Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Devínsky  
ego rozumu versus pokora
Nemá zmysel prezentovať rôzne ľudské názory o častiach stvorenia, ktoré sú nám tak vzdialené, že ich nikdy nebudeme môcť pochopiť, ani duchovne. Ani nemôžme ako argument použiť naše čiastočné pochopenie z Posolstva, kde nám o týchto oblastiach autor predstavil iba obraz aby sme mali aspoň hrubú predstavu, od ktorej je skutočnosť nepredstaviteľne bohatšia. Hovoriť teda o prekrúcaní Posolstva pri hodnotení niečoho, čo nebolo do tohto obrazu zahrnuté a nemá s ním spoločné body je trúfalé, pán Pozorovateľ, v súvislosti s dopravnými prostriedkami z praduchovna!

A tobôž na základe iba čiastočného pochopenia iba toho obrazu súdiť to, čo bolo inde napísané v súvislosti s týmito vzdialenými oblasťami. A napokon, vrchol zmätku nastáva, keď niekto na základe svojho obmedzeného pochopenia, ako som to vyššie popísal, súdi toho, ktorého odkaz dokonca nepochopil správne! Však pán Albert, v súvislosti s narodením Imanuela a Jeho telom!
 
Zjevení Janovo - Volání z Prastvořen
OK! Nabídka platí smozřejmě pro všechny! Je to ve wordu.

albert-gr@tiscali.cz
 
pre Alberta
Dobrý večer, ak máte k naozaj k dispozícii dielo Zjevení Janovo - Volání z Prastvoření“ v akej koľvek podobe, bude rád ak mi ho pošlete. /raad@stonline.sk/. Ďakujem.
 
a Vy sa kam zatrieďujete?
No to nechém na Vás!! ... Zkoumejte! 2 Korintským 9:10 Ten, který `dává semeno k setbě i chléb k jídlu´, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží `plody vaší spravedlnosti´.
Z Bible
2 Timoteovi 2:21 Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu.

2 Timoteovi 3:8 Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali.

Janův 4:1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.


 
Napísanie trvalo 5 minút... k práci na sebe je teda času dosť - odsúdenie „nemá kedy a - previňuje sa!“ nie je veľmi na mieste. Starať sa o seba? To sa stará veľa ľudí a často tým skôr iba podporuje svoje ego, ako robí pokrok.
 
Obom stranám
Kto vypisuje, ten sa neučí,(nemá kedy a - previňuje sa!). Prečo obhajujete p. Makedonovú ; a prečo vás trápi smietka v jej oku a vlastné brvno je vám ľahostajné?! Starajte sa o seba a usilujte o vlastné znovuzrodenie (Jn 3, 3).
 
Neomylnosť Večných zákonov?
Pane Slobodo, uvědomte si, že neomylnost Večných zákonov, kterou zde tak urputně prosazujete, visí jen na vlásku. Což jste nečetl Poselství Grálu , kde je dopodrobna vysvětlováno, proč musel přijít sám vyslanec Boží Ježíš a nakonec i zaslíbený Syn Člověka? Proč nestačilo, aby zde působili obyčejní lidští duchové, třebaže byli vyslání z čistých nebes jako proroci?

Rozpomeňte se, je to v PG na vícero místech! Jen vyslanec Boží je spojen přímým paprskem záření s podstatou Boha Otce a jedině touto cestou může být vědění přinášené shůry předáváno lidem nezkresleně!! Ve všech ostatních případech zvěstí přinášených shůry musí být použit celý řetězec pomocníků stojících na jednotlivých úrovních stvoření a tak je ona zpráva postupně předávána od jednoho stupně k druhému stále níže. A jak se snižuje chápavost vlivem nižšího tlaku Božího Světla, tak také postupně dochází ke stále většímu zúžení a zkreslení pojmů a tím i celé zprávy.

Jen Synové Boží mohli přinést vědění o Bohu nezkreslené! Slovo Boží nám bylo přineseno, leč lidstvo je nepřijalo, jen hrstka věrných, zato téměř okamžitě jsou činěny pokusy jak to Slovo pokřivit, jak je zjednodušit, aby se lidský duch nemusel ani trochu namáhat a jak postupně to Slovo nahradit jinými výklady.

