Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

pre pána Potúčka

- „Človek, ktorý verejne pripúšťa, ba priam opisuje, ako sa bytostní prírody ospravedlňujú ľuďom, buď nevie, čo činí, alebo chce takýmto spôsobom zviditeľniť seba, či niekoho nablízku, a povýšiť ho tak na Vyslanca Božieho!"

- „Ja, ako človek sa môžem mýliť, ale SLOVO sa nemýli."

p. Potúček, asi si už nevidíte ďalej ako na špičku nosa, až tak ste zahľadený do seba a zároveň hrdý na svoje "vedenie"...

Váš postoj je ako vystrihnutý z doby, keď cirkev nechala naháňať a mučením likvidovať ľudí, ktorí mali živú skúsenosť s bytostnými pomocníkmi…

Čo by ste Vy a tiež Vám podobný potom robili, keby ste mali v rukách moc???

To si myslíte, že každý je vo svojej zrelosti na tom istom stupni ako Vy sám, to znamená „čitateľom“?

A čo sa týka tejto Vašej neuváženej vety:
- „Takže môj odkaz č. 3 tým zaslepencom, ktorí doteraz ešte nevidia, komu „naleteli na krásne a vyčačkané návnady, za ktorými sa skrýva totálne rúhanie sa Bohu, znie:
Vy, ktorí máte v sebe ešte kúsok pudu sebazáchovy, utekajte čo najskôr a čo najrýchlejšie od ľudí, ktorí Vám budú hovoriť, že sa bytosti prírody v dobe Posledného súdu ospravedlňujú človeku.“

Ten, kto potrebuje vynášať takéto súdy nad druhým, je sám „malým“. Aspoň na takú krátku chvíľu sa blysnete takýmto „skvostom“, mysliac si pritom, že ste na sto percent v práve a nepripúšťate ani na chvíľu, že veci sa môžu javiť celkom inak, než ako ste sám doteraz mohli na ne nahliadnuť.

Ešte sám totižto presne ani neviete, čo to znamená - rúhanie sa Bohu -, to pokojne nechajte na Stvoriteľa a Jeho dokonalo vecne vykonávajúce zákony.

Sám ešte netušíte, čo z Vášho doterajšieho nadobudnutého „vedenia“ budete musieť skôr či neskôr vypustiť alebo natrvalo odložiť, aby ste sám neustrnuli vo vývoji…, tá chvíľa sa totiž ku každému z nás približuje…

Tento Váš „bojový pokrik“ - rúhaš sa Bohu - je Vám asi povedomý z vlastnej minulosti, prečo inak by ste ho boli spomenuli…

Radšej ste mali zvoliť pseudonym ako p. Kopernický, Váš príspevok Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... , mi pripadá ako by bol skutočne od iného človeka…

Je to viac než blamáž „čitateľa“ Večných zákonov…

Verím však, že Vaša čestnosť, ktorú je možno cítiť v spomínanom príspevku, je aj naďalej Vašou súčasťou…


 
Jozef Potúček
Odkaz 3


Pán Jan Marschner, výrobca tzv. Vody Svetla, v jednej zo svojich prednášok, zverejnenej na internete, doslova hovorí:
„Zároveň jsme poznali na některých místech, že bytostní jsou naštvaní na lidi, že lidé jim tam ubližovali, že jim ničili jejich krásné dílo a někde nás už vítali, protože už si to mezi sebou řekli, protože těch míst bylo víc, a když jsme zlomili jakoby to jedno místo, kde to všechno šlo obtížně, tak potom oni si to roznesly tu správu, že tam přijdeme a přítel dokonce říkal, že VIDĚL GNOMA, KTERÝ SE PŘED NÍM POSTAVIL, gnomy jsou asi takhle velikí skřítkové, kteří pracují ve skalách, tak SE MU OMLOUVAL, ŽE NÁM ZNEPŘÍJEMŇOVALI JAKOBY TU CESTU, ALE ŽE NEVĚDĚLI, ŽE JSOU JEŠTĚ LIDÉ JAKO MY.“ ( koniec citátu)

