Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

http://www.sophia.sk/casopis/andersen.html
 
Naše sviatky a naše vzory
Dnes sme prehlušený každodennými starosťami a problémami.Dnes sú otupené naše zmysly televíziou , hrami a zábavou .Už nepočujeme vnútorný hlas , ktorý sa pýta , aký zmysel má náš život , k čomu viedla takzvaná "evolúcia".Nepoznáme už sviatky a ani ich nectíme!Len sa dalej hrabeme za každodennými starosťami a dokazovaním druhým , že sme viac , ako oni.Aj v práci aj v súkromí.Prečo vznikol svet a čo tu robíme my už málokoho zaujíma. Učebnice sú zastaralé a o omyloch Darwinizmu sa na školách nehovorí.O omyloch takzvanej vedy sa mlčí!Pritom nové poznatky sú k Bohu ovela blyžšie , ako k materiarialisticky ponímanému svetu , ktorý stvoril Darwin svojou teoriou o prirodzenom výbere druhou.Naše vzory sú "nemenný"vedci a ich nedokázatelné teorie , alebo takzvaný "úspešný"ludia , ktorý vlastnia peniaze , moc , alebo oboje.Najdôležitejšie otázky , ktoré by mali šíriť nepokoj v ludských dušiach , že prečo sme tu , a čo je zmyslom tohto všetkého nejako prepočuť! Nepokoj !Nepokoj môže byť cestou k hladaniu.Hladaniu Pravdy a zmyslu života.Nepokoj vyvoláva pohyb , je podnetom k činu pre naše lenivé duše!Sviatky by boli možnosťou sa zastaviť na chvíľu a porozmýšlať o "všedných" dnoch a zobrať si z nich ponaučenie.A možno by sme zbadali , že naše ciele sú pochabé a naše vzory smiešne.Meno Ježiša , žial pre mnohých , už neznamená nič , len prázdny pojem a Boh je príliž často "omielané"slovo bez úcty a zamyslenia nad týmto pojmom. Nevážime si slov ani osôb , ani Boha , ani života.Je čas žatvy.Najvyšší čas!Nemnohý prejdú mlynmi Spravodlivosti , nemnohý uspejeme!Aj ja som zapieral Boha , nie raz , ale sto krát!Dnes viem , že to bolo pochabé a naduté , že som myslel , že viem , že veda odpovie na všetko! Myslel som že žijemelen raz a neexistuje zodpovednosť.Bolo to pochabé a nezrelé!Kiež by našli cestu k Bohu viacerý.Tý , ktorý vyrastali na týchto "vedeckých "teoriách , a nevedia , že je tu zmena.Aj vo vede aj vo svete!Naše takzvané istoty nás pochovávajú , pomali ale isto.Len nepokoj vie ešte rozbrázdiť pokojné "vody"našeho vnútra.Vdaka zan!Hľadajme!Neostanme pokojný!Máme vzory nad sebou a veľakrát aj vedla seba !Len nehladáme , sme pokojný a spokojný.A Tým aj veľakrát mrtvy.A proroctvo sa naplnuje.Boh bude súdiť živých aj mrtvych.Duchovne živých a mrtvych!
 
Je dobré,když lidé zanechají sporů o své přesvědčení před Slavností Grálu. Kéž by tomu tak bylo i po Slavnosti a místo hledání nesrovnalostí, by lidé stavěli jen na tom, co je nám všem společné. Úsilí ke Světlu! Nemrhejme proto v budoucnu silou, kterou v tento den smíme načerpat, bez ohledu na své přesvědčení a využijme ji jen k dobru!

Přeji všem, aby nadcházející dny, které zbývají do Slavnosti Svaté Holubice, naplnili jen pokorou a plně se otevřeli k přijetí Svaté Síly.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nanebovstúpenie Pána Ježiša.Ak sa dnes pozrieme do kalendára, tak iste si všimneme, že aký sviatok sa tam nachádza. Sviatok nanebovstúpenia Pána Ježiša.

Preto v tento významný deň mali by sme si pripomenúť, že akú obetu a odkaz nám priniesol Syn Boží Ježiš.

Prišiel na túto stemnelú Zem, lebo mi ľudia sme sa odklonili od Božej vôle, aby nám ukázal vo svojom svätom Slove tu pravú cestu. Cestu Pravdy a vyslobodenia, ktorej keď sa človek pridŕža, tak s určitosťou raz uvidí rajské nivy. Ale len málokto z nás ľudí to dokázal!

