Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 


Opäť jedna zo zbabelých provokácií a nič viac.

Ján Anton Sloboda.

Jozef Potúček
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ?
Odkaz

V sobotu 27.10.2007 navečer som sa rozhodol napísať zopár riadkov.
O dve hodiny neskôr som chytil Poselství doznívá, ktoré takisto ako Poselství Grálu čítam vyslovene podľa určeného poradia prednášok, nič nepreskakujem, a  dočítal som sa nasledovné:
„Celý váš dosavadní pozemský život, tak jako nové prožívání každého okamžiku zevně i vnitřně bude vám naprosto jasné, jestliže je osvětlíte mým Poselstvím a budete-li je z jeho hlediska pozorovati.“

Nemôže to byť náhoda, pretože som išiel napísať toto:
Počas posledných 14-tich rokov, kedy čítam Posolstvo Grálu, som sa viackrát dostal do situácie, keď som nevedel s istotou, ako mám na túto novovzniknutú životnú situáciu reagovať, a to tak, aby som sa neprevinil voči večným Božím zákonom. A tu mi vždy pomohlo SLOVO.
Obrazne som si totiž pred seba postavil otázku, na ktorú som potreboval odpoveď, doslova všetko a všetkých som odsunul nabok (tým nemyslím rodinné a pracovné povinnosti, ale svoj voľný čas) a začal som z tohto pohľadu čítať celé Posolstvo Grálu a neskôr aj Poselství doznívá od začiatku do konca, ale len v tom poradí prednášok, ako to určil Pán.
A tak som obdržal riešenie, akoby mi priamo v rozhovore ktosi odpovedal na moje otázky. SLOVO Božie je živé a dáva odpovede do života hľadajúceho.
Vždy som v týchto prelomových dobách cítil posilnenie, ktorého sa mi dostalo zo Svetla, pretože som pomoc pri ťažkom životnom rozhodnutí hľadal v Slove, nie v jeho ľudských výkladoch, či v názoroch iných ľudí.

Preto ak dovolíte, posielam Vám všetkým tento svoj odkaz:
Ak sa dostanete v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti do životnej situácie, kedy sa budete zmietať vo vnútornom boji, a to medzi Vaším svedomím, ktoré Vás v tichosti bude pred niečím varovať, a medzi rozumom, ktorý to bude chcieť prehlušiť, možno ďalšími zvýšenými hrubohmotnými aktivitami, podnecovanými ešte aj zvonku, a nebudete sa vedieť rozhodnúť, čo ďalej, spomeňte si na Posolstvo zo Svetla a skúste danú zdanlivo neriešiteľnú situáciu prehodnotiť cez živé Božie Slovo – bez akýchkoľvek vplyvov zvonka.
Ako vždy, aj tu sa totiž neomylne naplnia slová Pána: Ako sa, človeče, SLOVU otvoríš, toľko aj obdržíš ...
Želám Vám, dámy a páni, veľa síl, aby ste prešli touto dobou pred vrcholom prvej veľkej Očisty tak, že sa aj vo Vašich životoch naplnia slová:
Nie podľa mojej vôle, ale podľa Tvojej vôle, Pane, nech kráčam vo všetkých úrovniach Tvojho stvorenia!
Jozef Potúček


Záverom SLOVO od Toho, ktorý je PRVÝ A POSLEDNÝ, ktorý je ALFA A OMEGA, ktorý bol, je a príde - IMANUEL:

„Nyní přišel čas, v němž se člověk na zemi musí otevřít Slovu Božímu, což je totéž jako vpravení se do stávajících, stvoření udržujících a povzbuzujících zákonů nejsvětější vůle Boží!
Není pro celé lidstvo žádné jiné cesty, ani jiné pomoci! Musí poznat a vpraviti se, nebo zahynout; neboť soud je zde! Žádný člověk vám nyní již v nadcházející nouzi neporadí, ani nepomůže. Jedině BŮH!
Říše tisíce let, která jest Bohem zaslíbena a která může být vytvořena jedině samotným Bohem. Nikdy nemůže být vytvořena člověkem, i když se mnohý cítí k tomu povolán.
Ve všech takovýchto případech nastane časem selhání, poněvadž člověk, který se domnívá, že již dosáhl úspěchu, dokazuje, že byl jen člověkem, který se o to pokusil!
Toto všechno ještě prožijete. Dívejte se proto kolem sebe a buďte bdělí! Proste Boha v čisté pokoře o žhavě vytouženou pomoc. Nespoléhejte se na lidský rozum ani tehdy, bude-li vám vznešenými slovy slibovati ráj. Jedině Bohem vám může být dán a nikým jiným v celém stvoření! K němu se obraťte, neboť na vás se vyplní Jeho Svaté Slovo!“
 

