Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Zodpovednosť
Vážený pán Peter N,
uvedomujete si, že za svoje správanie hraničiace so zlobou a nenávisťou ponesiete patričnú zodpovednosť? Hráte "vabank", pritom ani len nepripustíte, že sa možete mýliť. Netušíte, proti čomu stojíte a viažete si karmu, ktorej následky môžu byť pre Vás katastrofálne.

Výrobca Vody Svetla p. Marschner s Vami komunikuje tak trpezlivo a vecne, že len odporná závisť môže strhnúť človeka tak, ako to už dva dni na tomto fóre predvádzate.

Skutočný obsah Posolstva Pravdy Vám zjavne uniká, prečo však nejdete svojou cestou? V ktorej časti Posolstva nás Pán nabáda k tomu, aby sme pľuvali na tých, ktorí niečo robia?

Čo sa p.Marschnera týka, pod svoje príspevky sa podpisuje, verejne svoju činnosť prezentuje internetovou stránkou, prednáškami, výstavami, všade uvádza i svoju adresu. Nie je Vám trápne pod plášťom anonymity útočiť na niekoho, kto verejne pomáha ľuďom? A čo Vám urobili ľudia z AO - Inštitútu, že ste tak nenávistný?

Ak ste čestný človek, buď prejdete od zaslepenosti k vecnosti a konečne sa pod svoje príspevky podpíšete, alebo sa ospravedlníte.
 
...a ještě zjišťují identitu "nepřátel"! Aby je mohli zneškodnit? Sektářské metody tak jasně vystupují v jejich jednání, že to opravdu nemůže vidět jen slepý.
 
Je vidět jak stoupenci ao-institutu "melou z posledního". Aniž by věcně vysvětlili jasné rozpory v jejich textech z hlediska Poselství Grálu, tak opět shazují a očerňují tazatele a sami poukazují na porušování Přikázání, ale opět u těch druhých.
Prosím podepisujte se.
Vidím, že jste nevěcný, pokud se zajde na rovinu, kdy nemáte čím argumentovat. Rád bych věděl, s kým jsem měl tu čest si psát a jestli jste z Moravy nebo z Čech.
Petr N,
o akých bludoch to píšete? Logické a vecné odpopvede p. Marschnera sú príliš vzdialené pre Vaše strnulé chápanie, navyše sa bránite citátmi z Posolstva, ktorých uchopenie máte tak plytké, že je podivné, že tu s Vami tak mnohí vôbec komunikujú... Zrejme ale odpovede nie sú určené pre Vás, potom to dáva logiku. Navyše, vo Vašom postoji sa neprejavuje ani tak nepochopenie, ako obyčajná, hlúpa závisť...
 
Nemyslím. Silnou kávou spíše jsou bludy v textech ao-institutu, o kterých se píše, že jsou zaslíbenými texty, které rozšiřují Poselství. Nepíši nic za čím si nestojím. Text ao-institutu, o kterém se zde vedla debata je toho důkazem. Pokud máte něco věcného tak to napište. Zatím to vypadá, že stoupenci ao-institutu neumí nic jiného, než poukazovat na nesprávné chápání, ale těch druhých, o dalších projevech nemluvě.
pre p.Petra N.
Naozaj si stojíte za tým, že prirovnávate texty AO-Institutu k cirkevnému bludnému učeniu? To je prisilná káva, nemyslíte?
lidoopi
Lidoopi jsou členové Hominoidea superfamily primátů, včetně lidí.Rodina Hominidae sestávat z goril, šimpanzů, orangutanů a lidí, kolektivně známý jako “velcí lidoopi”. Opice však má dnes naprosto jiné bytostné jádro nežli, měl přechodový článek pračlověka. Proto je používání tohoto pojmu vůči pračlověku ve vyvolaném obrazu naprosto nesprávný. Pokud bychom totiž soudili dle stavby těla a ochlupení museli bychom takto nazvat i prvního člověka...
Pan Marschner píše:
....(Ne tak jasný je však text ao-institutu, který tvrdí, že lidé po tisíciletí, jen mužské duše na Zemi žili ve společenství s opicemi) ..... zde dokonce píštete něco co na zmiňovaných stránkách nenaleznete a obviňujete z toho ao-institut, ač to ani nikdy nevyslovil...

