Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Pre p. Havla
Pozrite p. Havel, to, že čitateľ skúma a navštevuje rôzne stránky je len dobré, to je samozrejme v poriadku. Lenže niektorí, ak niečomu nerozumejú a niečo nechápu - namiesto toho, aby sa najskôr spýtali, alebo si nechali vec dovysvetliť, radšej siahnu po nevhodnom prístupe, nehanbia sa zaútočiť i očierniť. Takýto prístup sa predsa dá očakávať od predstaviteľov cirkví, ale nie od čitateľa Posolstva Grálu. Veď ak s niečím nesúhlasím, pristúpim k riešeniu vecne a argumentujem a keď treba, tak si s dotyčným sadnem aj za stôl a vec sa vyrieši. Najmä v tomto smere by mali čitatelia vynikať pred ostatnými.

Vy ste na internete aktívny a máte tiež prehľad, ak ale nebudem s Vami súhlasiť, neznamená, že by som mal byť Váš nepriateľ, alebo by som Vás mal nenávidieť. Naopak, využime to, čo nás spája, veď každý disponujeme schopnosťami, ktoré sme dostali ako Dar, prečo ich naplno nevyužiť?

Toto sa snažíme v ľuďoch rozvíjať a zároveň vytvárať priestor k spoločnému hľadaniu východísk. Uchopenie Pánovho Slova je predsa vecou individuálnou a každý sa budeme za seba zodpovedať, do akej miery sme toto zvládli. Prečo ale nevyužiť schopnosti v spolupráci pre niečo hodnotné?

Samozrejme, tam, kde je fanatizmus, tam je problém veľký a Vy sám máte dostatočné skúsenosti pri komunikácii s takýmito ľuďmi /nechcem menovať ani náznakom, to by sa to tu znova zvrhlo.../, ale tí, ktorí majú - hoci iný pohľad na vec - by mali aj voči sebe vystupovať ako ĽUDIA, pred ktorými poctivé úsilie a dobré chcenie vystupuje ďaleko dopredu.

Neskôr ešte rád doplním vysvetlenia v predchádzajúcej reakcii...
 
Jan Marschner
duch.zárodky
Rozpor nevidím, protože Poselství prožívám v obrazech a v souvislostech. Tak také slovíčkaření v těchto věcech Vám nemůže přinésti odpověď. Dále o opici zde není mluveno, neboť Abdrushin nazývá nejvyvinutější zvíře pračlověkem.Zušlechtění zvířecího těla trvalo trochu déle než 100 let a myslet si, že všchno šlo tak hladce a byl tu najednou Homo Sapiens, jak o tom píšete je přeci jen zvláštní. Znovu podotýkám, že Bibličtí obhájci budou dodnes tvrdit, že stvoření světa bylo za 7dní a žena byla udělána z Adamova žebra. Je pro vás první pozemský člověk již Homo Sapiens? To vám ale bude chyět pár stovek tisíc let. I myšlenková činnost se teprve začala postupně vyvíjet. Vy chcete vše najednou zázrakem bez přechodu?
No to jsem rád. Alespoň mi nemůžete vyčítat, že vaše stránky věcně nezkoumám.
p. Havel
Nie p. Havel, nebaví, len je to prirodzenou štatistickou súčasťou pri tvorbe a správe stránok, viete, je toľko pokriku zo strán rôznych škodcov a pochybovačov na spomínané adresy, pritom práve títo ľudia sú na stránkach takmer denne, preto som napísal: "...nechajme prekvapiť, čo prinesie blízka budúcnosť...", lebo takéto správanie je prinajmenšom čudné. Alebo s takouto intenzitou navštevujete aj kresťanské stránky a fóra? Potom by to bolo o inom...

K citátu sa ešte vyjadrím...
 
Tak nás poučte, co stojí před i za citátem z přednášky "Slabé pohlaví". Jsem opravdu zvědav na Vaší odpověd i na to co znamená onen "gól". Opravdu vás baví zabývat se návštěvností "nepohodlných" lidí na vašich stránkách?
Čo tým chcete naznačiť?
Tak toto je poriadny gól do vlastnej siete p. Havel, odporúčam všetkým prečítať čo stojí pred a čo nasleduje v závere tohto citátu /prednáška "Slabé pohlaví"/.

