Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Láska
Ešte na margo posledného príspevku pána Potúčka:

"Hurá, chybne jednal tento človek, POĎME HO UKAMEŇOVAŤ, veď máme toľko Lásky k Pánovi!"

Je to zároveň smutné, ako sa pisateľ práve prezentoval, je v tomto však pomocné lano pre tých, ktorí hľadajú čistotu a vecnosť v príspevkoch, pomohol ste preto, ani neviete ako...
 
Vecné skúmanie a čestnosť
Cez to všetko, že sa tu stále vynárajú hlasy volajúce po boji a odmietaní toho "nového", v predchádzajúcom príspevku p. Marschnera bolo veľmi jasne a zrozumiteľne poukázané na to, ako máme každý stáť pri naplňovaní toho, čo smieme denne prijímať zo Slova Pravdy.

K tomu je však potrebné, aby sa naše srdce aj správne otvorilo a ak chceme niečo prijať, bez dávania, bez pravej služby Bohu a v pomáhaní svojim blížnym to nedokážeme. Nedokážeme to ani v nevecnom napádaní sa, v útokoch, pri zosmiešňovaní jeden druhého a podobne. Pochopiteľne, zlomyseľné a nevecné útoky je potrebné prísne označiť, lenže kto si aj uvedomuje, že práve v takomto postoji sa prejavuje pomáhajúca Láska?

Predstavte si, ak by som vám mnohým od začiatku vstupu do tohto fóra na vaše myšlienky a postoje iba lichotil, podsúval sa a pod., aká zbabelosť a nečestnosť by v tom musela byť, koľké pokrytectvo. Ale v mnohých príspevkoch som sa snažil poukázať aj na to dobré, pričom som často v následnom zosmiešnení vecne napísanej odpovede iba pokrútil hlavou.

Fanatickým stúpencom pani Makedonovú predsa neberiem, chcel som vždy poukázať iba na nezrovnalosti jej tvrdení so Zákonmi Stvorenia. Tým však, ktorí prijali jej učenie tak, že majú v sebe miesto ešte aj pre spoluprácu a vzájomný dialóg, pre nich tu bolo napísaných už množstvo príspevkov. Tak, ako som už nejeden raz napísal, reakcie mnohých jasne vypovedajú o tom, že sa naozaj oplatí požadovaným spôsobom viesť i snahy na tomto fóre. V jednom príspevku tiež stojí:

"Ľuboš ... 8.červen 2007 13:15:14
Odpoveď
Vážený pán Potúček,

Váš príspevok je naozaj vecný, stojí za ním dobrá snaha a aj preto je žiadúce naň odpovedať...

1. Podpisy: Sám dobre viete, že od začiatku vstupu na toto diskusné fórum sa podpisujem, považujem to za čestný prístup. Väčšinou používam iba svoje meno, niekedy i priezvisko. Príspevky sem posiela zatiaľ jediný "Ľuboš", preto sa spolieham na to, že každý zbehlý čitateľ na tomto fóre vie, o koho sa jedná. Je Vám tiež známe, že som sa podpisoval plným menom aj vtedy, keď som v ostrosti poukázal na niečo, s čím som sa nemohol stotožniť. Časom som si však uvedomil, že toto by nebola vhodná cesta, ako pomôcť v danej veci. Nie som z kameňa, mám z toho i ja prežitia a ponaučenia a tak ako nám Svetlo dáva možnosť napraviť svoje chyby do posledného okamihu, doprajme si to aj navzájom a stavajme na tom dobrom, čo je v nás. Preto sa za také predchádzajúce vyjadrenia, ktoré sa niekoho dotkli osobne rád zodpoviem...“

Ak chceme prijať posilu z Výšin, nedokážeme to bez toho, aby sme nedávali tam, kde si to i situácia vyžaduje. Ba nedostane sa nám posily ani vtedy, ak sami nehľadáme možnosti, ako najlepšie pôsobiť v zmysle naznačených zákonitostí v Posolstve Pravdy. Nedosiahneme to však ani bez precítenej modlitby, ani bez možnosti spoločne sa stretnúť pri nedeľnej pobožnosti - spoločného uctievania Boha tak, ako nám to ukázal náš Pán. Prijímať tiež nedokážeme bez čistej radosti a veselosti, ktorá je len prirodzeným prejavom detskosti človeka - bez Čistoty vo svojom srdci teda prijímať nedokážeme. Kruh sa uzatvára a sme znova pri pomáhajúcej Láske - nedokážeme pomáhať svojím blížnym i sebe samému, ak v sebe na základe naznačených skutočností nevytvoríme priestor pre prijatie Lásky z Výšin.

K tomu však, aby sa človek čo najlepšie zachvieval s Vôľou Pána, k tomu je potrebná Pokora a vecný prístup pri skúmaní čohokoľvek, pri stretnutí sa s kýmkoľvek, hoci aj na tomto fóre.

Je zaujímavé, že tu nikomu nevadí vystupovanie pod cudzími menami alebo v anonymite. K opaku k tomu, internetové stránky združenia sú v súčasnosti prístupné mnohotisícovej návštevnosti mesačne, so všetkými kontaktnými informáciami, s adresou, s menami, telefónnymi číslami. Koľkí chodia i v anonymite k predajným stolíkom, i na prednášky a ďalšie podujatia. Teraz však nech skúmavý a o dobro sa usilujúci človek zváži, kde sú snahy o niečo poctivé, hoci aj s chybami, ale s veľkou túžbou spoločne a predsa každý sám za seba kráčať bližšie ku Svetlu.