Pokud již ani Poselství Grálu nevěříte a nesnažíte se je správně pochopit, víte čeho se tím dopouštíte!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Furt a stále...


Presné to sa dalo čakať, keď niekto v dobrej viere chcel niečo povedať viac ohľadom istej veci, tak začalo sa to opäť, furt, stále, dokazovať, že je v tom veľký omyl, ako sa opäť niekto mýlil, že to nie je možné..., ..., teda dokola furt a stále, bez prestania dokázať omylnosť Večných zákonov + dejov, ktoré s tým úzko súviseli, a ktoré sú už aj tak v pase, lebo sa už stali, či už niekto tomu verí alebo neverí.

Čiže páni, ktorým už nedá táto vec spávať, veď oni sami vedia, že prečo je to tak, skúste urobiť len tento krok, a to zabudnúť nato, že také fórum jestvuje, lebo naozaj písaním siahodlhých dokazovaní, len tu strácate váš drahocenný čas, ktorý by ste mali využiť k pochopeniu Posolstva Grálu, aby ste sami už prestali prekrucovať Slovo Pána, keď popierate Jeho opätovný príchod!, ktorý je zvestovaný na viacerých miestach PG!!!

Čiže šetrite sily si na niečo úplne iné, lebo tu už vám dávno dochádza dych.

Ján Anton Sloboda.

 
pozorovateľ
"Pre nás a náš vývoj potrebovala potvrdiť, že sa tak naozaj stane a oznámila toľko, koľko sme potrebovali duchovne vedieť. A viac nám nepovedala PRETO, LEBO BY SME TO POCHOPIŤ NEDOKÁZALI."

P. Makedonová jednoducho použila úryvok vety z Nového zákona práve tam, kde sa začali prejavovať jej určité medzery v celkovom pochopení Posolstva.

Všetko potrebné, čo potrebuje ľudský duch na ceste svojho vývoja, je obsiahnuté v pôvodnom evanjeliu Lásky Syna Božieho Ježiša a po stáročiach znova očistené a vysvetlené v Posolstve Pravdy. Obrazy, ktoré sú tam podávané s najväčšou dôslednosťou s prihliadnutím práve na to, aby to človek vo svojej prílišnej rozumovej domýšľavosti pochopil správne, nútia predsa každého poctivého k podrobnému skúmaniu. V každej prednáške autor dôrazne varuje pred domýšľavosťou, ktorá je nám ľuďom priznajme si to vlastná.

Všetko to, čo v nepochopiteľnej milosti od Stvoriteľa prichádza z Pravdy k nám ľuďom sa opiera len a len o dokonalo pôsobiace svetlé sily prúdiace z východiska, z Výšin Hradu Grálu. S tým je nerozlučne spätý pojem rytierstvo, vernosť Pánovi, a najmä ochota slúžiť Stvoriteľovi a Pravde.

- Chcete pán Devínsky, naďalej tvrdiť, že prastvorené bytosti z praduchovnej ríše používajú praduchovné kozmické teleso?
- Viete si vôbec správne predstaviť druhový rozdiel (t.j. týkajúci sa stupňa žiarenia) jednotlivých častí Stvorenia, ktoré do seba bez medzier zapadajú?
- A napokon, podľa čoho v našom vesmíre poznáte prípadných obyvateľov Praduchovna?

Toto čo tu spoločne s Vašimi "vernými" predvádzate, hraničí so svojvoľným prekrucovaním obsahu Posolstva Pravdy. Pojmy duchovno, praduchovno, božské tu prechádzate ako keby v tom vôbec žiadne vymedzené hranice neboli.
 
Dalšie dokazovanie...
Pane Devínsky děkuji za Vaše doplnění. Očekával jsem, že se s tím praduchovním kosmickým tělesem někdo ještě přihlásí. Tedy pokud z toho vymineme mimozemšťany a jejich dopravní prostředky s kterými mistrně operuje třebas pan Potúček na svých webových stránkách, tak se konečně dostaneme k onomu záhadnému praduchovnímu tělesu, které je v Poselství Grálu i na jiných místech popisovano jako Hvězda Syna Člověka, která byla z praduchovna vypravena tak, aby k zemi dorazila v pravý čas - navrcholu soudu.

