Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Zmier?
Zmier nenastal, lebo s temnom zmier neexistuje. Ak áno tak si v tom. Tu sa iba niektorí ľudia rozhodli už nemrhať svoju energiu na tých samozvancov.
A toto nie je zmier. To je len ponechanie vlastnému osudu.
Takže otázka na J.M. platí, lebo sa jej vyhol.
 
Nenechajme sa zatiahnuť do nezmyselných bojov...

Príspevok prispievateľa pod označením "Anti združenie!" provokuje k tomu, aby tu boj opäť povstal. Dúfam, že naň nebude z dotknutej strany reagované, pretože by sme sa asi nikam nedostali. Ten zmier, ktorý tu nastal, je krásny. Splodil tiež pekné príspevky.

S pozdravom Michal T.
 
Dobrý deň.

Na Okouna som vstúpil len nedávno asi 04 alebo 05 / 2007. Pred tím som nevyhľadával žiadne diskusie a nemal som potrebu zúčastňovať sa ich. Tým, že som vstúpil do diskusie a zúčastnil som sa priamo na nej, mi pohlo uvedomiť si niektoré veci. Jedným z nich bolo pozabudnutie radovať sa z každodenných udalostí, ktoré nám Život prebohate dáva.

Ukážme všetkým ako sa vieme radovať. Tešme sa zo života. Však život nám prináša toľko príležitostí na radosť. Viac si to všímajme. Nedajme sa zatiahnuť do zbytočných nezmyselných bojov, ktoré nás pripravujú o radosť. Oberajú o energiu a nemajú konca kraja. Spomeňme si na podobenstvo o pripravených a nepripravených pannách. Nedovoľme aby olej v našich lampách vyhasol. Nevieme dňa ani hodiny, kedy nás súd zastihne. Buďme pripravený s čistým úsmevom na tvári.
Peter Franko
 
Anti združenie! 
Keď vtáčka lapajú...
Ešte stále sa čaká na odpoveď od J.M. na otázky, ktoré boli včera položené o 14:47:33 a 15:11:10. Dočkáme sa?

A pán Rastislav, ten Váš príspevok, ktorý ste tu včera dal o 23:56:12, je naozaj dosť nešťastný, a nehovoriac o príspevku Ľubošovom. Prv tu pomaly už každého posiela na vyšetrenie, a odrazu volá po znášanlivosti. Je to naozaj dosť čudné, že ten ktorý to tu rozpútal, dokonca už neraz, tak ten odrazu volá po niečom, atď. Nehnevajte sa pán ľuboš, ale všetko čo tu píšete je také falošné, až hrôza. U vás to platí: keď vtáčka lapajú, pekné mu spievajú!

Čiže pozor ľudkovia, že na koho sa napájate, akýmkoľvek spôsobom. Ostražitosti, nikdy nie dosť!

Krásny deň.

antizdruzenie@pobox.sk

,,Som protiváhou tých, ktorí ponúkajú to ľudské, na úkor toho Pravého!" 
Snaha porozumieť si...
Je naozaj pekné sledovať, že dnešný deň na tomto fóre priniesol niečo, čo sa v jeho histórii snáď ešte ani neobjavilo - úprimnú snahu pisateľov tolerovať sa navzájom, podporovať sa a hľadať v sebe to dobré bez postranných snáh.

V jednom príspevku je pekne zvýraznené, že "barikády" v skutočnosti ani vystavané nie sú, stačí len, aby sme vo vecnosti poukázali na hodnoty v nás a okolo nás a spojili tak sily pre budovanie ušľachtilých diel na Zemi.

Pokiaľ naozaj zostanú nasledujúce príspevky vo vecnej rovine a budú sa prísne opierať o obsah Posolstva Pravdy, je viac než isté, že príspevky na tomto fóre naberú na hodnote, aká tu ešte nebola. Tento druh vzájomného posilnenia si však bude vyžadovať patričné úsilie od každého z nás a pokiaľ budeme priami a čestní a nebudeme sa za nikoho schovávať, obdržíme v takomto úsilí veľké požehnanie do ďalších dní.

