Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Re:
Ľ. Ďurfina, naozaj netreba objasnovať, že o koho ide, veď každý to tuší, že odkiaľ vietor fúka. Len bolo by predsa správne, ak niečo tak skalopevné tvrdíte, čo je podľa mňa nepravda, že o koho sa jedná, lebo inak to vždy ostane len v tej rovine - jedná babka povedala, čiže úplne nedôveryhodné, ktoré sa asi ťažko môže zakladať na základoch skutočnosti. Vrana, len k vrane sadla.

Máte pravdu aj v tom, že všetci poznajú Vaše vystupovanie aj na tomto fóre, takže verím, že každý si urobí vlastný úsudok podľa toho, že kto to tu doniesol špinavosť, hoci na svojej stránke, a pri svojich vystupeniach sa javí celkom inak. Ale pretvárka je vždy len dočasu.

Píšete, že nechcete tu komunikovať, tak prečo zase ste tu, sa pýtam? Čo je zámerom opätovného vstupu, hoci ste bol odtiaľ už vykázaný? Čo Vám to nedá spávať, keď na toto fórum tu vypisujete v tak neskorú nočnú hodinu? Prečo to všetko? Ale odpovedať mi nemusíte, lebo odpoveď je už dávno známa!

A ako skončí www.forum-november1998.weblahko.sk ,tak to sa ukáže už čoskoro. Ale ubezpečujem Vás, že takým ako Vy, tak takým bude ihneď prístup zamietnutý, čiže príspevky budu ihneď mazané. Preto je naozaj zbytočné, aby ste Vy a Vám podobný tam vstupovali, lebo to bude zbytočná strata času pre Vás, a Vám podobným.

A vy konečne zoberte ohľad na tých, pre ktorých toto fórum bolo vytvorené! Pre čitateľov Posolstva Grálu + Večných zákonov 1, 2, 3!!!

Ján Anton Sloboda.Pro pana Rastislava
Dobrý den pane Rastislave, otázky a úvahy, které jste ve svém příspěvku načrtl, nejsou podle mého názoru vhodné pro veřejnou diskuzi. Mohu Vám svůj pohled na tyto věci poslat na Váš mail, samozřejmě pokud o to budete mít zájem. jppraha@seznam.cz
 
LABUTIA PANNA

„Teraz bude pre mnohých z vás asi zrozumiteľnejšie, prečo v čase posvätných splnení na zemi, keď na zemi pôsobia Ruža a Ľalia, je potrebná ešte aj labutia panna z labutieho ostrova v pripravenom pozemskom tele, aby v zachvievaní naostala medzera“

Pozrime sa na uvedený výňatok z knihy Vo Svetle Pravdy na ktorý sa odvolala p. Makedonová a na ktorom aj stavala svoje poslanie /nie len na ňom / z trošku iného pohľadu z iných, širších súvislostiach.

Z uvedeného textu nie je z úplnou istotou možne tvrdiť či je alebo nie je poslanie p. Makedonovej na základe či labutia panna je napísaná s malým alebo veľkým počiatočným písmenom. Že vraj, ak je napísane labutia panna malým l a nie veľkým L to je dôkaz že počas života Abdrushina nemohla žiť aj hlavná predstaviteľka labutieho ostrova, lebo predstaviteľka ostrova ruží a ostrova ľalii sú pomenované veľkým počiatočným písmom, ako Ruža a Ľalia. Vám to stačí, to má byť dôkaz, nič iné? Mne rozhodne nie.
/Vraj vedúcou labutieho ostrova za čias pána bola p. Vollmannová, ale nemám ako si to overiť zo spoľahlivého zdroja, aby s určitosťou som to mohol tvrdiť. /
Ale na druhej stráne to nevyvracia názor, že je tým myslená iba obyvateľka labutieho ostrova a nie jej vedúca predstaviteľka -Schwanhilda.

