Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo pre p. Ďurfinu.p. Ďurfina, môžete povedať meno toho pána, ktorý Vám to povedal? Myslím tým v súvistlosti, že vraj niekto niekoho o niečo požiadal? Ak nie, tak akým právom také niečo zase tvrdíte, keď ste nebol pritom?

Preto sa pýtam, že čo ste to za človeka, že také niečo šírite?

Hovoríte o niekoho slovníku, ktorý prirovnávate k slovníku istej menšiny na Slovensku? To hádam nemyslíte vážne? Alebo ste rasista?

O akom slovníku to hovoríte? O tom Vašom?

A k fóram, tak o tých sa tu už popísalo tiež dosť, že ako to bolo, a prečo!

Odporúčam Vám, aby ste sa pozrel prv do svojho vnútra, a až potom tu moralizoval.

Ján Anton Sloboda.

 
vyliatie Sily
Máme tu znovu máj, mesiac na konci ktorého každoročne dochádza k vyliatiu Sily. Už niekoľko rokov po smrti p. Natálie pozorujem, že práve pred dátumami, keď na Zem a do stvorenia má vstúpiť nové osviežujúce a oslobodzujúce žiarenie (alebo inak duchovne dôležitými dňami) začínajú sa pred týmito dátumami aktivizovať najprv mravokárne, neskôr postupne až urážajúce a vyslovene klamúce príspevky. Zdá sa, že práve to začína....
Dajme sa prekvapiť.
Máme tu znovu starého známeho Ľ.Ď., ktorý je zdá sa bez studu a hanby, keď ho z tohto fória slušne i neslušne vyhodili za jeho na cti utŕhajúce príspevky o pani Makedonovej koncom februára 2007 (stránky 20 a staršie), ktoré musel z tohto dôvodu moderátor aj vymazať. (Našťastie taký suterén sa tu odvtedy nevyskytol) Dnes si znovu osvojuje pozíciu mravokárcu a radcu.
Je nesmierne zaujímavé ako sa niektorí ľudia nevedia zmieriť s realitou slobodnej vôle jednotlivcov, ktorí si neprajú pracovať pod hlavičkou ich, alebo ich spriaznenej organizácie a zo zásady nesúhlasia so združovaním. Väčšina tu prispievajúcich, ktorí sem prišli pre diskusiu a poskytnutie vzájomnej pomoci putujúcimi po ceste inšpirovanej Posolstvom Grálu a Večnými Zákonmi nie sú nikde organizovaní a ani sa o to nesnažia. Vedia, že SVOJU duchovnú čistotu si môžu udržať len vďaka tomu, že nie sú nikde organizovaní v žiadnej skupine a preto táto skupina nemôže na nich ani vykonávať žiaden nátlak z dôvodu členstva v nej.
Toto však neznamená, že im je smerovanie tohto stvorenia nezaujímavé. Tiež sa snažia o "osvetu", ale vo svojich kruhoch, ktoré im prináležia a formou, ktorá im patrí.


 
Vážený pán Michaleus - pútnik,

máte silné presvedčenie a ste navyše húževnatý, pochopiteľne máte aj túžbu po Svetle a tak, ako píšete, nikto z nás nie je dokonalý, chybám sa denne nevyhneme.

Prečo ale nechcete schopnosti, ktoré máte plne vložiť do služieb Svetlu?

Do určitej miery Vás poznám z návštev na našej stránke, z reakcií na diskusnom fóre uvedenej stránky, ale napr. aj z gnosisu, no najmä z tohto diskusného fóra na okoune. Vaše slová sú väčšinou zamerané na čakanie niečoho, o čom si myslíte, že to bude práve tak a ak niekto napíše iný svoj názor, na ktoý má také isté právo ako Vy, hneď ho urážete a útočíte.

