Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

re: zopár otázok
Pozorovateľ, je veľmi dobre, že ste boli schopný zformovať svoje otázky, pokiaľ za tým nie je zlé chcenie. Nečakajte, že tieto otázky bude zodpovedávať niekto za Vás, lebo sú to Vaše otázky, na ktoré musíte nájsť sám odpoveď.
Nie tu na webe, ale v tichu svojho vnútra. Dnes Vám už žiadny človek nemôže dať odpoveď na Vaše otázky , lebo tí čo boli na to povolaní už tu nie sú.
A pokiaľ by Vám niekto aj bol schopný zopovedať na Vaše otázky a odpovede by neboli v súlade s Vaším presvedčením - čo potom - akceptujete jeho cítenie a presvedčenie ? Asi nie, preto na svoje otázky musíte hľadať odpoveď len Vy sám.

Z formy kladenia Vašich otázok však ja cítim pripravenosť na zosmiešnenie každého, kto sa vyjadrí ináč ako je Vaše presvedčenie.


Na záver moje otázky na Vás:
Kde ste boli, keď bolo možné Vaše otázky položiť priamo autorke ? Prečo ich kladiete dnes, keď nie je nikto povolaný a schopný na ne odpovedať ? Nie je to určitý druh alibizmu ?

P.S.
Sama vydavateľka sa o knihe "Čo mi povedal mimozemšťan" neskôr vyjadrila ako o svojej nesprávnej podnikateľskej voľbe vydať preklad tejto knihy.
Čiže verejne priznala svoj omyl.
Kto je tu toho schopný?!
A len tak mimochodom, ona ako vydavateľka tie knihy len vydávala na zakázku a objednávku autora či prekladateľa, ako ste to správne uviedli v anotácii, čo je potom dosť neférové, je osobne ju spájať s textom a myšlienkami uvedených kníh.
Ivan
G.Adamski, UFO, hnutie Raeliáni a p.Makedonová...

Skúste prosím vysvetliť, kde v Posolstve Grálu sa píše o praduchovnej UFO lodi, ktorú spomína p.Makedonová – konkrétne prosím, v ktorom vydaní PG...

Nemala p.Makedonová vo svojom vydavateľstve NATAJOGA k téme UFO tiež blízko?

Kniha - Čo mi povedal mimozemšťan - bola v roku 1990 v nakladateľstve NATAJOGA preložená z francúzskeho originálu "Le Livre qui dit la Vérité" (Kniha, ktorá hovorí pravdu) - (c) L'Edition du Message 1974. Autor: Claude Vorilhon - RAEL. -
http://raeliani.unas.cz/cpm.html
http://raeliani.unas.cz/slovakZI.html

O obsahovej stránke tejto knihy sa teraz vyjadrovať nebudem, či hovorí pravdu, ako sa hovorí v nadpise, nech si každý prežije sám na sebe…

Táto kniha bola v jej vydavateľstve NATAJOGA preložená a u p r a v e n á vypustením určitých pasáží a kapitol oproti jej pôvodému vydaniu, to znamená originálu. Otázka znie - Prečo?

Môžme teraz povedať, že spravila s k r á t e n ú v e r z i u , takisto ako to bolo v prípade Posolstva Grálu od Abd-ru-shina. Otázka znie - PREČO???

Na uvedenej web stránke http://raeliani.unas.cz/cpm.html odporúčam prečítať si text označený červeným písmom. Dajú sa tam nájsť podobné témy, ktoré sú v jej vydaniach Večných zákonov. Vo Večných zákonoch sú potom tieto témy akoby „vpasované“ do pôvodnej formy či obsahu knihy Posolstvo Grálu, ktorú je bežne dostať v kníhkupectvách prostredníctvom vydavateľstva Efezus - Slovenská Ľupča.

Ako však súvisí tento počin p. Makedonovej (vydanie knihy - Čo mi povedal mimozemšťan ) s jej neskoršou „vysokou duchovnou úlohou“, v ktorej sa neskoršie prehlásila za Svanhildu?
Prečo si potom brala na „pomoc“ témy z Raeliánskeho hnutia? Toto je vskutku nepochopiteľné…

Zo spomínaného je vidieť, že p. Makedonovej nechýbala túžba hľadať Pravdu, no v určitom období akoby prestala mať kontrolu nad sebou samou a snažila sa vytvoriť niečo „NOVÉ“ postupným zlučovaním určitých pasáží, odsekov či celých kapitol z rôznych vydaní, ktoré vo svojom obsahu chceli ľuďom priniesť Pravdu.

