Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Moje otázka "Proč bychom měli čekat na Světlem povolané vůdce? Naším jediným vůdcem je Pán." Měla ten smysl, že žijeme v době, kdy žádná výstavba Království Božího na Zemi zatím není možná. Toto i Pán vysvětluje v přednášce „Říše tisíce let“:

„…Říše tisíce let! Vždy znovu pokoušejí se lidé, kteří chtějí vědět, podati vysvětlení o způsobu, jak bude uskutečněna tato veliká doba míru a radosti, která má nastati v této říši. Nikdy však se ještě nepodařilo přiblížiti se pravdě! Všichni šli nesprávně, protože pozemští lidé vyhradili si pro sebe v této říši příliš veliké místo a chtějí hráti zde příliš velikou roli, jako je tomu ve všem, co si lidé myslí. Mimo to nechali platit dosavadní pojmy, stavěli na nich dále, a proto musela každá z těchto staveb býti již předem považována za nesprávnou, lhostejno, jak byla vytvořena.
A pak – člověk při tom zapomněl na hlavní věc! Nepočítal s tím, že současně byla přislíbena podmínka, že před tisíciletou říší míru má se soudem všechno státi novým! To jest nutný základ nové říše. Nemůže vzniknout na dosavadní půdě! Všechno staré musí býti napřed učiněno novým!
To však neznamená, že by dosavadní staré mělo býti svěže posíleno ve stejné dosavadní formě. Naopak. Výraz „nový“ podmiňuje změnu a přeměnu starého! …“

Možné však je to, abychom se začali chovat tak, jak to Pán po nás chce. Pro to je ovšem nutné dobře znát Poselství. Pán přišel mimo jiné na Zemi i proto, aby lidstvu dal Boží Slovo, které jediné může jednotlivcům pomoci se zachránit. Jednotlivcům! Ne zástupům. A pokud tito jednotlivci budou shledání po určitém čase způsobilými vstoupit do Tisícileté říše, tak se to i stane, aby se učili jak žít podle Božích zákonů a dohnali to co ve svém vývoji za uplynulá tisíciletí zameškali a stali se takovými, jakými měli už dávno být. To je však stupeň, který je nám zatím velmi vzdálený. Dnešní stav lidstva se spíše podobá pobytu v páchnoucí bažině, kde žádná výstavba není možná. Každý se sám za sebe musí snažit dostat se z tohoto bahna ven a jako záchranné lano je mu k dispozici Slovo. Pokud se tak nestane, tak člověk nikdy nebude schopen dojít do Království Božího. Z tohoto bahna nám však žádný vůdce nepomůže. Uvrhli jsme se do něj sami a opět sami se z něj musíme dostat.

Položme si tedy otázku: Máme čas na to, abychom při své osobní záchraně z houževnatého bahna, se ještě starali o to, abychom nezmeškali příchod Světlem povolaného vůdce? Nemáme. Máme vůbec ještě nějaký čas? Nevíme. Tak s tímto časem nakládejme tak, jako by už nebyl. Čas, který nám zbývá k vlastní očistě je pro nás stejně cenný jako Boží Slovo. Jediné o co se máme starat, je to, abychom byli použitelní. Pokud se nestaneme použitelnými, tak nám nebude nic platné, že tohoto vůdce třeba jednoho dne objevíme.

Člověk, aniž by si to uvědomoval, je Slovem veden postupně stupeň za stupněm vzhůru ke Světlu. Pokud však tyto stupně chce přeskočit, tak se musí zřítit zpět. To se týká i pozemského vývoje.

„…Říše tisíce let, která jest Bohem zaslíbena a která může být vytvořena jedině samotným Bohem. Nikdy nemůže být vytvořena člověkem, i když se mnohý cítí k tomu povolán.
Ve všech takovýchto případech nastane časem selhání, poněvadž člověk, který se domnívá, že již dosáhl úspěchu, dokazuje, že byl jen člověkem, který se o to pokusil!
Toto všechno ještě prožijete. Dívejte se proto kolem sebe a buďte bdělí! Proste Boha v čisté pokoře o žhavě vytouženou pomoc. Nespoléhejte se na lidský rozum ani tehdy, bude-li vám vznešenými slovy slibovati ráj. Jedině Bohem vám může být dán a nikým jiným v celém stvoření! K němu se obraťte, neboť na vás se vyplní jeho svaté Slovo!…“ (Plamen učedníků)

Něco jiného je naše vlastní záchrana a očista a něco jiného je budování Tisícileté říše. První předchází druhému. Kdo z nás může s jistotou říci, že je zachráněn? Nikdo.

