Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****


- Prečo je G. Adamski spomínaný vo VZ dávaný do súvislosti so vznešeným obsahom PG ?
- Je G. Adamski ako kontaktér dôveryhodná osoba?
- Nevaroval autor PG pre kontaktérmi a pochybnými médiami, ktorí budú vystupovať pod rôznymi hoc vznešenými menami?
- Pochopil vôbec správne pán Adamski PG a literatúru s tým súvisiacu?

- "Nečakajte, že tieto otázky bude zodpovedávať niekto za Vás, lebo sú to Vaše otázky, na ktoré musíte nájsť sám odpoveď." - p.Ivan, nepýtal som sa osobne Vás, hovorte len za svoju osobu...

- "Na záver moje otázky na Vás: Kde ste boli, keď bolo možné Vaše otázky položiť priamo autorke ? Prečo ich kladiete dnes, keď nie je nikto povolaný a schopný na ne odpovedať ? Nie je to určitý druh alibizmu ?"… - Otázky kladiem preto, či je vôbec niekto z ľudí, ktorý čítali VZ "povolaný a schopný" na ne odpovedať. A ak niekto nemôže z určitých dôvodov sa zúčastniť sa niektorej z prednášok, považujete to po čase hneď za ALIBIZMUS?
- „A len tak mimochodom, ona ako vydavateľka tie knihy len vydávala na zakázku a objednávku autora či prekladateľa, ako ste to správne uviedli v anotácii, čo je potom dosť neférové, je osobne ju spájať s textom a myšlienkami uvedených kníh.“… - To nie je len tak mimochodom, ak predsa chcem niečo vydávať, tak najskôr musím súhlasiť s obsahom nejakej knihy, inak do toho nevložím čas, energiu, či peniaze... myslím, že je to dosť vážna téma, nie vydanie nejakého bulvárneho plátku. Prečo sa témy blízke Raeliánov, UFO a G.Adamski vyskytuje vo Večných zákonoch, ak spisovateľka berie za základ Posolstvo Grálu???

P.S.
Autor PG napísal v Doslove:
"Moje Posolstvo musíte nechať nezmenené od prvého do posledného slova, ak vám má byť prospešné. Vy ho musíte najskôr prežiť v sebe, aby ste potom podľa neho navonok mohli usporiadať svoj život!"
 
Pre pozorovateľa. Na Vašu otázku tu položenú si odpovedzte sami. Pravdepodobne už máte odpoveď pripravenú. A keď si sami v sebe odpoviete, tak si položte otázku čo táto odpoveď dokazuje?

Takto ako sa teraz pýtate Vy pozorovateľ sa pýtali farizeji aj Pána Ježiša, že kde v Starom Zákone sa nachádzajú Slová, ktoré Pán Ježiš vyslovil? Ich cieľom bolo Pána Ježiša zosmiešniť, vyhlásiť za rúhača voči Bohu a nakoniec zavraždiť. Jeho Božieho Syna!

Tak isto cirkev sa pýtala Pána Abdrushina, že kde sa v Biblií píše to čo on hovorí? Ich cieľom bolo len svoje ovečky odradiť od Slova a za každú cenu si udržať svoju moc.

Tak isto sa teraz pýtate Vy pozorovateľ, že kde v Posolstve Grálu sa hovorí to čo hovorí Pani Makedonová?

Položím Vám aj ja jednu otázku. Nevadí Vám, že Hnutie Grálu zasiahlo do Slova Posolstvo Grálu? Pričom Pán Abdrushin to vyslovene zakázal! Nemyslíte si, že obhajoba Hnutia Grálu, že Pán to mohol urobiť by bolo v skutočnosti od Pána Abdrushina len popretím seba samého a prejav nedokonalosti. Veď Slovo je dokonalé a nezmeniteľné, každá zmena by bola len prejavom nedokonalosti. Slovo je čin. Slovo sa stáva okamžite skutkom. A od počiatku je dokonalé.

Peter Franko

P.S. Ohľadom dopravných prostriedkov bližšie ja neviem odpovedať. Avšak v Posolstve Grálu sa nikde nehovorí, že dopravné prostriedky v stvorení neexistujú.