Na celkový obsah Večných zákonov od p.Makedonovej je potom možné nahliadnuť tak, ako to OSOBNE vo vtedajšej dobe vo svojej duchovnej zrelosti chápala sama pani Natália de Lemeny - Makedonová…

Knihy vydavateľstva NATAJOGA voľne dostupné:

1. Perfektná nemčina bez gramatiky / Natália De Lemeny-Makedonová

2. Nostradamus. Koniec tisícročia / Peter Lorie, V.J. Hewitt, prel. Valéria Valovičová

3. Hodiny rozkoše / Ashley Thirleby - tantra

4. Čo mi povedal mimozemšťan / Claude Varilhon, prel. Zuzana Krampelová

5. Gravidjoga / Natália Makedonová

6. Kniha duchov / Allan Kardec

7. Ostrov Atlantis dýcha / Slavomír Chren, ilustr. Jozef Balla

8. Numerológia / / Harish Johari, prel. Ľubica Lehotská, prel. Lýdia Korecká

 
pre p. Franka
- za vašu odpoveď je možné považovať reakciu ... 14.listopad 2007 10:32:15, ktorá je však vo svojom obsahu nedostatočná...

- vaše slová":
"Téma UFO, vesmírne lode a podobne. Niektorý pozorovatelia sa asi domnievajú, že duchovné bytosti, ktoré putujú stvorením sa asi len tak vznášajú v priestore. Pritom nevedia čo je to priestor. To nie je vzduchoprázdno. Ale má tiež svoju formu." - úsmevná úvaha, takže nás čakajú UFO taxíky za Mliečnou cestou... :-)

"Tak isto aj stvorenie je jedným celkom a medzi jednotlivými planétami sa bytosti prepravujú ako keby loďami z ostrova na ostrov." - Stvorenie je síce jedným celkom, ale s mnohými úrovňami, ktoré v prirodzenosti Božieho vyžarovania prísne sledujú zákonitosti v odstupňovaní a následnom ochladzovaní tohoto vyžarovania.

 
Svetlé dopravné prostriedky nie sú technické stroje, sú sformované bytostnými.

Tak aj naša planéta zem je v skutočnosti dopravným prostriedkom sformovaným bytostnými. My ľudia svojím chcením udávame tejto zemi smer. K svetlu alebo k temnu.

Avšak je rozhodnuté, nám ľudom bolo odobraté právo ovládať toto pozdejšie stvorenie. Ľudstvo v súde je zbavené práv ovládať pozdejšie stvorenie ako vedúce a formujúce. Planéta zem v očistných búrkach vystúpi do oblasti pôsobenia Svetla. Momentálne sa nachádzame v úrovniach temna. Preto toľké napádanie, to je zo strachu a z prejavujúcej sa obavy. Čoskoro tento strach tých, ktorí mu podliehajú natoľko ovládne, že vyženie svoje ovocie – nenávisť. Avšak zachovajme pokoj a dôverujeme Božej spravodlivosti.

Na zemi bude po súde vládnuť len Božia Vôľa, pod vedením Božieho vyslanca Imanuela. Od každého jednotlivca závisí či sa stane obyvateľom ríše mieru alebo nie. Závisí to od jeho dobrovoľného rozhodnutia podriadiť sa Božej Vôli. Nasledovať SLOVO!

Dopravné prostriedky môžeme chápať aj ako ochranné schránky. Veď aj naše pozemské telo je takouto ochrannou schránkou akoby dopravným prostriedkom. Ako hovorí MUDr. Rusnák v svojich prednáškach telo je našim autíčkom v ktorom sedí náš duch a pohybuje ním.

