Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Z InternetuTento článok som objavil dnes na Internete. Myslím, že by bolo správne sa nad ním zamyslieť, lebo koľkí z nás používajú tento výdobytok techniky, ktorý asi až takým skvelým výdobytkom predsa nie je, tak ako veľa iných vecí, ktoré sú len výdobytkom rozumu.

Možno by stačilo, ak by ho každý využíval čo najmenej, len v tých najnutnejších prípadoch, keď je to naozaj potrebné a nutné. Ak naozaj sa takto ubližuje včelám, tak potom treba konať hneď, a bez odkladu!

Ján Anton Sloboda.

Včely vymírají. Mohou za to mobilní telefony?


Včely v Německu vymírají

Dnes, čtk, man

Na masivním úbytku včel má podíl radiace z mobilů

Londýn - Řada mýtů o škodlivosti mobilních telefonů na lidské zdraví už padla. Zdá se ale, že mohou být pro některé živočichy přece jen nebezpečné.

Radiace z mobilních telefonů totiž možná způsobuje vymírání včel.
Hrozí potravinová krize?

Napsal to dnes britský list The Independent s odvoláním na vědce, kteří se problémem zabývají. Citoval vědecké kruhy, podle nichž by pro část lidstva mohl v důsledku úbytku včel nastat problém v zásobování potravinami.

Význam včel pro člověka kdysi Albert Einstein charakterizoval tak, že bez včel "by lidstvo přežilo jen čtyři roky".

Pro vědecký svět je záhadou náhlý úbytek včelstev, bez jejichž opylování se neobejdou zemědělské plodiny. Nejdříve to zaznamenali včelaři v USA, později se tento jev přenesl i do Evropy.

Trochu velké mobilní telefony

Jedna z teorií tvrdí, že včely nedokážou najít zpáteční cestu k úlům a že se na tom podílí možná radiace z mobilních telefonů.

Úpadek včelstev se projevuje náhlým vyprázdněním úlu, v němž zůstane pouze
královna, nakladená vajíčka a jen několik nedospělých dělnic. Chovatelé se
domnívají, že včely umírají osamoceně daleko od úlů.

Včelí genocida v USA

Úbytek je v USA velmi citelný - na západním pobřeží je to 60 procent včel,
na východním 70 procent. Náhle opuštěné úly hlásí včelaři také z v Německu,
Švýcarku, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Řecku a v Británii.

Teorie o vlivu roztočů, pesticidů ani globálního oteplování nejsou přesvědčivé.

Němečtí vědci už delší dobu dokazují, že se chování včelstev mění v blízkosti
elektrického vedení a z nové studie univerzity v Landau je zřejmé, že se včely
odmítají vrátit do úlu, jestliže je poblíž něj umístěn mobilní telefon.
 
Zúfalé snahy...
Za internetový odklik hrozba súdom!
(Obdržali sme neoprávnené obvinenie so snahou poškodiť našu činnosť)

Otvorený list – stanovisko Slovenského občianskeho združenia pre posilňovanie mravov a ľudskosti k neoprávnenému písomnému napadnutiu konateľom spoločnosti „Efezus s. r. o.“

Zhodou zaujímavých okolností sme v redakcii našich stránok v týchto dňoch obdržali elektronickú kópiu listu, ktorý bol síce zaslaný tretej osobe, ale ako to vyplýva z jeho záhlavia, tento list bol celkom evidentne adresovaný Slovenskému občianskemu združeniu pre posilňovanie mravov a ľudskosti. Obsah tohto listu je pre nás mimoriadne prekvapivý, pretože ide o písomný podnet a napadnutie menovaného združenia spoločnosťou Efezus s. r. o. vo veci poškodzovania autorských práv na knižné dielo „Vo Svetle Pravdy“, Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina.

Viac na: http://www.zdruzenie-ludskost.sk/sk/za-internetovy-odklik-hrozba-sudom/
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Pravá túžba.


Každý už isto neraz počul, že ako si ľudia zamieňajú želanie s túžbou. Túžia po tom či onom, ale tu pravú túžbu málokto objavil, spoznal a našiel, tak ako pravý zmysel života.

Kto ale pozorné čítal, číta a preciťoval, preciťuje prednášky od Abdrushina, a to prijal ako pravé Slovo Božie, ktoré mu je k záchrane a spáse, tak ten by mal vedieť, že jestvuje len jedna a pravá túžba, túžba po Svetle a Pravde, po ktorej ľudský duch tak túži a prahne. Len prostredníctvom nej, tej pravej túžby, nachádza ten správny zmysel života, v ktorom tkvie pravá a verná služba BOHU. Až vtedy sa stáva ľudský duch kamienkom pre stvorenie potrebným, a nie kameňom uhoľným, pre stvorenie úplne nepotrebným.

,,Pravá túžba je len jedna! Túžba po Svetle a Pravde.“

Pekný nedeľný deň želám. Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka pre tento deň


,,Pravda sa nevnucuje, ani nenúka, ale pokojne čaká, že kto si k nej cestu nájde.“ Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka na večnosť


,,Hľadaj Pravdu,

počuj Pravdu,

uč sa Pravdu,

miluj Pravdu,

hovor Pravdu,

ži Pravdu,

bráň Pravdu až do smrti !"