Ako je nám známe úlohou labutieho ostrova je prijímať žiarenie ostrova ruží /žiarenie lásky/ a ostrova ľalii /žiarenie čistoty / a spájať tieto žiarenia do celku a nezmenené ho dávať ďalej. Tu musíme pripustiť obe možnosti, ak by bolo úlohou iba prijímanie, spájanie a dávanie ďalej.
Ak pripustime poslanie p. Makedonovej za pravdivé, tak za čias života Abdrushina tu boli vedúce ostrovov ruží a ľalii, ale nie vedúca labutieho ostrova. A za čias života p. Makedonovej, ktorá sa vyhlásila za vedúcu labutieho ostrova tu boli okrem nej aj obyvateľka ostrova ruží a obyvateľka ľalii a nie jej vedúce predstaviteľky / myslím, že spomínala, že to sú jej dve dcéry /, aby v dianí neostala medzera.
Ale nesmieme pri oboch možnostiach zabudnúť na veľmi závažnú skutočnosť: a to na samého IMAMUELA

Citujem z knihy Vo Svetle Pravdy.
„Imanuelova trojica vo stvorení je: Parsifal- Maria- Irmingard, teda spravodlivosť, láska a čistota.
Imanuel pôsobí teda v poslednom, najsvätejšom spĺňaní teraz vo stvorení súčasne v Parcifalovi, Márii a Irmingard.“

To za čias života Abdrushina bolo splnené. Spolu s Máriou a Irmingard sa vytvorila trojica-trigon v najsvätejšom splňovaní. Teda za čias Pána tu boli vedúce ostrovov ruže a ľalie.
Za čias života p. Makedonovej nebolo možné spojenie trigonu nakoľko Ruža-Mária a Ľalia-Irmingard tu neboli prítomne, aby v dianí neostala medzera.

A na záver : Sú moje závery pravdivé alebo nie? Prosím o korektné a vecné argumenty, za alebo proti.
Zo srdečným pozdravom RASTISLAV SKOKAN.

 
VEREJNÉ VYSTUPOVANIE A NÁZOR JEDNOTLIVCA

Blahoslavení tí, ktorí proste prijímajú Slovo; pretože ich je Kráľovstvo Nebeské.
Nehĺbajte a nemudrujte o slovách mojich, pretože tým by ste nedošli nikdy konca. Nehovorte so svojimi spolublížnymi o tom, čo sa vás v nich dotklo, pretože oni sú iného druhu. Vyňali by z nich len to, čo je im vlastné a vás by tým zmiatli!

Každý z nás má nárok na svoj vlastný názor a pohľad na vec. Je to správne, každý sme iný a inak sme formovaní. Nemáme byť kópiou iného ale každý má byť jedinečný vo svojom vlastnom prejave, je to prirodzene a chcene. Ale ak chceme vlastné predstavy a názory prezentovať verejne či už formou slov alebo písma, sme viazaní veľkou zodpovednosťou pred Zákonom Stvorenia či sú naše názory s nimi v harmónii.
Ak niečo tvrdíme, ak sme o niečom pevné presvedčení, tak musíme jasne, zrozumiteľné a bez medzier v pochopení to doložiť s tým čo sme smeli prijať z knihy Vo Svetle Pravdy.
Ak to nie sme schopní doložiť, tak vyjadrime, že je to len náš názor a naše vnímanie. Je to pravdivejšie a zodpovednejšie k nám a ostatným. Veď koľko krát sme sa v živote mýlili a robili chyby a tým sme rástli?

A tomto fóre sa vedie spor o pravosti alebo nepravosti poslania p. Makedonovej. Ak tak by som chcel prispievať svojimi postrehmi a názorný na danu tému. Nevyhradzujem si právo na úplne a pravdivé tvrdenia o p. Makedonovej, ak bude niečo nedobré prezentované tak to prosím vás doplňte alebo opravte.

MOTO: PRAVDA SA NEDÁ POVEDAŤ BEZ LÁSKY.
RASTISLAV SKOKAN
 
Pán Sloboda,

meno uverejňovať nemusím, pretože každý kto trošku viac skúma a hľadá, pochopí, o koho ide. V starých príspevkoch som uvádzal aj miesto, kde sa to stalo.