Prísnosť až k tvrdosti je na mieste vtedy, ak treba obhájiť Pravdu či pravdivé úmysly. Na druhej strane však treba vyzdvihnúť a pochváliť úsilie, ktoré vedie k trvalým hodnotám a aj preto stálo v príspevku zo dňa 08. 06. nasledovné:

"Ľuboš ... 8.červen 2007 13:15:14
Odpoveď
Vážený pán Potúček,

Váš príspevok je naozaj vecný, stojí za ním dobrá snaha a aj preto je žiadúce naň odpovedať. Pokúsim sa byť aspoň trošku stručný pokiaľ to bude možné...prežitia z takýchto stretnutí sa slovne nedajú opísať a uvádzam to tu preto, lebo medzi čitateľmi Večných Zákonov je stále veľa kvalitných ľudských duchov.“

Snahou každého z nás by malo byť, aby sme sa nestali „predajnými žoldniermi“ o ktorých vieme, že sa veľakrát neštítili pre zištné úmysly bojovať raz na jednej strane, raz na druhej a potom zas tam, kde „ponúkli viac“. Verím, že v duchu naznačenej rytierskosti, na ktorú poukazuje v predchádzajúcom príspevku pán Rastislav Skokan sa staneme šíriteľmi tých pravých hodnôt, ktoré i naše okolie povznesú do vytúžených Výšin. Chcel by som sa tiež poďakovať všetkým, ktorí za uplynulé dva dni tak hojne navštevovali stránky združenia odklikmi z tohto fóra.

Príspevok by som ešte rád zakončil citátom zo stránky www.zdruzenie-ludsksot.sk v ktorom môže objaviť hodnoty pre seba každý človek s dobrým srdcom:

„Co je Pravda?
(Ze starší verse evangelia před Nikejským koncilem r. 325)
A opět se všech dvanáct shromáždilo ve stínu palem a jeden z nich, Tomáš, pravil k ostatním:
"Co je pravda? Neboť tytéž věci zdají se být různým lidem, ba stejnému člověku v různých dobách různé. Co je tedy pravda?" A jak tak hovořil, zjevil se Ježíš v jejich středu a pravil:
"Jediná věčná Pravda je v Bohu samotném. Neboť nikdo neví, co ví sám Bůh, jenž je vším ve všem. Lidem se může Pravda odhalit podle jejich schopnosti pochopení a přijetí. Pravda, jediná, má mnoho stránek. Jeden vidí jednu její stránku, druhý zase jinou, a jedni více než druzí, tak jak je to každému dáno.
Vizte krystal: jediné světlo se třpytí na jeho dvanácti, ba čtyřikrát dvanácti plochách, a každá jeho plocha odráží jeden jeho paprsek. Jeden člověk hledí na jednu plochu, jiný zase na jinou, a přece je to jeden krystal a jedno světlo, které září na všech.
A pohleďte na člověka, který stoupá na horu, dosáhl hřebene a praví: tam je vrchol hory, vylezeme na něj. Když pak dosáhnou té výšiny, hle, nad sebou vidí další, dokud nedojdou na vrchol, nad kterým už žádné další vrcholy neuvidí. Tak je tomu také s Pravdou.
Já jsem Pravda, cesta a život a já jsem vám dal Pravdu, kterou jsem přijal shůry. A co vidí a přijme jeden, to nevidí a nepřijmou jiní. Co se zdá pravdou jedněm, nezdá se pravdou druhým. Ti, kteří jsou dole v údolí, nevidí to, co vidí ti, kteří stojí na hoře.
Přece však je každému pravdou to, co vidí, dokud mu nebude zjevena vyšší Pravda a duše, která může přijmout více Světla, také více světla dostane. Proto nezavrhujte jiné, abyste sami nebyli zavrženi.
Jak budete dodržovat svatý Zákon Lásky, který jsem vám dal, tak se vám bude více a více odhalovat Pravda. A Duch Pravdy, jenž přichází shůry, vás povede, byt' snad i mnohými oklikami k celé Pravdě, tak jako vedl ohnivý mrak děti Izraele pouští.
Buďte věrni světlu, které máte, dokud vám nebude dáno vyšší Světlo. Hledejte Světlo a budete žít v přebytku. Nedopřávejte si odpočinku, dokud je nenaleznete.
Bůh vám dal veškerou Pravdu, podobnou žebříku s mnoha příčkami, k osvobození a zdokonalení duše. Pravdu dneška opustíte pro vyšší pravdu zítřka. Usilujte o dokonalost.
Ti, kteří dodržují Svatý Zákon, který jsem vám dal, zachrání své duše, jakkoli různě vidí Pravdu, jíž jsem vám přinesl."