Na druhej strane p.Marschnera poznám nielen z jeho stránky www.vodasvetla.cz ale aj z prednášok, výstav a festivalov, z pracovných ciest a stretnutí. Jeho prednášky sa šíria aj na internete na niekoľkých webových stránkach a to nielen o Vode Svetla. Zo všetkých stretnutí, ale i z reakcií hľadajúcich ktorých je nemálo mám plné právo zastávať presvedčenie, že pomáhať ľuďom v tomto smere, šíriť poznanie o Pánovom Slove a zvestovať, že toto všetko má oveľa väčší význam, ako nejaké čakanie.

Pozrite, mnohí čitatelia Posolstva Pravdy si myslia, že našli cestu ku Svetlu a k Pánovi. Vo väčšine prípadov to však nie je tak. Pokiaľ by boli súčasníkmi autora Posolstva Pravdy, vo väčšine prípadov by ho odmietli, pretože by plným právom od nás požadoval pohyb najvyššieho druhu, veď na nečinnosti stroskotali takmer všetci povolaní v Jeho blízkosti. Málokto z dnešných čitateľov si sotva uvedomuje, že cestu našiel preto, aby napravil chyby a pomohol tak nielen sebe, ale predovšetkým ďalším, ktorí aj z jeho rúk môžu pomoc prijať.

Tearz si položte otázku: Môže mať Svetlo radosť z človeka, ktorý má síce plné ústa tých najvyšších pojmov, ale citom nie je schopný pochopiť ich význam?

Požehnaním Pána sú predsa obdarovaní plným právaom takí ľudia, ktorí naplno využívajú čas, ktorý nam ešte zostáva na to, aby sme prešli Súdom ako vediaci.

A teraz sa zamyslite - komu sa bude po tejto ceste istejšie kráčať, osamelým pútnikom alebo davom šťastných a blažených duchov, ktorý predchádzajúci čas využili na to, aby sa nielen duchovne a pozemsky spoznali, ale v spoločnom úsilí urobili všetko pre to, aby bola pomocná ruka podaná mohým ďalším ľuďom.

Pán Marschner a jemu podobní pomáhajú s plným nasadením, nahliadnúť do očí tých, ktorí neváhali a prišli na prednášky či stretnutia je často veľký zážitok a v neposlednej rade o tom svedčí aj rozsiahla korešpondenia s poďakovaniami najrozličnejšieho druhu.

O Vašich aktivitách pán Michaelus, prípadne o Vašej vlastnej stránke, prednáškach a inom pôsobení, ktoré by pomáhalo hľadajúcim zatiaľ niet žiadnych správ ani informácií, jediné, čo je v tomto smere známe je, že vystupujete v anonymite a rozhorčene reagujete na slová iných, ktoré sa nestotožňujú s tým, čomu veríte. Preto si p. Marschnera vážim o to viac, ako človeka, ktorý v detskej prirodzenosti dáva z toho, čo smie načerpať.

Skúste sa teda zamyslieť, či aj Vy naplno využívate svoje dni tak, aby ste hľadali možnosti, ako splniť. Každý tu máme svoju úlohu, osobne ma desí ľahostajnosť mnohých čitateľov, ktorý podobne, ako Vy v pohodlnom ničnerobení dúfajú, že budú mať nárok "na odmenu". Pritom keby si každý vstúpil hlbšie do seba a zamyslel by sa, pochopil by, že ak by napr. vo fabrike poľavil jeden deň, druhý aj tretí, zakrátko nielen že nedostane vvýplatu, ale príde aj o prácu. A kto má vyvinúť väčší pohyb v duchovnom budujúcom druhu ak nie čitatelia Posolstva Pravdy? Alebo túto činnosť niekto očakáva od Cirkví?

Zamyslite sa...
 
A prečo zas to opakovanie p. Marschner? Veď ešte stále je to na prvej strane o 11:21:44, tak prečo? Hádam ste si nemyslel, že bude obrovská odozva z Čiech, keď ešte ubehlo len zopár hodín, keď je dokonca deň voľna! Alebo predsa to nikoho neoslovilo, tak potom aj to svedčí o niečom, na čo by ste si mal Vy sám aj odpovedať.