To nech si čitateľ prežije vo svojom vnútri, kde sa jedná o poctivé úsilie, o čestnosť a harmóniu a naopak, kde sa jedná len o nevecné napádanie, útoky a zosmiešňovanie. Apelujem i na moderátora fóra i na p. Potúčka, ktorí aj teraz na tomto fóre ľahkovážne podporujú rozširujúcu sa stupídnu anonymitu, vystupovanie pod stále novými menami - veď i dieťa dokáže rozlíšiť rétorickú podobnosť príspevkov, aby mohlo byť hneď jasné, odkiaľ vietor fúka. Sú tu aj takí, ktorí keby sa čestne odhalili a uviedli, pod akými všetkými menami tu za posledné obdobie vystúpili, nestačili by sme žasnúť a diviť sa. To sa títo dvojtvárni ľudia nehanbia sem ešte aj prispievať?

Verím v zachovanie naznačenej vecnosti za posledné dva dni, verím i v skoré stretnutie sa s p. Potúčkom tak, ako sme sa dohodli. Verím tiež, že moderátor prehodnotí svoj prístup k nemnohým prispievateľom, ktorí ešte i teraz chcú rozdúchavať nedávno sa šíriaci oheň neznášanlivosti a vyzve ich k patričnej zodpovednosti a k prehodnoteniu svojho postoja. Som si stále istý, že moderátor je schopný čestnosti a poctivého nazerania na vec. A ešte niečo, ak bol niekto právom označený ako chorobne sa prejavujúci v určitej situácii, bola to len podobná reakcia, ako keď doktor diagnostikuje pacientovi nádor, schizofréniu či pomätenosť. Koná na základe zistených skutočností a presvedčenia na základe dokázateľného postihnutia pacienta, podobne, ako niekto dokáže v priamosti zareagovať na skratovité a nevecné napádanie toho druhého za svoje presvedčenie.

Silná, nespravodlivosťou a nečestnosťou otrávená „káva“ sa však nalieva z inej strany:

„Vasiľ ... 14.červen 2007 9:14:42
Zmier?
ZMIER NENASTAL, LEBO S TEMNOM ZMIER NEEXISTUJE. Ak áno tak si v tom...“

Niekto sa tu pokúša o zmier, nikoho by ale nenapadlo, že niekto ďalší považuje za temných práve všetkých tých, ktorí sa snažia pomáhať druhým a čestne hájiť svoje presvedčenie!

Vy viete p. Devínsky, na ktorých ľudí bolo toto namierené, pýtam sa Vás, v duchu naznačenej „vecnosti otázok“ nedávno položených p. Potúčkom:

„Sme my tí temní, o ktorých píše pán Vasiľ, alias pútnik, alebo predstaviteľ „anti“ a v jednej osobe ešte aj iný človek /M.M/, odpovedzte prosím - ÁNO/NIE!“

Nechcem, aby ste vec rozpisovali, tvrdo budem stáť na tom, aby ste odpovedali tak, ako ste to odo mňa žiadali v prípade podobne ladených otázok od p. Potúčka. Niekto tu písal o „bláznoch“, ktorých je však vždy možné vyliečiť, pri takomto označení sa však zdvihla nenávisť a fanatizmus nevídaných rozmerov. Mlčíte však, keď si niekto dovolil použiť Súdiaci meč Pánov a odsúdil niekoho do zavrhnutia, pretože temno inam nepatrí!

VYZÍVAM zároveň ďalších vecne a čestne sa usilujúcich prispievateľov, aby sa postavili k položeniu tej istej otázky pre p. Devínskeho, aby žiadali vecnosť jasne naznačenú v Posolstve Pravdy, tiež čestnosť a rytierskosť, aby sa ukázalo, či sú niektorí ľudia schopní obhajovať Pravdu, alebo či budú mlčky prizerať na neprávosti len preto, že dotyčný je „z ich košiara“. Odpoveď je žiadúca, viac než potrebná!

Každý hľadajúci s čestným úmyslom môže zároveň definovať svoje otázky, v prísnej vecnosti a jasnej túžbe poznať na ne odpovede. Bude však zbytočné písať otázky ľstivého a nevecného charakteru alebo útočného druhu, nebude na ne odpovedané, pretože pýtajúci sa nechce poznať odpovede, ale tak, ako sme sa už neraz presvedčili, chce iba útočiť. Je načase dokázať, ako je kto schopný diskutovať a aké sú v skutočnosti jeho úmysly...

Ľuboš Ďurfina


 
Jozef Potúček
otázka na Jana Marschnera: Energetické zaslepenie či klamstvo?
Pán Marschner.

Naozaj neviem, či mám písať aj to „vážený“. Nemienim sa pretvarovať. Všetko záleží od Vašej odpovede, pretože ja Vám odpovedám a zároveň vy nám dajte vedieť, či o Vás je ten bod 1/ alebo bod 2/.

1/ Ak ste nejakým spôsobom zaslepený a nevidíte, to si viem predstaviť, lebo som to prežil aj sám - čítal som, a nevidel som. Zistil som to, až keď som sa od niečoho zlého energeticky pôsobiaceho odpojil. Takže ešte raz si prečítajte pozorne a hlavne s rozvahou, ktorá Vám zjavne v tejto dobe chýba, úvodnú stranu môjho webu, a až potom posudzujte!
Vy ste súdili, preto budete súdený! Je len na Vás, v akej forme a sile to na Vás dopadne.

2/ Ak ste však to, o čom bude reč, videl a vnímal vedome v tej podobe, ako ste o mne napísal vo Vašom dnešnom príspevku o 11:30:52, tak ďalšie odseky patria Vám a Vašim súkmeňovcom, pretože by ste sa pridal k takým, ktorí nechcú, aby tu bol pokoj a mier.