Peter Franko
 
Téma UFO, vesmírne lode a podobne.
Niektorý pozorovatelia sa asi domnievajú, že duchovné bytosti, ktoré putujú stvorením sa asi len tak vznášajú v priestore. Pritom nevedia čo je to priestor. To nie je vzduchoprázdno. Ale má tiež svoju formu.
Nehovoril Pán Abdrushin o ostrovoch Ruží, ostrove Ľalie , o Labutiom ostrove. Nehovoril, že tieto ostrovy z času na čas navštevujú vyššie duchovné bytosti? Ako asi? Nie je azda nižšia úroveň podobou vyššej úrovne? Ak sú tu na zemi dopravné prostriedky, lietame do vesmíru dôkazom toho , že tak podobne je to aj vo vyšších úrovniach?
Pri pohľade na stvorenie zhora dole je stvorenie jedným celkom. Veď aj naše kontinenty plávajú po zemskej magme a ako sa prepravujeme medzi kontinentmi? Tak ako je naša zem jedným celkom a prepravujeme sa po mori z ostrova na ostrov loďami. Tak isto aj stvorenie je jedným celkom a medzi jednotlivými planétami sa bytosti prepravujú ako keby loďami z ostrova na ostrov.
Veď aj naša zem sa nevznáša len tak v priestore ale pláva v priestore, ktorý má svoju jemnejšiu formu. Vzhliadnite na zákon príťažlivosti rovnorodého, zákon tiaže, zákon pohybu, po čom ľudia túžia tým smerom ide aj naša planéta. V priebehu očisty zbavovaním sa temných nánosov bude sa zem dvíhať do svetlejších úrovní. V stvorení je čulí život!

Niektorí pozorovatelia na tomto fóre ako málo vnímajú Božiu dokonalosť, ako málo vnímajú dokonalosť stvorenia!

Peter Franko
 
Emil alias wasab
zmena pseu. + Viktorii
Nakoľko niekto začal tiež používať pseudonym "Emil" v príspevku "Emil ... 14.listopad 2007 3:06:04" mením na wasab. Viktorii: Aj ja som o tom rozmýšľal, že toto forum asi nie je preto určené a niektorých by to pobúrilo. Na druhej strane by to snáď bolo dobré, z iných dôvodov, ale tie tu nechecm rozoberať... Chel som vás poprosit o radu a váš názor z pohľadu ženského a pohľadu človeka, ktorý chce žiť podľa Božích zákonov. Ak by ste boli ochotná napíšte mi mimo tohto fóra na wasab@zoznam.sk (EMIL - wasab)
 
JAN. jan.jan@post.sk 
14.11.1998


Týmto príspevkom, chcem nadviazať na môj príspevok z 7.11.2007 - http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5534117#article-5534117 , keď som mimo iné zverejnil rozhovor s pani Natáliou de Lemeny – Makedonovou, ktorý bol urobený pred deviatimi rokmi toho dňa. A keďže dnes máme 14.11.2007, tak je na mieste, aby bol dnes uverejnený ďalší rozhovor s pisateľkou Večných zákonov, ktorý bol urobený práve v tento deň, presné opäť pred deviatimi rokmi, ktorý veľa ozrejmuje a vysvetľuje tým, ktorí sú ochotní tomu načúvať, lebo vedia, že je im to k pomoci.

Ján Anton Sloboda.


http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5561567#article-5561567

 
Emil
Tak sa mi zda Emil, ze najlepsie bude ak si s Tvojimi problemami skusis poradit sam. Vies ako to moze dopadnut ak Ti teraz zacnu radit viaceri, hlava sa Ti zamota. Skus vnimat signaly okolo Teba, ktore urcite dostanes ak sa otvoris smerom, ktory si len Ty sam vyberies. Ja Ta urcite nechcem manipulovat. Zelam Ti vsetko dobre na Tvojej ceste zivotom, najdes len co Ty sam chces a po com tuzis - slobodna vola - vnutorny hlas. Prosim Ta nedaj sa manipulovat bud sam sebou.
 
zopár otázok...

Skúste prosím vysvetliť, kde v PG sa píše o praduchovnej UFO lodi, ktoré spomína p.Makedonová.

- Prečo je G. Adamski spomínaný vo VZ dávaný do súvislosti so vznešeným obsahom PG ?

- Je G. Adamski ako kontaktér dôveryhodná osoba?

- Nevaroval autor PG pre kontaktérmi a pochybnými médiami, ktorí budú vystupovať pod rôznymi hoc vznešenými menami?

- Kde v PG sa spomína záchranná vesmírna akcia za prítomnosti kozmických lodí?

- Pochopil vôbec správne pán Adamski PG a literatúru s tým súvisiacu?

- Prečo to potom použila p.Makedonová vo svojej knihe?