Len neviem, že ako to súvisí s mojím príspevkom o 15:11:44? Môžete to objasniť?
Jan Marschner
zklamání?
Očekával jsem, že žije ve Vás všech kdo chodíte na tuto stránku touha po tom aby na zemi bylo lépe. Mrzí mě, že nikdo tuto touhu neprojevil. Snad jste všichni venku. Slovenští občané mohou pomoci Slovensku, ikdyž bych takovouto korespondenci spíše přesměroval na soukromé emaily. Jen češi mohou pomoci ČESKÉ ZEMI. Proto i výzva byla pro české občany.................................Milý čtenáři těchto stránek. Zabývám se spolu s dalšími lidmi jimž není osud země lhostejný hledáním a realizováním cest pro záchranu lidí. V přímé činnosti se ukazuje nakolik je potřebné toto působení a kolik je toho třeba lidem osvětlit, aby nalezli cestu ke Světlu a minimálně aby dokázali projít soudem. Obracím se v této chvíli převážně k Vám lidé z Čech, i když zanedlouho jedu přednášet i na Slovensko. Čechy jsou v současné době ve veliké duchovní krizi a i když se sem inkarnovalo veliké množství duchovně zralých lidí, je jejich útlum vice než zřejmý. Ano ČECHY se dostali na bod duchovní krize, kvůli nepůsobení a malé aktivitě duchovních lidí. V nadšení a schopnosti nasadit svůj krk pro duchovní Pravdu v současné době Čechy předčili lidé ze Slovenska, kteří v živoucím nadšení překonávají překážky, které se jim staví do cesty k uskutečnění světlých myšlenek z poselství Grálu.(viz působení zdruzenie-ludskost) Vyzývám proto každého čtenáře Poselství Grálu, aby si své vědění nenechával již jen pro sebe. Aby přizpůsobil svůj život dle tohoto vědění a začal působit jako světlý vzor pro lidi této země. Bez zářících vzorů to nepůjde, protože lidé chtějí vidět v uskutečnění, že to jde! Doporučte audio přednášky ze stránky www.vodasvetla svým známým a dále hledejte cesty jak stále více působit. V audio přednáškách co přednášíme je vytvořena cesta pro každého člověka i materialisticky založeného, neboť se zde pracuje s objevy pana Masaru Emota a ovlivnění vody a tedy důkazem o pozitivních energiích a negativních. Padne-li nakonec náš národ bude to nakonec jen naše vina, protože jsme udělali málo... A že se náš národ nachází v ustrnutí a poklonkování cizím národům ve vážné situaci je více než jasné. Je vám to vše snad jedno? Samozřejmě vážím si působení každého, kdo má na mysli skutečnou pomoc lidstvu a při své službě dokáže zapomenout sám na sebe. Nepůsobení v Čechách je myšleno mizivé působení na veřejnosti a i když působeno jest chovají se češi, jako by se jich to netýkalo. A čekají, že to za ně všechno udělá někdo jiný. Hovořím tu o tom co zde chybí a to je nadšení pro veliké budování a spolupráci. Je třeba již jednou zlomit následky Bílé hory a mnichovské zrady. Vědomí toho, že sílu Boží je třeba jen použít nás přeci musí vyburcovat. Poklonkování cizicům, nedůvěru a nicnedělání je třeba vykázat za hranice našeho státu! Lev v našem státním znaku hodně ohýbá svůj hřbet a zaprodává sám sebe. Ale nemá snad lev být králem zvířat? K tomu všemu můžeme přispět naším činem a vzorem. S budováním se nikdy nemá čekat! Pro každého z nás má platit: I kdyby zítra končil svět, ještě dnes zasadím strom.
To že niekam vstupujem, tak ešte neznamená, že sa s tým aj stotožnujem.

