Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

AO-Institút
Nech sa nikto teraz neuráža, ale mne to tak pripadá, že Ao-Institút si tu teraz šikovne urobilo vlastné fórum, aby každého vyvádzal z omylu, lebo ono to vie zase lepšie, ako Ten, ktorý tu zanechal univerzálnu Pravdu. Netreba sa opierať o jeho slová, ale o slová nejakého združenia?

Len ono tomu rozumie, len ono to chápe, len ono to vie. Každý iný názor je ihneď napadnutý, ktorý vyvracia ich teórie, teraz ohľadom ľudských zárodkoch...

Veď stačilo, že tu niekto niečo povedal proti, teraz názor pána Petra, a príspevky z ich strany len sa tak sypú, jeden za druhým. Asi prečo?
 
duch.zárodky
"Tento pračlověk (nejvýš vyvinuté zvíře) si stál ve svém čistém napojení mnohem výše než-li mnohá dnešní pozemská žena." - píše pán Marschner s čim sa nedá nesúhlasiť. Ďalej je to ale s mnohými otáznikmi.
Takže poďme na to logicky:
Ak toto zviera - pripravená nádoba stálo omnoho vyššie...., tak sa do jeho novo vyvíjajúceho sa telíčka mohol vteliť duch (- teda už nie zviera-bytostné-), ktorý stál ešte vyššie ako toto vyvinuté zviera.(uvedomme si, že tento prvýkrát vtelujúci sa duch už prešiel vývojom v celom bytostnom a jemnohmotnom a vstupuje do hrubohmotnosti, do bodu obratu - teda už nie je nevedomý !!!)
Keďže vtedy duch-človek ešte nebol skazený používaním rozumu a plne a dobrovoľne sa podriaďoval Večným Božím Zákonom je úplne prirodzené, už zo zákona príťažlivosti rovnorodého, že NEMOHLO dôjsť k páreniu medzi duchom a bytostným.(Toto je schopný pripustiť len pozemský dnešný rozum - vtedajšie pomery to absolútne museli vylučovať !)
Tak ako potrebuje mužský-pozitývny duch k svojej činnosti ženský-negatívny a naopak, potom isto došlo k 1.inkarnáciám spoločne a naraz, čím sa neskôr počas života podľa zákona rovnorodosti uvedené duše navzájom "našli" a oddelili od "darcov" ich hmotného tela s bytostnou podstatou. Tak potom mohli vznikať nové spoločenstvá ľudských duchov.
(Okrem iného, žiaden duch vtedy a ani dnes nie je ponechaný sám na seba, ale mal a aj dnes má mnohé duchovné pomoci pri svojom rozhodovaní. Vtedy ich dokázal vnímať a počúvať oveľa lepšie ako dnes. Z uvedených príspevkov sa zdá - že duch bol hodený do hmotnosti a plávaj....)
Ivan
Pane Marschnere, vykládáte tu vědění z Poselství Grálu poněkud zavádějícím způsobem.
A nikdy jsem nepřirovnával tehdejší zvíře k dnešní opici. To neznamená, že to nebyla opice nebo lépe řečeno lidoop. Bylo to zvíře s bytostnou podstatou. Opice nemá bytostnou duši? Pokud se domníváte, že pohrdám bytostnými, tak jen si sám dáváte známku nevěcnosti. Naopak si jejich práce velmi vážím a prožívám ji spolu s nimi při činnostech na mé zahradě a při putováním přírodou. Životopisy znám velmi dobře a řekněte mi prosím, kde je tam psáno o "unášení lidských žen bytostnými"?
Jestliže Pán píše, že pozemský člověk nemohl mít žádného společenství se zvířecími rodiči, tak tedy žádného. Srovnání s psem a kočkou je velmi povrchní. To chcete tyto vysoce vyvinutá zvířata přirovnávat ke psům a kočkám, které ve srovnání s dnešními opicemi svým vývojem poněkud zaostávají?
Níže uvedené texty ao-institutu nemají žádnou oporu v Poselství Grálu. Pokud se mýlím, tak buďte věcný a odkazujte na Pánovo Slovo a ne na lidské omyly!
pán Skokan, nie je to aj tým, že ste príliš ovplyvnený Ao- Instútem a ľudmi, ktorí sú mu naklonení? Preto by sa nemalo zabúdať najedno: ,,Nie je všetko zlato, čo sa blyští."
 
Z odpovedí a otázok.