Všetci dobre poznajú spôsoby komunikácie priaznivcov Večných Zákonov na fórach, kde sa na osobu útočí a bez zábran pošpiňuje. Sú o tom stovky dôkazov na tých najrozličnejších fórach po celom bývalom Československu. Preto tu mnohí vstupijú pod rôznymi skratkami a pseudonymami, pretože majú záujem pomôcť náhodným návštevníkom tohto fóra bez ohľadu na Vaše názory a názory Vám blízkych.

A aj preto - v určitej vecnosti a anonymite - sú niektoré texty uverejnené aj na nástenke tohto fóra, dokonca aj vo Vašom fóre p. Svoboda máte uverejnený text, ktorý je v skutočnosti autorizovaný na stránke www.zdruzenie-ludskost.sk

Nechcem viac ani s Vami a ani s nikým iným komunikovať na tému autorky Večných Zákonov, dotyčný pán včera pred pol nocou túto tému otvoril s úmyslom obviňovania, tak bolo potrebné ešte pre tento raz reagovať.

Snahy niektorých, ktorí na toto fórum vstupujú sú opodstatnené - hľadajúci, ktorý naň zablúdi má právo si vybrať, ako sa to napokon i deje /stále viac čitateľov Večných Zákonov si uvedomuje, že Pravda je jedine v Posolstve Grálu, čím sa kruh prívržencov p. Makedonovej zmenšuje, až nakoniec okolo VZ zostanú iba.../ a podľa toho sa môže rozhodnúť.

Pán Sloboda, vo svojom predchádzajúcom príspevku som reagoval vecne na určitý názor konkrétneho človeka
v jeho príspevku, nikto Vás neoslovoval a ani nevolal aby ste z Vášho nového fóra "preskakovali" na toto fórum, hoci na to máte samozrejme právo. Na Vaše fórum nie je potrebné posielať žiadne príspevky, pretože je a myslím že aj zostane na internetovej pôde veľmi hlboko zakopané a nedostupné, tak nie je dôvod prispievať naň, okrem spomenutej možnosti, že ste si sám uverejnili článok ktorého pôvod som Vám pred chvíľou vysvetlil.

Pochopte, že Vy ste sa už rozhodli a do Vášho presvedčenia nemám dôvod zasahovať a ani to nie je chcené. Berte však ohľad na tých, ktorí ešte môžu nájsť cestu k Pravde. Ďakujem

Ľuboš Ď.
Viktoria
Uz Abdrushin sa vyjadril, ze v jednoduchosti je sila a Vy tu pouzivate tolko vela slov, ze sa v nich zamotavate a robite to aj s dalsimi hladajucimi. Este raz pani Makedonova upozornuje, ze sam vyslanec Lucifera bude robit to, co opisuje Abdrushin v knnihe Posolstvo Gralu o Synovi Cloveka, aj videnie a prinasanie svedectva vyvolenymi, ktori v nom uvidia svietiaci kriz. Ako som uz predtym vypisala z PG, nieje toho schopny NIKTO TO LEN ZAHRAT. ESTE RAZ V JEDNODUCHOSTI JE PRAVDA, ALE TI CO TO VSETKO CHCU POPRIET POTREBUJU VYPISOVAT CELE DLHE STRANY A ORGANIZOVAT PREDNASKY. VED ON SAM ZACNE ZANEDLHO POSOBIT POTOM UVIDITE!!! ESTE RAZ V JEDNODUCHOSTI JE SILA!!!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo pre p. Ďurfinu.p. Ďurfina, môžete povedať meno toho pána, ktorý Vám to povedal? Myslím tým v súvistlosti, že vraj niekto niekoho o niečo požiadal? Ak nie, tak akým právom také niečo zase tvrdíte, keď ste nebol pritom?

Preto sa pýtam, že čo ste to za človeka, že také niečo šírite?

Hovoríte o niekoho slovníku, ktorý prirovnávate k slovníku istej menšiny na Slovensku? To hádam nemyslíte vážne? Alebo ste rasista?

O akom slovníku to hovoríte? O tom Vašom?

A k fóram, tak o tých sa tu už popísalo tiež dosť, že ako to bolo, a prečo!

Odporúčam Vám, aby ste sa pozrel prv do svojho vnútra, a až potom tu moralizoval.

