Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

pre p.Potúčka-odkaz
-čo vlastne skutočne viete...

"Něco slyšeti a a částečně snad také viděti není ještě dlouho vlastním věděním! Člověk nesmí tvrditi: vím to, nýbrž smí nejvýše říci: slyšel jsem o tom, nebo viděl jsem to. Chce-li však jednati správně, podle pravdy, pak je povinen říci: nevím to!

Takové jednání je pak v každém ohledu správnější než kdyby vyprávěl něco s čím nepřišel vôbec do styku a co tedy také nemôže být skutečným věděním. Neúplnou zprávou uvaloval by na jiné lidi jen podezření nebo by je zatěžoval, či snad dokonce uvrhl zbytečně do neštěstí, aniž by znal vlastní souvislosti. Odvažujte proto úzkostlivě svým citem každé slovo, jehož chcete použít.

Kdo myslí hlouběji a nechce se spokojiti ztrnulými již pojmy, aby tím omluvil sám sebe a své žvanivé dělání se důležitými a zlé chtění, ten porozumí snadno těmto vývodům a tichým zkoumáním se naučí hledět dále při všem co řekne."


Abd-ru-shin - prednáška Strnulosť
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Decembrové spomienky II. - šesťdesiatšesť rokov po...


66 pozemských rokov, tak presne toľko ubehlo odvtedy, keď zo Zeme odišiel v úplnej tichosti Syn Boha Otca - Imanuel Abdrushin, keď bol v hodine odchodu obklopený len tými najvernejšími.

*Syn Svetla opustil túto Zem keď mal 66 rokov!, presné dvojnásobok rokov Ježišových. A rok 2007 je ten rok, keď ubehlo presne 66 rokov od odchodu Imanuela Abdrushina, ktorý je rokom Božej vôle, keď sa každý, či už si je toho vedomý alebo nie je, ukazuje v tom pravom svetle.*

Ale ľudstvo opäť zlýhalo, tak ako aj dnes opäť zlýhava, keď popiera alebo nič nechce vedieť o zrode Syna Svetla IMANUELA, a vôbec si neuvedomilo, že kto to vlastne prebýva v tom čase na Zemi. Len málokto spoznal v Abdrushinovi záchrancu a sudcu neskoršieho stvorenia, Syna BOHA Otca.
Veď čo už mohol zažiť Syn Stvoriteľov na tak nepriateľskom územi, kde temno vládne svojou rukou?

Zažil presné to isté, ako jeho brat Ježiš. Väčšinou len nepriateľstvo a nedôveru. Zase len hŕstka bdelých dokázala spoznať v ňom zasľúbeného Pomocníka, Radcu, Boží meč, Sudcu, ktorého zasľúbil k pomoci sám Syn Boží Ježiš v tušení svojej blízkej a nevinnej smrti:

Ján 16 kap./ 7 - 15: ,, Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem Ho k vám. A keď príde, poučí svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde.

O hriechu, že neveria vo mňa.

O spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte.

O súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do ÚPLNEJ PRAVDY lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude vám zvestovať.“

Opakovali sa dejiny, ako pred 2000 rokmi. Ľudstvo svojho Záchrancu odmietlo, a tým Ho morálne zavraždilo, čo je podľa Božích zákonov totožné ako pri pozemskej smrti, a tak ide v ústrety svojmu osudu.

Preto ľudstvo boj sa hnevu Pánovho, lebo si odmietlo, a odmietaš zase, Syna Božieho!

Veď Stvoriteľ vo svojej veľkej láske a spravodlivosti, vyslaním svojich Synov poslal sám seba, aby vyslobodil nás ľudí z moci temna, z pasce, do ktorej sme sa sami dostali, a dovolil nám tak návrat do duchovného domova.

Imanuel Abdrushin, podobne ako Ježiš pred 2000rokmi, v tušení svojho blízkeho pozemského odchodu, odovzdal svoju štafetu v poslaní tej, ktorá mala byť poslednou pomocou pred veľkým súdom. Tou pomocou je poslanie Swanhildy - pani Makedonovej, tesne pred prvou veľkou očistou Zeme, ktorá sa vtelila do malého národa slovenského, deväť rokov po Abdrushinovom odchode zo Zeme.

„Teraz bude pre mnohých z vás lepšie zrozumiteľné, prečo teraz v hodine najsvätejších naplnení pôsobia Ruža a Ľalia na Zemi a že je nutná aj prítomnosť LABUTEJ PANNY z LABUTIEHO OSTROVA v určitom, k tomu pripravenom pozemskom tele, aby v zachvievaní nebola žiadna medzera.

Taká veľká je milosť Božia, že dáva vyvstať jednému zázraku za druhým, aby sa ľudstvu v tisícročnej ríši dostalo dokonalej pomoci!

Skloňte sa v pokore pred Jeho veľkou dobrotivosťou.“ Imanuel Abdrushin – Duchovne úrovne VI.

Dostali sme veľa, ale pramálo sme dali.

*Preto napnime svoje sily, aby víťazstvo Svetla sme plné podporili.

*Skloňme preto v tento čas svoje hlavy a ďakujme neprestajne Bohu, že akej milosti sa nám dostalo a dostáva.

Lebo máme jedinečnú šancu ešte napraviť to, čo sme pokazili, a tak prejsť do novej doby, ktorú povedie pravý Kráľ a Vodca IMANUEL ABDRUSHIN, bez ktorého výstavba Tisícročnej ríše nie je možná.

+Šťastný to človek, ktorý bude mu smieť slúžiť, ochraňovať a pomáhať Jemu, jedinému a pravému Vládcovi z vôle Stvoriteľovej.+

Amen.

Ján Anton Sloboda.

