Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JDD
Knihu p. Dvorského jsem po přečtení hodil do koše. Rozhodně jsem tam nenašel nic inteligentního, ale naopak, nesmysly, vulgarity apod..
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re: pre PRE NEZAUJATÝCH ČITATEĽOV.


Každý kto pozorné čítal Večné zákony od p. Makedonovej, kto sa zúčastňoval prednášok s ňou, kto čítal jej rozhovory, tak ten určite vie, že súd nad Zemou započal vtedy, keď sa ABDRUSHIN prebudil do svojho poslania.

A teraz k začiatku 20. kapitoly, ktorá tu bola dnes zverejnená p. Skokanom. Je evidentné, že ide zas len buď o nepochopenie, a možno aj povrchnosť, alebo o vedomé zavádzanie.

20. kap. začiatok: „Obdobie súdu nie je obmedzené na jediný deň. I keď sa v Biblii nazýva súdny deň, ten je iba jeho vrcholom. Súd bude prebiehať na Zemi omnoho dlhšie - približne 1500 rokov a bude mať niekoľko vrcholných štádií. Začal sa už odchodom Syna človeka zo Zeme, …“

Ak sa také niečo píše, tak treba to aj správne chápať, presné v zmysle napísaného. Ak sa začal až odchodom ABDRUSHINA, tak je tým myslená posledná fáza súdu, ktorý vyvrcholí veľkou očistou Zeme. Veď jasné sa píše v tomto odstavci, že bude mať niekoľko vrcholných štádií.

Do obdobia tých zmienených 1 500 rokov, tak treba zarátať aj Tisícročnú ríšu, aj roky po tejto ríši, keď Zem sa stane duchovnou planétou, tak ako sa to opisuje vo Večných zákonoch.

Ale teraz niečo z Večných zákonov 2, ktoré osvetlí aj to ďalšie:


Večné zákony 2 - Otázka a odpoveď 164:

Keď je to všetko také jasné, prečo takmer nikto z členov Hnutia grálu neverí v Imanuelov príchod?

Abd-ru-shin túto správu o jeho opätovnom príchode, ako aj mnohé iné zasľúbenia zámerne zašifroval do textu, ktorý priamo s týmito udalosťami nesúvisel. Bola to ochrana pred temnom. Pravda mala vyjsť najavo až tesne pred jej uskutočnením. Keby bolo bývalo v Posolstve jasne naznačené, kedy a akým spôsobom príde Syn človeka, ľudia by ho túžobne očakávali a ľahko by prijali aj nepravého, vyslaného temnom. To sa napokon i napriek varovaniu predsa stalo.

V roku 1990 napísal temný Imanuel, pôsobiaci v Čechách, svoje vlastné „Posolstvo grálu”, ktoré vyšlo knižne aj na Slovensku s takýmto textom na obálke:

Parsifal Imanuel - Syn člověka
Mesiášovo živé slovo o všenápravě světa
Poselství grálu
Najdůležitější kniha tisíciletí
V tiráži je uvedené pravé meno autora:
© Ján Dietrich Dvorský 1993.

Kniha je písaná veľmi inteligentne, pútavo a je prispôsobená súčasným aktuálnym otázkam a pomerom. Avšak duchovne prebudený čitateľ v nej nájde temné škvrny - príliš rozumový prístup, neprehľadnosť a vyzdvihovanie vlastnej osoby na úkor Abd-ru-shina, ktorého označuje dokonca za svojho zvestovateľa. Ak je v spomínanej knihe niečo jasné a pravdivé, tak si to autor vypožičal z Abd-ru-shinovho Posolstva.

Tým, ktorí uverili jeho Posolstvu, hoci bolo k dispozícii aj pravé, sa autor odmenil spôsobom, ktorý prezrádza jeho pravý pôvod: vyzbieral od nich peniaze na plnenie svojho poslania a ušiel s nimi za hranice. Odvtedy sa neobjavili ani peniaze, ani on.