Ján Anton Sloboda.

 
vyliatie Sily
Máme tu znovu máj, mesiac na konci ktorého každoročne dochádza k vyliatiu Sily. Už niekoľko rokov po smrti p. Natálie pozorujem, že práve pred dátumami, keď na Zem a do stvorenia má vstúpiť nové osviežujúce a oslobodzujúce žiarenie (alebo inak duchovne dôležitými dňami) začínajú sa pred týmito dátumami aktivizovať najprv mravokárne, neskôr postupne až urážajúce a vyslovene klamúce príspevky. Zdá sa, že práve to začína....
Dajme sa prekvapiť.
Máme tu znovu starého známeho Ľ.Ď., ktorý je zdá sa bez studu a hanby, keď ho z tohto fória slušne i neslušne vyhodili za jeho na cti utŕhajúce príspevky o pani Makedonovej koncom februára 2007 (stránky 20 a staršie), ktoré musel z tohto dôvodu moderátor aj vymazať. (Našťastie taký suterén sa tu odvtedy nevyskytol) Dnes si znovu osvojuje pozíciu mravokárcu a radcu.
Je nesmierne zaujímavé ako sa niektorí ľudia nevedia zmieriť s realitou slobodnej vôle jednotlivcov, ktorí si neprajú pracovať pod hlavičkou ich, alebo ich spriaznenej organizácie a zo zásady nesúhlasia so združovaním. Väčšina tu prispievajúcich, ktorí sem prišli pre diskusiu a poskytnutie vzájomnej pomoci putujúcimi po ceste inšpirovanej Posolstvom Grálu a Večnými Zákonmi nie sú nikde organizovaní a ani sa o to nesnažia. Vedia, že SVOJU duchovnú čistotu si môžu udržať len vďaka tomu, že nie sú nikde organizovaní v žiadnej skupine a preto táto skupina nemôže na nich ani vykonávať žiaden nátlak z dôvodu členstva v nej.
Toto však neznamená, že im je smerovanie tohto stvorenia nezaujímavé. Tiež sa snažia o "osvetu", ale vo svojich kruhoch, ktoré im prináležia a formou, ktorá im patrí.


 
Vážený pán Michaleus - pútnik,

máte silné presvedčenie a ste navyše húževnatý, pochopiteľne máte aj túžbu po Svetle a tak, ako píšete, nikto z nás nie je dokonalý, chybám sa denne nevyhneme.

Prečo ale nechcete schopnosti, ktoré máte plne vložiť do služieb Svetlu?

Do určitej miery Vás poznám z návštev na našej stránke, z reakcií na diskusnom fóre uvedenej stránky, ale napr. aj z gnosisu, no najmä z tohto diskusného fóra na okoune. Vaše slová sú väčšinou zamerané na čakanie niečoho, o čom si myslíte, že to bude práve tak a ak niekto napíše iný svoj názor, na ktoý má také isté právo ako Vy, hneď ho urážete a útočíte.

Na druhej strane p.Marschnera poznám nielen z jeho stránky www.vodasvetla.cz ale aj z prednášok, výstav a festivalov, z pracovných ciest a stretnutí. Jeho prednášky sa šíria aj na internete na niekoľkých webových stránkach a to nielen o Vode Svetla. Zo všetkých stretnutí, ale i z reakcií hľadajúcich ktorých je nemálo mám plné právo zastávať presvedčenie, že pomáhať ľuďom v tomto smere, šíriť poznanie o Pánovom Slove a zvestovať, že toto všetko má oveľa väčší význam, ako nejaké čakanie.

Pozrite, mnohí čitatelia Posolstva Pravdy si myslia, že našli cestu ku Svetlu a k Pánovi. Vo väčšine prípadov to však nie je tak. Pokiaľ by boli súčasníkmi autora Posolstva Pravdy, vo väčšine prípadov by ho odmietli, pretože by plným právom od nás požadoval pohyb najvyššieho druhu, veď na nečinnosti stroskotali takmer všetci povolaní v Jeho blízkosti. Málokto z dnešných čitateľov si sotva uvedomuje, že cestu našiel preto, aby napravil chyby a pomohol tak nielen sebe, ale predovšetkým ďalším, ktorí aj z jeho rúk môžu pomoc prijať.

