia - hmotný svet. Nie je vhodné pripodobňovať tento symbol pokušiteľovi. Uňho má slovo had súvis s „plazením sa po zemi“, s prízemnosťou, nízkosťou; nie s večnosťou.