Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

AKÝ SKUTOČNE SI, ČLOVEČE - POZOROVATEĽ? ( žeby T.L.)

Keď toľko útočíte a špiníte Pani Makedonovú ktorá toľko vykonala pre blaho ľudstva. A teraz útočíte a špiníte tých ktorí sú jej dielom inšpirovaný. Podľa vás jediná správna cesta je ísť v jednom šíku s ao - inštitútom? A tých ktorí odmietajú ísť za vami ostro napádate a ohovárate?
 
pre p. Potúčka
Citát p. Potúčka: "Mnohí z týchto buditeľov sa možno aj v dobrom snažia osloviť čo najširšie vrstvy obyvateľstva, a tým pomravňovať často aj tých, o ktorých Syn Človeka napísal, že na Zem nepatria, vôbec sa tu nemali v tejto dobe ani inkarnovať, a ktorí si tým pádom sem prišli doslova užiť na úkor druhých. Nie je predsa hlavná úloha služobníkov Božích – behať za všetkými a najmä nie za tými, ktorí nemajú o duchovné prebudenie a pomravnenie v zmysle Zákonov Stvorenia záujem, svojím vnucovaním sa a neodbytným vypisovaním o Božích Zákonoch Stvorenia" Pán Potúček, nepodkopávajte úsilie tých, čo sa snažia pomôcť. Sú stále veľké zástupy hľadajúcich ktorí potrebujú premostenie, pretože Slovo vo forme, v akej bolo prinesené, je pre nich zahalené. Že aj vy patríte k tým, ktorí sa k nemu dostali, môže byť spôsobené aj tým, že ste boli špeciálne na to pripravovaní po mnohé inarnácie, že ste mohli o to prosiť, aby ste mohli POSOBIŤ ako Služobník Svetla. Slúžiť vša znamená - získané Svetlo ďalej ŠÍRIŤ, Pravdu sprostredkovať ďalej - len tak Vám môže byť naďalej dávané. Čo Vy viete o pôsobení tých buditeľov, ktorých takto ohovárate, čo viete o ich prežívaní a vďačností tých hľadajúcich, ktorým už smeli pomôcť? Argumentácia, že "dnes polovica ľudí na túto Zem nepatrí" a preto pomáhať je zlé - neobstojí. Ak by Svetlo uvažovalo tak ako Vy, nikdy by sem neprišiel Ježiš, žiadny z Prorokov, a je pravdepodobné, že aj Vy sám by ste blúdili v hlbokej tme! Preto by som si na Vašom mieste dal veľký pozor, aké informácie o iných ľuďoch verejne šírite, najmä o tých, čo sa snažia slúžiť Svetlu. Netušíte, akú karmu si tým naväzujete. Kritizovať je vždy ľahšie, ako niečo vykonať.
 
ao-institut
http://ao-institut.sk/dopisov/34-sedem-uskali-na-ceste-cloveka-2-sk.html Príspevok som uverejnil, pretože sa týka osobne každého, nech si jeho EGO o sebe myslí čo len chce, nezáleží na tom, či je obhajca p. Makedonovej alebo nie ..., stále ide len o to, AKÝ SKUTOČNE SI, ČLOVEČE... ...nie aký si niekedy BOL...
Oprava
Naozaj pekný článok, ktorý by mal byť aj správne pochopený, ak by sme totiž použili "múdru zdržanlivosť" vo chvíli, v ktorej by "šlo o život", asi by sme nesplnili. Byť vzorom znamená vytvárať medzistupne...autorovi patrí poďakovanie za článok...
hľadajte odpoveď
Tento link sa tu neobjavuje po prvýkrát.
Preto z neho vyberám:
"Je rúhaním ak niekto povie, že porodí Spasiteľa. Cestou na Detvu sa iba jej stalo nešťastie. Veľa ľudí mi telefonovalo, či je naozaj tehotná. Vravela som im že tam nič nevidím, že u tej osoby nastal jednoducho skrat."

V tomto výroku je miešaná pravda s nepravdou.

Prvá veta je úplne pravdivá, .............ak to tvrdí ľudský duch.

Druhá veta je nepravdivá. Nestalo sa to cestou na Detvu, ale pri Slovenskej Ľuči cestou do Kováčovej.

Posledná veta je z pohľadu pani v uvedenom príspevku pravdivá, lebo tam nič nevidela.
Otázka ale znie: A SMELA TAM NIEČO VIDIEŤ ?