Tearz si položte otázku: Môže mať Svetlo radosť z človeka, ktorý má síce plné ústa tých najvyšších pojmov, ale citom nie je schopný pochopiť ich význam?

Požehnaním Pána sú predsa obdarovaní plným právaom takí ľudia, ktorí naplno využívajú čas, ktorý nam ešte zostáva na to, aby sme prešli Súdom ako vediaci.

A teraz sa zamyslite - komu sa bude po tejto ceste istejšie kráčať, osamelým pútnikom alebo davom šťastných a blažených duchov, ktorý predchádzajúci čas využili na to, aby sa nielen duchovne a pozemsky spoznali, ale v spoločnom úsilí urobili všetko pre to, aby bola pomocná ruka podaná mohým ďalším ľuďom.

Pán Marschner a jemu podobní pomáhajú s plným nasadením, nahliadnúť do očí tých, ktorí neváhali a prišli na prednášky či stretnutia je často veľký zážitok a v neposlednej rade o tom svedčí aj rozsiahla korešpondenia s poďakovaniami najrozličnejšieho druhu.

O Vašich aktivitách pán Michaelus, prípadne o Vašej vlastnej stránke, prednáškach a inom pôsobení, ktoré by pomáhalo hľadajúcim zatiaľ niet žiadnych správ ani informácií, jediné, čo je v tomto smere známe je, že vystupujete v anonymite a rozhorčene reagujete na slová iných, ktoré sa nestotožňujú s tým, čomu veríte. Preto si p. Marschnera vážim o to viac, ako človeka, ktorý v detskej prirodzenosti dáva z toho, čo smie načerpať.

Skúste sa teda zamyslieť, či aj Vy naplno využívate svoje dni tak, aby ste hľadali možnosti, ako splniť. Každý tu máme svoju úlohu, osobne ma desí ľahostajnosť mnohých čitateľov, ktorý podobne, ako Vy v pohodlnom ničnerobení dúfajú, že budú mať nárok "na odmenu". Pritom keby si každý vstúpil hlbšie do seba a zamyslel by sa, pochopil by, že ak by napr. vo fabrike poľavil jeden deň, druhý aj tretí, zakrátko nielen že nedostane vvýplatu, ale príde aj o prácu. A kto má vyvinúť väčší pohyb v duchovnom budujúcom druhu ak nie čitatelia Posolstva Pravdy? Alebo túto činnosť niekto očakáva od Cirkví?

Zamyslite sa...
 
A prečo zas to opakovanie p. Marschner? Veď ešte stále je to na prvej strane o 11:21:44, tak prečo? Hádam ste si nemyslel, že bude obrovská odozva z Čiech, keď ešte ubehlo len zopár hodín, keď je dokonca deň voľna! Alebo predsa to nikoho neoslovilo, tak potom aj to svedčí o niečom, na čo by ste si mal Vy sám aj odpovedať.