Mimochodom, Vaša návštevnosť na spománaných stránkach je tiež jednou z najvyšších, je to naozaj zaujímavé, dokonca paradoxné, tak sa nechajme prekvapiť, čo prinesie blízka budúcnosť...
Stvoření člověka
Citace z přednášky Stvoření člověka: "Jak se tedy událo první vtělení člověka? Když vývoj ve stvoření dosáhl v nejvyvinutějším zvířeti svého vrcholu ve světě hrubohmotném, musela nadejíti změna k vývoji dalšímu. Jinak by nastala stagnace. Nebezpečí stagnace znamenalo by krok zpět. Tato změna byla předvídána a nadešla: Když vytryskly duchovní jiskry a pronikly jemnohmotným světem, v němž všechno obnovovaly a povznášely, stály tu konečně na jeho hranici v té chvíli, kdy hrubohmotně pozemská nádoba dosáhla vrcholu svého vývoje. Byl tu tedy současně pohotově jemnohmotně duchovní člověk, připraven ke spojení s hrubohmotným, které má povzbuzovati a povznášeti. Zatím tedy co dozrávalo vytvoření nádoby v hrubohmotnosti, vyvinula se duše v jemnohmotnosti tak dalece, že měla dostatek síly zachovati si při vstupu do hrubohmotné nádoby svou samostatnost. Spojení obou těchto dílů znamenalo tedy vroucnější sloučení světa hrubohmotného se světem jemnohmotným až vzhůru k duchovnu. Teprve tento děj byl zrozením člověka!" Žádné inkarnace stvořených duchů nebyly potřeba. Stvoření se sice později inkarnovali jako pomocníci a vůdci pozemského lidstva, ale k zušlechtění pozemského těla bohatě stačilo vyzařování duchovního zárodku.
 
"Využijte proto času, dokud jsem s vámi na zemi, abyste ničeho nepromeškali; neboť nikdo jiný mimo mne nemůže vám to dát. Až s vámi nebudu, pak bude i navždy konec zjevením pro toto pozemské lidstvo!" Abdrushin
Re: duch.zárodky
Pokud pane Marschnere nevidíte rozpor v tom co tvrdí ao-institut, a sice, že duchové na zemi žili ve společenství s opicemi a plodili s nimi potomky a s Poselstvím Grálu, kde Abdrushin píše: "Po zrození prvního pozemského člověka stál tento člověk ve skutečnosti osamocen, bez rodičů. Nemohl uznati zvířata vzdor vysokému jejich vývoji jako rodiče a nemohl míti s nimi žádného společenství." Tak opravdu nevím proč do této diskuze vstupujete.
Ao-Institút fórum, alebo NAT98?
 
Prečo toľko kriku?
...Ako asi reagovali vtedajší súčastníci Mojžiša, keď im priniesol Desatoro ako návod k správnemu vývoju a oprosteniu sa od chýb, ktoré v sebe ľudstvo ako celok so sebou nieslo? Posmechom, pochybnosťami o pravosti prijatých zákonov, tancom okolo zlatého teľaťa, ktoré si medzitým postavili a samozrejme počiatočnou nedôverou...Aké príznačné pre toto nové dianie, keď ľudia znova mudrujú nad tým či 10 alebo 17 zákonov. Pochybnosťami zastretý rozum sa neodvažuje čo i len nahliadnuť do podstaty týchto nových Zákonov a už je dopredu hotový so svojím názorom.... Čo vám, ľudia, na tomto znení vadí? Prosím o konkrétne postrehy. Ďakujem P.Popadič
Jan Marschner
duch.zárodky
Dobrý den. Pročetl jsem si vaše výňatky a nevidím rozporu. Pokud je v Bibli líčen děj Stvoření světa za sedm dní a dnes již uznáváte, že těchto sedm dní trvalo milióny let, pokuste se na toto podívat stejně. Proto časový úsek mezi inkarnací mužského a ženského duchovního zárodku byl tak dlouhý dokud nebyli splněny všechny zákony pro možnost splnění inkarnace ženského duchovního zárodku. Je zase jen veliký obdiv k nádheře tohoto Stvoření a dík také vyvinutým lidským duchům(což nejsou Stvoření, neboť i v Ráji jsou děti, které se vyvíjí. A právě v těchto lidských duších, které se vyvinuli v Ráji, vznikla touha vzdát dík Stvořiteli ve Službě Světlu. A ve veliké lásce ku pomoci vivíjejícím se duchovním zárodkům ve hmotnosti se inkarnovali jako první, aby těla prozářili duchovní silou a zušlechtili je na potřebnou míru.), kteří se rozhodli pro tento krok opuštění Ráje pro pomoc vyvíjejícím se duchovním zárodkům. Dobře si povšimněte slůvka vivinutý a vyvíjející. A my jako vyvíjející se duchovní zárodky nejsme ještě vyvinutými. Vyvinutými se staneme ve chvíli, kdy vstoupíme do duchovního Ráje. Pokud máte ještě další nesrovnalosti, napište je, neboť čerpání ao-institutu je z čistého zdroje a nakonec bude na Vás aby jste se omluvil pro své špatné pochopení. S pozdravem Jan Marschner
 