Jak víme již v dobách, kdy tu byl Abdrushin se naše Země dostávala do vlivu vyzařování této hvězdy s praduchovním jádrem. Při cestě hmotnými částmi stvoření, se má postupně obalovat hmotností, takže bude též hrubohmotně viditelná a víme také, že od obratu světů uplynulo již 78 let, ale ještě nedorazila. A bude to pak trvat mnoho let, než se opět dostaneme z jejího vlivu. Tedy asi to nebude zrovna nejrychlejší dopravní prostředek. Proto zde byly úvahy také o technických prostředcích mimozemšťanů, jakož i o technickém zabezpečení přežití hrubohmotného těla nově narozeného Krále tisícileté říše u stupňů Božího trůnu. Tedy pokud by to mělo nějaký smysl, o čemž ovšem nejsem přesvědčen!

Jenomže tady jaksi nepůjde o ten případ hrubohmotného těla. A jak jsem naznačil v předchozím, je zcela nepravděpodobné, že by Bůh byl odkázán na pomoc svých tvorů ve věci dopravy a přežití ve své vlastní říši. Ale co by tam vlastně dělal s hmotným tělem. Nesouhlasím s Vámi ani ve věci, že: ...“ Telesná schránka Imanuela je iná ako u bežného človeka“ Proč by Imanuel měl nějaké jiné hrubohmotné tělo, než běžní smrtelníci. Leda že by přišel k soudu „jen na oblacích“. Ježíš i Abdrushin měli zcela obyčejné pozemské tělo, jiné bylo jen jejich bezbytostné Božské jádro a jeho nezbytné duchovní zahalení. Ale hmota zůstává hmotou, ikdyž v ní přebývá sám Bůh. To bychom se s těmito dohady museli vrátit k Origénovu učení a k raně křesťanským sporům o podstatu Ježíšovu, k Ariánům, Nestoriánům atd…

A jak to bylo s těhotenstvím paní Natálie? Žádné nebylo potvrzeno, tedy ani porod se nekonal, ani únos dítěte. Ba ani žádné jemnohmotné těhotenství se nemohlo konat, to snad uznáte! Nic takového přece v jemnohmotných říších neexistuje, snad jen v symbolické řeči mystiků a v jejich popisech apokalyptický hrůz!! Nechtějte proto brát ani Makedonovou doslovně. Lze připustit, že zde mohla plnit nějaké vyšší poslání, ale mnohé věci se jí trochu vymkly z rukou. Sama připouští temné vlivy, které na ni působily. Nebyl by to první, ani poslední případ....

Ostatně děj popisovaný ve Zjevení Janovo 12:1-18 se netýká narození Imanuele na Zemi ale děje, který se odehrával v nejvyšších sférách praduchovních úrovních, kde Imanuel pro svoji budoucí úlohu Krále tisicileté říše dostává od Prakrálovny Elisabeth duchovní zahalení jako dítě. Bližší vysvětlení celé Apokalypsy bylo podáno již za života Abd-ru-shinova ve stejnojmenném spisu „Zjevení Janovo - Volání z Prastvoření“. Symbolika postavy ženy sluncem oděné (Zj 12:1), která porodila dítě, syna a uprchla na poušť tam byla dostatečně objasněna. A to poněkud jinak než k tomu přistupuje paní Makedonová. Proto dohady a spekulace v tomto směru zde vedené lze považovat za neopodstatněné!

Nechci si hrát na vědoucího, ale myslím, že toho rozruchu kolem tvrzení a knih paní Makedonové bylo víc než dost. Žádná z jejích věšteb, kromě data její smrti se nenaplnila, je tedy na čase, abyste se na nejbližším Synodu zamysleli o přehodnocení všech pasáží z jejich knih, které jsou v jasném rozporu s Poselstvím Grálu.