Nemecký autor H. Vollman v roku 1991 varoval členov Hnutia grálu pred príchodom nepravého Imanuela vo forme krátkeho Životopisu Abd-ru-shina, Márie a Irmingard. Toto varovanie pred falošným Imanuelom a jeho falošným Posolstvom znie takto:

Imanuel už nepríde na Zem v pozemskom tele, lebo zlyhaním jeho pomocníkov, keď žil na Zemi ako Abd-ru-shin, bola jeho obeť márna a úlohy nedostatočne splnené. Preto svoje posledné a konečné slovo zanechal ľuďom iba v Posolstve grálu a ďalšie nové nie je!

Tento text diktoval autorovi životopisu sám Imanuel. No aby nezmaril poslanie Svanhildy, ktorá sa v tom čase začala pripravovať na plnenie svojej úlohy na Zemi, aby zvestovala jeho príchod, vyvrátil túto lesť na str. 99 v spomínanej knihe citátom z Posolstva grálu, z prednášky „Vývoj stvorenia”:

Raz má nastať na Zemi odlesk skutočného raja, a to na začiatku tisícročnej ríše za pôsobenia Syna človeka.

Tak táto brožúra splnila dva ciele - varovala pred nepravým Imanuelom a zároveň oznámila, že na Zemi bude na začiatku tisícročnej ríše pôsobiť pravý Syn človeka, Imanuel.

Keby sa v citáte spomínaný odlesk raja dal na Zemi uskutočniť bez Imanuelovej pozemskej pomoci, iba pôsobením zhora, ako si to mnohí vysvetľujú, Imanuel by predsa už dávno tak robil a nemusel by sa na Zem vteliť. Prečo by však mal pomáhať duchovne zhora len na začiatku tisícročnej ríše, a nie počas celého jej trvania? Preto citát jasne naznačuje, že odlesk raja na Zemi sa uskutoční za Imanuelovho pozemského života, teda len na začiatku tisícročnej ríše.

Potom, aj keď bude ešte trvať kráľovstvo tisícročnej ríše, prevezmú vládu vyšší duchovia a neskôr len ľudia. Ich vláda už nebude taká dokonalá ako Imanuelova, preto Abd-ru-shin píše, že odlesk raja na Zemi bude len na začiatku tisícročnej ríše, teda za jeho života.

Pod jeho osobným vplyvom a učením sa tí najčistejší zdokonalia do takej miery, že po smrti odídu do večnosti, do duchovnej ríše. To je vlastne ďalší z cieľov Imanuelovho dlhodobého pozemského pobytu - pripraviť a odviesť hotových, zrelých duchov do raja.


Ján Anton Sloboda.

RASTISLAV  
PRE NEZAUJATÝCH ČITATEĽOV

Chcem reagovať na príspevok z 2.5.2007 o 21:33 hod :

„Abd-ru-shin podobne ako Ježiš v tušení blízkej smrti ODOVZDAL vo svojom diele Posolstvo grálu ŠTAFETU poslednej pomoci pred súdom prastvorenej Svanhilde – Labutej panne, ktorá sa za týmto účelom vtelila na zem deväť rokov po jeho odchode...“ /strana 207/

V knihe Večné Zákony p. Makedonová píše:
„Už viete, kedy sa vám narobí Imanuel? Bude to tesne pred vrcholom súdu, resp. Veľkej očisty. Jej presný dátum nepozná nihto, ani vládca temna, ani jeho zjavenia a média, hoci tvrdia opak.“ /otázka č. 171/

„Obdobie súdu nie je obmedzené na jediný daň. I keď sa v Biblii nazýva súdny deň, ten je iba jeho vrcholom. Súd bude prebiehať na Zemi omnoho dlhšie - približne 1500 rokov a bude mať niekoľko vrcholných štádií. Začal sa už odchodom Syna človeka zo Zeme, …“ /20. kapitola -na začiatku/

Tu z uvedeného my vystáva nasledovné : Prečo, keď autorka píše, že sa ma Imanuel narodiť tesne pred vrcholom súdu, by sa mal narodiť v roku 1998, keď sama tvrdí, že súd ma trvať približné 1500 rokov ? „Veď prirodzenejšie je predpokladať narodenie až po tých spomínaných 1500 rokov, kedy by podľa autorky mal vrcholiť súd ?