 
Miroslav Klein
Krásne vlny tónov
http://www.youtube.com/watch?v=ww8wqEgFIA8&feature=related
 
 
Podpis pre mňa nieje k tomu aby som si robil úsudky, ale keď je príspevok podpísaný, viem ako moderátor, že to s ním jeho autor myslel vážne a stojí si za jeho textom. To potom ovplyvňuje moje rozhodnutie o vymazaní/nevymazaní.
 


Príspevok vložený - ... 4.prosinec 2007 23:06:07
-prosím o vysvetlenie-, som uviedol vo všetkej vecnosti, moje meno by Vám nateraz zamlžilo správny úsudok v súvislosti s nedávnymi "horúcimi" témami na tomto fóre...

Každý z nás je predsa osobne konfrontovaný s tým, čo je to pravá služba Svetlu na Zemi...

"Podľa ovocia poznáte ich..."

 
Bolo by vhodné, keby sa autor predchádzajúceho príspevku dodatočne podpísal, aby mohol byť príspevok archivovaný.
Ďakujem.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Decembrové spomienky - deväť rokov po...


Deväť pozemských rokov je veľa alebo málo? Ak sa pozrieme z hľadiska pozemského, tak je to určite dosť, ale z hľadiska večnosti je to ako kvapka v mori, alebo zrniečko piesku na púšti.

Dnes ubehlo presne deväť pozemských rokov, keď odišla z tejto Zeme veľká osobnosť, ktorá pôsobila v národe slovenskom, pani Natália de Lemeny – Makedonová.

Prišla nato, aby naplnila proroctvá, ktoré zvestovali zrod Syna Človeka IMANUELA, ako jediného a pravého Kráľa Tisícročnej ríše z vôle Božej.

1.Proroctvo Izaiášove 7/14: ,, 14Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.“

2. Zjavenie Jána 12/1,2: ,, 1Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd, 2tehotná trápila sa a kričala v pôrodných bolestiach.

Zj.12/5:,, 5A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu.

3. Fatimské posolstvo: ,, 2. Na Slovensku sa v roku l998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch svätý a Apokalypsou oznamovaný kráľ celosvetovej tisícročnej ríše. Slováci sa vďaka tomu, že vzíde z jeho národa, stali vyvoleným národom.

Ďalšou jej úlohou bolo napísať skrátenu verziu Posolstva Grálu, Večné zákony 1, 2, 3, ako najnovšie Posolstvo od Syna Človeka Imanuela Abdrushina, ktorý ju sám pri jej poslaní viedol.

A všetko do bodky naplnila, tak ako BOHU sľúbila. Nekričala, nehádala sa, neurážala, ale všetko dávala z lásky, lebo poslanie bolo pre ňu samotnú prvoradé. Nedbala na plané reči a útoky, ktoré boli hanebné a podlé, ale vždy podala pomocnú ruku tam, tam kde bolo treba.

Odišla v úplnej tichosti, ale len na chvíľku, lebo sa navráti späť, keď prejdú najväčšie bôle na Zemi. Veď to predsa sľúbila, že ešte raz príde, aby poslanie úplne dokončila.

Preto v tejto chvíli hovorím: Preveliká vďaka PANE za to všetko. Vďaka pani Natália.

Amen.

Ján Anton Sloboda.

 
Jozef Potúček
Odkaz 5


Vážené dámy a páni,
ktorí sympatizujete, alebo ste stúpencami, či členmi AΩ-Institutu alebo Slovenského občianskeho združenia pre posilňovanie mravov a ľudskosti.

V knihe „Zákony pre život na Zemi“, ktorú pomáhate šíriť po celom Česko-Slovensku, sa autori v jej závere na str. 61 o nej samotnej vyjadrujú takto:
„TENTO NOVÝ ZÁKON je darom Božím pre tých, ktorí v ňom spoznajú CESTU k svojej ZÁCHRANE. NIE JE však PRE TÝCH, ktorí sú ešte aj dnes presvedčení, že POZNAJÚ NIEČO LEPŠIE !“

Chcem tu opätovne prehlásiť:
Som aj dnes presvedčený, že poznám niečo lepšie než ľudské slovo od AΩ-Institutu – je to SLOVO BOŽIE !!! Som teda hrdý, že hore menovaná kniha nie je pre mňa!
A Vy, hľadajúci? Položte si vážnu otázku, či je táto kniha naozaj darom Božím.
Majte však vždy na pamäti, že aj v Biblii, v Jánovom evanjeliu (kap.14, verš 6), hovorí Syn Boží, Ježiš:
„Ja som Cesta, Pravda a Život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

Pre jedného je SLOVO BOŽIE všetkým a hlavne tou jedinou pravou CESTOU do Večnosti, pre druhého je toto Slovo len prostriedkom na vlastné zviditeľnenie sa, povyšovanie sa a poukazovanie, že v jeho ľudskom slove by mali hľadajúci spoznať CESTU k svojej ZÁCHRANE, pretože nič lepšie už zrejme ani nespoznajú .......

„KTO SA POVYŠUJE, BUDE PONÍŽENÝ!“, to je tiež dôležitý odkaz zo Svetla.

Vraciam sa opäť k hore osloveným:
Nastal čas, kedy by ste si už konečne mali uvedomiť, že Vaše úporné snahy o oslovenie hľadajúcich, či určité skryté marketingové aktivity na tejto diskusii skončili.
Naše cesty sa rozchádzajú, hoci obidve strany hovoria o Bohu, o Svetle, o Láske.
Prišli ste sem na toto diskusné fórum, dlhší čas ste mali možnosť svoje snahy tu prezentovať, ale mnohí z Vás ste doteraz nevycítili, že Vám tu vlastne bola dávaná opakovaná pomoc vo viacerých konkrétnych varovaniach. Vy však naďalej kráčate slepo za svojimi „pastiermi“ a plníte si nimi stanovené povinnosti.
Takže veľa síl a skoré prebudenie Vám želám, nestrácajte zbytočne čas, choďte a prežívajte!