Schopnost hledání a zkoumání, která vše podrobuje pronikavým zkouškám je základní podmínkou toho, aby se Slovo skutečně člověku otevřelo. Vyjadřuje vlastní pohyb ducha, který, má-li něco přijmout, tak jedině skrze prožití. Zároveň to také ukazuje na to, zda člověka vůbec zajímá co po něm Pán chce. Spousta lidí Poselství čte, aniž do něj pronikne, právě z důvodu lenosti ducha. Obsah Slova pak nahrazuje svými vlastními představami a podle toho to dnes kolem Poselství také vypadá. Poselství je pak pro mnohé jen zajímavou knihou se spoustou informací o kterých mohou pak s přáteli debatovat. To co je v Poselství uloženo a sice Živá Síla Slova tak mnohým zůstává uzavřeno.
Pokud však člověk chce opravdu zjistit, co po něm Pán žádá, ať je to cokoliv, tak se to snaží neúnavně hledat, dokud to nenajde. Vlastní přání a představy musí při tom dát zcela stranou a pokud se neshodují s Boží vůlí, tak se jich i zbavit. Jinak se k obsahu Poselství nikdy nedostane i kdyby ho četl třeba sto let.
Příjemný den
 
Hľadajúci
Pre pána J.P.
Vážený pán J.P., ďakujem Vám znova za vyčerpávajúcu odpoveď.
V predchádzajúcom príspevku ste napísali: "Jednou nastane doba veliké pozemské výstavby, která bude vyžadovat i pozemské vedení lidí konkrétními Světlem povolanými vůdci." Vo svojom poslednom príspevku píšete: "Proč bychom měli čekat na Světlem povolané vůdce? Naším jediným vůdcem je Pán."

Mám to vnímať ako protirečenie, alebo nechápem dobre to, čo ste napísali?

Pochopiteľne, našim jediným pravým Vodcom a Vzorom je Pán. Nemá však Pán vo svojej blízkosti, ktorá je pre nás nedosiahnuteľná svojich pomocníkov, verných rytierov? Ak by v dobe splňovaní poslal takéhoto pomocníka, alebo i viac pomocníkov na Zem, mali by sme sa im ako "čitatelia" Jeho Slova otočiť chrbtom? Alebo v radosti a nadšení prijať to, s čím, s akými úlohami na Zem prišli.

Vo Svetle prebieha ten najvyšší pohyb, o akom si len ťažko dokážeme urobiť predstavu. Tento pohyb zahrňuje aj spoluprácu medzi všetkými, ktorí v takýchto úrovniach pobývajú. Z toho sa dá usúdiť, že hoci každý naplňuje Vôľu Pána v tom najvyššom a najčistejšom nasadení, zároveň však toto nasadenie, harmónia a vzájomná spolupatričnosť musí prebiehať i medzi nimi NAVZÁJOM.

Nie inak tomu má byť v príslušnom odstupnení aj na Zemi. Myslím, že by bolo pokrytecké, strnulé a zbabelé, keby sme vo svojom srdci nosili hoci ako čistý obraz o Pánovi, pritom však na druhej strane by sme neakceptovali alebo odsúvali bokom každého, kto práve s konkrétnou úlohou zo Svetla na Zem prichádza. Aj preto som Vám položil predošlé otázky, pretože by som rád poznal Váš názor /o presvedčení zatiaľ v tejto veci nemožno hovoriť/, ako bdelo a zodpovedne by sa mal zachovať hľadajúci, ktorý síce Pánove Slovo prijal, ale predsa len hrozí, že môže ustrnúť na svojej ceste tak, ako ste o tom písali vo svojich príspevkoch.

Samozrejme, skupiny, ktoré sa vytvorili okolo Slova Pravdy sú špatným príkladom toho, ako by mali ľudia s takýmto Poznaním na Zemi pôsobiť. Nie je v tom však ďalší chybný krok, aby sme vytvárali nové skupiny, hoci aj pod rúškom "tvrdej práce na sebe samom v určitej nevyhnutnej izolácii", aby sme sa nebodaj nestali korisťou autorít hociktorej z nemenovaných skupín? A navyše, je takýto pohľad na vec správny? Nie je tým znova vylievané to povestné "dieťatko" z vaničky spolu s vodou?

