Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Jan Marschner
příchod syna člověka
Dobrý den. Po vážném zkoumání knihy Ve Světle Pravdy, Bible a ostatních knih, které se vážou k soudu. Z nich vysvítá, že Syn Člověka bude soudit z oblaků. Nikoliv tedy ze země. Kdo by tedy očekával příchod syna člověka podruhé na zem- nedočká se. Na prosbu Ježíše přišel Syn člověka před soudem ještě na zem aby zde zvěstoval Slovo a tím zachránil nemnohé, kteří budou chtít dle Slova Pravdy žít. Když jsem četl knihu Ve Světle Pravdy a toto mi došlo, prožil jsem: On už tu byl!!! Niterně mě pojala úzkost, neboť po dvatisíce let jsme očekávali příchod Syna Člověka a teď jsme se minuli o 60 let. Protože jsem nejdříve studoval Bibli, věděl jsem, že křesťané očekávají příchod syna člověka v oblacích. A tak to, že se Abdrushin vůbec narodil na zemi byla veliká milost. Celý jeho příchod byl vyjímečný akt pro záchranu lidí. On stejně jako Ježíš přišli na zem jen aby pomohli lidem ke Světlu. Jejich následovníci onu velikost v sebe nepřijali a začali si znovu kouskovat Svaté Pravdy. Příchodu Abdrushina předcházelo veliké dění v jemných úrovních, kde slíbilo veliké množství lidských duchů, že se v pravý čas vtělí na zemi, aby byli v čas při Abdrushinovi a pomohli mu dle jeho pokynů, jež napsal v knize Ve Světle Pravdy s budováním tisícileté říše. Místo obrovského počtu se dostavil mizivý počet lidí. A samozřejmě každý se svým názorem(jež je z rozumu, nikoliv z ducha) a tím se nakonec výstavba jež by byla zachránila milióny lidí, neuskutečnila. Předčasným odchodem bylo zabráněno znovu zavraždění vyslance Světla. Z tohoto důvodu byl nucen Abdrushin přepracovat Poselství a vypustit z ní věty, které se týkaly jeho pozemského bytí pro soud a tisíciletou říši. Bude zde vždy jeho zástupce, který bude mít s ním spojení a bude z něj čerpat vědění, které bude pro lidstvo úplně nové. Tento zástupce Boží vůle také podle pokynů od Syna člověka, který bude řídit soud z oblaků(z jemnohmotnosti) tuto říši, k níž Abdrushin položil základ ve svém Poselství vybuduje. Položit základ neznamená že již v tom žijeme, neboť o domu člověk může říci, že již v něm žije také až je hotový. Základ jsou plány-Poselství. Když Abdrushin hovořil k povolaným nechtěl aby udělali to nebo ono dle jeho přesného rozkazu, ale aby poselství v sobě uskutečnili celé a v naslouchání Boží Vůle potom jednali a nechali se od Boží Vůle vést. To je vždy jen a jen záruka, že to co vykonají bude dle Vůle Boží a ne dle jejich. A tak je to i s námi. Soud vrcholí, pomoc od Syna člověka přišla, v současné době přichází další nové čisté vědění. A kde jsou lidé kteří chtějí pomáhat druhým v jejich nouzi? Stejně jako za Abdrushina nechápou, že nejdůležitější věc pro pomoc všem lidem je spojit se s Boží Vůlí. Ne jen číst a na tom stavět. Spojení s živoucí Vůlí Boží Vám ukáže vždy nový způsob působení a přemostění k lidem. Věřím že na toto fórum chodí alespoň jeden člověk, který toto pochopí. Každý má napnout své síly k prasknutí, aby své vlohy dal do služby Stvořiteli, ale ne k fanatizmu. Nýbrž ke zhodnocení stavu lidstva a hledání cest, dle Božích zákonů, jež by lid dovedli k Pravdě a žití podle ní. Květnové dny jsou dny osvobození našeho státu využijme tedy tento náboj a zamysleme se nad záchranou lidstva. Zabýváme se tímto tématem na přednáškách v Amfoře. Teď ve čtvrtek bude poslední v tomto školním roce. Potom zveřejníme na stránkách www.vodasvetla.cz celý tento cyklus přednášek, jež si můžete poslechnout. Neboť místo aby ti co se dostali k vědění spolupracovali na záchraně těch nemnohých kteří tu ještě zbývají hájí si vé dedukce a názory.
RASTISLAV  
Zaujímavé príspevky
Pre p. Devínskeho:
Podarilo sa mi nájsť na stránke www.gnosis9.net
v rubrike- Hledání Světla článok z 16.12.2006 z názvom Doba povážlivých zmien. Časť článku bola zverejnená v príspevku z 31.3.2007 o 0:12:53 hod., ktorý ste chceli zaradiť medzi Zaujímavé príspevky, ale nemali ste meno autora ani zdroj, z ktorého bolo čerpané. Uvedený článok bol uverejnený k času vianočnému. A tak asi autor alebo niekto iný stiahol časť článku, ktorá súvisela iba z vážnosťou dnešnej doby a jej zmenami bez súvislosti s Vianocami. Článok bol prevziaty zo stránky www.zdruzenie-ludskost.sk , kde uvedený článok ma dve časti. A tak je na Vašom zvážený či uvedený článok zaradíte medzi Zaujímavé príspevky celý alebo iba uverejnenú časť z 31.3.2007.