- Nemala p.Makedonová vo svojom vydavateľstve Natajoga k téme UFO tiež blízko?

- Podľa čoho mám vedieť, čí som alebo nie som „zvedený“ ?

- „NEUVEDOMUJÚ SI, ŽE ODMIETANÍM MOJEJ KNIHY A MŇA URÁŽAJÚ BOHA, JEŽIŠA ALEBO ABD-RU-SHINA PRESNE TAK, AKO ICH KEDYSI ODMIETALI POČAS ICH PÔSOBENIA NA ZEMI.“… - toto sú skutočne silné slová, nie je to prejav duchovnej pýchy?

- "Tam treba hľadať odpovede, a pokiaľ ich tam nenachádzate, tak..."... - tak čo?


P.S.
Mám však málo času, pripravil by mi niekto skrátenú verziu, aby som rýchlejšie mohol duchovne dozrieť?


 
Emil
Emil, smelo dotoho povedz nam co mas ake problemiky, mozno Ti trosku pomozeme. Mas svätu pravdu v tom, ze kazdy ma tu svoju pravdu, a teraz je to uz len o tolerancii. Slobodna vola je nieco nadherne, kazdeho hladajuceho vedie a este viac tych, ktori maju odvahu vybocit a ist vlastnou cestou, tach aj odmeni. Nemusime mat spolky a vodcov, kazdy by sa mal vediet sam rozhodnut - dobrovolne, robit to co mi v nasepkava moja dusa - SRDCE. Kazdy ma svoju pravdu!
 
Prosba
V tejto diskusii sa zvádza boj o tom kto má pravdu, ktorú tak všetci hľadáme. A či už ju chce mať ten alebo onen je dobré v každom znás to, že ju vobec chceme najst. Že nečakáme, ale hľadáme. Lebo "Kto klope, bude mu otvorené" Kto hľadá, nájde. Mnohí sú v tejto diskusii, ktorí vedia viac o večných zákonoch, PG ako ja. Preto by som rád poprosil všetkých ktorí hľadajú pravdu, aby mi ju pomohli nájsť. Ak dovolíte rozpovedal by som vám moj životný príbeh a chcel by som vediet váš názor a radu z hľadiska VZ a PG Ďakujem (EMIL)
 
JAN. jan.jan@post.sk 
A máme to tu opäť...


A máme to tu opäť, veď je predsa november, keď sa chce len dokázať, že poslanie pani Makedonovej bolo nepravé. Preto opäť na scéne sú otázky, ktoré sú všetky zodpovedané vo Večných zákonoch. Ale ako vidno, tak niektorým to nestačí, preto sa potrebujú stále pýtať, alebo žeby to bolo opäť inak? Žeby pokračovanie nezrovnalostí pokračuje? Nezrovnalosti, ktoré sú opäť len v ľuďoch, a nie vo Večných zákonoch!


,,Kto chce, tak ten to vidí, že čo v sebe ukrývajú Večné zákony 1, 2, 3."

Preto pre mňa je táto téma už uzavretá, lebo po každej odpovedí by prišla aj tak len vždy nová otázka, stále dookola, len aby si odvracala pozornosť o tak významnej udalosti, ktorá sa odohrala koncom novembra 1998. Tejto téme sa chcem venovať, a nie niečomu, čo bolo už dávno zodpovedané, aj na tomto fóre, ale hlavné vo Večných zákonoch 1, 2, 3, ktoré sa opierajú o proroctvá starovekých prorokov, Ježišove Slová, Zjavenie Jána, Tretie fatimské proroctvo, Posolstvo Grálu a ďalšie proroctvá, ktoré sú aj podané a vysvetlené v Novom evanjeliu, ktoré je najnovším posolstvom od samotného Imanuela Abdrushina. Samozrejme, že dosť toho bolo povedané v rozhovoroch s pani Makedonovou, ktoré urobila počas plnenia svojho poslania. Tam treba hľadať odpovede, a pokiaľ ich tam nenachádzate, tak...

Preto záverom niečo z Večných zákonov 2.

Ale predsa jedná otázka na vás, veď vy viete, že koho tým myslím, že kde ste všetci boli, keď pani Makedonová otvorené hovorila k tomuto národu, k tomuto svetu, kde ste vtedy boli, vtedy, keď ste sa to mohli opýtať priamo jej?