Pri stretnutí s niečím novým sa ja nepýtam či to nové sa v Posolstve Grálu nachádza alebo nenachádza. Inak by predsa nebolo novým. Keby sme sa takto pýtali ako by sme spoznali, že Posolstvo Grálu je Pravdou a Abdrushin je Imanuelom Parsifalom. Kto sa takto pýta len dokazuje, že sa uzavrel, stagnuje a nič nové už nedokáže prijať. Pre neho je každé vysvetľovanie už dopredu zbytočné.

Vo Večných Zákonoch sa hovorí konkrétnejšie o novom dianí, ako sa bude diať očista, vrchol súdu a budovanie ríše mieru.

Svojím dielom Pani Makedonová nič neruší na Slove Posolstvo Grálu! Nestavia svoje dielo na tom, že musí platiť jej dielo len ak sa niečo zmení na Posolstve Grálu. Nič také! Prijatím Večných Zákonov netreba nič zmeniť, opraviť na Slove.

Teraz pred vrcholom očisty však ľudia majú byť o všetkom oboznámení aby sa pripravili na očistu, konečný súd a na výstavbu tisícročnej ríše. Svojím dielom nadväzuje na Posolstvo Grálu od Abdrushina, a to odhaľovaním toho čo Imanuel Parsifal Abdrushin zahalil, zapečatil pred temnom.

Tak ako prijímal Ján „Zjavenie Jána“ od Imanuela po Ježišovom odchode zo zeme, tak isto prijímala Pani Makedonová „Večné Zákony“ od Imanuela. Autorom Zjavenia Jána a Večných Zákonov je Imanuel.

Citujem z prednášky „Já posílám vás!“ od nášho Pána Abdrushina „... Nedal jsem vám Poselství proto, abyste je předávali dále lidem pouze podle svého dobrého zdání, nýbrž požaduji, aby zústalo NEDOTČENO ve všem, co v sobé skrývá a čím je! Kdo chce pozměniti nejmenší smysl, nejmenší slovo, i kdyš s nejlepším úmyslem, ten se proviňuje! Jest to svaté Slovo Boží, na kterém nesmí člověk nic zmenit, aby si to snad učinil pohodlnejší nebo přizpúsobil lehčímu porozumení líných lidských duchú.“


 
Re>Peter ... 14.listopad 2007 14:24:14 Ake dopravné prostriedky sa podľa vás použivajú? Ide mi hľavné o tých, ktotý zomreli, a prešli do zahrobia, aj u tých sa použivajú dopravné prostriedky? Veď potom by samuseli použivať od začiatkú stvorenia? Ďakujem
 
re: zopár otázok
Pozorovateľ, je veľmi dobre, že ste boli schopný zformovať svoje otázky, pokiaľ za tým nie je zlé chcenie. Nečakajte, že tieto otázky bude zodpovedávať niekto za Vás, lebo sú to Vaše otázky, na ktoré musíte nájsť sám odpoveď.
Nie tu na webe, ale v tichu svojho vnútra. Dnes Vám už žiadny človek nemôže dať odpoveď na Vaše otázky , lebo tí čo boli na to povolaní už tu nie sú.
A pokiaľ by Vám niekto aj bol schopný zopovedať na Vaše otázky a odpovede by neboli v súlade s Vaším presvedčením - čo potom - akceptujete jeho cítenie a presvedčenie ? Asi nie, preto na svoje otázky musíte hľadať odpoveď len Vy sám.

Z formy kladenia Vašich otázok však ja cítim pripravenosť na zosmiešnenie každého, kto sa vyjadrí ináč ako je Vaše presvedčenie.


Na záver moje otázky na Vás:
Kde ste boli, keď bolo možné Vaše otázky položiť priamo autorke ? Prečo ich kladiete dnes, keď nie je nikto povolaný a schopný na ne odpovedať ? Nie je to určitý druh alibizmu ?