Okoun

...Nezávazné tlachání... čo k tomu dodať...
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


Pán Juraj mimo iné píšete hneď v úvode aj toto:

,,Všetky vynálezy ľudia ak mohli tak zneužil na ničenie, hádam tomu máme ešte napomôcť roztrubovaním do sveta tak vážnych objavov?" Koniec citátu.

Ak ide o tak závažný objav a pre ľudstvo tak potrebný, tak prečo toľko tajnosti naďalej? Dokonca si aj v tej vete protirečíte, lebo predsa jestvuje aj stránka Vody svetla, ktorá to oznamuje a dáva celému ľudstvu na známosť, že taký objav bol objavený. Dokonca táto stránka je v nemčine a angličtine. Takže môžete mi to osvetliť, že čo je potom toto, ak nie vytrubovanie do sveta, keď už ste použil tento pojem? Dokonca nehovoriac o ďalších stránkach, kde je nato aj poukazované a ponúkané. Veď nakoniec to robíte aj Vy sám, keď ju tu tiež obhajujete, čo je tiež forma ponúkania.

A preto, že som si chcel overiť ešte určité informácie, tak navštívil som túto stránku Vody svetla, a dal som si tu námahu, aby som si prečítal, že aké skúsenosti majú s ňou určití ľudia, ktorí to užívajú alebo užívali. Nebudem im to vyvracať, lebo asi sú to ich prežitia, ale ako si každý môže všimnúť, tak pod každou touto výpoveďou sú len iniciálky mien a nič viac, niekde už ani to nie!

Prečo toľko tajnosti aj z radov tých, ktorým to vraj pomáha?

Prečo sa nepodpíšu celým menom, aby to bolo oveľa viac dôveryhodnejšie? A aj čo Vám bráni v tom, aby ste tak učinil?

Alebo čo im bráni, alebo, ak to bolo spôsobené zriaďovateľom stránky, tak prečo táto forma bola zvolená?

V príspevku pána Franka, ktorý tu bol uverejnený včera o 20:23:50, je aj výňatok z tejto stránky Vody svetla, kde sa nachádza hodnotenie liečiteľa, samozrejme opäť bez mena, čo má už vôbec neprekvapuje, sa nachádza aj takáto veta: ,,Kdo toto užívá, léčí i všechny, se kterými je v kontaktu (méně než 5 metrů)." Koniec citátu.

Ak je to tak, ako to tvrdí ten liečiteľ, asi je to tvrdenie aj pána Marschnera, keď to zverejnil na svojej stránke, tak potom sa Vás pýtam, či je to aj vo Vašom prípade, a v prípade aj všetkých užívateľov? Ak áno, tak potom je to niečo úžasné pre celé ľudstvo. Netreba potom nič iné robiť, len sa zdržiavať v blízkosti niekoho, kto toto používa. Všetci čochvíľa už budeme zdravý na tele, ale čo duch? A tomu mám naozaj veriť? Tomu aj Vy veríte?

Ďalej som si všimol, že je tam odkaz na knihy, na tej stránke Vody svetla. Tak som tam vošiel, že pozriem sa čo ponúkajú. A čuduj sa svete, žiadna zmienka o pravom pramení PRAVDY, ale zase len na niečo, čo pochádza z ľudských rúk. Asi podľa správcu je to oveľa dôležitejšie ako samotné Slovo Pravdy - Posolstvo Grálu, ktoré bolo spísané samotným Synom Svetla Imanuelom Abdrushinom.

Prečo sa opäť ponúka len to ľudské a čiastkové, ktoré dokonca neodkazuje na pravý zdroj PRAVDY, ktoré je úplné a celistvé, k pomoci a záchrane ľudstva? Samozrejme je mnou myslené predvojnové vydanie Posolstva Grálu.

A tak by sme mohli pokračovať ďalej v hodnotený niečoho. Ale k čomu by to bolo, ak niekto už má dávno klapky na očiach a to videnie z jeho strany je už ohraničené? K ničomu, lebo aj tak si bude spievať tu svoju pesničku stále dookola, až raz....to poznanie predsa príde, ale už potom môže byť preňho príliš neskoro.