Takže Večné zákony 2:

,,Poznám ľudí, ktorí považujú Posolstvo grálu za najlepšie Božie posolstvo na Zemi, je pre nich naozaj Novou bibliou. Vašu knihu však nechcú čítať. Neveria, že by ste mali byť pokračovateľkou Abd-ru-shinovho poslania, lebo ho považujú už za ukončené.

Títo ľudia si myslia, že keď Abd-ru-shin zomrel, ďaľšie udalosti sa budú na Zemi odohrávať samy od seba.

Duchovná výška týchto ctiteľov Posolstva Grálu je podobná ako u tých veriacich, ktorí vraj uznávajú len Bibliu. V oboch prípadoch ide o dogmatikov, a nie o skutočne chápajúcich. Dogmatik sa bráni všetkému novému, nedá sa presvedčiť žiadnymi argumentami, lebo nové poznatky nedokáže sám precítiť a zhodnotiť. Verí iba autoritám zo strachu, že by sa mohol dať zviesť. Preto ma títo ľudia neprijmú, kým sa nestanem všeobecne uznávanou. Potrebujú niekoho iného, aby im ukázal, čo je pravé a čo nepravé, lebo sami to nedokážu spoznať a rozlíšiť. NEUVEDOMUJÚ SI, ŽE ODMIETANÍM MOJEJ KNIHY A MŇA URÁŽAJÚ BOHA, JEŽIŠA ALEBO ABD-RU-SHINA PRESNE TAK, AKO ICH KEDYSI ODMIETALI POČAS ICH PÔSOBENIA NA ZEMI.“

Ján Anton Sloboda.

 
Viktorii
Tak je :) . Ospravedlnit ? Ked to veci pomoze...samozrejme :)
 
Emil
Spravne Emil, takze musime poznat cloveka o ktorom sa takto vyjadrujeme. Plati to pre vsetky strany. Ze? Mate pravdu niekedy clovek vybuchne, uvedomi si to a moze sa ospravedlnit. Nie je tak ?
 
Pani alebo slečna Viktória, nedávajte Vaše výroky do súvislosti s Posolstvom Grálu. To čo tu prezentujete nie je z Posolstva Grálu.

Posolstvo Grálu jednoznačne hovorí o Bohu ako o skutočnom a živom, nie ako len o nejakej sile či energií. Z Vašej strany je to nepochopením Posolstva Grálu. Prečítajte si Posolstvo Grálu pekne po poriadku od začiatku do konca.
V Posolstve Grálu sa nehovorí o Ježišovi ako o človeku, ale jednoznačne ako o Božom Synovi.
Ježiš nie je Syn Človeka.
Syn Človeka je druhá osoba je to druhý Boží Syn Imanuel Parsifal Abdrushin Božia Vôľa Duch Svätý.
Syn Človeka:
Syn znamená, že je Synom svojho Otca Boha /
/ Človeka znamená, že z jeho vyžarovania povstalo stvorenie, teda aj človek.
Je to pohľad z hora dole nie opačne.

Viktória Vy ste pristúpili k Posolstvu Grálu s vlastným názorom, ktorý ste si chceli len Posolstvom Grálu potvrdiť. Jednotlivosť ste z nej vytrhli aby ste si potvrdili len svoj osobný názor a ostatné ste zavrhli. Kniha ostala pre Vás zamknutá, neotvorili ste pečate. Pristúpte k Posolstvu Grálu s otvoreným srdcom. Vy neviete čo máte v rukách, inak by ste sa k Posolstvu Grálu postavili úplne inak.

Peter Franko


 
Zánik jemnohmotnosti 2
Otázka č:181 z knihy Večné Zákony.
Prečo je potrebné, aby sa nové pokolenie formovalo už teraz, pred súdom, keď sa ešte Imanuel nenarodil?

Má to vážnu príčinu. Doteraz oboch Božích synov - Ježiša aj Abd-ru-shina - nespoznal okrem malej hŕstky čistých ľudí nik, lebo vyzerali a správali sa na Zemi ako bežní ľudia. Zvábením ich zvestovateľov a pomocníkov sa ich poslanie oslabilo, takmer prekazilo. Aby sa to neopakovalo, má byť teraz, tesne pred Imanuelovým narodením, vychovaný ľud, ktorý ho bude očakávať, lebo bude chápať zmysel jeho príchodu a jeho úloh. Podľa jeho matky ho spozná nové pokolenie aj po očiste, keď sa malý Imanuel vráti od Božieho trónu znova na Zem.