Předpokládám, že výše uvedený spis je pro Vás dostupný. Pokud ne mohu Vám jej obratem zaslat v elektronické podobě.

 
Kozmos je hmotný
Kozmos je vesmír a ten je HMOTNÝ. Hovoriť o praduchovnom kozmickom telese je teda od základu nesprávne. VZ: „Dieťa dopraví do božskej ríše praduchovné kozmické teleso.“
 
Devínsky  
Pán Albert, ešte pred písaním Vašich včerajších úvah by bolo užitočné uvedomiť si nasledovné:
Ak je reč o praduchovnom kozmickom telese tak nemožno tento pojem spájať s mimozemšťanmi, ani s výdobytkami mimozemskej techniky. Obyvatelia praduchovna nie sú mimozemšťania.
Keď pani Makedonová spomína vyzdvihnutíe Imanuela výlučne v súvislosti s praduchovným telesom, nieje potom správne posudzovať tento dej z pohľadu, ktorý s tým telesom nepočíta.
Telesná schránka Imanuela je iná ako u bežného človeka. Nepovažujem preto za správne v takomto prípade mechanicky aplikovať vedomosti získané čiastočným pochopením Posolstva o ľudskom tele na tento prípad, navyše ak je táto telesná nezvyčajnosť v kombinácii s nezvyčajným dopravným prostriedkom o ktorom nič viac nevieme. Potom hodnotenie a poukazy obmedzeného zemského človiečika na porušovanie Zákonov, respektíve na opravovanie Posolstva pani Makedonovou v tomto prípade vyznievajú nehodnoverne.
To, že bude Imanuel vyzdvihnutý pred boží trón nieje výmysel pani Makedonovej, je to záležitosť, ktorá je zaznamenaná už v proroctvách. Pre nás a náš vývoj potrebovala potvrdiť, že sa tak naozaj stane a oznámila toľko, koľko sme potrebovali duchovne vedieť. A viac nám nepovedala preto, lebo by sme to pochopiť nedokázali. Technickú stránku toho iba naznačila, ale nevysvetľovala. Tak ako Posolstvo, aj VZ 1,2,3 sú duchovnými knihami a nie technickou príručkou.
 
http://www.youtube.com/watch?v=V8ozqfuM9go&feature=related
 
reakcia na JAN
A opäť to dokazovanie...
Preto odteraz prenikavo pozorujte svoje okolie, až započne ten boj! Práve podľa kriku tým istejšie ich poznáte, každého, ktorý k nemu patrí! Lebo títo budú opäť ako už kedysi chodiť v strachu a v nepriateľstve pred čistou Pravdou!

Antikrist sa bude opäť kŕčovite snažiť udržať svoj vplyv na zemi. Dávajte pozor na jeho nevecnosť v obrane i v útoku, opäť bude pracovať len s ohováraním, podozrievaním, lebo jeho stúpenci iné nedokážu. To, aby predstúpili pred Pravdu a vyvrátili ju, nie je možné.
 
Desítky obyvatel texaského městečka prý viděly UFO
15. 1. 2008 18:41 - STEPHENVILLE, USA

Několik desítek lidí - včetně pilota, konstábla a podnikatelů - tvrdí, že zahlédli velký, nehlučně se pohybující objekt s jasně zářícími světly, letící nízko a rychle. Někteří z nich prý zpozorovali stíhačky, které ho pronásledovaly.

"Lidé si lámou hlavu, co to může být, protože tohle je (takzvaný) biblický pás amerických států, a všichni mají strach, že to je konec světa," řekl majitel přepravní společnosti a pilot Steve Allen, podle kterého objekt, který minulý týden viděl, byl asi 1,5 kilometru dlouhý a asi 750 metrů široký. "Rozhodně to nebylo nic z těchhle končin."

http://www.novinky.cz/clanek/130839-desitky-obyvatel-texaskeho-mestecka-pry-videly-ufo.html

 
JAN. jan.jan@post.sk 
A opäť to dokazovanie...