Ján Anton Sloboda.

pán Sloboda
na zverejnenie určitých objavov ľudia zatiaľ nie sú prípravení, pretože ak by sa k nim dostali určité ziskuchtivé skupiny ľudí, neužili by ich na vlastný prospech, vlastné obohatenie, v snahe vytĺcť z toho čo najviac peňazí. Všetky vynálezy ľudia ak mohli tak zneužil na ničenie, hádam tomu máme ešte napomôcť roztrubovaním do sveta tak vážnych objavov?

Na každej flaši aj od obyčajnej minerálky máte napísané "chránte pred priamym slnečným žiarením". Prečo asi? Žeby za tým bolo niečo nekalého? hmm...
Nepovedal som, že na napojovanie do svetlích úrovní je POTREBNÁ VS, iba že pomáha napájať sa do svetlejších úrovní. To je rozdiel.
Inak má aj dalšie mnohoraké účinky, posilňuje aj fyzické telo, aj jemnejšie obaly. V ľuďoch posilňuje vlastnosti, áno teda aj zlé, čo ale človeku usilujúcemu o napredovanie pomáha sa ich zbaviť ich odhalením. Negatívne zameraný človek by sa jej vyhol a nezobrali si ju. "Bál by sa jej ako čert kríža", keďže podvedome neznáša čokoľvek svetlé. VS by mu teda skôr uškodila.
Viac Vám povie výrobca, ak máte otázky, a určite omnoho presnejšie.

Mali ste s VS negatívne skúsenosti? Pretože ja skôr naopak. Alebo to chápete ako snahu vyťiahnúť od vás peniaze? Boli by ste radšej boli keby bola zadarmo? Prečo rovnako neupodozrievate aj tých, ktorí predávajú Posolstvo, zo zištných úmyslov, kedže ich predávajú za peniaze v kníhkupectvách? Ak sa pozriete na ceny liekov aj homeopatík, tak táto voda by sa mohla kľudne predávať za 10 násobok svojej ceny, ak porovnáme jej účinok/cena, teda ak by cieľom výrobcu mal byť lez vlastný zisk. A návyková určite nie je. Môžem vedieť dôvody, ktoré Vás vedú k upodozrievaniu výrobcu z nekalých úmyslov, zvlášť ak ste ju na sebe zrejme ani nevyskúšali?
Nesnažme sa rýchlo niekoho zaškatuľkovať.

 
Pre P.F. a J.A.S.


...trpezlivosť ruže prináša... :o)
 
Jasnosť je prejav svetlého pôsobenia.
Autor vody svetla Ján Marschner, tvrdí na svojich stránkach, že „Technologie výroby byla získána na základě vědění o Zákonech Stvoření“.

Na stránkach vody svetla som bližšie nič konkrétne nenašiel ako súvisí technológia výroby so Zákonmi stvorenia.
Avšak našiel som na stránkach vody svetla nasledovné:
Prevzaté zo stránky vody svetla: „Po aplikaci této vody dochází k harmonizaci všech jemnohmotných těl aury a zasahuje to úroveň tělesnou, duševní a duchovní. ... Co se týče duchovní úrovně tak tam jsou vnímány veliké pomoci, protože to zasahuje i stará karmická zranění, která to pomáhá vytahovat na povrch, čili urychluje to poznání člověka tj.v čem pochybil v minulosti a v podstatě mu to přináší souběžně poznání toho, kde je jeho chyba, co mu přineslo tu nemoc, ten problém, nebo karmické zatížení v rodině. ...DUCHOVNÍ ÚROVEŇ: Urychluje poznání sama sebe, svých chyb a kde pochybil. Kdo toto užívá, léčí i všechny, se kterými je v kontaktu (méně než 5 metrů). Pomáhá uvolnění přivtělené duše při schizofrenii. Snižuje prokletí, uřknutí, negativní myšlenky. Tato voda vytvoří v člověku Štít Světla. Usnadňuje odchod umírajícím - neředěné pomazat na čelo, rty (poslední pomazání) - odchází smířen a otevřen vzhůru - důležité pro další vtělení.“
Tak tieto tvrdenia nesúvisia s Posolstvom Grálu? Preto nehovorte, že technológia vody svetla súvisí nejako so Zákonmi Stvorenia!
Ani neočakávam, že pôsobenie vody svetla vo vzťahu Zákonov stvorenia niekto vysvetlí. Ak by ste to vedeli správne vysvetliť už by ste tak dávno urobili.
Peter Franko
 