Prosím Vás nebolo by možné zaradiť zvyšnú diskusiu medzi pánmi J.P. a Hľadajúcim medzi Zaujímavé príspevky? Jedná sa o príspevky z dňa 12.4.2007 od 13:33:34 hod. do 21:59:33 hod., aby sa nestratili medzi ostatnými príspevkami.

S pozdravom zmysluplne prežitých dní
Rastislav Skokan
 
Pripáda mi to len ako také bla, bla, bla, a nič iné. Vždy tie isté slová, ktoré sa snažia niečo poperieť, zatajiť, odradiť, a znevážiť.

A podľa čoho spoznám pravého Vodcu a Kráľa, tak to je hádam každemu jasné, kto sa vážne zaujíma o to, a ktoré je to zreteľné opísané v Posolstve Grálu a Večných zákonoch.

A zázraky a znamenia, ktoré ohlasujú príchod vyvrcholenia veľkého súdu, tak tie sa už dávno deju, len málo kto ich vidí. Ale tí ktorí ich vidia, tak tí nečakajú nečinne, ale už teraz pracujú pilné na tom, aby smeli prejsť do novej doby!
Otázka pre pútnika:
Pán Pútnik, je tu jeden veľmi vážny problém vo Vašich teóriách:

Podľa čoho spoznáte Syna Človeka?

Ak by mal prísť tak, ako Ho "ohlasujete" /čo je absurdné/, podľa čoho ho spoznáte? Príde za Vami a Vám podobnými so slovami "následujte ma"? Veď by ste Ho hnali a odmietli tak, ako odmietate každé pravé a poctivé skúmanie.

Ak sy myslíte, že pre Vás bude konať zázraky, aby ste uverili, prebuďte sa, kým je ešte čas.
Prečo sa nechcete poučiť z minulosti?

Pán tu bol, splnil a viac sa do pozemského tela nevráti, ako to napokon aj napísal. Pritom viedol nás ľudí k najvyššiemu duchovnému i pozemskému pohybu.

Namiesto toho, aby ste sa "chopili lopaty", iba čakáte a v tomto čakaní vrháte svoju nenávisť na každého, kto ide okolo Vás. Zabudnite na to, že Vás niekto bude presviedčať zázrakmi - jedno je isté, svojou duchovnou strnulosťou nie ste schopný rozoznať a spoznať posla z Výšin, aj keby stál priamo pred Vami.

Uvedomte si, že Svetlo sa predsa nedá poznávať "kúzelnými akrobaciami ducha", každý predsa musí vyvinúť to najvyššie duchovné i pozemské úsilie na to, aby sa čo i len o centimeter priblížil ku Svetlu...

 
Pán Marschner, bolo to myslené v súvislosti s výstavbou Tisícročnej ríše, a ohľadom Toho, pod koho vedením bude vybudovaná. Preto ešte raz podotýkam, že bez pravého Vodcu a Kráľa Imanuela, to vôbec, ale vôbec nie je možné nikomu, len Jemu samému. Len On ma tu schopnosť, moc a poverenie od BOHA, aby to vykonal tak, ako je to so Svetla chcené. Kto tvrdí niečo iné, tak je na veľkom omyle, a to buď z nepochopenia Slova Pánovho, alebo...