A to či som zlý, alebo dobrý, tak to necham na hodnotenie druhých, ak to považujú za potrebné sa tým zapodievať, lebo ako vieme, tak naše skutky aj tak vždy pôjdu za nami. Sú tým najlepším vysvedčením pre každého, že ako žil, a kam smeroval. Ale pokiaľ nepoznám človeka po každej stránke, tak je správne také niečo robiť?

Som taký, aký som. Človek s chybami a prešľapmi, pútnik, ktorý sa snaží o to, aby sa raz nemusel hanbiť za to, že ako žil. Lebo dnes už to viem, že život bez BOHA je úplne stratený.
 
Pán Michal M., alias pútnik, je zbytočné nateraz s Vami komunikovať ďalej.

Ešte ale otázka na záver:

Máte mnohé výhrady a rád útočíte na osoby, prečo potom navštevujete stránku www.zdruzenie-ludskost.sk tak často?

V osobnej komunikácii ste tvrdili nepravdu, keď ste písali v tom duchu, že stránky si občas pozeráte. Pritom patríte k vrchnej časti užívateľov s najčastejšími vstupmi. Je to záhada, snáď nie ste až taký zlý, ako sa navonok prejavujete...

Ľuboš Ď.
 
A aby každý videl, tak tu sú moje príspevky na fóre - združenia ľudskosť. Ten druhý odkaz je ten, kde bol vymazaný môj príspevok ohľadom pravého Vládcu a Kráľa Tisícročnej ríše!


http://forum.zdruzenie-ludskost.sk/viewtopic.php?t=15

http://forum.zdruzenie-ludskost.sk/viewtopic.php?t=6
 
Zase známy vietor...
A za čo sa mám hanbiť, za to čo druhí neradí počujú? Tí druhí, ktorí zaryto popierajú opätovný príchod Imanuela, tak tí by sa mali hanbiť, lebo popierajú Pravdu a Toho, kto bol vyslaný so Svetla k záchrane neskoršieho stvorenia.

A s ktorého to fóra som bol vykázaný??? Zatiaľ viem, že zo žiadneho, akurát mi bol vymazaný príspevok z fóra - združenia ľudskosť, lebo aj ten bol neprijateľný, lebo niečo hovoril, čo toto združenie nechce počuť, a tak zaryto popiera.

A to že som nebol vpustený do užšej časti stránok združenia - ľudskosť, tak to až taká celá pravda nie je, lebo som tam preto nemohol vstúpiť, lebo ak by som odpovedal na všetky otázky, ktoré sú potrebné pre vstup, tak tým by som súhlasil s nimi. Preto to bolo, a pre nič iné.

Uvedťe moje meno, len dúfam, že bude pravé, ak Vám to urobí dobré, aj s mojími príspevkami, lebo ja sa za to nehanbím, že čo som napísal aj inde. Len verím, že nedôjde k úprave príspevkov, lebo každý mám uložený v PC, a nie len tam. Lebo ak by došlo k prekrúcaniu mojích slov, tak urobím rázne kroky k náprave. Nemienim sa nečinne prizerať, aby sa šliapalo po niečom cennom, čo zas nie je určené pre Vás a Vám podobným.
 
Pútnik:
Ak Vám záleží viac na menách, ako na pomoci blížnym, je to Vaša voľba. Pochopiteľne Vaše zlomyseľné správanie v danej chvíli je spôsobené aj tým, že ste boli ako pútnik vykázaný z nemenovaného fóra, a nyvyše, neboli ste vpustený do užšej časti stránok, ktorých texty nesmú byť prístupné lenivým zaháľačom ducha, alebo fanatikom. Keďže sám vystupujete anonymne, ale iných rád "odhaľujete", v nasledujúcom príspevku uverejním v tomto fóre Vaše meno i s časťami spomínaných príspevkov.

Nič vecné ste nenapísali pán "pútnik", dobre mienené rady a výzvy smerujúce k pomoci druhým nie sú určené pre Vás.

Pán Pútnik, Vy nechcete pomôcť druhým? Nehanbíte sa za to?

