Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Čistota myšlení
Opravdové čistoty myšlení je dnešním lidem ze všeho nejvíce třeba. Čistota myšlení je klíčem k vnitřní přeměně člověka od základů bez níž není duchovního vzestupu.

Člověk může zde na zemi vykonat opravdu veliké věci, může pomoci mnoha lidem, avšak postrádá-li čistoty v myšlení nic z toho ho neochrání před zlými následky zvratného působení. Jeho duch bude navzdory dobrým snahám stále zatížen a zdržován, zatím co v pozemské rovině jeví se tento člověk velikým, prospěšným lidstvu a vysoce duchovně stojícím. Dnešní lidé si vůbec zvykli měřit duchovní hodnotu člověka jen podle pozemských měřítek. Duchovně vysoce stojící člověk podle pozemských lidí musí být majetný, musí mít značný pozemský vliv a počet jeho případných stoupenců má vyjadřovat rozsah jeho duchovního působení. Zkrátka řečeno duchovní hodnoty jsou měřeny pozemským metrem. Přitom si málokdo uvědomuje, že pro míru duchovních hodnot vůbec nezáleží na míře a rozsahu pozemského působení a vlivu, že duchovní hodnoty nemohou být měřeny pozemskými měřítky. Že nezáleží na společenském, majetkovém nebo jiném pozemském postavení člověka ve vztahu k duchovním hodnotám a jejich působení. Ať je člověk na jakémkoliv společenském stupni, dělník, podnikatel nebo důchodce, vždy má stejnou možnost rozvíjet v sobě duchovní hodnoty, může jimi působit a být tak opravdovým člověkem, neboť jedině to určuje jeho skutečnou duchovní hodnotu bez ohledu na to kým v současném pozemském životě jest. Většina dnešních lidí však myslí jinak a téměř vždy slyší na vylepšení pozemských poměrů, vykonání velkých věcí, sebezviditelnění, než na vnitřní změnu, která není z jejich pohledu tak viditelná a tím zajímavá. Raději se přidržují vnějších věcí a vytvářejí sobě i druhým zdání, rozsáhlého duchovního působení, než jakoukoliv vnitřní změnu, která v sobě musí obsahovat přinejmenším i špetku skromnosti a pokory, čímž se stává pro mnohé tzv. duchovní působitele téměř nestravitelnou.

Dnešní lidé a dnešní svět neposkytují obraz vysokého duchovního stupně. Aktivity tzv. povolaných jsou většinou jen ryze pozemského druhu a to i přes to, že sami sebe považují za velmi cenné a stojící na vysokém duchovním stupni. Jejich mínění o sobě samých, kterým se ostatně téměř nikdy netají, však nic nezmění na skutečnosti, že na jejich jednání, tedy skutcích není vždy patrná nějaká duchovní změna, natož již dosažený vysoký duchovní stupeň ve stvoření. Mnozí dokonce v některých věcech jednají tak, jako kdyby žádné duchovno pro ně neexistovalo a vrátí se k němu až tyto situace pominou. Tím tito “vysoce stojící” jasně ukazují, že u nich ve skutečnosti k žádné změně nedošlo, neboť by se to muselo ukázat na jejich chování a to ne ve chvílích jejich tzv. působení na setkání kruhů, slavnostech, pobožnostech apod., kdy se každý snaží vypadat dobře, ale v každodenním všedním životě a především i ve chvílích kdy je “nikdo nevidí” nebo se neví kdo jsou.

To je velmi žalostný obraz neschopnosti lidí poskytovat v sobě půdu pro zakotvení čistých vyzařování shůry a předávat je dál, nedostatku “uskutečněných” duchovních hodnot, kterými může pro tento i onen svět proudit skrze lidstvo i jednotlivce velké požehnání.

Představy lidí o duchovním působení jsou většinou velmi zkreslené a ovlivněné jejich přáním se za každou cenu uplatnit a tím co přijmou od tzv. duchovních autorit jako směrnici, totiž že duchovní působení je vyhrazeno několika “vyvoleným” a všichni ostatní se mají kolem nich shromáždit a je podporovat a jim sloužit. Tento omyl je jedním z triumfů temnot, protože mnozí stoupenci se v důsledku v sobě nepoznané duchovní lenosti domnívají, že např. pozemským zabezpečením takovýchto autorit splnili současně i svůj úkol pozemského člověka a nepřikládají takovou váhu skutečnosti, že duchovně vpřed je posune jen jejich vlastní změna. Netuší, že tím pro svého ducha nic nevykonali, když splnili něco potřebného pro chod pozemské organizace, ba naopak mnohdy tím ztratili, protože se ještě více se utvrdili, že jdou správně, neboť si myslí že to pro jejich duchovní vývoj postačuje. Tím se tak jako ostatně vždy, když bylo přineseno vědění ze Světla, kolem něho vytvořilo náboženství se všemi pozemskými náležitostmi. Všechny duchovní hodnoty se zpozemštily. Místo nich jsou většinou jen prázdné formy pozemských zvyků a tradic.

A tato zfalšovaná představa o společném duchovním působení je jednou z největších překážek k osobní duchovní svobodě každého jednotlivce. Duchovně má působit každý člověk. Každému je to dáno stejně. Pokud někdo obdrží dar působit ještě pozemsky rozsáhleji než druzí, tak si má být vědom, že tím ještě nic není řečeno o jeho vlastní hodnotě, ale o milosti, kterou směl přijmout, neboť tento dar mu může být zase kdykoliv odejmut. Jeho vlastní hodnota se ukáže teprve tehdy, když tento dar správně zužitkuje ve smyslu Boží vůle a splní tento úkol! Jeho splnění je však před Božími zákony stejně hodnotné jako splnění úkolu v malém pozemském rozsahu. Rozhodující je vždy způsob splnění, ne jeho rozsah.

Člověk duchovně působí zcela samočinně, aniž by si toho byl mnohdy vědom. Rozhodující pro způsob působení člověka je směr jeho chtění. Pozemská úrověň není zdaleka jeho jediným působištěm a to ani v případě, že je zde inkarnován. Záchvěvy jeho chtění dosahují do úrovní o jejichž existenci nemá mnohdy ani tušení. A tak může duchovně působit v takovém rozsahu, že tato pozemská pláň je jen nepatrnou částí jeho pole působení ve srovnání s ostatními úrovněmi ve stvoření. Pokud je jeho chtění čisté, tak může spolupůsobit v celém stvoření téměř bez hranic a to i když je zde na Zemi. Rozhodujícím pro to všechno je jen jeho vnitřní čistota.

Vnitřní čistota je základním úhelným kamenem duchovního vzestupu. Jedině skrze čistotu svého ducha se může člověk přiblížit Čistotě Světla.

Čistota ať se jedná o myšlení, cítění nebo jednání, vyžaduje neustálý pohyb lidského ducha, jeho neustálou bdělost. Zvýšený pohyb lidského ducha při čistotě myšlení i jednání vytváří silná vyzařování, která daleko zatlačují temné vlivy, které nás obklopují v těchto úrovních. A naopak, jestliže tento pohyb schází, tak nitro člověka se velice lehce stane rejdištěm nízkých vlivů a snadno jim podlehne. Pohyb lidského ducha je bezpečnou ochranou proti těmto vlivům.

Člověku stačí, aby usiloval jen o vnitřní čistotu a získá tím jak tu nejsilnější zbraň proti temnu, tak i most ke Světlu. Jedině vnitřní čistota je schopna ho spojit s jeho světlým domovem a zprostředkovat mu potřebnou sílu k překonání všech překážek a ke vzestupu. Bez čistoty není duchovního vzestupu. Člověk při tom může chtít sebevíc, avšak postrádá-li jeho chtění čistotu je naprosto bezcenné a pro trvalou výstavbu a duchovní vzestup naprosto nepoužitelné.

„… Udržujte krb svých myšlenek čistým, založíte tím mír a budete šťastni.…“

Co je však myšleno tímto krbem? Je to snad mozek člověka ve kterém se jeho myšlenky formují? Ne. Tímto krbem je myšleno místo, bod v němž vzniká skutečné chtění člověka, kde myšlenky mají své kořeny a jejich síla původ. Tímto krbem je cítění lidského ducha. Neboť jedině cítění lidského ducha je schopno dát myšlenkám čistotu a nebo je zle zakalit. Mozek se při tomto ději podobá jen slévačské formě, která dá tekutému kovu pevný tvar, aniž však může ovlivnit jeho kvalitu.

Jedině čistota lidského nitra umožní člověku, aby pocítil jemné vibrace duchovních úrovní a ve velké šíři pociťoval blaženost již zde na Zemi. Tak je to také chtěno, neboť lidský duch byl zrozen do hrubohmotnosti také právě proto, aby v sobě spojil svět duchovní, hrubohmotný i jemnohmotný a vytvořil tak pojítko k dalšímu vývoji stvoření. A proto nemusí člověk pracně získávat jen rozumové vědomosti, aby mohl vládnout hmotě, nýbrž jí vládne zcela samočinně stupněm svého druhu, svým duchovním původem. Jedině vláda lidského ducha, ne jeho rozumu, může dát pevný základ k trvalé výstavbě. Avšak jen rozumové zotročení hmoty již z počátku v sobě nese zárodek rozkladu, zániku a tedy neúspěchu. Člověk proto nepotřebuje odcházet do samoty, aby dosáhl spojení s duchovnem, neboť toto uschopnění má již sám v sobě a jako silnou pomoc pro toto uskutečnění, bylo mu dáno vědění v Poselství Grálu, takže již nestojí osamocen a nevědomý v temnotách dnešního rozumového světa, neboť Slovo je mu světlem a oporou.

Čistoty myšlení lze dosáhnout všude a za každých okolností. Není ve stvoření žádná síla, která by mohla lidskému duchu v tom zabránit, pokud on sám toho nepřipustí.

A je to právě čistota myšlení, která poskytuje člověku tu nejsilnější zbraň proti temnu a nejúčinější nástroj k vlastní očistě. Vzpomeňme Ježíše, který byl na poušti pokoušen ďáblem a s naprostou převahou, díky věrnosti ke Světlu, čistotě vlastního nitra a z něho vycházejících citů a myšlenek odrazil Luciferovo pokušení. Tak máme stát i my, lidští duchové. Máme poznat a odrazit pokušení temna a tím bojovat o vlastní očistu i celkovou očistu světa od temnot a úrovní do kterých jsme doposud sami hojně přispívali svým falešným chtěním a nečistým myšlením. Nesmíme očekávat, že Světlo svou všemohoucností nás i svět očistí od temna a jako věrné služebníky uvede nás do tisícileté říše. Nikoliv. Sami se musíme snažit vyhrabat se z bahna do kterého jsme se také sami uvrhli. Pomocí je tu pro nás Slovo Poselství Grálu, které podobno čisté pramenité vodě může nás omýt ode vší špíny. Omýt se jím však musíme sami. Sami musíme vést jeho očistné proudy k místům, které to nejvíce potřebují. Sami se mu musíme otevřít a nechat jeho blahodárné paprsky jako proud živé vody proudit naším nitrem. Nečiňme si tedy ze Slova Poselství náboženskou knihu, kterou otevíráme jen v neděli a nebo pokud jsme dobře naladěni, ale používejme jeho oživujících paprsků každodenně jako pokrmu našeho ducha a jako účinný nástroj pro udržení jeho bdělosti a tedy i čistoty myšlenek.

“...Udržujte krb svých myšlenek čistý!
A tím musí člověk začít! To je jeho první úkol, který ho učiní tím, čím být musí. Vzorem pro všechny, kteří usilují ke Světlu a Pravdě, kteří chtějí celým svým bytím vděčně sloužit svému Tvůrci. Kdo to splní, nepotřebuje žádných jiných pokynů. On jest, jakým má být a dostane se mu nezkráceně všech pomocí, které ne něj ve stvoření čekají, aby ho bez přerušení vedly do výšin....” (První krok)
 
Vážený pane Hľadajúci,
Také Vám děkuji za korektní komunikaci i při rozdílností pohledů na různé otázky. Tak to má také být.

K otázce povolanosti národa se vyjadřovat nebudu, jak jsem již napsal do těchto věcí prostě nevidím. V zásadě, ale souhlasím s tím co jste v tomto směru napsal. Navíc nechci přispívat do diskuse, která se na tomto fóru právě v této otázce rozpoutala a v podstatě nikam nevedla. Kromě toho Pán jasně popsal pojem „povolaný národ“ v přednášce „Povolaní“, tam si to přece každý může přečíst. Smutné je však to, že mnozí lidé se snaží tento duchovní pojem vtěsnat do pozemských forem.

Píšete:
A navyše, prečo Pána oddeľujeme od Jeho rozsiahleho vojska tých najčistejších duchovných bojovníkov a rytierov? Za všetkým stojí Pán, ale vykonávateľmi tak mnohého diania je reťaz Jeho verných duchovných i bytostných služobníkov, ktorá sa tiahne ako pevné svetlé lano až do hrubohmotnosti tejto zeme.