Ale pokiaľ tá veta vyvolala v niekom nepokoj, tak by si mal sám aj odpovedať, že prečo?

Dobrú noc.

 
Jan Marschner
jméno pútnika
V pořádku. Potom se není o čem bavit. Anonymně dokáže cokoliv psát kdokoliv. Pokud člověk dokáže vysvětlit své narážky, že byly čisté potom jeho jméno opravdu není důležité, neboť jeho ušlechtilost jde před ním. Toto jsem však nezaznamenal. Zde se přeci nejedná o to jestli je mi Váš názor po vůli. Jedná se tu o konkrétní věci. Věřím, že jestli opravdu hledáte cestu ke Světlu, tak mi to jak jste to myslel objasníte. "...Preto kto tvrdí niečo iné, tak zavádza buď z nepochopenia, alebo to robí vedome, a potom je jasné koho je služobníkom..." Mým připodobněním jsem nechtěl říci, že jste nacista, ale že pocit klidu ještě nemusí znamenat, že jste vše napsal správně. Pokud jste poctivý musíte to uznat...
Vnútorné boje
Cítam Vaše príspevky na tomto fore a niektoré sú pokojné a niektoré menej.Dôležité je že vôbec sú.Tlak svetla už na nás pôsobí a vynáša na povrch všetko čo je vnás,či je to dobré, alebo zlé.To ako hovoríme a píšeme ,je tvorené aj našim temperamentom,ktorý nie vždy odzrkadluje naše duševné kvality alebo negatýva.Nie sme rovnaký a každý máme svôj meter na chovanie druhých.Zijeme v dobe , kde sú už názory vyhranené v každom z nás.Druhých už zmeniť nejde,môžme sa pokúsiť zmeniť už len samých seba.Ostatným môžme len ukázať cestu slovom,alebo príkladom.Doba zmien je tu!A to čo presne príde nevie nikto z nás.Veľké zmeny sa vždy udiali ináč ako ludia očakávali,či už za čias Ježiša,či dnes.Zabo-myšie vojny sú zbytočné.Hádať sa,kto má z nás pravdu.Každý z nás má len čiastkové vedenie,ktoré je v našom duchu,ale to vedenie je silne rušené vyžarovaním predného mozgu. Pýtam sa,kto z nás má ešte čisté sny,ktoré hovoria len v obrazoch a hovoria citom!Pán to svojim vyvoleným dával v noci v snoch,a tie sny hovorily k duchu človeka.Dnes je doba mozgov,čím väčšie IQ tým "väčšia "kapacita. Treba sa pripravovať na prichádzajúci súd ,ale viac preciťovaním , ako hútaním o nepodstatnostiach.Jeden padlý anjel sa prechadzal s Luciferom a videl ako hľadajúci našiel kúsok pravdy, a zodvihol ho.Anjel sa opýtal Lucifera"prečo dovolíš aby ludia nachádzali pravdu?Odpovedal"ja im to dovolím, ale prinútim ich s každého zrnka pravdy vytvoriť novú vieru!A tak sme na tom dnes všetci.Nie sme jednotný, lebo každý máme "svoju "vieru!Máme jednotlivosti,ale chýba nám prehlad o celku!Bez Posolstva by sme zahynuli slepý a chluchý.Vdaka Bohu za túto pomoc, ktorá je pre mnohých , ale nie pre všetkých!
 
Oprava: Názorov!!!
 
Moje meno zatiaľ neuvediem, lebo viem, že ako sa to vždy končí.

A prirovnávať môj názor a presvedčenie k nacistom a ich barbarským činom, tak to už je naozaj poriadne pritiahnute za vlasy pán Marschner. Odporúčam Vám, aby ste sa poriadne zamýšľal nad tým čo píšete, lebo ako vidno, tak začínate už poriadne prestreľovať vo svojom videní a posudzovaní vecí ohľadom iných názoroch, ktoré nie sú Vám po vôli, alebo s ktorými sa nestotožnujete.