 
Doplnok: A pán Marschner, ak ste taký dôsledný, tak mal by ste vedieť, že sa píše Syn Človeka, a nie syn človeka!
 
p. Ďurfina, vskutku výstižná veta ohľadom Vašej osoby, keď ste tu niečo hanebné a nepravdivé tvrdil ohľadom p. Makedonovej! ,,Iba rozumová povýšeneckosť a neznášanlivosť, prejavujúca sa u mnohých aj na tomto fóore."

Ale ako vidno, nedá Vám to spávať, že niekto hovorí to, čo Vy tak zaryto popierate, keď sa tu sčasu načas vraciate, aby ste niečo stoj čo stoj poprel, a to opätovný príchod a narodenie Imanuela pred veľkou očistou Zeme.

A pán Marschner, ako vidno ste spolupracovníkom p. Ďurfinu - vrana k vrane sadá - tak sa nečudujem ani tým Vaším tvrdeniam, s ktorými ste tu prišiel, teraz, v tomto čase, keď čochvíľa bude vyliata do stvorenia sila skrze Ducha Svätého.

Náhody predsa neexistujú!

A teraz môžete pokračovať..., ak je vám to po vôli v obvinovaní tých/toho, ktorí nechcu sa pripojíť k davom len preto, že všetko vidia celkom inak.
 
K Výzve
Pokiaľ Abd-ru-shin písal o príchode Imanuela, tak sa to týkalo splnenia Jeho samého v období, v ktorom na Zemi žil a pôsobil. On splnil a v Ňom od určitého obdobia pôsoblil Imanuel, Kráľ celého Stvorenia. Je smutné, ako bezmyšlienkovito sa stavajú mnohí k obsahu Posolstva Grálu.

Kniha Posolstva Pravdy obsahuje Živé Slovo, v ktorom je zakotvený ten najvašší pohyb. Kto z tohto Slova naozaj čerpá, musí byť schopný tento pohyb prejaviť v sebe i navonok. Slovo je prísne budujúce a tak i človek, čerpajúci zo Slova Pravdy musí z povahy veci tento aktívny budujúci pohyb prejaviť nielen na sebe, ale i okolo seba. Je tak veľa práce na ozdravení života okolo nás, prečo to ignorujeme? Vari nám nezáleží na tisícoch a tisícoch ľudských duchov, ktorí potrebujú našu pomoc? Čím sa líšime od ľudí z nížin, hoci sa často pýšime, že sme našli Slovo? Zamyslime sa!

Na naše plecia padne vina, ak nepomôžeme hľadajúcim dnes a teraz. Pochopme, že Pán môže týmto Svetlo hľadajúcim duchom pomôcť iba prostredníctvom tých, ktorí na Zemi cestu k Nemu už našli. Kde je naše zvestovanie o Slove? Kde je jednotné pôsobenie tých, ktorí si myslia, že už našli?

Iba rozumová povýšeneckosť a neznášanlivosť, prejavujúca sa u mnohých aj na tomto fóore.

Páni, nemali by sme plytvať silami v nezmyselnom dokazovaní si svojich "právd", mali by sme sa konečne spojiť pre zvládnutie konkrétnych úloh, ktorých cieľom má byť prebudenie tých, ktorí čakajú na naše spolupôsobenie. Každý z nás má predsta schopnosti, ktoré musí byť schopný postaviť do lužby pre Svetlo! Chce niekto splniť čakaním?

Jednoznačne sa pripájam k výzve p. Marschnera vo všetkých jej bodoch. Kto teda má naozaj dobré srdce a zároveň veľkú túžbu
pomôcť tým, ktorí si to naozaj zaslúžia, nech neváha. Viac o tomto bude určite povedané i na pripravovaných prednáškach p. Marschnera na Slovensku. Kto teda nie je zbabelcom a vyjde zo svojho úkrytu, môže podporiť dobrú myšlienku ako i to dobré, čo je v nás. A na tom musíme všetci vedieť stavať, na tom dobrom v nás.