V tomto směru já ostře odlišuji, protože Pán stojí vysoko nade vším i nad svým vojskem. Tím, že se někdo na Zemi považuje za Pánova bojovníka nebo jím má skutečně být, tak to zdaleka ještě neznamená, že jím je a že plní Jeho vůli. Něco jiného je onen řetěz duchovních a bytostných pomocníků a něco jiného je naplnění Boží vůle v hrubohmotnosti, kde jsou lidé už od narození podrobeni pokřivenému rozumu. Příkladem je dění kolem Pána na Zemi, kdy i ti nejvyšší duchové, kteří žili v Jeho bezprostřední blízkosti, selhali. Duchovní pýcha se stala kamenem úrazu i těm duchům, kteří pro tuto dobu byli po tisíciletí na Zemi i ve světlých výšinách připravováni. Jsou dnešní lidé jiní, lepší? Ne.

Ve svém životě jsem se setkal nejméně se třemi „zaručenými“ Prastvořenými, nositeli meče, kolem nichž se to jen hemžilo stoupenci a tzv. děním. Byli to lidé, kteří byli skutečně vyzbrojeni nadprůměrnými schopnostmi. Problém byl vždy v tom, že tyto schopnosti začali považovat za svou přednost oproti druhým a místo toho, aby je použili ke službě Světlu a k pomoci hledajícím, tak v nich postupně začala „kvést“ duchovní pýcha. Postupně, někdy i po 10 letech působení, se jim vše rozsypalo pod rukama jako domeček z karet. Zapomněli na to, že jsou jen lidé a své schopnosti mají použít ku blahu ostatních. Většinou se nakonec i odklonili od Poselství Grálu, protože se nenaplnily jejich požadavky vůči Světlu, které si sami stanovili. Toto všechno prožijeme ještě mnohokrát a i Vy pane Hľadajúci. I Vy buďte bdělý, abyste jako mnozí lidé, kteří těmto „nositelům meče“ uvěřili, nakonec zjistili, že šli za falešným pastýřem, promeškali drahocenný čas a to jen proto, že nepodrobovali jejich působení „pronikavým zkouškám“.

I dnes se formují různé skupiny lidí, kteří věří, že právě jejich „vůdce“ nebo oni sami jsou těmi vyvolenými, kteří mají založit tisíciletou říši. Pečeť však jen lidského působení, může každý vidět při konfrontaci jejich výkladů a Slova Poselství Grálu.

Po těchto prožitích jsem pochopil, že jediné o co se mám starat, je vlastní duchovní vzestup. Jedině tím pomohu sobě i druhým.

Hezký večer
 
Alebo Made in csechoslovakia???
 
Hľadajúci, Svetlo nikdy nedáva nad mieru, ale Vy áno. Prečo asi?
 
Oprava v jedenástom odseku od spodu v článku uverejneného 12.duben 2007 13:33:34
Máme však právo myslieť si, že sa Pán kvôli tomu znova inkarnuje na zem, aby sa splnili aj tieto Jeho slová? Prečo zasa to ľudské myslenie vtláča do pozemských foriem niečo, čo je zakotvené tak vysoko vo Stvorení? A máme ešte vôbec nejaké práva? Nie! Iba povinnosti, aby sme naplnili svoje sľuby a konečne stáli tam, kde nás Pán chce mať!
 
Pre p. J.P.
Vážený pán J.P.,

Na Váš príspevok sa dá v mnohom reagovať. Najskôr by som však chcel poukázať na veľmi dobrý dojem z tejto konverzácie, verím, že sa takto môže podariť /i pri „rozdielnosti názorov“ v niektorých bodoch/ a v praxi ukázať, že je možné komunikovať vecne aj pri inorodých prežitiach na konkrétnu vec. Aj za to Vám patrí úprimné poďakovanie...

Vo svojej reakcii píšete:

„Po tisíciletí jsme hřešili proti Světlu, proviňovali jsme se na poslech božích, v neposlední řadě i na Synech Božích a najednou, když nám Syn Člověka přinesl jako poslední záchranu Slovo, tak najednou jsme schopni budovat Království Boží na Zemi?
Nikoliv.“

V tejto súvislosti by bolo možno dobré zladiť si terminológiu, ktorá s uvedeným bezprostredne súvisí.

„Povolaný národ“.

Čo tento pojem predstavuje z hľadiska Božej Vôle?
Pán bol na zemi stelesnením Božej Vôle, ktorý splňoval a splnil z poverenia svojho Otca, nášho Stvoriteľa. Splňoval na zemi v období, v ktorom mal svoju povolanosť uviesť do života nemecký národ. Z histórie vieme, ako tento národ zlyhal.

Mnohí čitatelia súčasnosti sa bránia myšlienke povolanosti tretieho a zároveň posledného národa, ktorý bude mať úlohu veľmi podobnú, ako dva predošlé národy, ktoré nedotiahli do úspešného konca to, k čomu ich Múdrosť Božia uschopnila. Bez toho, aby sme poznali obsah prednášky, v ktorej Pán jednoznačne povoláva do služby „malý národ“, prípadne aby nám boli známe súvislosti z osobnej korešpondencie Pána s konkrétnymi povolanými v tejto súvislosti, a bez toho, aby sme tiež v danej veci zohľadnili niektoré nevhodné výroky od p. Vollmanna v otázke „povolaného národa“, stačí človeku logické uvažovanie podporené Slovom Pravdy, aby pochopil, že ak má na zemi nastať výstavba v zmysle Božej Vôle, musí to niekto v hrubohmotnosti aj PREVIESŤ V ČIN.

Koho teda Pán povolal? Kto je tým „malým národom?“
Odpoveď je jednoznačná a v každom smere podporená zákonitosťou vo Stvorení. 18. 04. 1937, keď už bolo jasné, že nemecký národ definitívne zlyhal, bol do služby povolaný Český národ.
Prečo Český národ?

„Svetlo buduje a razí cesty vzdialené akémukoľvek ľudskému mysleniu.
Ešte predtým, ako Pán opustil túto Zem, povolal do služby posledný, starostlivo pripravovaný malý národ!

Je to národ, ktorý: „...verný svojej tradícii stáť vždy pri Pravde Božej, usilovne a verne prijíma Slovo Pravdy, snaží sa podľa neho žiť a tým sa urýchlene pripravuje stať sa vyvoleným národom služobníkov Božích, ktorí budú učiť ostatné národy novú Múdrosť vo Svetle Pravdy...“

Podobne ako národ židovský mal byť „kňažským národom učiteľov o jedinom Bohu“ a ako sa neskôr nemecký národ mal stať „veľkým a mocným učiteľským národom v jasnom vyjadrovaní Slova večnej Pravdy“, má byť tento tretí národ povolaným národom služobníkov Božích, „ktorí budú učiť ostatné národy novú Múdrosť vo Svetle Pravdy“.

Posolstvo Pravdy nás vedie k tomu, aby sme z Neho čerpali nielen posilnenie, ale i odpovede na každú otázku.
Múdrosť Božia riadi svet a je s ňou nerozlučne spojená aj Prozreteľnosť. Iba malosť ľudského rozumu si môže namýšľať, akým spôsobom je z Výšin Stvorenia vedený vývoj v hrubohmotnosti zeme. Kto sa vo svojom úsilí opiera o Zákony Stvorenia, smie nahliadnuť do diania, v ktorom sa prejavuje Zámer Boží, alebo „plán z Výšin“.

Z tak mnohých sklamaní zo strany človeka muselo byť zo Svetla videné, ako nespoľahlivý je ľudský duch na zemi. Ak by bol v období príchodu Syna Božieho – Ježiša niekto vyslovil myšlienku, že ak židovský národ zlyhá, jeho úlohu o dve tisícročia prevezme nemecký národ /ktorý v tom období ešte neexistoval, hoci na jeho území sa pohybovali rôzne kmene, ako napr. východogermánski „Góti“/, určite by bol takýto človek častovaný úsmevmi a nepochopením, možno i nenávisťou podobne, ako mnohí proroci.

A predsa, čo zmôže človek proti „Múdrosti Božej, ktorá riadi svety“?
Hoci by človek, často trpiaci zaujatosťou rôzneho druhu zo seba vydal akokoľvek nízke a strnulé nepochopenie, nezmôže nič, pretože dianie zo Svetla sa ani v ťažkopádnej hrubohmotnosti zeme nedá zastaviť. Prípravy vo vysokých úrovniach Stvorenia pre obdobie posledných približne 5.000 pozemských rokov na zemi boli tak rozsiahle, že i povrchný čitateľ Posolstva Pravdy musí zatajiť svoj dych pred dianím nepochopiteľnej veľkosti. Samozrejme, ak by sme na zemi šli trvale vo svojom vývoji správnym smerom, Syn Človeka by sa v pozemskom tele nikdy nenarodil. Že sa tak stalo, to je znamením nielen nepochopiteľnej Lásky a Milosti Božej, ale aj znamením nášho nesmierneho úpadku v hrubohmotnosti neskoršieho Stvorenia.

Vráťme sa ale k Českému národu. Prečo práve tento národ? A prečo práve v tomto národe v rannom i neskoršom stredoveku pôsobili tak vysokí a svetlí duchovia, ako ich niektorých napokon poznáme aj z histórie?

Dôvod je prostý. Duch tohto národa sa vo svojom vývoji NAJVIAC priblížil nemeckému duchu a niet ani v súčasnosti národa na zemi, ktorý by z duchovného hľadiska spĺňal tento potrebný predpoklad zrelosti, ktorý je v tzv. „nemeckom duchu“ rozvinutý. Už storočia do minulosti bola PREDVÍDANÁ úloha tohto malého národa a iba prítomnosť môže potvrdiť, do akej miery naplní svoje predurčenie, ktoré nemá nič spoločné s pozemskými snahami a cieľmi. Je to danosť, predpoklad, no nesmie nám zároveň uniknúť, že i Český národ tak, ako dva predošlé povolané národy boli vo svojom vývoji veľmi starostlivo zo Svetla podporované. Že sa v tomto vedení z Výšin prejavuje v každom z týchto troch národov jednotný rys, to zrejme neunikne ani vlažnému čitateľovi Posolstva Pravdy či dejepiscovi.

Pre zakotvenie takýchto vysokých milostí, je rozhodujúcim dejom duchovná zrelosť národa, jeho minulosť i overená snaha presadiť v činoch to, čo pochádza z dodržovania tých najvyšších princípov. Je potom samozrejmé, že takýto národ musí mať aj hlboké korene vo svojej kultúre, v národnej tradícii, vlastnostiach a zvykoch.
Musí mať i svoje miesto na Zemi, krajinu, v ktorej sa vyvíjal a predovšetkým dôležitú oporu vo svojej minulosti, ktorá poukazuje na silné duchovné cítenie národa ako celku. Musí mať tiež zdravé korene v obhajovaní Pravdy a Spravodlivosti a pochopiteľne, aj historicky známe osobnosti, ktoré tieto vysoké duchovné princípy dodržiavali a obhajovali.
Len takýto národ môže byť potom predurčený k vysokému duchovnému poslaniu! A to je možné dosiahnuť jedine v pohybe, vo vyváženej činnosti duchovného a pozemského druhu!

Moravský a Slovenský národ majú nesporne svoje vysoké duchovné kvality, resp. majú možnosť ich ešte viac prebudiť, ibaže Český národ je v každom smere ďaleko vpredu, o čom sa môže presvedčiť každý, kto len trošku viac a nezaujato skúma súvislosti Zákonitého diania vo Stvorení. Nie je to však nejaké „privilégium“, vo svojej histórii obdržal zo Svetla toľko pomocí, že by bolo tou najväčšou hanbou a tragédiou, ak by predsa len zakolísal.

Ak duchovné jadro Moravy a Slovenska využije blízkosť k tomuto národu a to nielen duchovnú, ale i pozemskú, môžu sa významnou mierou spolupodieľať na tomto rozhodujúcom dianí. Rozum a špekulácie v tomto smere však nikdy nebudú môcť obstáť, ani prípady tzv. samozvanosti v tak mnohých prípadoch. Možno i Vy máte p. J.P. priamu a nepríjemnú skúsenosť v danom smere, no dovoľte, aby som vás v tomto smere upozornil a znova odcitoval z Vášho príspevku, kde píšete:

„...Jednou nastane doba veliké pozemské výstavby, která bude vyžadovat i pozemské vedení lidí konkrétními Světlem povolanými vůdci. Pro skutečnou výstavbu se však nejprve musíme stát způsobilými a zralými...“

A tu je jadro toho, k čomu nás môžu naviesť predchádzajúce vysvetlenia. Pán v prednáške „Tisícročná ríša“ píše, že na to, aby v tejto zasľúbenej dobe mohla byť na zemi dodržiavaná a vykonávaná Božia Vôľa, bude si to zákonite vyžadovať prítomnosť Prastvoreného ducha v hmotnosti po dobu trvania tejto „doby výučby“. I v tomto sa prejavuje logika, tak ako vo všetkom prirodzenom dianí vo Stvorení.