Autorka v 20. kapitole píše, že súd sa začal až po odchode Syna Človeka zo Zeme. Kto má hlbšie informácie o súvislostiach za čias pozemského života Abdrushina, vie aj z prednášok Obrat svetov z rokov 1929 a 1930, že kedy presne započal súd nad človekom.

Citujem : „ Lhota prošla! Stojíme uprostred soudu! Lidstvo to nepozoruje, poněvadž nechce vidět“ /rok 1930/
To znamená, že súd už začal za čias života Syna Človeka na tejto Zemi a nie až po jeho odchode z tejto Zeme.
Vieme aká je doba vážna, správame sa tak?
Rastislav Skokan 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


p. Marschner, čakal som od Vás viac, nie šikovné sa vyhnúť odpovedi na moju otázku, keď vieme, že táto veta bola vyslovená v súvistlosti s veľkou očistou Zeme - veľkým súdom v starej dobe.

Ján Anton Sloboda.

Jan Marschner
Lepší svět.
Dobré ráno všem. Svým příspěvkem jsem chtěl poukázat na obsah náboženských a duchovních učení. Pouštění se do vykládání jednotlivostí by znovu odvedlo od toho, co je nejdůležitější: Praktikování vědění. Ač by to jistě bylo "zajímavé" přesto by to nakonec vedlo k různým názorům a způsobům výkladu a k životní praxi bychom se zase nedostali. Například: Základ cesty ke Světlu je čisté myšlení. Jak se Vám jej daří udržet? Co je pro Vás čisté myšlení a jak jej praktikujete, jak se každodenně přemáháte a jak na tom pracujete, abyste si jej udrželi. Děkuji za odpověď.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Dvaja budú...p. Marschner, prečítal som si pozorne, že čo píšete. Vidím, že ste tu vložil vetu z Evanjelia * Hovořil o tom, že dva budou na poli a jeden bude vzat a druhý ponechán.* . Preto je na mieste otázka, že čo tým myslel Ježiš, keď tieto Slová vyriekol?

Budem čakať na odpoveď, lebo Vy ako znalí Posolstva Grálu, tak mal by ste to vedieť objasniť, ak ste použil túto vetu z Evanjelia.

Dúfam, že to zase niekto nezoberie ako útok.

Ján Anton Sloboda.

P.S.: Samozrejme, že sa treba zastať Pravdy Božej vždy, nech by sa dialo čokoľvek. Ale treba sa zastať vždy aj tých, ktorí priniesli to SLOVO na Zem, alebo, ktorí priviedli a privádzajú človeka k tomuto SLOVU, lebo aj v tom je pravá láska! A hlavne vtedy, keď sa už nemôžu brániť, lebo už nepôsobia na Zemi!

,,Niet väčšej špinavosti, ako útočiť na toho, kto sa už nemôže brániť!"

 
RASTISLAV  
LEPŠÍ SVĚT

Plné súhlasím s príspevkom p.Marschnera.
Veď len skutočná práca na sebe samom a ochota pomôcť iným je skutočnou cestou k vzostupu jednotlivca a spoločnosti. Záleží skutočné na obyčajnej morálke, bez nej sa nepohneme. Treba stavať na tom čo je dobre v každom z nás a nie hľadať to čo nás rozdeľuje, ale to čo nás spája.

CHRÁNIŤ PÁNOVE SLOVO ?
Rozhodné áno! Je to najcennejšie čo máme, je to naša povinnosť. Musíme zabrániť, aby sa dostalo k hocikomu, aby si ho bral do úst hocikto---veď je to predsa SLOVO BOŽIE! Polož SLOVO vysoko na skalu, aby sa ľudský duch namáhal ak si ho má zaslúžiť. Zaslúži si našu najvyššiu úctu a ochranu pred znevažovaním a neúctou ľudí, lebo im nič nie je sväte!
RASTISLAV SKOKAN
 
Skúmať sa oplatí...
„Lidé nepozorovali, že mylnými názory a bludným učením byla jen zatemňována a špiněna svatá spravedlnost všemohoucího Boha. Místo toho viděli jenom širokou a pohodlnou, ale předstíranou cestu ke Světlu, jaká ve skutečnosti vůbec není! …

Buďte drsní a přísní! Každé zbytečné vycházení vstříc je pošpiněním Svatého Slova. Buďte hrdí a opravdoví ve všem, co říkáte...