Odpoveď je zašifrovaná v jej vlastných vyjadreniach a popisoch uvedenej pani z príspevku:

http://209.85.135.104/search?q=cache:bmpcGxBbAQkJ:www.putnici.sk/newsread_print.php%3Fnewsid%3D159+makedonov%C3%A1&hl=cs&ct=clnk&cd=60&client=opera
ZODPOVEDNOSŤ
Každý z nás je úplne zodpovedný za každý svoj čin, svoje slovo, svoju myšlienku a svoj cit.
Na to nikdy nezabúdajme! Ak s niečím nesúhlasím, nedáva my to pravo byť neslušný, najmä ak
by som mal isť príkladom. Pravda sa nedá povedať bez lásky, bez skutočnej lásky ktorá nepozerá na to čo sa druhému páči, ale to čo mu prospieva. Akou mierou súdime, takou mierou budeme súdení.

Pán JEŽIŠ nech vám je žiarivým príkladom, vo všetkom vašom konaní.

Z Pánovho SLOVA:

“Nikdy více byste se neměli odvážit soudit bez vedení! A všechno vědět nebudete nikdy!
Pokaždé, když soudíte druhého, soudíte sami sebe. Udeří to na vás zpět, neboť jste nebyli ustanoveni
soudci svých bližších.”

“Zdržte se každého úsudku! Nepřísluší vám to. A kde vy jste právě odsoudili, snažte se to ještě nyní napravit, zde na zemi! Je to mnohem lehší zde, než na onom světě. Můžete si mnohé ušetriť! Jednejte podle toho!”
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:
Leon - M. Trubíni, keď poviete vždy to ,,A", tak treba povedať aj to ,,B", aby ľudia boli v obraze. Preto tu dávam odkaz na celý príspevok, nech budú predsa ľudia v obraze...

http://www.okoun.cz/boards/nat98?rootId=5032413#article-5032413

Ján Anton Sloboda.

Netrpezlivosť


Kto úspešne prekonal predchádzajúce úskalia svojej životnej cesty a pochopil, čo znamená pravá skromnosť, obetavosť a život v prítomnosti, tomu vážne hrozí, že bude chcieť všetko dôležité získať pre seba alebo pre iných ihneď, čím by „stroskotal“ na jednej z najnebezpečnejších a najrozšírenejších negatívnych ľudských vlastností – netrpezlivosti.

Prečo je netrpezlivosť taká nebezpečná?

Aby sme tomu ľahšie porozumeli, predstavme si dom, pri stavbe ktorého sa presne nedodržali logické konštrukčné postupy, pretože múry boli rýchlo postavené bez predchádzajúcej dôkladnej prípravy základov. Čo sa s ním asi stane, keď príde prudší dážď a vietor? Nejaký čas síce môže dom pevne stáť, vzbudzujúc príjemný pocit z dobre vykonanej práce a bezpečia, no skôr či neskôr sa v dôsledku podmytia určite s veľkým rachotom zrúti a pochová pod sebou staviteľa i so všetkými ďalšími výhľadmi na jeho využitie.

Odpoveď na položenú otázku je teda jednoduchá: netrpezlivosť je nebezpečná v tom, že človeka ženie k preskakovaniu jednotlivých medzistupňov zákonitej vývojovej postupnosti, čím vytvára medzery, tvoriace zárodok nastávajúceho pádu či zrútenia sa všetkého, čo bolo takto chybne postavené. A je pritom jedno, či ide o získanie materiálnych výhod, slúžiacich na dobré účely, alebo o veľké duševné bohatstvo, ktoré by bolo pre každého vždy veľkým neoceniteľným prínosom.

Uvedomme si, že obdobou príkladu domu bez základov je každé ľudské úsilie, ktorému chýba zákonitá a logická vývojová postupnosť, zaručujúca jeho bezpečné zavŕšenie.

Ďalším príkladom môže byť i situácia z oblasti medziľudských vzťahov, keď napríklad učiteľ nepochopí, že svojmu žiakovi smie odovzdať len také množstvo informácií, ktoré ten dokáže na svojom stupni zrelosti pochopiť a pospájať si do hlbších súvislostí. Kritériom obtiažnosti vyučovacej látky totiž nie je vedomostná úroveň učiteľa, ale súčasná zrelosť žiaka! Ak však toto učiteľ nepochopí a netrpezlivo predbieha vo výučbe vývojové medzistupne, nielenže v chápaní žiaka vyvolá zmätok, ale ochudobní ho aj o radosť z vlastného rozvíjania nových poznatkov, čím mu celkom znemožní vlastné aktívne sebauplatnenie pri výučbe. Obrazne by sme teda mohli povedať, že „stavba“ ich vzájomného vzťahu sa zrúti, pretože vzťah prestal plniť svoj zmysel, ak sa dokonca nestal škodlivým.