Skúsme teraz uvažovať hypoteticky. Pripusťme, že do vyvrcholenia Súdu zostáva rok pozemského času. Ak má takýto Pánom poverený Prastvorený duch splniť svoju úlohu na zemi, čo si myslíte, ako bude takýto dej prebiehať? Jednoduchosť odpovede pochopí každý, kto poctivo skúma a hľadá!

Ak by dianie toho „starého“ vyvrcholilo napr. do roka, musel by byť tento duch už na zemi. Nie ako dieťa a nie ani ako mladík, ale ako dospelý muž v tom najlepšom veku života s množstvom cenných životných skúseností a prežití. Ba čo viac, je pochopiteľné, že tento Prastvorený duch bude mať jednu z najťažších úloh práve v tomto „vývojovom skoku“ na zemi a preto nielen že s matériou zeme musí byť oboznámený z minulého pôsobenia na zemi, ale nemalo by nikoho prekvapiť, že v tomto rozhodujúcom dianí nebude sám. Nehovoriac už o „družine“ služobníkov Grálu, ktorí ako pomocníci v tomto dianí musia nevyhnutne spolupôsobiť.

A teraz otázka pre tých, ktorí sa vážne zaoberajú dielom Pravdy a všetkými súvislosťami života:

Mohol by takýto povolaný duch, alebo duchovia pôsobiť v hmotnosti inak, než to umožňujú Zákony Stvorenia? Mohli by pôsobiť inak, než v jasnej prirodzenosti?

Ak by dianie vyvrcholilo o rok, v tomto čase, už dnes, by pôsobenie Pánovho služobníka na zemi s ostatnými povolanými muselo byť naplno viditeľné. Bolo by nezmyslom myslieť si, že Posledná hodina Súdu „odbije“ a z davov vystúpi „povolaný“ a povie „Ja som ten xy, nasledujte ma!“ Pán J. P., dovoľte otázku i na Vás, nečítali ste životopisy Pripravovateľov cesty pre Slovo Pravdy na zemi? Nie je v nich dosť poučenia i pre dnešnú dobu?

Práve takto povolaný vysoký duch alebo duchovia musia čo najdôslednejšie naplniť „literu zákona“ a splňovať v hraniciach určitej vývojovej línie pre toto obdobie. Zamyslime sa ešte hlbšie, nie rok, ale roky pred záverečným dianím musí byť týmto povolaným duchom jasné, s akým sľubom prišli na zem. A ak majú plniť Vôľu Pána na zemi a majú spolupôsobiť v rozhodujúcom dianí, aby previedli ľudstvo Očistou pevnými nohami, ich pôsobenie musí podliehať určitému vývoju, resp. musí podliehať plánu, prichádzajúceho z Výšin.

Pán píše a Vy vo svojom príspevku tieto Slová citujete: „Nebudou to lidé, kteří položí základy Tisícileté říše.“

A ako je možné, že nejdete viac do hĺbky týchto slov? Prečo je tu zasa snaha „vylievať dieťatko z vaničky spolu s vodou?“ Myslí si vari niekto, že Pán po odchode zo zeme prestal existovať? Alebo že nesplní to, čo prisľúbil? Kto tak myslí, rúha sa v tom najhlbšom slova zmysle.

Lenže ak si budeme aj túto citovanú vetu vysvetľovať rozumovo a iba ľudským spôsobom, nepohneme sa z miesta ďalej!
Samozrejme, že to nebudú ľudia, ktorí položia základy Tisícročnej ríše, ale Pán. Čítajte však pozorne, Pán položí základy tejto zasľúbenej ríše!
Vráťme sa na chvíľu do minulosti. Ak by sme nezlyhali, Pán by osobne, prítomný na zemi viedol výstavbu a „položil základy Novej ríše“. Lenže to bola Milosť NAVYŠE pre nás, pre celé ľudstvo. Ale tejto milosti sme sa vzdali a rúhavo pošliapali i tento dar z Výšin! Kto teda teraz položí základy Tisícročnej ríše? Samozrejme že Pán, ale v tomto prípade prostredníctvom svojich služobníkov na zemi! Vari tento zákonitý dej nie je dosť jasný?

Pán okrem iného povedal: „Když Já budu chtít, Hora bude zase má!“ Netreba zvlášť opisovať, pri akej príležitosti sa tak stalo, za tento stav sme však vinní všetci, i Vy p. J.P.

Máme však právo myslieť si, že sa Pák kvôli tomu znova inkarnuje na zem, aby sa splnili aj tieto Jeho slová? Prečo zasa to ľudské myslenie vtláča do pozemských foriem niečo, čo je zakotvené tak vysoko vo Stvorení? A máme ešte vôbec nejaké práva? Nie! Iba povinnosti, aby sme naplnili svoje sľuby a konečne stáli tam, kde nás Pán chce mať!

A navyše, prečo Pána oddeľujeme od Jeho rozsiahleho vojska tých najčistejších duchovných bojovníkov a rytierov? Za všetkým stojí Pán, ale vykonávateľmi tak mnohého diania je reťaz Jeho verných duchovných i bytostných služobníkov, ktorá sa tiahne ako pevné svetlé lano až do hrubohmotnosti tejto zeme.

Čítajte preto pozorne obsah Posolstva Pravdy p. J.P., pretože sa môže stať, tak ako už toľko krát v minulosti, že človeku unikne to podstatné. Že zahľadením do seba stane sa napokon hluchým a slepým aj pred tým, čo v daný čas práve zo Svetla k zemi prichádza. Bude sa potom takýto človek „dušovať“, ako verne plnil a čerpal z Posolstiev, no v určitej zaujatosti, ktorá robí človeka neschopným, aby bol vo svojom duchovnom pohybe aj živým, premešká to posledné, čo mu mohlo aj v jeho vývoji skutočne pomôcť.

Nezabúdajte prosím na to, že „lidské velikášství“, o ktorom píšete má svoje opodstatnenie v ľudskej malosti a platí v 99 prípadoch. No súbežne ten jeden, ten stý prípad môže byť tým očakávaným dianím a je dôvod myslieť si to o to viac, pretože toho falošného sa v posledných rokoch vynorilo viac, ako kedykoľvek v minulosti tejto zeme. A navyše, „Schopnost hledání a zkoumání, která vše podrobuje pronikavým zkouškám...“ by myla byť vlastná každému, i pisateľovi týchto slov. Že pisateľ nepodrobil prenikavým skúškam to, čo by mohol, svedčí o niečom, pred čím nás Pán vystríha a varuje v každej vete Posolstva Pravdy...
V závere dovoľte ešte jeden citát:

„Uvažujme jen klidně: Veškerý vývoj ve stvoření jest přece vždy nanejvýš přirozeným ve svých projevech, které pokaždé bezpodmínečně odpovídají pozemské době, pro kterou jsou nachystány. Je potřeba se jen správně všemi novými formami zabývat v dostatečném úsilí!

I přes zdánlivou odlišnost, jevící se jen na první pohled v těchto viditelných formách, nebude moci být nikdy za žádných okolností, ve všech dobách lidstva, ze Světla požadováno po člověku nic jiného, než splňování toho, co je pro něj nejdůležitějším - splňování jeho povinností ve Stvoření! Také splňování základních povinností v životě na zemi!

Vyzkoumat, v čem tyto povinnosti spočívají a co k nim náleží, je ale nutným požadavkem pro každého člověka samotného, aby v cítění mohlo se to stát součástí jeho veškerého dalšího myšlení a jednání. To vše jest však možné jedině na zdravě postaveném základě! Tímto základem jest prostá přirozenost v cítění oddělená ode všech fantazií, ale také osvobozená ode všech dogmat a křečovitých závislostí.

Jedině v takovémto postupování vpřed může v trvalém používání zesílit nejdůležitější schopnost, darovaná jako to nejzákladnější každému člověku - schopnost zdravého úsudku ve svobodném odvažování a odciťování! Každý člověk má přece tímto darem Nejvyššího dánu schopnost rozlišovat! Každý má tak ve svém nitru bezpečnou jistotu dokázat rozlišit za každých okolností hodnotné od nehodnotného, ušlechtilé od neušlechtilého, vědoucí od nevědoucího! Také sloužícího Bohu od sloužícího všemu ostatnímu! A právě tím musí se dnes zabývat každý z lidí! Neboť jedině to, co opravdově slouží Bohu, jedno na jakém stupni či jakou formou zušlechtěného projevu to činí, bude shledáno jako způsobilé pro vstup do nadcházejícího Království Božího zde na zemi! Vše ostatní zůstane odděleno stranou, aby se pak v zavržení zhroutilo urychleně ke svému zániku!“

A celkom na záver:

„V dnešní době „velké očisty“ se máme stát ze všeho nejdříve opravdovými lidmi. Bez této podmínky nemůže žádná, skutečná výstavba nikdy začít...“

Patrilo by sa teraz zvolať: „NA ČO EŠTE ČAKÁTE?“


 
Snažiaci sa
Informácia.
Kto má možnosť príjmu signálu a záujem:
TV Nautik, Relácia: Diagnóza život
25.4.2007, streda o 20h naživo, reprízy štvrtok o 3h, 6h a 10h
Téma: Čo hľadáte? Čistota v našom živote.
Individuálne poradenstvo v relácii naživo v stredu o 20h.
(diskusia k reláciám: http://www.jaspis.spsknm.sk)
 
Vážený pane Hľadajúci,
Váš příspěvek svědčí o tom, že Poselství Grálu nečtete jen jako zajímavou knihu a pohyb Vašeho ducha si dokáže z něj získat to co je jeho jádrem. Máte pravdu v tom, že slova (jejich obsah) Poselství jsou přinesená z nejvyšších výšin. Pokud jim však chce z hlediska jejich obsahu člověk správně porozumět, tak se především musí zbavit svých dosavadních představ a omylů. Rozhodně zde nechci vystupovat jako někdo, kdo vše pochopil a může dát komukoliv jasnou odpověď na jakoukoliv otázku. To může jen Pán, já nikoliv. V mých textech se jen zrcadlí vlastní prožití Pánových slov v každodenním životě.

Jsem i rád, že se neztotožňujete se vším co píši a je to pro nás příležitost, abychom, navzdory našemu přesvědčení společně hledali skutečný obsah Pánových slov.

Království Boží na Zemi jako pozemský obraz duchovních úrovní, mělo vzniknout už dávno, před tisíciletími, jen kdyby, lidé následovali Boží zákony. Dobrovolně, svou svobodnou vůlí se lidé měli vřadit do působení Boží vůle v celém stvoření. Stalo se však něco jiného, to nemusím rozvádět.

Tisíciletá říše však pro pozemské lidstvo znamená něco, co doposud ve svém vývoji nepoznalo. Nebude již moci vládnout pozdějšímu stvoření a bude násilím podrobeno Boží vůli.

Problém je však v tom, jak si lidé vysvětlují budování Tisícileté říše. Tisíciletá říše bude školou pro lidstvo, teprve tam se lidé naučí, jak opravdu žít podle Božích zákonů. To co dnes, i při nejsilnějším úsilí považujeme za život podle Božích zákonů je ve srovnání s tím, jak opravdu máme žít z pohledu Boží vůle jen karikaturou opravdového života. Není divu. Po tisíciletí jsme hřešili proti Světlu, proviňovali jsme se na poslech božích, v neposlední řadě i na Synech Božích a najednou, když nám Syn Člověka přinesl jako poslední záchranu Slovo, tak najednou jsme schopni budovat Království Boží na Zemi? Nikoliv.

Nebudou to lidé, kteří položí základy Tisícileté říše. Tisíciletá říše se obsahem tohoto pojmu totiž netýká jen této malé Země, ale celého Stvoření. Lidé se nanejvýš mohou státi schopni býti v ní trpěni! Vzhledem ke svému dosavadnímu vývoji.

Představa, že lidé založí na Zemi byť jen základy Říše Tisíce let pramení jen z lidského velikášství, které lidstvo v sobě živí po tisíciletí. Znovu Vám odcituji Pánova Slova, přečtěte si je prosím pozorně:

„…Říše tisíce let, která jest Bohem zaslíbena a která může být vytvořena jedině samotným Bohem. Nikdy nemůže být vytvořena člověkem, i když se mnohý cítí k tomu povolán.
Ve všech takovýchto případech nastane časem selhání, poněvadž člověk, který se domnívá, že již dosáhl úspěchu, dokazuje, že byl jen člověkem, který se o to pokusil!
Toto všechno ještě prožijete. Dívejte se proto kolem sebe a buďte bdělí! Proste Boha v čisté pokoře o žhavě vytouženou pomoc. Nespoléhejte se na lidský rozum ani tehdy, bude-li vám vznešenými slovy slibovati ráj. Jedině Bohem vám může být dán a nikým jiným v celém stvoření! K němu se obraťte, neboť na vás se vyplní jeho svaté Slovo!…“ (Plamen učedníků)

„…Říše tisíce let! Vždy znovu pokoušejí se lidé, kteří chtějí vědět, podati vysvětlení o způsobu, jak bude uskutečněna tato veliká doba míru a radosti, která má nastati v této říši. Nikdy však se ještě nepodařilo přiblížiti se pravdě! Všichni šli nesprávně, protože pozemští lidé vyhradili si pro sebe v této říši příliš veliké místo a chtějí hráti zde příliš velikou roli, jako je tomu ve všem, co si lidé myslí. Mimo to nechali platit dosavadní pojmy, stavěli na nich dále, a proto musela každá z těchto staveb býti již předem považována za nesprávnou, lhostejno, jak byla vytvořena. …“ (Říše tisíce let)

Pokud se nestaneme včas použitelným stavebním kamenem, tak do říše tisíce let nikdy nebudeme moci vstoupit. Tento použitelný stavební kámen však jedině Boží vůle, svou „rukou“ dá na místo kam patří. V tom je ten rozdíl oproti našemu dosavadnímu bytí. Nebudeme to my, kdo bude určovat jak to na Zemi v Tisícileté říši bude vypadat, ale Vůle Boží.