Ukázal nám svojim životom, ako máme bojovať za Pravdu a v zmysle Pravdy. A keď treba, tak nebáť sa za ňu aj obetovať. On sám sa nebál položiť svoj život za túto svätú Pravdu, a nevinnou smrťou na kríži potvrdil, že to čo hlásal, je čistá Pravda Božia.

Preto v tejto vzácnej chvíli vzdávam mu veľkú vďaku za všetko čo pre nás hriešnych urobil. Zároveň ďakujem Bohu Otcovi za všetku milosť, ktorá sa nám dostala, príchodom jeho Svätého Syna Ježiša.

Ježiš je pre mňa veľkým vzorom, a navždy aj ostane. Je pre mňa pochodňou, ktorá silno svieti na ceste za pravým šťastím. Svetlo, pred ktorým musí uhnúť všetko temno. Preto dnes v tejto vzácnej chvíli hovorím:

,,Šťastní to ľudia, ktorí smeli prebývať v blízkosti Syna Božieho Ježiša, počúvať jeho Slová, dýchať rovnaký vzduch a napĺňať jeho sväté Slová.

A šťastní to ľudia, ktorí budú smieť prebývať v blízkosti Syna Človeka Imanuela Abdrushina, chrániť Ho a pomáhať mu pri výstavbe Tisícročnej ríše na Zemi, keď sa navráti po prvej veľkej očiste Zeme.“

Preto je len na každom z nás, že či sa mu dostane tejto pocty, alebo nie. Veď boli sme o tom dobré poučení, že čo musíme preto urobiť, aby sa nám to podarilo. Usilujme sa o to, aby sme smeli patriť medzi tých šťastných a vyvolených.

Blíži sa deň Svätej Holubice, deň keď bude do celého stvorenia vyliata sila skrze Ducha Svätého. Otvorme svoje srdcia a pripravme svoje duše, aby sme tento sviatok prežili v úplnej pokore a vďake BOHU.

Amen.

Ján Anton Sloboda.

 
p.gabriel
Ak máte vážny záujem o Zborník nezaradených prednášok môžem Vám ho poslať v PDF verzií.
moja adresa je Jurij5@post.sk
 
Za a proti
Velakrat sme rozdelený na za a proti , ako na frontovej linii.Zabúdame , že mnohý sme na začiatku cesty a potkýname sa o naše a cudzie omyly.Každý máme svojho duchovného vodcu a plno pozemských pomocí , aj ked si to mnohokrát neuvedomujeme.Každé stretnutie , každé prežitie môže byť novým začiatkom v našej ceste vpred.Mnoho vecí ešte nie je úplne jasné , ani mne , ani mnohým prispievatelom do tohto fora.Ale jedno viem.Ked hovorievala v médiách pani Makedonová a vyzivala na otvorenú diskusiu s predstavitelmy cirkvy , nikto nesedel zoči-voči , aby vyvrátil jej knihu a jej slová.Napísala sa len kniha o jej údajnom neplatení faktúr a tvrdením , že je podvodníčka.Tak sa chová temno!Dnes nám už nič nemôže povedať , ani napísať , a žial ani voči slovným útokom brániť.Nezabúdajme , že sme od nej a od Pána dostali len to najnutnejšie na cestu, ktorá je pred nami.Všetko ostatné dostaneme neskôr, až po súde.Ze čo je naozaj správne nevieme.Zivé slovo pána sa neotvára naraz, neodkryje pred nami všetko . Len postupne , ako zreje náš duch, ako rastie túžba po Bohu, po Pravde a ako rastie snaha byť užitočný a nápomocný pre ostatných.Mám rád Posolstvo, cez neho vydím ináč tento svet, ale necítim sa výnimočným, len slabochom a hriešnikom , lebo možno viem pomôcť aj druhým, len velakrát neviem pomôcť sebe a premôcť svoje chyby.Chcel som sa dostať aj k Zborníkom nezaradených prednášok s Posolstva Pána,je to moja túžba, neviem či trúfalosť , ale hladám.Neviem , či to bol úmysel Pána ich nezverejnovať, alebo sa to stalo neskôr neviem.Dúfam , že dostanem odpoved aj na to!Všetko čo čítam, posudzujem Posolstvom.Hladám a je naozaj málo , čo obstojí pred slovami Pána.Je to žalostné!V knižniciach tolká"mudrosť sveta"a voči slovám Pana je to len márnosť a prach!Hladám aj Spomienky od Elizabet Geck-sovej.Zaujíma ma všetko !Aj pozemská cesta Pána, preto hladám .Je to hlad!Dúfam ,že hlad môjho ducha, a nie ega, ktoré chce len vedieť a nie konať!Ktoré chce vládnuť a nie slúžiť.Kolký chceme ešte slúžiť naozaj , a komu ide len vyhrať spor , alebo jednu bitku?Kolký z nás to hladanie myslia vážne?Je len na nás isť vpred , alebo sa prieť o detaily!V detailoch sa skrýva možnosť sporu, lebo "nevydíme celok" , ako hovorieval Pán.Ze ako to začalo sa dozvieme neskôr!Je čas pochopiť, že niečo končí!Niečo umiera a hynie-tento svet!A sním naša pýcha a namyslenosť a hlúpa domýšlavosť!Každú ríšu postihla najprv pýcha , a po nej nasledoval aj pád.Ale my hladajme a nebojme sa pádu , lebo ide o život , o skutočný život!Zelám veľa síl a odhodlania vydžať na príchod Pána!
 