Poďme k veci:
Dnes Jan Marschner napísal (J.M. ... 14.červen 2007 11:30:52) okrem iného toto:
"Když jsem toto viděl, musel jsem se podívat na www stránky pana Potůčka, který mě obvinil z toho, že nedávám hned na první stránce odkaz na dílo „Ve Světle Pravdy“. Po prostudování jeho stránek, kde jsem nalezl cenné texty a myšlenky jsem však to co po mě chtěl, také nenalezl. Chceme po druhém něco co sami neděláme? To mě překvapilo a ptám se tedy proč?" (koniec citátu)

Chcete povedať, pán Marschner, že NEVIETE (?), že mnou spomínaná kniha „POSOLSTVO GRÁLU“ na úvodnej strane je Vami spomínané dielo „VE SVĚTLE PRAVDY“?
Hráte hru na schovávačku?
Vy nevidíte, kde tú knihu spomínam? Vyberte si brvno z oka, a na prvej strane mojich stránok si to prečítajte!
Alebo ste našli nejaký ďalší môj web, o ktorom nebodaj neviem? Ja mám len jeden svoj osobný web – www.duchovnapremena.sk

Toto je text z úvodnej strany mojej horeuvedenej webovej stránky, ktorým som vyznal to, čo som inými slovami napísal aj tu vo svojej poslednej úvahe „Veďme naše kroky k tomu lepšiemu“:
<Väčšina ľudí potrebuje k duchovnej premene pomocné lano, ktoré vyvádza spiacich alebo poblúdených pútnikov z omylov a smeruje ich na Cestu Pravdy za Svetlom Božím.
Ja som také „lano“ potreboval, pretože bez neho by som sa určite stratil. Takto je aspoň šanca. To „pomocné lano“ som našiel v knihe „Posolstvo Grálu“.>

Overte si, hlavne Vy z toho Združenia, ktorí máte v sebe ešte trochu súdnosti, kto zavádza (vedome?) a kto hovorí pravdu.

Takže, pán Marschner, ste na ťahu! A čo Vaše vnútro a svedomie? Pohlo sa tam niečo?
Napísal ste, že som Vás obvinil, že nedávate hneď na prvej stránke odkaz na dielo „Vo Svetle Pravdy“. Mýlite sa, Jozef Potúček nikoho neobvinil, ale na niečo poukázal a dovolil si položiť Vám ešte otázku k tomu. To je obvinenie?
Ja som Vám prišiel, páni, na pomoc, lebo ju potrebujete. Vy ste však pomocnú ruku odmietli. Boli ste upozornení na chyby a mohli ste to napraviť. Vy to ale obhajujete naďalej. Rozhodli ste sa.
Je toto Vaša pravá tvár bez masky, pán Marschner? Alebo ste sa energeticky napojil na niečo zlé, čo ste sám v samoľúbosti nepostrehol?

Ja, Jozef Potúček, opakujem, že Jan Marschner na webe www.vodasvetla.cz nedal (doteraz) nielen na svojej prvej stránke, ale ani na odkaze KNIHY žiadnu zmienku o diele „Vo Svetle Pravdy“. Na toto bolo mnou poukázané, nakoľko Kríž Pravdy si na svoje výrobky on už dovoľuje dávať!
Zato však pod časťou „Knihy“ vyníma sa ako prvá a najvyššie položená kniha Združenia AO instututu so znakom „AΩ“. Takže máte tam vedľa seba zobrazený Kríž Pravdy na ľudských výrobkoch a znak Syna Človeka na ľudskom slove!
Páni, tentoraz po Vašich odpovediach to už nie je ani trúfalosť, ale ťažké rúhanie sa Bohu!
A zato sa Vám všetkým, ktorí s tým vnútorne súhlasíte, dostane patričnej odmeny. Namiesto pokornej ľútosti, otvorene ste dali svojimi skutkami najavo, koho služobníci ste!
Toto je jedno z Vašich najťažších brvien, kvôli ktorému nevidíte tak, ako by ste videli bez tohto brvna!
Domýšľavosť a samoľúbosť. O tomto to celé bolo!

Toto sú naše skutky a aj z tohto bude žatva, pán Marschner ....

Teraz je už jasné, načo ste sem prišli, vy zo Združenia a AO inštitútu.
Ste odhalení, a teraz to chcete zakryť opätovným vyvolávaním nepokoja prostredníctvom takýchto zákerných útokov. Nebojte sa, už o týchto Vašich krokoch vedia mnohí z tých „vašich“, len tak ďalej páni (dámy?), odhaľujte sa jeden po druhom ..... !


A teraz aj Vám, samozvanci zo Združenia, niečo k Vašej agresii sem na toto diskusné fórum.
Vám to naozaj nedochádza? Tu nemáte šancu.
Tu ste prehrali, lebo pre Vás sú Vaše ľudské výklady Slova Pánovho a neznášanlivosť voči ľuďom s iným pohľadom na vec bližšie než Pravda.
Tým ste sa zaradili.
Spamätajte sa, dokiaľ je ešte čas! Berte tieto moje slová ako pomoc k Vašej náprave a opätovnému nájdeniu pokory. Veľa síl.

*******
A masky v poslednom maškarnom bále naďalej padajú .......
*******
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Pýtam sa...


Pán Marschner, môžete povedať, že o aké nezrovnalosti ide? Lebo ak poviem ,,A", tak musím povedať aj to ,,B", aby to bolo predsa jasné.

Alebo si myslíte, že stačí povedať, že našiel som tam - vo Večných zákonoch, nezrovnalosti, a s počudovaním uvádzate, že tí druhí, čitatelia Večných zákonov, to nevidia?


Preto je naozaj čudné, že čo všetko píšete, ale skúste porozmýšľať, že či to nevystihuje aj Váš prístup, k čitateľom a k zástancom Večných zákonov + jej pisateľky.

Pekný deň želám.

Ján Anton Sloboda.

věcnost
Anti zdruzenie

Vzniklo pro boj, nemůže tedy hovořit k míru. Nechce mír. Vzniklo proti združování lidí. Nevěří v čestné úmysly lidí ani v to , že se společně dá něco udělat.