„…Poněvadž lidští duchové prokázali úplnou neschopnost poznat svou úlohu v tomto stvoření, protože prokázali svou nechuť k plnění tím, že zamítli a nesprávně vykládali všechny výstrahy proroků a povolaných, ba dokonce i výstrahy samotného Syna Božího a zpečetili své nepřátelství jeho ukřižováním, zasahuje tentokrát Bůh násilím.
Proto tisíciletá říše!
Pozdějšímu stvoření může býti pomoženo již jen násilím, právě tak jako lidstvu, které prokáza-lo, že se svobodným chtěním nepohybovalo se nikdy tak, aby šlo správnou cestou, kterou ve stvoření jíti musí, aby bylo takovým, jak chtěl Bůh a působilo požehnaně jako takoví tvorové, jakými skutečně jako duchovně existující jsou.
Z toho důvodu bude lidstvo nyní v soudu zbaveno práv, bude vyděděno z dosavadního práva, kte-rým lidská vůle ovládá toto pozdější stvoření jako vedoucí a formující! Lidstvo bude na tisíc let zbaveno práv, aby konečně mohl nastati mír a snaha ke Světlu podle prazákonů ve stvoření, jimž se člověk stavěl dosud nepřátelsky vstříc.
Možnost a záruka dlouho vytoužené říše míru přináší tedy sama vydědění všech dosavadních práv lidstva v pozdějším stvoření! Tak stojí člověk před svým Bohem! Za to musí se nyní zodpo-vídati. To jest smysl a nutnost tisíciletého království Božího zde na zemi. Je to smutná pravda a pro toto lidstvo nemůže býti již nic více zahanbujícího! …“ (Říše tisíce let)

Pán po nás žádá, abychom následovali Jeho Slovo a se zbytkem sil usilovali o to, abychom v soudu obstáli. To ještě neznamená, že se tím staneme bohumilými lidmi. To se teprve budeme muset naučit v říši tisíce let, pokud budeme shledáni k tomu schopnými.

Přeji krásné jarní dny 
Devínsky  
Pán Rastislav,
k zaujímavému príspevku z 31.3.2007 o 0:12.53 hod by som potreboval informáciu o autorstve.
Týmto aj vyzývam autora príspevku o uvedenie identity.
 
Pre J.P. - oprava, prosím o zmazanie predošlého príspevku, ďakujem

Vážený pán J,P.

To, čo opisujete vo svojich príspevkoch je z väčšej časti naozaj veľmi dobrým vkladom do tohto fóra a tak verím, že viacerí jeho čitatelia sa stotožnia s predchádzajúcim názorom p. Rastislava o užitočnosti konverzácie, ktorá môže priniesť niečo nové i pozitívne aj pre samotných pisateľov.


Vašim posledným príspevkom ste mnohé „odkryli“, doplnili v súvislostiach, ale predovšetkým: Poskytli ste obraz o veci z hľadiska Vášho súčasného prežívania, alebo z hľadiska Vášho momentálneho „duchovného vhľadu“.


Pre doplnenie svojich myšlienok často citujete z Posolstva Pravdy. Niekedy sa človek naozaj nevyhne tomu, ak majú aj iní pochopiť, čo tým pisateľ myslel, v úprimnej dôvere doplní svoj obraz citátom zo Slova Pravdy, odkiaľ smel pri danom vhľade načerpať. Je však veľmi dobré, ak pisateľ tieto svoje texty neautorizuje a nepodáva tak, že ich obsah je konečný a s definitívnou platnosťou nemenný. Na danú vec by si mali dávať pozor najmä čitatelia Posolstva Grálu a preto je veľmi príkladný Váš prístup, keď píšete:


„Navíc se necítím natolik způsobilý, abych tuto otázku mohl jasně zodpovědět a to z jednoho prostého důvodu – do těchto věcí zkrátka nevidím...“


Je to presne tak. Ak by chcel ktokoľvek pod svoj článok napísať, že veci sa majú „iba takto“ a „nie inak“, bolo by to určite na škodu veci. Musíme si totiž uvedomiť, že nech sme akokoľvek vnútorne uschopnení, zrelí a čistí, sme stále iba na jednom z mnohých stupienkov svojho individuálneho vývoja, ktoré nás nakoniec povedú cez jednu zo Svetlých brán, ktorými prechádzajú očistení a blažení ľudskí duchovia do nášho spoločného Domova. Dovtedy však musíme ešte mnohé skúsiť, precítiť a prežiť a aj keby sme hneď zajtra smeli prekročiť jednu zo spomínaných dvanástich Svetlých brán - vstupov do duchovnej Ríše, do nášho Domova, v duchu by sme prežili okrem iného aj to, že tá naša skutočná duchovná práca, vývoj a zdokonaľovanie sa ešte len začína. Náš vývoj v hmotnostiach by sa preto dal prirovnať k predškolskému veku dieťaťa v materskej škole, to skutočné pôsobenia nás ešte len čaká vo vysokých úrovniach tohto Stvorenia.


Preto je veľmi dobré, ak sme natoľko pokorní, že seba samých považujeme za súčasť celku, do ktorého môžeme prispieť svojim osobným vkladom momentálneho duchovného uschopnenia a nepovažujeme sa za tých, ktorí seba samých považujú za určité „meradlo dokonalosti“, kedy na sebe i v sebe nemusia už nič meniť, pretože si myslia, že veci vidia v dokonalom svetle a správne. V tejto súvislosti sa mne osobne páči jeden veľmi dobre napísaný text, z ktorého mi dovoľte, aby som zacitoval:


„CO JE PRAVDA? (Ze starší verse evangelia před Nikejským koncilem r. 325)
A opět se všech dvanáct shromáždilo ve stínu palem a jeden z nich, Tomáš, pravil k ostatním:
"Co je pravda? Neboť tytéž věci zdají se být různým lidem, ba stejnému člověku v různých dobách různé. Co je tedy pravda?" A jak tak hovořil, zjevil se Ježíš v jejich středu a pravil:
"Jediná věčná Pravda je v Bohu samotném. Neboť nikdo neví, co ví sám Bůh, jenž je vším ve všem. Lidem se může Pravda odhalit podle jejich schopnosti pochopení a přijetí. Pravda, jediná, má mnoho stránek. Jeden vidí jednu její stránku, druhý zase jinou, a jedni více než druzí, tak jak je to každému dáno.

Vizte krystal: jediné světlo se třpytí na jeho dvanácti, ba čtyřikrát dvanácti plochách, a každá jeho plocha odráží jeden jeho paprsek. Jeden člověk hledí na jednu plochu, jiný zase na jinou, a přece je to jeden krystal a jedno světlo, které září na všech.

A pohleďte na člověka, který stoupá na horu, dosáhl hřebene a praví: tam je vrchol hory, vylezeme na něj. Když pak dosáhnou té výšiny, hle, nad sebou vidí další, dokud nedojdou na vrchol, nad kterým už žádné další vrcholy neuvidí. Tak je tomu také s Pravdou.

Já jsem Pravda, cesta a život a já jsem vám dal Pravdu, kterou jsem přijal shůry. A co vidí a přijme jeden, to nevidí a nepřijmou jiní. Co se zdá pravdou jedněm, nezdá se pravdou druhým. Ti, kteří jsou dole v údolí, nevidí to, co vidí ti, kteří stojí na hoře.
Přece však je každému pravdou to, co vidí, dokud mu nebude zjevena vyšší Pravda a duše, která může přijmout více Světla, také více světla dostane. Proto nezavrhujte jiné, abyste sami nebyli zavrženi.

Jak budete dodržovat svatý Zákon Lásky, který jsem vám dal, tak se vám bude více a více odhalovat Pravda. A Duch Pravdy, jenž přichází shůry, vás povede, byt' snad i mnohými oklikami k celé Pravdě, tak jako vedl ohnivý mrak děti Izraele pouští.
Buďte věrni světlu, které máte, dokud vám nebude dáno vyšší Světlo. Hledejte Světlo a budete žít v přebytku. Nedopřávejte si odpočinku, dokud je nenaleznete.

Bůh vám dal veškerou Pravdu, podobnou žebříku s mnoha příčkami, k osvobození a zdokonalení duše. Pravdu dneška opustíte pro vyšší pravdu zítřka. Usilujte o dokonalost.
Ti, kteří dodržují Svatý Zákon, který jsem vám dal, zachrání své duše, jakkoli různě vidí Pravdu, jíž jsem vám přinesl.“
Obzvlášť pasáž: „Přece však je každému pravdou to, co vidí, dokud mu nebude zjevena vyšší Pravda a duše, která může přijmout více Světla, také více světla dostane. Proto nezavrhujte jiné, abyste sami nebyli zavrženi.“ vypovedá o tak mnohom dianí z nášho každodenného života, že si na tomto mieste zasluhuje viac pozornosti.

Možno si tak mnohý čitateľ Posolstva Grálu pomyslí, že slová „dokud mu nebude zjevena vyšší Pravda“ sa ho už netýkajú, pretože on Pravdu v Slove Syna Človeka už objavil. Bolo by však chybou myslieť si to, pretože iba „Ti, kteří dodržují Svatý Zákon, který jsem vám dal, zachrání své duše, jakkoli různě vidí Pravdu, jíž jsem vám přinesl.“

Všetky Zákony vytryskli z jediného Prazákona, z Božej Lásky. Je preto našou povinnosťou, aby sme v neustálej snahe v rešpektovaní prírodných i duchovných Zákonov smeli zároveň čerpať z najvyššieho Zákona Lásky, aby sme tak mohli byť pre svoje okolie žiarivým majákom, malou svetlou pochodňou v nížinách a v davoch. V tejto súvislosti sa natíska obraz z nedávneho prežitia s dobrým priateľom, ktorý pri svojom rozšírenom vnímaní opísal návštevu v jednej z úrovní Bytostného zakotvenia v Neskoršom stvorení. „Tam sa Vás nikto nepýta, čím ste na zemi, či čerpáte zo Slova Pravdy alebo nie, podstatné pre bytostných služobníkov tejto úrovne bolo, koľko Svetlého žiarenia im dotyčný duch svojou prítomnosťou môže sprostredkovať a ako silno žiari a vyžaruje do svojho okolia“

Posilňujme v sebe dobré chcenie a učme sa Pokore, iba tak môžeme naplniť Svätý Zákon Lásky a iba tak sa staneme pre svoje okolie „silným žiarivým magnetom“, ktorý bude priťahovať všetko ku Svetlu usilujúce a naopak odpudzovať všetko, čo je Svetlu nepriateľské. O tom, ako sa dá po takejto ceste kráčať, o tom nám podal dostatočne veľa vysvetlení náš Pán. Ibaže, často siahame po vysokých métach a zabúdame pritom na to najpodstatnejšie – o tom, čí služobníci sme svedčia predovšetkým maličkosti v našom každodennom prejave, tie maličkosti, ktoré sa nakoniec pre náš ďalší vývoj stanú rozhodujúcimi. Rád by som v tejto súvislosti uviedol ďalší príklad, postreh.

Pozemskými Veľkonočnými sviatkami sme si pripomenuli jedno z najťažších období ľudstva na zemi. Obdobie Veľkej noci, aj keď sa kalendárne vždy posúva, by sme nemali ani ako „čitatelia Posolstva Pravdy“ odsúvať bokom. Práve naopak, mali by sme byť schopní najmä počas tohto obdobia prežiť v duchu tak mnohé, na čo počas ostatného roka ani nemyslíme. Najmä v tomto období by sme mali svojim čistým príkladom dať okoliu jednoznačne najavo, ako správne prežiť toto obdobie, aby sme z neho načerpali do ďalších dní i mesiacov. Spomínam si na slová Pánovho súčasníka, ktorý rozprával o Láske v činoch, o tom, ako sa konali na Svätej Hore každoročne Slávnostné pobožnosti v Chráme v presne v tom čase, keď náboženské organizácie slávili vo svojich kostoloch „letnice“. To, či sa tak deje dodnes, to ani nie je podstatné, dôležitý je príklad a poučenie, ktoré si z toho môžeme vziať. Ako ľahko a často dokážeme odsúdiť „inoverca“ a pritom si neuvedomujeme, že tým podávame iba obraz o svojich slabostiach. Siahame po veľkom a nedosiahnuteľnom, pritom však každodenné maličkosti, ktoré by sme mali zmeniť ako prvé, s nezáujmom prehliadame.