Napísali ste ďalej: "Máme být jednotní v duchu. V pozemském má být každému ponechána jeho cesta, neboť jedině na ní může skutečně dozrát."
Je samozrejmé, že každému má byť ponechaná slobodná vôľa, ale zároveň podaná pomocná ruka, aby sa naučil byť samostatný a plne zodpovedný sám za seba. Nedá sa to však docieliť práve spoluprácou medzi podobne zmýšľajúcimi ľuďmi? Nemá byť práve námaha v tomto smere tým naším skutočným učením sa a pri odstraňovaní našich nedostatkov?
Spomeňme na životopisy Pripravovateľov. Spolupôsobenie, kastovníctvo, jednotný rys vysokého vedenia z Výšin až po tých najposlednejších, ale prepotrebných spolupracovníkov na Zemi vystupuje do popredia z každého takéhoto splňovania na Zemi.

Myslím si, že spolupráca, "Společné púsobení" je tým najvyšším cieľom a úlohou, ktoré máme splniť. Má to byť však spolupráca, čerpajúca zo Slova a tak sa v prísnej d§slednosti opierajúca o Zákony vo Stvorení. Spolupracovať v duchu, ale bezpodmienečne aj v pozemskom smere, pretože máme vybojovať víťazstvo v hmote a nie iba na úrovni myšlienok a citov.
Často sa stretávame s tým, že mnohí, i vážne sa tváriaci čitatelia sa zaštiťujú a upokojujú myšlienkou vnútornej "sebarealizácie", akéhosi očistenia a čakajú, dokonca sa tešia na vyvrcholenie očisty s úmyslom, ako sa im potom uľaví a ako radostne vykročia do "nového". Dovoľte mi svoju drsnosť v tomto smere, ale je to jed, ktorý omamuje a uspáva ich ducha!

Stojíme v súde, očista prebieha a základy budúcej zasľúbenej Ríše Pokoja a Mieru musíme predsa budovať UŽ DNES, v duchu i v hmote! Nemôžme sa uspokojovať s obrazom, že keď Očista prehrmí, my spokojne "rozhrnieme závesy na okne" a vykročíme v ústrety tomu novému. Veď je to taký istý nezmysel, ako by sme chceli tvrdiť, že v záverečnom dianí nás na určitý čas odvedú zo Zeme mimozemšťania a „naočkujú“ nás sem znova, keď bude po všetkom.

Nie, žiadne takéto a ani podobné teórie sa neopierajú o Zákony Stvorenia a tak ani nemôžu vyplývať u Vôle Pána. Jediná cesta je cesta nepredstaviteľného úsilia a nasadenia pri spoločnom úsilí na ozdravení života. Spolupráca pri riešení konkrétnych úloh, spolupráca na výstavbe základov Tisícročnej ríše je to pravé pochopenie Slova Pravdy v čine a jedine týmto smerom vedie cesta, ktorá nebude Očistou zničená.

Konkrétny a názorný príklad z nedávnej minulosti - pre tých, ktorí celkom jasne nechápu, o čo ide - Nežná revolúcia.
Aké nadšenie bolo vtedy medzi ľuďmi, koľko zdravého sa v ľuďoch zrazu objavilo a ako nadšene bola vítaná takáto zmena. Ako nepripravení však boli ľudia, ktorí boli aktérmi a súčasníkmi tohto diania. Tá nepripravenosť sa s nami tiahne až dodnes, chaos a neporiadok, ktorý z dobrého nadšenia napokon vznikol napokon zadusil každé radostné nadšenie tej doby. Chybou bolo, že vtedajším vodcom chýbal jasný plán, nevyhnutne sa opierajúci o tie najušľachtilejšie ľudské princípy. Nemáme sa z toho poučiť? Nečkáme aj dnes na dianie a pritom zabúdame, že sa naň máme pripraviť inak, ako si myslíme? A navyše, dokážeme rozlíšiť medzi Múdrosťou Božou, ktorá riadi svet a ľudskou svojvôľou?