P.S.
Sama vydavateľka sa o knihe "Čo mi povedal mimozemšťan" neskôr vyjadrila ako o svojej nesprávnej podnikateľskej voľbe vydať preklad tejto knihy.
Čiže verejne priznala svoj omyl.
Kto je tu toho schopný?!
A len tak mimochodom, ona ako vydavateľka tie knihy len vydávala na zakázku a objednávku autora či prekladateľa, ako ste to správne uviedli v anotácii, čo je potom dosť neférové, je osobne ju spájať s textom a myšlienkami uvedených kníh.
Ivan
G.Adamski, UFO, hnutie Raeliáni a p.Makedonová...

Skúste prosím vysvetliť, kde v Posolstve Grálu sa píše o praduchovnej UFO lodi, ktorú spomína p.Makedonová – konkrétne prosím, v ktorom vydaní PG...

Nemala p.Makedonová vo svojom vydavateľstve NATAJOGA k téme UFO tiež blízko?

Kniha - Čo mi povedal mimozemšťan - bola v roku 1990 v nakladateľstve NATAJOGA preložená z francúzskeho originálu "Le Livre qui dit la Vérité" (Kniha, ktorá hovorí pravdu) - (c) L'Edition du Message 1974. Autor: Claude Vorilhon - RAEL. -
http://raeliani.unas.cz/cpm.html
http://raeliani.unas.cz/slovakZI.html

O obsahovej stránke tejto knihy sa teraz vyjadrovať nebudem, či hovorí pravdu, ako sa hovorí v nadpise, nech si každý prežije sám na sebe…

Táto kniha bola v jej vydavateľstve NATAJOGA preložená a u p r a v e n á vypustením určitých pasáží a kapitol oproti jej pôvodému vydaniu, to znamená originálu. Otázka znie - Prečo?

Môžme teraz povedať, že spravila s k r á t e n ú v e r z i u , takisto ako to bolo v prípade Posolstva Grálu od Abd-ru-shina. Otázka znie - PREČO???

Na uvedenej web stránke http://raeliani.unas.cz/cpm.html odporúčam prečítať si text označený červeným písmom. Dajú sa tam nájsť podobné témy, ktoré sú v jej vydaniach Večných zákonov. Vo Večných zákonoch sú potom tieto témy akoby „vpasované“ do pôvodnej formy či obsahu knihy Posolstvo Grálu, ktorú je bežne dostať v kníhkupectvách prostredníctvom vydavateľstva Efezus - Slovenská Ľupča.

Ako však súvisí tento počin p. Makedonovej (vydanie knihy - Čo mi povedal mimozemšťan ) s jej neskoršou „vysokou duchovnou úlohou“, v ktorej sa neskoršie prehlásila za Svanhildu?
Prečo si potom brala na „pomoc“ témy z Raeliánskeho hnutia? Toto je vskutku nepochopiteľné…

Zo spomínaného je vidieť, že p. Makedonovej nechýbala túžba hľadať Pravdu, no v určitom období akoby prestala mať kontrolu nad sebou samou a snažila sa vytvoriť niečo „NOVÉ“ postupným zlučovaním určitých pasáží, odsekov či celých kapitol z rôznych vydaní, ktoré vo svojom obsahu chceli ľuďom priniesť Pravdu.

Na celkový obsah Večných zákonov od p.Makedonovej je potom možné nahliadnuť tak, ako to OSOBNE vo vtedajšej dobe vo svojej duchovnej zrelosti chápala sama pani Natália de Lemeny - Makedonová…

Knihy vydavateľstva NATAJOGA voľne dostupné:

1. Perfektná nemčina bez gramatiky / Natália De Lemeny-Makedonová

2. Nostradamus. Koniec tisícročia / Peter Lorie, V.J. Hewitt, prel. Valéria Valovičová

3. Hodiny rozkoše / Ashley Thirleby - tantra

4. Čo mi povedal mimozemšťan / Claude Varilhon, prel. Zuzana Krampelová

5. Gravidjoga / Natália Makedonová

6. Kniha duchov / Allan Kardec

7. Ostrov Atlantis dýcha / Slavomír Chren, ilustr. Jozef Balla

8. Numerológia / / Harish Johari, prel. Ľubica Lehotská, prel. Lýdia Korecká

 
pre p. Franka
- za vašu odpoveď je možné považovať reakciu ... 14.listopad 2007 10:32:15, ktorá je však vo svojom obsahu nedostatočná...