Chcem tu len pripomenúť, že naozaj sa tam mohla objaviť nejaká postava, ktorá sa človeku ospravedlňovala, ale bytosť prírody – gnóm – to určite nebol! Čo to bolo, to nech si každý zodpovie sám.
Bytostný prírody, ktorý sa zachvieva v Božej vôli, sa nikdy nemýli, pozná blížiaceho sa človeka neomylne podľa jeho vyžarovania, takže všetci bytostní prírody vedia neomylne, kto k nim prichádza, tam človeku nepomôže žiadna vonkajšia maska a pretvárka, a teda ani sa nemá táto bytosť prírody začo následne ospravedlňovať tomu, ktorý sa tu na Zemi len učí žiť podľa Božej vôle!
Človek, ktorý verejne pripúšťa, ba priam opisuje, ako sa bytostní prírody ospravedlňujú ľuďom, buď nevie, čo činí, alebo chce takýmto spôsobom zviditeľniť seba, či niekoho nablízku, a povýšiť ho tak na Vyslanca Božieho!
Netreba však zabúdať, že už Syn Boží Ježiš nám pripomínal, že keď slepý vedie slepého, obidvaja padnú do jamy.
Takisto aj Abd-ru-schin nám jasne odkázal:
„Není-li jasného vědění o bytostném působení, není ani duchovního poznání! A bez jasného vědění o duchovnu a jeho působení nemůže vzniknouti ani poznání Boha! Všechno, co je mimo tuto zákonitost, je domýšlivá představa a osobivost, velmi často i zcela vědomá lež!“

Patrí informácia, že sa gnóm ospravedlňoval človeku, k „jasnému vědění o bytostném působení“, alebo je to výmysel a lož? Môže teda prostredníctvom takýchto falošných informácií o bytostiach prírody vzniknúť u hľadajúcich poznanie Boha? Vedú takíto „duchovní pastieri“ hľadajúcich k poznaniu Boha?

Takže môj odkaz č. 3 tým zaslepencom, ktorí doteraz ešte nevidia, komu naleteli na krásne a vyčačkané návnady, za ktorými sa skrýva totálne rúhanie sa Bohu, znie:
Vy, ktorí máte v sebe ešte kúsok pudu sebazáchovy, utekajte čo najskôr a čo najrýchlejšie od ľudí, ktorí Vám budú hovoriť, že sa bytosti prírody v dobe Posledného súdu ospravedlňujú človeku.

Ja, ako človek sa môžem mýliť, ale SLOVO sa nemýli.

Takže záverom dáva jasné vysvetlenie k téme „gnóm“ dokonalé Slovo od Imanuela [Poselství doznívá – Duchovní zárodky]:
„Malá část však, daleko vzdálená od světlých výšin a svou činností úzce spojena s nejhrubší hmotností, jako GNOMOVÉ a tak dále, může býti tak jako mnoho jiného přechodně ovlivněna v hrubohmotnosti žijícími vyvinutými lidskými duchy. Avšak nyní byla možnost této činnosti lidskému duchu opět vzata a tak i tito malí bytostní pomocníci stojí v této době JEN VE SLUŽBĚ VŮLE BOŽÍ a to po dobu soudu i po dobu trvání tisícileté říše.“

 
Je už načase odísť
Myslím si páni a dámy, pre ktorých toto fórum nebolo a nie je ani určené, tak je načase v úplnom pokoji odísť, a nechať ho konečne na pokoji.

Ste v cudzom byte a pravidla tu určuje našťastie vlastník a nie vy. Pokiaľ ste pobúrení a rozhorčení, tak vám nezostáva nič iné len, buď sa prispôsobiť pravidlám majiteľa, alebo nerušené odísť a nekaziť tu konečné ovzdušie.