A pokojný som stále, lebo to čo píšem, tak za tým si stojím. A verte, že neodsudzujem nikoho, len podávam svoj názor a svoje presvedčenie, za ktorým si stojím, a budem aj stáť. A preto verím, že tí čo majú to aj pochopiť, tak tí to budú chápať správne v tom zmysle, že ako je to myslené.

Jan Marschner
Jaké je vaše jméno pane pútnik
Dobrý den. Když už jsme se pustili do rozhovoru, rád bych věděl s kým mám tu čest. Říci slova "...Preto kto tvrdí niečo iné, tak zavádza buď z nepochopenia, alebo to robí vedome, a potom je jasné koho je služobníkom..." a dále napsat, že při psaní tohoto textu jste bol úplne uvoľnený a pokojný mě trochu nesedí. Jste schopen pustit do světa větu podle které by lidé byli schopni pochopit, že někdo něco nepochopil anebo je služebníkem ďábla a nechává vás to klidným? Při sledování dokumetů o druhé světové válce byli němci také klidní a uvolnění, když zabíjeli židy či nepohodlné lidi. Toto přeci není měřítko, že to co jste napsal je v pořádku. Takovéto naznačování černobílého vidění světa přeci vede znovu zpět k inkvizici a odsuzování nevinných. Rád bych věděl jak se jmenujete...
Jan Marschner
důkaz minulosti
Vždy byli lidé kteří měli dar vidění do minulosti. Někteří jej rozvinuli méně, někteří více. Nejlépe snad můžeme toto ukázat na životopisech, které přijali lidé v okolí Abdrushina. Okolo Abdrushina bylo vyzařování vysoké síly Světla a u lidí, kteří s ním přišli do styku se probozeli jejich duchovní vlohy. Tak se u některých otevřela schopnost nahlížet do minulosti a sepsat životopisy známých zvěstovatelů Světla: Budha,Zoroaster,Krišna,Apoštolové,Laoc,Mojžíš. O synu Božím Ježíši, a životě Abdrushina. I když člověk při čtení těchto spisů vnitřně cítí , že byli sepsané z Pravdy, přesto jsou lidé, kteří toto necítí a lpí i na pokřiveninách v učeních svého náboženství. Pokud pochopíme, že toto by byl pro lidi důkaz, že lpěli na omylu jež se do učení dostal nedopatřením či nepochopením. Uvědomme si, že tyto omyly náboženství poutají miliony lidí i v záhrobí. Věří tomu, protože to bylo napsané v jejich svatých knihách. Proto blaze člověku jenž se v otevření Světlu dopracuje k uschopnění sestrojit tento přístroj. Základ k tomu je již položen. Takto získané vědění pomůže milionům lidí odpoutat se od nepravd. Vemte si kolik lidí dnes ztrácí čas čtením stále nových a nových apokryfů co se stále nachází. Takto by mohli shlédnout učení Ježíše v přímém přenose. Totéž budhisté, zorastrijci,mohamedáni, krišnovci... Kvůli záchraně jediné duše bychom měli vyvinout nejvyšší sílu které jsme schopni z lásky k bližnímu a zde se jedná o možnost pomoci miliónům!!! Jan Marschner
V tom případě mi není jasný smysl tohoto přístroje pro duchovní vývoj jednotlivce i pro celé lidstvo. Nestačil by prostý účinek zákona zvratného působení, který lidstvu i jednotlivcům poskytuje přesně tolik vědění z minulosti, které potřebuje, právě v přítomném dění?
Jan Marschner
jak daleko vidí přístroj
Dobrý den. Přístroj vidí pouze v kvarkovém světě tedy v pozemských událostech a není schopen určit, kdo byl tím nebo oním v minulosti. Tedy neodkrývá pásku jíž dostal člověk moudře na své oči. Bude zobrazovat pouze to co se stalo. Kvarky o kterých se zde píše by měli být totožné s kvarky o kterých mluví věda. Proto je i tento pojem používán aby došlo k plnému objasnění co to kvarky jsou a jak fungují.
A mají vaše kvarky nějaký vztah ke kvarkům, které zkoumá fyzika elementárních částic?
Re: přístroj na vidění do minulosti
Zákon zvratného působení přece dává v přítomnosti možnost jednotlivcům i lidstvu přesně prožít to co v minulosti způsobilo, dobrého nebo zlého. Avšak moudře při tom zakrývá příčinu současného utrpení/radosti, aby mohlo dojít k opravdovému prožití v přítomnosti, které jedině může posunout lidského ducha směrem ke Světlu. Při zrození přece dostáváme duchovní pásku, abychom nemohli přehlédnout naše dosavadní bytí, což by nám bránilo v opravdovém prožívání a stali bychom se jen pozorovateli. Tímto směrem byla položena má otázka.
 
