Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Docitali ste sa v proroctvach, ze zena ktora porodi antikrista bude z Francuzska?
 
Zjavenie Jána
Zjavenie Jána

Zjavenie Jána spomína vo svojom diele aj Pán Abdrushin. Tým potvrdzuje jeho vážnosť, naliehavosť a pravosť. V prednáške „Prohlášení“ zo zborníka nezaradených prednášok ( 29. prosince 1929) potvrdzuje, že autorom Zjavenia Jána je Imanuel - Syn Človeka.
Imanuel je Alfa a Omega, Začiatok i Koniec, Večný, Všemohúci.

Zo Zjavenia sa dozvedáme, že Stvoriteľ sediaci na tróne držal v ruke knihu popísanú zvnútra i zvonka, zapečatenú siedmimi pečaťami, ktorú dal Baránkovi. Symbol Baránok súvisí so štyrmi bytosťami – zvieratami u Božieho trónu: leva, býka, barana a orla. Baran je bytosťou s ľudskou tvárou, z jeho vyžarovania povstalo všetko duchovné ( prednáška „Duchovné úrovne V“). Symbol Baránok symbolizuje, že Boží Synovia sa zahaľujú do vyžarovania vychádzajúceho z Barana, čiže sa stanú človekom, keď prídu na Zem. Zároveň v Zjavení videnie Baránka znázorňuje, že ten ktorý vzal knihu ju prinesie aj na Zem. Baránok ktorý prevzal knihu so siedmimi pečaťami bude vykonávateľom súdu, lebo otváranie pečatí je súčasťou súdu. Baránkom, ktorý bol hodný vziať knihu a rozlomiť pečate je Imanuel, Sudca a Kráľ stvorenia.

To, že Baránkom je Imanuel a nie Ježiš svedčí aj to, že spomínanú knihu v Zjavení Jána priniesol na Zem Imanuel Parsifal Abdrushin. Touto knihou je Posolstvo Grálu. Z Abdrushinových úst vychádza ostrý dvojsečný meč. Na Abdrushinovom Slove sa ľudia budú triediť a súdiť. To značí ako sa človek postaví k Slovu tak sa aj sám odsúdi.

Otvorením prvej pečate prišiel na Zem na bielom koni jazdec, ktorý po vykonaní svojej úlohy odbehol ako víťaz. A týmto jazdcom bol Duch Svätý ako Duch Pravdy - Abdrushin. On je víťazom lebo pomocou knihy Posolstvo Grálu utvorí nové pokolenie v tisícročnej ríši, ktorej bude kráľom. Že jazdcom na bielom koni je Abdrushin svedčí aj 19 kapitola Zjavenia Jána. Kde sa spomína, že sa vracia jazdec na bielom koni. Jeho meno je Slovo Božie - Imanuel. Nazýva sa preto Božím Slovom, lebo podľa jeho Posolstva Grálu sú ľudia súdení a triedení počas súdu. Súd sa odohráva len v hmotnosti, pozdejšom stvorení!

Dvaja svedkovia sú to tí, ktorí budú ešte raz prorokovať Božiu Vôľu. Úlohou prorokov je vysvetľovať ľudom čo ich čaká. Sú to dve olivy a dva svietniky. To značí, že ich pôvod je bytostný, oliva symbolizuje stvorenie a nie stvoriteľa. Prorokmi sú vyššie bytosti, ktorí nemajú v sebe nič bezbytostné. Týmito prorokmi nebol Abdrushin, ani Mária ako sa to snaží temno vysvetľovať. Týmito svedkami budú Enoch a Eliáš. Ich úlohou bude zvestovanie nového Mesiáša. Praví svedkovia od Boha sa objavia na Zemi až po narodení Imanuela, tesne pred tisícročnou ríšou.

Deje ktoré sa v Zjavení Jána opisujú sú skutočné a nie len obrazné. Ako vieme proroctvo v čase prijatia opisuje deje budúce, čiže tie ktoré sa ešte len majú stať.

