Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Kolik je na světě Pravd?
Kolik už zde bylo napsáno úvah na téma „Co je Pravda?“ A kolik vlastně je na světě těch „pravd“? Obávám se, že nejméně tolik, kolik my lidé na tu Pravdu máme zorných úhlů pohledu. PRAVDA s velkým „P“ na začátku, je však jen jedna, ale pro nás lidi, jak se zdá, je STÁLE NEDOSAŽITELNÁ! A mnohým dokonce překáží! Ale Pravdu nelze smazat tlačítkem „Delete“! Ona přetrvává dál a po čase se znovu vynoří.

Zaslíbený Duch Pravdy – Syn Člověka se inkarnoval na této planetě, aby nám tu Pravdu přiblížil, ale sotva uplynulo pár desítek let od jeho odchodu, už se objevují mezi lidmy snahy si tu Pravdu upravovat a překrucovat podle svých potřeb a ostatním klást do cesty všemožné překážky, aby tu čistou Pravdu už nikdo nemohl nalézti. Také temnoty vysílají své zvěstovatele a falešné proroky.

Hledající se tak musí prodírat houštinami a trnitým křovím lidských výmyslů, které se na první pohled jeví jako růžový sad. Leč při bližším zkoumání se ukáže, že jsou to jen pusté lži, které se na Pravdu pokusil někdo naroubovat. A tak Pravda pod tíhou výhonků bujné fantazie klesá a do bahna zapadá. Nikdo k ní již cestu ani nenachází.

Mnoho rytířů se již pokoušelo to křoví prosekat, jak v té pohádce o Šípkové Růžence. Ale meč se jim brzy vytupil!! Zlá sudička to křoví chrání, sotva jeden rytíř mečem máchne, tisíc nových trnitých výhonků dorůstá!

Duch Pravdy již se nevrátí, své poslání tu splnil! Pravdu přinesl!! Což musí lidstvo čekat dalších 100 let, až ta Pravda celá křovím zaroste? A co když žádný z rytířů, ba ani princ s ostrým mečem už nikdy více nepřijde???
 
Jozef Potúček
Kto je slušný, nevnucuje sa.
Pozorovateľovi.
Vy ste napísali:
„Varovanie! Vznešený a vo večnosti nadčasový obsah Posolstva Grálu sa nedá a nemá dávať do súvislosti s akoukoľvek ľudskou skrátenou verziou. Posolstvo stojí najvyššie. Využívajúc obsah Posolstva sa má v každodennosti napĺňať, rozvíjať a vo zvratnom pôsobení prežívať ako niečo, čo v prirodzenosti určuje človeku ako ľudskému duchu vo vývoji jeho ďalšiu cestu Stvorením. Varuj sa ľudský duch toho, ak si dovolíš prekrucovať pôvodný zmysel. Rozvíjať máš, nie prispôsobovať podľa svojho !“

Súhlasím, pekné slová, ALE:

Slová, ktorými chcete poučiť iných, platia aj pre Vás.
Takže aj Vy, Pozorovateľ, varujte sa (presne podľa Vašich slov), ak si dovolíte prekrucovať pôvodný zmysel - pôvodného Posolstva Grálu, a na základe prekrútenia zmyslu prerobeného Posolstva Grálu určovať ľudstvu, ako má ďalej kráčať, napr. pod velením nejakých samozvancov!
Ja si totiž myslím, že Vy, Pozorovateľ, minimálne patríte k sympatizantom okolo ľudí z AO institutu či jeho popradskej pobočky (Združenie ...), takže ak ste aspoň trochu poctivý, bolo by už na čase, aby ste odkryli svoju tvár a priznali sa, či je to tak alebo nie.
Ja neviem, či áno alebo nie, ale niektoré Vaše príspevky tomu nasvedčujú.
Priznajte sa, odkiaľ prichádzate a kto Vás sem poslal? Koho úlohy teraz napĺňate?

Myslím si, že aj preto sa zrejme predstavujete pod anonymným menom, lebo by potom veľmi smiešne a trápne vyzerala tá výzva pána Ďurfinu, aby ste všetci slušní ľudia z tohto fóra odišli a nechali nás tak, aby sa ukázalo, že v priebehu mesiaca to tu snáď aj samo vyschne – bez vás – samozvancov a možno aj „prastvorených“ budovateľov ...
Vy sa nerátate k slušným a morálnym ľuďom, ako je pán Ďurfina a jeho súkmeňovci? Vy nemienite odísť?

Vy nedokážete len tak odísť. To by bola blamáž, však? Anonym, a ešte aj musí odísť ...