Dodatok: Viete p. Marschner, asi patríte medzi tých, ktorí už si navrávajú, že žijú na počiatku Tisícročnej ríše, hoci Slovo Pána hovorí niečo iné, že len pod Jeho dohľadom môže byť vybudovaná Ríša mieru, lásky a pokoja, ktorá bude dobou, keď ľudstvo bude konečne už žiť podľa zákonov Pána.

Samozrejme, že človek má už teraz žiť po novom, čiže podľa Večných zákonov a už teraz sa meniť, lebo je to tak správne a zhora chcené, ale tá Ríša bude vybudovaná až po Veľkej očiste Zeme, keď na trón si zasadne pravý Vládca a Kráľ IMANUEL. Tak o tom hovorí Biblia, tak o tom hovorí Posolstvo Grálu, tak o tom hovoria Večné zákony 1, 2, 3.
 
Viete Vaša odpoveď mi pripadá asi tak, že keď dvaja robia a hovoria to isté, tak predsa to nie je to isté.

A že vraj môj tón je neznášanliví, tak to by som netvrdil p. Marschner, lebo keď som písal tie riadky, tak som bol úplne uvoľnený a pokojný. Len sú vyjadrením môjho presverdčenia, a nič viac.

Jan Marschner
Pre pútnika
Znovu ten zvláštní tón nesnášenlivosti, a obvinění z toho jako kdyby Vám někdo vaši pravdu bral. Ale když vidím jaký v sobě nesete přetlak, který můžete využít k budování něčeho dobrého zeptám se Vás jinak. Položil Abdrushin svým Slovem základ tisícileté říše? Je v knize Ve Světle Pravdy návod jak má lidský duch na zemi žít? Chce se po člověku aby tak žil? Nechtěl snad toto i Ježíš? Chce snad lidstvo čekat až na konec soudu aby se změnilo? Chcete aby lidé čekali a nic nedělali? Nečetl jste snad že Hvězda jež přináší soud by byla přišla tak nebo tak? Mohla lidi zastihnout připravené tím že vše na zemi uzpůsobili životu jako ve světlých úrovních? Tak i v současné době může lidstvo změnit svůj osud,že začne na zemi budovat veškerý život dle Božích zákonů. Není to snad budování říše pokoje a míru? Pokud tu zůstal návod na správný život, který dovede člověka až do Ráje proč čekat? Není snad toto ve skutečnosti povinností lidského ducha? Napište mi jak chcete strávit ten čas než tu bude tato říše? Nechcete jí jít vstříc? Jan Marschner
Pre p. Havla
Dovoľte, aby som vstúpil do tejto diskusie.
Na základe prehĺbeného poznania o prírodných Zákonoch – teda na základe dosiahnutého vysokého stupňa Pokory bude možné takýto prístroj zostrojiť.

To, či zostrojený už niekedy bol je však veľmi sporné, taký človek by musel ovládať pôsobenie zákonov Stvorenia pôsobiacich nielen v hrubohmotnej pozemskej úrovni s detailnou presnosťou, no predovšetkým by mu muselo byť blízke ich pôsobenie a prejavy aj v oblasti strednej a jemnej hrubohmotnosti. Či sa takýto vysoko inšpirovaný človek pohyboval v kruhoch "Vatikánu" je nanajvýš sporné.

Treba ešte zohľadniť, že na vynájdenie takéhoto prístroja budú potrebné technológie, ktoré len čakajú na svoje objavenie. Blízka doba však prinesie posun i v tomto smere. Aj z dôvodu, kedy bude hrubá hmota i v pozemskej úrovni mimoriadne povzbudená novým druhom žiarenia, ktorý sa už dnes začína veľmi citeľne prejavovať. To okrem iného prinesie i nové vyhliadky pre ľudstvo v oblasti technického vývoja, ktorý bude plne podliehať rešpektovaniu prírodných Zákonov so snahou pozdvihnúť vývoj na Zemi chceným spôsobom.