Znamenie: Žena odetá do Slnka, pod jej nohami Mesiac a na hlave veniec z dvanástich hviezd. Z uvedenej vety je zrejmý pôvod ženy a miesto, kde sa to odohrá. Veniec z dvanástich hviezd je symbolom Prakráľovnej. Pod nohami Mesiac znamená že sa to odohrá v hmotnosti na Zemi. V duchovných úrovniach nie je Mesiac lebo tam nie je tma. Svetlo je celý deň lebo všetci obyvatelia sa zachvievajú v Božej Vôli. V duchovných úrovniach vládne len Božia Vôľa z dôvodu Imanuelovej blízkosti. Tam zlo nemá miesta, nikdy tam nebolo, ani nepôsobilo a ani nikdy nebude! Pretože rozum ako jediný pôvodca zla je len v hmotnosti – ona je tou pozemskou múdrosťou! V duchovných úrovniach rozum nie je pretože sa tam všetci zachvievajú len v cite. Z toho dôvodu ne je možné aby Lucifer pôsobil na obyvateľov duchovných krajín pretože to zákon rovnorodosti a ani zákon tiaže nedovoľuje! Žena kričala v pôrodných bolestiach a mukách dokazuje, že sa to odohrá v hmotnosti. Že sa to odohráva v hmotnosti dokazuje aj to, že sa pred Ženu postavil Lucifer. Lucifer ( má rôzne názvy antikrist, drak, diabol ) žije a pôsobí len v hmotnosti. Preto bolo dieťa uchvátené k Božiemu trónu aby mu drak nemohol uškodiť.

Na nebi povstal boj. Tým nebom je jemnohmotné nebo. / Prednáška Ráno Vzkriesenia : citujem Abdrushina: „Na jemnohmotném nebi září již červánky na znamení, že tento deň se blíží!“ / Ako vieme antikrist – drak sa nachádza a pôsobí len v hmotnosti. Týmto bojom bol antikrist – antiimanuel zhodený aj so svojimi prisluhovačmi zo svetlejších jemnohmotných úrovní, do úrovní jemnohmotnosti nižších planét a na Zem a do jej jemnohmotnosti.

Ženou odetou Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na hlave veniec z dvanástych hviezd bola Natália de Lemény – Makedonová. Porodila syna Imanuela v novembri 1998, po narodení bolo dieťa odnesené k Božiemu trónu.

Hľa Baránok stál na hore Sion a s ním 144 tisíc vyvolených. Vyvolený sú v hrubohmotných rúchach, čiže aj hora Sion spomínaná v Zjavení sa nachádza v hrubohmotnosti, na Zemi. Baránkom je kráľ tisícročnej ríše Imanuel. Vyvolený sú tí, ktorí sú panenský, to znamená duchovne čistý. V Zjavení sa spomína, že tí, ktorí nasledovali Antikrista a prijímali jeho znak budú mučení ohňom a sírou v prítomnosti svätých anjelov a v prítomnosti Baránka. Baránkom je vykonávateľ súdu Imanuel. Baránkova prítomnosť jasne hovorí, že toho diania bude osobne prítomný na Zemi.

Počas tisícročného kráľovstva bude spútaný Lucifer. Jeho spútavanie prebieha od čias Abdrushina a bude dovŕšené Imanuelom na začiatku budovania tisícročného kráľovstva. Imanuel bude na zemi v krvi a mäse na začiatku tisícročnej ríše / prednáška Říše tisíce let od Abdrushina./ Čo dokazuje aj záver Zjavenia Jána, citujem:“ Hľa, prídem skoro a prinesiem so sebou odplatu, aby som každému odplatil podľa jeho skutkov! Ja som alfa a omega, Prvý a Posledný, Začiatok a koniec.“

Ďakujem Bohu, že nám dal Posolstvo grálu prostredníctvom Abdrushina a za Večné Zákony nám dané prostredníctvom pani Makedonovej.
Peter Franko
 