/z archívu redakcie http://www.zdruzenie-ludskost.sk/index.php?p=210/

Ľuboš Ďurfina
 
“ My chytili sme sa do služby ducha, a preto musíme prejsť cestu života tŕnistú.”
/ štúrovská generácia /

“ Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa nemôže naučiť obetiam, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach duch ukazuje svoju silu, svoje panstvo.”
/ Ľudovít Štúr, Slovenské národné noviny 1846, č. 57 /

 
Pre p. Devínskeho.
Nechám na Vašom uvážený či by sa príspevok z dňa 8.červena 2007 o 12:01:59 hod.
od Antona Hlinku z názvom Rytierskosť z knihy "Každý sa môže zmeniť - Dynamické modely správania“ nemohol zaradiť medzi zaujímavé príspevky, nakoľko mnohým tu diskutujúcim chyba priamosť charakteru, spravodlivosť a čestnosť pri vzájomnej komunikácii. Ďakujem.
Zo srdečným pozdravom RASTISLAV SKOKAN.

 
Ano, jen k lepšímu...
I když nejsem příznivcem VZ 1,2,3, a říkám to naprosto na rovinu, tak jsem velmi silně a hluboce osloven příspěvkem pana Jozefa Potúčka. (13.červen 2007 17:36:49)

Bez ohledu na obsáhlý a kvalitní text; z tohoto příspěvku dýchá skutečně niterné vyznání lásky k bližnímu a touha podat pomocnou ruku ostatním spolulidem, bez jednostranných požadavků jak spolupůsobit.

Možná mi to budou mít někteří čtenáři Poselství za zlé, že se tímto příspěvkem přidávám "na druhou stranu barikády". Pokud by to tak bylo, tak mi to bude naprosto lhostejné. Ve skutečnosti žádná barikáda neexistuje. Vytváříme si jí jen sami svým strnulým myšlením.

Při čtení životopisu Ježíše mě vždy fascinovalo, že nedbal strnulých pravidel tehdejší církve a vnímal člověka ne podle jeho příslušnosti nebo vyznání, ale pouze z hlediska stavu otevřenosti jeho ducha. Mnozí mu to tehdy vyčítali, včetně Jeho učedníků, ale On jen naplňoval Vůli svého Otce.

Stejné to bylo i s Abdrushinem. Když se například, pomocí místních sedláků budovala cesta na Vomperberg, tak poprosil místního faráře, aby cestu vysvětil obvyklými církevními postupy a nijak nedával najevo, kdo je a zúčastnil se těchto „bohoslužeb“.

Z těchto dvou příkladů je zřejmá, skutečná POKORA obou Synů Božích, kteří nikdy nikoho nenapadali, ale vždy šli jen svou cestou, která však „díky“ nám lidem byla pro Ně plná hořkosti a žalu. Z toho si všichni musíme vzít ponaučení. I ze životopisů, které byly napsány za života Abdrushina, jasně vyplývá, prostá a zákonitá skutečnost: „Čím výše stojí duch, tím blíže je Bohu a tím větší má pokoru a i skromnost.“

Připojuji se k p. Slobodovi, aby se příspěvek p.Potúčka dostal mezi zajímavé příspěvky, protože promlouvá k duchu člověka, protože je přímo ze srdce.

Krásný večer přeje

Jaroslav Peroutka

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Láskou a srdcom.Ďakujem Vám pán Potúček, za pekný a poučný príspevok. Verím, že sa ocitne medzi zaujímavými príspevkami.

,,Čo je dávané z lásky a zo srdcom, k pomoci putujúcim za Svetlom, tak to bude vždy pekné a poučné!"

Pekný zvyšok dňa želám.

Ján Anton Sloboda.