Poselství musí být bráno přirozeně od první až do poslední přednášky jako celek. Jinak je nelze pochopit a k tomu patří vytrvalá snaha a duchovní píle! Až dosud je dáno jenom to nejnutnější, poněvadž doba nezadržitelně tlačí na to, aby lidé věděli to nejnutnější. Neposkytuje místa pro zdržování, jež nejsou nutná.

!!!Z toho důvodu musí mnohé otázky zůstat nepovšimnuty. Budou zodpovězeny a podrobně vysvětleny po první velké očistě!!!

 
Jan Marschner
duch.zárodky
Pan Petr N. se snažím podsunout všem zdejším čtenářum, že pračlověk byla opice! Jak si chcete ještě obhájit své správné pochopení této přednášky, když dokážete zaměnit opici s pračlověkem? Druh, který se dnes na zemi již nevyskytuje! Tento pračlověk (nejvýš vyvinuté zvíře) si stál ve svém čistém napojení mnohem výše než-li mnohá dnešní pozemská žena. Dnešní zvířata vůbec nelze přirovnávati, k nejvýš vyvinutému zvířeti jménem pračlověk. Tato zvířecí duše- snad lépe psát vědomé bytostné z bytostné sféry, jež je nad jemnohmotností a stojí tak vysoko, že srovnání s opicí je urážka tohoto vysokého bytostného, které vytvořilo přemostění pro lidskou duši. Stav člověka na zemi je takový, že se snížil i pod úroveň zvířete a my zde hovoříme o vědomém bytostném, které si stojí ještě výše. Svým pohrdáním k ušlechtilému původu duše pračlověka zároveň pohrdáte i elfy a přírodními bytostmi, které si před Bohem stojí lépe než člověk? Pročtěte si dobře i životopisy Hjalfdara a Atlantidy, kde se dozvíte o postupném vývoji duch. zárodků. I o tom jak bytostní unášeli lidské ženy.(Což samozřejmě nebylo správné). Srovnat pračlověka s dnešní opicí je důkaz nepochopení přednášek Poselství Grálu a svědčí o neprožívání čteného. Ještě ke "nemohl s nimi mít žádného společenství". Je tu míněno duchovní - druhové - vnitřní - souznění a porozumění. Nikoliv tělesné soužití. Můžete snad říci, že lidé co mají doma zvířata (psa, kočku, ...) nemají s nimi žádného společenství. Vždyť se s nimi stýkají mazlí, mnozí je mají radši než-li lidi. Nemají s nimi žádné duchovní a druhové společenství. A nejvýš vyvinuté zvíře pračlověk jež tvořilo přechodový článek pro inkarnaci lidského ducha stálo mnohem , mnohem výše, než-li zmiňovaná lidmi oblíbená zvířata. Mnozí lidé zde na zemi jež žijí nemravným životem a snížili se pod zvíře a nezaslouží si jméno člověk stojí hluboko pod těmito ušlechtilými vědomými bytostmi z bytostné říše.
PRESVEDČENIE
K presvedčeniu sa prichádza len prísnym uvažovaním a skúmaním!

Ja osobné sa rád podelím o názory iných. Rád si vypočujem a prečítam aj úplné protichodné tvrdenia, veľmi mnoho mi to dáva. Sám odoberám niekoľko časopisov napr. Rozmer - zameraný na sekty, Prometeus - zameraný proti náboženský ale aj niektoré kresťanské časopisy si rád prečítam, A tak mám rôzne pohľady, rôzne názory ľudí, Ale hlavné nestrácam zo zreteľa to hlavné - SLOVO v POSOLSTVE.

RASTISLAV SKOKAN
 
Děkuji za radu, ale vystačím si s Poselstvím Grálu. Také si nemyslím, že by autor textů na ao-institutu vědomě chtěl zavádět, ale může přesto mást hledající nevědomě. Každopádně Vám přeji mnoho síly ve Vašem úsilí ke Světlu, které je patrné z Vašich příspěvků. Srdečně Vás zdraví Petr N.
Vážený p. Petr N. Nesnažím sa prehľadať Vami uvedené fakty, ale snažím sa pochopiť uvedené texty v súlade s Posolstvom. Osobné si nemyslím ,že autor uvedeného textu vedome zavádza, ale sa snažím to pochopiť ako je to myslené a určite sa obrátim na redakciu ao-inštitútu o vysvetlenie uvedeného textu. A to isté Vám radím tiež.
S pozdravom RASTISLAV SKOKAN
 
Plodenie...
pán Skokan napísal: ,,Plodenie samo je ešte aj dnes u ľudí čisto zvieracím aktom. V súčasnosti poznané snahy niektorých veľmi pokrivených ľudí o spájanie sa zo zvieratami, z ktorého to zvráteného a neprirodzeného spojenia nemôže nič žive vzniknúť."