Aj z tohto dôvodu Vám namiesto svojho vlastného ľudského slova a ďalších zbytočných komentárov zanechávam v rozlúčkovom odkaze č.5 naozaj NIEČO LEPŠIE – SLOVO Pánovo, SLOVO od Imanuela [Poselství doznívá – Živé slovo]:

„A jen SLOVO mohlo pomoci, protože ZÁCHRANA je úplně odvislá od procitnutí lidského ducha, po němž musí přijít poznání. Boží zákon neurčil ŽÁDNÉ JINÉ CESTY, než tuto jedinou cestu nedotknutelné spravedlnosti.
Z tohoto důvodu pravil již Ježíš:
„NIKDO NEPŘICHÁZÍ K OTCI, NEŽ SKRZE MNE!“
Tedy skrze SLOVO, protože On přicházel z Boha a proto musel být také Slovem. Proto také OPĚT SLOVO PŘIŠLO K ZÁCHRANĚ na tuto zemi ve Vůli Boží, která je Slovem, tak jako Láska Boží!“


 
 
Boj Za Svetlo:Nový časopis „Prebúdzajúce sa Slovensko“.
Pre závažnosť obsahu uvádzam text v plnom znení:


Vražedná devalvácia slova!


Ľudstvo už znehodnotilo a ďalej systematicky znehodnocuje všetko, na čo len siahne. Nech už je to voda, pôda, vzduch, fauna, flóra a tak ďalej.

A toto katastrofálne znehodnocovanie všetkých vecí už dávno prekročilo hranice hrubej hmoty a deštruktívne zasahuje aj do jemnejších oblastí. Do oblastí hmotne neuchopiteľných, ale celkom reálne vnímateľných, akými sú napríklad medziľudské vzťahy, slovný prejav, alebo vnútorný, čiže citový a myšlienkový život. Všetko toto sa rúca, všetko toto je priam groteskne pokrivené, otrávené a strhnuté hlboko nadol.

Z človeka sa namiesto citlivého strojcu harmónie vo stvorení stal nakoniec iba tupý, biologický robot. Robot, škodiaci svojim kŕčovitým pracovným úsilím, poznačeným zvrátenou túžbou mať stále viac, sebe samému i všetkému, čo jestvuje. Robot, ktorý sa bez zodpovedajúcej pokory a poznania základných Zákonitostí vo stvorení nikdy nemôže ani len priblížiť k pravému šťastiu.

No a spomedzi širokej škály všetkého toho nesprávneho, čo bolo spomenuté, si teraz vezmime pod drobnohľad iba ľudský slovný prejav. Nie, nebude tu reč o vulgarizmoch, pomaly sa už stávajúcich niečím „normálnym“, ktorých používanie nám až príliš očividne poukazuje na kvalitu vnútorného života dotyčných ľudí.

Teraz sa zameriame predovšetkým na nesmierne vážne a vo svojej ďalekosiahlosti ešte nedocenené znehodnotenie ľudského slovného prejavu, spôsobené skazonostným zlozvykom hovoriť veľa, neuvážene a bez skutočnej vnútornej hĺbky.

„Hovoriť striebro, mlčať zlato!“ „Menej býva niekedy viac!“ „Vaša reč nech je áno – áno, nie – nie! Čo je nad to, je od zlého!“

Ľudia však nikdy nepočúvali tieto prosté a dobré mienené rady. Považovali ich za príliš bezvýznamné a malicherné, čím však neuvážene podcenili ďalekosiahlosť deštruktívnych dôsledkov, ktoré nám musí priniesť ich nerešpektovanie.

Ľudské slovo má totiž svoju pravú hodnotu iba vtedy, ak za ním stoja skutočné, pravé, večné a univerzálne hodnoty. Keď je rovnako, ako bývajú bankovky kryté zlatom, i ono „kryté“ zmenenými hodnotami.

Z tohto dôvodu malo byť s ľudským slovom narábané, ako z výnimočným darom, ktorým aj naozaj je a s ktorým sa práve preto zbytočne, či bezmyšlienkovite neplytvá. S darom, ktorý mal byť používaný predovšetkým na vzájomné sprostredkovávanie si a obohacovanie sa dobrými, čistými, ušľachtilými, krásnymi a povznášajúcimi hodnotami.

Čo však urobilo ľudstvo s výsadou smieť hovoriť? Svojou povrchnosťou, bezmyšlienkovitosťou a neuváženosťou, svojim zlozvykom mnohého a zbytočného rečnenia spôsobilo také znehodnotenie ľudských slov, že z nich nakoniec zostali iba prázdne pojmy bez vnútorného obsahu.

No a v súčasnej dobe dosahuje táto všeobecná devalvácia svojho vrcholu. Zovšadiaľ sa na nás valí prúd, či doslova lavína slov: Z rozhlasu, z televízie, z novín, z časopisov, z kníh, z internetu a tak ďalej. Podobná nadmiera a doslova zneužívanie daru smieť hovoriť však celkom zákonite vedie k plytkosti a povrchnosti. K plytkosti a povrchnosti tých, ktorí s kŕčovitým úsilím tento prebytok vytvárajú a každodenne ním zahlcujú celý národ a zároveň k plytkosti a povrchnosti konzumentov a konečných príjemcov tohto oceánu slov, postrádajúceho hlbší, vnútorný obsah. Je to ako začarovaný kruh a v jeho kolobehu sa už akoby strácal priestor pre hlbšie uvažovanie a vnútorné precítenie všetkého, o čom sa hovorí.