Běda lidem, kteří kdysi zavraždili Syna Božího na kříži! Stokrát běda však vám, kteří jste ho tisíckrát přibili na kříž v jeho slově! A kteří ho ještě dnes vraždíte denně, každou hodinu vždy znovu! Přijde na vás těžký soud! …“

Crániť Pánovo Slovo ? Aká to domýšľavosť ! Pánovo Slovo tu proste JE. Bez ohľadu či sa ním riadite, alebo nie . Pánovo Slovo ochranu nepotrebuje, lebo one ŽIJE, BOLO, JE a BUDE, ak tu aj vy nebudete ! Aká to domýšľavosť drobného človiečika - chrániť Pánovo Slovo. Jediné čo v dobrej vôli smieš je Riadiť sa Pánovým Slovom !
Jan Marschner
lepší svět
Vzhledem k tomu, že jsem Poselství Grálu přečetl a dle svých schopností a omilostnění shůry částečně prožil tak se mi smazaly rozdělovníky, které lidi rozdělují. Abyste pochopili jak to myslím. Lepší svět chci celosvětově budovat společně s Mohamedánem, Krišnovcem, Křesťanem, Budhistou a dalšími, kteří po lepším světě touží a chtějí se držet Jediného Boha a jeho zákonů. Každý Zvěstovatel Pravdy, který čerpal ze Světla hovořil hlavně o čistém životě naplněném pravou vírou v Boha, naplněnou ve skutcích i v myšlení. Ani Ježíš nehovořil o tom, že kdo mu jen věří bude vzat do nebe. Hovořil o tom, že dva budou na poli a jeden bude vzat a druhý ponechán. A měřítko proto je čistý život člověka. Je-li tedy pro Vás důležité co napsala paní Makedonová, pro druhé je zase důležité co řekl Ježíš, pro třetího co řekl Mohamed, ale všichni tito nám radí jak žít čistě dle Božích Zákonů. Pokud je Jádro stejné, zabývejme se přeci Jádrem. Tak jako se hovoří, že zlato zůstává zlatem v rukou boháče i žebráka. Úcta k druhému, která se z toho zrodí bude jen dalším krokem k naplnění čistého života. Změnit sebe sama může jen úsilí samotného člověka, nechme to na každém. Naše pomoc může být zase jen v ukázání čistého života, jak jsme to zvládli my. Takovéto téma, když se rozvine nutně musí být pomocí pro všechna vyznání...
Nie je dôležitejšie chrániť v hrubohmotnosti Zeme radšej Pánove Slovo pred ľuďmi, ktorí samozvanými vyhláseniami pošpinili Jeho odkaz zanechaný na zemi?

 
Preto, že....
odpoveďou je príspevok z 1.5.2007 23:55:55 - 2. odstavec.

Na tomto fóre sú prítomní ľudia, ktorí osobne prežili niekoľko mesiacov na cestách po Slovensku s p. Makedonovou a osobne ich urážajú nepravdivé tvrdenia a ohováriania zo strany Ľ.Ď., ktorý sa stretnutí s ňou podľa vlastných slov nezúčastňoval, ale vynáša svedectvá o jej činoch, hlavne, keď sa už sama brániť v tejto hrubohmotnosti nemôže.
Je ťažko pochopiteľné, keď niekto s takýmto prístupom chce poučovať, ale brvno vo svojom oku nechce vidieť.
Nikto tu v tejto hrubohmotnosti nie sme čistý, lebo v bazéne s hnojom nikto nie je čistý, ale pokora nie je na škodu....
Pre nezaujatých čitateľov
Natália de Lemeny Makedonová: Večné Zákony 1 a 2 diel , vyd. Natajoga, 1998