- vaše slová":
"Téma UFO, vesmírne lode a podobne. Niektorý pozorovatelia sa asi domnievajú, že duchovné bytosti, ktoré putujú stvorením sa asi len tak vznášajú v priestore. Pritom nevedia čo je to priestor. To nie je vzduchoprázdno. Ale má tiež svoju formu." - úsmevná úvaha, takže nás čakajú UFO taxíky za Mliečnou cestou... :-)

"Tak isto aj stvorenie je jedným celkom a medzi jednotlivými planétami sa bytosti prepravujú ako keby loďami z ostrova na ostrov." - Stvorenie je síce jedným celkom, ale s mnohými úrovňami, ktoré v prirodzenosti Božieho vyžarovania prísne sledujú zákonitosti v odstupňovaní a následnom ochladzovaní tohoto vyžarovania.

 
Svetlé dopravné prostriedky nie sú technické stroje, sú sformované bytostnými.

Tak aj naša planéta zem je v skutočnosti dopravným prostriedkom sformovaným bytostnými. My ľudia svojím chcením udávame tejto zemi smer. K svetlu alebo k temnu.

Avšak je rozhodnuté, nám ľudom bolo odobraté právo ovládať toto pozdejšie stvorenie. Ľudstvo v súde je zbavené práv ovládať pozdejšie stvorenie ako vedúce a formujúce. Planéta zem v očistných búrkach vystúpi do oblasti pôsobenia Svetla. Momentálne sa nachádzame v úrovniach temna. Preto toľké napádanie, to je zo strachu a z prejavujúcej sa obavy. Čoskoro tento strach tých, ktorí mu podliehajú natoľko ovládne, že vyženie svoje ovocie – nenávisť. Avšak zachovajme pokoj a dôverujeme Božej spravodlivosti.

Na zemi bude po súde vládnuť len Božia Vôľa, pod vedením Božieho vyslanca Imanuela. Od každého jednotlivca závisí či sa stane obyvateľom ríše mieru alebo nie. Závisí to od jeho dobrovoľného rozhodnutia podriadiť sa Božej Vôli. Nasledovať SLOVO!

Dopravné prostriedky môžeme chápať aj ako ochranné schránky. Veď aj naše pozemské telo je takouto ochrannou schránkou akoby dopravným prostriedkom. Ako hovorí MUDr. Rusnák v svojich prednáškach telo je našim autíčkom v ktorom sedí náš duch a pohybuje ním.

Peter Franko
 
Téma UFO, vesmírne lode a podobne.
Niektorý pozorovatelia sa asi domnievajú, že duchovné bytosti, ktoré putujú stvorením sa asi len tak vznášajú v priestore. Pritom nevedia čo je to priestor. To nie je vzduchoprázdno. Ale má tiež svoju formu.
Nehovoril Pán Abdrushin o ostrovoch Ruží, ostrove Ľalie , o Labutiom ostrove. Nehovoril, že tieto ostrovy z času na čas navštevujú vyššie duchovné bytosti? Ako asi? Nie je azda nižšia úroveň podobou vyššej úrovne? Ak sú tu na zemi dopravné prostriedky, lietame do vesmíru dôkazom toho , že tak podobne je to aj vo vyšších úrovniach?
Pri pohľade na stvorenie zhora dole je stvorenie jedným celkom. Veď aj naše kontinenty plávajú po zemskej magme a ako sa prepravujeme medzi kontinentmi? Tak ako je naša zem jedným celkom a prepravujeme sa po mori z ostrova na ostrov loďami. Tak isto aj stvorenie je jedným celkom a medzi jednotlivými planétami sa bytosti prepravujú ako keby loďami z ostrova na ostrov.
Veď aj naša zem sa nevznáša len tak v priestore ale pláva v priestore, ktorý má svoju jemnejšiu formu. Vzhliadnite na zákon príťažlivosti rovnorodého, zákon tiaže, zákon pohybu, po čom ľudia túžia tým smerom ide aj naša planéta. V priebehu očisty zbavovaním sa temných nánosov bude sa zem dvíhať do svetlejších úrovní. V stvorení je čulí život!