To nie je žiadnym dôkazom, že to tak bolo pri vtelení prvých ľudských duší, + aj -, do hrubohmotnosti, teda aj na túto Zem. Také niečo, spájanie sa zo zvieratmi, je len dôsledkom úpadku ľudského ducha, ktorý nastal po tom, keď sa odklonil od vôle Pánovej, tak ako aj ďalšie iné pokrivené prejavy, ktoré aj dnes sú stále viac viditeľné.

Dokonca sám píšete, že nič živé z toho nemôže vzniknúť, hoci potom to pripúšťate. Ale aj to odporuje zákonom stvorenia, lebo len rovnorodé sa môže spájať, aby vzniklo z toho niečo živé, ďalšia hrubohmotná schránka pre ľudského ducha.
 
Kromě toho autor textů na ao-institutu se pod ně nepodepsal, takže se není na koho obrátit. Také Vám přeji krásný den a i když u nás dnes prší, tak je to pro mě občerstvující, mám rád déšť, protože všechny barvy na zahradě ožijí a rostliny začnou zářit úplně jinak:-)

Petr N.
 
Vážený pane Skokane, chápu, že chcete v dobrém chtění obhájit to, co považujete za správné a vážím si toho. Nelze však přehlížet fakta, která jsou dána přírodními zákony. Tak jako prvotní člověk nemohl uznat opice za své rodiče, tak o co víc to platí vůči jeho případné partnerce z řad zvířecích opic se kterou by se měl spojovat tělesně? Necítíte ten rozdíl v jasném a prostém podání Poselství Grálu a naprosto zmateném a zašmodrchaném podání ao-institutu?
DUCHOVNÉ ZÁRODKY

Prednáška: Stvorenie človeka- „Plodenie samo je ešte aj dnes u ľudí čisto zvieracím aktom. Ušľachtilé alebo nízke city nemajú so samotným aktom nič spoločné, avšak majú hlboké duchovné následky. Ich účinky sa veľmi významne prejavia v bezpodmienečnom priťahovaní rovnorodých druhov.“
Prednáška: Pohlavie- „Až v hrubohmotnosti, ľuďom tak známej, sa vytvárajú z formy rozmnožovacie orgány, rozoznávané ako mužské a ženské. Len hrubohmotné telo, teda pozemské telo potrebuje tieto orgány k svojmu rozmnožovaniu“

Čisto v teoretickej rovine ak by došlo k spojeniu ženského bytostného z mužským duchovným , ktorý je ešte v nezušľachtenom zvieracom tele, z tohto spojenia by sa narodil podľa môjho názoru potomok, čo v súčastnosti nie je možne pre obrovské genetické rozdiely, ktore vtedy neboli. Samozrejme, že pri plodení nemohlo dôjsť k výmene duchovných síl ale k posilnenie ženského bytostného áno. Iba v hrubohmotnosti máme rozmnožovacie organy, to svedči, že rozmnožovanie a plodenie nie je rozhodujúce.
Lepšie vysvetlenie by Vám najlepšie podal sám autor uvedeného textu, on ho napísal a on najlepšie vie ako to myslel, a určite dobré pozná Posolstva a nechce určite o ňom podávať mylné informácie.

Prajem krásny deň. RASTISLAV SKOKAN
 
Ano je to "síla". Tady je možné pozorovat, jak se vědění z Poselství Grálu dá zkřivit a posunout do roviny fantazií a zpětně působících myšlenkových forem, které jejich původci považují za "vysoké vedení shůry"!
 
Pane Rastislave Skokane, děkuji za Váš věcný přístup, ze kterého by si mohli pánové Luboš a Hledající vzít příklad. Píšete, že plození je čistě zvířecí akt. To je jistě pravda. Jenomže při tělesném spojení dvou pohlaví, je plození jen vedlejší věcí. Na prvním místě je výměna duchovních sil a vzájemné posílení. Bylo by to možné s opicí? Asi ne. Navíc toho nebylo třeba, protože se současně inkarnovaly mužské i ženské zárodky a tito pozemští lidé, zkrátka nemohli žít "pod jednou střechou" s opicemi. Vytvořili si na základě zákona stejnorodosti své vlastní lidské společenství. Také Vás srdečně zdravím. Petr N.
Zde si to "svěží dílko" můžete přečíst: http://ao-institut.cz/texty/duchovni-zarodky/putovani_lidskeho_ducha.html#7
 
DUCHOVNÉ ZÁRODKY
Pán Petr N. - vďaka Vám, za Váš konkrétny príspevok k téme ktorú ste otvorili, že ste neostali iba vo vecnej rovine. Pozerám, že od môjho posledného príspevku tu toho pribudlo teda neúrekom. To značí, že sa otvorila veľmi zaujímavá a citlivá téma. Síce uvedený text nepoznám aj keď stránku AO-Institutu navštevujem. Pokúsim sa Vám odpovedať ak to bude možné v mojich silách.