Preto aj tieto dni sme mohli načerpať, ale i nemuseli. V jednom z predchádzajúcich príspevkov, presnejšie príspevok s dátumom „10.duben 2007 18:03:40“ použil jeho pisateľ slová a obrazy vystihujúce to, ako by sme nemali pôsobiť. Dotyčný pisateľ, celkom určite usilujúci ku Svetlu v rozsahu niekoľkých viet použil slová, ktoré len v málokom vyvolajú ten obraz, ktorý chcel priblížiť.

Pán je pre nás a navždy zostane tým najčistejším Vzorom pre všetko naše snaženie. Vyjadroval sa vari takto alebo podobne? Naopak, v prednáške „Veľká Noc 1933“ napísal:

„...Chci vám dáti pravidla, jichž musíte dbát, chcete-li, aby v budoucnosti bylo vaše bytí požehnáním, jak je to určeno vůlí Boží. Dodržujte tato pravidla, neboť jsou pro vás přikázáním! Přísným dodržením přinesou vám radost a vítězství a lidem spásu! Vděčně budou na vás později pohlížet. Staňte se živým příkladem pro vzestup z tohoto zmatku!
Jako první dávám vám tento příkaz: Vzbuďte již od počátku ve vás uložený smysl pro krásu, který jste v sobě rouhavě zahrabali! Stane se vám neocenitelnou pomocí pro osvobození se v duchu, ba i pro samotný vzestup! Nepodceňujte to! Je v něm daleko větší hodnota, než se domníváte! Následujte ho a brzy poznáte v prožití, jak vás podporuje na každém stupni vašeho bytí! Do té doby snažte se mne poslouchat, abyste byli účastni dobrého výsledku, pro vás tolik nutného!
... Žíti pozemsky jako vzor však znamená býti přirozeným! Tak, jak vám to ukazuje stvoření. Máte státi na svém místě a nebýt tam jen karikaturou jako dosud. Jako vodítko Bohem chtěného života zde na zemi byl vám darován smysl pro krásu, který vychází z nejčistšího cítění. Toto cítění chová v sobě vzpomínky na světlé výšiny, kde krása patří k samozřejmosti! Vždyť světlo a krása nedají se vůbec oddělit; jsou jedno! Chcete-li tedy na této zemi přinášet světlo, musíte přinášet krásu. Krásu ve všem, co děláte!
... Dále je nutno, aby se každý zdokonaloval ve výslovnosti jazyka a v mluvení vůbec.
Pro člověka, který jako nejvyšší tvor tohoto pozdějšího stvoření je i jeho korunou, není omluvou, nechá-li se vléci a je nedbalý jakýmkoliv způsobem a nepoužije-li veškerou sílu k tomu, aby rozvinul k nejvyšší kráse vše, co mu bylo kdysi dáno jako svěřený statek!
I nejchudší z chudých má povinnost i možnost ovládat se ve svém vystupování, ve formě výrazu i řeči! Vyžaduje to pouze jeho vážné chtění a trochu námahy –– nic víc! ...“

Treba len veriť, že tí, ktorí sa usilujú previesť Slovo v čin, stanú sa dostatočne silným magnetom a príkladom aj pre čitateľov Posolstva Pravdy. Ak by sme nedokázali prejsť k činom, zostali by z nás iba čitatelia, neschopní posunúť sa vo svojom vývoji ďalej.
Vážený pán J.P., rád by som ešte priblížil z iného pohľadu slová, ktoré ste použili ako citát vo svojom príspevku:

„...A pak – člověk při tom zapomněl na hlavní věc! Nepočítal s tím, že současně byla přislíbena podmínka, že před tisíciletou říší míru má se soudem všechno státi novým! To jest nutný základ nové říše. Nemůže vzniknout na dosavadní půdě! Všechno staré musí býti napřed učiněno novým!...“


Pri čerpaní z Posolstva Pravdy nesmieme zabúdať na jediné – aby sme sa do svojich ľudských výrazov a foriem nesnažili vtlačiť to, čo prišlo z Výšin.

Zamyslime sa hlbšie nad pojmami „Tisícročná ríša mieru“, „Súd“, „Základ Novej ríše“. Môžeme povedať, že tieto pojmy, zrkadliace určité dianie sú nám blízke tak, ako sú nám u Výšin sprostredkované? Nehrozí aj v tomto prípade, že svoje predstavy znova postavíme pred skutočné dianie a tým nám unikne to podstatné?

Pred Tisícročnou ríšou mieru má sa stať v Súde všetko novým. Je niekde v Posolstve Pravdy zmienka o tom, že táto Ríša vznikne 01. 01. roku..., alebo 28. 08. roku... a pod? Treba pochopiť že takáto Ríša predsa nevznikne zo dňa na deň, ale bude jej predchádzať nielen Súd, ale predovšetkým výstavba jej základov!
Veď takáto Ríša nemôže vzniknúť „sama sebou“ a nevznikne ani „pouhým tlakem Světla“. Vznik novej Ríše je podmienený našim pohybom, vďaka ktorému sa má stať „všetko novým“. A všetko novým sa má stať ešte PRED Tisícročnou ríšou, v ktorej nám bude daná možnosť zosilnieť pre ďalší vývoj na zemi. Novým sa má stať všetko v Súde!

Vari Súd neprebieha? A kde je to nové najmä zo strany tých, ktorí sa tak radi hlásia pod Prapor Pána?
„O tej hodine nevedia ani anjeli v nebi, o tej hodine nevie ani Syn, iba Otec sám“. Tá „posledná hodina“ je určitou hranicou, bodom, čo však neznamená, že až v nej sa staneme novými. Treba pochopiť, že DO TEJTO HODINY je nám DANÝ ČAS na prípravu a premenu, na to, aby sa v nás a okolo nás stalo všetko novým. Znamená to, že v tej Poslednej hodine obstojí všetko to, čo sa v Súde stalo novým.

A tu sa natíska otázka – na čom najviac stroskotalo dianie v dobe, keď bol na zemi Syn Človeka? Na nespolupráci, na disharmónii, na pýche povolaných. Pre spustenie diania bolo všetko pripravené. Položme si však otázku, prečo sa tak nestalo? Prečo sa dianie „podržalo?“

Práve pre nepochopiteľnú Božiu Lásku, ktorá v danom čase zabránila tomu, aby dianie naplno prepuklo. Dianie bolo naopak odsunuté na maximálnu možnú mieru, až k bodu, v ktorom možno očakávať úder Poslednej hodiny Súdu.

Keďže Pán zakotvoval na zemi ten najvyšší druh Božského žiarenia, účinky Súdu sa zvyšovali a narástli do enormných rozmerov. Lenže povolanými nebolo toto žiarenie uchopené tak, ako ich k tomu predurčovala ich úloha. Ba naopak, vo veľkej miere sa stali napokon nepriateľmi Posla Pravdy. Preto boli účinky také katastrofálne, čo vyvrcholilo II. Svetovou vojnou.
Ak by v nám nepochopiteľnej Láske Pán zo zeme predčasne neodišiel, účinky by boli pre ľudstvo ešte tvrdšie, pretože karma ľudstva by sa vybila vo veľmi krátkom čase. Ak však nemá mať takéto rozuzlenie – vyčerpanie karmy pre ľudstvo katastrofálne účinky /pretože táto karma je prevažne ťažká a temná/, je potrebné vyvinúť nesmierny protitlak v úsilí ku Svetlu a zo svetla prichádzajúcim úlohám. Iba takéto „protizávažie“ zabezpečí, že Súd nebude pre ľudstvo znamenať definitívne zničenie. Tá protiváha dobrého chcenia zo strany povolaných v onej dobe chýbala, dianie bolo preto pozastavené, nebolo však „zrušené“.
Musíme si tiež uvedomiť, že do spomínanej „Poslednej hodiny Súdu“ sme ako ľudstvo dostali niekoľko možností pripraviť sa tak, aby sme záverečným dianím prešli ako hodní tých Milostí, ktoré sú zasľúbené pre Ríšu pokoja a mieru. Ak by sme nezlyhali už za života Pána Ježiša, dnes už mohol byť na zemi odlesk Raja. Ak by sme nezlyhali pri splňovaní Syna Človeka, účinky Súdu by neboli tak tvrdé a navyše, bolo zo Svetla predvídané, že na zemi mal Pán pôsobiť viac ako sto pozemských rokov. Dokážeme si predstaviť, o čo všetko sme sa už doteraz pripravili?
Prečo v plnej vážnosti a zodpovednosti necítime to Nové Volanie súčasnosti? To už tak otupeli naše duchovné zmysly? Pre koho asi sú určené nasledujúce Pánove Slová?:

„...Snažte se nyní správně pochopit mé Poselství a podle něho jednat.

Nemám v úmyslu předkládati vám vše až do nejmenších podrobností pohodlně rozlouskané, protože vy sami se máte hýbati a musíte k tomu přidávati to, co je ve vašich silách.
Hranice toho všeho, co duchům pozemských lidí je možno mysleti, cítiti a činiti, znám zcela přesně, ještě lépe než vy sami a očekávám od čtenářů a posluchačů svého Poselství a svých vysvětlení to nejvyšší, co jest schopen člověk pozdějšího stvoření vykonati, chce-li mne skutečně následovati; neboť tak je to správné a vám prospěšné podle vůle Boží, která vyžaduje pohyb a spoluzachvívání v kruzích všech záření, jež prostupují stvoření.

Rozleťte se proto k tomu! Co je možno přijati v hranicích vašeho chápání, musíte učinit vy! Přenechávám to zcela vám a dávám vám jen směr k tomu, stavím základy, na nichž nyní vy máte a musíte stavět dále.

Chcete-li však při tom vlastní práci lenošně vypustiti a spokojiti se tím, že přijmete pouze smysl Poselství, aniž byste ho správně zužitkovali k další stavbě, pak nemáte žádný užitek ze Slova. Vlastní hodnota musí vám tím zůstat uzavřena, jako kniha se sedmi pečetěmi.

Jen ve vašem vlastním pohybu může se vám Poselství otevříti a rozlít na vás bohaté požehnání. Buďte proto hybní v duchu! Svým slovem dávám vám k tomu podnět!
Nestojím mezi vámi jako sluha, který chce převzít vaši práci, abyste vy, lidé, mohli odpočívat, nýbrž ukazuji vám cestu, kterou vy máte jít, chcete-li být šťastni a vedu vás!...“

Čakanie je to jediné, čo vo väčšine prípadov charakterizuje naše úsilie. V tomto čakaní sme nanajvýš schopní „pracovať na sebe“, v skrytosti a v izolácii od každého dobrého úsilia, ktoré predpokladá vzájomnú spoluprácu rovnorodých a ku Svetlu usilujúcich ľudí.

Nie, táto cesta by bola pre ľudstvo poslednou a zároveň premárnenou šancou. Som presvedčený o inom, ako sa píše v niektorých častiach príspevkoch pána J.P., alebo ako sa prezentuje aj v iných textoch alebo skupinách.
Je to práve „„Schopnost hledání a zkoumání, která vše podrobuje pronikavým zkouškám...“, ktorá privedie človeka oveľa hlbšie k pochopeniu doby a diania, v ktorej sme súčasníkmi. Preto ak je v jednom pohľade tvrdené „...kdy žádná výstavba Království Božího na Zemi zatím není možná...“, je potrebné povedať, že je to iba jednostranný názor, nezakladajúci sa na skutočnosti. Výstavba nielen že možná je, ale v súčasnosti už prebieha. Je to podobný obraz ako keď na zemi pôsobil Pán a mnohí veriaci cirkví, najmä však autority z týchto spolkov tvrdili, že správy o vtedajšom dianí, o pozemskom splňovaní vznešeného Trigonu na zemi nie sú pravdivé, pretože by sa o tom inak museli dozvedieť.

V príslušnom odstupnení tu máme dianie, ktoré svedčí o tom, že ešte je tu možnosť za spoluúčinkovania tých najčistejších Pánových bojovníkov vybudovať základy Ríše, ktorá poskytne zotavenie a zosilnenie pre všetkých, ktorí sú čistého srdca, bez ohľadu na to, či o Posolstve Pravdy nevedia, alebo ho čítali aj „sto krát“. Preto ešte raz treba zdôrazniť, že ak chce niekto tvrdiť, že „výstavba na zemi zatiaľ nie je možná“, treba doplniť, že pisateľ nepodrobil všetko to, čo ako svetlé úsilie na zemi prebieha „pronikavým zkouškám“. Kto schopnosť skúmania a hľadania rozvinie naplno, získa možnosť presvedčenia toho, o čom je reč...

