Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Temno ešte nie je vyplienené!
Temno ešte nie je vyplienené ! Sme pre vrcholom veľkej očisty. Buďme trpezlivý a v dôvere sa obráťme na Božiu spravodlivosť. Čakajme na znamenie Syna Človeka. Naplní sa zasľúbenie proroka, že Syn Človeka príde v oblakoch a vystavia nám chrám nášho Boha a Pána tu na zemi. Udržujte preto olej vo svojich lampách! Človek obdŕžal čo potrebuje: Od prorokov Od Pána Ježiša Od Pána Abdrushina Od Natálie de Lemény - Makedonovej. Príspevok napísal Peter Franko
 
Pre Petra N
Ak ste si nevšimli, komunikovať s Vami som prestal sám, pretože som to nepovažoval za potrebné, v poslednej odpovedi som Vám zaželal veľa šťastia pri hľadaní Pravdy, nemali by ste sa preto ešte viac strápňovať.

To, že som reagoval včera, to je logické, musíte byť upozornený na Vaše správanie z hľadiska zodpovednosti, o ostatné sa už postarajú Zákony Stvorenia.

Choďte svojou cestou a neotravujte tých, ktorí niečo robia.

http://www.zdruzenie-ludskost.sk/index.php?p=18&v=2

JAN. jan.jan@post.sk 
Čo je dôležitejšie?pán Skokan píše toto: ,,Veď samotne Posolstvo cele nepochopíme, veď je pre celu našu večnosť, veď je to žive SLOVO BOŽIE.
A tak ak zvládneme jeden stupeň, objaví sa stupeň ďalší a ak zvládneme aj ten, tak sa objaví stupeň ďalší a ďalší a tak to pokračuje až do nekonečna."

Veď to je to, že prečo sa nezapodievať samotným Slovom, ktoré obsahuje nekonečný zdroj poznania, v ktorom sa nachádzajú na všetky vážne a zmysluplné otázky aj odpovede?

Alebo sa treba radšej zaoberať tvrdeniami ľudí z istého združenia, ktoré si dalo do hlavičky značku AO, čiže Alfa a Omega, Počiatok a koniec. Naozaj sú toho schopní, odpovedať na všetky vážne a zmysluplné otázky? Podať všetky vysvetlenia? Ozrejmiť úplnú Pravdu?

Kto má teda právo si také označenie dať?

Len ten kto pozná úplnú Pravdu, a ktorý je aj Alfou, aj Omegou, samotný Syn Človeka IMANUEL Abdrushin, ktorý tu zanechal do doby vyvrcholenia súdu, a nie len dovtedy, lebo toto Slovo, tak ako Slovo Ježišove, bude platiť stále, pravé Slovo Božie - POSOLSTVO GRÁLU, Slovo Súdu a Nového veku!

Tohoto sa človek potrebuje teraz pridŕžať, aby prešiel zdarne do novej doby, keď bude opäť hovoriť k pravému a očistenému obyvateľstvu Zeme, keď ho bude viesť a dohliadať na výstavbu Tisícročnej ríše, samotný Syn BOHA Otca Imanuel Abdrushin, ako pravý Kráľ kráľov a Pán pánov, Boží meč, Božia vôla, ktorá opäť bude prebývať určitý čas medzi ľuďmi!

Pekný deň želám.

Ján Anton Sloboda. 
Pane Luboši, jasně jsem napsal, že s Vámi diskuzi končím. Kromě toho Váš příspěvek za odpověď ani nestojí.
Bez komentára, Vaše príspevky nestoja za odpoveď...
JAN. jan.jan@post.sk 
Zodpovednosť - parafráza.


Dúfam, že sa nenahneváte Ľuboš Ď., ale pokúsim sa parafrázovať Váš príspevok, ktorý ste tu uverejnil dňa 12.5.2007, o 19:49:02.