Zánikom jemnohmotnosti počas súdu
stratia ľudia veľkú časť pamäti, preto teraz musí toto poznanie vniknúť hlboko do ich večného ducha. To je pravý dôvod duchovného vzdelávania a oboznamovania sa s Imanuelovými úlohami ešte pred očistou.


Ak bude jemnohmotnosť zničená počas súdu, podľa p. Makedonovej, kde prečkajú obdobie očisty ľudský duchovia? Očista a súd sa netýka len našej Zeme, ale aj celej svetovej obce Efezus?

 
zopár otázok...
12.listopad 2007 18:56:26

"Neviem o tom, že by som vedome klamal a zavádzal tu na tomto fóre, lebo všetko čo som tu napísal, tak za tým si aj stojím a budem stať, nech by sa dialo čokoľvek." To sa ozaj považujete za neomylného?

Skúste prosím vysvetliť, kde v PG sa píše o praduchovnej UFO lodi, ktoré spomína p.Makedonová.
Z Vášho postoja je totiž zrejmé, že súhlasite "do bodky" so všetkým, čo napísala...
Prečo je G. Adamski spomínaný vo VZ dávaný do súvislosti so vznešeným obsahom PG ? Je podľa Vás Adamski ako kontaktér dôveryhodná osoba? Nevaroval autor PG pre kontaktérmi a pochybnými médiami, ktorí budú vystupovať pod rôznymi hoc vznešenými menami? Podľa ovocia ich máme poznávať!

Niekoľko viet z „posolstva“ od G.Adamského:
„Mnoho ľudí na Zemi bude prekvapených, keď sa stretnú tvárou v tvár s jednou z našich žien, ktorej pôvod nie je pozemský.“…- Koho mal na mysli? Nemyslela si to náhodou o sebe p.Makedonová?

„Všetko a každý bude premenený tak náhle, že nikto nespozná ani sám seba. Bude to dejinný skok.“… - Vývoj predsa neprebieha „skokmi“. Všetko stvorené má predsa svoj predobraz v jemnejšej úrovni.

„Svet dostane od nás spoločný jazyk.“... –Je to predsa v rozpore s obsahom prednášky Krása národov. Každý národ má rozvíjať a udržiavať čistú svoju vlastnú kultúru a taktiež i svoj charakteristický prejav v reči i odievaní.

„Urobím so Zemou to, o čom sa ľudstvu ani nesnívalo. Na jednu sekundu sa Zem prestane otáčať okolo svojej osi. Od toho okamihu sa celkom zmení, mapa Zeme bude úplne nová.“…- Kde sa bude medzitým nachádzať tých niekoľko stotisíc či možno aj miliónov ľudí dobrej vôle? To naozaj majú pre každého skafander?
Prípadné geologické zmeny sa nedejú náhodne, ale sú vedené prostredníctvom bytostných síl, ktoré plne rešpektujú Božiu vôľu. Záplavy, búrky a požiare nešíria zkazu ďalej, než kde im je určené. Choroby prepukajú len tam, kde sú k tomu utvorené cesty povahou samotného človeka a tiež zvratným pôsobením. Vo všetkom bytostnom prejave je zreteľne vidieť pevné vedenie Božskej vôle.

„Sľubujem vám, že každá kozmická loď bude na desatinu milimetra presne tam, kde má byť, než začneme svoju záchrannú akciu.“… - Kde v PG sa spomína záchranná vesmírna akcia za prítomnosti kozmických lodí?
Pochopil vôbec správne pán Adamski PG a literatúru s tým súvisiacu? Zdá sa, že nie. Jeho prejav sa javí ako vedomé zavádzanie. S tým sa nedá súhlasiť! Prečo to potom použila p.Makedonová vo svojej knihe? Nemala vo svojom vydavateľstve Natajoga k téme UFO tiež blízko? Mohla tiež použiť niektoré „skvosty“ od J.D.D., je to podobná, ale skôr smutná téma…

zatiaľ toľko...
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Podľa seba, súdim teba.