Niektorí pozorovatelia na tomto fóre ako málo vnímajú Božiu dokonalosť, ako málo vnímajú dokonalosť stvorenia!

Peter Franko
 
Emil alias wasab
zmena pseu. + Viktorii
Nakoľko niekto začal tiež používať pseudonym "Emil" v príspevku "Emil ... 14.listopad 2007 3:06:04" mením na wasab. Viktorii: Aj ja som o tom rozmýšľal, že toto forum asi nie je preto určené a niektorých by to pobúrilo. Na druhej strane by to snáď bolo dobré, z iných dôvodov, ale tie tu nechecm rozoberať... Chel som vás poprosit o radu a váš názor z pohľadu ženského a pohľadu človeka, ktorý chce žiť podľa Božích zákonov. Ak by ste boli ochotná napíšte mi mimo tohto fóra na wasab@zoznam.sk (EMIL - wasab)
 
JAN. jan.jan@post.sk 
14.11.1998


Týmto príspevkom, chcem nadviazať na môj príspevok z 7.11.2007 - http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5534117#article-5534117 , keď som mimo iné zverejnil rozhovor s pani Natáliou de Lemeny – Makedonovou, ktorý bol urobený pred deviatimi rokmi toho dňa. A keďže dnes máme 14.11.2007, tak je na mieste, aby bol dnes uverejnený ďalší rozhovor s pisateľkou Večných zákonov, ktorý bol urobený práve v tento deň, presné opäť pred deviatimi rokmi, ktorý veľa ozrejmuje a vysvetľuje tým, ktorí sú ochotní tomu načúvať, lebo vedia, že je im to k pomoci.

Ján Anton Sloboda.


http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5561567#article-5561567

 
Emil
Tak sa mi zda Emil, ze najlepsie bude ak si s Tvojimi problemami skusis poradit sam. Vies ako to moze dopadnut ak Ti teraz zacnu radit viaceri, hlava sa Ti zamota. Skus vnimat signaly okolo Teba, ktore urcite dostanes ak sa otvoris smerom, ktory si len Ty sam vyberies. Ja Ta urcite nechcem manipulovat. Zelam Ti vsetko dobre na Tvojej ceste zivotom, najdes len co Ty sam chces a po com tuzis - slobodna vola - vnutorny hlas. Prosim Ta nedaj sa manipulovat bud sam sebou.
 
zopár otázok...

Skúste prosím vysvetliť, kde v PG sa píše o praduchovnej UFO lodi, ktoré spomína p.Makedonová.

- Prečo je G. Adamski spomínaný vo VZ dávaný do súvislosti so vznešeným obsahom PG ?

- Je G. Adamski ako kontaktér dôveryhodná osoba?

- Nevaroval autor PG pre kontaktérmi a pochybnými médiami, ktorí budú vystupovať pod rôznymi hoc vznešenými menami?

- Kde v PG sa spomína záchranná vesmírna akcia za prítomnosti kozmických lodí?

- Pochopil vôbec správne pán Adamski PG a literatúru s tým súvisiacu?

- Prečo to potom použila p.Makedonová vo svojej knihe?

- Nemala p.Makedonová vo svojom vydavateľstve Natajoga k téme UFO tiež blízko?

- Podľa čoho mám vedieť, čí som alebo nie som „zvedený“ ?

- „NEUVEDOMUJÚ SI, ŽE ODMIETANÍM MOJEJ KNIHY A MŇA URÁŽAJÚ BOHA, JEŽIŠA ALEBO ABD-RU-SHINA PRESNE TAK, AKO ICH KEDYSI ODMIETALI POČAS ICH PÔSOBENIA NA ZEMI.“… - toto sú skutočne silné slová, nie je to prejav duchovnej pýchy?