Jozef Potúček
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ...
Nakoľko všetci, ktorí sa mali, sa už „vyfarbili“, myslím, že nastal pre nás čas nezdržovať sa tým neživým, ale začať opäť kráčať ďalej svojou cestou za Svetlom.
Takže pre urýchlené zahnanie toho smradu, ktorý je tu a tam ešte cítiť, a pre ozdravenie celej atmosféry by som chcel prispieť aj ja svojím podielom.

*******
Abdruschin napísal okrem iného niekoľko slov aj v tomto zmysle:
Nemáte obracať iných ľudí na svoju vieru, naopak, nesmiete sa nechať odviesť od Vašej cesty k Svetlu.
Nemáte podávať hľadajúcim Vaše ľudské slovo, ľudia potrebujú k záchrane Slovo Sväté!
*******

Keďže som dostal danosť písať, napísal som viaceré úvahy a uverejnil som si ich na internete pod hlavičkou „Duchovná premena“, kde som jasne dal najavo, čo pochádza priamo odo mňa a čo nie, aby sa oddelilo slovo ľudské od Slova Božieho. Tam je jasne napísané aj to, čo bolo pre mňa tým „záchranným lanom“, keď som ešte len tápal kdesi v tomto bludisku.
Samozrejme, za všetko, čo som mohol dať, vďačím len a len BOHU.

Čítam Posolstvo Grálu 14-ty rok a počas tohto obdobia sa toho v mojom živote zmenilo veľmi veľa.
Ľudí, o ktorých som si celé obdobie predtým myslel, že budú popri mne kráčať do konca tohto pozemského života, som už roky nevidel. Postupne sa vytratili z mojej blízkosti, najprv sme si nemali ani o čom už povedať, a teraz sa už roky ani nestretneme.
Hoci prvé štyri roky som bol prakticky sám - len s Posolstvom Grálu („len“ – to je neskromnosť, čo?), spomínam na to obdobie s veľkou vďakou k Najvyššiemu, ako na dobu najväčších vnútorných otrasov a prevratov v mojom živote. Až teraz si plne uvedomujem, že mnohé, načo som vtedy frfľal a nechápal, bola len a len pomoc.
Potom som prostredníctvom kníh Večné zákony-1,2,3 okrem iného spoznal mnoho skvelých ľudí, z ktorých snáď všetci úprimne ďakujú aj dnes za tú milosť, že sa mohli dostať k najväčšiemu pokladu na Zemi – k Posolstvu Grálu.
Ďalej som spoznal mnoho skvelých ľudí aj prostredníctvom rôznych diskusných fór na internete, stretli sme sa aj osobne a môžem zodpovedne potvrdiť, že nie všetci sú čitatelia VZ-1,2,3, a predsa sa radi vidíme a využijeme každú skulinku v tom neustálom pozemskom zhone, aby sme si mohli vhodnou formou odovzdať to, čo ten druhý práve potrebuje.
Spoznal som dosť veľa ľudí okolo Hnutia Grálu, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dokonca aj v Rakúsku na Hore, či v Nemecku. A hoci som sa nikdy netajil zato, čomu verím (samozrejme, že som to nevykrikoval len tak nadarmo), títo ľudia sú aj dnes radi, keď sa spolu opäť stretneme. A ja samozrejme tiež. Vždy si máme čo užitočné vymeniť.
Stretal som sa aj s rádovými sestrami, ktoré boli veľmi rady, keď som s nimi debatoval o zmysle života. Aj pri nich som sa mnohému priučil a verím, že aj ony si vzali mnohé z toho, o čom som hovoril zase ja. Tú radosť zo stretnutia oči nedokážu zakryť – tam vidieť všetko.
- No, a stretol som sa aj s takými, ktorí si mysleli, že som ako zblúdilá ovca bez pastiera, aj s takými, ktorí sa za mojím chrbtom usmievali tým veľavravným milosrdným ľútostivým úsmevom a aj s takými, ktorí ma obvinili z niečoho, čo je mne samotnému úplne cudzie.

Presvedčil som sa, že pri rôznych stretnutiach je vždy čo dávať, vždy je komu dávať a vždy sa čosi aj uzatvára. A v neposlednom rade vždy aj obdržíme. A vždy je to len to, čo si zaslúžime a čo potrebujeme.