Alebo nedokážete bez nás žiť? Alebo Vám to niekto nakázal? Alebo nebodaj ste ochranca tých, ktorí Vám ešte nesadli na lep?
Nebojte sa, ani Vám už sadať len tak ľahko nebudú. Už ste sa tu Vy a Vám podobní prezentovali dosť. Je tu veľmi veľa príspevkov nato, aby si každý súdny človek mohol zalistovať späť a sám zistí, kto tu na jednej strane hovorí pravdu a snaží sa viesť priamo bez okľúk hľadajúcich k Prameňu Pravdy na Cestu za Svetlom Večnosti, a na druhej strane kto tu zavádza, provokuje a vedie hľadajúcich k slovu ľudskému ako prepotrebnému medzičlánku medzi hľadajúcim a Stvoriteľom.
Presne ako cirkev „svätá“!!!

Vy, Pozorovateľ, žiaľ, podľa mňa len provokujete, takže si dajte radšej meno PROVOKATÉR, aj tak to všetci slušní ľudia už dávno vycítili, lebo aj v čase tesne pred Sviatkami Lásky a Sviatkom Žiarivej hviezdy omieľať dokolečka stále tú istú obohratú pesničku o nepravosti poslania pani Natálie de Lemeny-Makedonovej a pomýlenosti nás, pre ktorých bolo toto diskusné fórum vytvorené, zaváňa minimálne tým, že nechcete, aby tu bol kľud.
Potom môžu iní provokatéri zákerným spôsobom poukázať, že pozrite sa na debatu NAT98, oni sa tam len hádajú a dohadujú o SLOVE Božom! Čo je to za debatu? To je tá cesta za Pravdou, ktorú oni ukazujú hľadajúcim? Nechajte ich, poďte radšej s nami, my sme tí praví pokračovatelia, oni sú len takí zaslepení „makedónovci“ nehodní, aby sa s nimi niekto viac zapodieval, atď, atď ....
Ale, čuduj sa svete, stále sa nami a poslaním pani Natálie niekto zapodieva!

Nedáva vám to niektorým ani spávať! Ešte aj v noci buntošíte a potrebujete vypisovať. Keby ste boli pri poriadnej robote, či lopate, nemali by ste čas na takéto daromnosti.
Zapodievate sa neustále poslaním, ktoré sami odmietate. To je paradox. Žeby ochrana? A koho? To sú tí rytieri? To sú tí, ktorí už teraz budujú Ríšu Svetla na Zemi?

Aká je Vaša úloha, Pozorovateľ?
Pozorovať?
A koho?
A pre koho tu pozorujete a čo pozorujete?
A podávate aj hlásenie, čo ste tu vypozorovali, keď ste Pozorovateľ?
A skladáte aj účty niekomu, čo ste tu vypozorovali?

Pozorovateľ, ak to nie je tak, buďte natoľko solídny a slušný, dokážte, že nepatríte k provokatérom, odíďte odtiaľto v pokoji, lebo len sebe poškodzujete a ukazujete tým na seba a na tých, ktorí dokazujú svojimi príspevkami, že opäť síce len skryte ale predsa zúria, lebo prestrelili, a nepodarilo sa im to, čo nám bolo oznámené už dosť dávno a nielen jeden raz - ide totiž o Vami tak túžobne očakávanú chvíľu:
„Diskusné fórum NAT98 sa ruší.“

Žiaľ, pre Vás niektorých je to len fikcia, a naopak šťastie pre niektorých hľadajúcich.
Nevyšlo vám to ani predtým, nevyjde Vám to ani teraz a nevyjde Vám to ani potom.
S tým sa zmierte!
Keď to bude mať byť zrušené, bude to zrušené, ale Vy v tom určite žiadnu rolu hrať nebudete. Na to zabudnite!

Pravda sa nedá len tak umlčať, to si buďte istí! Tobôž nie v tejto dobe.

Takže záverom niečo úprimné a poučné:

Hanbite sa, Pozorovateľ a Vy, jemu podobní, ktorí sa skrývate za pekné rečičky, a na druhej strane sa vnucujete tam, kde Vás nechcú, provokujete a špiníte týmto svojím prístupom Slovo Pánovo!
Aj za toto budete žať svoju odmenu!
 
Ide o to, čo tvoríme, nie čo si myslíme, že tvoríme
Načo vytvárať strach? Veď obdobie temna už dávno skončilo a to, čo sa deje, sú iba dozvuky a márne snahy jeho niekdajších prisluhovačov, ktorí si to doteraz nestihli všimnúť.

Bolo by lepšie si uvedomiť jednoduchú pravdu, že to, na čo svojimi myšlienkami a slovami poukazujeme, to posiľňujeme. Minimálne ak chceme podľa Slova žiť, tak by sme mali tie teoretické vedomosti konečne aj používať v praxi.
 
Názor
Dlho je , čo som naposledy písal na tomto fore a je aj jediným , kde som to voľakedy skúsil.Mna mrzí osobne , čo sa na nom deje , samý boj , samé osočovanie.