Citace ao-institut (duchovní zárodky na počátku cesty VII):
"... Následně trvalo tisíce let, než toto mužsky duchovní pozvedlo zvířecí tělo k jeho zušlechtěnějšímu vzezření natolik, že nakonec směla se do pozemského těla inkarnovat i žensky duchovní část duší, čekajících v jemnohmotných zahradách k prvním inkarnacím."

"Stvoření duchové svým inkarnováním změnili vzhled tělesné schrány pralidoopů k více zušlechtěnějšímu inteligentnímu vzezření v řádu několika set let. Zavedli také první pravidla soužití lidí ve vyvíjejících se společenstvích. Současně s tím stále více inkarnovali se také již zmíněné mužské duše, toužící po uzrávání v hrubohmotnosti. A vedle těchto mladých mužských duší a již vyvinutých duchů putovalo po určitý čas souběžně v měnících se samičích tělech ještě nejvyšší bytostné zvířecího původu, které prozatím vytvářelo svým zářením ještě možnost pro inkarnaci mužsky duchovního druhu."

"Tímto spojováním byla v dočasném soužití s duchovním pozvednuta bytostně zvířecí duše na nejvyšší svůj možný stupeň. Také i v tom spočívá nesmírná milost Stvořitelova, neboť tyto bytostně zvířecí duše směly se i později přibližovat k lidem jako jejich věrní ochránci v jemnohmotnu i v pozemském světě."


Co k tomu dodat? Ani vlastní stoupenci ao-institutu neznají texty, které se mají tvářit jako rozšiřující Poselství.
 
Pýtate sa, či nie som príliš ovplyvnený AO-Institutem. Príliš je silné slovo, ovplyvnený ao institutem to áno, to som, ale nie tak samotným ao-institem ale harmóniou z POSOLSTVOM, ktoré z textov uverejňovaných na stránke ao-institutu ide. Veď zlato ostane zlatom, či ho má žobrák alebo kráľ. Ale harmóniu z Posolstvom môžte vidieť aj v dobrom filme, knihe, či dokonca na kázni v kostole, aj keď nie jej celý prejav. Stačí chodiť z otvoreným srdcom a byť vnímavý.
Nie náhodou Syn Boží povedal, že viera sa ma stáť živou. A naše presvedčenie sa nemá stať tiež živé? A kde inde ak nie v živote samom. Mame sa stať živými vzormi, máme svedčiť celým svojim bytím kto je naším Pánom. O to sa máme snažiť svojim myšlienkovým, slovným prejavom a najmä svojím príkladom, že ešte dobro existuje aj v tejto pokrivenej dobe. A to je možné ak budeme prevádzať do života to čo sme smeli prijať z Posolstva.

Veď sa sami vráťme do svojej minulosti, trebárs spred 5. alebo 10.rokov. Aký sme teda vtedy boli a aké boli naše názory na zmysel a účel nášho života? Na tomto príklade sami ľahko pochopíme koľko krát sme sa v živote mýlili, aj keď sme si mysleli , že mame pravdu. A neskôr sa ukázalo, že sme sa mýlili alebo sme došli k trochu lepšiemu pochopeniu a stavali sme na tom predchádzajúcom, ktoré sa ukázalo ako nedostačujúce.
Veď samotne Posolstvo cele nepochopíme, veď je pre celu našu večnosť, veď je to žive SLOVO BOŽIE.
A tak ak zvládneme jeden stupeň, objaví sa stupeň ďalší a ak zvládneme aj ten, tak sa objaví stupeň ďalší a ďalší a tak to pokračuje až do nekonečna.

S pozdravom RASTISLAV SKOKAN.
 
Proč tolik emocí pane Marschnere? Jestli Vám nepřipadá na hlavu postavené soužití zvířat a lidských duchů, tak proč se do této debaty vůbec pouštíte. Asi jste si špatně texty na ao-institutu přečetl, o Poselství Grálu nemuvě. Chcete už po druhé nějaké omluvy, za co? Já jsem texty na ao-institutu nepsal! Položil jsem věcné dotazy a místo toho zase obviňování a očerňování - typické jednání církevních stoupenců, kteří slepě obhajují bludné učení!
Nedovoľte...