Napríklad bulvárna tlač je písaná špeciálne uspôsobeným, jednoduchým štýlom tak, aby jej konzumenti vynakladali čo najmenej duševnej námahy. No a tomuto všeobecnému trendu plytkosti, duševnej nenáročnosti, ba neraz priam úbohosti samozrejme zodpovedá i kvalita samotného obsahu Tvoria ho predovšetkým lacné senzácie, plytké klebety, okrádanie ľudí o súkromie, či nadbiehanie tým najnižším pudom.

Určite si nie je ťažké domyslieť, aký asi dosah má zmienená produkcia na kvalitu vnútorného, duševného života jej pravidelných konzumentov. V tejto súvislosti sa priam natíska domnienka, ako by sa ktosi snažil podobným spôsobom úplne cieľavedome o vytváranie a formovanie plytkých, povrchných a nemysliacich bytostí, celkom zbavených schopnosti zahĺbenia sa do niečoho hodnotnejšieho. Do niečoho, čo od nich vyžaduje predsa len istú mieru duševnej námahy.

Áno, podobný prístup má skutočne svoje opodstatnenie, spočívajúce vo vytváraní jednoliatej, nemysliacej, tupej a ľahko manipulovateľnej masy, ktorú potom možno veľmi ľahko a pohodlne ovládať iba prívalom bezobsažných slov. Takýmto spôsobom spracované, alebo lepšie povedané, degradované obyvateľstvo, už potom totiž slepo dôveruje každému sebavedomému a rečnícky zdatnému, prázdnemu krikľúňovi.

Stáročné zneužívanie daru smieť hovoriť sa tak pre naprostú väčšinu obyvateľstva našej planéty stalo prekliatím. Ľudstvo sa doslova otrávilo sebou samým vyprodukovaným oceánom prázdnych rečí. Beznádejne sa topí v množstve, povrchnosti a plytkosti vlastných slov. A mnohí z tých, ktorí sú vôbec ešte schopní vnímať tento katastrofálny úpadok, už podliehajú apatii, rezignácii a strate viery, že by snáď na zemi mohlo ešte jestvovať niečo naozaj hodnotného.

Avšak pre všetkých, ktorí si pod tlakom všeobecnej a bezmedznej povrchnosti predsa len dokázali uchovať svoje človečenstvo a vlastnú ľudskú dôstojnosť, pre všetkých tých prichádza pomoc, povzbudenie a posilnenie v podobe nového časopisu s názvom „Prebúdzajúce sa Slovensko“.

Každým jednotlivým článkom i obsahom celého časopisu má byť nášmu národu opäť sprostredkované ľudské slovo v jeho pôvodnej sile a význame, slovo, kryté skutočnými a pravými hodnotami. Lebo, ako už bolo povedané, ľudské slovo môže opätovne nadobudnúť svoju stratenú hodnotu iba vtedy, ak sa tento dar začne využívať hlavne za účelom vzájomného sprostredkovávania si tých najvyšších hodnôt, aké vôbec na zemi jestvujú a o aké by mal vo svojom živote usilovať každý človek.

Tento časopis je vskutku možno považovať za dar, lebo určite nie je náhoda, že na náš „trh“ prichádza práve vo vianočnom období. Ide o dar slovenskému národu, ktorý má pojem „Slovo“ vo svojom pomenovaní. Áno, tento národ patrí k národom „Slova“. „Slova“, za ktorým stoja tie najvyššie a najvznešenejšie hodnoty a práve k nim musia byť ľudia postupne privedení.

Lebo slovenský národ si aj napriek všetkému bahnu a neuveriteľnej nízkosti okolo nás predsa len uchoval schopnosť poznávať a uviesť tieto hodnoty do každodenného života. Akou cestou sa má za zmieneným cieľom uberať a akým spôsobom ho realizovať, o tom sa bude môcť dozvedieť každý vážny záujemca priamo z časopisu „Prebúdzajúce sa Slovensko“.

A na záver dôležité upozornenie: Redakcia časopisu nebude v nijakom prípade nadbiehať navyknutej, všeobecne zaužívanej povrchnosti! Nebude minimalizovať požiadavky na čitateľa, za účelom čo najväčšieho rozšírenia okruhu svojich odberateľov. Takýmto spôsobom už ďalej jednoducho nemožno ľudí ponižovať! Bude to úplne iné, než na čo boli ľudia doposiaľ pri čítaní rôznych iných časopisov zvyknutí.

V tomto prípade budú totiž na nich cieľavedome kladené duševné a duchovné nároky, zodpovedajúce skutočnej ľudskej dôstojnosti. Lebo iba tak možno viesť ľudí neustále nahor, k vysokým métam pravého človečenstva. Všetkým budúcim čitateľom prajem mnoho hodnotných chvíľ, strávených pri jeho čítaní.

Časopis si môžete objednať na adrese: redakcia@zdruzenie-ludskost.sk, alebo na telefónnych číslach: 0902 574 555, 0914 203 163. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke: www.zdruzenie-ludskost.sk
 
JAN. jan.jan@post.sk 
28.11.1998


Dnes je tomu deväť pozemských rokov, keď sa udiala najdôležitejšia udalosť v dejinách ľudstva, zrod KRÁĽA kráľov, PÁNA pánov, záchrancu neskoršieho stvorenia, Kráľa Tisícročnej ríše, Syna BOHA OTCA, IMANUELA ABDRUSHINA, začo buď BOHU veľká a pokorná vďaka.

Izaiáš 9/5-6: ,, 5Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.“


V tichosti sa narodil, a v úplnej tichosti bol načas unesený, tak ako o tom hovorí Zjavenie Jána 12/5: ,, 5A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. DIEŤA VŠAK BOLO UCHVÁTENÉ K BOHU A K JEHO TRÓNU.“

Navráti sa až vtedy, keď prejdú veľké bôle na Zemi, keď pôda bude pripravená na príchod Jeho, a keď Jeho ľud ho bude s radosťou vítať.