Fatimské proroctví - zajímavý článek
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=423079&tro5420_0_3
 
Na zamyslenie...
V uplynulých tisícročiach vývoja židovského národa sa v jeho duchovnom jadre z času na čas objavovali zvestovatelia a proroci, známi ako biblické osobnosti Starého zákona. Prichádzali, aby zvestovali, viedli a pripravovali ľud na úlohu duchovnej povolanosti. Jeho schopnosti a vtedajší stupeň jeho poznania ho predurčovali na prijatie Božej Lásky, Ježiša.

História mlčiaci svedok minulosti, nám podáva skutočný obraz toho, ako dopadlo vykupiteľské dielo vznešeného Posla Pravdy, nakoniec zavraždeného na kríži.

Židovský národ mal ísť napred, pred všetkými ostatnými národmi na Zemi a svojou schopnosťou mal ľudstvo priviesť bližšie k Pravde, ktorú Ježiš priniesol pre spásu mnohých. Mal to byť národ kňažských učiteľov, ktorí sa ako praví duchovní vodcovia a ľudské vzory mali stať majákmi posilnenia a záchrany pre duchovne lenivé a od Boha odvrátené ľudstvo.

Židovský národ však svoju úlohu nesplnil. Prejavil sa ako slabý a nakoniec neschopný prijať živé Božie Slovo.

Práve zákonníci, ktorých úlohou bolo ochraňovať a rozvíjať duchovné dedičstvo svojich predkov sa stali ochotnými nástrojmi nenávistných útokov proti prinesenej Pravde. Boli spútaní nikdy nekončiacou snahou o získavanie vplyvu a majetku, ktorá sa nakoniec stala ich modlou a prostriedkom na uplatnenie moci rozumu.

O tom, ako to napokon so židovským národom dopadlo, svedčí prítomnosť. Utláčaný a roztrúsený po celom svete, žije ešte vždy v mylnom očakávaní „svojho mesiáša“. Židovský národ duchovne sklamal a podľa dokonalých Božích Zákonov sa sám vymazal z večnej Knihy Života. Tým naveky stratil akúkoľvek pomoc a ochranu Božích Milostí.

Ľudské chcenie, prevažne pokrivené a falošné sa nikdy nemôže postaviť do cesty múdrej Prozreteľnosti. Nesprávne riadená slobodná vôľa človeka môže mnoho narušiť, oddialiť, ale nikdy nemôže zmeniť to, čo bolo Stvoriteľom určené ako veľké zasľúbenie na vzostup z duchovnej biedy ľudstva. Tam, kde bola pôvodná cesta nesplnením narušená, je v nepretržitom vývoji pripravená ďalšia cesta ako pokračovanie pôvodného Božieho zámeru.

Po sklamaní prvého povolaného národa sa pripravoval na svoju úlohu druhý z trojice národov, ktorých schopnosti ich predurčovali k duchovnej povolanosti. V tomto predurčení je obsiahnuté, že takýto národ bude ako prvý prechádzať veľkým utrpením očisty, aby prerazil a ukázal cestu k duchovnému víťazstvu aj ostatným národom na Zemi.

Tentoraz to bol nemecký národ, v ktorom sa objavil Vyslanec Pravdy, ktorého príchod zvestoval už Syn Boží, Ježiš. Bol ohlasovaný aj ako veľký Pomocník ľudstva, ako Duch Pravdy a Svetový učiteľ.