V oblasti šírenia duchovnej osvety sa netrpezlivosť prejavuje napríklad v tom, že v túžbe podporovať iných na ceste ku Svetlu predkladá pomáhajúci človek pred duchovný zrak hľadajúcich vzor, ktorý je im príliš vzdialený, a teda pre nich nepochopiteľný. V dôsledku toho potom často odsunie hľadajúci človek všetky duchovné ideály do ríše výmyslov či rozprávok, začne ich považovať za nereálne, vystavujúc sa v zatrpknutosti vážnemu ohrozeniu a duchovnému pádu, ktorý vyplýva vždy z neznalosti prirodzených zákonitostí, udržujúcich chod celého Stvorenia. Nie je pritom vôbec dôležité, ako to pomáhajúci myslel, keď sa snažil pomôcť predkladaním vzorov podľa svojej zrelosti, pretože výsledkom tejto snahy nie je pomoc, ale až príliš často len splnenie vlastných prianí.

Táto prednáška si nekladie za cieľ zaoberať sa jednotlivými príkladmi, v ktorých sa môže naplno prejaviť skazonosný účinok netrpezlivosti, pretože toto má byť vecou samostatného úsilia každého človeka. Pamätajme však ešte na to, že trpezlivosť, pokiaľ je pravá a čistá, zachvieva sa prirodzene s pokorou a vyúsťuje do múdrej zdržanlivosti, ktorá je jedným z najväčších prejavov ľudskej zrelosti.

 
pre p.Potúčka

"Pripravujme sa hlavne vo svojom vnútri na vrchol Prvej veľkej očisty, aby sme v kritických chvíľach očistnej búrky mohli ako pevné stĺpy pomôcť tým, ktorí sú schopní – hoci aj v obrovskom utrpení – ešte prejsť duchovnou premenou, pretože len ona je pre každého jednotlivca podmienkou a vstupenkou do Ríše Svetla."

Pán Potúček, čo budete robiť Vy až príde očista?
Viete s určitosťou, že budete v takej psychickej i fyzickej kondícii, že budete tým „pevným stĺpom“ pre blížneho?
A pre ktorého blížneho? Čo keď to bude práve taký človek, ktorého ste teraz schopný pre jeho názor napríklad hodiť i cez palubu ?