miroslav schindler
Raj alebo diskusia
Človek si skutočne aj v tomto môže zvoliť, tak ako na Zemi i v záhrobí sedia tisícky diskutujúcich, podobných tým "zaspatým nevestám". Nedá sa slúžiť dvom kráľom, ako sa hovorí a dokazuje to aj skúsenosť, ktorá nič nemení, snáď sa len ďalej podriaďuje praktikám v novej terminológii a v úslužnejších prejavoch zvádzajúcich z cesty hľadania chtivých ľudí. Čistota myslenia môže byť spojená len a len s prísnou duchovnou logikou, s tou, ktorá sa dodnes s pozemským myslením javí nezlúčitelne. No opak je zatial stále pravdou, až do chvíle, kým sa nezbavíme posledných možných brzdiacích elementov. Ale preto sme tu, preto sa učíme, len ako si stále nevieme zladiť sluch s hovoreným slovom a s pokorou. Boh predsa nepotrebuje meniť svoje zákony vo Stvorení a ani v neskoršom stvorení, sú tak dokonalé, že ani v Tisícročnej ríši nemusí zbaviť človeka svojho práva, veď celé to usílie by bolo k ničomu. Človek, by si mal uvedomiť konečne, že neide o kvantitu obyvateľstva, ale stať sa duchovne vedomím seba samého. Môžete zbaviť otroka len slobody pohybu, no nikdy nie jeho viery, jeho presvedčenia a jeho lásky... Tak neviem prečo by to mal robiť Ten, kto je sám Láskou. Nie je úlohou zbaviť sa nesprávnych ľudi, lež nesprávneho princípu a to sa už deje, práve zosilňovaním života darného impulzu Božej energie. Zvätšovaním impulzov sa zákonite zlo sťahuje a tým aj viacej prejavuje svoju tvár. A, takto to pôjde až do chvíle, kým karma sa bude prejavovať ihneď po čine. Jednoducho a ľahko, každý odsúdi sám seba, ak ovšem nebude sa chcieť podriadiť zákonom Všemohúceho. Tým bude nesprávny princíp zviazaný a neschopný konať aj so svojimi dobre no nesprávne mysliacimi prívržencami. Vtedy už nebude o čom diskutovať, len a len konať. A kedy ?! - Zborte tento chrám a ja vám za tri dni postavím nový. - Ja nie som stohto kráľovstva. - Čo tu tisíc rokov tam jeden deň. Takže stávame do tretieho dňa a to máme čo konať.
 
Miroslav Klein
Bozie slovo
Bozie slovo je zlato!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
6.10.1998


Natália, tak takéto meno sa dnes oslavuje na Slovensku.

NATALE, NATALIA – pochádza z Natalis, Dies Natalis – znamená „Deň narodenia (zrodenia)“. „IL NATALE“ v preklade sa vzťahuje na ,,Zrod večného života“.

A presné také meno mala pani Natália de Lemeny – Makedonová, pisateľka kníh Večné zákony 1, 2, 3, ktoré sú Novým evanjeliom, poslednou pomocou zo Svetla, pred prvou Veľkou očistou Zeme.

Jej prvoradou úlohou bolo napísanie Nového evanjelia – Večné zákony, a tým poukázať na Slovo Svetla a súdu – Posolstvo Grálu, ktoré bolo napísané rukou Abdrushinovou.

Za ďalšie prišla aj kvôli tomu, z výšin, kde sa žiadny človek nedostane, aby naplnila určité proroctvá :

Izaiášovo proroctvo: ,,Panna počne a porodí Syna a dá mu meno Imanuel...“

Tretie Fatimské proroctvo: ,,Na Slovensku sa v roku 1998, ( poz. November 1998), narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch Svätý, a Apokalypsou oznamovaný Kráľ Tisícročnej ríše...“

Zjavenie Jána - Apokalypsa: ,, Žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd, tehotná trápila sa a kričala v pôrodných bolestiach.

A porodila Syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu.“

Posolstvo Grálu: ,,Teraz bude pre mnohých z vás asi zrozumiteľné, prečo v čase posvätných splnení na zemi, keď na zemi pôsobia Ruža i Ľalia, je ku spojeniu potrebná ešte aj Labutia panna z labutieho ostrova v pripravenom pozemskom tele, aby v zachvievaní neostala medzera.

Taká veľká je milosť Boha, že dáva vzniknúť zázraku za zázrakom, aby pomoc pre ľudstvo v tisícročnej ríši bola celkom dokonalá!“

A všetko sa naplnilo, ale nie tak akoby si ľudstvo želalo, ale tak, ako to bolo Zhora chcené, v zmysle zákonov Božích.

Evanjelium v preklade znamená – Dobrá a radostná správa. A tou správou je, že sa Syn Svetla, Syn Boha Otca, Imanuel, Kráľ Tisícročnej ríše a Sudca z vôle Božej narodil 28.11.1998. Po narodení bol ihneď vzatý do bezpečia, tak ako o tom hovorí Zjavenie Jána, ale po Prvej veľkej očiste sa navráti späť, tak ako aj Jeho matka, keď bude s radosťou vítaný svojím ľudom, ktorý bude mať tu česť mu pomáhať pri výstavbe Tisícročnej ríše.