Blíži sa doba, keď už takto v „pokoji“ nebudeme môcť sa len tak dohadovať, kto a ako kráča, ale budeme mať čo robiť sami so sebou.
Pomáhajme si navzájom, neodmietajme pomoc tam, kde to hľadajúci potrebuje, v očistných búrkach stojme pevne ako majáky, ktoré aj v tých najpohnutejších temných dobách budú ukazovať zúfalcom na Cestu, Pravdu a Život.
Blížiace sa prevratné udalosti, aj keď hmlisto vieme, čo príde, nás aj tak zaskočia, takže buďme čo najlepšie pripravení a ostražití. Veľa sa nám dalo a veľa sa bude od nás požadovať.
Temnoty ešte nezložili svoje zbrane. Naopak, ich krvavé zbrane rinčia dnes stále častejšie a hlasnejšie. Tu sa nenechajme nachytať na rafinovane nastavené pasce. Dávajme si pozor, aby sme nenakládli druhým pod nohy bodliaky a potom im vyčítali, že nekráčajú sviežo a vzpriamene, nepošpiňme druhým šaty, aby sme vzápätí vykrikovali iným, že tamtí sú špinaví, nepresviedčajme druhých o svojom ponímaní pravdy tam, kde nám dajú najavo, že o to nestoja.
Jednotný postup neznamená byť v jednej skupine ľudí. Jednotný postup znamená, že viaceré skupiny alebo aj jednotlivci budú viesť hľadajúcich na Cestu za Svetlom podľa jednotného princípu – podľa Božej Vôle!.
Nesnažme sa zavesiť sa na niekoho druhého, aby nás vyniesol z bahna, nesnažme sa vynášať lenivých z toho istého bahna, nepodopierajme sa navzájom zaklinení v sebe, lebo v tejto polohe by sme stratili cit pre rovnováhu. Pomoc vyhľadávajme len vtedy, keď je to naozaj potrebné a nutné.
Nezabúdajme pri všetkom, čo robíme, že čo zasejeme, musíme zožať!
Stretávajme sa tam, kde to hľadajúcim a blúdiacim pomôže k lepšej orientácii a k tomu, aby čo najskôr našli Cestu Domov. Tých, ktorí si zaslúžia túto pomoc, je ešte veľa.
Mali by sme vedieť, že keď je núdza najväčšia, pomoc Božia najbližšia. Akou formou táto pomoc príde, to si utkávame všetci už teraz!

Takže uvedomme si, čitatelia Posolstva Grálu, zodpovednosť sme si na seba dobrovoľne naložili oveľa väčšiu, než tí, ktorí nevedia...

Kráčajme teda životom vedľa seba podľa príkazu Božieho:

ČLOVEČE, NIKDY NEROB DRUHÉMU TO, ČO NECHCEŠ, ABY TI ROBILI INÍ !
 
Ospravedlňujem sa p. Slobodovi a Pútnikovi za tón, v akom som písal svoje predchádzajúce príspevky. Vecný obsah v nich však ponechávam nezmenený. V búducnosti sa budem snažiť vyvarovať takéhoto štýlu písania.

Bol som jedným z tých, ktorí tu viedli vojnu. Nechal som sa uniesť. Je načase, aby to tu stíchlo a týmto ospravedlnením k tomu chcem prispieť.

S pozdravom Michal Trubíni.
 
Pán Roman, dobrý postreh. Ako už viacerí ste si aj vy všimli, že s niektorými príspevkami to tu nie je všetko v poriadku. Ale všetko zlé je aj na niečo dobré.
Mnohí sa práve vďaka takýmto "príspevkom" prebúdzajú, spoznávajú a začínajú samostatne preciťovať. Spoznávajú slepé uličky cesty a ako to dopadne, keď niekto narazí na koniec tejto slepej uličky.
Práve tu sa dá veľmi pekne v reále vidieť, čoho všetkého je temno prostredníctvom ľudského rozumu schopné a dajú sa spoznávať jeho vlastnosti a pôsobenie.
Temno nebude útočiť tam, kde si je rovnorodé a neprejavuje sa voči nemu odpor. Útočí len tam, kde cíti ohrozenie - teda tam, kde je záblesk Svetla, ktoré ho ohrozuje. Za svoje obete si vyberie aj z radov svetlých, ktorí na chvíľu zaváhali, alebo si začali domýšľať.