Tak mi pripadajú niektoré príspevky, ktoré sa zosypali ako prvý tohtoročný sneh. Je až tragikomické, že ako sa tu niektorý vyjadrujú, keď niekto nemieni mlčať, dokonca ak treba, tak rázne a nekompromisné, lebo v tej chvíli sa inak nedá, je to tak potrebné, či sa im to už páči a či nie.


,,Nie to čo sa človeku páči, ale to čo mu prospieva, tak to je správne."

Preto nebudem tu odpovedať na slová pani Viktórii, lebo pri nich musím mať len úsmev na tvári, nakoľko podľa mňa nemá ani zdanie, že v čom tkvie pravá a nefalšovaná láska k blížnemu.

A len tak mimochodom, keď chcete niečo citovať, tak to citujte aspoň správne. Nie - Miluj každého, ako seba samého - koniec toho vášho citátu, ale, - Miluj blížneho svojho, ako seba samého - čo je podľa mňa celkom badateľný rozdiel. Tak to len toľko pre vás na ozrejmenie, lebo k tomu ostatnému je zbytočné sa vyjadrovať.

Slová Ľ. Ďurfina sú presné v tejto rovine, že ani ryba ani rak. Akurát je to dosť paradoxné, že dokáže aj také niečo napísať:

,,Po dlhom čase sa človek na toto fórum pozrel s nádejou, že u dotyčných snáď dôjde k posunu v porozumení, odpúšťaní a určitej možnej harmónii. S ľútosťou treba konštatovať, že sa tak nestalo, prosil by som preto aj tých, ktorí s činnosťou .... v žiadnom kontakte nie sú, / prepáčte, ale reklamu vám nemienim robiť, lebo to nepovažujem za správne a potrebné/ aby sa rozvážne zdržali akýchkoľvek reakcií k uvedeným témam, prípadne aj k témam ao - Inštitútu a združenia, ktoré pre vyššie uvedené provokujú niektoré nechválne známe tváre /na všetkých fórach o PG/ k neuváženým reakciám." Koniec citátu.

To naozaj myslíte vážne? Kto to aj tu neraz provokoval? Čo sa tak pozrieť prv do vlastného hniezda, a až potom do toho druhého? A myslím si, že toto fórum aj tak bedlivo pozorujete, nie že ste tu po čase zavítal, a že ste zistil, že ako naďalej niektorí nevedia prijať to, čo vy by ste tak rád videl/vedeli. Ale tu ste šliapol vedľa, preto aj teraz ten váš príspevok, ktorý tak isto vyvolať môže len úsmev na tvári a nič viac.

A ešte niečo pre Pozorovateľa. Píšete: ,,
Prílišná horlivosť kalí jasný úsudok, neslobodným sa stáva človek vtedy, ak sa hnevom necháva viesť...ruku na srdce, môžte s istotou povedať, že ste ani jedenkrát na tomto fóre neklamali?" Koniec citátu.

Takže pre vás len toľko. Neviem o tom, že by som vedome klamal a zavádzal tu na tomto fóre, lebo všetko čo som tu napísal, tak za tým si aj stojím a budem stať, nech by sa dialo čokoľvek. Ak máte ten dojem, tak môžete citovať niečo z toho podľa vás, a ja posúdim, že či je vôbec potrebné sa k tomu vyjadriť, lebo podľa vás to môže byť klamstvo, ale podľa mňa nie.

Takže dovoľte mi záverom niečo vám pokojným, uhladeným, láskavým..., niečo odcitovať od Toho, ktorý je Božím mečom, a ktoré sa nachádza v Odpovediach a otázkach od ABDRUSHINA.

Otázka č. 19. Bázliví věřící.

Co mám dělat, když jsem v poselství Grálu nalezl to, co jsem již dlouho hledal, jsem tím šťasten, avšak mé okolí, které je jinak zaměřeno, se mi posmívá. Mám povolit a dělat všechno, co se ode mne požaduje a jen ve skrytu se zaměstnávat Poselstvím, abych se vyvaroval všech sporů?