Preto v tento deň, keď sa oslavuje meno Natália, a keď presné pred 9 rokmi mala prednášku v Košiciach, na ktorej mal som ja osobne tu česť sa zúčastniť, nech prehovorí opäť tá najpovolanejšia - pani Natália de Lemeny – Makedonová.

Časť I.: http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5413687#article-5413687

Časť II.: http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5413614#article-5413614

Ján Anton Sloboda. 
Miroslav Klein
Joj, tá řeč slovenská.
Joj, tá řeč slovenská, sladký pramínek, vínem žíznivému, nemocnému lék! Slovenština - svätá řeč, to vím, není věru jazykem světovým. Když však anděl v nebi Bohu svědčí, nesmí on to jinak říkat, než slovenskou ŕečí! Autor: Adolf Heyduk - časký básnik, člen májovej družiny a nadšený propagátor česko-slovenskej vzájomnosti.
 
slobodna vola na americky sposob
Kto ma zakazane emigrovat z USA a preco? http://tajomstva.org/new-world-order/plni-se-temna-varovani-a-predpovedi/
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Dúha nad Petržalkou


Také niečo prekrásne sa malo kedy vidí.

http://pl.youtube.com/watch?v=b0PDBzFZJyI

Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Tornáda z 28.3.2007


http://pl.youtube.com/watch?v=pgq0QuscU5s

http://pl.youtube.com/watch?v=N7LFWrLTz9A


Úžasná sila, pred ktorou človek stojí v nemom úžase.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Z Internetu
Bez komentára
 
Dotyk ducha
http://www.youtube.com/watch?v=1k08yxu57NA&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=QWNoiVrJDsE&mode=related&search=
Naozaj precítené, nenachádzam slov. Keď si spomeniem na chlapíka, ktorý sa po odspievaní snažil presvedčiť porotu, že sa mýli, lebo on v seba verí a vie, že je naozaj dobrý (asi čítal veľa kníh o pozitívnom myslení) a odspieval úplne falošne (a k tomu bol taký hluchý, že to ani nepočul)... je to obrovský rozdiel. Asi ako medzi rozumom a citom ducha.
 
redakcia www.poznanie.sk
911
O 911 je veľa písané aj tu alebo tu. Existuje aj veľmi dobrý film - Loose change aj so slovenskými titulkami (911 film info). Je skutočne hrozné, koľko ľudí verí v rozširované lži o teroristickom útoku (napriek tomu, že väčšina z údajných teroristov žije a teda ani nemohla sedieť v žiadnom z lietadiel), alebo nevšímavosť, pri ktorej sa mnohí ani nezamyslia, ako je možné, že rovnako voľným pádom padla aj 49 poschodová budova č.7, do ktorej žiadne lietadlo nevletelo... Pravda ale raz vyjde na svetlo. A propo... veríte, že potopa sveta v dobách Noeho bola skutočne celosvetová? Je toho ďaleko viac, v čo ľudia veria, ale...
 
Aj spevom a hlasom sa dá prebúdzať...

Pred ctyrmi týdny poprvé zazpíval neznámý prodejce mobilu Paul Potts televizní soutezi Britain?s Gots Talent (neco jako Británie hledá talenty).
>
> Sedmnáctého cervna v soutezi zvítezil, kdyz mu svuj hlas poslalo pres dva milióny televizních diváku. Video se záznamem jeho prvního vystoupení si následne na serveru YouTube prohlédlo pres deset miliónu lidí z celého sveta a klip se tak zaradil mezi nejsledovanejsí videa v historii webu.
>
> Paul se stal doslova miláckem Británie a tezko byste hledali anglofonní videoblog, kde by chybel odkaz na jeho vystoupení. A co ze tak zázracného udelal?
> Predstavte si ctyricátníka s krivými zuby, vizází svobodného mládence z hodne zapadlého venkova a sebevedomím zakriknutého dítete.
> Tenhle chlapík nakrácel pred dvoutisícové publikum, tríclennou porotu v cele s obávaným Simonem Cowellem(séf nahrávací spolecnosti Sony BMG pro Velkou Británii, clen poroty # American Idol apod.) a vsem sdelil, ze bude zpívat operu.