Navráti sa, aby započal s výstavbou Tisícročnej ríše, lebo len On jediný je toho hodný, nikto iný, lebo BOH tak rozhodol.

On, ktorý je Božou vôľou, Synom BOHA Otca.

On, skrze koho povstalo celé stvorenie.

On, IMANUEL, bude vládnuť rukou spravodlivou, a pod jeho vedením bude všetko na Zemi prekvitať. Všade bude len láska, mier, spravodlivosť a radostné tvorenie, v zmysle zákonov Božích.

Izaiáš 11/1-10: ,, 1Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

2Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

3V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, 4ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí.

5Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách.

6Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie.

7Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok.

8Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije.

9Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

10V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.“


Už nebude potom viac žiadnych vojen, útlaku a nespravodlivosti, lebo temna už viac nebude, a ten ktorý padol, bude na tisíc rokov spútaný Synom Človeka IMANUELOM.

Preto aj nepriateľstvu a útokom bude koniec, ktoré sa teraz deje voči ľudom, ktorí o narodení IMANUELA sú presvedčení, tak aj tomu bude navždy koniec, lebo nie je prípustné, aby neustále boli napádaní tí, ktorí tomu uverili. Pán svojich verných vždy ochrany!

,, NENÍ NIC VYŠŠÍHO NEŽ BŮH! A VEDLE NĚHO MUSÍ VŠECHNO OSTATNÍ USTOUPIT DALEKO DO STÍNU. ŽÁDNÝ ČLOVĚK NEMÁ BÝT NUCEN KE ZMĚNĚ SVÉ VŮLE. V BUDOUCNOSTI VŠAK MAJÍ BÝT PONECHÁNI V KLIDU A MÍRU VŠICHNI TI, KTEŘÍ SKUTEČNĚ PATŘÍ K LIDU BOŽÍMU. NIKDO NESMÍ BEZTRESTNĚ NA NĚ UKÁZAT ŠPINAVÝM PRSTEM. BUDE PAK IHNED POZNAMENÁN A ZAHYNE. KAŽDÝ VÝSMĚCH A TÍM SPÍŠE ČIN SE ZCELA NEOČEKÁVANĚ, RYCHLE A HOŘCE VYMSTÍ NA TOM, KDO HO PROVEDL.

LID PÁNĚ SE KONEČNĚ SHROMÁŽDÍ POD JEHO PRAPOREM A BUDE CHRÁNĚN. AVŠAK JEN TEN, KDO MÁ ODVAHU PŘIZNAT SE K TOMUTO LIDU! NIKDO JINÝ. STOJÍME JIŽ NA PRAHU POČÁTKU TÉTO HODINY!" IMANUEL ABDRUSHIN.

Nezabúdajme v tento vzácny a tak významný deň, keď si pripomíname narodenie IMANUELA, že o čom hovorí aj prorok Izaiáš – kap. 66.

*V úvodzovkách, ide o môj vlastný výklad.

,, 5Počujte Slovo Hospodinovo, /IMANUELOVO/ vy, ktorí sa chvejete pri Jeho slovách! /ktorí ste ochotní tomu načúvať!/ Vaši bratia, čo vás nenávidia a odstrkujú pre Moje meno, vravia: Nech sa oslávi Hospodin, nech vidíme vašu radosť! /Ukážte nám Toho, o ktorom hovoríte, ktorého tak ospevujete. Kde je? Presné opäť v tom zmysle, *ak si Syn Boží, tak zostúp z kríža*/ Ale oni vyjdú na hanbu. /nebudú hodní tohoto zázraku – narodenie IMANUELA - pochopiť./

6Čuj, hukot znie z mesta! Hlas znie z chrámu! /z hradu Grálu, ktorý sa nachádza kde je Kráľom Parsifal, ako časť Imanuela, skrze koho celé stvorenie povstalo!/ Hlas Hospodina, ktorý odplatí svojim nepriateľom za ich činy. /Všetkým tým, ktorí nedbali na hlas IMANUELOV, ktorí popierali JEHO narodenie, hoci bolo zvestované v SLOVE PRAVDY – v POSOLSTVE GRÁLU, a v Novom evanjeliu – Večné zákony, ktoré je najnovším posolstvom od samotného IMANUELA ABDRUSHINA!/

7Skôr, AKO POCÍTILA BÔLE, rodička / pani Makedonová, IMANUELOVÁ matka/ porodila. Skôr, AKO PRIŠLI NA ŇU KŔČE, priviedla na svet chlapca. / Kráľa kráľov, Pána pánov – IMANUELA!/

8Kto počul niečo podobné, kto videl niečo také? /Narodenie IMANUELA, bez pozemského počatie. / Či sa zrodí krajina za jeden deň, alebo narodí sa národ naraz? Lebo Sion sotva pocítil bolesť, už porodil svojich synov. /Synov, ktorí čujú hlas PÁNOV./

9Či mám otvoriť život a nedovoliť narodiť sa /keď už som dal počať, či nedovolím sa narodiť?/ - hovorí Hospodin - alebo Ja, čo dovoľujem rodiť, mám uzavrieť život? / Neukázať sa?/ - hovorí Boh váš.

10Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. /IMANUELA/ Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním,
11aby ste sa dosýta nasali z jeho pŕs poskytujúcich útechu, aby ste sa napájali rozkošou na Jeho slávnych ňadrách.

12Lebo takto vraví Hospodin: Ajhľa, Ja /IMANUEL/ rozprestriem až k nemu blahobyt ako rieku a bohatstvo národov ako dravý potok. A budete sať, v náručí vás ponesú a na kolenách vás budú láskať.
13Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť; v Jeruzaleme sa potešíte.