Poznámka: Vyššie uvedené citáty môžu poskytnúť čitateľovi vlákno, aby sa zachytil a skúmal viac do hĺbky. Keďže je čerpané z textov, ktoré na verejnosť nijako nepatria, obsah tohto príspevku je úmyselne taký dlhý, pretože vlažný človek nebude mať toľko síl, aby ho dočítal do konca.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nové fórum - november 1998.


Pre čitateľov Posolstva Grálu + Večných zákonov, samozrejme, že aj pre všetkých slušných ľudí dobrej vôle, bolo mnou samým pred nedávnom zriadené nové fórum - november 1998, kde nebude miesta pre hanlivé, výsmešné a provokujúce príspevky, voči niekomu a niečomu, tak ako sa to dialo aj na iných fórach, so zámerom niečo zosmiešniť, poprieť a pohaniť, so stanovenými presnými pravidlami pre vstup a zotrvanie príspevkov na tomto fóre.

Verím, že aj toto nové fórum bude prínosom pre vážne hľadajúcich, a pre všetkých slušných ľudí dobrej vôle. Fórum sa nachádza na tejto adrese:

www.forum-november1998.weblahko.sk

Ján Anton Sloboda.

 
RASTISLAV  
Spolupôsobenie
Prekrásna vymená názorov od p.P.J a Hľadajúceho. Váše príspevky pozdvihli úroven diskusie poriadne vysoko, takto si predstavujem prejav čitateľov Posolstva, zo to Vám veľka vďaka. Tešim sa na ďalšie príspevky, a dufám že nie iba ja sam. Je veľkou chybou ak niekto upne sa na určitu skupinu ľudi a skupina rorhodujr miesto neho a ani si to neuvedomuje. Človek ja tvor spoločenský, spája sa za spoločným cieľom a záľubami. Spajáju sa politici, umelci, športovci,cirkvi ale aj zlodeji, opilci… Prečo by sa nemohli spájať za spoločným cieľom čitatelia Posolstva? Je pravdou, že sú rôzne duchovní zreli aj medzi samotnými čitateľmi Posolstva. A tak sa pod vplyvom Zákona priťažlivosti rovnorodého spájajú aj čitatelia duchovné nesamostatní, aby mohli dozrievať medzi rovnorodejšími ak si zachovajú zdravú tužbu po dobre a čistote. Pre iných to môže byť skôr drzdou na ich duchovnom vzostupe. Každy je iný a tak každý ma inu cestu, nie lepšiu alebo horšiu ale inu, jemu vlastnu. Ale to predsa nebrani aby sa duchovné samostatní príťažlivosťou ich rovnorodosti nespojili za spoločným cieľom. Ale nesmieme zabudať, že duchovné samostatný sa rozhoduje úplne sám. On sa musi seba pytať, to s čim sa stretavá je v súlade a v harmonii zo Zákonmi Stvorenia alebo nie? Či môže alebo nemôže podporiť a pridať ruku k spoločnemu dielu? Či rozhodnutie je v súlade z Božou vôľou, do ktorej sa musí vradiť alebo dáva do popredia svoje pranie a chcenie ako si to on predstavuje? Na to nesmieme nikdy zabúdať! Na potulkach po internete som objavil članok ktorý si myslim bude prinosnim doplnením z názvom Ľudské spolupôsobenie. Má 3. časti a tak aby toho nebolo veľa vložim ho po jednotlivých častiach. Mám ešte otázku na p. Devínskeho: Nemohla by sa prebiehajúca diskusia medzi p. P:J a Hľadajúcim zaradiť medzi linky na “ Zaujimáve príspevky “ ? Od príspevku Spoločné pôsobení z 4.4.2007 o 12:30:51 do 5.4.2007 o 6:32.21 ? A neviete mi povedať ako je to s príspevkom z 31.3.2007 o 0:12.53 hod, o ktorý mal zaujem aj p. Sloboda aby sa zaradil medzi “Zaujímave príspevky”? Ďakujem. Z srdečným pozdravom RASTISLAV SKOKAN.
 
Jozef Potúček
Špina plodí len úpadok, svetlo plodí len vzostup.
Prečo niektorí ľudia tvrdia, že pani Natália de Lemeny-Makedonová viedla hľadajúcich do tmy ?
Odpoveď je jasná:
Niektorí sa nevedia zmieriť s vlastným tlakom zvnútra, a preto tie podráždené zapálené vredy a striekajúci hnis. Treba sa pripraviť ešte na veľa hnisu ... ale po každom zápale nastane liečenie, pokiaľ ešte je čo vyliečiť.

Pani Natália napísala jasný odkaz všetkým, ktorí úprimne hľadajú.
Táto odpoveď je ale určená aj takým farizejom, ktorí by chceli byť chytrejší než sám Syn Človeka, hoci práve oni vo svojej rozumovej samoľúbosti a potrebe poučovať iných o svojich premúdrelých výkladoch ani nevedia o tom, že nevedia.

Večné zákony-2, 57:
Otázka:
„Poraďte mi, čo mám robiť, aby som sa rozhodoval správne a nepodliehal temným vplyvom.“
Odpoveď:
„Je to v dnešnej dobe ťažké, lebo temno sa svojich obetí nevzdá do poslednej chvíle. Jednou z veľkých pomocí je pravidelné čítanie Posolstva Grálu alebo Biblie.
Cez BOŽIE SLOVO sa podľa zákonov rovnorodosti a tiaže napájate na Božie pomoci.
Ďalšou ochranou je úprimná prosba: Chcem žiť a konať tak, aby to bolo vždy v súlade s Božou vôľou. Materialistovi možno bude lepšie znieť miesto Božej vôle - večné zákony.“
 
Moje otázka "Proč bychom měli čekat na Světlem povolané vůdce? Naším jediným vůdcem je Pán." Měla ten smysl, že žijeme v době, kdy žádná výstavba Království Božího na Zemi zatím není možná. Toto i Pán vysvětluje v přednášce „Říše tisíce let“:

„…Říše tisíce let! Vždy znovu pokoušejí se lidé, kteří chtějí vědět, podati vysvětlení o způsobu, jak bude uskutečněna tato veliká doba míru a radosti, která má nastati v této říši. Nikdy však se ještě nepodařilo přiblížiti se pravdě! Všichni šli nesprávně, protože pozemští lidé vyhradili si pro sebe v této říši příliš veliké místo a chtějí hráti zde příliš velikou roli, jako je tomu ve všem, co si lidé myslí. Mimo to nechali platit dosavadní pojmy, stavěli na nich dále, a proto musela každá z těchto staveb býti již předem považována za nesprávnou, lhostejno, jak byla vytvořena.
A pak – člověk při tom zapomněl na hlavní věc! Nepočítal s tím, že současně byla přislíbena podmínka, že před tisíciletou říší míru má se soudem všechno státi novým! To jest nutný základ nové říše. Nemůže vzniknout na dosavadní půdě! Všechno staré musí býti napřed učiněno novým!
To však neznamená, že by dosavadní staré mělo býti svěže posíleno ve stejné dosavadní formě. Naopak. Výraz „nový“ podmiňuje změnu a přeměnu starého! …“

Možné však je to, abychom se začali chovat tak, jak to Pán po nás chce. Pro to je ovšem nutné dobře znát Poselství. Pán přišel mimo jiné na Zemi i proto, aby lidstvu dal Boží Slovo, které jediné může jednotlivcům pomoci se zachránit. Jednotlivcům! Ne zástupům. A pokud tito jednotlivci budou shledání po určitém čase způsobilými vstoupit do Tisícileté říše, tak se to i stane, aby se učili jak žít podle Božích zákonů a dohnali to co ve svém vývoji za uplynulá tisíciletí zameškali a stali se takovými, jakými měli už dávno být. To je však stupeň, který je nám zatím velmi vzdálený. Dnešní stav lidstva se spíše podobá pobytu v páchnoucí bažině, kde žádná výstavba není možná. Každý se sám za sebe musí snažit dostat se z tohoto bahna ven a jako záchranné lano je mu k dispozici Slovo. Pokud se tak nestane, tak člověk nikdy nebude schopen dojít do Království Božího. Z tohoto bahna nám však žádný vůdce nepomůže. Uvrhli jsme se do něj sami a opět sami se z něj musíme dostat.

Položme si tedy otázku: Máme čas na to, abychom při své osobní záchraně z houževnatého bahna, se ještě starali o to, abychom nezmeškali příchod Světlem povolaného vůdce? Nemáme. Máme vůbec ještě nějaký čas? Nevíme. Tak s tímto časem nakládejme tak, jako by už nebyl. Čas, který nám zbývá k vlastní očistě je pro nás stejně cenný jako Boží Slovo. Jediné o co se máme starat, je to, abychom byli použitelní. Pokud se nestaneme použitelnými, tak nám nebude nic platné, že tohoto vůdce třeba jednoho dne objevíme.

Člověk, aniž by si to uvědomoval, je Slovem veden postupně stupeň za stupněm vzhůru ke Světlu. Pokud však tyto stupně chce přeskočit, tak se musí zřítit zpět. To se týká i pozemského vývoje.

„…Říše tisíce let, která jest Bohem zaslíbena a která může být vytvořena jedině samotným Bohem. Nikdy nemůže být vytvořena člověkem, i když se mnohý cítí k tomu povolán.
Ve všech takovýchto případech nastane časem selhání, poněvadž člověk, který se domnívá, že již dosáhl úspěchu, dokazuje, že byl jen člověkem, který se o to pokusil!
Toto všechno ještě prožijete. Dívejte se proto kolem sebe a buďte bdělí! Proste Boha v čisté pokoře o žhavě vytouženou pomoc. Nespoléhejte se na lidský rozum ani tehdy, bude-li vám vznešenými slovy slibovati ráj. Jedině Bohem vám může být dán a nikým jiným v celém stvoření! K němu se obraťte, neboť na vás se vyplní jeho svaté Slovo!…“ (Plamen učedníků)

Něco jiného je naše vlastní záchrana a očista a něco jiného je budování Tisícileté říše. První předchází druhému. Kdo z nás může s jistotou říci, že je zachráněn? Nikdo.

Schopnost hledání a zkoumání, která vše podrobuje pronikavým zkouškám je základní podmínkou toho, aby se Slovo skutečně člověku otevřelo. Vyjadřuje vlastní pohyb ducha, který, má-li něco přijmout, tak jedině skrze prožití. Zároveň to také ukazuje na to, zda člověka vůbec zajímá co po něm Pán chce. Spousta lidí Poselství čte, aniž do něj pronikne, právě z důvodu lenosti ducha. Obsah Slova pak nahrazuje svými vlastními představami a podle toho to dnes kolem Poselství také vypadá. Poselství je pak pro mnohé jen zajímavou knihou se spoustou informací o kterých mohou pak s přáteli debatovat. To co je v Poselství uloženo a sice Živá Síla Slova tak mnohým zůstává uzavřeno.
Pokud však člověk chce opravdu zjistit, co po něm Pán žádá, ať je to cokoliv, tak se to snaží neúnavně hledat, dokud to nenajde. Vlastní přání a představy musí při tom dát zcela stranou a pokud se neshodují s Boží vůlí, tak se jich i zbavit. Jinak se k obsahu Poselství nikdy nedostane i kdyby ho četl třeba sto let.
Příjemný den
 
Hľadajúci
Pre pána J.P.
Vážený pán J.P., ďakujem Vám znova za vyčerpávajúcu odpoveď.
V predchádzajúcom príspevku ste napísali: "Jednou nastane doba veliké pozemské výstavby, která bude vyžadovat i pozemské vedení lidí konkrétními Světlem povolanými vůdci." Vo svojom poslednom príspevku píšete: "Proč bychom měli čekat na Světlem povolané vůdce? Naším jediným vůdcem je Pán."

Mám to vnímať ako protirečenie, alebo nechápem dobre to, čo ste napísali?

Pochopiteľne, našim jediným pravým Vodcom a Vzorom je Pán. Nemá však Pán vo svojej blízkosti, ktorá je pre nás nedosiahnuteľná svojich pomocníkov, verných rytierov? Ak by v dobe splňovaní poslal takéhoto pomocníka, alebo i viac pomocníkov na Zem, mali by sme sa im ako "čitatelia" Jeho Slova otočiť chrbtom? Alebo v radosti a nadšení prijať to, s čím, s akými úlohami na Zem prišli.

Vo Svetle prebieha ten najvyšší pohyb, o akom si len ťažko dokážeme urobiť predstavu. Tento pohyb zahrňuje aj spoluprácu medzi všetkými, ktorí v takýchto úrovniach pobývajú. Z toho sa dá usúdiť, že hoci každý naplňuje Vôľu Pána v tom najvyššom a najčistejšom nasadení, zároveň však toto nasadenie, harmónia a vzájomná spolupatričnosť musí prebiehať i medzi nimi NAVZÁJOM.