Odpověď:

,,Ten, koho se dotkla Pravda, má též bezpodmínečnou povinnost za ni vystoupit, jinak není hoden daru osvícení. Nemá pro ni svárlivě bojovat nebo vnucovat snad své přesvědčení jiným, ale má nechat klidně všechny lidi jít jejich cestou. Nesmí však trpět, aby se někdo snažil odvrátit ho z jeho cesty. To, co dodržuje vůči druhým, má plné právo vyžadovat i pro sebe. Jestliže se však sám učiní otrokem druhého, nezaslouží nic jiného, než aby mu byl dar opět odňat. Již Kristus před tím varoval, když pravil: „Kdo mne zapře před lidmi, toho zapřu i já, nebudu ho znáti.“

Jak slabý a ubohý musí se ten, kdo říká, že našel Pravdu a je o ní přesvědčen, jeviti druhému člověku, před nímž přesto ustupuje. Může takový druhý člověk nabýti při tom úctu před Pravdou? Naopak, posměváčci a opovrhovači jsou tím jen posilováni, poněvadž se jim to nejcennější dává pod nohy, aby to mohli pošlapat a pošpinit. Jsou tak dokonce zdržováni od toho, aby Pravdu jako takovou poznali a ocenili.

Jak zcela jinak je to, když se ten, kdo nalezl Pravdu, postaví klidně vůči všemu; určitě, nekolísavě a rozhodně. Také ostře, nejde-li to jinak, aby si udržel nejvyšší klenot a druhé uvaroval od nové viny. Jen tak se může protivník naučit úctě před věcí! Nikdy zbabělou povolností. Mnohý bez rozpaků obětuje ihned to nejsvětější, jen aby tím jiného ubohého človíčka nedráždil ke hněvu, aby ho neurazil a nebo snad jen proto, aby se přechodně nevyrušil ze svého pozemského klidu a pohodlnosti.

To nejsou ti věřící, kteří budou jednou smět vejít do království Božího, které takovým způsobem zapírali. Musí pak jíti k těm, jimž dávali ve službě na zemi přednost. Pryč je ta doba, kdy takové skrývání bylo považováno za mučednictví. Nemůže tím být nic omluveno. Každý má bojovat za to, co má v sobě, jinak toho není hoden! Bude mu to opět odňato!

Není nic vyššího než Bůh! A vedle něho musí všechno ostatní ustoupit daleko do stínu. Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!"

Ján Anton Sloboda.

 
Najvyššieho s veľkým N
Každý z nás si môže načerpať energiu zo svetlých výšin stačí len požiadať najvyššieho o energiu. Ja mám už dávno kurz reiki ale myslím že nie je potrebný lebo každý má tú schopnosť prijať energiu napr: prostredníctvom rúk alebo aj inak. Píšete: „A dve iskry plus a minus su to svetlo schopne zapalit - SVÄTY GRAL.“ Neviem čo tým presne myslíte asi že na Zemi sú mužské a ženské bytosti - teda muž a žena-aspoň tak som to pochopil. Po celý rok naplňuje Zem energia zo Svätého Grálu s ktorej si vieme načerpať najmä v období 30 mája každého roku kedy prúdi najsilnejšia obnovujúca energia celým stvorením. V poslednom období existujú rôzne teórie ľudí o Svätom Grále a to preto lebo ľudia sú fascinovaný možnosťou nájdenia nejakého pokladu napr: po Templároch. Film a kniha Da Vinciho kód a podobné románové a filmové nezmysli. Kto čítal Posolstvo Grálu vie že Svätý Grál je pre ľudského ducha nedosažiteľný ale energia z neho sa dá načerpať v takej forme ako si človek zaslúži a môže prijať podľa jeho momentálneho duševného stavu a položenia. Poradil by som vám viac hľadať odpovede v Posolstve Grálu. Možno že existujú nejaké poklady po rytieroch ale aj keby tak tie sú iba pozemského rázu zaoberať sa tým neprinesie človeku nič. Sú to iba fantázie a nezmysly že Ježiš mal s Máriou Magdalénou deti. Je to fikcia pre zábavu ľudí. Aby mali za tieto filmy a knihy autori zisk. Je to podobné ako knihy o Harrym Potterovi. Ošiaľ kvôli blbej knihe. Odporúčam vám si pozrieť nejaké dokumenty na Discovery Channel(boli už vysielané dávnejšie) kde vysvetľovali že DA Vinciho kód je fikcia 3 pánov nezakladajúca sa na pravde. Ukazovali tam že v nejakom kostole môže byť poklad skrytý a prúdi energia(všade je nejaká energia -to ešte nič neznamená) a podobné nezmysly.