Samotný význam takéhoto prístroja je nesmierny. Jeho praktické využitie sa počíta najmä pri obhájení pravdivej línie v každom deji, ktorý sa na Zemi uskutočnil. Takto bude možné oddeliť vo všetkom skutočnosť a realitu od tak mnohých nepravdivých opisov a mylných interpretácií, alebo i cielených výmyslov.

Aké by to bolo prevratné, ak by zástanci napr. antroposofie videli, že Ježiš /keďže tu už bol spomenutý/ nedematerializoval svoje telo, pretože to nebolo potrebné a z pohľadu Zákonov Stvorenia úplne vylúčené /hoci je predvídané, že aj hrubohmotná matéria bude v budúcnosti pod správnym vývojom človeka na Zemi z dnešného hľadiska mimoriadne odľahčená, oveľa viac priepustná pre tok všetkých Svetlých žiarení z Vysokých úrovní Stvorenia/.

Týmto prístrojom bude možné veľmi jasne rozlíšiť, čo sú to myšlienkové formy vo vzťahu k tomu, čo sa aj reálne hrubohmotne uskutočnilo na ktoromkoľvek mieste na Zemi v akejkoľvek časovej línii. Myšlienkové svety spomínaných antroposofov sformované na základe použitia neutrálnej duchovnej Sily prúdiacej Stvorením a v závislosti použitia slobodnej vôle týchto ľudí, sa reálne nachádzajú v jemnejších úrovniach hrubohmotnej časti neskoršieho Stvorenia. Sú však sformované z mnohých nesprávnych náhľadov prívržencov tohto učenia, z ich chcenia, túžob a myslenia. Toto sa však dnes prejavuje v každom odvetví ľudských snáh a aj preto budeme na určitý čas vydedený zo svojich doterajších „práv“. V blízkej dobe bude pôsobenie prírodných a teda aj Duchovných Zákonov na Zemi tak urýchlené, že nikomu nebude možné dlhodobo odolávať zrýchleným spätným účinkom v prípade akýchkoľvek chybných krokov. Zlý úmysel tak bude odhalený takmer bezprostredne a jeho pôvodca bude prinútený, aby v čo najkratšom čase napravil svoje konanie. Inak utrpí škodu v rozsahu, ktorá môže napr. znamenať i poškodenie, alebo celkové zlyhanie jeho telesného aparátu.

Pomocou takéhoto prístroja bude minulosť očistená od všetkých nepravdivých nánosov či už v náboženstvách, iných učeniach, tiež budú správne interpretovateľné dejiny vývoja planéty Zem, ľudstva ako celku a samozrejme aj tzv. dnešná kriminalistika bude mať v budúcnosti svoje oprávnené zastúpenie až do doby, kým ľudstvo vo svojom vývoji tak nezosilnie, že zločiny i toho najľahšieho druhu budú považované za nenávratnú minulosť.
Ľuboš
 
Ak si niekto namýšla, že ľudia sú schopní toho, aby sami vybudovali ríšu mieru a pokoja - Tisícročnú ríšu, tak je/sú na veľkom omyle, nakoľko zhora už dávno bolo tak rozhodnuté, a človek s tým nemôže nič urobiť, že s vystavbou môže započať len Ten, ktorého k tomu vyvolil sám BOH Stvoriteľ! A tým je len jediný na túto úlohu vyvolený, samotný Syn Boha Otca IMANUEL! Bez Imanuela nie je možná žiadná výstavba Tisícročnej ríše. Preto kto tvrdí niečo iné, tak zavádza buď z nepochopenia, alebo to robí vedome, a potom je jasné koho je služobníkom.

Preto aj ja to verejné hovorím, že pani Makedonovej poslanie je a bolo pravé. A či tomu niekto verí, alebo neverí, tak to je už len jeho problém, lebo aj týmto si ukováva svoj ďalší osud, ale zároveň aj dokazuje, že nakoľko je schopný, aby smel alebo nesmel prekročiť prah novej doby.