Napada ma v tejto chvili jedno krasne prislovie: mudrejsi ustupi!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


Ukážte mi pán P. P., že kde som spochybnil čo len náznakom výskum pána M. Emota? Akurát je zvláštne, že na konci tohto krátkeho obrazového záznamu sa nachádza reklama na V.S. Prečo asi to tak je? Vie o tejto činnosti aj pán M. Emota, že sa také niečo deje? Prečo sa jeho výskumy spájajú s Vodou svetla? Skúste mi nato úprimné odpovedať, Vy ako zástanca V.S.

Je preto zaujímavé, že ako sa opäť snažíte niečo niekam nasmerovať, len nie k tomu pravému, čo bolo úmyslom môjho ranného príspevku.

A nehovoriac o tom Vašom budovateľskom hesle, ktorý je tak známy z dôb nie až tak minulých. Ale ide asi o Vaše krédo, preto ste ho asi teraz použil.

Hovoríte o pokore v mojom prípade, ale kde sa nachádza tá Vaša, keď je v nej toľko vzdoru? Čiže prv sa pozriem na seba, a až potom na toho druhého.

Ján Anton Sloboda.

P.S.: Verím, že sa konečne dočkáme aj nejakých odpovedí na otázky, ktoré tu boli položené ohľadom Vody svetla, a nie len útokov a zahmlievania z radov tých, ktorí tomu veria.

Preto na úplný záver použijem časť príspevku pána Ivana, ktorý ho tu uverejnil včera o 21:19:26: ,,Ten koho začne zahaľovať ťiaž po svojom otvorení sa jej, tomu sa zároveň aj úmerne znižuje obzor chápavosti a rozhľad a nie je už schopný spozorovať svoje klesanie. Potom mu už z vonku nie je pomoci. Môže si pomôcť jedine sám, že to vycíti a vráti cestou späť, kde bol predtým.
Žiaľ nie každému sa to podarí."

...zopár slov k "Otázky, alebo ako je to?"

"A nakoniec ten Váš zdvihnutý prst a tvrdenie, že nikto vám to tu nevnucuje, tak myslím, že ak to tu niekto opäť vnucuje, tak to isté sú ľudia, ktorí tomu veria. Viďte príspevok od pána P. P. – 30.10.2007 – 11:56:06 hodine, ktorý tu opäť s tým prišiel."

P. Sloboda, je toto azda V a š e fórum?
Informácia, ktorú som uviedol s web adresou bola určená pre v š e t k ý ch, ktorí občas navštevujú toto fórum, nielen pre priaznivcov učenia p.Makedonovej! Prečo je tu potom uvedené
--NAT98 je miesto pre diskusiu a poskytnutie v z á j o m n e j p o m o c i putujúcimi po ceste inšpirovanej Posolstvom Grálu a Večnými Zákonmi.-- ?

Tento Váš postoj -"Kto nejde so mnou, ide proti mne"- napovedá o určitom druhu nadradenosti, ktorý postráda pokoru.
Ak dáte odklik Vy na čokoľvek, tak ide o oznam, ak však dám odklik ja alebo niekto iný, ide o v n u c o v a n i e s a ?

Je to z Vašej strany nečestné. Ak Vám informácia o Vode Svetla nič nehovorí a možno aj cítite k nej odpor, je to len Váš osobný postoj a tak to nechajte tak. Ľudia napríklad z redakcie časopisu VITALITA a mnohí ďalší o tom majú iný názor, vlastné prežitie je predsa podstatnejšie ako sto viet o danej veci…

P.S. V spomínanom videu je uvedený aj výskum p.Masaru Emota, čo Vám potom bráni spochybňovať tiež jeho výskum?
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Otázky, alebo ako je to?


Pán Juraj a Vy naozaj všetko to, čo ste napísal v tak neskorú hodinu, tak to naozaj myslíte vážne?

Jedná z Vašich viet, len tak pre začiatok:

,,Voda Svetla sa vyrába inak, nie je potrebné vedieť ako.“ Koniec citátu.