Vyčítaním si chýb len strácame drahocenný čas a každý predsa viac či menej chápeme, že doba je mimoriadne vážna. Vari nám bude v blížiacej sa dobe "dobre na srdci" pri pomyslení, že sme nepomohli stovkám a tisícom ľudí, ktorým sme mohli pomôcť? Nezáleží nám na nich?

Prebuďme sa čitatelia Posolstva Grálu, je načase!

Ľuboš Ď.
 
Jan Marschner
dodatek
Samozřejmě vážím si působení každého, kdo má na mysli skutečnou pomoc lidstvu a při své službě dokáže zapomenout sám na sebe. Nepůsobení v Čechách je myšleno mizivé působení na veřejnosti a i když působeno jest chovají se češi, jako by se jich to netýkalo. A čekají, že to za ně všechno udělá někdo jiný. Hovořím tu o tom co zde chybí a to je nadšení pro veliké budování a spolupráci. Je třeba již jednou zlomit následky Bílé hory a mnichovské zrady. Vědomí toho, že sílu Boží je třeba jen použít nás přeci musí vyburcovat. Poklonkování cizicům, nedůvěru a nicnedělání je třeba vykázat za hranice našeho státu! Lev v našem státním znaku hodně ohýbá svůj hřbet a zaprodává sám sebe. Ale nemá snad lev být králem zvířat? K tomu všemu můžeme přispět naším činem a vzorem. S budováním se nikdy nemá čekat! Pro každého z nás má platit: I kdyby zítra končil svět, ještě dnes zasadím strom.
Jan Marschner
Výzva
Milý čtenáři těchto stránek. Zabývám se spolu s dalšími lidmi jimž není osud země lhostejný hledáním a realizováním cest pro záchranu lidí. V přímé činnosti se ukazuje nakolik je potřebné toto působení a kolik je toho třeba lidem osvětlit, aby nalezli cestu ke Světlu a minimálně aby dokázali projít soudem. Obracím se v této chvíli převážně k Vám lidé z Čech, i když zanedlouho jedu přednášet i na Slovensko. Čechy jsou v současné době ve veliké duchovní krizi a i když se sem inkarnovalo veliké množství duchovně zralých lidí, je jejich útlum vice než zřejmý. Ano ČECHY se dostali na bod duchovní krize, kvůli nepůsobení a malé aktivitě duchovních lidí. V nadšení a schopnosti nasadit svůj krk pro duchovní Pravdu v současné době Čechy předčili lidé ze Slovenska, kteří v živoucím nadšení překonávají překážky, které se jim staví do cesty k uskutečnění světlých myšlenek z poselství Grálu.(viz působení zdruzenie-ludskost) Vyzývám proto každého čtenáře Poselství Grálu, aby si své vědění nenechával již jen pro sebe. Aby přizpůsobil svůj život dle tohoto vědění a začal působit jako světlý vzor pro lidi této země. Bez zářících vzorů to nepůjde, protože lidé chtějí vidět v uskutečnění, že to jde! Doporučte audio přednášky ze stránky www.vodasvetla svým známým a dále hledejte cesty jak stále více působit. V audio přednáškách co přednášíme je vytvořena cesta pro každého člověka i materialisticky založeného, neboť se zde pracuje s objevy pana Masaru Emota a ovlivnění vody a tedy důkazem o pozitivních energiích a negativních. Padne-li nakonec náš národ bude to nakonec jen naše vina, protože jsme udělali málo... A že se náš národ nachází v ustrnutí a poklonkování cizím národům ve vážné situaci je více než jasné. Je vám to vše snad jedno?
Príchod.
Dokonca aj v prepracovanom PG nájdete mnoho narážok a odkazov na budúci príchod Imanuela, ktoré sú prehliadnuteľné len s vynaložením ozaj veľkej námahy.
Jan Marschner
příchod syna člověka