Preto by som sa chcel poďakovať p. Devinskému, že zakročil, a že už konečné odzvonilo a odzvoní takýmto príspevkom, ktoré majú len jedno za cieľ, pošľapať a pošpiniť poslanie pani Natálií de Lemeny - Makedonovej.

Povedali ste tu už to čo ste mali, tak nechápem, že čo tu ešte pohľadávate?

Preto odíďte v úplnom pokoji a nechajte už tých, ktorí niečomu a niekomu veria, na pokoji. Verím, že ak ste aspoň trošku čestní a slušní ľudia, tak odídete navždy, lebo tuná to nebolo urobené pre vás, ale pre tých, ktorí veria poslaniu pani Makedonovej.

Verím, že to pochopíte, a že už konečne začnete rešpektovať vôľu nás, ktorí v to veríme, a ktorí sme o tom presvedčení.

Čitateľ Večných zákonov.
Pozorovateľ,
svoj anonymný názor Ste tu dali na známosť, otázky Ste položili, odvtedy sa ale bez pozitívneho prínosu do diskusie točíte ako vír stále dokola.
 

I keď so mnou osobne nemusíte súhlasiť, hudba a obraz je univerzálnym jazykom, ktorý doslova chytí za srdce...

http://www.stromyazivot.cz/mediaplayer/index.html

http://video.aol.com/video-detail/celtic-woman-jesu-joy-of-mans-desiring-live/2033401137

 
anonymovi z ... 15.listopad 2007 22:26:32

Položte si ruku na srdce, ak to dokážete pred sebou samým. Niekto taký ako "pozorovateľ" a tiež ním položené otázky sú Vám tu naozaj nevhodné, pýtam sa prečo???

Pripusťme situáciu:
- Čo keď som bol vierovyznaním katolík, no pred istým časom ma viac začala oslovovať tá Pravda, ktorá je v každom náboženstve prítomná, či už v ázijskom alebo európskom meradle, a zároveň okolnosti osudu dopustili, aby som sa mohol dostať k Posolstvu Grálu - Vo Svetle Pravdy?

- Mám preto ako človek pred Stvoriteľom menšiu cenu, ak si NENECHÁM nahovoriť, že isté témy sú naozaj tak, ako sú napísané (mám na mysli napr. knihu Večné zákony, najmä pasáže o UFO a "posolstvo" G.Adamského v spojitosti s obsahom PG?

- Ste si už dopredu istý a tešíte sa z toho, že budem patriť medzi zavrhnutia hodných, ak moje myšlienky nebudú súhlasiť z Vašimi?!

Ja osobne nemám obavy z toho, že by som niekedy možno prišiel k poznaniu, že som sa mýlil, avšak z Vašej reakcie, veľavážený anonym, je cítiť pobúrenosť, hnev a nedostatok pokory v poznávaní Pravdy...

- Prvý budú poslednými, poslední budú prvými -

Nikto to nemá ešte isté, kde vlastne skutočne stojí, rozhoduje to, aký je človek v skutočnosti, a nie kým bol...

 
varovanie z oblohy
Chcel by som upriamiť pohľad na svetové udalosti, ako aj na „signály“, ktoré k nám prichádzajú z hviezd a nie sú náhodné.
Prečítal som si článok o tom čoho všetkého sú schopní vojnoví štváči USA. Podľa článku: http://www.prop.sk/americki_vojnovi_stvaci.html by neváhali použiť jadrové zbrane k napadnutiu Iránu. Podľa uvedeného článku pravdepodobne chceli uskutočniť jadrový útok počas návštevy Putina v Iráne s tým že by aj on sám zahynul a tak by bola oslabená Ruská protiofenzíva. Raketa bola údajne odpálená, ale krátko po štarte zostrelená vlastnou armádou.
V tejto kritickej situácii prichádza kométa 17P/Holmes, ktorá v októbri náhle milión násobne zväčšila svoju jasnosť. Podľa článku: http://www.whatdoesitmean.com/index1045.htm prichádza táto kométa zo smeru súhvezdia Perseus a jeho hviezdy Algol, ktorá sa arabsky volá hviezda Démona, hebrejsky Satanova hlava. V histórii bola zaznamenaná iba jedna náhle zjasnená hviezda, ktorou bola tá Betlehemská. Preto význam kométy 17P/Holmes a jej zjasnenia môže znamenať mimoriadne varovanie,
že sa človek na jeseň roku 2007 ocitol tesne nad priepasťou, ktorá by sa otvorila jadrovou vojnou okolo Iránu.
 