Platí pro něj to co pro anonymy. Strach a skrývání. Možnost ulevit si pod anonymitou. Dle bojovného nasazení podobné příspěvkům i chování Pútníka.

Možná by bylo velice zajímavé odhalit pravosti lidí, kteří se tu skrývají pod více identitami, zvláště, když své jméno používají k hezkým příspěvkům a pseudonym pro boj a osočování. Asi bychom se velice divili kdo všechno tak jedná. Možná bychom těmi, kteří se nebojí přiznat ke svému jménu, byli mile překvapeni avšak těmi co to dělají obráceně, aby vypadali dobře a potom pod pseudonymem útočí,těmi bychom byli překvapeni. Jak říká Pán Potúček sáhněme si na srdce jak to je.

Musím se zastat zdruzenie lidskost, se kterým se přátelím a vím o jeho dobrých snahách a cílech. V současné době vytváří prostor pro spolupráci a činnost velice hezkých lidí, kterých si moc vážím. A věřím, že spolu prožijeme ještě mnoho krásného. Za člověka hovoří jeho činy. Pokud jste pohoršeni tím co se zde rozpoutalo sáhněte si každý na srdce, zda-li je to vina jednoho člověka, nebo je to vyhrazeností názorů, a určité nesnášenlivosti vůči jiným názorům, které zde pronese někdo jiný.
Vždyť stačí aby zde někdo chtěl zpochybnit poslání paní Makedonové a už je oheň na střeše. Bojujete za to, aby toto nikdo nezpochybnil za žádnou cenu. A ubezpečováním a ruznými prohlášeními to tak dáváte najevo. Nesetkal jsem se zde se skutečným věcným zkoumáním bez napadání druhého.

Když jsem toto viděl, musel jsem se podívat na www stránky pana Potůčka, který mě obvinil z toho, že nedávám hned na první stránce odkaz na dílo „Ve Světle Pravdy“. Po prostudování jeho stránek, kde jsem nalezl cenné texty a myšlenky jsem však to co po mě chtěl, také nenalezl. Chceme po druhém něco co sami neděláme? To mě překvapilo a ptám se tedy proč?
Dále jsem byl nucen se podívat na www stránky věčných zákonů, které jsem kdysi již v ruce držel a tak jsem do nich znovu nahlédl. Zjistil jsem tam takové nesrovnalosti s knihou Ve Světle Pravdy, že bylo pro mne až překvapivé, že to někdo nevidí.

Jsem přístupný dialogu bez napadání. Ne způsobu pichlavého posmívavého tónu, který svědčí o vnitřní slabosti.

I by mě zajímalo, zda by tu byl někdo, kdo věcně obhájí to co jsem já a jiní našli za rozpory mezi knihou Věčné Zákony a knihou Ve Světle Pravdy. Věcně bez napadání. Se snahou osvětlit druhému s láskou to za co se stavím.

Schopnost věcného dialogu bez napadání hovoří o vyzrálostí lidí, kteří se toho zúčastní. Snaží se druhému nechat jeho úctu a zkoumají vážně ze všech stran věc, jíž se to týká. Rád se tohoto dialogu s Vámi zúčastním, pokud dokážete dodržet tuto věcnost bez napadání druhého. Osobní se musí odsunout stranou i to, jestli se ukáže, že jsem se mýlil.

Pro mne ať by tato konfrontace vyplynula jakkoliv, zůstáváte lidmi stejnými jako dříve. Nesoupeřím s Vámi. Chci abyste si zachovali svou čest až do konce našeho dialogu. Čestně, rytířsky, tak jak se na muže usilující ke Světlu sluší.

Omlouvám se, že nedokáži odepisovat hned, ale za prvé nejsem stále u počítače a za druhé své texty nejdříve zvažuji, takže prosím o trpělivost.

Každého kdo by se chtěl přidat k dialogu o nesrovnalostech, prosím o velikost ducha, jež nenapadá, ale věcně argumentuje a zkoumá.

Ve všem co člověk dělá a jak to dělá, vytváří vzor pro ostatní lidi na zemi!
 
V blízkosti dobrého člověka, se mohou lidé státi dobrými. Ale také nemusí! Proto nikde není napsané to co píšete. Když jsem se dostal ke knize Ve Světle Pravdy, také jsem si myslel, že tato kniha musí všechny změnit jen na dobré. Zjištění je takové, že každý se musí změnit sám! To za něj nikdo jiný neudělá. Kniha může být pomocí. Voda Světla je také jednou z pomocí, ale změnit se musí člověk sám. O to horší to pro něj bude, když bude čekat až to za něj někdo udělá.
 
Pýtajúci sa.
Čiže zlého, obráti na dobrého? Tak potom je to naozaj unikát. Nehnevajte sa, akosi tomu stále nemôžem uveriť, a ani neverím.
1. ------Dobry den pane Marschner, je mozno vodu svetla podavat i lidem, ktery jsou opravdu spatni (vedi to o sobe a nechteji se zmenit) ? Neuspisi to nahodou jejich smrt (otazka ciste vecna) nebo se vystupnuje jejich zloba a nebo se obrati k lepsimu (to ale zavisi na jejich vnitrnim svobodnem rozhodnuti) ? Jiri M.------

Dobrý den.
Když jsme začali Vodu Světla testovat, pokládal jsem si tutéž otázku. Mým překvapením bylo, že užívání této vody mělo velice pozitivní účinek na podporu čistého myšlení a radosti. Tak jak mi vyprávěl jeden pán ze Slovenska. Nakapal jsem se do poháriku, vypil, sledujem a nic. No po chvíli cítím, že mě bolí svaly na tváři, podívám se do zpětného zrcátka a už vím proč – protože se usmívám a je mi vnitřně hezky.