„Abd-ru-shin podobne ako Ježiš v tušení blízkej smrti ODOVZDAL vo svojom diele Posolstvo grálu ŠTAFETU poslednej pomoci pred súdom prastvorenej Svanhilde – Labutej panne, ktorá sa za týmto účelom vtelila na zem deväť rokov po jeho odchode...“ /strana 207/

„Životným elixírom Labutej panny je spev, ktorý jej dáva duchovnú silu a nežný pôvab...Vládnuca Labutia panna – Svanhilda je PRASTVORENÁ bytosť z BOŽSKEJ ríše a vyžaruje nezvyčajnú DUCHOVNÚ silu...“ /strana 128/

„...Malé deti z Fatimy...mali v dospelom veku plniť úlohu KONTAKTÉROV s Hviezdou Syna človeka. Jej posádku tvoria božské a praduchovné bytosti, ktoré žijú v súčasnosti nad jemnohmotnosťou. Vďaka svojmu pôvodu sa dokážu ľahko a rýchlo zmaterializovať súčasne so svojimi dopravnými prostriedkami v rôznych úrovniach stvorenia. IMANUEL, po zostúpení dolu, ŽIJE teraz s nimi V MATERSKEJ KOZMICKEJ LODI a pripravuje MEDZIPLANETÁRNU POMOC z vyšších planét na deň súdu...DOSTALA SOM od Imanuela POKYN, aby som z dostupných prameňov VYLÚPLA len to, čo je dôležité a pravdivé a DALA K DISPOZÍCII mojim čitateľom ako IMANUELOV ODKAZ...“ /strana 292/

 
Jan Marschner
Proč?
Přeji Vám všem hezký den. Pozoruji teprve 2dny toto fórum. A vidím tu stále horkou krev ve chvíli, kdy jde o paní Makedonovou. Proto se ptám PROČ? Děkuji za odpověď
Bez komentára... ĽĎ
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:
Ľ. Ďurfina, naozaj netreba objasnovať, že o koho ide, veď každý to tuší, že odkiaľ vietor fúka. Len bolo by predsa správne, ak niečo tak skalopevné tvrdíte, čo je podľa mňa nepravda, že o koho sa jedná, lebo inak to vždy ostane len v tej rovine - jedná babka povedala, čiže úplne nedôveryhodné, ktoré sa asi ťažko môže zakladať na základoch skutočnosti. Vrana, len k vrane sadla.

Máte pravdu aj v tom, že všetci poznajú Vaše vystupovanie aj na tomto fóre, takže verím, že každý si urobí vlastný úsudok podľa toho, že kto to tu doniesol špinavosť, hoci na svojej stránke, a pri svojich vystupeniach sa javí celkom inak. Ale pretvárka je vždy len dočasu.

Píšete, že nechcete tu komunikovať, tak prečo zase ste tu, sa pýtam? Čo je zámerom opätovného vstupu, hoci ste bol odtiaľ už vykázaný? Čo Vám to nedá spávať, keď na toto fórum tu vypisujete v tak neskorú nočnú hodinu? Prečo to všetko? Ale odpovedať mi nemusíte, lebo odpoveď je už dávno známa!

A ako skončí www.forum-november1998.weblahko.sk ,tak to sa ukáže už čoskoro. Ale ubezpečujem Vás, že takým ako Vy, tak takým bude ihneď prístup zamietnutý, čiže príspevky budu ihneď mazané. Preto je naozaj zbytočné, aby ste Vy a Vám podobný tam vstupovali, lebo to bude zbytočná strata času pre Vás, a Vám podobným.

A vy konečne zoberte ohľad na tých, pre ktorých toto fórum bolo vytvorené! Pre čitateľov Posolstva Grálu + Večných zákonov 1, 2, 3!!!