Abd-ru-shin:
„Nechci se zde pouštěti do podrobností, aby vlastní obraz dění nešel příliš do široka. K tomu podám pro pozemskou vědu ještě knihy ke studiu jednotlivých dějů, jako na příklad o vývoji na jednotlivých úrovních, jejich vzájemné působení atd. Nic nesmí se přeskočiti, jinak se přivodí mezera, která lidskému vědění ihned velí, aby stanulo…“

Peter Franko:
„Z toho plynie, že pôvodná predvojnová verzia ostáva v platnosti, a každé vyrieknuté Slovo Pána Abdrushina sa vyplní do poslednej bodky!“

 
Pán Karel z toho plynie, že zavádza Hnutie Grálu. Pretože Slovo Pána Abdrushina je dokonalé.

Z toho plynie, že pôvodná predvojnová verzia ostáva v platnosti, a každé vyrieknuté Slovo Pána Abdrushina sa vyplní do poslednej bodky!

Peter Franko
 
A aké Posolstvo čítate Vy Pozorovateľ, predvojnové alebo povojnové?

Kto podľa Vás urobil úpravy povojnového vydania Posolstvá Grálu, keď je jasné, že Abdrushin to neurobil?

Ale tu nadobúdam ten dojem, že ďalší len z tých, ktorý by tak rád hádzal po niekom kameňom, hoci on sám nato právo nemá, leda žeby bol sám taký čistý sťa horský prameň!
P.S. Pozorovateli patří dík za věcnost...
 
Z Vaši odpovědi plyne, že Pán byl nedokonalý, protože na vlastní pokyn nechal svého času vyjmout závěrečné prohlášení ve svém Poselství. Vaše odpověď je velice zavádějící a plná mezer. Leckterý "imanuelita" nešní doby, leckterý samozvaný povolaný současnosti by mohl taky říci, že o ňem Pán ve svém Slově píše a záleží jenom na čtenáři, aby si takovou "zvěst" v Poselství dohledal. Jak omezená strnulost v chápaní...

- Prečo je G. Adamski spomínaný vo VZ dávaný do súvislosti so vznešeným obsahom PG ?
- Je G. Adamski ako kontaktér dôveryhodná osoba?
- Nevaroval autor PG pre kontaktérmi a pochybnými médiami, ktorí budú vystupovať pod rôznymi hoc vznešenými menami?
- Pochopil vôbec správne pán Adamski PG a literatúru s tým súvisiacu?

- "Nečakajte, že tieto otázky bude zodpovedávať niekto za Vás, lebo sú to Vaše otázky, na ktoré musíte nájsť sám odpoveď." - p.Ivan, nepýtal som sa osobne Vás, hovorte len za svoju osobu...