Vážený pán Ľuboš Ď.,
uvedomujete si, že za svoje správanie hraničiace so zlobou a nenávisťou voči niekomu a niečomu, ponesiete patričnú zodpovednosť? Hráte "vabank", pritom ani len nepripustíte, že sa môžete mýliť! Netušíte, proti čomu stojíte a viažete si karmu, ktorej následky môžu byť pre Vás katastrofálne.

Len odporná závisť môže strhnúť človeka tak, ako ste tu neraz predviedol na tomto fóre.

Skutočný obsah Posolstva Pravdy Vám zjavne uniká, prečo však nejdete svojou cestou?

V ktorej časti Posolstva nás Pán nabáda k tomu, aby sme pľuvali na tých, ktorí niečo urobili pre záchranu ľudstva, ktorí privádzali ľudí k pravému zdroju Pravdy, a ktorí sa už dnes nemôžu brániť?

Čo sa pani Makedonovej týkalo, hovorila vždy k národu, k svetu otvorene. Nikdy sa neskrývala pod rôzne skratky mien a pseudonymov. Verejne svoju činnosť prezentovala aj internetovou stránkou, prednáškami, či v tlači, TV, rozhlase, svojimi knihami. Všade uvádzala i svoju adresu, ak jej bola položená táto otázka. Dokonca v jej knihách sa nachádzala táto adresa. Nie je Vám preto trápne pod plášťom aj anonymity útočiť na niekoho, kto verejne pomáhal ľuďom v zmysle Pravdy, a kto sa už dnes nemôže brániť? Čo Vám urobila pani Makedonová, že ste tak nenávistný voči jej poslaniu a jej osobe?

Ak ste ozaj čestný človek, tak mali by ste urobiť len jedno, ospravedlniť sa za klamstva a nehanebnosti, ktoré ste tu vniesol, a napraviť ešte to, čo sa ešte dá.

Ján Anton Sloboda.

k čomu ten hurhaj ?
V zápale boja si mnohí ani nevšimli krátky dnešný vstup p. Ivana z 12.17.02 h., kde sa snažil naznačiť prvé vteľovanie ľudských duchov do hrubohmotnosti podľa PG.

Ale k čomu je vám to páni dobré - je to preďaleká minulosť !

Vaše negatívne emócie majú len jednu úlohu.

Prekaziť vám prípravu na najväčší sviatok v hmotnosti - na konci mája - na prijatie Žiarenia - Sily od Ducha Svätého, ktorá sa každoročne vylieva a oživuje všetky hmotnosti a bez ktorej nemôže existovať nič - ani vy.
Zodpovednosť
Vážený pán Peter N,
uvedomujete si, že za svoje správanie hraničiace so zlobou a nenávisťou ponesiete patričnú zodpovednosť? Hráte "vabank", pritom ani len nepripustíte, že sa možete mýliť. Netušíte, proti čomu stojíte a viažete si karmu, ktorej následky môžu byť pre Vás katastrofálne.

Výrobca Vody Svetla p. Marschner s Vami komunikuje tak trpezlivo a vecne, že len odporná závisť môže strhnúť človeka tak, ako to už dva dni na tomto fóre predvádzate.

Skutočný obsah Posolstva Pravdy Vám zjavne uniká, prečo však nejdete svojou cestou? V ktorej časti Posolstva nás Pán nabáda k tomu, aby sme pľuvali na tých, ktorí niečo robia?

Čo sa p.Marschnera týka, pod svoje príspevky sa podpisuje, verejne svoju činnosť prezentuje internetovou stránkou, prednáškami, výstavami, všade uvádza i svoju adresu. Nie je Vám trápne pod plášťom anonymity útočiť na niekoho, kto verejne pomáha ľuďom? A čo Vám urobili ľudia z AO - Inštitútu, že ste tak nenávistný?

Ak ste čestný človek, buď prejdete od zaslepenosti k vecnosti a konečne sa pod svoje príspevky podpíšete, alebo sa ospravedlníte.
 