 
Kniha Života


Tak ako sa temnota stiahla nad Golgotou, keď Ježiš, živé Svetlo, sa lúčil s touto zemou, tak sa teraz temnota sťahuje nad ľudstvom, vracajúc mu späť tú veľkú bolesť, ktorú spôsobilo Božej Láske strašným spôsobom, svojím ľstivým rozumom, neschopným najmenšieho citového záchvevu. Tým rozumom, ktorý ako najsilnejší nástroj Lucifera vám bol posvätný!
Len to teraz skúste, ľudia, uchrániť sa svojím rozumom pred svätým Božím hnevom, ak môžete! Bráňte sa proti všemohúcnosti toho, ktorý vám milostivo prenechal k používaniu tú časť stvorenia, ktorú ste spustošili, znečistili ako stajňu najzanedbanejších zvierat, takže v nej už môže prebývať len utrpenie a bieda, pretože pred vaším nesprávnym konaním a temným chcením uniká všetok mier i radosť a všetko čisté sa s hrôzou ukrýva.
Skúste sa schovať pred neochvejnou Božou spravodlivosťou! Zasiahne vás všade, neúprosne plniac Božiu vôľu bez toho, že by vám niečo odpustila z nesmiernej viny, ktorú ste na seba uvalili svojou svojhlavosťou a vzdorom.
Budete odsúdení ešte skôr, než budete schopní vykoktať jediné slovo ospravedlnenia. Nič vám nepomôže, ani všetko prosenie, ani nariekanie, ani všetko rúhanie či preklínanie. Poslednú lehotu k zastaveniu a obráteniu ste premárnili a použili ju neodpustiteľne len na pestovanie svojich nerestí!
Nehovorím vám to ako výstrahu, lebo na to je už prineskoro. Som ďaleko od toho, aby som ešte ďalej napomínal, ako som to roky robieval. Len vy na to máte myslieť v prichádzajúcom prežívaní! Hovorím vám preto ešte raz, čo táto doba pre vás skrýva. Možnože vedomosť o tom vám uľahčí nejedno utrpenie, aj keď už nemôže ničomu zabrániť.
Vy viete, že je to splácanie dlhu, ktorý ste si sami dobrovoľne vzali na plecia, pretože vás k tomu nikto nenútil. Ak pomocou mojich slov môžete v utrpení dôjsť k poznaniu a pritom vo vás povstane túžba po Svetle a čistote, ktorá sa sformuje do pokornej prosby, to vám ešte môže byť záchranou pred zatratením, lebo Božia Láska stále bdie.
Potom budete smieť uvidieť nový život, ktorý Pán daruje len tým, ktorí sa ochotne zachvievajú v posvätných zákonoch Jeho stvorenia a ktorí jeho dom, v ktorom ste len hosťami, ochránia pred všetkým Svetlu nepriateľským konaním. Tým, ktorí opäť zločinne nespustošia krásne záhrady, z ktorých nádhery a čistoty sa majú navždy radovať, aby v nich zosilneli.
Ach, vy zaslepenci, prečo ste sa nechceli prebudiť! Koľkých mnohých ťažkostí ste mohli byť ušetrení. Takto sa však vaše bytie musí zahaliť do šedivého závoja hlbokého žiaľu, z ktorého vás môžu ešte raz oslobodiť a vykúpiť len ostré blesky svätého Božieho hnevu!
Nad vami sa rozpúta tento hnev s netušenou mocou vo Svätom súde!
Ale tento súd je iný, než si vy myslíte. Viete o nejakej knihe života, ktorú Boží sudca v určitej hodine otvorí každému!
Kniha života obsahuje mená všetkých tvorov, ktorí prišli k životu, a nič iné.
Popísanými listami veľkej knihy života, ktoré označujú pre a proti každej myšlienke a každého skutku jednotlivca, sú duše samotné, do ktorých sa vrylo všetko, čo v premenách svojho bytia zažili, alebo spôsobili.
V nich môže sudca jasne čítať každé pre a proti. Avšak aj čítanie si tiež vysvetľujete opäť nesprávne. Aj toto je omnoho jednoduchšie, ako si to predstavujete.
Sudca nedáva každej duši predstupovať pred seba, pred svoj trón, ale vysiela z Božieho príkazu svoje údery mečom do vesmíru! Údery meča sú lúče, ktoré vychádzajú a zasahujú všetko vo Stvorení!
Pochopte tú veľkú jednoduchosť a prekvapujúcu prirodzenosť! Sudca nevysiela lúče vedome alebo úmyselne k tomu či onomu. Nie, on ich na Svätý Boží príkaz jednoducho vysiela, lebo je to Božia sila. Nič iné by nemohlo takto pôsobiť, iba Jeho najsvätejšia vôľa!
Údery lúčov alebo žiarenia teda prenikajú celým stvorením, avšak takou silou, akej tu dosiaľ nikdy nebolo.
Nič nie je schopné skryť sa pred ich účinkami! A tak tiež zasiahne lúč Božej sily každú dušu v určenú hodinu v zmysle zákona pôsobiaceho vo stvorení.
Všetko, čo v sebe prechováva ľudská duša, keď ju zasiahne pre ňu neviditeľný Boží lúč, musí ožiť a dostať sa tiež k prejavu, k činu, aby sa tým uzavrel posledný kruh, ktorý túto dušu stlačí dolu, alebo povznesie nahor.
Všetko nesprávne a zlé, čo už taká duša v premenách svojho bytia bola schopná odložiť zásluhou prežitia skrze zákonité odpykávanie, je vymazané tak, ako by to nikdy nebolo. Preto ju to už viac neťaží, nie je to do nej vryté. Je od toho oslobodená a očistená. Preto jej to nemôže spôsobiť žiadnu škodu.
Len to, čo ešte nedospelo k uzavretiu svojho kruhu, a preto dušu ešte zaťažuje a je s ňou spútané, bude tlakom Svetla bezprostredne prinútené uzavrieť kruh tým, že ožije, pokúsi sa prejaviť a dostane tiež úder, aký mu patrí.
Presne podľa sily vlastného chcenia sa tieto údery v rozuzľujúcom zvratnom pôsobení obracajú proti duši ako východisku! Teraz bude všetko neodolateľným tlakom Svetla posilnené a zatlačené späť k východisku, k duši, či je to dobré alebo zlé.
A všetko to, čo by inak v ťažkopádnom pohybe zhusteného, zatvrdnutého prostredia obklopujúceho ľudské duše na zemi, bolo ešte možno potrebovalo mnoho tisícročí k uzavretiu kruhu, bude teraz vtesnané do niekoľkých málo mesiacov. Bude to spôsobené ľuďmi neočakávaným rozprúdením pohybu silou úderov zo Svetla.
Tak pôsobí svetový súd vo svojej jednoduchej prirodzenosti! Je to tentoraz vám už tak často zvestovaný "Posledný súd". Jeho účinky sú však celkom iné, než ste si mysleli. Čo vám o tom bolo už predtým zvestované, dialo sa v obrazoch, inak by ste tomu neboli vôbec porozumeli.
Posolstvom Grálu sa však vaše vedenie o dianí vo stvorení rozšírilo, a preto je možné oznamovať vám stále viac, pretože to už môžete chápať prostredníctvom môjho Posolstva.
Údery meča Súdneho dňa narážajú ako silné žiarenie Svetla na stvorenie a prechádzajú všetkými prieplavmi, vytvorenými už samočinným pôsobením Božích zákonov vo stvorení. Východiskom prieplavov je všetko cítenie, myslenie, chcenie a konanie ľudí.
Preto budú súdiace lúče vedené týmito existujúcimi prieplavmi s neklamnou istotou ku všetkým dušiam a zapôsobia tam primerane stavu dotyčných duší, avšak tak urýchlene, že celé bytie duší sa dostane za niekoľko mesiacov k poslednému uzavretiu kruhu celého doterajšieho pôsobenia. Duša, presne podľa jej skutočného stavu, bude buď povznesená alebo zvrhnutá, oživená a posilnená alebo zničená!
Taký je súd! Dnes môžete pomocou Posolstva porozumieť takto vysvetlenému deju.
Skôr by ste to neboli mohli pochopiť, a preto vám všetko muselo byť zvestované v jednoduchých obrazoch, ktoré približne zodpovedajú pôsobeniu skutočného deja.
A tieto údery Posledného súdu sú už na ceste k vám, ku každému vo stvorení, bez ohľadu na to, či má alebo nemá pozemské telo.
Tie prvé vás už zastihli a prebúdzajú k životu všetko, čo ešte visí na vašich dušiach.
Avšak aj tie posledné údery, prinášajúce zničenie alebo povznesenie, sú už vyslané s presvedčivou ostrosťou, aby dokončili očistu na tejto zemi! Ženú sa teraz na ľudstvo a nič ich nemôže zadržať. V hodine, ktorú Boh presne určil, nimi bude ľudstvo neúprosne, ale spravodlivo zasiahnuté! 
Je uvedene v PG, ze na Zem neprichadza SVETLO, pretoze chyba spojenie s vyssimi sferami. Nestane sa tak, az ako je uvedene v hore menovanej knihe? Ved je to zobrazene v kazdej rozpravke, je to predsa velmi lahko pochopitelne.
 