Ján Anton Sloboda.Pro pana Rastislava
Dobrý den pane Rastislave, otázky a úvahy, které jste ve svém příspěvku načrtl, nejsou podle mého názoru vhodné pro veřejnou diskuzi. Mohu Vám svůj pohled na tyto věci poslat na Váš mail, samozřejmě pokud o to budete mít zájem. jppraha@seznam.cz
 
LABUTIA PANNA

„Teraz bude pre mnohých z vás asi zrozumiteľnejšie, prečo v čase posvätných splnení na zemi, keď na zemi pôsobia Ruža a Ľalia, je potrebná ešte aj labutia panna z labutieho ostrova v pripravenom pozemskom tele, aby v zachvievaní naostala medzera“

Pozrime sa na uvedený výňatok z knihy Vo Svetle Pravdy na ktorý sa odvolala p. Makedonová a na ktorom aj stavala svoje poslanie /nie len na ňom / z trošku iného pohľadu z iných, širších súvislostiach.

Z uvedeného textu nie je z úplnou istotou možne tvrdiť či je alebo nie je poslanie p. Makedonovej na základe či labutia panna je napísaná s malým alebo veľkým počiatočným písmenom. Že vraj, ak je napísane labutia panna malým l a nie veľkým L to je dôkaz že počas života Abdrushina nemohla žiť aj hlavná predstaviteľka labutieho ostrova, lebo predstaviteľka ostrova ruží a ostrova ľalii sú pomenované veľkým počiatočným písmom, ako Ruža a Ľalia. Vám to stačí, to má byť dôkaz, nič iné? Mne rozhodne nie.
/Vraj vedúcou labutieho ostrova za čias pána bola p. Vollmannová, ale nemám ako si to overiť zo spoľahlivého zdroja, aby s určitosťou som to mohol tvrdiť. /
Ale na druhej stráne to nevyvracia názor, že je tým myslená iba obyvateľka labutieho ostrova a nie jej vedúca predstaviteľka -Schwanhilda.

Ako je nám známe úlohou labutieho ostrova je prijímať žiarenie ostrova ruží /žiarenie lásky/ a ostrova ľalii /žiarenie čistoty / a spájať tieto žiarenia do celku a nezmenené ho dávať ďalej. Tu musíme pripustiť obe možnosti, ak by bolo úlohou iba prijímanie, spájanie a dávanie ďalej.
Ak pripustime poslanie p. Makedonovej za pravdivé, tak za čias života Abdrushina tu boli vedúce ostrovov ruží a ľalii, ale nie vedúca labutieho ostrova. A za čias života p. Makedonovej, ktorá sa vyhlásila za vedúcu labutieho ostrova tu boli okrem nej aj obyvateľka ostrova ruží a obyvateľka ľalii a nie jej vedúce predstaviteľky / myslím, že spomínala, že to sú jej dve dcéry /, aby v dianí neostala medzera.
Ale nesmieme pri oboch možnostiach zabudnúť na veľmi závažnú skutočnosť: a to na samého IMAMUELA

Citujem z knihy Vo Svetle Pravdy.
„Imanuelova trojica vo stvorení je: Parsifal- Maria- Irmingard, teda spravodlivosť, láska a čistota.
Imanuel pôsobí teda v poslednom, najsvätejšom spĺňaní teraz vo stvorení súčasne v Parcifalovi, Márii a Irmingard.“

To za čias života Abdrushina bolo splnené. Spolu s Máriou a Irmingard sa vytvorila trojica-trigon v najsvätejšom splňovaní. Teda za čias Pána tu boli vedúce ostrovov ruže a ľalie.
Za čias života p. Makedonovej nebolo možné spojenie trigonu nakoľko Ruža-Mária a Ľalia-Irmingard tu neboli prítomne, aby v dianí neostala medzera.

A na záver : Sú moje závery pravdivé alebo nie? Prosím o korektné a vecné argumenty, za alebo proti.
Zo srdečným pozdravom RASTISLAV SKOKAN.

 
VEREJNÉ VYSTUPOVANIE A NÁZOR JEDNOTLIVCA

Blahoslavení tí, ktorí proste prijímajú Slovo; pretože ich je Kráľovstvo Nebeské.
Nehĺbajte a nemudrujte o slovách mojich, pretože tým by ste nedošli nikdy konca. Nehovorte so svojimi spolublížnymi o tom, čo sa vás v nich dotklo, pretože oni sú iného druhu. Vyňali by z nich len to, čo je im vlastné a vás by tým zmiatli!