Citujem z Posolstva.
Prednáška: Rozdiel v pôvode medzi človekom a zvieraťom- “Človek síce môže v určitom smere zostúpiť až na úroveň zvieraťa, ale i napriek tomu musí zostať človekom, pretože sa nedokáže zbaviť zodpovednosti, tkvejúcej v zárodku jeho duchovného pôvodu. Avšak zviera sa so svojím bytostným pôvodom nikdy nemôže povzniesť k človeku. Rozdiel medzi telom človeka a zvieraťa sa prejavuje len tvarom. Ušľachtilejší vývoj tvaru u človeka bol vyvolaný duchom po jeho vstupe do hrubohmotného tela.“

Prednáška: Stvorenie človeka- „Plodenie samo je ešte aj dnes u ľudí čisto zvieracím aktom. Ušľachtilé alebo nízke city nemajú so samotným aktom nič spoločné, avšak majú hlboké duchovné následky. Ich účinky sa veľmi významne prejavia v bezpodmienečnom priťahovaní rovnorodých druhov.“

Prednáška: Pohlavie- “Pojmom ženský a mužský rozlišujeme práve dvojaké pohlavie: Lenže slovo „pohlavie" už od začiatku zvádza väčšinu ľudí vyslovene na scestie, pretože mnohí ľudia to spájajú s myšlienkou rozmnožovania.“….„Ženské a mužské nemá teda so zvyčajným pojmom „pohlavie" nič spoločné, ale iba naznačuje druh činnosti vo stvorení. Až v hrubohmotnosti, ľuďom tak známej, sa vytvárajú z formy rozmnožovacie orgány, rozoznávané ako mužské a ženské. Len hrubohmotné telo, teda pozemské telo potrebuje tieto orgány k svojmu rozmnožovaniu“

Citujem z Duchovných zárodkov VII z AO-Institutu.
„V období prvotných inkarnácií stáli teda vedľa seba traja obyvatelia ľudsky sa formujúceho tela. Na prvom mieste sa do prapôvodných mužských schránok vteľovali stvorení duchovia, ktorí už boli vyvinutí - zrelí a ktorí prichádzali k Zemi vedome slúžiť z oblastí Stvorenia nad Rajom. Títo svojím silným duchovným žiarením postupne urýchlene menili vzhľad pozemského tela i jeho celkového orgánového uspôsobenia tak, aby mohlo svojím žiarením čo najlepšie slúžiť ako schránka práve sa inkarnujúcim mladým dušiam mužského druhu, ktoré sa v tom období už nedočkavo tlačili, čakajúc na prvé inkarnovanie do hrubohmotných podmienok, aby sa mohli ďalej duchovne vyvíjať a nadobúdať zrelosť“
V určitom období tohto vývoja a pozdvihnutia telesného organizmu potom konečne nastalo dosiahnutie takého stupňa vyžarovania telesného organizmu, že sa mohli bezprostredne inkarnovať duše ženského druhu, ktoré následne už natrvalo prevzali úlohu ženského pôsobenia vo všetkom, čo zastávali dovtedy bytostne zvieracie duše v ženských telách. Súčasne s tým nastal dôležitý spoločenský obrat vo vývoji ľudského druhu na Zemi.

Prv ako sa mohol vteliť duch do hrubohmotného tela, musel byť vytvorení most umožňujúci vtelenie duchovnej podstaty do zvieracieho tela na to pripravovaného. Tento most mohla sprostredkovať iba na to pripravovaná ženská zvieracia bytosť, lebo na vstupe do nižšie položenej sféry je vytváraný most najčistejším druhom ženského zodpovedajúcej úrovne. A tak najprv sa musel vteliť mužský aktívny element aby vytvoril podmienky na prijatie ženského rovnorodého druhu. Otázkou ostáva, ako to dlho trvalo a za akých podmienok sa to mohlo uskutočniť.