Len neviem, že ako to súvisí s mojím príspevkom o 15:11:44? Môžete to objasniť?
Jan Marschner
zklamání?
Očekával jsem, že žije ve Vás všech kdo chodíte na tuto stránku touha po tom aby na zemi bylo lépe. Mrzí mě, že nikdo tuto touhu neprojevil. Snad jste všichni venku. Slovenští občané mohou pomoci Slovensku, ikdyž bych takovouto korespondenci spíše přesměroval na soukromé emaily. Jen češi mohou pomoci ČESKÉ ZEMI. Proto i výzva byla pro české občany.................................Milý čtenáři těchto stránek. Zabývám se spolu s dalšími lidmi jimž není osud země lhostejný hledáním a realizováním cest pro záchranu lidí. V přímé činnosti se ukazuje nakolik je potřebné toto působení a kolik je toho třeba lidem osvětlit, aby nalezli cestu ke Světlu a minimálně aby dokázali projít soudem. Obracím se v této chvíli převážně k Vám lidé z Čech, i když zanedlouho jedu přednášet i na Slovensko. Čechy jsou v současné době ve veliké duchovní krizi a i když se sem inkarnovalo veliké množství duchovně zralých lidí, je jejich útlum vice než zřejmý. Ano ČECHY se dostali na bod duchovní krize, kvůli nepůsobení a malé aktivitě duchovních lidí. V nadšení a schopnosti nasadit svůj krk pro duchovní Pravdu v současné době Čechy předčili lidé ze Slovenska, kteří v živoucím nadšení překonávají překážky, které se jim staví do cesty k uskutečnění světlých myšlenek z poselství Grálu.(viz působení zdruzenie-ludskost) Vyzývám proto každého čtenáře Poselství Grálu, aby si své vědění nenechával již jen pro sebe. Aby přizpůsobil svůj život dle tohoto vědění a začal působit jako světlý vzor pro lidi této země. Bez zářících vzorů to nepůjde, protože lidé chtějí vidět v uskutečnění, že to jde! Doporučte audio přednášky ze stránky www.vodasvetla svým známým a dále hledejte cesty jak stále více působit. V audio přednáškách co přednášíme je vytvořena cesta pro každého člověka i materialisticky založeného, neboť se zde pracuje s objevy pana Masaru Emota a ovlivnění vody a tedy důkazem o pozitivních energiích a negativních. Padne-li nakonec náš národ bude to nakonec jen naše vina, protože jsme udělali málo... A že se náš národ nachází v ustrnutí a poklonkování cizím národům ve vážné situaci je více než jasné. Je vám to vše snad jedno? Samozřejmě vážím si působení každého, kdo má na mysli skutečnou pomoc lidstvu a při své službě dokáže zapomenout sám na sebe. Nepůsobení v Čechách je myšleno mizivé působení na veřejnosti a i když působeno jest chovají se češi, jako by se jich to netýkalo. A čekají, že to za ně všechno udělá někdo jiný. Hovořím tu o tom co zde chybí a to je nadšení pro veliké budování a spolupráci. Je třeba již jednou zlomit následky Bílé hory a mnichovské zrady. Vědomí toho, že sílu Boží je třeba jen použít nás přeci musí vyburcovat. Poklonkování cizicům, nedůvěru a nicnedělání je třeba vykázat za hranice našeho státu! Lev v našem státním znaku hodně ohýbá svůj hřbet a zaprodává sám sebe. Ale nemá snad lev být králem zvířat? K tomu všemu můžeme přispět naším činem a vzorem. S budováním se nikdy nemá čekat! Pro každého z nás má platit: I kdyby zítra končil svět, ještě dnes zasadím strom.
To že niekam vstupujem, tak ešte neznamená, že sa s tým aj stotožnujem.

A to či som zlý, alebo dobrý, tak to necham na hodnotenie druhých, ak to považujú za potrebné sa tým zapodievať, lebo ako vieme, tak naše skutky aj tak vždy pôjdu za nami. Sú tým najlepším vysvedčením pre každého, že ako žil, a kam smeroval. Ale pokiaľ nepoznám človeka po každej stránke, tak je správne také niečo robiť?

Som taký, aký som. Človek s chybami a prešľapmi, pútnik, ktorý sa snaží o to, aby sa raz nemusel hanbiť za to, že ako žil. Lebo dnes už to viem, že život bez BOHA je úplne stratený.
 
Pán Michal M., alias pútnik, je zbytočné nateraz s Vami komunikovať ďalej.

Ešte ale otázka na záver:

Máte mnohé výhrady a rád útočíte na osoby, prečo potom navštevujete stránku www.zdruzenie-ludskost.sk tak často?

V osobnej komunikácii ste tvrdili nepravdu, keď ste písali v tom duchu, že stránky si občas pozeráte. Pritom patríte k vrchnej časti užívateľov s najčastejšími vstupmi. Je to záhada, snáď nie ste až taký zlý, ako sa navonok prejavujete...

Ľuboš Ď.
 