Nebol tak nazvaný preto, aby učil Svet. Tento Pomocník prišiel na Zem v dobe veľkej duchovnej núdze, aby vyučoval o Svete, o tom, aké miesto a úlohu má človek ako duchovný tvor nielen na Zemi, ale aj v celom Stvorení. Tým priniesol ľudstvu úplné Poznanie o Stvorení, o Zákonoch, ktoré ho udržiavajú a nepodplatiteľne v ňom pôsobia.

Naplnilo sa ďalšie zasľúbenie. Nemecký národ mal v moci a sláve prijať nositeľa Pravdy a pod Jeho vedením sa mal stať vzorom pre všetky ostatné národy v šírení poznania o Dokonalých Zákonoch Stvoriteľa. Jeho reč sa vyvíjala tak, aby jasným vyjadrovaním Pravdy sprístupnila pomoc ľuďom túžiacim po Svetle, po Bohu.

Ako lavína malo sa nové Poznanie prevaliť cez ľudstvo. Všetko bolo pripravené. Napätie sa stupňovalo. Nádej na zmenu sa dotýkala každého človeka, ktorý sa snažil uvoľniť z dusnej temnoty na Zemi. Bolo to v čase, keď ľudstvo malo zásadným obratom prehodiť výhybku svojho dovtedajšieho vývoja.

Vo vtedajšom dianí sa si však ľudstvo vybralo iného vodcu - väčšina nemeckého národa dala v zaslepení vypočítavého rozumu svoj hlas obdivu a podpory tyranovi, ktorý chcel vojnou zotročiť ostatné národy na Zemi.

Ani ďalšie Posolstvo zo Svetla ľudia nespoznali a odvrhli ho. Nemecký národ podobne ako židovský národ smeruje odňatím všetkých Božích pomocí v ústrety svojmu trpkému osudu...

Nebolo očakávané, že ľudstvo klesne až tak hlboko, až na stupeň Svetlu nepriateľského tvora vo Stvorení.

Z Výšin prichádzajúca pomoc si napĺňaním zasľúbení napokon razila cestu k záchrane tých, ktorí nestratili nádej v konečné víťazstvo Svetla na Zemi. Tých, ktorí dúfajú, že sa naplnia Spasiteľove slová, aby Vôľa Jeho Otca bola „ako v nebi, tak aj na Zemi“. Aby mnohými očakávané Božie Kráľovstvo malo svoju podobu na tejto, vinou ľudí tak doráňanej a spustošenej planéte.

Tretí, posledný povolaný národ nech je požehnaný medzi všetkými!

Nikdy sa o osude ľudstva nerozhodovalo s väčšou vážnosťou ako dnes, v konzumnej dobe technického pokroku ľudstva. Ľudstva, ktoré už takmer celkom zabudlo na skutočnosť, že je od svojho Stvoriteľa celkom závislé. Podobne, ako je novorodenec závislý od ochrannej ruky svojej milujúcej matky.

Aj Stvoriteľ miluje svoje tvory, no vo svojej nepodplatiteľnej Prísnosti a Spravodlivosti nedopustí, aby sa ľudstvo takto ďalej rúhalo! Svoju milujúcu a ochrannú ruku rozprestrie nad všetkými, ktorí sa ešte v poslednej chvíli dobrovoľne podriadia Jeho Zákonom!

Pre mnohých je toto však tým najťažším krokom. Prísne dodržiavanie Zákonov je dnes kvôli silnej pripútanosti človeka k hmote a rozumu pre väčšinu z ľudí takmer nedosiahnuteľné.

Neprekonateľná priepasť leží medzi dráhami týchto nepodplatiteľných Zákonov a ľuďmi, ktorí sa po tisícročia v nezmyselnom boji o moc a pozemský vplyv nestarali o Dokonalé Pravidlá, nezmazateľne vryté do veľkého diela Stvorenia.

Dianie osudového rozhodnutia zahučí ľuďom v ústrety! Každý jednotlivec, ktorý sa nachádza na Zemi alebo v záhrobí, je postavený pred rozhodujúce: „buď – alebo“! Buď návrat na cestu za Svetlom, alebo pokračovanie na dnešnej pohodlnej ceste, vedúcej k duchovnej záhube.

Na hodinách vesmíru odbíja hodina veľkého zúčtovania. S hukotom najničivejšej búrky sa nad ľudstvom prevaľuje Boží Súd!