14Keď to uvidíte, radovať sa vám bude srdce, vaše kosti vyrašia ako čerstvá zeleň a RUKA HOSPODINOVA BUDE ZJAVNÁ PRI JEHO SLUHOCH A JEHO HNEV PRI JEHO NEPRIATEĽOCH.

15Lebo, hľa, HOSPODIN PRÍDE V OHNI /Príchod Syna Človeka v oblakoch/ A JEHO VOZY AKO POVÍCHRICA, ABY S PRCHKOSŤOU ODPLATIL SVOJÍM HNEVOM A SVOJÍM KARHANÍM V OHNIVÝCH PLAMEŇOCH.

16LEBO HOSPODIN /IMANUEL/ BUDE SÚDIŤ OHŇOM A SVOJÍM MEČOM KAŽDÉ TELO; MNOHO BUDE TÝCH, /TÝCH, KTORÍ NEDBALI NA VÔĽU PÁNA!/ KTORÝCH POBIJE HOSPODIN.

17Tí, čo sa posväcujú a očisťujú pre záhrady, /pre novú Dobu, dobu Tisícročnej ríše/nasledujú Jedného, /IMANUELA/ ktorý je v strede, /ako pravý Kráľ a Vodca z vôle Božej./ a tí, čo jedia bravčové mäso, ohavné zvieratá a myši, spoločne zahynú / vo veľkom súde/ - znie výrok Hospodinov.

18Poznám ich skutky /Ja IMANUEL/ aj ich myšlienky a prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu /národ vyvolený, ktorý bude v očiach IMANUELA milý a verný, napriek všetkým ohavným útokom a úkladom zo strany temna a tých, ktorí už nedbali na SLOVO a VôĽU PÁNA/ a uvidia Moju /IMANUELOVU/ slávu.

19Postavím medzi ne znamenie a pošlem z nich utečencov /svojich učeníkov/ k národom do Taršíša, Púlu, Lúdu, Mešechu a Rošu, Túbalu, Jávánu, na ďaleké ostrovy, ktoré nepočuli o Mojom mene a nevideli Moju slávu. Oni rozhlásia Moju slávu medzi národmi. 20Potom privedú ako obetný dar Hospodinovi všetkých vašich bratov spomedzi všetkých národov na koňoch a vozoch, na nosidlách, muliciach a ťavách na Môj svätý vrch do Jeruzalema - hovorí Hospodin - ako Izraelci prinášajú obetný dar v čistej nádobe do domu Hospodinovho.

21Aj z nich si vezmem niektorých za kňazov, za levítov - hovorí Hospodin.
22Lebo ako natrvalo budú predo mnou stáť nové NEBO a nová ZEM, ktoré utvorím - znie výrok Hospodinov - tak bude mať stálosť /večný život/ vaše potomstvo a vaše meno.

23A od novmesiaca po novmesiac a odo dňa odpočinku po deň odpočinku prichádzať bude každé telo klaňať sa predo mnou - hovorí Hospodin /IMANUEL/.

24Keď vyjdú, uvidia mŕtvoly ľudí, ktorí odpadli odo Mňa, /nechceli nič vedieť už o Imanuelovi a jeho vôli , hoci dobre vedeli, že sa narodil, ale napriek tomu to popierali, hoc do samotnej PRAVDY hľadeli/ lebo ich červ neumiera a ich oheň nehasne, a budú ošklivosťou pre každého. /Budú mementom pre ľudí Novej doby!/ Koniec citátu.


Preto vravím: ,,Šťastní to ľudia, ktorí budú smieť Imanuelovi verné slúžiť v Tisícročnej ríši lásky, spravodlivosti, mieru a Božej prítomnosti, a budú smieť to všetko prežiť.“

Želám preto v tak významný deň, všetkým ľudom dobrej vôle, ktorí sú ešte schopní tomu načúvať, a niečo aj preto urobiť, aby sa im to podarilo, aby smeli patriť k ľudu Pánovmu. Lebo verte, že niet väčšieho šťastia, ako slúžiť Pánovi. Amen.

Ján Anton Sloboda

 
pre Juraj - odpoveď na otázku
Dobrý deň Juraj, reagujem na Váš príspevok, kde ste hľadali niekoho kto má skúsenosti s Vodou Svetla. máte úplnu pravdu v tom čo hovoríte - je potrebné najprv seba zmeniť a až tak môže dôjsť k uzdraveniu, neexistuje univerzálny všeliek. Dokonca, ak by sme v tom šli ďalej, ani Slovo takýmto všeliekom nie je - pre toho, kto by ho len čítal a nepoužíval, neuzdraví. A platí to samozrejme aj o Vode Svetla. Ja som ju vyskúšal a skúšam naďalej, a tak Vám môžem povedať vlastné skúsenosti. Funguje presne tak, ako je to vystihnuté v názve. Človeku ktorý ju užije, sa dostane intenzívnejšieho prílivu svetla, takže on UVIDÍ na sebe chyby, ktoré doteraz nevidel, a snáď sa mu dostane aj posily aby ich mohol ľahšie zvládnuť - avšak to musí spraviť sám, samotná Voda to za neho nespraví. Jej užívanie nie je vždy len príjemné - najmä u osobnej, ktorá pôsobí najintenzívnejšie, pretože jeho chyby, to čo by chcel schovať najviac, sú pod vplyvom Svetla vyplavené na povrch, takže ich môže vidieť aj jeho okolie. Je to akási "predpríprava" na Hviezdu Betlémsku, aspoň ja to tak chápem, aby sa mohol pripraviť. Inakšie tie účinky aj keď pozporujem svoje okolie, ktoré Vodu užíva, sú veľmi rôznorodé, nedá sa ani tu zovšeobecňovať, avšak vždy je to niečo, čo človeka posunie vpred. Ja keď som ju prvý krát vyskúšal, zo začiatku som nepozoroval nič, ale potom som celý deň cítil akúsi veľkú radosť, príjemné mrazenie na chrbte - ako keď počujem niečo mimoriadne pôsobivé, napr. hudbu, vnímal som intenzívnejšie krásu okolo seba - môžem Vám povedať, bolo to veľmi podobné ako keď na mňa pôsobilo zo začiatku Slovo!
 