A je to tu opäť, dokazovanie a vyvracanie určitých faktov zo strany jedného pána, ktorý nič iné nevie už ani napísať. Jeho úlohou za každú cenu je, aby všetko čo súvisí s osobou a poslaním pani Makedonovej popieral kde sa len dá. Ak by to chcel poprieť, tak dôkazy sú, že je to tak.

Dokonca v jeho prípade sa dá povedať, ako keby to najväčšie zlo bola pisateľka Večných zákonov, dokonca z jeho strany, aspoň podľa mňa, už ide o posadnutosť voči nej samej, čo je vskutku dosť zarážajúce, že až kam je niekto ochotný z vlastnej vôle zájsť, niekto kto sa hrdý tým, že je čitateľom Posolstva Grálu.

Samozrejme, ako je jasné z jeho nekonečných odpovedí, tak on je ten, ktorý Posolstvo Grálu pochopil v plnej miere. Preto by tak rád radil, podľa svojho vlastného úsudku, že kto by čomu mal veriť a neveriť. A pokiaľ nie, tak začne vypisovať svoje rozumy, kde sa len dá, kde sa mu to dovolí, tak ako tu teraz.

Ale ako si môže každý všimnúť, tak jeho otázky vždy smerujú k tomu istému, lebo on v to jednoducho neverí, teda to popiera, /samozrejme, že si myslí, že bojuje v zmysle Pravdy a pre Pravdu samú, tak ako všetci neprajníci a popierači Večných zákonov/ a ani nemôže, i keď verím, že opäť bude tu tvrdiť niečo iné, ale to je on, teda nič nové z jeho strany, lebo strnulosť a pád niekoho je už raz taký.

Takže pán Albert, svoje odporúčania si môžete ušetriť v prípade mňa osobne, lebo ja o nich už dávno nestojím, tak ako aj o odporúčanie všetkých, ktorí stoja ako odporcovia a neprajníci Večných zákonov, čo som vám myslím už aj raz povedal. Preto sa netrápte s tým, že ako ja skončím atď, lebo tým by ste len mrhal svojim pozemským časom.

Týmto to pokladám za úplne vyriešené, lebo niekomu dávať niečo k pochopeniu, lebo on to už nedokáže ani pri najväčšom úsilí pochopiť, by bolo úplne zbytočné, teda plytvaným môjho drahocenného času, s tým akurát s vami môžem len súhlasiť.

Vy ste si vybral a ja tiež. Teda choďte konečne v pokoji svojou cestou, a prestaňte sa trápiť už tým, lebo vás to raz aj tak položí úplne na lopatky!

Ján Anton Sloboda.

 
Ani „duchovne prežiarené pozemské telo“ nepřijde do nebe!
Vážený pane „…“, nevím proč se zde bojíte napsat svoje jméno, či alespoň nějaký nik? Takhle v tom bude zakrátko hrozný zmatek, jako v těch VZ-1,2,3!

Nuže, psáno jest jasně: …“duchovne prežiarené pozemské telo“ ! A to je snad jednoznačně chápáno, že se jedná o hrubohmotné a nikoliv nějaké tělo astrální či jemnohmotné. Avšak ani s JEMNOHMOTNÝM TĚLEM nelze vejíti do oblasti vyšších sfér duchovních ani praduchovních. A naopak mělo-li vyzařování Imanuelovo přejít hranice BOŽSKÉ SFÉRY a mělo-li být pevně ukotveno ve stvoření a působit jako Parsival v Hradu Grálu, muselo tak být učiněno za pomocí duchovního zahalení, které Parsival obdržel od Prakrálovny Elisabeth.

Snad na tom není nic tak komplikovaného, co by čtenář Poselství Grálu nemohl pochopit. Však čtenáři Večných zákonů s tím mají zřejmě velké problémy. Ale ani hrubohmotné tělo byť by duchovně prozářené bezbytostným jádrem Imanuelovým se nemůže vznésti k nebesům. Je podrobeno všem pozemským zákonům, jako tělo všech obyčejných smrtelníků!!!
 
Albert, koľko pozemských tiel máte práve teraz tu na Zemy ? A koľko z nich je hmotných ? Vaša predstava ľudského tela sa obmedzuje jedine na hrubohnotný obal ?