- "Na záver moje otázky na Vás: Kde ste boli, keď bolo možné Vaše otázky položiť priamo autorke ? Prečo ich kladiete dnes, keď nie je nikto povolaný a schopný na ne odpovedať ? Nie je to určitý druh alibizmu ?"… - Otázky kladiem preto, či je vôbec niekto z ľudí, ktorý čítali VZ "povolaný a schopný" na ne odpovedať. A ak niekto nemôže z určitých dôvodov sa zúčastniť sa niektorej z prednášok, považujete to po čase hneď za ALIBIZMUS?
- „A len tak mimochodom, ona ako vydavateľka tie knihy len vydávala na zakázku a objednávku autora či prekladateľa, ako ste to správne uviedli v anotácii, čo je potom dosť neférové, je osobne ju spájať s textom a myšlienkami uvedených kníh.“… - To nie je len tak mimochodom, ak predsa chcem niečo vydávať, tak najskôr musím súhlasiť s obsahom nejakej knihy, inak do toho nevložím čas, energiu, či peniaze... myslím, že je to dosť vážna téma, nie vydanie nejakého bulvárneho plátku. Prečo sa témy blízke Raeliánov, UFO a G.Adamski vyskytuje vo Večných zákonoch, ak spisovateľka berie za základ Posolstvo Grálu???

P.S.
Autor PG napísal v Doslove:
"Moje Posolstvo musíte nechať nezmenené od prvého do posledného slova, ak vám má byť prospešné. Vy ho musíte najskôr prežiť v sebe, aby ste potom podľa neho navonok mohli usporiadať svoj život!"
 
Pre pozorovateľa. Na Vašu otázku tu položenú si odpovedzte sami. Pravdepodobne už máte odpoveď pripravenú. A keď si sami v sebe odpoviete, tak si položte otázku čo táto odpoveď dokazuje?

Takto ako sa teraz pýtate Vy pozorovateľ sa pýtali farizeji aj Pána Ježiša, že kde v Starom Zákone sa nachádzajú Slová, ktoré Pán Ježiš vyslovil? Ich cieľom bolo Pána Ježiša zosmiešniť, vyhlásiť za rúhača voči Bohu a nakoniec zavraždiť. Jeho Božieho Syna!

Tak isto cirkev sa pýtala Pána Abdrushina, že kde sa v Biblií píše to čo on hovorí? Ich cieľom bolo len svoje ovečky odradiť od Slova a za každú cenu si udržať svoju moc.

Tak isto sa teraz pýtate Vy pozorovateľ, že kde v Posolstve Grálu sa hovorí to čo hovorí Pani Makedonová?

Položím Vám aj ja jednu otázku. Nevadí Vám, že Hnutie Grálu zasiahlo do Slova Posolstvo Grálu? Pričom Pán Abdrushin to vyslovene zakázal! Nemyslíte si, že obhajoba Hnutia Grálu, že Pán to mohol urobiť by bolo v skutočnosti od Pána Abdrushina len popretím seba samého a prejav nedokonalosti. Veď Slovo je dokonalé a nezmeniteľné, každá zmena by bola len prejavom nedokonalosti. Slovo je čin. Slovo sa stáva okamžite skutkom. A od počiatku je dokonalé.

Peter Franko

P.S. Ohľadom dopravných prostriedkov bližšie ja neviem odpovedať. Avšak v Posolstve Grálu sa nikde nehovorí, že dopravné prostriedky v stvorení neexistujú.

Pri stretnutí s niečím novým sa ja nepýtam či to nové sa v Posolstve Grálu nachádza alebo nenachádza. Inak by predsa nebolo novým. Keby sme sa takto pýtali ako by sme spoznali, že Posolstvo Grálu je Pravdou a Abdrushin je Imanuelom Parsifalom. Kto sa takto pýta len dokazuje, že sa uzavrel, stagnuje a nič nové už nedokáže prijať. Pre neho je každé vysvetľovanie už dopredu zbytočné.

Vo Večných Zákonoch sa hovorí konkrétnejšie o novom dianí, ako sa bude diať očista, vrchol súdu a budovanie ríše mieru.

Svojím dielom Pani Makedonová nič neruší na Slove Posolstvo Grálu! Nestavia svoje dielo na tom, že musí platiť jej dielo len ak sa niečo zmení na Posolstve Grálu. Nič také! Prijatím Večných Zákonov netreba nič zmeniť, opraviť na Slove.