...a ještě zjišťují identitu "nepřátel"! Aby je mohli zneškodnit? Sektářské metody tak jasně vystupují v jejich jednání, že to opravdu nemůže vidět jen slepý.
 
Je vidět jak stoupenci ao-institutu "melou z posledního". Aniž by věcně vysvětlili jasné rozpory v jejich textech z hlediska Poselství Grálu, tak opět shazují a očerňují tazatele a sami poukazují na porušování Přikázání, ale opět u těch druhých.
Prosím podepisujte se.
Vidím, že jste nevěcný, pokud se zajde na rovinu, kdy nemáte čím argumentovat. Rád bych věděl, s kým jsem měl tu čest si psát a jestli jste z Moravy nebo z Čech.
Petr N,
o akých bludoch to píšete? Logické a vecné odpopvede p. Marschnera sú príliš vzdialené pre Vaše strnulé chápanie, navyše sa bránite citátmi z Posolstva, ktorých uchopenie máte tak plytké, že je podivné, že tu s Vami tak mnohí vôbec komunikujú... Zrejme ale odpovede nie sú určené pre Vás, potom to dáva logiku. Navyše, vo Vašom postoji sa neprejavuje ani tak nepochopenie, ako obyčajná, hlúpa závisť...
 
Nemyslím. Silnou kávou spíše jsou bludy v textech ao-institutu, o kterých se píše, že jsou zaslíbenými texty, které rozšiřují Poselství. Nepíši nic za čím si nestojím. Text ao-institutu, o kterém se zde vedla debata je toho důkazem. Pokud máte něco věcného tak to napište. Zatím to vypadá, že stoupenci ao-institutu neumí nic jiného, než poukazovat na nesprávné chápání, ale těch druhých, o dalších projevech nemluvě.
pre p.Petra N.
Naozaj si stojíte za tým, že prirovnávate texty AO-Institutu k cirkevnému bludnému učeniu? To je prisilná káva, nemyslíte?
lidoopi
Lidoopi jsou členové Hominoidea superfamily primátů, včetně lidí.Rodina Hominidae sestávat z goril, šimpanzů, orangutanů a lidí, kolektivně známý jako “velcí lidoopi”. Opice však má dnes naprosto jiné bytostné jádro nežli, měl přechodový článek pračlověka. Proto je používání tohoto pojmu vůči pračlověku ve vyvolaném obrazu naprosto nesprávný. Pokud bychom totiž soudili dle stavby těla a ochlupení museli bychom takto nazvat i prvního člověka...
Pan Marschner píše:
....(Ne tak jasný je však text ao-institutu, který tvrdí, že lidé po tisíciletí, jen mužské duše na Zemi žili ve společenství s opicemi) ..... zde dokonce píštete něco co na zmiňovaných stránkách nenaleznete a obviňujete z toho ao-institut, ač to ani nikdy nevyslovil...

Citace ao-institut (duchovní zárodky na počátku cesty VII):
"... Následně trvalo tisíce let, než toto mužsky duchovní pozvedlo zvířecí tělo k jeho zušlechtěnějšímu vzezření natolik, že nakonec směla se do pozemského těla inkarnovat i žensky duchovní část duší, čekajících v jemnohmotných zahradách k prvním inkarnacím."

"Stvoření duchové svým inkarnováním změnili vzhled tělesné schrány pralidoopů k více zušlechtěnějšímu inteligentnímu vzezření v řádu několika set let. Zavedli také první pravidla soužití lidí ve vyvíjejících se společenstvích. Současně s tím stále více inkarnovali se také již zmíněné mužské duše, toužící po uzrávání v hrubohmotnosti. A vedle těchto mladých mužských duší a již vyvinutých duchů putovalo po určitý čas souběžně v měnících se samičích tělech ještě nejvyšší bytostné zvířecího původu, které prozatím vytvářelo svým zářením ještě možnost pro inkarnaci mužsky duchovního druhu."