Každý z nás má nárok na svoj vlastný názor a pohľad na vec. Je to správne, každý sme iný a inak sme formovaní. Nemáme byť kópiou iného ale každý má byť jedinečný vo svojom vlastnom prejave, je to prirodzene a chcene. Ale ak chceme vlastné predstavy a názory prezentovať verejne či už formou slov alebo písma, sme viazaní veľkou zodpovednosťou pred Zákonom Stvorenia či sú naše názory s nimi v harmónii.
Ak niečo tvrdíme, ak sme o niečom pevné presvedčení, tak musíme jasne, zrozumiteľné a bez medzier v pochopení to doložiť s tým čo sme smeli prijať z knihy Vo Svetle Pravdy.
Ak to nie sme schopní doložiť, tak vyjadrime, že je to len náš názor a naše vnímanie. Je to pravdivejšie a zodpovednejšie k nám a ostatným. Veď koľko krát sme sa v živote mýlili a robili chyby a tým sme rástli?

A tomto fóre sa vedie spor o pravosti alebo nepravosti poslania p. Makedonovej. Ak tak by som chcel prispievať svojimi postrehmi a názorný na danu tému. Nevyhradzujem si právo na úplne a pravdivé tvrdenia o p. Makedonovej, ak bude niečo nedobré prezentované tak to prosím vás doplňte alebo opravte.

MOTO: PRAVDA SA NEDÁ POVEDAŤ BEZ LÁSKY.
RASTISLAV SKOKAN
 
Pán Sloboda,

meno uverejňovať nemusím, pretože každý kto trošku viac skúma a hľadá, pochopí, o koho ide. V starých príspevkoch som uvádzal aj miesto, kde sa to stalo.

Všetci dobre poznajú spôsoby komunikácie priaznivcov Večných Zákonov na fórach, kde sa na osobu útočí a bez zábran pošpiňuje. Sú o tom stovky dôkazov na tých najrozličnejších fórach po celom bývalom Československu. Preto tu mnohí vstupijú pod rôznymi skratkami a pseudonymami, pretože majú záujem pomôcť náhodným návštevníkom tohto fóra bez ohľadu na Vaše názory a názory Vám blízkych.

A aj preto - v určitej vecnosti a anonymite - sú niektoré texty uverejnené aj na nástenke tohto fóra, dokonca aj vo Vašom fóre p. Svoboda máte uverejnený text, ktorý je v skutočnosti autorizovaný na stránke www.zdruzenie-ludskost.sk

Nechcem viac ani s Vami a ani s nikým iným komunikovať na tému autorky Večných Zákonov, dotyčný pán včera pred pol nocou túto tému otvoril s úmyslom obviňovania, tak bolo potrebné ešte pre tento raz reagovať.

Snahy niektorých, ktorí na toto fórum vstupujú sú opodstatnené - hľadajúci, ktorý naň zablúdi má právo si vybrať, ako sa to napokon i deje /stále viac čitateľov Večných Zákonov si uvedomuje, že Pravda je jedine v Posolstve Grálu, čím sa kruh prívržencov p. Makedonovej zmenšuje, až nakoniec okolo VZ zostanú iba.../ a podľa toho sa môže rozhodnúť.

Pán Sloboda, vo svojom predchádzajúcom príspevku som reagoval vecne na určitý názor konkrétneho človeka
v jeho príspevku, nikto Vás neoslovoval a ani nevolal aby ste z Vášho nového fóra "preskakovali" na toto fórum, hoci na to máte samozrejme právo. Na Vaše fórum nie je potrebné posielať žiadne príspevky, pretože je a myslím že aj zostane na internetovej pôde veľmi hlboko zakopané a nedostupné, tak nie je dôvod prispievať naň, okrem spomenutej možnosti, že ste si sám uverejnili článok ktorého pôvod som Vám pred chvíľou vysvetlil.

Pochopte, že Vy ste sa už rozhodli a do Vášho presvedčenia nemám dôvod zasahovať a ani to nie je chcené. Berte však ohľad na tých, ktorí ešte môžu nájsť cestu k Pravde. Ďakujem

Ľuboš Ď.