Teraz pred vrcholom očisty však ľudia majú byť o všetkom oboznámení aby sa pripravili na očistu, konečný súd a na výstavbu tisícročnej ríše. Svojím dielom nadväzuje na Posolstvo Grálu od Abdrushina, a to odhaľovaním toho čo Imanuel Parsifal Abdrushin zahalil, zapečatil pred temnom.

Tak ako prijímal Ján „Zjavenie Jána“ od Imanuela po Ježišovom odchode zo zeme, tak isto prijímala Pani Makedonová „Večné Zákony“ od Imanuela. Autorom Zjavenia Jána a Večných Zákonov je Imanuel.

Citujem z prednášky „Já posílám vás!“ od nášho Pána Abdrushina „... Nedal jsem vám Poselství proto, abyste je předávali dále lidem pouze podle svého dobrého zdání, nýbrž požaduji, aby zústalo NEDOTČENO ve všem, co v sobé skrývá a čím je! Kdo chce pozměniti nejmenší smysl, nejmenší slovo, i kdyš s nejlepším úmyslem, ten se proviňuje! Jest to svaté Slovo Boží, na kterém nesmí člověk nic zmenit, aby si to snad učinil pohodlnejší nebo přizpúsobil lehčímu porozumení líných lidských duchú.“


 
Re>Peter ... 14.listopad 2007 14:24:14 Ake dopravné prostriedky sa podľa vás použivajú? Ide mi hľavné o tých, ktotý zomreli, a prešli do zahrobia, aj u tých sa použivajú dopravné prostriedky? Veď potom by samuseli použivať od začiatkú stvorenia? Ďakujem
 
re: zopár otázok
Pozorovateľ, je veľmi dobre, že ste boli schopný zformovať svoje otázky, pokiaľ za tým nie je zlé chcenie. Nečakajte, že tieto otázky bude zodpovedávať niekto za Vás, lebo sú to Vaše otázky, na ktoré musíte nájsť sám odpoveď.
Nie tu na webe, ale v tichu svojho vnútra. Dnes Vám už žiadny človek nemôže dať odpoveď na Vaše otázky , lebo tí čo boli na to povolaní už tu nie sú.
A pokiaľ by Vám niekto aj bol schopný zopovedať na Vaše otázky a odpovede by neboli v súlade s Vaším presvedčením - čo potom - akceptujete jeho cítenie a presvedčenie ? Asi nie, preto na svoje otázky musíte hľadať odpoveď len Vy sám.

Z formy kladenia Vašich otázok však ja cítim pripravenosť na zosmiešnenie každého, kto sa vyjadrí ináč ako je Vaše presvedčenie.


Na záver moje otázky na Vás:
Kde ste boli, keď bolo možné Vaše otázky položiť priamo autorke ? Prečo ich kladiete dnes, keď nie je nikto povolaný a schopný na ne odpovedať ? Nie je to určitý druh alibizmu ?

P.S.
Sama vydavateľka sa o knihe "Čo mi povedal mimozemšťan" neskôr vyjadrila ako o svojej nesprávnej podnikateľskej voľbe vydať preklad tejto knihy.
Čiže verejne priznala svoj omyl.
Kto je tu toho schopný?!
A len tak mimochodom, ona ako vydavateľka tie knihy len vydávala na zakázku a objednávku autora či prekladateľa, ako ste to správne uviedli v anotácii, čo je potom dosť neférové, je osobne ju spájať s textom a myšlienkami uvedených kníh.
Ivan
G.Adamski, UFO, hnutie Raeliáni a p.Makedonová...

Skúste prosím vysvetliť, kde v Posolstve Grálu sa píše o praduchovnej UFO lodi, ktorú spomína p.Makedonová – konkrétne prosím, v ktorom vydaní PG...

Nemala p.Makedonová vo svojom vydavateľstve NATAJOGA k téme UFO tiež blízko?