Když se člověk napije Vody Světla, proniká tato ke všem buňkám a předává jim zářící energii. Zároveň působí i na jemných úrovních člověka.
Takto přirozeně pomáhá a člověku se zostřují chutě, ale i vnímání dobra a zla. A jak mi píší lidé, mění se jim život. Neboť změnou vnímání, začíná člověk na vše pohlížet nově a jinak.

V žádném případě bych se nebál Vodu Světla nakapat komukoliv, protože přílivem světlého záření do jeho těla je posílen k pozitivnímu myšlení i činům.

Jedna paní nám přišla vynadat, co jsme jí to dali, protože začala být moc hodná a ona nemůže být tak hodná, protože se bojí, že jí druzí budou ubližovat…(byla v jádru dobrá a už to nedokázala skrývat)

Rád jsem Vám odpověděl.A teď k anonymovi, ke kterým mám svůj odstup, pro jejich pichlavá slova.
Anonym se bojí o přiznání své totožnosti, většinou proto, že si může více dovolit a zůstat nepoznán. Tento způsob mu umožňuje být stále horší a horší, aniž by to sám poznal. Je to zavrženíhodné. Předpokládám, že v každodenním životě jedná také tak, nebo si hraje na někoho jiného. Je to sebeklam a mezi osobnostmi nemá místo. Strach před zjištěním jeho identity hovoří i o jeho úmyslech…


2. -------Veď ak je to všeliek, a mal by pomáhať každému, tak potom naozaj dovidenia. Nenamáhať sa, nebojovať o svoje zdravie, nestarať sa on, o seba, dokonca z ničoho nič budem zdravší a lepší?-------

Každý se musí namáhat, ať má v ruce Slovo Pravdy, nebo něco jiného! Bez námahy není nic! Využití léčivé síly, která proudí k nemocnému záleží jen na něm samém! V konečném důsledku musí každý změnit to co nemoc způsobilo! Jinak to nejde to bychom popřeli samotný princip ve Stvoření! Pomoc ve smyslu Vody Světla je však skutečně překvapivá.
Například: Mnoho lidí je velice citlivých na lidské myšlenky, někteří dokonce ani nechtějí chodit mezi lidi. Zde jim pomáhá voda Světla v posílení aby tomu všemu dokázali lépe odolávat. Mnohé ženy, které jsou v duševních problémech oceňují Vodu Světla, jako blahodárný prostředek po kterém se cítili duševně silnější, v ochraně a dokázali těžkou dobou projít lépe. Vnímali, že jim Voda Světla pomáhá se rozvinout v osobnost a své dary vynést na povrch.

Pravá pomoc v sobě vždy nese, že se musí dotyčný hýbat i sám.

Jan Marschner


 
Anti združenie! 
Re:
Pán Michal, z Vašej strany ide opäť o nepochopenie niečoho, a nič viac. Nesnažím sa o rozpútanie bojov, len ak niečo vidím, tak nemienim preto mlčať, lebo niektoré príspevky sú len inou taktikou určitého zoskupenia.

Takže pozor vážení!

Krásny deň.
Zmier?
Zmier nenastal, lebo s temnom zmier neexistuje. Ak áno tak si v tom. Tu sa iba niektorí ľudia rozhodli už nemrhať svoju energiu na tých samozvancov.
A toto nie je zmier. To je len ponechanie vlastnému osudu.
Takže otázka na J.M. platí, lebo sa jej vyhol.
 
Nenechajme sa zatiahnuť do nezmyselných bojov...

Príspevok prispievateľa pod označením "Anti združenie!" provokuje k tomu, aby tu boj opäť povstal. Dúfam, že naň nebude z dotknutej strany reagované, pretože by sme sa asi nikam nedostali. Ten zmier, ktorý tu nastal, je krásny. Splodil tiež pekné príspevky.

S pozdravom Michal T.
 
Dobrý deň.

Na Okouna som vstúpil len nedávno asi 04 alebo 05 / 2007. Pred tím som nevyhľadával žiadne diskusie a nemal som potrebu zúčastňovať sa ich. Tým, že som vstúpil do diskusie a zúčastnil som sa priamo na nej, mi pohlo uvedomiť si niektoré veci. Jedným z nich bolo pozabudnutie radovať sa z každodenných udalostí, ktoré nám Život prebohate dáva.

Ukážme všetkým ako sa vieme radovať. Tešme sa zo života. Však život nám prináša toľko príležitostí na radosť. Viac si to všímajme. Nedajme sa zatiahnuť do zbytočných nezmyselných bojov, ktoré nás pripravujú o radosť. Oberajú o energiu a nemajú konca kraja. Spomeňme si na podobenstvo o pripravených a nepripravených pannách. Nedovoľme aby olej v našich lampách vyhasol. Nevieme dňa ani hodiny, kedy nás súd zastihne. Buďme pripravený s čistým úsmevom na tvári.
Peter Franko
 
Anti združenie! 
Keď vtáčka lapajú...
Ešte stále sa čaká na odpoveď od J.M. na otázky, ktoré boli včera položené o 14:47:33 a 15:11:10. Dočkáme sa?

A pán Rastislav, ten Váš príspevok, ktorý ste tu včera dal o 23:56:12, je naozaj dosť nešťastný, a nehovoriac o príspevku Ľubošovom. Prv tu pomaly už každého posiela na vyšetrenie, a odrazu volá po znášanlivosti. Je to naozaj dosť čudné, že ten ktorý to tu rozpútal, dokonca už neraz, tak ten odrazu volá po niečom, atď. Nehnevajte sa pán ľuboš, ale všetko čo tu píšete je také falošné, až hrôza. U vás to platí: keď vtáčka lapajú, pekné mu spievajú!