Nie inak tomu má byť v príslušnom odstupnení aj na Zemi. Myslím, že by bolo pokrytecké, strnulé a zbabelé, keby sme vo svojom srdci nosili hoci ako čistý obraz o Pánovi, pritom však na druhej strane by sme neakceptovali alebo odsúvali bokom každého, kto práve s konkrétnou úlohou zo Svetla na Zem prichádza. Aj preto som Vám položil predošlé otázky, pretože by som rád poznal Váš názor /o presvedčení zatiaľ v tejto veci nemožno hovoriť/, ako bdelo a zodpovedne by sa mal zachovať hľadajúci, ktorý síce Pánove Slovo prijal, ale predsa len hrozí, že môže ustrnúť na svojej ceste tak, ako ste o tom písali vo svojich príspevkoch.

Samozrejme, skupiny, ktoré sa vytvorili okolo Slova Pravdy sú špatným príkladom toho, ako by mali ľudia s takýmto Poznaním na Zemi pôsobiť. Nie je v tom však ďalší chybný krok, aby sme vytvárali nové skupiny, hoci aj pod rúškom "tvrdej práce na sebe samom v určitej nevyhnutnej izolácii", aby sme sa nebodaj nestali korisťou autorít hociktorej z nemenovaných skupín? A navyše, je takýto pohľad na vec správny? Nie je tým znova vylievané to povestné "dieťatko" z vaničky spolu s vodou?

Napísali ste ďalej: "Máme být jednotní v duchu. V pozemském má být každému ponechána jeho cesta, neboť jedině na ní může skutečně dozrát."
Je samozrejmé, že každému má byť ponechaná slobodná vôľa, ale zároveň podaná pomocná ruka, aby sa naučil byť samostatný a plne zodpovedný sám za seba. Nedá sa to však docieliť práve spoluprácou medzi podobne zmýšľajúcimi ľuďmi? Nemá byť práve námaha v tomto smere tým naším skutočným učením sa a pri odstraňovaní našich nedostatkov?
Spomeňme na životopisy Pripravovateľov. Spolupôsobenie, kastovníctvo, jednotný rys vysokého vedenia z Výšin až po tých najposlednejších, ale prepotrebných spolupracovníkov na Zemi vystupuje do popredia z každého takéhoto splňovania na Zemi.

Myslím si, že spolupráca, "Společné púsobení" je tým najvyšším cieľom a úlohou, ktoré máme splniť. Má to byť však spolupráca, čerpajúca zo Slova a tak sa v prísnej d§slednosti opierajúca o Zákony vo Stvorení. Spolupracovať v duchu, ale bezpodmienečne aj v pozemskom smere, pretože máme vybojovať víťazstvo v hmote a nie iba na úrovni myšlienok a citov.
Často sa stretávame s tým, že mnohí, i vážne sa tváriaci čitatelia sa zaštiťujú a upokojujú myšlienkou vnútornej "sebarealizácie", akéhosi očistenia a čakajú, dokonca sa tešia na vyvrcholenie očisty s úmyslom, ako sa im potom uľaví a ako radostne vykročia do "nového". Dovoľte mi svoju drsnosť v tomto smere, ale je to jed, ktorý omamuje a uspáva ich ducha!

Stojíme v súde, očista prebieha a základy budúcej zasľúbenej Ríše Pokoja a Mieru musíme predsa budovať UŽ DNES, v duchu i v hmote! Nemôžme sa uspokojovať s obrazom, že keď Očista prehrmí, my spokojne "rozhrnieme závesy na okne" a vykročíme v ústrety tomu novému. Veď je to taký istý nezmysel, ako by sme chceli tvrdiť, že v záverečnom dianí nás na určitý čas odvedú zo Zeme mimozemšťania a „naočkujú“ nás sem znova, keď bude po všetkom.

Nie, žiadne takéto a ani podobné teórie sa neopierajú o Zákony Stvorenia a tak ani nemôžu vyplývať u Vôle Pána. Jediná cesta je cesta nepredstaviteľného úsilia a nasadenia pri spoločnom úsilí na ozdravení života. Spolupráca pri riešení konkrétnych úloh, spolupráca na výstavbe základov Tisícročnej ríše je to pravé pochopenie Slova Pravdy v čine a jedine týmto smerom vedie cesta, ktorá nebude Očistou zničená.

Konkrétny a názorný príklad z nedávnej minulosti - pre tých, ktorí celkom jasne nechápu, o čo ide - Nežná revolúcia.
Aké nadšenie bolo vtedy medzi ľuďmi, koľko zdravého sa v ľuďoch zrazu objavilo a ako nadšene bola vítaná takáto zmena. Ako nepripravení však boli ľudia, ktorí boli aktérmi a súčasníkmi tohto diania. Tá nepripravenosť sa s nami tiahne až dodnes, chaos a neporiadok, ktorý z dobrého nadšenia napokon vznikol napokon zadusil každé radostné nadšenie tej doby. Chybou bolo, že vtedajším vodcom chýbal jasný plán, nevyhnutne sa opierajúci o tie najušľachtilejšie ľudské princípy. Nemáme sa z toho poučiť? Nečkáme aj dnes na dianie a pritom zabúdame, že sa naň máme pripraviť inak, ako si myslíme? A navyše, dokážeme rozlíšiť medzi Múdrosťou Božou, ktorá riadi svet a ľudskou svojvôľou?

Každé dianie zo Svetla na Zemi musí mať aj svojich vykonávateľov z "mäsa a krvi". Takýto človek, alebo ľudia z toho najvyššieho poverenia prinesú ľuďom iba prácu a pohyb najvyššieho nasadenia! Veď Slovo je predsa Živé a je v Ňom ten najvyšší pohyb. Kto z Neho naozaj čerpá, musí zákonite prejaviť okolo seba život toho najčistejšieho druhu, pohyb v najvyššom zachvievaní tela i ducha a v neposlednom rade, takto konajúceho človeka bude tento Svetlý tlak nútiť, aby dňom i nocou pracoval, zvestoval, šíril a dával všade tam, kde sú zárodky veľkej duchovnej núdze.

A navyše, nesvedčí práve vážnosť doby o tom, že nad Zemou zaznieva Nové Volanie?

Na záver ešte jedna otázka pre Vás:

„Schopnost hledání a zkoumání, která vše podrobuje pronikavým zkouškám...“ Sme si istý, každý jeden z nás, aj tieto slová máme prežité? Nie, z presvedčenia možno celkom jasne potvrdiť, že je to iba rétorický zvrat, ktorého obsah nie sme schopní naplniť...
 
Volání ze Světla probíhá neustále. Je to děj, který je věčný a tedy neměnný a nelze ho měřit pozemským časem. Skutečně povolaný ho v sobě uslyší, když plně využije dobu své přípravy ke službě a stane se schopným v sobě toto volání zaslechnout. Záleží jen na něm jak kvalitně se připraví. Jediné, co je pro něj ohraničeno pozemským časem je to, do kdy musí být připraven. Pokud promarní dobu přípravy, která je jen zdánlivě čekáním, tak nebude schopen svůj úkol splnit.

Proč bychom měli čekat na Světlem povolané vůdce? Naším jediným vůdcem je Pán. Pozemský vůdce v pravém slova smyslu je lépe řečeno pomocník, který ukazuje svým příkladem cestu vpřed (vzpomeňme např. Ismány, kteří svým příkladem vedli zdivočelé Araby v říši Isra). Podle tohoho je také možné poznat. Ovšem na každém z nás zůstává povinnost vlastní samostatnosti a neodvislosti od kohokoliv. Jediné co lidský duch potřebuje je Živé Slovo, které je jeho životním pokrmem. Bez něho nemůže vůbec existovat. Pokud se stane schopným ho vědomě přijímat, nepotřebuje ani žádného pozemského vůdce, protože se sám již dokáže správně vpravit do veškerého dění.

V dnešní době stále probíhá třídění lidstva. Základní třídění již proběhlo v době Abdrushinova života na Zemi a sice na ty, jež jsou ztraceni a na ty, kteří mohou být zachráněni. Dnes stále třídění probíhá, ale už jen v té druhé skupině.

Prožíváme dobu, kterou popsal Abdrushin v přednášce „Co dělí dnes tak mnoho lidí od Světla?“

„…Blíží se proto čas, kdy tato země po nějakou dobu musí býti přenechána vládě tmy bez přímé pomoci ze Světla, protože si to lidstvo svým chtěním tak vynutilo. Následky chtění většiny lidstva musely přivoditi tento konec. Jest to doba, kterou směl kdysi viděti Jan, doba, kdy Bůh zahaluje svou tvář. …“

Jedinou oporu v této době má člověk ve Slově. Proto i Pán napsal:

„…Nyní přišel čas, v němž se člověk na zemi musí otevřít Slovu Božímu, což je totéž jako vpravení se do stávajících, stvoření udržujících a povzbuzujících zákonů nejsvětější vůle Boží!
Není pro celé lidstvo žádné jiné cesty ani jiné pomoci! Musí poznat a vpraviti se nebo zahynout; neboť soud je zde! Žádný člověk vám nyní již v nadcházející nouzi neporadí ani nepomůže. Jedině Bůh!…“
 
Hľadajúci
Pre pána J.P.
Celkom určite Vám patrí poďakovanie za ďalší hodnotný príspevok, po prečítaní ktorého vyvstali vo mne ďalšie otázky. Napísali ste:

„Jednou nastane doba veliké pozemské výstavby, která bude vyžadovat i pozemské vedení lidí konkrétními Světlem povolanými vůdci. Pro skutečnou výstavbu se však nejprve musíme stát způsobilými a zralými. V dnešní době „velké očisty“ se máme stát ze všeho nejdříve opravdovými lidmi. Bez této podmínky nemůže žádná, skutečná výstavba nikdy začít.“


Znamenalo by to, že vo vlastnom zdokonaľovaní a duchovnom vývoji máme čakať, aby sme sa pre „skutečnou výstavbu... stali způsobilými a zralými“.

Ibaže povolaní v blízkosti Abd-ru-shina stroskotali vo svojom úsilí práve na tomto. Dianie, ktoré sa toho času malo udiať a prevaliť nad ľudstvom ako mohutná „duchovná obroda“ mali vyvolať svojím nadľudským úsilím práve povolaní. Všetko potrebné bolo zo Svetla pripravené, čakalo sa už len na povolaných, ktorí sa v zdravej duchovnej pohyblivosti mali prepracovať k svojim pozemským úlohám pri Svetlom chcených vodcovských povinnostiach. Takto stojaci povolaní by ako silné magnety strhli „na seba“ väčšinu ľudstva, ktoré bolo vtedy duchovne pripravené spoznať v Abd-ru-shinovi zasľúbeného Ducha Pravdy. Do tohto diania mali postupne zasiahnuť bytostní a tak sa malo po celej Zemi rozšíriť veľké duchovné dianie, ozdravujúce každú oblasť ľudského života.
Nestalo sa tak a mnohé dianie preto čaká na svoje naplnenie.

Lenže, ak takýto „Světlem povolaní vůdci“ dnešnej doby začnú pôsobiť, alebo nech začnú pôsobiť v ktoromkoľvek čase, keď k tomu bude pôda pripravená - ako ich bude možné spoznať? Nebude sa znova opakovať, že ľudstvo a najmä tí, ktorí seba tak radi označujú za duchovne „ostražitých“ znova zlyhajú v tom zmysle, že sa stanú hluchými pre volanie, ktoré sa bude nad Zemou ozývať?

Nebude v tom zasa ľudská pýcha a ješitnosť, ak budeme znova svedkami toho, že toto volanie nebude zachytené práve tými, ktorí boli vedení tak, aby ho počuli ako prví? Môže človek, hoci duchovne „zdatný“ určiť, či tá doba ešte len príde, alebo, čo ak je tá doba už tu?

Ďakujem Vám za odpovede. Zároveň si uvedomujem, že komunikujme na fóre, ktorého niektorí pisatelia nemusia byť zrovna naladení na takýto druh komunikácie /aj keď by možno konverzácia tohto typu mohla tomuto fóru výrazne napomôcť/. Ak by predsa len vyvolala nevôľu, ak by ste súhlasili, poslal by som Vám svoje telefónne číslo, na ktoré by ste mi mohli poslať e-mailovú adresu, kam by som Vám mohol napísať, alebo iný Váš návrh...
 
Společné působení

Nejednomu čtenáři Poselství Grálu nedává dnem i nocí pokoje pojem společného nebo jednotného působení. Po neúspěšném hledání se nakonec křečovitě přimkne k nejblíže dosažitelnému pozemskému uskupení čtenářů Poselství a snad si i nakonec myslí, že dosáhl konečně naplnění, protože přece nic jiného není momentálně k dispozici. Mnohdy aktivně, s vysokým nasazením a třeba i s osobní obětí, snaží se v rámci tohoto uskupení vykonávat nejrůznější úkoly, které dostane od příslušného vedoucího. Vykonáváním těchto dobrovolně převzatých činností vzrůstá v něm zároveň i dojem jistého zadostiučinění takzvanému společnému působení. Naplněn klidem nakonec spokojeně usíná s vědomím, že konečně našel to pravé.