"Tímto spojováním byla v dočasném soužití s duchovním pozvednuta bytostně zvířecí duše na nejvyšší svůj možný stupeň. Také i v tom spočívá nesmírná milost Stvořitelova, neboť tyto bytostně zvířecí duše směly se i později přibližovat k lidem jako jejich věrní ochránci v jemnohmotnu i v pozemském světě."


Co k tomu dodat? Ani vlastní stoupenci ao-institutu neznají texty, které se mají tvářit jako rozšiřující Poselství.
 
Pýtate sa, či nie som príliš ovplyvnený AO-Institutem. Príliš je silné slovo, ovplyvnený ao institutem to áno, to som, ale nie tak samotným ao-institem ale harmóniou z POSOLSTVOM, ktoré z textov uverejňovaných na stránke ao-institutu ide. Veď zlato ostane zlatom, či ho má žobrák alebo kráľ. Ale harmóniu z Posolstvom môžte vidieť aj v dobrom filme, knihe, či dokonca na kázni v kostole, aj keď nie jej celý prejav. Stačí chodiť z otvoreným srdcom a byť vnímavý.
Nie náhodou Syn Boží povedal, že viera sa ma stáť živou. A naše presvedčenie sa nemá stať tiež živé? A kde inde ak nie v živote samom. Mame sa stať živými vzormi, máme svedčiť celým svojim bytím kto je naším Pánom. O to sa máme snažiť svojim myšlienkovým, slovným prejavom a najmä svojím príkladom, že ešte dobro existuje aj v tejto pokrivenej dobe. A to je možné ak budeme prevádzať do života to čo sme smeli prijať z Posolstva.

Veď sa sami vráťme do svojej minulosti, trebárs spred 5. alebo 10.rokov. Aký sme teda vtedy boli a aké boli naše názory na zmysel a účel nášho života? Na tomto príklade sami ľahko pochopíme koľko krát sme sa v živote mýlili, aj keď sme si mysleli , že mame pravdu. A neskôr sa ukázalo, že sme sa mýlili alebo sme došli k trochu lepšiemu pochopeniu a stavali sme na tom predchádzajúcom, ktoré sa ukázalo ako nedostačujúce.
Veď samotne Posolstvo cele nepochopíme, veď je pre celu našu večnosť, veď je to žive SLOVO BOŽIE.
A tak ak zvládneme jeden stupeň, objaví sa stupeň ďalší a ak zvládneme aj ten, tak sa objaví stupeň ďalší a ďalší a tak to pokračuje až do nekonečna.

S pozdravom RASTISLAV SKOKAN.
 
Proč tolik emocí pane Marschnere? Jestli Vám nepřipadá na hlavu postavené soužití zvířat a lidských duchů, tak proč se do této debaty vůbec pouštíte. Asi jste si špatně texty na ao-institutu přečetl, o Poselství Grálu nemuvě. Chcete už po druhé nějaké omluvy, za co? Já jsem texty na ao-institutu nepsal! Položil jsem věcné dotazy a místo toho zase obviňování a očerňování - typické jednání církevních stoupenců, kteří slepě obhajují bludné učení!
Nedovoľte...


Trochu prestávky a pohody nezaškodí aj teraz tu. Preto tu dávam krásnu pieseň od Louisa Armstronga - What A Wonderful World. Započúvajte sa trochu do tejto piesne, ktorá je tak krásna, a ktorú teraz aj ja počúvam.

http://www.youtube.com/watch?v=c5IIXeR5OUI

Ale jedno by som chcel odkázať tým, ktorí verné nasledujú Slovo Pána: Nedovoľte, aby ste sa nechali odradiť tými, ktorí sú opäť múdrejší, a ktorí to opäť vedia lepšie. Ale aj pre nich sa poznanie už čoskoro dostaví!

,,Prví budú poslední, a poslední budú prví!"

Pekný deň želám, plný Svetla a lásky.