Nepatrím k veľkým znalcom Posolstva Pána , ale čítavam ho!Je to kniha na celý náš život , a nie len na ten pozemský.Tá kniha dáva len podľa zrelosti čitaťela a nie je možné ju nikdy úplne pochopiť.


Aké udalosti nás čakajú , môžme len tušiť!Jedno je isté!Udeje sa to ináč , ako si to naše obmedzené vedenie môže čo len predstaviť!Posudzovať na čiej strane je Pravda je veľmi ťažké.


Sme tu na tejto Zemi aby sme odčinily a splnily.Odčinily hriechy predošlé a splnily vernosť Tvorcovy , a životu , ktorý nám umožnil žiť!Sme vlastným pričinením v zone Zla , ktoré je zo dna na den hmatatelnejšie a reálnejšie.


Môžme len tušiť ťarchu prichádzajúcich udalostí , ale vedieť , naozaj vedieť asi nie! Pani Makedonová splnila viac , ako ktorýkoľvek z nás!A tu naozaj nejde o neakých stúpencov , združenia a podobne.Každý z nás je tu sám za seba!


Máme prežívať!Každý den a udalosť v našom živote!Udalosti nás majú obrusovať , aby z nás mohly byť tvory hodné Lásky Boha.Boj treba zamerať voči vlastným nedostatkom a prvý krok je uznať sám pred sebou , že ich máme.


Najdôležiťejšie nie je vodcovstvo , ale služba!Kto sa sám vyvyšuje , bude ponížený!Slovo Pána nie je tržný artikel , na ktorom sa dá smlúvať a licitovať! Je to našou nedokonalosťou , že vydíme rozdiely tam , kde nie sú , a domýšľame si niekedy viac , ako bolo myslené!


Dnes sa tu každý stáva zástancom Pána a jeho Slova! Budeme nimy aj vtedy ked na nás príde veľké súženie? Dnes je tu veľa bojovníkou za Pána a Jeho slovo!Ked nastane predpovedané prenasledovanie , a smrť mnohých za svoju vieru , odoláme?


Ostaneme verný?Alebo odpadneme ,ako stúpenci Pána , za Jeho pozemského života, pri prvom prenasledovaní nacistami?
Lebo temno útočí!Zákerne a veľmy inteligentne.Má prisluhovačou , ktorý už riadia tento svet.


Kormidlo udalostí je namierené do úplnej skazy pre mnohých z nás!Pracujú na tom systematicky , a húževnate!Je to neuveriteľné , ale je to tak!Budeme potrebovať viac sily a odhodlania , ako na slovné potýčky na tomto fore!Ludia , preberte sa!Satan sa riadi heslom:Rozdeľ , a PANUJ!


Už mnohých rozdelil , a už skutočne panuje!Niekedy aj na tomto fore!

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Vtieravosť


Pre niektorých je vtieravosť za každú cenu asi úplne prirodzená, hoci už neraz im bolo dane najavo, že už naozaj stačilo, nie ste doma ale na návšteve, kde je vždy aspoň slušnosťou, rešpektovať vôľu toho a tých, ktorí sú tu doma.

Takýto vtieravci sa potrebujú neustále na niečo vypytovať, dokola a stále, bez prestania, hoci odpovedí sa im dostalo viac ako dosť. A keď sa im predsa napriek tomu nato odpovie, tak urobia si z toho len posmech, alebo aj hanebné zaútočia, aby dokázali tu svoju obmedzenosť vo videní určitej veci, ale tým aj nepriame priznanie, že o čo im vlastne v tej chvíli išlo. Nie o Pravdu samú, ale len o popretie niečoho alebo niekoho, čo je v plnom súlade s PRAVDOU samotnou. Preto je týmto vtieravcom zbytočné venovať čo už len jednú vetu k pomoci. Veď či nevidíte, že o čom im ide? Ich skutky, hovoria predsa jasnou rečou, rečou, ktorá prezrádza aký je ich úmysel príchodu na toto fórum, poprieť udalosť, ktorá sa odohrala koncom novembra 1998 - zrod IMANUELA! O to im ide, a o nič iné. Preto toto sa to robí, pre nič iné! Poprieť za každú cenu TOHO, ktorý sa aj tak stane po veľkej očiste Kráľom Tisícročnej ríše. Z ich slov potom jasne vyplýva, že akého pána počúvajú, keď neustále napádajú aj tú, ktorá prišla sem na Zem, aby zrod sa mohol uskutočniť. Ak takto neustále konajú, či je tu už pomoc na mieste?

Pomáhať sa má dnes len úprimné hľadajúcim, ktorí majú úprimnú túžbu po PRAVDE, a nie tým, ktorí po samotnej Pravde naďalej šľapú nohou nečistou, hoci bez ostychu tak radi to tvrdia o tých druhých, či už priamo, alebo nepriamo.