Kontra-pozorovateľ JP
Nezodpovedaná otázka
Všetkým pozorovateľom a iným ...TEĽOM.

Skôr než začnete opäť ohovárať pani Makedonovú, zodpovedzte verejne na otázku, na ktorú sme nedostali od Vás doteraz odpoveď:

MôŽE SA BYTOSTNÝ PRÍRODY OSPRAVEDLŇOVAŤ ČLOVEKU?
 
Jozef Potúček
Odkaz 4
Odkaz 4

AΩ-Institut a Slovenské občianske združenie pre posilňovanie MRAVOV a ľudskosti si dalo v dnešnej dobe okrem iného náročný cieľ – ozdraviť spoločnosť, pomravniť ľudí v nej, dať ľudstvu ako základ pre nastávajúcu výstavbu svoje vlastné ľudské výklady Desatora Božích prikázaní a Nový zákon (7 ďalších prikázaní), apod.
Má to však jeden háčik:
Mnohí z týchto buditeľov sa možno aj v dobrom snažia osloviť čo najširšie vrstvy obyvateľstva, a tým pomravňovať často aj tých, o ktorých Syn Človeka napísal, že na Zem nepatria, vôbec sa tu nemali v tejto dobe ani inkarnovať, a ktorí si tým pádom sem prišli doslova užiť na úkor druhých.
Nie je predsa hlavná úloha služobníkov Božích – behať za všetkými a najmä nie za tými, ktorí nemajú o duchovné prebudenie a pomravnenie v zmysle Zákonov Stvorenia záujem, svojím vnucovaním sa a neodbytným vypisovaním o Božích Zákonoch Stvorenia.

Chcel by som v tejto súvislosti len pripomenúť, že už aj Syn Boží Ježiš nás upozorňoval, aby sme perly nehádzali sviniam pod nohy. Mohli by ich pošliapať.

Dnešné volanie zo Svetla patrí najmä ženám, ktoré vytvárajú mosty k ďalším inkarnovaným dušiam. To, k akým úrovniam dnešné ženy vytvárajú mosty, je však poznať na celkovom morálnom úpadku vo svete.
Toto už ale nie je schopný vyriešiť samotný človek. Všetko je tak zamotané, že je potrebný zásah zo Svetla. A o tomto Božom zasľúbení na viacerých miestach píše aj Abd-ru-schin.
Takisto nám tiež oznámil, že budovanie nového Kráľovstva Božieho na Zemi sa bude diať až po zrútení všetkého starého. Takže výstavba Tisícročnej ríše sa bude diať až po Prvej veľkej očiste Zeme. A tá, ako určite všetci pozorujeme, ešte neprebehla.