- "Tam treba hľadať odpovede, a pokiaľ ich tam nenachádzate, tak..."... - tak čo?


P.S.
Mám však málo času, pripravil by mi niekto skrátenú verziu, aby som rýchlejšie mohol duchovne dozrieť?


 
Emil
Emil, smelo dotoho povedz nam co mas ake problemiky, mozno Ti trosku pomozeme. Mas svätu pravdu v tom, ze kazdy ma tu svoju pravdu, a teraz je to uz len o tolerancii. Slobodna vola je nieco nadherne, kazdeho hladajuceho vedie a este viac tych, ktori maju odvahu vybocit a ist vlastnou cestou, tach aj odmeni. Nemusime mat spolky a vodcov, kazdy by sa mal vediet sam rozhodnut - dobrovolne, robit to co mi v nasepkava moja dusa - SRDCE. Kazdy ma svoju pravdu!
 
Prosba
V tejto diskusii sa zvádza boj o tom kto má pravdu, ktorú tak všetci hľadáme. A či už ju chce mať ten alebo onen je dobré v každom znás to, že ju vobec chceme najst. Že nečakáme, ale hľadáme. Lebo "Kto klope, bude mu otvorené" Kto hľadá, nájde. Mnohí sú v tejto diskusii, ktorí vedia viac o večných zákonoch, PG ako ja. Preto by som rád poprosil všetkých ktorí hľadajú pravdu, aby mi ju pomohli nájsť. Ak dovolíte rozpovedal by som vám moj životný príbeh a chcel by som vediet váš názor a radu z hľadiska VZ a PG Ďakujem (EMIL)
 
JAN. jan.jan@post.sk 
A máme to tu opäť...


A máme to tu opäť, veď je predsa november, keď sa chce len dokázať, že poslanie pani Makedonovej bolo nepravé. Preto opäť na scéne sú otázky, ktoré sú všetky zodpovedané vo Večných zákonoch. Ale ako vidno, tak niektorým to nestačí, preto sa potrebujú stále pýtať, alebo žeby to bolo opäť inak? Žeby pokračovanie nezrovnalostí pokračuje? Nezrovnalosti, ktoré sú opäť len v ľuďoch, a nie vo Večných zákonoch!


,,Kto chce, tak ten to vidí, že čo v sebe ukrývajú Večné zákony 1, 2, 3."

Preto pre mňa je táto téma už uzavretá, lebo po každej odpovedí by prišla aj tak len vždy nová otázka, stále dookola, len aby si odvracala pozornosť o tak významnej udalosti, ktorá sa odohrala koncom novembra 1998. Tejto téme sa chcem venovať, a nie niečomu, čo bolo už dávno zodpovedané, aj na tomto fóre, ale hlavné vo Večných zákonoch 1, 2, 3, ktoré sa opierajú o proroctvá starovekých prorokov, Ježišove Slová, Zjavenie Jána, Tretie fatimské proroctvo, Posolstvo Grálu a ďalšie proroctvá, ktoré sú aj podané a vysvetlené v Novom evanjeliu, ktoré je najnovším posolstvom od samotného Imanuela Abdrushina. Samozrejme, že dosť toho bolo povedané v rozhovoroch s pani Makedonovou, ktoré urobila počas plnenia svojho poslania. Tam treba hľadať odpovede, a pokiaľ ich tam nenachádzate, tak...

Preto záverom niečo z Večných zákonov 2.

Ale predsa jedná otázka na vás, veď vy viete, že koho tým myslím, že kde ste všetci boli, keď pani Makedonová otvorené hovorila k tomuto národu, k tomuto svetu, kde ste vtedy boli, vtedy, keď ste sa to mohli opýtať priamo jej?

Takže Večné zákony 2:

,,Poznám ľudí, ktorí považujú Posolstvo grálu za najlepšie Božie posolstvo na Zemi, je pre nich naozaj Novou bibliou. Vašu knihu však nechcú čítať. Neveria, že by ste mali byť pokračovateľkou Abd-ru-shinovho poslania, lebo ho považujú už za ukončené.