Tím je v něm na dlouho, ne-li navždy umlčen hlas nabádající ho k dalšímu neúnavnému hledání skutečného obsahu pojmu společného působení, neboť jeho naplnění nespočívá ve vykonání jakési pozemské činnosti, nýbrž obsahuje i cosi duchovního, co dalece přesahuje hmotné hranice i formy. Je to jen další důkaz toho, že člověk dneška v důsledku své duchovní lenosti a zotročení svým pokřiveným rozumem dokáže z duchovních hodnot vnímat již jen některé jejich pozemské projevy. Ty pak tupě přijme za své a vytváří tak sobě i druhým dojem duchovního dění.

Schopnost hledání a zkoumání, která vše podrobuje pronikavým zkouškám, téměř vždy ztratí při vřazení se do někým nastolené pozemské formy působení, protože si myslí, že již nalezl to co dlouho hledal a tím tento pojem naplnil. Avšak pojem společného působení vychází z Boží vůle a trvalých hodnot, které nelze omezit pozemskou formou, nemá-li se částečně nebo i úplně potlačit jejich skutečný projev.

Opravdově vážně hledající se nedá spoutat pozemskou organizací nebo jakýmkoliv jiným uskupením. Jasně cítí, že vykonáním nějaké a třeba i potřebné pozemské činnosti není zdaleka naplněn účel jeho života. Vnitřní hlas mu nedává pokoje a naléhavě ho nabádá k dalšímu pohybu a neumdlévajícímu hledání odpovědí na jeho otázky.

Ať proto žádný z hledajících nezoufá, když ho někdo označí za selhávajícího, jen proto, že nedrží krok s pozemským uskupením jiných lidí, protože se ho nemůže s přesvědčením přidržet. Neúnavně ať hledá dál a s čistým srdcem přijímá a zpracovává běh každodenního života, neboť jedině v něm s pomocí Slova Poselství nalezne odpověď na každou otázku, i na otázku co je to společné působení.

Boží zákony nehodnotí člověka podle jeho členství v pozemských organizacích, spolcích, kruzích a dalších uskupení, nýbrž vidí ho jako jednotlivce s jeho vlastním vnitřním životem. Pozemskými lidmi nastolená kulisa, prostřednictví určité skupiny lidí nebo jednotlivců mezi hledajícím a Světlem je jen projevem jejich touhy po pozemské moci a chtění hledajícímu pozemsky vládnout, nikoliv však známkou skutečných duchovních pomocníků. Skutečný duchovní pomocník pomáhá nezištně! Jeho pomoc je duchovního druhu a po nikom nežádá, aby ho následoval. Jen poskytuje hledajícímu příležitost a ponechává vše ostatní na jeho svobodné vůli, neboť jedině ona dovede ho nakonec do světlých výšin.

Svobodná vůle! Kolik se o ní vedlo již sporů. A přece dál existuje nehledě na dohady lidí. Je třeba v ní konečně nalézt pravý význam, neboť bez pochopení svobodné vůle není žádného pokroku. Na jedné straně víme z Poselství Grálu, že nemůže být lidskému duchu odňata, neboť je součástí jeho druhu, na druhé straně, že u dnešních lidí se vlivem různých sklonů téměř již nedá poznat. A přece každý jasně cítí, že se v každém okamžiku může svobodně rozhodnout. Svobodně však v pravém slova smyslu neznamená jakkoliv, ale správně. Z toho jasně vyplívá, že svobodná vůle vede jen vzhůru, je-li jí poskytnut dostatečný prostor k projevu. Tuto možnost má každý člověk. Avšak za tisíciletí vývoje rozmanitým a mnohdy i temným chtěním zavěsil na sebe člověk řadu závaží, která mu ztěžují a nebo i téměř znemožňují svobodně se rozhodovat. Tím však není řečeno, že mu to vždy znemožní trvale. My, kteří jsme poznali Poselství Grálu a rozhodli se podle něj žít, jsme přece také těmi lidmi o nichž se píše v Pánově přednášce „Člověk a jeho svobodná vůle“. I my jsme kdysi jako duchovní zárodky klesali přes jednotlivém úrovně až k hrubohmotné zemi. A i my jsme se na své cestě zatížili falešným a mnohdy i temným chtěním, jehož důsledky na nás ještě dnes houževnatě lpí.

A přesto všechno jsme dokázali poznat hlas ze Světla a tím jsme se chopili příležitosti vymanit se z dřívějších omylů a duchovně stoupat. To vše je jen důsledkem našeho svobodného rozhodnutí, které i přes naše dřívější pochybení a z toho plynoucí karmické zatížení jsme byli schopni v sobě probudit. A toto svobodné rozhodnutí, tak jako každé jiné opravdové svobodné rozhodnutí je mezníkem na naší cestě ke Světlu a dalo by se i říci „schodem do nebe“. A je třeba ještě tisíce a tisíce správných rozhodnutí, aby se člověk stal tak zralým a oproštěným od falešného chtění, chce-li jednou vejít do svého domova, duchovní říše.

Svobodně, tedy správně se může člověk rozhodnout jedině sám, neovlivněn jiným člověkem. A i kdyby chtěl tento jiný člověk pro něj to nejlepší a doporučoval mu to nejsprávnější rozhodnutí, nebude z toho mít žádný duchovní prospěch, pokud by se k tomu nerozhodl sám. V mnoha případech, by se mohl rozhodnout dokonce naprosto opačně, kdyby neměl po ruce toto mínění jiného člověka, který se pouze domníval, že mu pomáhá. Rozhodne se přece vždy tak, jak to odpovídá jeho stupni vnitřní zralosti a především jeho směru skutečného chtění. Vždyť každý člověk má svůj osud i duchovní vzestup jen ve svých rukou a nikdo jiný ho nemůže přimět, aby usiloval vzhůru ke Světlu. Tato jednoduchá skutečnost, která je však těžko pochopitelná mnohým, tzv. vůdcům přece naprosto jasně ukazuje, že vnějším ovlivňováním stoupenců nedocílí se jejich duchovní kvality a po čase, jsou-li vnitřně ještě trochu živí, vymaní se z jejich vlivu, protože cítí silnou touhu sami v životě prožít a uskutečnit duchovní hodnoty. Jistě, když hrozí vážné nebezpečí a třeba i ohrožení pozemského života, který je velmi cenný, je třeba i důrazně varovat. Avšak výše řečené týká se každodeního života, rozhodnutí se kterými se denně setkáváme v maličkostech nebo i ve velkých věcech a jsme nuceni se jimi vážně zabývat. Mnohý by mohl namítnout, že se člověk může jenom domnívat o svých správných rozhodnutích, ale ve skutečnosti se může v mnohém mýlit. Doposud tomu tak i dokonce bylo a lidé v dobrém chtění rozhodovali se přesto nesprávně. Dnes však máme k dispozici Poselství Grálu, které naprosto jasně osvětluje dnešní svět a zárověň cestu ke Světlu a každý pokud chce může jí vidět a nepotřebuje k tomu nic a nikoho jiného, jen Boží Slovo, neboť Imanuel pravil:

„…Nyní přišel čas, v němž se člověk na zemi musí otevřít Slovu Božímu, což je totéž jako vpravení se do stávajících, stvoření udržujících a povzbuzujících zákonů nejsvětější vůle Boží!
Není pro celé lidstvo žádné jiné cesty ani jiné pomoci! Musí poznat a vpraviti se nebo zahynout; neboť soud je zde! Žádný člověk vám nyní již v nadcházející nouzi neporadí ani nepomůže. Jedině Bůh!…“

Svobodná vůle člověka je velká čára přes rozpočet mnohých tzv. povolaných, vedoucích kruhů a dalších mnohdy samozvaných vůdců, kteří sami sebe považují za velmi cenné a za něco více než jsou ostatní, takzvaní řadoví stoupenci Poselství Grálu, kteří podle jejich tvrzení nezbytně potřebují právě jejich vedení, jejich radu a v neposlední řadě úkol jimi určený, který vznešeně nazývají službou Grálu. Při bližším pohledu je však naprosto jasně patrné, že je tomu právě naopak. Právě tito tzv. vůdci nebo povolaní potřebují kolem sebe stoupence, kteří jim samým i ostatním lidem mají vytvořiti obraz činorodosti vůdce, kolem něhož se to jen hemží činností nebo jak to často hrdě nazývají, děním. Avšak s posledním ztraceným stoupencem ztrácí se i ono dění a veliký vůdce najednou stojí osamocen a neschopen sám cokoliv podniknout a hledá další ochotné ovečky, kteří za něj budou pomalu i pracovat, aby tato vznešená osobnost nebyla nadále zatěžována tzv. vedlejšími věcmi a mohla se věnovat „duchovnímu působení“, které však z velké části sestává z „drezůry“ vlastních stoupenců k ještě větší osobní poslušnosti a získávání nových stoupenců pro rozšíření především pozemského vlivu a nezřídka i majetku. Tento odporný způsob tzv. společného působení je jej triumfem Luciferovým, který využívá jako ochotné nástroje mnohdy i skutečně povolané, kteří stejně tak jako tzv. řadoví stoupenci podléhají stejnému zlu: duchovní lenosti a sebepřeceňování. Z pohledu prostého pracovitého člověka, který své dny vyplňuje usilovnou prací a pokorně usiluje o zkrášlení a tím pozvednutí svého okolí, plníc své každodenní povinnosti pozemského člověka a stoupence Poselství Grálu, nejeví se tito tzv. povolaní tak vznešenými a hodnotnými, vysoce stojícími a ze své výše blahosklonně shlížejícími na pobloudilé lidstvo, nýbrž vyšňořenými panáky, lenochy a škůdci. V klidu kolem nich prochází a ponechává je jejich osudu, neboť u nich nenalézá to co by mu mohlo skutečně pomoci, totiž jejich vlastní příklad vzorného pozemského života. Nesnaží se je přimět, aby slezli ze „stromu na úpatí hory“, na kterou sám usilovně a pokorně šplhá, vědom si její skutečné výše a své osobní odpovědnosti, zda se dostane na vrchol nebo sejde z pravé cesty. Takový člověk nedbá jejich varování, že nikdy nebude moci vystoupit vzhůru a nesplní svůj pozemský úkol, když je nebude následovat do jejich pouze domnělé výše a plnit úkoly, které mu osobně přidělí a očekávajíc ještě díky, neboť takovýto řadový stoupenec je přece odměněn, že ho smí vykonat pro Světlo, ve skutečnosti však pro svého vůdce.

Skutečný duchovní pomocník zná velmi dobře hodnotu svobodné vůle člověka. Nikdy ji nebude nahrazovat vlastním chtěním, nýbrž ji bude v ostatních spolulidech vždy podporovat a rozvíjet. Vždyť on má dar pomáhat a sám musí jako první děkovat za tuto milost. Samotným pomáháním teprve vyrovnává tento dar, který mu může být zase kdykoliv odejmut! Vždy bude jednat nezištně a ve svém pozemském životě bude stát jako zářící vzor, který beze slov ukazuje cestu vpřed. A takovými se musíme stát na svém stupni všichni, kteří usilujeme o duchovní vzestup. Máme stát ve svém působení, ať je jakéhokoliv druhu jako pochodně, které ukazují v temnotách této země pravou cestu. Ne však jen ve slovech nýbrž především v pozemsky uskutečněných duchovních hodnotách. Pak budeme stát ve svém díle jak to má být. Nebudeme se zaštiťovat jen slovy a některými dřívějšími dobrými skutky, ale budeme trvale ukazovat v přítomnosti pro hledající cestu vzhůru. Především v tom spočívá skutečný pojem společného působení. Máme být jednotní v duchu. V pozemském má být každému ponechána jeho cesta, neboť jedině na ní může skutečně dozrát.

Jednou nastane doba veliké pozemské výstavby, která bude vyžadovat i pozemské vedení lidí konkrétními Světlem povolanými vůdci. Pro skutečnou výstavbu se však nejprve musíme stát způsobilými a zralými. V dnešní době „velké očisty“ se máme stát ze všeho nejdříve opravdovými lidmi. Bez této podmínky nemůže žádná, skutečná výstavba nikdy začít.
 
Možná Vám další text „Společné působení“, otázku co je „Služebník Boží“ pomůže osvětlit. Pokud ne, tak můžeme odpověď dál společně hledat. K otázce „povolaného národa súčasnosti“ bylo v tomto fóru řečeno již mnoho a nerad bych rozpoutával další debatu. Ten, kdo je Světlem povolaný, v sobě volání ze Světla slyší a nemá potřebu to nějak roztrubovat do světa. To se týká i povolaného národa. Pokud tento národ uslyší volání svého Pána, tak může začít s přípravou ke svému úkolu. Může se však stát, že je neuslyší, což se v minulosti i stalo. Navíc se necítím natolik způsobilý, abych tuto otázku mohl jasně zodpovědět a to z jednoho prostého důvodu – do těchto věcí zkrátka nevidím. Myslím si, že nejlepší odpověď nám přinese život sám. My se jen musíme snažit, abychom byli připraveni případné volání slyšet. Příjemný den
 
Hľadajúci
Pre J.P.
Ako vnímate otázky: "Čo je to pravý služobník Boží?" a "Otázka povolaného národa súčasnosti?" Ďakujem