Kniha - Čo mi povedal mimozemšťan - bola v roku 1990 v nakladateľstve NATAJOGA preložená z francúzskeho originálu "Le Livre qui dit la Vérité" (Kniha, ktorá hovorí pravdu) - (c) L'Edition du Message 1974. Autor: Claude Vorilhon - RAEL. -
http://raeliani.unas.cz/cpm.html
http://raeliani.unas.cz/slovakZI.html

O obsahovej stránke tejto knihy sa teraz vyjadrovať nebudem, či hovorí pravdu, ako sa hovorí v nadpise, nech si každý prežije sám na sebe…

Táto kniha bola v jej vydavateľstve NATAJOGA preložená a u p r a v e n á vypustením určitých pasáží a kapitol oproti jej pôvodému vydaniu, to znamená originálu. Otázka znie - Prečo?

Môžme teraz povedať, že spravila s k r á t e n ú v e r z i u , takisto ako to bolo v prípade Posolstva Grálu od Abd-ru-shina. Otázka znie - PREČO???

Na uvedenej web stránke http://raeliani.unas.cz/cpm.html odporúčam prečítať si text označený červeným písmom. Dajú sa tam nájsť podobné témy, ktoré sú v jej vydaniach Večných zákonov. Vo Večných zákonoch sú potom tieto témy akoby „vpasované“ do pôvodnej formy či obsahu knihy Posolstvo Grálu, ktorú je bežne dostať v kníhkupectvách prostredníctvom vydavateľstva Efezus - Slovenská Ľupča.

Ako však súvisí tento počin p. Makedonovej (vydanie knihy - Čo mi povedal mimozemšťan ) s jej neskoršou „vysokou duchovnou úlohou“, v ktorej sa neskoršie prehlásila za Svanhildu?
Prečo si potom brala na „pomoc“ témy z Raeliánskeho hnutia? Toto je vskutku nepochopiteľné…

Zo spomínaného je vidieť, že p. Makedonovej nechýbala túžba hľadať Pravdu, no v určitom období akoby prestala mať kontrolu nad sebou samou a snažila sa vytvoriť niečo „NOVÉ“ postupným zlučovaním určitých pasáží, odsekov či celých kapitol z rôznych vydaní, ktoré vo svojom obsahu chceli ľuďom priniesť Pravdu.

Na celkový obsah Večných zákonov od p.Makedonovej je potom možné nahliadnuť tak, ako to OSOBNE vo vtedajšej dobe vo svojej duchovnej zrelosti chápala sama pani Natália de Lemeny - Makedonová…

Knihy vydavateľstva NATAJOGA voľne dostupné:

1. Perfektná nemčina bez gramatiky / Natália De Lemeny-Makedonová

2. Nostradamus. Koniec tisícročia / Peter Lorie, V.J. Hewitt, prel. Valéria Valovičová

3. Hodiny rozkoše / Ashley Thirleby - tantra

4. Čo mi povedal mimozemšťan / Claude Varilhon, prel. Zuzana Krampelová

5. Gravidjoga / Natália Makedonová

6. Kniha duchov / Allan Kardec

7. Ostrov Atlantis dýcha / Slavomír Chren, ilustr. Jozef Balla

8. Numerológia / / Harish Johari, prel. Ľubica Lehotská, prel. Lýdia Korecká

 
pre p. Franka
- za vašu odpoveď je možné považovať reakciu ... 14.listopad 2007 10:32:15, ktorá je však vo svojom obsahu nedostatočná...