Čiže pozor ľudkovia, že na koho sa napájate, akýmkoľvek spôsobom. Ostražitosti, nikdy nie dosť!

Krásny deň.

antizdruzenie@pobox.sk

,,Som protiváhou tých, ktorí ponúkajú to ľudské, na úkor toho Pravého!" 
Snaha porozumieť si...
Je naozaj pekné sledovať, že dnešný deň na tomto fóre priniesol niečo, čo sa v jeho histórii snáď ešte ani neobjavilo - úprimnú snahu pisateľov tolerovať sa navzájom, podporovať sa a hľadať v sebe to dobré bez postranných snáh.

V jednom príspevku je pekne zvýraznené, že "barikády" v skutočnosti ani vystavané nie sú, stačí len, aby sme vo vecnosti poukázali na hodnoty v nás a okolo nás a spojili tak sily pre budovanie ušľachtilých diel na Zemi.

Pokiaľ naozaj zostanú nasledujúce príspevky vo vecnej rovine a budú sa prísne opierať o obsah Posolstva Pravdy, je viac než isté, že príspevky na tomto fóre naberú na hodnote, aká tu ešte nebola. Tento druh vzájomného posilnenia si však bude vyžadovať patričné úsilie od každého z nás a pokiaľ budeme priami a čestní a nebudeme sa za nikoho schovávať, obdržíme v takomto úsilí veľké požehnanie do ďalších dní.

Prísnosť až k tvrdosti je na mieste vtedy, ak treba obhájiť Pravdu či pravdivé úmysly. Na druhej strane však treba vyzdvihnúť a pochváliť úsilie, ktoré vedie k trvalým hodnotám a aj preto stálo v príspevku zo dňa 08. 06. nasledovné:

"Ľuboš ... 8.červen 2007 13:15:14
Odpoveď
Vážený pán Potúček,

Váš príspevok je naozaj vecný, stojí za ním dobrá snaha a aj preto je žiadúce naň odpovedať. Pokúsim sa byť aspoň trošku stručný pokiaľ to bude možné...prežitia z takýchto stretnutí sa slovne nedajú opísať a uvádzam to tu preto, lebo medzi čitateľmi Večných Zákonov je stále veľa kvalitných ľudských duchov.“

Snahou každého z nás by malo byť, aby sme sa nestali „predajnými žoldniermi“ o ktorých vieme, že sa veľakrát neštítili pre zištné úmysly bojovať raz na jednej strane, raz na druhej a potom zas tam, kde „ponúkli viac“. Verím, že v duchu naznačenej rytierskosti, na ktorú poukazuje v predchádzajúcom príspevku pán Rastislav Skokan sa staneme šíriteľmi tých pravých hodnôt, ktoré i naše okolie povznesú do vytúžených Výšin. Chcel by som sa tiež poďakovať všetkým, ktorí za uplynulé dva dni tak hojne navštevovali stránky združenia odklikmi z tohto fóra.

Príspevok by som ešte rád zakončil citátom zo stránky www.zdruzenie-ludsksot.sk v ktorom môže objaviť hodnoty pre seba každý človek s dobrým srdcom:

„Co je Pravda?
(Ze starší verse evangelia před Nikejským koncilem r. 325)
A opět se všech dvanáct shromáždilo ve stínu palem a jeden z nich, Tomáš, pravil k ostatním:
"Co je pravda? Neboť tytéž věci zdají se být různým lidem, ba stejnému člověku v různých dobách různé. Co je tedy pravda?" A jak tak hovořil, zjevil se Ježíš v jejich středu a pravil:
"Jediná věčná Pravda je v Bohu samotném. Neboť nikdo neví, co ví sám Bůh, jenž je vším ve všem. Lidem se může Pravda odhalit podle jejich schopnosti pochopení a přijetí. Pravda, jediná, má mnoho stránek. Jeden vidí jednu její stránku, druhý zase jinou, a jedni více než druzí, tak jak je to každému dáno.
Vizte krystal: jediné světlo se třpytí na jeho dvanácti, ba čtyřikrát dvanácti plochách, a každá jeho plocha odráží jeden jeho paprsek. Jeden člověk hledí na jednu plochu, jiný zase na jinou, a přece je to jeden krystal a jedno světlo, které září na všech.
A pohleďte na člověka, který stoupá na horu, dosáhl hřebene a praví: tam je vrchol hory, vylezeme na něj. Když pak dosáhnou té výšiny, hle, nad sebou vidí další, dokud nedojdou na vrchol, nad kterým už žádné další vrcholy neuvidí. Tak je tomu také s Pravdou.
Já jsem Pravda, cesta a život a já jsem vám dal Pravdu, kterou jsem přijal shůry. A co vidí a přijme jeden, to nevidí a nepřijmou jiní. Co se zdá pravdou jedněm, nezdá se pravdou druhým. Ti, kteří jsou dole v údolí, nevidí to, co vidí ti, kteří stojí na hoře.
Přece však je každému pravdou to, co vidí, dokud mu nebude zjevena vyšší Pravda a duše, která může přijmout více Světla, také více světla dostane. Proto nezavrhujte jiné, abyste sami nebyli zavrženi.
Jak budete dodržovat svatý Zákon Lásky, který jsem vám dal, tak se vám bude více a více odhalovat Pravda. A Duch Pravdy, jenž přichází shůry, vás povede, byt' snad i mnohými oklikami k celé Pravdě, tak jako vedl ohnivý mrak děti Izraele pouští.
Buďte věrni světlu, které máte, dokud vám nebude dáno vyšší Světlo. Hledejte Světlo a budete žít v přebytku. Nedopřávejte si odpočinku, dokud je nenaleznete.
Bůh vám dal veškerou Pravdu, podobnou žebříku s mnoha příčkami, k osvobození a zdokonalení duše. Pravdu dneška opustíte pro vyšší pravdu zítřka. Usilujte o dokonalost.
Ti, kteří dodržují Svatý Zákon, který jsem vám dal, zachrání své duše, jakkoli různě vidí Pravdu, jíž jsem vám přinesl."