Títo ľudia si myslia, že keď Abd-ru-shin zomrel, ďaľšie udalosti sa budú na Zemi odohrávať samy od seba.

Duchovná výška týchto ctiteľov Posolstva Grálu je podobná ako u tých veriacich, ktorí vraj uznávajú len Bibliu. V oboch prípadoch ide o dogmatikov, a nie o skutočne chápajúcich. Dogmatik sa bráni všetkému novému, nedá sa presvedčiť žiadnymi argumentami, lebo nové poznatky nedokáže sám precítiť a zhodnotiť. Verí iba autoritám zo strachu, že by sa mohol dať zviesť. Preto ma títo ľudia neprijmú, kým sa nestanem všeobecne uznávanou. Potrebujú niekoho iného, aby im ukázal, čo je pravé a čo nepravé, lebo sami to nedokážu spoznať a rozlíšiť. NEUVEDOMUJÚ SI, ŽE ODMIETANÍM MOJEJ KNIHY A MŇA URÁŽAJÚ BOHA, JEŽIŠA ALEBO ABD-RU-SHINA PRESNE TAK, AKO ICH KEDYSI ODMIETALI POČAS ICH PÔSOBENIA NA ZEMI.“

Ján Anton Sloboda.

 
Viktorii
Tak je :) . Ospravedlnit ? Ked to veci pomoze...samozrejme :)
 
Emil
Spravne Emil, takze musime poznat cloveka o ktorom sa takto vyjadrujeme. Plati to pre vsetky strany. Ze? Mate pravdu niekedy clovek vybuchne, uvedomi si to a moze sa ospravedlnit. Nie je tak ?
 
Pani alebo slečna Viktória, nedávajte Vaše výroky do súvislosti s Posolstvom Grálu. To čo tu prezentujete nie je z Posolstva Grálu.

Posolstvo Grálu jednoznačne hovorí o Bohu ako o skutočnom a živom, nie ako len o nejakej sile či energií. Z Vašej strany je to nepochopením Posolstva Grálu. Prečítajte si Posolstvo Grálu pekne po poriadku od začiatku do konca.
V Posolstve Grálu sa nehovorí o Ježišovi ako o človeku, ale jednoznačne ako o Božom Synovi.
Ježiš nie je Syn Človeka.
Syn Človeka je druhá osoba je to druhý Boží Syn Imanuel Parsifal Abdrushin Božia Vôľa Duch Svätý.
Syn Človeka:
Syn znamená, že je Synom svojho Otca Boha /
/ Človeka znamená, že z jeho vyžarovania povstalo stvorenie, teda aj človek.
Je to pohľad z hora dole nie opačne.

Viktória Vy ste pristúpili k Posolstvu Grálu s vlastným názorom, ktorý ste si chceli len Posolstvom Grálu potvrdiť. Jednotlivosť ste z nej vytrhli aby ste si potvrdili len svoj osobný názor a ostatné ste zavrhli. Kniha ostala pre Vás zamknutá, neotvorili ste pečate. Pristúpte k Posolstvu Grálu s otvoreným srdcom. Vy neviete čo máte v rukách, inak by ste sa k Posolstvu Grálu postavili úplne inak.

Peter Franko


 
Zánik jemnohmotnosti 2
Otázka č:181 z knihy Večné Zákony.
Prečo je potrebné, aby sa nové pokolenie formovalo už teraz, pred súdom, keď sa ešte Imanuel nenarodil?

Má to vážnu príčinu. Doteraz oboch Božích synov - Ježiša aj Abd-ru-shina - nespoznal okrem malej hŕstky čistých ľudí nik, lebo vyzerali a správali sa na Zemi ako bežní ľudia. Zvábením ich zvestovateľov a pomocníkov sa ich poslanie oslabilo, takmer prekazilo. Aby sa to neopakovalo, má byť teraz, tesne pred Imanuelovým narodením, vychovaný ľud, ktorý ho bude očakávať, lebo bude chápať zmysel jeho príchodu a jeho úloh. Podľa jeho matky ho spozná nové pokolenie aj po očiste, keď sa malý Imanuel vráti od Božieho trónu znova na Zem.