Samozrejme, že sú neúnavne vtieraví a vlezlí v zmysle ich samom. Nehovoriac o tom, že ako sú schopní napadať všetko to, čo je už nad rámec ich chápania. Preto toľká vtieravosť, preto dokola opakovanie tých istých otázok, preto toľko výsmechu, lebo obzor ich videnia je veľmi chabí, hoc pozerajú do PRAVDY samotnej.

,,Slušný človek vždy spozná, že kedy je čas odísť, ale vtieravec NIKDY! Ten bude vždy pripomínať len tu otravnú muchu, ktorá stále dobiedza, lebo nič iné nevie."

Ale ako sa aj teraz opäť potvrdilo, vrany opäť prehovorili tým svojim jazykom, nehľadiac opäť na Pravdu samotnú. Iste by bolo zaujímavé, aby títo prišelci povedali, že kam smerovali ich kroky, /a kam naďalej smerujú, keď napádajú všetko to, čo je pre nich už nepochopiteľné, hoci je to v súlade s Pravdou samotnou/, keď nemali ešte ani zdania o Posolstve Grálu, ktorá ako vidno je pre nich stále knihou zo siedmimi pečaťami, a čo vtedy čítali, ak niečo vôbec čítali, ako žili, čo robili, a či to bolo aspoň trochu v súlade s Pravdou samotnou?

Ako ľahko súdite, ale pri tom zvolenie nato nemáte!

Čiže pre vás nespokojných a netrpezlivých platí opäť to známe, že hádžete kameňom po NIEKOM, kto urobil oveľa VIAC, ako vy všetci dokopy, ale pritom opäť zabúdate, že ten kameň sa opäť zrúti len na vás samých, sťa by bumerang sa vám vráti.


Ján Anton Sloboda.

 
Ak sa Vám niečo nehodí, zbytočne po tom plúvate. Ak to vo Vás vyvoláva zmätok potom Vaše presvedčenie je nedostatočné. "Co se vám nehodí, popliváte a rychle zvedáte kameny, abyste odklidili ze světa všechno nepohodliné co vám překáží v holdováni sobě samým". Pozorovateľ v prednáške "Pozemský člověk před svým Bohem" z "Posolstva doznievajú " od nášho Pána Abdrushina Imanuela nájdete pomoc a odpovede na niektoré Vaše reakcie. Peter Franko
 

1.Rytiersky dialóg sa drží vecných faktov.

2.Neuráža druhého.

3.Váži si druhého ako človeka a necháva mu jeho úctu.

4.Predpokladá u druhého skôr dobrý úmysel než zlý úmysel.

5.Vlastnú chybu uzná.

6.Rytiersky dialóg vie, že vytvára vzor pre ľudské jednanie na celej Zemi.

Čestnosť, pravdovravnosť a ochota slúžiť Pravde bola cenená viac ako majetok či prípadné bohatstvo niekdajších mužov.

Ak človek túži po Pravde a Bohu, jeho túžba osvetlí a umožní mu po čase poznať i omyly, ktoré so sebou ešte chtiac-nechtiac vlečie. Samotný temperament a tiež i duchovní pomocníci vedú človeka práve do takých situácií, kde môže poznať sám seba a tým zároveň i postoje jeho blížnych. To, čo včera považoval ešte za pravdu, dnes už môže byť celkom inak.

Avšak musí dopredu rátať s tým, že nikto, ani on sám nie je v skutočnosti taký čistý, len niektorí ľudia sú menej "čistý"...

P.S.
Tvoju čestnosť budú tvoji nepriatelia poznať skôr, ako sa s nimi stretneš...
-Kingdom of Heaven-

Pravda ostáva po večnosť Pravdou, mení sa len náš pohľad...

 
Dňa… 14.listopad 2007 20:46:47 som zodpovedal "pozorovateľovi" alias Albertovi nasledovné :
re: zopár otázok
"Pozorovateľ, je veľmi dobre, že ste boli schopný zformovať svoje otázky, pokiaľ za tým nie je zlé chcenie. Nečakajte, že tieto otázky bude zodpovedávať niekto za Vás, lebo sú to Vaše otázky, na ktoré musíte nájsť sám odpoveď.
.....

Z formy kladenia Vašich otázok však ja cítim pripravenosť na zosmiešnenie každého, kto sa vyjadrí ináč ako je Vaše presvedčenie.

......

P.S.
Sama vydavateľka sa o knihe "Čo mi povedal mimozemšťan" (Realiánske hnutie) neskôr vyjadrila ako o svojej nesprávnej podnikateľskej voľbe vydať preklad tejto knihy.
Čiže V E R E J N E priznala svoj omyl, ale nikdy nepropagovala a nespájala myšlienky z tejto knihy so svojím poslaním!