Beda človeku! Všetko svetlé a krásne vo Stvorení, sa od neho odvracia!

Len nepatrná časť, hŕstka verných a nádeje sa držiacich ľudských duchov s nadľudským sebazaprením bojuje o udržanie bytia, podávajúc pomocnú ruku trpiacim.

Zobuď sa z ľadového spánku ducha, človek neskoršieho Stvorenia, Božia pomoc sa naposledy priblížila k hradbám zasypaného chrámu Tvojho ducha, ukrývajúceho v sebe drahokam krištáľovo jasného citu.

Milosť Božia sa sklonila k národu, v ktorom zakotvila Vôľa Tvorcu vesmíru a celého Stvorenia. Tento národ je požehnaný medzi všetkými, pretože v jeho splnení je zakotvená posledná príležitosť na dosiahnutie pravej ľudskosti na Zemi!

Nech sa každý namáha, aby mu bol nablízku a pripravený. Iba tak sa nenechá strhnúť potácajúcim sa davom, plným beznádeje a zúfalstva. Pomoc je pripravená, len čo človek pokorne siahne do najhlbších zákutí svojej duše, kde môže objaviť stratenú schopnosť pravého vyciťovania. Je to práve cit, očistený od nánosov rozumu, ktorý ukáže každému poctivo hľadajúcemu človeku cestu, vedúcu k duchovnému pozdvihnutiu.

Ľudstvo, prebuď sa zo smrteľného spánku svojho ducha!

Spása sa šíri z národa, v ktorom verní služobníci Boží napĺňajú svoju úlohu v zvestovaní Novej Múdrosti, čerpajúc posilu z Prameňa oživujúcej a večnej Pravdy...

 
Jan Marschner
světlí pomocníci
Mnohokrát jsem již přemýšlel nad skutečností světlých pomocníků. Pomáhají jak křesťanovi, tak muslimovi, tak čtenářům poselství. Vždy podle čistoty otevření a zákonů Stvoření. Pokud pomáhají oni každému, kdo po pomoci touží, a přitom nevyžadují, aby přešel na jejich víru, jak asi mají pomáhat druhým lidé, kteří se dostali k nejvyššímu vědění na zemi... Nevyžadují aby přešel na jejich víru! Nemluví neustále o tom samém, ale hledí kde pomoci. To bych přál nám všem... Zde k zamyšlení nový článek o rytířství: ao-institut.cz/texty/Budouci-vladci/Budouci-rytiri.html(pokud se mi nepodařilo vložit aktivní odkaz tak se omlouvám, ještě nevím jak na to...
 
Přání
Kéž by lidé zanechali sporů o své přesvědčení a začali svým duchem společně budovat skutečné duchovní hodnoty. Přece všichni pocházíme z jednoho Zdroje a k Němu se máme všichni vrátit. Každý z nás při tom jde jinou cestou, ale nakonec se na cestě ke Světlu všichni musíme sjednotit. Proč tolik hádek a rozporů. Proč se neumíme sjednotit v Pánově Slově jak to dělali Jěžíšovi učedníci, když měli mezi sebou nesrovnalosti? Máme v sobě tak málo lásky? Kolik Lásky má asi Pán, aby přes všechny naše chyby, provinění, nedostatky, rouhání, atd. nás přece jen miloval? Pokusme se Pána v tomto následovat! Považme co nám to přinese. Určitě jen požehnání, radost a mír. Nestojí to za to? Jistě máme být přísní k odpůrcům Pravdy, ale nestáváme jimi každým skutkem,který je v rozporu s Boží vůlí.

"Kdo se cítíš bez viny hoď první kamenem!"

Každému, kdo je v sobě pravdivý a k druhým opravdu spravedlivý, tento kámen ihned vypadne z ruky.

Hledejme v sobě lásku k druhým, pak budeme moci široce přijímat i požehnání, které se nade všemi tvory tohoto Stvoření rozlije v den Slavnosti Svaté Holubice.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


Vážený pán Lhoták, Večné zákony si môžete prečítať na stránke:

www.vecnezakony.weblahko.sk


Želám Vám a všetkým ľudom dobrej vôle, pekné prežitie májových dní, ktoré vyvrcholia najväčším sviatkom v roku - Sviatkom Svätej Holubice. Pripravme svoje duše, aby sme tento sviatok prežili v úplnej pokore a vďake BOHU.