Ján Hus


 
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka na dnešné ráno,,Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden." M.R. Štefánik.

 
Vpredvečer dňa vyliatia Sily zo Svetla sa ukázali bytostní v plnej aktivite a bolo možné pozorovať množstvo oblakov zaujímavých tvarov, dlhý čas jasnú dúhu s úplným dvojitým oblúkom a krásny, rýcho sa meniaci západ slnka s červeno vyfarbenými oblakmi.
 
Niečo pekné na tento deň
 
Dodatok.
Iste nie je náhoda, že pán Franko tu uverejnil posledné tri príspevky v čase, keď je vylievaná sila do celého stvorenia, nevynímajúc aj túto Zem, ktorá smie byť vo veľkej očiste ešte spolu zachránená.

Tak ako tu bolo napísané, jasné, zreteľné, pekné a jednoduché vysvetlenie, ktoré tak veľa vysvetľuje, prečo príchod Ježišov, prečo príchod ABDRUSHINOV, a prečo november 1998 a pôsobenie Prakráľovnej pred veľkou očistou Zeme, ktoré je veľkým zasľúbením pre celé ľudstvo. Tu naozaj len platí, že buď áno, alebo buď nie. Nič iné. A tobôž, ak sa hrdý tým, že je čitateľom Posolstva Grálu!!!

Pekný májoví večer želám.

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!" Abd-ru-shin
 
Ďalší hodnotný príspevok, od pána Franka. Myslím, že aj ten by mal patriť medzi zaujímavé príspevky.

Pekný májoví večer želám.
Prijatie Boha - príkaz
Počiatok stvorenia „je“ v Parsifalovi. Nastávajúci vývoj stvorenia „je“ odvždy daný. Koniec v hmotnosti „je“ odpočiatku daný v príchode Syna Človeka. Pretože „ Boh je“ – „Slovo je“. Avšak príchod Ježiša a Abdrushina nebol odpočiatku daný - naplánovaný, bol to núdzový akt Božej milosti, keď ľudstvo spadlo do hriechu. Prineseným Slovom bolo podané ľudstvu záchranné lano po ktorom sa mohlo vyšplhať, keby chcelo a navrátiť sa na správnu cestu k Bohu. Cesta ktorá je odjakživa daná. Keby ľudstvo nespadlo do hriechu nemusel by prísť Ježiš ani Abdrushin. Ľudstvo by sa svojím správnym cítením správne vyvíjalo a pokojne by čakalo na zasľúbeného Syna Človeka v súdnom dni a v prirodzenom dianí by bolo ľudstvo vyzdvihnuté do svetlých výšin. Ale ľudstvo išlo svojou cestou, chcelo byť samo staviteľom stvorenia. Áno príchodom Abdrushina bola daná posledná príležitosť v Posolstve Grálu aby spoznaním a nasledovaním Pravdy sa ľudstvo oslobodilo – pustilo od temna, nasledovaním Božieho Slova. Bola daná posledná príležitosť pripraviť sa na nastávajúce udalosti, nie že Syn Človeka posledný krát príde. Príchodom Syna Človeka ako Kráľa tisícročnej ríše už nie je daná žiadna príležitosť. Je len príkaz prijať Boha! Kto ho odmietne ten sám nechce, neprijal Boha. A v tom je určená možnosť alebo nemožnosť, v uplatnení svojej slobodnej vôle, stať sa obyvateľom zasľúbenej ríše mieru. Tak aj vo Večných zákonoch je oznámené narodenie Kráľa tisícročnej ríše v roku 1998 na Slovensku, v tom už nie je daná žiadna príležitosť. V tom je daná povinnosť - príkaz PRIJAŤ BOHA! Peter Franko
 
Z Posolstva Grálu:

"Nyní PO TŘETÍ A NAPOSLEDY opět dává se vám příležitost pomocí Poselství Grálu jasně viděti Boží zákony ve stvoření, aby všichni lidé mohli se státi pravými služebníky Božími v plném vědomí, v radostném a jarém činu, jak to pravá služba Boží vyžaduje!"

"Obrat světů! Naléhavě nutný, aby svět nebyl zahnán lidským samozaslepením úplně ve zkázu. I přišel znovu Abdrushin na tuto zemi, ABY UZAVŘEL KRUH, rozuzlil všechny duchovní zákony, které jsou nesprávným chtěním lidí zle zamotány a tím aby vyplnil, co bylo zaslíbeno varovně a napomínavě již před tisíci lety: "Soud!"

"S tupým tušením stojí nyní všichni lidé před něčím nepochopitelným. Pokud ještě mohou tušit, to jest cítit. Volám ještě jednou ke konečnému procitnutí z divokého víru NESNESITELNÉ PRÁZDNÉ POVRCHNOSTI! Naposledy!


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Hodnotný príspevok.Chcel by som sa prihovoriť za príspevok pána Franka, aby sa zase niečo cenné nestratilo, a aby aj tento príspevok bol tak isto zaradený, medzi zaujímavé príspevky.