Prečo sa robí okolo toho toľko tajnosti, keď v prípade pyramíd je to predsa jasné? To že veda nato nevie prísť, tak to je len tým, že na všetko by chcela prísť pominuteľným rozumom, preto tá záhada v ich očiach. Ale naozaj to tu správne poznamenal aj pán Ivan, ktorý napísal, ten známy cirkevný výrok z omší: ,,hľa tajomstvo viery“. Presné v tejto rovine to aj ja tak vnímam. Veď čo je svetlé, tak to sa predsa neskrýva a neutajuje.

Ale ako vieme, tak Slnko je prenášačom základnej sily, ktorá sa rok čo rok vylieva do celého stvorenia skrze Ducha Svätého. Tak potom naozaj nechápem, že ako to môže uškodiť V.S., keď je vystavená na svetle?

Slnko je dobíjač, a nie vybíjač, ak ste si to ešte nevšimol. Mám takú krásnu skúsenosť len spred niekoľkých dní, keď po niekoľkých sychravých dňoch vyšlo Slnko v plnej sile. S úžasom som sledoval, že čo to urobilo s prírodou a aj so mnou. Ako všetko bolo odrazu krásne prežiarené, dokonca aj ja sám som sa nevedel nabažiť tejto nádhery, ktorá nastala po dlhšom období. Cítil som sa odrazu tak úžasné, že slovami sa to nedá hádam ani opísať. Sila, ktorú som vtedy pocítil, bola tak úžasná, že slová v pozemskom pojme nato ani nestačia. A vidíte, bez potreby nejakých pomôcok, ktoré iste nie sú až tak úžasné, ako aj Vy sám opisujete, hoci verím, že pre niektorých je tá Voda učinený zázrak. No čo už, ako sa hovorí: ,,Kto chce kam, pomôžme mu tam“.

,,Isteže V.S. vás sama nespasí, je to len POMOC, ktorá Vám pomôže lepšie sa napájať na svetlešie úrovne.“ Koniec citátu.


To naozaj myslíte vážne, že k tomu, aby sa niekto vedel lepšie napojiť na svetlé úrovne, tak k tomu je niečo také potrebné, keď to niečo, čo je toho schopné, tak to má každý v sebe? Veď len sa treba vedieť správne a s pokorou otvoriť tomu svetlému, a spojenie príde vždy v čas. Ale k tomu treba vrúcne, úprimné a vážne želanie a chcenie po tom, bez akýchkoľvek ďalších pomôcok k tomu. A ak, tak najlepšie sa napája cez Slovo Božie, ktoré mu je najlepším pomocníkom v jeho duchovnom napredovaní.

Môžete mi preto aj vysvetliť, keď to tak obhajujete, že ako to pôsobí u tých, ktorí majú zlé úmysly, a už dávno prepadli temnému princípu? Pôsobí to kladne alebo záporne?

A nakoniec ten Váš zdvihnutý prst a tvrdenie, že nikto vám to tu nevnucuje, tak myslím, že ak to tu niekto opäť vnucuje, tak to isté sú ľudia, ktorí tomu veria. Viďte príspevok od pána P. P. – 30.10.2007 – 11:56:06 hodine, ktorý tu opäť s tým prišiel.

,,Svetlé sa preto nazýva svetlým, lebo nič neskrýva a netají.“

Ján Anton Sloboda.


otázky?
Môžem sa vás páni spýtať, či ste vyskúšali Vodu Svetla alebo ste s ňou mali negatívne skúsenosti, že ju tak hodtnotíte?
"Ako môže byť hmotná podstata nabitá a nositeľom žiarenia, ktoré je o niekoľko svetov na ňou a úplne s ňou nezlučiteľné ??"
Všetka hmota je zároveň presiaknutá vyššími žiareniami. Požehnaním, modlitbou je to spojenie možné zosilniť. Do Vody Svetla je privedené väčšie množstvo sily, ktorú by ste modlením normálne nepriviedli.
A uvedomme si, že aj pyramída je tiež "prístroj,zariadenie" v ktorom sa sústreďuje energia. Dodnes vedci nevedia zistiť prečo je to tak. Voda Svetla sa vyrába inak, nie je potrebné vedieť ako.
Ak sa hovorillo o úprave,ovplyvnení Vody svetla, aj pre osobné použitie, tak sa to deje v procese výroby, nie až po ňej.
Každú vodu treba skladovať v určitých podmienkach, inak sa vám skazí. Energia tu ale zostáva. Isteže V.S. vás sama nespasí, je to len POMOC, ktorá Vám pomôže lepšie sa napájať na svetlešie úrovne. NEUROBÍ TO ZA VÁS, to nikto nepovedal!
Takže ako sa odvažujete ju hodnotiť, keď nepoznáte jej účinky a ste ju nevyskúšali?! Pripomína mi to ľudí, ktorí nečítali Posolstvo a jeho autora, ale odvažujú sa ho kritizovať. Ak sa bojíte, že budete "zvedení"/tak ako sa boja kresťania Posolstva/, tak potom ju nechajte tak, nikto Vám ju nevnucuje, ale nevyjadrujte sa k tomu, aby ste si viac nepriťažili.
 