Vskutku presne vystihnutý názor!
Súhlasím s Hľadajúcim,
napriek tomu že ste pochopili ako som to myslel, hovoríte aby som to zvážil? Myslel tom tým skúmanie všetkého,netýka sa to len Posolstva, teda vnútorné overovanie - preciťovanie, usilovanie o to čo je správne, dokonalé usilovanie o spravodlivosť-to všetko sa má skrývať za hľadaním Pravdy. Ľudia zväčša hľadajú pravdu/akúkoľvek/ tak že určitú myšlienku porovnávajú s tvrdením politikov, vedcov, mysliteľov, nábož. predstaviteľov atd. či s ňou oni súhlasia alebo nie. Bolo by dobré si uvedomiť že aj oni sú ľudia a môžu sa mýliť alebo klamať.A nezamyslia sa nad tým čo hovoria a či sa náhodou nemýlia. A ďalšie príklady v móde, modernej hudbe, ekonomike atď všade prevláda kopírovanie a bezmyšlienkovité preberanie názorov.Pochopiteľne je to jednoduchšie ako sa nad niečím zamýšľať. A pritom stačí počúvať vlastné svedomie alebo starostlivo zvažovať a nepríjmať za pravdu to čo sa nám za pravdu predloží. Keby sa bol človek stále pridržal citu nemusel by urobiť toľko chýb.
To prečo sú diskusie zbytočné? Myslel som dohadovanie sa a presviedčanie. Pokiaľ má za cieľ povznášanie a obohatenie ostatných to je iná káva.Tráva je zelená. A môže niekto tvrdiť že je červená, môže prísť z rôznymi teóriami, odvolať sa na tvrdenia nejakých odborníkov, odsúhladiť v parlamente, dať do zákonov a nariadiť ľuďom aby verili že je červená, aj tak skutočnosť nezmení. Ale tráva sa s ním nebude hádať ani mu to vyvracať svojou existenciou sama svedčí o skutočnosti. A každý si pravdu môže zistiť jednoduchým pohľadom na trávu./viď rozprávka Cisárové nové šaty/. Nie je dôležité mať názor, čo je dnes veľmi moderné. ale poznať naozaj aká je skutočnosť. Už ste niekedy počuli politika, nábož. predstaviteľa, vedca povedať že sa mýli alebo nevie? Okamžite by prišiel o miesto. Alebo kňaza ktorý by povedal tamto náboženstvo je lepšie ako naše, choďte tam, alebo podnikateľa povedať, tamtá firma vyrába kvalitnejšie - je lepšia? To asi nie. Hladia si svoje záujmy. Pritom ak by mali za cieľ všetci všeobecné dobro potom by podobné ohlasi mali odznieť.
A ešte na vysvetlenie ak hovorím o poznaní skutočnej Pravdy, mám na mysly čiastkové útržky poznania toho čo je správne od nepamäti, pretože človek nikdy nemôže poznať všetko ale len to čo potrebuje pre seba. Okrem toho akékoľvek slovné spojenlia skutočná pravda, absolútna pravda, najvyššia pravda by nemali byť lebo Pravda je len jedna a aj preto sa píše s veľkým začiatočným písmenom. Neexistuje menšia ani väčšia Pravda.
 
"Záchrana jest pouze v tom, nepotlačovati klíčící myšlení a tím probouzející se pochybnost, neboť v tom se ozývá zdravá touha po Pravdě." Abdrushin
 
Podezřívání, očerňování, špehování a shazování je typickým stylem různých přisluhovačů sekt a církví. Zatím jste věcně neodpověděl na nic. Jen stále řešíte mou osobu. Tímto končím diskuzi s Vámi pane Luboši, protože to je ztráta času a jdu raději dělat něco smysluplnějšího.
Re:
A čo tým ste chcel povedať, že ak niekto niekam vstupuje? Veď ak by tam nevstúpil, tak by ani nemohol nič vedieť o ďalšom združení, ktoré by tak rado viedlo ľudstvo do novej doby , samozrejme pod svojou vlajkou.