A aby každý videl, tak tu sú moje príspevky na fóre - združenia ľudskosť. Ten druhý odkaz je ten, kde bol vymazaný môj príspevok ohľadom pravého Vládcu a Kráľa Tisícročnej ríše!


http://forum.zdruzenie-ludskost.sk/viewtopic.php?t=15

http://forum.zdruzenie-ludskost.sk/viewtopic.php?t=6
 
Zase známy vietor...
A za čo sa mám hanbiť, za to čo druhí neradí počujú? Tí druhí, ktorí zaryto popierajú opätovný príchod Imanuela, tak tí by sa mali hanbiť, lebo popierajú Pravdu a Toho, kto bol vyslaný so Svetla k záchrane neskoršieho stvorenia.

A s ktorého to fóra som bol vykázaný??? Zatiaľ viem, že zo žiadneho, akurát mi bol vymazaný príspevok z fóra - združenia ľudskosť, lebo aj ten bol neprijateľný, lebo niečo hovoril, čo toto združenie nechce počuť, a tak zaryto popiera.

A to že som nebol vpustený do užšej časti stránok združenia - ľudskosť, tak to až taká celá pravda nie je, lebo som tam preto nemohol vstúpiť, lebo ak by som odpovedal na všetky otázky, ktoré sú potrebné pre vstup, tak tým by som súhlasil s nimi. Preto to bolo, a pre nič iné.

Uvedťe moje meno, len dúfam, že bude pravé, ak Vám to urobí dobré, aj s mojími príspevkami, lebo ja sa za to nehanbím, že čo som napísal aj inde. Len verím, že nedôjde k úprave príspevkov, lebo každý mám uložený v PC, a nie len tam. Lebo ak by došlo k prekrúcaniu mojích slov, tak urobím rázne kroky k náprave. Nemienim sa nečinne prizerať, aby sa šliapalo po niečom cennom, čo zas nie je určené pre Vás a Vám podobným.
 
Pútnik:
Ak Vám záleží viac na menách, ako na pomoci blížnym, je to Vaša voľba. Pochopiteľne Vaše zlomyseľné správanie v danej chvíli je spôsobené aj tým, že ste boli ako pútnik vykázaný z nemenovaného fóra, a nyvyše, neboli ste vpustený do užšej časti stránok, ktorých texty nesmú byť prístupné lenivým zaháľačom ducha, alebo fanatikom. Keďže sám vystupujete anonymne, ale iných rád "odhaľujete", v nasledujúcom príspevku uverejním v tomto fóre Vaše meno i s časťami spomínaných príspevkov.

Nič vecné ste nenapísali pán "pútnik", dobre mienené rady a výzvy smerujúce k pomoci druhým nie sú určené pre Vás.

Pán Pútnik, Vy nechcete pomôcť druhým? Nehanbíte sa za to?

 
Doplnok: A pán Marschner, ak ste taký dôsledný, tak mal by ste vedieť, že sa píše Syn Človeka, a nie syn človeka!
 
p. Ďurfina, vskutku výstižná veta ohľadom Vašej osoby, keď ste tu niečo hanebné a nepravdivé tvrdil ohľadom p. Makedonovej! ,,Iba rozumová povýšeneckosť a neznášanlivosť, prejavujúca sa u mnohých aj na tomto fóore."

Ale ako vidno, nedá Vám to spávať, že niekto hovorí to, čo Vy tak zaryto popierate, keď sa tu sčasu načas vraciate, aby ste niečo stoj čo stoj poprel, a to opätovný príchod a narodenie Imanuela pred veľkou očistou Zeme.

A pán Marschner, ako vidno ste spolupracovníkom p. Ďurfinu - vrana k vrane sadá - tak sa nečudujem ani tým Vaším tvrdeniam, s ktorými ste tu prišiel, teraz, v tomto čase, keď čochvíľa bude vyliata do stvorenia sila skrze Ducha Svätého.

Náhody predsa neexistujú!

A teraz môžete pokračovať..., ak je vám to po vôli v obvinovaní tých/toho, ktorí nechcu sa pripojíť k davom len preto, že všetko vidia celkom inak.
 