- vaše slová":
"Téma UFO, vesmírne lode a podobne. Niektorý pozorovatelia sa asi domnievajú, že duchovné bytosti, ktoré putujú stvorením sa asi len tak vznášajú v priestore. Pritom nevedia čo je to priestor. To nie je vzduchoprázdno. Ale má tiež svoju formu." - úsmevná úvaha, takže nás čakajú UFO taxíky za Mliečnou cestou... :-)

"Tak isto aj stvorenie je jedným celkom a medzi jednotlivými planétami sa bytosti prepravujú ako keby loďami z ostrova na ostrov." - Stvorenie je síce jedným celkom, ale s mnohými úrovňami, ktoré v prirodzenosti Božieho vyžarovania prísne sledujú zákonitosti v odstupňovaní a následnom ochladzovaní tohoto vyžarovania.

 
Svetlé dopravné prostriedky nie sú technické stroje, sú sformované bytostnými.

Tak aj naša planéta zem je v skutočnosti dopravným prostriedkom sformovaným bytostnými. My ľudia svojím chcením udávame tejto zemi smer. K svetlu alebo k temnu.

Avšak je rozhodnuté, nám ľudom bolo odobraté právo ovládať toto pozdejšie stvorenie. Ľudstvo v súde je zbavené práv ovládať pozdejšie stvorenie ako vedúce a formujúce. Planéta zem v očistných búrkach vystúpi do oblasti pôsobenia Svetla. Momentálne sa nachádzame v úrovniach temna. Preto toľké napádanie, to je zo strachu a z prejavujúcej sa obavy. Čoskoro tento strach tých, ktorí mu podliehajú natoľko ovládne, že vyženie svoje ovocie – nenávisť. Avšak zachovajme pokoj a dôverujeme Božej spravodlivosti.

Na zemi bude po súde vládnuť len Božia Vôľa, pod vedením Božieho vyslanca Imanuela. Od každého jednotlivca závisí či sa stane obyvateľom ríše mieru alebo nie. Závisí to od jeho dobrovoľného rozhodnutia podriadiť sa Božej Vôli. Nasledovať SLOVO!

Dopravné prostriedky môžeme chápať aj ako ochranné schránky. Veď aj naše pozemské telo je takouto ochrannou schránkou akoby dopravným prostriedkom. Ako hovorí MUDr. Rusnák v svojich prednáškach telo je našim autíčkom v ktorom sedí náš duch a pohybuje ním.

Peter Franko
 
Téma UFO, vesmírne lode a podobne.
Niektorý pozorovatelia sa asi domnievajú, že duchovné bytosti, ktoré putujú stvorením sa asi len tak vznášajú v priestore. Pritom nevedia čo je to priestor. To nie je vzduchoprázdno. Ale má tiež svoju formu.
Nehovoril Pán Abdrushin o ostrovoch Ruží, ostrove Ľalie , o Labutiom ostrove. Nehovoril, že tieto ostrovy z času na čas navštevujú vyššie duchovné bytosti? Ako asi? Nie je azda nižšia úroveň podobou vyššej úrovne? Ak sú tu na zemi dopravné prostriedky, lietame do vesmíru dôkazom toho , že tak podobne je to aj vo vyšších úrovniach?
Pri pohľade na stvorenie zhora dole je stvorenie jedným celkom. Veď aj naše kontinenty plávajú po zemskej magme a ako sa prepravujeme medzi kontinentmi? Tak ako je naša zem jedným celkom a prepravujeme sa po mori z ostrova na ostrov loďami. Tak isto aj stvorenie je jedným celkom a medzi jednotlivými planétami sa bytosti prepravujú ako keby loďami z ostrova na ostrov.
Veď aj naša zem sa nevznáša len tak v priestore ale pláva v priestore, ktorý má svoju jemnejšiu formu. Vzhliadnite na zákon príťažlivosti rovnorodého, zákon tiaže, zákon pohybu, po čom ľudia túžia tým smerom ide aj naša planéta. V priebehu očisty zbavovaním sa temných nánosov bude sa zem dvíhať do svetlejších úrovní. V stvorení je čulí život!

Niektorí pozorovatelia na tomto fóre ako málo vnímajú Božiu dokonalosť, ako málo vnímajú dokonalosť stvorenia!

Peter Franko