Pekné, jasné, jednoduché a zreteľné vysvetlenie. Ďakujem Vám zaň pán Franko.

Pekný deň želám. Ján Anton Sloboda.

Čo je na tomto článku tak úžastného, keď sa zase niečo popiera a zatracuje?

Pán J.M., podľa Vás pod koho vedením bude vystavaná Tisícročná ríša lásky, spravodlivosti a pokoja? Lebo je zjavné, z toho tu napísaného, a nie len z toho, že Vy niečo popierate, stoj čo stoj.

A ešte jedná otázka, čo tým chcel Ježiš povedať, keď vyslovil toto: ,,37Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka; 38ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, 39a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka.

40Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; 41dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. 42Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." Mat. 24/37-42.

Čiže ako budú vzatý, a kým?

Ale tento článok skôr považujem za nešťastný, keď bol tu daný práve v tento čas, keď sa vylieva sila do celého stvorenia, skrze Imanuela. Preto oveľa väčšiu hodnotu dávam príspevku, ktorý bol tu daný pánom Frankom, dňa 25. 5. 2007 o 23:53:45.

Želám krásne a duchaplné prežitie Turíc, všetkým ľudom dobrej vôle.Poďakovanie
Tak jasné a logické priblíženie súvislostí v otázke povolanosti som už dávno nečítal. Autorovi patrí srdečné poďakovanie...
Prijatie boha 2
Stvoriteľ je staviteľ. Človek je len Stvoriteľovým stavebným kameňom. Aby sa stal človek použiteľným kameňom musí sa sám dobrovoľne vpraviť do Božej Vôle. A to je našou úlohou. Od – pustiť sa temna a prijať Boha – Slovo. Kto sa sám vyvyšuje na staviteľa stane sa uholným kameňom. Peter Franko
 
"Tak byl národ Egypťanů ve své nespravedlnosti a nemravnosti těžce drcen a souzen Boží vůlí a národ Židů byl při tom osvobozen ke vzestupu, ke splnění povolání, aby ve svém okruhu s rostoucí zralostí připravil půdu pro přijetí Syna Božího na zemi. Byl to počátek kruhu, který v sobě skrýval mocné dění a který se musí uzavříti opětným přchodem Abdrushina na tuto zemi! Lidstvu byla tím vložena do rukou možnost vzestupu do netušených výšin.–" Abdrushin /A vyplnilo se …!/
Povolaný národ nebyl na zemi pro to, aby se do něj narodil Syn Boží a Syn Člověka. Měly to být národy, které na zemi mají nejvyšší spojení do Světla a k Pravdě o Bohu a Stvoření. Tuto Pravdu pak měli roznést do celého světa. Povolaný národ měl vždy povinnost uskutečnit pravé žití dle zákonů Božích v celé své zemi. Jeho smlouva se Stvořitelem, který mu dal své požehnání a zvýšenou sílu byla vždy zavazující a v případě nesplnění vysokých požadavků na čistý a harmonický život dle Božích zákonů, a v případě odvrácení od Světla, znamenala jeho konec. Povolaný národ musí nést ve svém středu vysoké vědění o Bohu a dokázat vytvořit most ke kterémukoliv náboženství a lidem. Na povolaný národ čeká obrovské množství práce. Tedy "Povolaný národ" nerovná se tomu, že se do něj má narodit Syn Boží nebo Syn Člověka. Tito se vtělili jen kvůli velké nouzi lidstva, aby nezahynulo, když už nedbalo ani proroků a Zákona. Cožpak člověku nestačí, že již má napsané SLOVO od samotného krále Stvoření. Chce snad ještě aby jej zachránil bez jeho přičinění. Člověk má sloužit Stvořiteli a ne obráceně! Představa záchrany lidstva skrze vesmírné koráby je stejně zavrženíhodná, neboť jsou to koráby z posmrtného světa a člověk nadaný schopností vidět zemřelé duchy je může spatřit. Povolaný národ musí postavit do svého úkolu nevýslovná píle vědoucích lidí. Musí zformovat a připravit cesty pro všechny lidi. Tito vědoucí budou spolu spolupracovat, neboť mají napaměti veliké množství práce a potřeba každičké ruky. Kolik je práce, zjistí každý teprve, když se do činnosti pustí. Kdo je Povolanným národem zjistíte dle nového (neopsaného) vědění o Stvoření, jež z něj bude vycházet. Takovému národu má v jeho činnosti pomáhat každý další národ, aby se Světlo mohlo roznést do celého Světa. Přít se o to, který to je nemá smyslu, neboť ho každý pozná dle jeho díla... Tak se i ukáže co je v každém z nás, jestli jsme schopni jít s kůží na trh pro druhé,nebo jen čekat až to někdo udělá za nás... Přeji tedy každému aby načerpal při letošní slavnosti tolik síly a mohl v následujících měsících působit hrubohmotně tak, aby se spolupodílel na vyvolání velikého dění. Aby na nás neplatila slova "VY ČEKÁTE NA DĚNÍ, KTERÉ MÁTE VYVOLAT VY SAMI".