Zánikom jemnohmotnosti počas súdu
stratia ľudia veľkú časť pamäti, preto teraz musí toto poznanie vniknúť hlboko do ich večného ducha. To je pravý dôvod duchovného vzdelávania a oboznamovania sa s Imanuelovými úlohami ešte pred očistou.


Ak bude jemnohmotnosť zničená počas súdu, podľa p. Makedonovej, kde prečkajú obdobie očisty ľudský duchovia? Očista a súd sa netýka len našej Zeme, ale aj celej svetovej obce Efezus?

 
zopár otázok...
12.listopad 2007 18:56:26

"Neviem o tom, že by som vedome klamal a zavádzal tu na tomto fóre, lebo všetko čo som tu napísal, tak za tým si aj stojím a budem stať, nech by sa dialo čokoľvek." To sa ozaj považujete za neomylného?

Skúste prosím vysvetliť, kde v PG sa píše o praduchovnej UFO lodi, ktoré spomína p.Makedonová.
Z Vášho postoja je totiž zrejmé, že súhlasite "do bodky" so všetkým, čo napísala...
Prečo je G. Adamski spomínaný vo VZ dávaný do súvislosti so vznešeným obsahom PG ? Je podľa Vás Adamski ako kontaktér dôveryhodná osoba? Nevaroval autor PG pre kontaktérmi a pochybnými médiami, ktorí budú vystupovať pod rôznymi hoc vznešenými menami? Podľa ovocia ich máme poznávať!

Niekoľko viet z „posolstva“ od G.Adamského:
„Mnoho ľudí na Zemi bude prekvapených, keď sa stretnú tvárou v tvár s jednou z našich žien, ktorej pôvod nie je pozemský.“…- Koho mal na mysli? Nemyslela si to náhodou o sebe p.Makedonová?

„Všetko a každý bude premenený tak náhle, že nikto nespozná ani sám seba. Bude to dejinný skok.“… - Vývoj predsa neprebieha „skokmi“. Všetko stvorené má predsa svoj predobraz v jemnejšej úrovni.

„Svet dostane od nás spoločný jazyk.“... –Je to predsa v rozpore s obsahom prednášky Krása národov. Každý národ má rozvíjať a udržiavať čistú svoju vlastnú kultúru a taktiež i svoj charakteristický prejav v reči i odievaní.

„Urobím so Zemou to, o čom sa ľudstvu ani nesnívalo. Na jednu sekundu sa Zem prestane otáčať okolo svojej osi. Od toho okamihu sa celkom zmení, mapa Zeme bude úplne nová.“…- Kde sa bude medzitým nachádzať tých niekoľko stotisíc či možno aj miliónov ľudí dobrej vôle? To naozaj majú pre každého skafander?
Prípadné geologické zmeny sa nedejú náhodne, ale sú vedené prostredníctvom bytostných síl, ktoré plne rešpektujú Božiu vôľu. Záplavy, búrky a požiare nešíria zkazu ďalej, než kde im je určené. Choroby prepukajú len tam, kde sú k tomu utvorené cesty povahou samotného človeka a tiež zvratným pôsobením. Vo všetkom bytostnom prejave je zreteľne vidieť pevné vedenie Božskej vôle.

„Sľubujem vám, že každá kozmická loď bude na desatinu milimetra presne tam, kde má byť, než začneme svoju záchrannú akciu.“… - Kde v PG sa spomína záchranná vesmírna akcia za prítomnosti kozmických lodí?
Pochopil vôbec správne pán Adamski PG a literatúru s tým súvisiacu? Zdá sa, že nie. Jeho prejav sa javí ako vedomé zavádzanie. S tým sa nedá súhlasiť! Prečo to potom použila p.Makedonová vo svojej knihe? Nemala vo svojom vydavateľstve Natajoga k téme UFO tiež blízko? Mohla tiež použiť niektoré „skvosty“ od J.D.D., je to podobná, ale skôr smutná téma…

zatiaľ toľko...