Radšej by ste si mal prečítať poriadne časť odpovede od Abdrushina, ako tu niekoho očiernovať a napádať, a to len preto, lebo poukázal na nezrovnalosti Ao - institútu!!! Ale nakoniec, veď to ste vy, ktorí tu neustále vnášate vždy nové spory a útoky!
Peter N
Je zaujímavé, ako často vstupujú práve pochybovači na stránky Českého AO - Inštitútu, aký majú prehľad textoch a koľko opakovaných návštev. A týka sa to aj p. Petra N.

Prečo ste si mysleli, že sa tá Karlova univerzita týka práve Vás? Je to podozrivé. Pozrite, je jedno, či ste z Prahy alebo zo Znojma, či používate pseudonym, alebo nie, dostali ste vecnú odpoveď na Vaše otázky, nedržte sa Vami vystavaných dogiem, ale pracujte živo s Posolstvom Pravdy, potom sa dozviete aj viac.

Želám Vám veľa šťastia pri hľadaní Pravdy...
 
Bez komentára.
Abdrushin - Niečo z otázok a odpovedí: 52. Zkoumání Slova.

Boží volání vychází ke každému jednotlivému lidskému duchu přímo! Neboť také každý jedině sám za sebe nese zodpovědnost za vše, co myslí a dělá! V TOM JEST NEMOŽNOST, ABY SE MOHLY TVOŘIT SPOLKY TAM, KDE SE JEDNÁ O SLOVO PRAVDY, PONĚVADŽ SE PŘI TOM KAŽDÝ MUSÍ SNAŽIT, ABY BYL HOTOV SÁM SE SEBOU! NEMŮŽE SE OPÍRAT O DRUHÉ, NEBO SI OD NICH VYŽADOVAT RADU.

Kdo ukazuje takovou nesamostatnost, jest již předem ztracen pro vlastní život. Nepotřebuje se namáhat, poněvadž konečného cíle nikdy nedosáhne. Bude-li ztracen ihned nyní, nebo teprve později, nehraje pro něho žádnou velikou roli! Bylo by nesprávné zanechávat takovým duchovním lenochům naděje, které se přece nikdy nesplní.

Kdo nemůže Poselství Grálu duchovně následovat, pro toho jest lépe, jde-li dál svou cestou, než aby ukazoval záblesky své moudrosti, neboť nastane hodina, kdy bude pak pozdě na to, aby se mohl rozmyslet k něčemu lepšímu, poněvadž nynější dětinské vyvyšování vytvoří mlýnský kámen, který ho zadrží dole.

Poselství Grálu zasahuje všechny lidi v nejslabším bodě: v domýšlivosti, živené po tisíciletí! Proto tolik citlivosti, tolik posměšků, tolik shovívavosti ve zdánlivé povýšenosti, ze které až příliš zřetelně promlouvá největší zloba, jež nakonec právě jen svědčí o tom, co Poselství Grálu o lidech říká.

Kroucení, vykrucování, obracení, posměch, horlivost, nenávist a chtění platit za chytré, ukazuje myslícímu pozorovateli všude jako v nejčistším zrcadle jako skutečnost to, co nechtějí uznat a co chtějí potírat! Boj jest však marný! Škoda síly na to vynaložené! Neboť tato Pravda jest neúprosně pevná a zvítězí. Vzpírání a kroucení tentokrát lidem nepomůže.
 
Pane Luboši, proč pořád řešíte mou osobu, zatímco věcné otázky stále zůstávají z Vaší strany nezodpovězeny. Sám jste chtěl konkrétní příklad rozporů x textech ao-institutu. Dostal co jste chtěl, moje osoba je přeci nepodstatná. Pokud nejste schopen věcně o textech, které jsem citoval diskutovat, tak Vám zbývá již jen jedno. Očernit osobu na to poukazující a apelovat a její nízký stupeň, ze kterého přece nemůže mít takový rozhled, aby tyto vznešené texty pochopil. Kromě toho nejsem držitelem žádného titulu a na Karlově univerzitě nepracuji. Vaše informační síť šlápla vedle. :-)