/z archívu redakcie http://www.zdruzenie-ludskost.sk/index.php?p=210/

Ľuboš Ďurfina
 
“ My chytili sme sa do služby ducha, a preto musíme prejsť cestu života tŕnistú.”
/ štúrovská generácia /

“ Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa nemôže naučiť obetiam, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach duch ukazuje svoju silu, svoje panstvo.”
/ Ľudovít Štúr, Slovenské národné noviny 1846, č. 57 /

 
Pre p. Devínskeho.
Nechám na Vašom uvážený či by sa príspevok z dňa 8.červena 2007 o 12:01:59 hod.
od Antona Hlinku z názvom Rytierskosť z knihy "Každý sa môže zmeniť - Dynamické modely správania“ nemohol zaradiť medzi zaujímavé príspevky, nakoľko mnohým tu diskutujúcim chyba priamosť charakteru, spravodlivosť a čestnosť pri vzájomnej komunikácii. Ďakujem.
Zo srdečným pozdravom RASTISLAV SKOKAN.

 
Ano, jen k lepšímu...
I když nejsem příznivcem VZ 1,2,3, a říkám to naprosto na rovinu, tak jsem velmi silně a hluboce osloven příspěvkem pana Jozefa Potúčka. (13.červen 2007 17:36:49)

Bez ohledu na obsáhlý a kvalitní text; z tohoto příspěvku dýchá skutečně niterné vyznání lásky k bližnímu a touha podat pomocnou ruku ostatním spolulidem, bez jednostranných požadavků jak spolupůsobit.

Možná mi to budou mít někteří čtenáři Poselství za zlé, že se tímto příspěvkem přidávám "na druhou stranu barikády". Pokud by to tak bylo, tak mi to bude naprosto lhostejné. Ve skutečnosti žádná barikáda neexistuje. Vytváříme si jí jen sami svým strnulým myšlením.

Při čtení životopisu Ježíše mě vždy fascinovalo, že nedbal strnulých pravidel tehdejší církve a vnímal člověka ne podle jeho příslušnosti nebo vyznání, ale pouze z hlediska stavu otevřenosti jeho ducha. Mnozí mu to tehdy vyčítali, včetně Jeho učedníků, ale On jen naplňoval Vůli svého Otce.

Stejné to bylo i s Abdrushinem. Když se například, pomocí místních sedláků budovala cesta na Vomperberg, tak poprosil místního faráře, aby cestu vysvětil obvyklými církevními postupy a nijak nedával najevo, kdo je a zúčastnil se těchto „bohoslužeb“.

Z těchto dvou příkladů je zřejmá, skutečná POKORA obou Synů Božích, kteří nikdy nikoho nenapadali, ale vždy šli jen svou cestou, která však „díky“ nám lidem byla pro Ně plná hořkosti a žalu. Z toho si všichni musíme vzít ponaučení. I ze životopisů, které byly napsány za života Abdrushina, jasně vyplývá, prostá a zákonitá skutečnost: „Čím výše stojí duch, tím blíže je Bohu a tím větší má pokoru a i skromnost.“

Připojuji se k p. Slobodovi, aby se příspěvek p.Potúčka dostal mezi zajímavé příspěvky, protože promlouvá k duchu člověka, protože je přímo ze srdce.

Krásný večer přeje

Jaroslav Peroutka

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Láskou a srdcom.Ďakujem Vám pán Potúček, za pekný a poučný príspevok. Verím, že sa ocitne medzi zaujímavými príspevkami.

,,Čo je dávané z lásky a zo srdcom, k pomoci putujúcim za Svetlom, tak to bude vždy pekné a poučné!"

Pekný zvyšok dňa želám.

Ján Anton Sloboda.

Jozef Potúček
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ...
Nakoľko všetci, ktorí sa mali, sa už „vyfarbili“, myslím, že nastal pre nás čas nezdržovať sa tým neživým, ale začať opäť kráčať ďalej svojou cestou za Svetlom.
Takže pre urýchlené zahnanie toho smradu, ktorý je tu a tam ešte cítiť, a pre ozdravenie celej atmosféry by som chcel prispieť aj ja svojím podielom.

*******
Abdruschin napísal okrem iného niekoľko slov aj v tomto zmysle:
Nemáte obracať iných ľudí na svoju vieru, naopak, nesmiete sa nechať odviesť od Vašej cesty k Svetlu.
Nemáte podávať hľadajúcim Vaše ľudské slovo, ľudia potrebujú k záchrane Slovo Sväté!
*******

Keďže som dostal danosť písať, napísal som viaceré úvahy a uverejnil som si ich na internete pod hlavičkou „Duchovná premena“, kde som jasne dal najavo, čo pochádza priamo odo mňa a čo nie, aby sa oddelilo slovo ľudské od Slova Božieho. Tam je jasne napísané aj to, čo bolo pre mňa tým „záchranným lanom“, keď som ešte len tápal kdesi v tomto bludisku.
Samozrejme, za všetko, čo som mohol dať, vďačím len a len BOHU.