> Na to, jak slavnou árii: Nessun dorma z Pucciniho opery "Turandot" zvládl, se podívejte sami. Mozná vám poklesne celist stejne jako Simonovi a vytrysknou slzy jako Amande...

http://www.youtube.com/watch?v=1k08yxu57NA&mode=related&search=

http://www.youtube.com/watch?v=QWNoiVrJDsE&mode=related&search=
- Skryť citovaný text -

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Môžeme..., ale nemusíme.


Z posledných príspevkov, ktoré mňa osobné zaujali na stránke - Matrix 2001:


Zjevení o nátlaku aneb proč posloucháme, co nám říkají o 11.září - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2259

Kauza 9/11 - nezodpovězené souvislosti (1) - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2255

Kauze 9/11 - nezodpovězené souvislosti (2) - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2257

Kauza 9/11 - nezodpovězené souvislosti (3) - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2258

9/11 aneb Kdo zabil Johna O'Neilla (video s českými titulky 100 minut) - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2285

Podivné okolnosti - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2245&s=podivné%20okolnosti

Další zajímavá reakce na hypotézu o Apollo 20 a neznámém plavidle na Měsíci + unikátní video o nezávislém ruském výzkumu Měsíce (ruština - 46.min) - http://matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2264

,,Pred Pravdou môžeme zatvárať oči koľko chceme, ale aj tak pred samotnou Pravdou neutečieme.“ Ján Anton Sloboda.

 
Majestátnosť sfingy
 
Aslan, tomu Vášmu dátumu chýba prvotná symetria .
ASLAN
Uz viem odkial je Vase meno: Die Chroniken von NARNIA, Der König von Narnia - roman aj Disney film. Na internetovej stranke si mozte pozriet 10 minutovu ukazku. Film je FANTASTICKY.
 
zvláštny dátum
Pán Potúček, a čo poviete na dátum 9.9.2007?

(9) + (9) + (2+0+0+7)

(9) + (9) + (9) = 27

(2 + 7) = 9

999 = uplné čislo

Číslo 9 - VIERA
 
Jozef Potúček
www.BIELA-HOLUBICA.sk opäť na svojom mieste!
Som veľmi rád, že práve dnes, 27.septembra.2007, môžem čitateľom kníh „Večné zákony-1,2,3" oznámiť, že po relatívne dlhšej dobe sa počnúc dnešným dňom opäť vracia webová stránka www.biela-holubica.sk , ktorá bola pani Natáliou de Lemeny-Makedonovou zriadená na ten účel, aby oznamovala naplnenie Božích zasľúbení, zvestovaných už v Atlantíde, zvestovaných Abdruschinovou náhrobnou doskou z Jeho prvej pozemskej inkarnácie, zvestovaných dávnymi prorokmi, zvestovaných za čias Zoroastra, zvestovaných v Zjavení Jánovom .......

Na webe biela-holubica.sk bolo okrem iného ohlasované narodenie toho, ktorý je Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Kráľ kráľov, Kráľ Tisícročnej ríše.

Je to ON, ktorý bol, je a ktorý príde – IMANUEL.V septembri 1997 vyšla kniha „Večné zákony-1" od pani Natálie de Lemeny-Makedonovej. O tri roky neskôr, čiže v septembri 2000, vyšla kniha „Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny-Makedonovou".

Teraz je opäť september. September 2007, čo je presne 10 rokov od vydania „Večných zákonov-1" a presne 7 rokov od vydania „Nezverejnených rozhovorov s Natáliou de Lemeny-Makedonovou".

Naozaj, symbolické čísla, ktoré tiež o niečom hovoria.Webová stránka bielaholubica.szm.sk bola len dočasnou náhradou za pôvodnú stránku, ktorá mohla byť kvôli neopatrnosti zainteresovaných zneužitá na iné účely, než to bolo pôvodne myslené. Všetko zlo má však len dočasné trvanie – všade!

Takže odteraz môžu všetci hľadajúci znovu navštevovať pôvodnú webovú stránku pani Natálie de Lemeny-Makedonovej:

www.biela-holubica.skDnes je veľmi zvláštny dátum - 27.9.2007:

(2+7) + (9) + (2+0+0+7)

(9) + (9) + (9) = 27

(2 + 7) = 9

Číslo 9 - VIERAPríkaz SVETLA v dnešnej dobe: VIERA SA MÁ STAŤ PRESVEDČENÍM .......
 
Niečo pekné pre tento deň