Dobrý den. Po vážném zkoumání knihy Ve Světle Pravdy, Bible a ostatních knih, které se vážou k soudu. Z nich vysvítá, že Syn Člověka bude soudit z oblaků. Nikoliv tedy ze země. Kdo by tedy očekával příchod syna člověka podruhé na zem- nedočká se. Na prosbu Ježíše přišel Syn člověka před soudem ještě na zem aby zde zvěstoval Slovo a tím zachránil nemnohé, kteří budou chtít dle Slova Pravdy žít. Když jsem četl knihu Ve Světle Pravdy a toto mi došlo, prožil jsem: On už tu byl!!! Niterně mě pojala úzkost, neboť po dvatisíce let jsme očekávali příchod Syna Člověka a teď jsme se minuli o 60 let. Protože jsem nejdříve studoval Bibli, věděl jsem, že křesťané očekávají příchod syna člověka v oblacích. A tak to, že se Abdrushin vůbec narodil na zemi byla veliká milost. Celý jeho příchod byl vyjímečný akt pro záchranu lidí. On stejně jako Ježíš přišli na zem jen aby pomohli lidem ke Světlu. Jejich následovníci onu velikost v sebe nepřijali a začali si znovu kouskovat Svaté Pravdy. Příchodu Abdrushina předcházelo veliké dění v jemných úrovních, kde slíbilo veliké množství lidských duchů, že se v pravý čas vtělí na zemi, aby byli v čas při Abdrushinovi a pomohli mu dle jeho pokynů, jež napsal v knize Ve Světle Pravdy s budováním tisícileté říše. Místo obrovského počtu se dostavil mizivý počet lidí. A samozřejmě každý se svým názorem(jež je z rozumu, nikoliv z ducha) a tím se nakonec výstavba jež by byla zachránila milióny lidí, neuskutečnila. Předčasným odchodem bylo zabráněno znovu zavraždění vyslance Světla. Z tohoto důvodu byl nucen Abdrushin přepracovat Poselství a vypustit z ní věty, které se týkaly jeho pozemského bytí pro soud a tisíciletou říši. Bude zde vždy jeho zástupce, který bude mít s ním spojení a bude z něj čerpat vědění, které bude pro lidstvo úplně nové. Tento zástupce Boží vůle také podle pokynů od Syna člověka, který bude řídit soud z oblaků(z jemnohmotnosti) tuto říši, k níž Abdrushin položil základ ve svém Poselství vybuduje. Položit základ neznamená že již v tom žijeme, neboť o domu člověk může říci, že již v něm žije také až je hotový. Základ jsou plány-Poselství. Když Abdrushin hovořil k povolaným nechtěl aby udělali to nebo ono dle jeho přesného rozkazu, ale aby poselství v sobě uskutečnili celé a v naslouchání Boží Vůle potom jednali a nechali se od Boží Vůle vést. To je vždy jen a jen záruka, že to co vykonají bude dle Vůle Boží a ne dle jejich. A tak je to i s námi. Soud vrcholí, pomoc od Syna člověka přišla, v současné době přichází další nové čisté vědění. A kde jsou lidé kteří chtějí pomáhat druhým v jejich nouzi? Stejně jako za Abdrushina nechápou, že nejdůležitější věc pro pomoc všem lidem je spojit se s Boží Vůlí. Ne jen číst a na tom stavět. Spojení s živoucí Vůlí Boží Vám ukáže vždy nový způsob působení a přemostění k lidem. Věřím že na toto fórum chodí alespoň jeden člověk, který toto pochopí. Každý má napnout své síly k prasknutí, aby své vlohy dal do služby Stvořiteli, ale ne k fanatizmu. Nýbrž ke zhodnocení stavu lidstva a hledání cest, dle Božích zákonů, jež by lid dovedli k Pravdě a žití podle ní. Květnové dny jsou dny osvobození našeho státu využijme tedy tento náboj a zamysleme se nad záchranou lidstva. Zabýváme se tímto tématem na přednáškách v Amfoře. Teď ve čtvrtek bude poslední v tomto školním roce. Potom zveřejníme na stránkách www.vodasvetla.cz celý tento cyklus přednášek, jež si můžete poslechnout. Neboť místo aby ti co se dostali k vědění spolupracovali na záchraně těch nemnohých kteří tu ještě zbývají hájí si vé dedukce a názory.
RASTISLAV  
Zaujímavé príspevky
Pre p. Devínskeho:
Podarilo sa mi nájsť na stránke www.gnosis9.net
v rubrike- Hledání Světla článok z 16.12.2006 z názvom Doba povážlivých zmien. Časť článku bola zverejnená v príspevku z 31.3.2007 o 0:12:53 hod., ktorý ste chceli zaradiť medzi Zaujímavé príspevky, ale nemali ste meno autora ani zdroj, z ktorého bolo čerpané. Uvedený článok bol uverejnený k času vianočnému. A tak asi autor alebo niekto iný stiahol časť článku, ktorá súvisela iba z vážnosťou dnešnej doby a jej zmenami bez súvislosti s Vianocami. Článok bol prevziaty zo stránky www.zdruzenie-ludskost.sk , kde uvedený článok ma dve časti. A tak je na Vašom zvážený či uvedený článok zaradíte medzi Zaujímavé príspevky celý alebo iba uverejnenú časť z 31.3.2007.