Zaujímavé otázky k vode svetla od F.(žiaľ bez odpovede). Pre tých čo sa dali nachytať - dajte si na ne odpovedať propagátormi alebo výrobcom - ale vážne odpovedať vo faktoch s náväznosťou na Zákony, nie len obkecať použiť cudzie slová, názvy - ktorým nikto nerozumie a odviesť tému nabok. (Mal som možnosť zistiť že v tom sú profíci - keď jednému dochádza dych nastúpi druhý a perfektne si nadhadzujú)

Pripomína to kostolné: "hľa tajomstvo viery" - v preklade: nediskutujte, verte, lebo sme vám povedali my, že je to tak!

Toto by malo byť pre vás posledné varovanie !
KRITICKY SKÚMAJTE a nedajte sa ukecať !
Ten koho začne zahaľovať ťiaž po svojom otvorení sa jej, tomu sa zároveň aj úmerne znižuje obzor chápavosti a rozhľad a nie je už schopný spozorovať svoje klesanie. Potom mu už z vonku nie je pomoci. Môže si pomôcť jedine sám, že to vycíti a vráti cestou päť, kde bol predtým.
Žiaľ nie každému sa to podarí.

van
 
Miroslav Klein
Ľudské slovo!
Dbajte na svoje slovo! Vaša reč nech je jednoduchá a pravdivá! Skrýva v sebe podľa svätej vôle Božej schopnosť formovať budujúco alebo tiež ničivo, vždy podľa druhu slov a hovoriaceho. Abd-Ru-Shin
 
Pán P.P. , Vy máte dnes dohľad na internete za združenie ? Tí zhovorčivejší si asi zobrali dovolenku pred voľným dňom
"o)
 
stále bez odpovede
Znovu len prázdne mlátenie slamy, zaštiťovanie sa a otĺkanie o hlavu Zákonmi Stvorenia, ale nikto nikdy nič konkrétne nepočul - zato však MUSÍ VERIŤ, že je to tak a len tak.

Presne podľa scenára: kto položí "nesprávnu otázku" je nasmerovaný do správneho koridoru a mierne postrašený(ver a nepýtaj sa), alebo dopredu odsúdený a zosmiešnený a neskôr ak sa nevzdá svojich otázok aj napadnutý.
Takže - stále trvám na svojich otázkach a nestrašte ma, už som z toho vyrástol.
P.S.
Naokraj k tej námahe a ovociu. Nie je podstatné ako dlho sa namáhate a či sa namáhate, podstatné je či ste z tej námahy aj niečo do seba prijali. Niektorí sa budú namáhať aj celý život, ale ich príjem bude taký istý, akoby sa nemamáhali vôbec.
F.
Prístroj je zhotovený na základe znalostí princípov či zákonov Stvorenia.

Nie je však dôvod s Vami diskutovať, pretože aj tak ste už pripravený dopredu spochybniť ponúkané. Bez námahy ovocie neprichádza...

 
rozpory nevysvetlené
Potvrdzujete mi, že na nepríjemné otázky odpovedáte vyhýbavo, alebo zahovorením, ale ináč sú tu zástupcovia združení až neúmerne zhovorčiví a nadmieru slovne obdarujúci - hlavne čo sa týka ich vlastnej propagácie.
F.


V tejto veci je možné sa informovať a dozvedieť sa viac od samotného výrobcu, je tam email a taktiež zriadené fórum...
 
doplnenie k rozporom
Prečo treba vodu svetla užívať opakovane a neustále, keď je nabitá Svetlom. Veť Svetlo je nezničeteľné a lieči plne, nie len náhražkove a dočastne ako temný princíp.
Nie je to podklad len ďaľšej závislosti ?

F.