Trochu prestávky a pohody nezaškodí aj teraz tu. Preto tu dávam krásnu pieseň od Louisa Armstronga - What A Wonderful World. Započúvajte sa trochu do tejto piesne, ktorá je tak krásna, a ktorú teraz aj ja počúvam.

http://www.youtube.com/watch?v=c5IIXeR5OUI

Ale jedno by som chcel odkázať tým, ktorí verné nasledujú Slovo Pána: Nedovoľte, aby ste sa nechali odradiť tými, ktorí sú opäť múdrejší, a ktorí to opäť vedia lepšie. Ale aj pre nich sa poznanie už čoskoro dostaví!

,,Prví budú poslední, a poslední budú prví!"

Pekný deň želám, plný Svetla a lásky.
 
Re: AO-Institút
Jen ať se příspěvky ao-institutu sypou. Aspoň každý uvidí, že to není "sešlost" vysokých povolaných duchů jak se snaží druhým dát najevo, ale jen skupinka lidí, kteří se i se svými omyly o něco snaží.
 
Jan Marschner
Nepřirovnal jste tehdejší zvíře k opici??!!
........A nikdy jsem nepřirovnával tehdejší zvíře k dnešní opici........(to platí vůči jeho případné partnerce z řad zvířecích opic)(zkrátka nemohli žít "pod jednou střechou" s opicemi.) (Bylo by to možné s opicí? )(Ne tak jasný je však text ao-institutu, který tvrdí, že lidé po tisíciletí, jen mužské duše na Zemi žili ve společenství s opicemi )........Pokud to nejsou vaše odpovědi je to velice závažné. V každém případě vidím, že do plné nádoby se již nic nevejde. S lidmi, kteří nedokáží uznat svou chybu, natož ji vidět a ještě tvrdit, že to tak nemysleli, nebo, že to tak je ač v poselství pro své tvrzení o opici nenaleznete potvrzení, nemá smysl dál rozvádět téma neboť nestojí na půdě věcnosti. Vždyť vy již neregistrujete co jste napsal.....(Ne tak jasný je však text ao-institutu, který tvrdí, že lidé po tisíciletí, jen mužské duše na Zemi žili ve společenství s opicemi) ..... zde dokonce píštete něco co na zmiňovaných stránkách nenaleznete a obviňujete z toho ao-institut, ač to ani nikdy nevyslovil. Nestydíte se takto se z toho rychle vyvléknout, bez omluvy. Pokud toto není křivé obvinění druhého, tedy porušení přikázání tak co tedy! Hrajete si tady na znalé, ale křivě svědčit můžete? Že se nestydíte!!! A ještě se snažit překroutit vysvětlení o psech a kočkách. Mimo jiné zvířata jež žijí v blízkosti člověka a dokáží svou věrností a láskou svou duši natolik prožhavit, že si jejich duše po smrti uchová samostatnost. Ostatní zvířecí duše co známe se po smrti ve většině případech spojují se skupinovou zvířecí duší, tedy nedokáží si udržet své vědomé já. To platí i pro opice. Jinak tomu bylo u duše pračlověka! (Tedy místo aby psi za opicemi zaostávali, zdá se , že je předčí...) O unášení žen je psáno v Atlantidě. Stačí spis pouze přečíst... Pokud nepřiznáte svůj jasný omyl s opicema není možné Vás brát nadále jako člověka jenž chce žít pravdivě dle Božího Slova a Zákona. Všechno to z čeho obviňujete druhé se nakonec nutně obrací proti Vám... Očekával jsem zde věcné přístupy, ale toto??!!
AO-Institút
Nech sa nikto teraz neuráža, ale mne to tak pripadá, že Ao-Institút si tu teraz šikovne urobilo vlastné fórum, aby každého vyvádzal z omylu, lebo ono to vie zase lepšie, ako Ten, ktorý tu zanechal univerzálnu Pravdu. Netreba sa opierať o jeho slová, ale o slová nejakého združenia?

Len ono tomu rozumie, len ono to chápe, len ono to vie. Každý iný názor je ihneď napadnutý, ktorý vyvracia ich teórie, teraz ohľadom ľudských zárodkoch...