K Výzve
Pokiaľ Abd-ru-shin písal o príchode Imanuela, tak sa to týkalo splnenia Jeho samého v období, v ktorom na Zemi žil a pôsobil. On splnil a v Ňom od určitého obdobia pôsoblil Imanuel, Kráľ celého Stvorenia. Je smutné, ako bezmyšlienkovito sa stavajú mnohí k obsahu Posolstva Grálu.

Kniha Posolstva Pravdy obsahuje Živé Slovo, v ktorom je zakotvený ten najvašší pohyb. Kto z tohto Slova naozaj čerpá, musí byť schopný tento pohyb prejaviť v sebe i navonok. Slovo je prísne budujúce a tak i človek, čerpajúci zo Slova Pravdy musí z povahy veci tento aktívny budujúci pohyb prejaviť nielen na sebe, ale i okolo seba. Je tak veľa práce na ozdravení života okolo nás, prečo to ignorujeme? Vari nám nezáleží na tisícoch a tisícoch ľudských duchov, ktorí potrebujú našu pomoc? Čím sa líšime od ľudí z nížin, hoci sa často pýšime, že sme našli Slovo? Zamyslime sa!

Na naše plecia padne vina, ak nepomôžeme hľadajúcim dnes a teraz. Pochopme, že Pán môže týmto Svetlo hľadajúcim duchom pomôcť iba prostredníctvom tých, ktorí na Zemi cestu k Nemu už našli. Kde je naše zvestovanie o Slove? Kde je jednotné pôsobenie tých, ktorí si myslia, že už našli?

Iba rozumová povýšeneckosť a neznášanlivosť, prejavujúca sa u mnohých aj na tomto fóore.

Páni, nemali by sme plytvať silami v nezmyselnom dokazovaní si svojich "právd", mali by sme sa konečne spojiť pre zvládnutie konkrétnych úloh, ktorých cieľom má byť prebudenie tých, ktorí čakajú na naše spolupôsobenie. Každý z nás má predsta schopnosti, ktoré musí byť schopný postaviť do lužby pre Svetlo! Chce niekto splniť čakaním?

Jednoznačne sa pripájam k výzve p. Marschnera vo všetkých jej bodoch. Kto teda má naozaj dobré srdce a zároveň veľkú túžbu
pomôcť tým, ktorí si to naozaj zaslúžia, nech neváha. Viac o tomto bude určite povedané i na pripravovaných prednáškach p. Marschnera na Slovensku. Kto teda nie je zbabelcom a vyjde zo svojho úkrytu, môže podporiť dobrú myšlienku ako i to dobré, čo je v nás. A na tom musíme všetci vedieť stavať, na tom dobrom v nás.

Vyčítaním si chýb len strácame drahocenný čas a každý predsa viac či menej chápeme, že doba je mimoriadne vážna. Vari nám bude v blížiacej sa dobe "dobre na srdci" pri pomyslení, že sme nepomohli stovkám a tisícom ľudí, ktorým sme mohli pomôcť? Nezáleží nám na nich?

Prebuďme sa čitatelia Posolstva Grálu, je načase!

Ľuboš Ď.
 
Jan Marschner
dodatek
Samozřejmě vážím si působení každého, kdo má na mysli skutečnou pomoc lidstvu a při své službě dokáže zapomenout sám na sebe. Nepůsobení v Čechách je myšleno mizivé působení na veřejnosti a i když působeno jest chovají se češi, jako by se jich to netýkalo. A čekají, že to za ně všechno udělá někdo jiný. Hovořím tu o tom co zde chybí a to je nadšení pro veliké budování a spolupráci. Je třeba již jednou zlomit následky Bílé hory a mnichovské zrady. Vědomí toho, že sílu Boží je třeba jen použít nás přeci musí vyburcovat. Poklonkování cizicům, nedůvěru a nicnedělání je třeba vykázat za hranice našeho státu! Lev v našem státním znaku hodně ohýbá svůj hřbet a zaprodává sám sebe. Ale nemá snad lev být králem zvířat? K tomu všemu můžeme přispět naším činem a vzorem. S budováním se nikdy nemá čekat! Pro každého z nás má platit: I kdyby zítra končil svět, ještě dnes zasadím strom.