A len tak mimochodom, ona ako vydavateľka tie knihy len vydávala na zakázku a objednávku autora či prekladateľa, ako ste to správne uviedli v anotácii, čo je potom dosť neférové, je osobne ju spájať s textom a myšlienkami uvedených kníh. "


Dnes už jasne a nahlas obviňujem Alberta alisa "pozorovateľa" zo ZLÉHO CHCENIA poškodiť dobré meno autorky a zámerne spájať nezlučiteľné cudzie dielo s jej dielom s ďaľším zámerom zlého chcenia nasilu odradiť potencionálnych ďalších čitateľov diela Večné zákony 1.2.3. aby ho z jeho podnetu vôbec ani nečítali, ale aby si urobili o ňom obraz podľa jeho chcenia ! A tým im zabrániť vlastným skúmaním prísť k vlastnému rozhodnutiu.

Ivan
V prvom rade sa chcem poďakovať Albertovi za príspevok zo dňa ... 15.prosinec 2007 10:01:20 pod názvom Smrtící přeludy: Pozor, mohou ovládnout i vás!

Albert toto si zoberte v prvom rade k srdcu a majte sa sám na pozore aby Vás tieto smrtiace preludy neovládli. Ak Vás takéto myšlienky napádajú tak nachádzajú vo Vašom vnútri rovnorodosť, lebo inak by sa vo vašej mysli nemohli zachytiť. Zo záveru Vášho príspevku cítiť obavy a strach, majte sa na pozore aby Vás neovládla paranoja. Toto berte odo mňa ako radu. Naše vlastné slová hovoria v čase súdu o nás samých aké slabosti v sebe prechovávame.

V príspevku jasne vidno, že večné Zákony od Natálie de Lemény Makedonovej nemajú nič spoločné s Raeliánskym učením. Pretože dielo Pani Makedonovej sa zakladá a nadväzuje na to čo hlásali Boží Synovia Ježiš a Abdrushin.

Zo záveru príspevku autor násilným spôsobom chce spojiť to čo hlásala Pani Makedonová s Raeliánmi, pričom v knihe Večné Zákony sa nič také nenachádza. Z toho vidno zjavný úmysel poškodiť dielo Pani Makedonovej znevážiť ju. Pani Makedonová jasne hovorila o Ježišovi ako Božom Synovi, odkazovala na dielo Vo Svetle Pravdy Posolstvo Grálu a o Abdrushinovi jasne hovorila, že je Imanuelom Synom Človeka Božím Synom.

Vecne vyvrátiť obsah diela Večné Zákony sa nedá, pretože Pani Makedonová hlásala pravdu odkazovanú od Imanuela. Takéto vyjadrenia ako sa tu vyjadruje Albert sú len na pousmiatie, jeho príspevok len dokazuje, že autor sa snaží znevážiť dielo Večné Zákony zjavným klamstvom. Takto podobne postupovala inkvizícia v stredoveku, keď obviňovala a upaľovala ľudí obvinených zo spájania sa s Luciferom. Dnes určitá skupina sa snaží obviniť Pani Makedonovú a jej nasledovníkov zo spájania sa so nečistými silami len inou formou, ktorá má však rovnaký základ ako za čias inkvizície.

Snahou popieračov Pani Makedonovej, keďže nedokážu vecne vyvrátiť obsah jej diela Večné zákony a odvrátiť jej stúpencov, je teraz vyvrátiť spojenie Pani Makeonovej s Imunuelom. Snahou Alberta a jeho podobných je vyvrátiť spojenie s Imanuelom pri písaní Večných Zákonov. Pričom ich snaha len potvrdzuje jej pravosť. Jedným z mnohých dôkazov je jej vysvetlenie Zjavenia Jána, ktoré sa snažili aj na tomto fóre vyvrátiť avšak neúspešne a sami sa zaplietli do vlastnej siete.

Pamätajme na príchod Syna Človeka v oblakoch! Toto sa zatiaľ ešte neudialo. Imanuel položil základy k tisícročnej vytúženej ríše mieru, ktorú aj dokončí. Hľa Imanuel prichádza v oblakoch a každé oko ho uvidí.

Peter Franko
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Čo je Pravda?


Ako naďalej vidno, tak niektorí z tu prichádzajúcich, z času načas prichádzajú tu s tvrdeniami, /zaujímavé na tom je aj to, že vždy sa to opakuje vtedy, keď sa blíži vždy nejaké výročie alebo sviatok niečoho pre ľudstvo veľmi dôležitého, hlavne keď sa to týka narodenia Božieho Syna, či už Ježiša alebo Imanuela/, tak ozvú sa vždy kuvičie hlasy, ktoré síce mávajú Slovom Pravdy pred sebou, ale tie ich vyjadrenia a tvrdenia nemajú so samotnou PRAVDOU nič spoločné. Dokonca niektorí bez ostychu hanebným spôsobom dehonestujú osobu Syna Božieho Ježiša, ktorý je časťou BOHA OTCA, Božou láskou.