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Vtieravosť


Pre niektorých je vtieravosť za každú cenu asi úplne prirodzená, hoci už neraz im bolo dane najavo, že stačilo, nie ste doma, ale na návšteve, kde je vždy aspoň slušnosťou, rešpektovať vôľu toho a tých, ktorí sú tu doma. Takýto vtieravci sa potrebujú neustále na niečo vypytovať, dokola a stále, bez prestania, hoci odpovedí sa im dostalo viac ako dosť, a keď sa im napriek tomu nato odpovie, tak urobia si z toho len posmech, aby dokázali tu svoju obmedzenosť vo videní určitej veci.

Samozrejme, že sú neúnavne vtieraví a vlezlí v zmysle ich samom, nehovoriac o tom, že ako sú schopní napadať všetko to, čo je už nad rámec ich chápania. Preto toľká vtieravosť, preto dokola opakovanie tých istých otázok, preto toľko výsmechu, lebo obzor ich videnia je veľmi chabí, hoc pozerajú do PRAVDY samotnej.

Ján Anton Sloboda.

 
pre "pozorovateľa"
P: "Poukázal som predsa na isté témy z Večných zákonov, ktoré NIE JE možné nájsť ani v predvojnovom a ani v trojdielnom vydaní Posolstva Grálu od ABD-RU-SHINA a ani v literatúre prijatej a vydanej k tomu povolanými ľuďmi."

Pozorovateľ - myslíte si že vývoj poznatkov a informácií zo stvorenia sa od doby poslednej inkarnácie Syna Človeka zastavil a už nebude nič nové, čo by mohlo dopĺňať (nie popierať) jeho najnovšie informácie pre ľudského ducha ?

P: "Kde v Posolstve Grálu sa spomína záchranná vesmírna akcia za prítomnosti kozmických lodí? "

Pozorovateľ - kto z ľudstva v 30-tich rokoch 20. storočia mal vôbec informáciu o reálnych kozmických lodiach a možných medziplanetárnych letoch ? (možno trošku z Ciolkovského diel) Neznela by táto informácia ako predčastná možno trochu sci-fi ?
Ale záchrannú akciu dúfam nepopierate - je ako v biblii, tak aj v PG.

Pozorovateľ - pri tej numerológii ste ale strelili "capa", lebo existuje numerologická tabuľka práve z ruky Pána, kde každému písmenu je priradené číslo a aj vyhodnotenie jednotlivých čísel a ich významu (napr. význam čísla 666, mena , atď....). Doporučujem doštudovať dielo Pána pre vlastné vzdelávanie a nie plytvať energiou na popieranie niečoho na čo ste ešte nedorástli.
U záhrobných duchov je tomu podobne - Pán ich nepopieral. Nepopieral , že existujú informácie od nich - či už podávané v dobrej viere, alebo úmyselne falošne - ale nesprávne v oboch prípadoch. (Dokonca sám Pán "očistil" jedno obydlie od záhrobného ducha pripútaného k miestu a poslal ho do "sféry" kam patrí)

Stále kladiete otázky, ale na nesprávnu adresu. Na ne Vám totiž môje jednoznačne odpovedať jedine Ab-dru-shin, Adamski, Swanberg či Makedonová.
Aká to náhoda, že práve všetci sú už mŕtvi "o), ale o to ľahšie sa útočí, že ?

P. Frankovi vyčítate : "K tomu zároveň dodávam, že pán Franko uchopil obsah spomínaného diela na svojom stupni zrelosti a upravené ho ďalej podáva na tomto fóre ako „pravé"..."

Nerobíte práve Vy a ešte vo väčšom meradle TO, čo vyčítate niekomu inému (podobenstvo o brvne)?

A na záver, ak chcete porušovať napomenutie OBOCH Synov Pána o nehádzaní perál sviniam, nech sa páči, je to Vaša slobodná vôľa.
Ale AKCEPTUJTE slobodnú vôľu iných, ktorí si toto napomenutie zobrali k srdcu a trvajú na nemennosti Pánových prednášok, ktoré ON VÝSLOVNE ZAKAZUJE meniť, pozmeňovať, prehadzovať poradie, či len jediné slovo !!!
Dokonca ZVLÁŠŤ na to upozorňuje všetkých horlivcov, samozvaných kazateľov a misionárov.