Prosím Vás nebolo by možné zaradiť zvyšnú diskusiu medzi pánmi J.P. a Hľadajúcim medzi Zaujímavé príspevky? Jedná sa o príspevky z dňa 12.4.2007 od 13:33:34 hod. do 21:59:33 hod., aby sa nestratili medzi ostatnými príspevkami.

S pozdravom zmysluplne prežitých dní
Rastislav Skokan
 
Pripáda mi to len ako také bla, bla, bla, a nič iné. Vždy tie isté slová, ktoré sa snažia niečo poperieť, zatajiť, odradiť, a znevážiť.

A podľa čoho spoznám pravého Vodcu a Kráľa, tak to je hádam každemu jasné, kto sa vážne zaujíma o to, a ktoré je to zreteľné opísané v Posolstve Grálu a Večných zákonoch.

A zázraky a znamenia, ktoré ohlasujú príchod vyvrcholenia veľkého súdu, tak tie sa už dávno deju, len málo kto ich vidí. Ale tí ktorí ich vidia, tak tí nečakajú nečinne, ale už teraz pracujú pilné na tom, aby smeli prejsť do novej doby!
Otázka pre pútnika:
Pán Pútnik, je tu jeden veľmi vážny problém vo Vašich teóriách:

Podľa čoho spoznáte Syna Človeka?

Ak by mal prísť tak, ako Ho "ohlasujete" /čo je absurdné/, podľa čoho ho spoznáte? Príde za Vami a Vám podobnými so slovami "následujte ma"? Veď by ste Ho hnali a odmietli tak, ako odmietate každé pravé a poctivé skúmanie.

Ak sy myslíte, že pre Vás bude konať zázraky, aby ste uverili, prebuďte sa, kým je ešte čas.
Prečo sa nechcete poučiť z minulosti?

Pán tu bol, splnil a viac sa do pozemského tela nevráti, ako to napokon aj napísal. Pritom viedol nás ľudí k najvyššiemu duchovnému i pozemskému pohybu.

Namiesto toho, aby ste sa "chopili lopaty", iba čakáte a v tomto čakaní vrháte svoju nenávisť na každého, kto ide okolo Vás. Zabudnite na to, že Vás niekto bude presviedčať zázrakmi - jedno je isté, svojou duchovnou strnulosťou nie ste schopný rozoznať a spoznať posla z Výšin, aj keby stál priamo pred Vami.

Uvedomte si, že Svetlo sa predsa nedá poznávať "kúzelnými akrobaciami ducha", každý predsa musí vyvinúť to najvyššie duchovné i pozemské úsilie na to, aby sa čo i len o centimeter priblížil ku Svetlu...