Preto je namieste, aby tu odznelo zopár slov, ktoré vyslovil svojho času sám Syn Svetla Abdrushin, a ktoré budú vždy platné, hoc celý svet by sa zrútil.

Ján Anton Sloboda.

Otázka:

Co je Pravda?

Odpověď:

,,Pravda jest to věčně nezměnitelné! Co se ve své formě nikdy nemění, nýbrž jest takové, jaké bylo již od věčnosti a zůstane vždy takovým, jakým jest nyní. Co proto není a nemůže být podrobeno nějakému pokroku, poněvadž to bylo od počátku dokonalé. Pravda jest skutečná, jest „Jsoucí“! Jsoucí jest jedině pravý život. Celý vesmír se o tuto Pravdu „opírá“.

Proto jest jen to, co přichází z Pravdy, také skutečně žijící a všechno ostatní jest podrobeno změnám ve smrti. Z toho důvodu jedině to, co přichází z Pravdy, bude moci obstát a všechno ostatní zajde. NAKONEC ZŮSTANE JEDINĚ SLOVO PÁNĚ, PŘICHÁZEJÍCÍ ZE SVĚTLA A PRAVDY, JEŽ MŮŽE BÝTI PŘINESENO JEN VYSLANCI BOŽÍMI, KTEŘÍ SAMI STOJÍ VE SVĚTLE A PRAVDĚ A TEDY V SOBĚ JSOU SKUTEČNĚ ŽIVÍ! ŽÁDNÝ LIDSKÝ DUCH A ŽÁDNÝ DUCH Z ONOHO SVĚTA NENÍ SCHOPEN TO DOKÁZAT. NEMÁ K TOMU VŮBEC ŽÁDNÉ MOŽNOSTI. Z TOHO DŮVODU NEMŮŽE NIKDY TO, CO BYLO LIDSKÝM ROZUMEM VYMYŠLENO A LIDSKÝM DUCHEM POZNÁNO, V SOBĚ NÉSTI PRAVÝ ŽIVOT. ZŮSTÁVÁ TO TEORIEMI A POZNATKY, JIMŽ CHYBÍ SÍLA ŽIVÉ PRAVDY.

Probudit k životu Slovem znamená: Probudit k poznání Pravdy! Jak možno spícího probudit k dennímu vědomí, tak je duchovně mrtvý probuzen k poznání Pravdy živým Slovem. Tak jako se však ten, kdo byl ze spánku probuzen, nikdy nemůže státi samotným dnem, tak také nemůže ten, kdo byl z duchovní smrti probuzen k živé Pravdě, státi se současně samotným životem! Jemu budou jen otevřeny oči k poznání tohoto života. On se nikdy nemůže stát životem a Pravdou, nýbrž může jen putovat po jejích drahách! Stane se probuzeným.

Také zde lze použít Kristových slov: „Nechte mrtvým pochovávati své mrtvé!“ To znamená, nechte četné lidi, kteří chtějí být vůdci a učiteli, nadále poučovati lidi, kteří je chtějí poslouchat a tím se systematicky uzavírají živému Slovu. Nechte tyto mrtvé vůdce s jejich mrtvými slovy klidně navždy pochovávat mrtvé posluchače a tak je vyřadit z možnosti probuzení. VY VŠAK, KTEŘÍ OPRAVDOVĚ HLEDÁTE, NEPOSLOUCHEJTE JE!

TÍM NEJSOU SNAD MÍNĚNY JEN MNOHÉ SEKTY A SPOLEČNOSTI, NÝBRŽ TAKÉ FALEŠNÁ DOGMATA VŠECH VELKÝCH NÁBOŽENSTVÍ. V TÉTO DOBĚ NENÍ ŽÁDNÉ OBCE, KTERÁ BY SKUTEČNĚ SLEDOVALA PRAVOU CESTU. Ani lidská horlivost, ani nadšení neodstraní často úplně falešné ukazovatele cesty, které lidská chytrost postavila na správnou dráhu. KDO JIM DŮVĚŘUJE, TEN NEDOSÁHNE CÍLE ANI PŘI NEJLEPŠÍCH VNITŘNÍCH VLOHÁCH.

Co spočívá v tom, co bylo řečeno, to nalezne každý, kdo se poctivě o to namáhá. Vyžaduje to však hlubokého přemýšlení a nesobeckého bádání. Pro ty, kdo se domnívají, že jsou již vědoucí a pro povrchní to není!"