Na ďalšie "insintné" otázky tohto druhu už nemá význam odpovedať.
RE: Buďme v obraze
Vďaka, p. Sloboda, za poskytnutie odkazu na hodnotnú literatúru. Niektoré z nich poznám a vrele odporúčam! Napríklad Neznáme zo života Ježiša, Život Ježišov na Zemi, ale aj Miang Fonga, ktorý patrí medzi najnovšie publikácie tohoto vydavateľstva nemecký originál čerpá z toho istého zdroja, ako ostatné spisy Zaviatych Dôb (je uvedená na ľavej strane tu: http://ao-institut.cz/ . Súhlasím s Vami, treba prečítať, a až potom zistíme hodnotu obsahu, nesprávne by bolo povrchne posudzovať obálky a vyvodzovať z toho akékoľvek závery. Čítanie je však ozaj veľký zážitok! Napr. pri čítaní Miang Fonga som si kládol otázku, prečo nebol preložený už skôr, keď dochádzalo k vydávaniu iných spisov. Pretože som cítil rovnakú silu, radosť a povzbudenie, ako kedysi dávno... Ale hneď sa mi dostala aj odpoveď, malo to tak byť! Aby neboli "vystrieľané všetky náboje naraz", ale aj po čase mohlo prichádzať niečo nové, povzbudzujúce, zvlášť v dnešnej začínajúcej dobe Súdu, kedy je extrémne dôležité vypätie všetkých síl, a posledná možnosť zachránenia pre tisíce ľudí, ktorí by inakšie museli byť pôsobením Súdu zmetení z povrchu Zemského... A platí to aj pre ľudí, ktorí Slovo síce nepoznajú, ale sú hľadajúci, nevedia sa vyznať vo všetkom tom zmätku a túžia po Pravde, ktorú snáď by mohli pochopiť prostredníctvom premostenia tých, čo sa k Pravde dostali... Bol som trochu smutný z deštruktívne pôsobiaceho názoru, podľa ktorého nemá cenu venovať sa nečitateľom, pretože sú paušálne hádzaní do jedného vreca akože na Zem "nepatria"... Áno, treba ich najprv nájsť či pritiahnúť, a stáva sa aj, že medzi 10 oslovenými v nejakej "kampani" len 1 zareaguje a nájde veľký úžitok, pretože jeho pôda na to dozrela - ale aj to je veľký úspech! Chcem preto zároveň poďakovať všetkým tým, čo sa nenechajú odradiť podobnými názormi a vyvíjajú veľké úsilie aby Svetlo mohlo byť šírené, napriek tak mnohému blatu zrejme zo strany tých čo tak nečinia, že si tým len "chcú niečo dokázať", resp. "získať publicitu". Veľká vďaka patrí napríklad všetkým tým, čo sa podielali na vzniku publikácií, ktoré do pozornosti dal p. Sloboda!
 

Zjavenie Jána – Peter Franko

p.Franko, z Vašej strany sa o nevedomosti už nedá hovoriť, je to predsa len úmyselný čin zverejniť svoju verziu Zjavenia Jána za tichej podpory moderátora...

Mimochodom, napíšte prosím, z ktorého spisu ste čerpali Vami uvedené informácie a prípadne i na ktorej strane sa nachádzajú:

„Dvaja svedkovia sú to tí, ktorí budú ešte raz prorokovať Božiu Vôľu. Úlohou prorokov je vysvetľovať ľudom čo ich čaká. Sú to dve olivy a dva svietniky. To značí, že ich pôvod je bytostný, oliva symbolizuje stvorenie a nie stvoriteľa. Prorokmi sú vyššie bytosti, ktorí nemajú v sebe nič bezbytostné. Týmito prorokmi nebol Abdrushin, ani Mária ako sa to snaží temno vysvetľovať. Týmito svedkami budú Enoch a Eliáš. Ich úlohou bude zvestovanie nového Mesiáša. Praví svedkovia od Boha sa objavia na Zemi až po narodení Imanuela, tesne pred tisícročnou ríšou.“

„Ženou odetou Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na hlave veniec z dvanástych hviezd bola Natália de Lemény – Makedonová. Porodila syna Imanuela v novembri 1998, po narodení bolo dieťa odnesené k Božiemu trónu.“

Prečo ste zmysel týchto viet prekrútili oproti pôvodnému originálu?? Tam nie je ani zmienka o p.Makedonovej!

„Týmito prorokmi nebol Abdrushin, ani Mária ako sa to snaží temno vysvetľovať.“ - Chcete povedať, že ten VÁŠ výklad je správny???

K tomu zároveň dodávam, že pán Franko uchopil obsah spomínaného diela na svojom stupni zrelosti a upravené ho ďalej podáva na tomto fóre ako „pravé"...
 
re... Peter Franko ... 26.listopad 2007 16:47:50
„Keď toľko útočíte a špiníte Pani Makedonovú ktorá toľko vykonala pre blaho ľudstva.“

P. Franko, kohože som to ostro napadol a ohováral?

P. Makedonovú? A ohováral? Poukázal som predsa na isté témy z Večných zákonov, ktoré NIE JE možné nájsť ani v predvojnovom a ani v trojdielnom vydaní Posolstva Grálu od ABD-RU-SHINA a ani v literatúre prijatej a vydanej k tomu povolanými ľuďmi.
K tomu zároveň dodávam, že autorka Večných zákonov uchopila obsah spomínaného diela na svojom stupni zrelosti a upravené ho ďalej „skrátila“ pre verejnosť pre „krátkosť“ času, aby ho ľudia stihli pochopiť s následným „obohatením“ proroctvami a inými témami...

-Kde v Posolstve Grálu sa spomína záchranná vesmírna akcia za prítomnosti kozmických lodí?
-G.Adamski, Schwanberg a Posolstvo Grálu? Vôbec to spolu nesúvisí!

Myslím, že na mnou položené otázky ste doteraz nezodpovedali...
Pán Franko, ak spravíte niekedy chybu a druhý Vás na to upozorní alebo i poukáže na to, tým pádom Vás OHOVÁRA???

Neochota vidieť to, čo „vyčnieva“ z knihy Večných zákonov ako poprišívané k obsahu tak vznešeného DIELA Posostva Grálu ma vedie k záveru, že pri terajšom stave, aký tu nastal, je možné, že cca o nejakých 5 či 50 rokov bude možné k obsahu Posolstvu Grálu primiešať taktiež:

-najnovšie príbehy záhrobných duchov,
-hodiny numerológie alebo tantrických cvičení,
-výpovede ľudí kontaktovaných ufónmi z iných planét, ktorí neváhajú použiť mená Božích Synov na to, aby pridali na hodnovernosti svojich výpovedí a „posolstiev“ z vesmíru…

P.S.
Pozorovateľ nie je T.L. Pán T.L. s tým skutočne nemá nič spoločné. Použil som len voľne šíriteľný text…