Preto môj odkaz č.4:
Pripravujme sa hlavne vo svojom vnútri na vrchol Prvej veľkej očisty, aby sme v kritických chvíľach očistnej búrky mohli ako pevné stĺpy pomôcť tým, ktorí sú schopní – hoci aj v obrovskom utrpení – ešte prejsť duchovnou premenou, pretože len ona je pre každého jednotlivca podmienkou a vstupenkou do Ríše Svetla.
Najprv sa teda, človeče, staraj o to, aby si sám v sebe zničil a odstránil všetko temné a až potom môžeš hovoriť verejne o mravnosti a ozdravení spoločnosti.
Nestávaj sa skupinovou dušou, ale pracuj samostatne a hlavne slobodne najprv na sebe!

Komu v tejto veci nestačí moje ľudské slovo, uvádzam SLOVO BOŽIE [Poselství Grálu - Mravnost]:
„Ctěte ženu a važte si jí jako takové a ona se zformuje podle toho. Stane se tím, co vy v ní vidíte a tak povznesete celý svůj národ! Ale zprvu musí se mezi ženami uskutečniti veliký proces proměny. Tak, jako jsou dnes, může nastati UZDRAVENÍ JEN DŮKLADNÝM ZÁSAHEM, NÁSILNÝM, NEÚPROSNÝM ŘEZEM, který ostrými noži odstraní všechny nádory a vrhne je do ohně! Jinak by tyto nádory zničily všechny zdravé ještě části.
K tomuto NUTNÉMU ZÁSAHU NA CELÉM LIDSTVU SPĚCHÁ DNEŠNÍ DOBA s nezadržitelnou rychlostí, stále rychleji a konečně sama přivodí tento zásah! Bude to bolestné a hrozné, ale konec toho jest uzdravení. TEPRVE PAK JE ČAS MLUVITI O MRAVNOSTI. DNES BY TO VYZNĚLO JAKO SLOVA, MLUVENÁ V BOUŘI !
Když pak přejde ta hodina, ve které musel zahynout hříšný Babylon, protože se zhroutil prohnilý v sobě, PAK DÁVEJTE POZOR na ženské pohlaví! Co žena učiní a čeho opomene, ukáže vám PAK vždy, jací vy jste, protože ve své jemnější citové schopnosti prožívá to, co chtějí myšlenkové formy.
Tato okolnost dodává nám též jistoty, že při čistém myšlení a cítění ženskost vyroste první vzhůru k onomu vzoru, na který hledíme jako na vzor ušlechtilého člověka. PAK NAVRÁTÍ SE MRAVNOST V PLNÉM LESKU SVÉ ČISTOTY !“
 
Az budem mat zase knihu PG, najdem a vypisem vam, ze az sa Parcifal preziari, potom budu nuteni posobenim SVETLA vydavat o nom svedectva. Tak nejako je to tam uvedene. Potom budu vydavat svedectvo aj v nom viditelny svietiaci kriz, ani potom neuverite. Predsa Abdrushin uvadza, ze take nieco nie je schopny vykonat ani Lucifer, a bude pred nim na uteku. To predsa znamena, ze budu vydavat svedectvo ludia na to urceni z roznych narodov a to na celom svete. Potom sa to zacne. Este k tomu predsa vobec nedoslo. Co ak to preziarenie bude viditelne kazdemu oku, ako som sa docitala v knihe Dritte Weltkrieg - svietiaci kriz na oblohe.
 
Citát z Večných Zákonov od Natálie de Lemény – Makedonovej „ Syn človeka“

„Pozrime sa bližšie na postavu Syna Človeka, akú úlohu jej pripisoval Ježiš a čo o tom píšu evanjeliá. Predovšetkým vravel, že Syn Človeka príde v čase súdu, lebo jeho prvou úlohou bude SÚDIŤ SVET. Bude to robiť prostredníctvom Slova, ktorým pripraví ľudí na súd.
Je to jeho prvá úloha. V Jánovom evanjeliu , v 12 kapitole, 47. verši tvrdí, že on prišiel spasiť svet, nie súdiť, čím sa vylučuje z úlohy Syna Človeka: „Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť.“ Žiaľ, táto veta sa na mnohých miestach v evanjeliách vyvracia, keď apoštolovia zamieňajú Syna Človeka s Ježišom. Preto každý musí vlastným skúmaním pochopiť, kedy sa hovorí o Ježišovi a kedy o Synovi Človeka, ktorá z verzií je správna. A to sa dá zistiť len podľa súvislostí a celkového významu a nielen podľa slov. Jediná chyba je tu v zámene osôb a v dôsledku toho sa potom zamieňajú aj ich úlohy.
Podľa prorokov aj podľa všetkých evanjelií ( aj podľa Posolstva Grálu ) druhou úlohou Syna Človeka je ďalší príchod v čase súdu „ v oblakoch“. Toto znamenie bude pripomínať začiatok súdneho dňa, celosvetovej prírodnej pohromy.
Tretia úloha Syna Človeka, zaznamenaná takisto u prorokov ako aj v evanjeliách ( a takisto aj v Posolstve Grálu ), spočíva v tom, že bude vládnuť na zemi večne ako jediný vládca a Boh nad všetkými národmi.
Keďže doteraz vládne v našom svete iba nespravodlivosť a zlo, je jasné, že vláda Boha Ježišovou smrťou ešte nenastala. Preto sa Ježiš nemôže stotožňovať so Synom Človeka, ktorý ešte len má prísť ako kráľ na Zem. Ani znamenia na nebi, vďaka ktorým uveria ľudia v najvyššiu moc, sa ešte neukázali. Niekoľko pohrôm sme už síce zažili, ale nie v spojení so znamením na oblohe. Teda ani druhá úloha Syna Človeka nie je ešte splnená.
Zo spomínaných troch úloh sa splnila jediná, a to, že Syn Človeka prišiel na Zem tesne pred Súdom.“