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Ľadové mesto


Ľadové mesto týchto dní, mesto Kansas City.

http://abcnews.go.com/US/popup?id=3977874 
Evangelium Marie Magdalské
Paní Viktorie, necháváte se příliš unášet na vlnách mylných výkladů a fantazie! Nejen vlastní, ale i pisálků sci-fi literatury, hledačů Svatého Grálu, ba i jiných blouznivců. Apokryfních a gnostických spisů bylo kdysi sepsáno velké množství. Mnohé z nich pohltily nenávratně Vatikánské tajné archívy, jiné byly zničeny. Dochovala se jen malá část. Život a poslání Marie z Magdaly je dost jasně popsán v literatuře Grálu – ve spisech ze zavátých dob.

Apokryfy
http://gnosis9.net/search.php?rstext=all-phpRS-all&rstema=12

Evangelium Marie Magdalské
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010005
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo dojímavé a milé na dnešný deň


,,Kto dokáže potešiť a dojať z lásky čoby len jedno ľudské srdce, tak ten ako keby potešil a dojal celý svet."

Ján Anton Sloboda.

http://www.youtube.com/watch?v=WbMNPoB2f-A&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=MndLRdPsuJE&feature=related

 
Quo vadis, homo sapiens?
 
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka na tento deň


,,Ja chcem byť sluhom len jedného Pána, ktorý je na nebesiach. Iba Jeho prikázania a Jeho večné zákony sú pre mňa sväté a smerodajné. Všetko, čo je v rozpore s týmito Božími nariadeniami, odmietam." Jozef Potúček.

 
Svatý oheň z Jeruzaléma a Betlémské světlo
Již od roku 1989 máme poměrně mladý, ale zato krásný a u srdce hřejivý zvyk přinášet si domů "Betlémské světlo". … píší na stránkách:

http://www.ceske-tradice.cz/cz/k2,34,89,91-jeslicky-betlemy/c36-betlemske-svetlo-2006/
http://www.betlemskesvetlo.cz/

Světlo z Betléma je však jen církví uměle vytvořená tradice, která má zastřít jiný údajně skutečně se vyskytující jev:

Svatý oheň z Jeruzaléma

Posuďte sami http://iriska9.sblog.cz/z3/

Zázrak, který se každoročně opakuje před objektivy kamer.

Děje se to už téměř dva tisíce let. Pokaždé, když se na Velikonoce lidé sejdou v jeruzalémském Chrámu Božího hrobu, zavře se kněz do malé kapličky a vrátí se se zázračným ohněm, který nepálí, zato způsobí podivuhodné záblesky a vyřadí televizní kamery. Podívejme se přímo na místo zázraku, který vědci dodnes nedokázali objasnit…

V sobotní poledne, den před pravoslavnou. Paschou, neboli svátkem vzkříšení, se tu koná velkolepý obřad, při němž se dějí věci, nad kterými zůstává rozum stát. Pravoslavný patriarcha se zavře do Kuvuklie – kapličky s údajným Kristovým hrobem, která stojí uprostřed Chrámu – a vyjde ven s ohněm, který prý uvnitř vznikne bez škrtnutí jediné zápalky.

Podivné záblesky a světla blahodatného ohně. Během samotného obřadu Sestoupení blahodatného ohně se děje celá řada divů, paranormálních jevů či chcete-li, zázraků, které vědci dosud neobjasnili. V prostoru Chrámu se při obřadu objevují podivné záblesky a světla, ikony začnou myrotočit – to jest záhadně vonět, někdy se samy zapalují olejové lampy a oheň po nějaký čas vůbec nepálí a nespaluje.


Jakým způsobem se světlo objevuje:

Všechny svíčky jsou tu zhaslé. Nic nehoří ani v jeskyni, ani jinde v kapličce. Všude je tma. Uvnitř Božího hrobu patriarcha pokleká na kolena a provádí arcidiecézní modlitbu. Přečte zvláštní požehnání a vyzývá Ježíše Krista, aby seslal svůj posvátný oheň a požehnal tímto darem lidu. V absolutním tichu během patriarchovy modlitby se prý ozývá jakési syčení a téměř ve stejnou chvíli se všude objevují modrobílé záblesky svatého ohně, jako by miliony fotoaparátů blýskaly, a svíce se samy zapalují.


Oheň, který vůbec nepálí:

Takto se zapálí i svíce věčného světla, které přinesl patriarcha. Současně s tím dav začíná jásat a slzy štěstí a víry stékají na tvářích lidí. Na pár chvil nemá svatý oheň normální vlastnosti ohně. Všichni se ohněm omývají, strkají do něho ruce a krouží svíčkami kolem obličeje. Nechytnou ani vlasy, ani chlupy. Říká se, že jde o prvních pět až deset minut, kdy patriarcha vystoupí z kuvuklie a osobně ho rozdává věřícím. Někteří tvrdí, že každý se může dotknout plamene až 33 svíček během celých 33 minut.