Tak ako bolo povedané : aj temno odteraz nusí slúžiť Svetlu a to práve aj tým, že si je možné porovnať jeho prejavy a účinky priamo na sebe. Záleží len na každom, k čomu sa prikloní.

Ivan
Dobrá a vecná otázka, začo pisateľovi vopred ďakujem. Aj ja si rád počkám na odpoveď, lebo zatiaľ to bolo v rovine, ani ryba, ani rak, pán J.M.

Ale pridám ešte jednu, že či to ponúkate všetkým bez rozdielu, alebo si starostlivo vyberáte zákazníkov?

Veď ak je to všeliek, a mal by pomáhať každému, tak potom naozaj dovidenia. Nenamáhať sa, nebojovať o svoje zdravie, nestarať sa on, o seba, dokonca z ničoho nič budem zdravší a lepší?

spolupráca vs. samostatnosť
Dobrý deň vám prajem: Viete je neuveriteľne ťažké sa denne pozerať na toto fórum a vidieť ten úpadok. Už asi 2x v živote som bol upozornený nato, že sa snažím tu niečo ututlávať a pod. Nesnažím, robte si čo chcete, len nechápem, ako ľudia, ktorí majú k sebe tak blízko, sa pomali a isto stávajú nepriateľmi. Medzi nami nie sú veľké rozdiely, máme myslím rovnaký cieľ, ale tá cesta k tomuto cieľu sa asi utrhla a nevieme pokračovať ďalej. Ako je prospešný človek, ktorý strávy veľkú časť svojho dňa tým, že navševuje minimálne toto fórum, pozná všetky úvahy, články, príspevky, reaguje na ne, čaká potom na odpovede a znova odpovedá ??? Takto si niekto predstavuje svoje splňovanie ? Čo ešte viac robí denne v službe pre svetlo ? Neviem si predstaviť, čo by na toto povedal Pán, možno niečo v tom znení, že "takých treba nechať, nech ďalej strácajú čas takýmito bojmi a vôbec si ich nevšímať " !! Možno by sme si tu mali pomáhať konkrétnými problémami jednotlivcov, ktorí si nevedia s niečím poradiť, alebo ničo nechápu. Ja viem, že každý musí bojovať sám za seba, ale každého občas poteší dobre mienená rada od niekoho spoluhľadajúceho. Stále tu niekto niečo niekomu dokazuje, míňa silu na takmer zbytočnú vec a len vyostruje napätie. Viac by urobil, keby išel von a pokosil trávu, alebo prestrihal hrozno. Reakcia, že teda nemusím navštevovať toto fórum je zbytočná, pretože ako veľmi chybujúci a málo vzdelaný človek stále hľadám a dúfam že aj hľadať nepestanem a budem navštevovať toto fórum, pretože aj tu sa občas nájde nejaká povzbudivá veta, ktorá mi v niečom pomôže. Takže pekný deň a uvedomme si kto sme, na čo sme tu a čo sa od nás očakáva, pretože Pánovo slovo sa dá brániť aj inými spôsobmi. s pozdravom Roman
 
Voda svetla
Dobry den pane Marschner, je mozno vodu svetla podavat i lidem, ktery jsou opravdu spatni (vedi to o sobe a nechteji se zmenit) ? Neuspisi to nahodou jejich smrt (otazka ciste vecna) nebo se vystupnuje jejich zloba a nebo se obrati k lepsimu (to ale zavisi na jejich vnitrnim svobodnem rozhodnuti) ? Jiri M.
 
Raj
V Poprade 13.6.2007

Nezabúdajme na zlo. Napádať a pokúšať nás neprestane. Zlo bude zničené. Zlo vzniklo až prílišným pestovaním rozumu. Pád do hriechu a „vyhnanie z raja“ sa neudialo v Raji.

...proroci, Ježiš, Abdrushin, Makedonová v svojich Slovách poukazovali na zlo a upozorňovali ako sa máme pred ním chrániť. Proroctvá poukazujú na nositeľov Slova. Avšak samotné Slovo je jediný dôkaz pravosti. Jeho žitím sa nám Slovo dostáva do krvi, stáva sa našim vlastníctvom. Nikto nám ho nemôže vziať.