 
Karel Lhoták
Poděkování
Vážený pane Slobobo,
děkuji za obsáhlou odpověď . Knihy paní Makedonové jsem zatím nečetl, ale jistě se k nim nějak dostanu. Ještě jednou děkuji za Vaší odpověď a přeji Vám také krásné květnové dni, které vyvrcholí Slavností Grálu.
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:pán Lhoták, že či jestvujú, tak to neviem. Ale podľa mňa skôr nie, ako áno. Lebo ak by to tak bolo, že by ich vlastnil niekto iný, nie len Vatikán, tak verím, že obsah by už bol dávno zverejnený.

Ale vo Večných zákonoch 3, a v brožúrke - Tretie fatimské posolstvo, napriek 40. ročnému odporu cirkvi, odhalené!, sa dočítame aj toto: ,,Forma obsahu 3. fatimského proroctva, ktoré som tu uviedla, nie je doslovná s originálom, lebo ten písala 10 - ročná Lucia vlastnými slovami pred cca 80 rokmi. Môj výklad je však zhodný s obsahom jej posolstva, avšak doplnený o súčasné podrobnosti."

Čiže z toho je predsa zrejmé, že ide o ten istý obsah tretieho fatimského proroctva, dokonca doplnený o nové skutočnosti.

Ale pokiaľ by Vám toto nestačilo, a chcel by ste si to overiť, že sa zhoduje so slovami, ktoré spísala samotná Lucia, jedno z troch detí, tak Vám asi neostáva nič iné, len sa obrátiť priamo na Vatikán, aby ste sa smel priamo pozrieť na pôvodný spis, ktorý spísala Lucia, a tak si to potvrdiť.

Ale ja osobne s takýmto niečim problém nemám, lebo viem, že Posolstvo pani Makedonovej je pravé, a že sa plné zhoduje s tým, čo bolo vyslovené Matkou Božou, a následne spísané Luciou.

Pekný a príjemný májoví večer želám.

Ján Anton Sloboda.


Nadcházející Slavnost
Přeji všem lidem dobré vůle, aby plně využili přípravu k nadcházející Slavnosti, a byli široce otevřeni Svaté Síle, která se bude v tento den, jako Zlatý Déšť, rozlévat do všech světů.
 
A co tohle?
Tretie posolstvo z Fátimy ... 20.březen 2007 12:07:25
Nikde ani zmínka o Makedonové … viz.:
Tretie posolstvo z Fátimy (Úryvok z knihy od Roselis von Sass „Kniha súdu“)

http://www.okoun.cz/boards/nat98?rootId=4744637#article-4744637
 
Karel Lhoták
Děkuji za odpověď a ještě mi dovolte jeden dotaz: Existují mimo Vatikán i nějaké opisy Fátimského proroctví?
Podpora
To, čo ste napísali - s tým sa dá len súhlasiť. Pekný deň.
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:Iste jestvuje. A kde sa nachádza? No predsa vo Vatikáne.

Ján Anton Sloboda.

Karel Lhoták
Fátimské proroctvo
Dobrý den pane Slobodo,
Rád bych se zeptal, zda existuje originál Fatimského proroctví a kde se nalézá.
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den
Jozef Potúček
Pred najväčším sviatkom roka
Deň Svätej Holubice, Svätodušný deň.

Ako sa, človeče, otvoríš, toľko prijmeš.

Kto sa bude nalaďovať na spory, hádky a tvrdohlavú snahu presadzovať svoju vôľu, hoci Vôľa Najvyššieho je úplne niečo iné, sám o sebe dokazuje, že je len prázdnym sudom s plechovým hrdzavým zvukom, ktorý otravuje celé svoje okolie.

Preto nalaďme sa tak, aby sme prijali zo Svetla to, čo nám najviac prospeje.
Skúsme tolerovať druhého a nevnucovať mu svoju cestu. Komu sa nepáči, že niekde existuje aj iná diskusia, nemusí tam chodiť, nemusí sa jej zúčastňovať, stačí len ODPÚŠŤAŤ.
Použijem tu slová MUDr.Ivana Rusnáka:
ODtiahnuť sa od toho k sebe samému a PUSTIŤ to. Čiže ODPUSTIŤ.

Pokora, to nie je len rozprávať o Slove Božom a dokazovať svoju pokrivenú pravdu, pokora - to je súčasť čistoty, lásky a spravodlivosti. Tam nech smeruje naše úsilie.

Želám všetkým, aby v nastávajúcich dňoch našli vnútorný pokoj, kedy najlepšie bude každý počuť volanie z večnosti.