Vrcholný podvod nebo skutečná fyzikální záhada?

Tak jako u jiných zázraků, i v tomto případě existuje množství lidí, kteří věří, že jde o vrcholný podvod pravoslavné církve. Pro verzi, že jde o skutečnou fyzikální záhadu, hovoří skutečnost, že záhadný jev se neomezuje jen na církevního patriarchu a místo hrobu v kapličce, kam nikdo nevidí. Tisíce poutníků tvrdí, že se jim v Chrámu také zapálila svíčka sama od sebe, ještě dříve, než patriarcha vyšel ven. A svíce se samy zapalují i představitelům jiných církví.


Nahrávky a fotografie fascinujících záblesků:

Za poslední léta, co je obřad živě přenášen také televizí, se ovšem podařilo nafilmovat a nafotit celou řadu světelných úkazů, od jakýchsi ohnivých obláčků visících ve vzduchu, přes modravé křivolaké záblesky připomínající záblesky z fotoaparátů, po celistvou modrou záři a záblesky. Některé lze v nízkém rozlišení zhlédnout na internetové adrese http://www.holyfire.org/eng/video.htm .

(zkráceno)
 
pre p.Potúčka-odkaz 2

Ako sa ukryť a pritom si myslieť, že je ma "vidieť"...

Nikto Vám neupiera Vašu národnu hrdosť. No uvedomte si tiež, že dopredu označujete za PLEVY i takých ľudí, ktorí sa vo svojom vývoji k Slovu ešte nedostali a pritom nie sú skazení a často majú snahu zmeniť sa k dobrému.

Príklad: Zapáľte do očí silné svetlo Poznania tomu človeku, ktorí doteraz kvôli svojim nesprávnym rozhodnutiam nevedome blúdil v temnotách, t.j. bažinatých myšlienkových formách, ktoré sú verejnosťou výdatne živené. Čo on spraví? V prvom momente iste nastane úľak, obrana a možno i slovný útok. Myslíte si, že taký človek je pripravený namieste pochopiť všetko to, k čomu ste sa Vy sám dopracovali možno za roky skúmania, odciťovania a zvažovania? Čo keby ste sa v jeho situácii nachádzali Vy sám? Nebude taký človek potrebovať skôr práve Váš pomáhajúci zrelý prístup? Alebo chcete čakať až do chvíľ, kedy sa v zúfalstve a beznádeji skloní pred VAMI on sám, aby vo Vás videl služobníka Božieho?

Skôr si myslím, že Vaša neochota spolupracovať na inom poli ako je to, ktoré je Vám možno blízke - to virtuálne internetové -, alebo i možná druhová rozdielnosť v takom obrovskom spektre ľudských pováh Vás činí odmeranými ba niekedy až nenávistnými voči tým, ktorí konajú inak a zároveň sebevlastným spôsobom, vzhľadom k tomu, ako ste Vy toho nateraz schopný...

 
Jozef Potúček
Ako ukryť pred hľadajúcimi SLOVO Božie
1/ Minulosť

Dôvod cirkvi, prečo nepodávala SLOVO priamo veriacim v ich rodnom jazyku (zdroj: katolický spevník z prelomu 18. a 19. storočia....):

„ .... sv. omše sa majú zachovať vo svojom slúžení v latinskom jazyku, aby sa slovo božie nesťahovalo dole k ľudu bezbožnému v jeho reči, lebo slúžiaci kňazi by potom nemohli vykonávať svoju povinnosť rovnako v každej krajine, ktorej jazyk neovládajú.... Preto má ľud pospolitý k pomoci spevník, kde je mu všetko nami osvetlené, čo pri sv. omši prebieha .......“


2/ Súčasnosť

Dôvod členov AO inštitútu a Slovenského združenia nepodávať SLOVO priamo hľadajúcim (zdroj: www.okoun.cz NAT98 - 13.srpen 2007 15:00:49 M.Šupa):

„Slovo Pravdy má stáť na vysokej skale a to všetci veľmi dobre vieme. Preto nemôže a nesmie byť ľuďom ponúkané priamo.“


Záver a poučenie pre budúcnosť:

Dámy a páni!
A čo takto SLOVO BOŽIE?
To je pre Vás niektorých vôbec nič?

Preto opať citujem Slovo, ktoré vlastne zatvárate pred hľadajúcimi do šuflíkov, aj za toto budete žať.

[Poselství doznívá – Já posílám vás]:
„LIDÉ CHTĚJÍ SVATÉ SLOVO ! NIKOLIV VAŠE VĚDĚNÍ ! PAMATUJTE SI TO !“