Peter Franko
 
odpověď
1. Pokud je přístroj sestrojen tak, aby dokázal vytvářet propojení do vyšších úrovní a zprostředkovávat tím vibrace Světla tak ANO.

2. ANO

Pokud byste měl další otázky, lépe je řešit emailem.
vodasvetla@seznam.cz
J.M.
 
Re: odpověď
Dobrý den pane Marschnere,
Přednášku "Kříž Svatého Grálu" samozřejmě znám, ale moje otázka byla trochu konkrétnější.

Položím jí tedy jinak:
Je možné, aby pomocí hrubohmotného přístroje, byly do vody zakotveny vibrace Světla?

Jsou podle Vás i jiné cesty k úplnému uzdravení člověka a to bez pomoci "Vody Světla"?

Děkuji za odpověď
Jaroslav Peroutka
 
Pozor na důsledky
Prosím všechny, žádám všechny…aby zastavili boj!
Takovýto způsob posílí na zemi jen myšlenky nenávisti a války.
Pohlížím na to s hrůzou a pomalu mě ubezpečujete, že s Vámi se nic budovat nedá. Nejenom, že nechcete, což mi jistě odpovíte, ale vzhledem k fanatismu, jež jsem dole vysvětlil, to ani není možné. Všichni byste to rádi svedli na toho druhého, ale o harmonii a porozumění se musí přičinit každý. Je to jako v manželství, pokud nebudou chtít oba dva, harmonie nenastane. Způsob antizdruženie není nic jiného než vyhlášení boje! To není hledání cesty k harmonii.
Velikost ducha, jež je schopna přehlédnout a tolerovat nedostatky druhých a svým vlastním příkladem je vést, to u těch nejhlasitějších chybí.

Nehodlám rozepisovat kde kdo co dělá špatně, či dokonce někomu domlouvat, jak mi píše pan Potůček. Pochopte, že je možné vykreslit obraz, jak by to mělo být, a každý kdo chce se může podle něj zařídit. Způsob přesvědčování toho druhu: násilím do druhého něco nalít se mi nelíbí. Respektuji a beru druhého takového jaký je. Vím, že to jaký je, je výsledek jeho chápání a jeho uzrání, či způsob působení. Každý může na svém působení něco zlepšit. Důležité je také se snažit pochopit proč tak druhý činí. Snažili jste se o to? Nebo jste se vším hned hotoví?
A tak beru i Vás takoví jací jste. Nepřesvědčuji Vás o tom abyste upustili od paní Makedonové. Má touha je taková, zjistit jestli i přes tuto naši rozdílnost, dokážeme spolu vyjít jako lidé a společně něco hezkého na zemi vybudovat. Bude mě mrzet, když zjistím, že toho nejste schopni, ale to už je život. Pro Vás to bude znamenat nesplnění základních věcí z knihy Ve Světle Pravdy a tím dříve nebo později v tlaku Světla od této knihy odejdete. Jinak to nejde. Ale tomu zatím neuvěříte.
V současné době je nejvíce bojovně naladěný ten kdo stojí za anti… tak doufám, že je to jen jeden hlas z lidu

A tak by mě zajímalo, kolik z Vás je ochotno hledat to co nás spojuje a co se dá společnými silami udělat, i když máme něco rozdílné.
Pro mne to co máme společné je víc než to rozdílné. Je to touha po tom aby bylo na zemi lépe. Aby na zemi zvítězilo Světlo. Už jen zabýváním se tímto a hledáním cest co vše je možné pro to udělat, tak se tím spouští řetěz budoucích událostí.

Kdo z vás je ochoten hledat co se dělat dá a co nás spojuje?
To je otázka pro všechny z Vás.

PS: J.M. jsou iniciály Jan Marschner
 
odpoved
Dobrý den. Nemusíte se obávat na Vaše otázky odpovím: Jsem rád, že čtete v knize "Ve Světle Pravdy" a tak na Vaši otázku Vám odpoví přednáška Kříž Svatého Grálu. Jan Marschner