Aké by to bolo pri spoločnom spolužití ľudí a zvierat? Plodenie samo je ešte aj dnes u ľudí čisto zvieracím aktom. V súčasnosti poznané snahy niektorých veľmi pokrivených ľudí o spájanie sa zo zvieratami, z ktorého to zvráteného a neprirodzeného spojenia nemôže nič žive vzniknúť. Je to spôsobené obrovským rozdielom medzi fyzickým telom zvieraťa a človeka. Čo si myslím bolo možne pri prvotnom vnikaní duchovného prostredníctvom zvieracích tiel do hrubohmotného. Aspoň to neodporuje z môjho pohľadu Zákonom Stvorenia, lebo vtedy nebol taký obrovský rozdiel medzi fyzickým telom zvieracej duše a fyzickým telom ľudského ducha. Či sa to naozaj stávalo je otázne, ale ako je uvedené v prednáške Stvorenie človeka, plodenie samo je ešte aj dnes u ľudí čisto zvieracím aktom. Myslite si, že vtedy to bolo iné? Veď pri prípadnom takom spojení by duch zostal stále duchom, inak by to ani nebolo možne.

A prečo by trvalo tak dlho vtelenie ženského duchovného do hrubohmotnosti? Na to Vám uspokojivo neviem odpovedať, všetko potrebuje svoj prirodzený čas a vhodné podmienky. A aké podmienky a aký čas je na to potrebný, ja do toho nevidím, ale určite to musí prebiehať v rámci prirodzených zákonov, inak to ani nie je možné. A preto Vám odporúčam sa obrátiť na redakciu AO-Institutu, kde by Vám dali odpoveď na Váš veľmi zaujímavý postreh v uvedenom texte na ktorý ste poukázali. Ja sám som bol prekvapení Vaším príspevkom a je dobre ,že ste si uvedené rozdiely všimli, ktoré v skutočnosti možno nemusia byť v rozpore z Posolstvom, iba možno do tohto dobré nevidíme. Dosť často chodím na stránku ao-institutu, je tam veľa obohacujúcich článkov. Stránka ao-institutu si dala za cieľ rozvoj a ochranu diela “VO SVETLE PRAVDY” a verím tomu, že nie je úmyslom z ich strany kriviť Slovo a Pravdu v ňom. Prosím Vás uvedené zistenia prezentujte verejné.

Srdečné Vás pozdravuje a zmysluplné prežitie víkendu Vám praje RASTISLAV SKOKAN.
 
Re: Z prednášky od Abdrushina.
Tento text je zcela jasný a popisuje jednoduché a přirozené dění, zrození člověka do hrubohmotnosti. Ne tak jasný je však text ao-institutu, který tvrdí, že lidé (po tisíciletí, jen mužské duše) na Zemi žili ve společenství s opicemi a pravděpodobně s nimi plodili potomky a ještě se to označuje za Boží moudrost. To trochu silná káva.
Plný súhlas pán Peter.
Z prednášky od Abdrushina.
,,Nadešel tedy veliký oddíl ve vývoji stvoření: Na jedné straně ve hrubohmotném světě stálo nejvýš vyvinuté zvíře, které mělo poskytnouti hrubohmotné tělo jako nádobu pro příštího člověka. Na druhé straně ve světě jemnohmotném stála vyvinutá lidská duše, která očekávala spojení s hrubohmotnou nádobou, aby všemu hrubohmotnému dala další rozmach ke zduchovnění.

Když nyní nastal u nejušlechtilejšího páru těchto vysoce vyvinutých zvířat akt plození, nevtělila se jako doposud v hodině inkarnace duše zvířecí, ale na jejím místě připravená k tomu duše lidská, která měla v sobě nesmrtelnou jiskru ducha. Jemnohmotné lidské duše s převážně positivně vyvinutými schopnostmi vtělovaly se následkem stejnorodosti do zvířecích těl pohlaví mužského. Duše s převážně negativními, něžnějšími schopnostmi, vtělovaly se do těl ženských, jež byly jejich druhu bližší.

Tento pochod neposkytuje žádné opory pro tvrzení, že člověk pochází ze zvířete „pračlověka“. Člověku, který má svůj skutečný původ v duchovnu, poskytlo zvíře „pračlověk“ jen hrubohmotnou přechodnou nádobu. Ani nejtužšímu materialistovi dnes nenapadne, aby se považoval za přímého příbuzného zvířete. A přece jest tu dnes, jako tehdy, těsná tělesná příbuznost, tedy hrubohmotná stejnorodost. Skutečný „živý“ člověk, tedy vlastní duchovní „já“ člověka není však nijak stejnorodé se zvířetem nebo od zvířete odvozené.

Po zrození prvního pozemského člověka stál tento člověk ve skutečnosti osamocen, bez rodičů. Nemohl uznati zvířata vzdor vysokému jejich vývoji jako rodiče a nemohl míti s nimi žádného společenství."