Čítam Posolstvo Grálu 14-ty rok a počas tohto obdobia sa toho v mojom živote zmenilo veľmi veľa.
Ľudí, o ktorých som si celé obdobie predtým myslel, že budú popri mne kráčať do konca tohto pozemského života, som už roky nevidel. Postupne sa vytratili z mojej blízkosti, najprv sme si nemali ani o čom už povedať, a teraz sa už roky ani nestretneme.
Hoci prvé štyri roky som bol prakticky sám - len s Posolstvom Grálu („len“ – to je neskromnosť, čo?), spomínam na to obdobie s veľkou vďakou k Najvyššiemu, ako na dobu najväčších vnútorných otrasov a prevratov v mojom živote. Až teraz si plne uvedomujem, že mnohé, načo som vtedy frfľal a nechápal, bola len a len pomoc.
Potom som prostredníctvom kníh Večné zákony-1,2,3 okrem iného spoznal mnoho skvelých ľudí, z ktorých snáď všetci úprimne ďakujú aj dnes za tú milosť, že sa mohli dostať k najväčšiemu pokladu na Zemi – k Posolstvu Grálu.
Ďalej som spoznal mnoho skvelých ľudí aj prostredníctvom rôznych diskusných fór na internete, stretli sme sa aj osobne a môžem zodpovedne potvrdiť, že nie všetci sú čitatelia VZ-1,2,3, a predsa sa radi vidíme a využijeme každú skulinku v tom neustálom pozemskom zhone, aby sme si mohli vhodnou formou odovzdať to, čo ten druhý práve potrebuje.
Spoznal som dosť veľa ľudí okolo Hnutia Grálu, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dokonca aj v Rakúsku na Hore, či v Nemecku. A hoci som sa nikdy netajil zato, čomu verím (samozrejme, že som to nevykrikoval len tak nadarmo), títo ľudia sú aj dnes radi, keď sa spolu opäť stretneme. A ja samozrejme tiež. Vždy si máme čo užitočné vymeniť.
Stretal som sa aj s rádovými sestrami, ktoré boli veľmi rady, keď som s nimi debatoval o zmysle života. Aj pri nich som sa mnohému priučil a verím, že aj ony si vzali mnohé z toho, o čom som hovoril zase ja. Tú radosť zo stretnutia oči nedokážu zakryť – tam vidieť všetko.
- No, a stretol som sa aj s takými, ktorí si mysleli, že som ako zblúdilá ovca bez pastiera, aj s takými, ktorí sa za mojím chrbtom usmievali tým veľavravným milosrdným ľútostivým úsmevom a aj s takými, ktorí ma obvinili z niečoho, čo je mne samotnému úplne cudzie.

Presvedčil som sa, že pri rôznych stretnutiach je vždy čo dávať, vždy je komu dávať a vždy sa čosi aj uzatvára. A v neposlednom rade vždy aj obdržíme. A vždy je to len to, čo si zaslúžime a čo potrebujeme.

Blíži sa doba, keď už takto v „pokoji“ nebudeme môcť sa len tak dohadovať, kto a ako kráča, ale budeme mať čo robiť sami so sebou.
Pomáhajme si navzájom, neodmietajme pomoc tam, kde to hľadajúci potrebuje, v očistných búrkach stojme pevne ako majáky, ktoré aj v tých najpohnutejších temných dobách budú ukazovať zúfalcom na Cestu, Pravdu a Život.
Blížiace sa prevratné udalosti, aj keď hmlisto vieme, čo príde, nás aj tak zaskočia, takže buďme čo najlepšie pripravení a ostražití. Veľa sa nám dalo a veľa sa bude od nás požadovať.
Temnoty ešte nezložili svoje zbrane. Naopak, ich krvavé zbrane rinčia dnes stále častejšie a hlasnejšie. Tu sa nenechajme nachytať na rafinovane nastavené pasce. Dávajme si pozor, aby sme nenakládli druhým pod nohy bodliaky a potom im vyčítali, že nekráčajú sviežo a vzpriamene, nepošpiňme druhým šaty, aby sme vzápätí vykrikovali iným, že tamtí sú špinaví, nepresviedčajme druhých o svojom ponímaní pravdy tam, kde nám dajú najavo, že o to nestoja.
Jednotný postup neznamená byť v jednej skupine ľudí. Jednotný postup znamená, že viaceré skupiny alebo aj jednotlivci budú viesť hľadajúcich na Cestu za Svetlom podľa jednotného princípu – podľa Božej Vôle!.
Nesnažme sa zavesiť sa na niekoho druhého, aby nás vyniesol z bahna, nesnažme sa vynášať lenivých z toho istého bahna, nepodopierajme sa navzájom zaklinení v sebe, lebo v tejto polohe by sme stratili cit pre rovnováhu. Pomoc vyhľadávajme len vtedy, keď je to naozaj potrebné a nutné.
Nezabúdajme pri všetkom, čo robíme, že čo zasejeme, musíme zožať!
Stretávajme sa tam, kde to hľadajúcim a blúdiacim pomôže k lepšej orientácii a k tomu, aby čo najskôr našli Cestu Domov. Tých, ktorí si zaslúžia túto pomoc, je ešte veľa.
Mali by sme vedieť, že keď je núdza najväčšia, pomoc Božia najbližšia. Akou formou táto pomoc príde, to si utkávame všetci už teraz!

Takže uvedomme si, čitatelia Posolstva Grálu, zodpovednosť sme si na seba dobrovoľne naložili oveľa väčšiu, než tí, ktorí nevedia...

Kráčajme teda životom vedľa seba podľa príkazu Božieho:

ČLOVEČE, NIKDY NEROB DRUHÉMU TO, ČO NECHCEŠ, ABY TI ROBILI INÍ !
 
Ospravedlňujem sa p. Slobodovi a Pútnikovi za tón, v akom som písal svoje predchádzajúce príspevky. Vecný obsah v nich však ponechávam nezmenený. V búducnosti sa budem snažiť vyvarovať takéhoto štýlu písania.

Bol som jedným z tých, ktorí tu viedli vojnu. Nechal som sa uniesť. Je načase, aby to tu stíchlo a týmto ospravedlnením k tomu chcem prispieť.

S pozdravom Michal Trubíni.