Otázka: Jest Syn Člověka již na zemi, nebo se teprve zrodí? Proč mlčí Abdrushin vytrvale právě o tomto bodě? Nechce Abdrushin mnoha lidem, kteří s přesvědčením přijali jeho slovo, i v tomto bodě poukázat na správnou cestu?
Odpověď Pána Abdrushina:
„Blízká budoucnost sama přinese odpověď; neboť bude jen jeden světový učitel. Také se Syn Člověka teprve nenarodí, nýbrž je již dlouho mezi lidmi, jak to již správně vycítili tak mnozí náboženští zvěstovatelé. Tvrdý čas, kdy Syn Člověka zůstane mezi všemi falešnými proroky a vůdci jako jediný, kdo může skutečně pomoci v duchovní a pozemské tísni, je mnohem bližší, než jak si to dnes představují i ti lidé, kteří jsou označováni za nejpesimičtější fantasty. Nemůže tedy být ještě dítětem, nebo být teprve zrozen. To by bylo pro včasnou pomoc příliš pozdě. Vyčkává klidně dobu splnění svého úkolu, protože by se mu dnes lidé posmívali a mnohé kruhy by jej nenáviděly neméně, než kdysi Syna Božího. Proč by se měl předčasně dávat poznat, když mu Boží vůle sama urovná cestu? Není mu zapotřebí, aby se podílel na závodě, jehož cíl jest jedině jeho cílem! Nikdo kromě něho jej nedosáhne. Kdo z opravdu vážně hledajících si jen může představit, že by se tento Syn Člověka postavil do jedné řady s těmi mnohými, nebo jen vedle těch, kdo si říkají vůdci! Nemusel byste se nad tím usmívat? Syn Člověka se neuchází o přízeň lidí a nebude se ani přít s církvemi; neboť toho mu vůbec není zapotřebí. Boží vůle mu tentokrát požene lidstvo do rukou jakoby důtkami! Jeho klidné vyčkávání je to nejstrašnější, co se může lidstvu stát! Lidstvo to však jinak nezaslouží. Dostane se mu toho, co si samo připravilo. Čekejte proto trpělivě, až se čas naplní.“


Preto každý človek musí vlastným skúmaním pochopiť, čo to znamená a ako sa naplnia Slová v Posolstve Grálu, Biblií a evanjeliách a prorokov , kde sa hovorí o Synovi Človeka a jeho príchode k súdu, o príchode Syna Človeka v oblakoch a pôsobení Syna Človeka na počiatku tisíc ročnej ríše.

Isto každý kto hovorí a poukazuje na Slovo, že predsa Syn Človeka už pôsobil má pravdu. Bol ním Pán Abdrushin. Avšak tým splnil svoju prvú úlohu príchod k súdu.

Za základ sa musí zobrať Slovo, ktoré sa bezpodmienečne naplní.
Na Slovo sa treba pozerať podľa súvislostí a celkového významu a nielen podľa jednotlivých slov. Preto Abdrushin vyslovene upozorňuje ako sa má správne čítať Posolstvo Grálu pekne po poriadku od začiatku do konca a neskákať z jednej prednášky do druhej. Zároveň Pán Abdrushin upozornil, že na Slove Posolstvo Grálu za nemá pozmeniť najmenší zmysel, najmenšie slovo, na Slove sa nesmie nič zmeniť!