Veď stačilo, že tu niekto niečo povedal proti, teraz názor pána Petra, a príspevky z ich strany len sa tak sypú, jeden za druhým. Asi prečo?
 
duch.zárodky
"Tento pračlověk (nejvýš vyvinuté zvíře) si stál ve svém čistém napojení mnohem výše než-li mnohá dnešní pozemská žena." - píše pán Marschner s čim sa nedá nesúhlasiť. Ďalej je to ale s mnohými otáznikmi.
Takže poďme na to logicky:
Ak toto zviera - pripravená nádoba stálo omnoho vyššie...., tak sa do jeho novo vyvíjajúceho sa telíčka mohol vteliť duch (- teda už nie zviera-bytostné-), ktorý stál ešte vyššie ako toto vyvinuté zviera.(uvedomme si, že tento prvýkrát vtelujúci sa duch už prešiel vývojom v celom bytostnom a jemnohmotnom a vstupuje do hrubohmotnosti, do bodu obratu - teda už nie je nevedomý !!!)
Keďže vtedy duch-človek ešte nebol skazený používaním rozumu a plne a dobrovoľne sa podriaďoval Večným Božím Zákonom je úplne prirodzené, už zo zákona príťažlivosti rovnorodého, že NEMOHLO dôjsť k páreniu medzi duchom a bytostným.(Toto je schopný pripustiť len pozemský dnešný rozum - vtedajšie pomery to absolútne museli vylučovať !)
Tak ako potrebuje mužský-pozitývny duch k svojej činnosti ženský-negatívny a naopak, potom isto došlo k 1.inkarnáciám spoločne a naraz, čím sa neskôr počas života podľa zákona rovnorodosti uvedené duše navzájom "našli" a oddelili od "darcov" ich hmotného tela s bytostnou podstatou. Tak potom mohli vznikať nové spoločenstvá ľudských duchov.
(Okrem iného, žiaden duch vtedy a ani dnes nie je ponechaný sám na seba, ale mal a aj dnes má mnohé duchovné pomoci pri svojom rozhodovaní. Vtedy ich dokázal vnímať a počúvať oveľa lepšie ako dnes. Z uvedených príspevkov sa zdá - že duch bol hodený do hmotnosti a plávaj....)
Ivan
Pane Marschnere, vykládáte tu vědění z Poselství Grálu poněkud zavádějícím způsobem.
A nikdy jsem nepřirovnával tehdejší zvíře k dnešní opici. To neznamená, že to nebyla opice nebo lépe řečeno lidoop. Bylo to zvíře s bytostnou podstatou. Opice nemá bytostnou duši? Pokud se domníváte, že pohrdám bytostnými, tak jen si sám dáváte známku nevěcnosti. Naopak si jejich práce velmi vážím a prožívám ji spolu s nimi při činnostech na mé zahradě a při putováním přírodou. Životopisy znám velmi dobře a řekněte mi prosím, kde je tam psáno o "unášení lidských žen bytostnými"?
Jestliže Pán píše, že pozemský člověk nemohl mít žádného společenství se zvířecími rodiči, tak tedy žádného. Srovnání s psem a kočkou je velmi povrchní. To chcete tyto vysoce vyvinutá zvířata přirovnávat ke psům a kočkám, které ve srovnání s dnešními opicemi svým vývojem poněkud zaostávají?
Níže uvedené texty ao-institutu nemají žádnou oporu v Poselství Grálu. Pokud se mýlím, tak buďte věcný a odkazujte na Pánovo Slovo a ne na lidské omyly!
pán Skokan, nie je to aj tým, že ste príliš ovplyvnený Ao- Instútem a ľudmi, ktorí sú mu naklonení? Preto by sa nemalo zabúdať najedno: ,,Nie je všetko zlato, čo sa blyští."
 
Z odpovedí a otázok.

Poselství musí být bráno přirozeně od první až do poslední přednášky jako celek. Jinak je nelze pochopit a k tomu patří vytrvalá snaha a duchovní píle! Až dosud je dáno jenom to nejnutnější, poněvadž doba nezadržitelně tlačí na to, aby lidé věděli to nejnutnější. Neposkytuje místa pro zdržování, jež nejsou nutná.

!!!Z toho důvodu musí mnohé otázky zůstat nepovšimnuty. Budou zodpovězeny a podrobně vysvětleny po první velké očistě!!!