Syn Človeka splní všetky svoje úlohy! 
Tiez som toho nazoru, ze vsetko co nam Abdrushin odovzdal v Posolstve Gralu, je tak povediac "zahadne-skryte", aby Synovi Cloveka nikto nemohol ublizovat, z tych ktori si myslia, ze uz vsetko pochopili. Urcite nas buducnost pekne zaskoci a tie zazraky co som spominala, volakto z vas sa ozval, vraj ziadne nebudu. Tak si este raz precitajte PG, tam je to viac krat oznamovane. predsa aj Jezis ich vykonaval a potom ho nasledoval dav ludi...
 
nechápem autora, prečo by tí, ktorí čítajú Posolstvo mali veriť či neveriť VZ? ak už opisujete citáty, dajte si záležať aj na mene autora, čiže Exupéry /Antoine de Saint/, i keď možno je aj "Exumpéry". Napriek overiteľným faktom sa mýlite aj v takýchto banalitách, ako na tom budú potom vaše myšlienkové pochody, tie sú neomylné? ukľudním Vás, tie moje sú a boli omylné, či budú? to neviem, snažím sa, aby neboli...
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Dobré vidíme iba srdcom.


Pekné a skutočné od srdca napísané, začo pisateľovi patrí úprimná vďaka. Preto dávam aj tento príspevok do pozornosti, nech si ho každý prečíta hlavne srdcom, lebo to vždy spozná to pravé orechové, čo má skutočnú hodnotu a cenu.

,, Dobre vidíme iba srdcom. To, čo je podstatné, je pre oči neviditeľné.“ Exumpéry.


Vystihol opäť podstatu niečoho, že ako by sa mali správať niektorí, ktorí prídu niekam na návštevu, a ktorí by nemali zabúdať nato, aby už len zo slušnosti sa riadili určitými pokynmi pravého majiteľa, či sa im to páči alebo nepáči.

Nakoniec som si všimol už neraz, že stačí povedať, že verím tomu čo je napísané vo Večných zákonoch, a oheň od niektorých je ihneď na streche, hoci ten oheň je vždy len väčšou pohromou pre nich samých, ktorý ich pomaly ale isto stravuje, až ostane popol, ktorý sa straty v závane vetra novej doby.

Ale nedá mi, aby som nepoukázal na jednu paralelu, ktorá je vskutku zaujímavá a výstižná, ktorá poukazuje na určité zastavenie v duchovnom napredovaní u niektorých skupín.

Všimnite si, že tí čo čítajú Posolstvo Grálu, neveria Večným zákonom, tí čo čítajú Bibliu, neveria Posolstvu Grálu, a tí čo čítajú Starý zákon – Tóru, neveria Ježišovmu učeniu. Vskutku zaujímavá zhoda okolnosti, ktorá hovorí o tom, že pre niektorých je prah nového poznania neprekročiteľný.

Ján Anton Sloboda.

Uplne vsetcia sa musime naucit ovladat sa, svoje emocie. Predsa nikomu neublizovat. Diskusia je povolena, tu nikto nikoho nechce napadat, len si podiskutovat. Prejavy nasich emocii ukazu, kto ako zmysla a to je dobre.
 
Pred pár storočiami tvrdili, že zem je plochá, slnko sa otáča okolo zeme, lebo v žiadnom inom "vydaní" sa "nedočítali" nič iné.

Farizeji a zákoníci tvrdili o Ježišovi , že nie je syn Boží, lebo sa to nedočítali v starých textoch.
V 18 storočí navrhli zrušiť patentový úrad, lebo všetko už bolo vynájdené

O Synovi Človeka tvrdili, že nie je, lebo sa dočítali, že má prísť znovu len Ježiš.

Tak čo pozorovateľ,
nepripomína Vám táto argumentácia niečo z vašich "dôkazov"?

Ostatní - Keď ste už taký znalí PG, nechajte každého tak a nevnucujte sa mu. Každý má svoju slobodnú vôľu, tak ako aj vy. A každý si za to nesie sám svoju zodpovednosť , tak ako aj vy.
Tu je pôda putujúcich inšpirovaných Posolstvom Grálu a Večnými Zákonmi.
Ak sa vám ich názory nepáčia - nevnucujte svoje - neotravujte - neprovokujte - nevyvolávajte zlú krv.

Vy ste sem vtrhli so svojimi názormi neakceptujúc slobodnú vôľu týchto ľudí, ktorí majú na ňu svoje právo na ktoré im siahate !

Je to ich "územie" ich slobodná vôľa - a ak sa vám nepáči založte si svoje, ale nelezte do cudzej obývačky ak nie ste pozvaní, alebo sa správajte ako na návšteve a nie ako prepadové komando.
Nemôžete očakávať blahosklonné potľapkávanie, keď hrubo urážate cítenie týchto ľudí, ba sa ešte nad tým vnútorne rozčulujete, že neprijali vaše presvedčenie.