Každé dianie zo Svetla na Zemi musí mať aj svojich vykonávateľov z "mäsa a krvi". Takýto človek, alebo ľudia z toho najvyššieho poverenia prinesú ľuďom iba prácu a pohyb najvyššieho nasadenia! Veď Slovo je predsa Živé a je v Ňom ten najvyšší pohyb. Kto z Neho naozaj čerpá, musí zákonite prejaviť okolo seba život toho najčistejšieho druhu, pohyb v najvyššom zachvievaní tela i ducha a v neposlednom rade, takto konajúceho človeka bude tento Svetlý tlak nútiť, aby dňom i nocou pracoval, zvestoval, šíril a dával všade tam, kde sú zárodky veľkej duchovnej núdze.

A navyše, nesvedčí práve vážnosť doby o tom, že nad Zemou zaznieva Nové Volanie?

Na záver ešte jedna otázka pre Vás:

„Schopnost hledání a zkoumání, která vše podrobuje pronikavým zkouškám...“ Sme si istý, každý jeden z nás, aj tieto slová máme prežité? Nie, z presvedčenia možno celkom jasne potvrdiť, že je to iba rétorický zvrat, ktorého obsah nie sme schopní naplniť...
 
Volání ze Světla probíhá neustále. Je to děj, který je věčný a tedy neměnný a nelze ho měřit pozemským časem. Skutečně povolaný ho v sobě uslyší, když plně využije dobu své přípravy ke službě a stane se schopným v sobě toto volání zaslechnout. Záleží jen na něm jak kvalitně se připraví. Jediné, co je pro něj ohraničeno pozemským časem je to, do kdy musí být připraven. Pokud promarní dobu přípravy, která je jen zdánlivě čekáním, tak nebude schopen svůj úkol splnit.

Proč bychom měli čekat na Světlem povolané vůdce? Naším jediným vůdcem je Pán. Pozemský vůdce v pravém slova smyslu je lépe řečeno pomocník, který ukazuje svým příkladem cestu vpřed (vzpomeňme např. Ismány, kteří svým příkladem vedli zdivočelé Araby v říši Isra). Podle tohoho je také možné poznat. Ovšem na každém z nás zůstává povinnost vlastní samostatnosti a neodvislosti od kohokoliv. Jediné co lidský duch potřebuje je Živé Slovo, které je jeho životním pokrmem. Bez něho nemůže vůbec existovat. Pokud se stane schopným ho vědomě přijímat, nepotřebuje ani žádného pozemského vůdce, protože se sám již dokáže správně vpravit do veškerého dění.

V dnešní době stále probíhá třídění lidstva. Základní třídění již proběhlo v době Abdrushinova života na Zemi a sice na ty, jež jsou ztraceni a na ty, kteří mohou být zachráněni. Dnes stále třídění probíhá, ale už jen v té druhé skupině.

Prožíváme dobu, kterou popsal Abdrushin v přednášce „Co dělí dnes tak mnoho lidí od Světla?“

„…Blíží se proto čas, kdy tato země po nějakou dobu musí býti přenechána vládě tmy bez přímé pomoci ze Světla, protože si to lidstvo svým chtěním tak vynutilo. Následky chtění většiny lidstva musely přivoditi tento konec. Jest to doba, kterou směl kdysi viděti Jan, doba, kdy Bůh zahaluje svou tvář. …“

Jedinou oporu v této době má člověk ve Slově. Proto i Pán napsal:

„…Nyní přišel čas, v němž se člověk na zemi musí otevřít Slovu Božímu, což je totéž jako vpravení se do stávajících, stvoření udržujících a povzbuzujících zákonů nejsvětější vůle Boží!
Není pro celé lidstvo žádné jiné cesty ani jiné pomoci! Musí poznat a vpraviti se nebo zahynout; neboť soud je zde! Žádný člověk vám nyní již v nadcházející nouzi neporadí ani nepomůže. Jedině Bůh!…“
 
Hľadajúci
Pre pána J.P.
Celkom určite Vám patrí poďakovanie za ďalší hodnotný príspevok, po prečítaní ktorého vyvstali vo mne ďalšie otázky. Napísali ste:

„Jednou nastane doba veliké pozemské výstavby, která bude vyžadovat i pozemské vedení lidí konkrétními Světlem povolanými vůdci. Pro skutečnou výstavbu se však nejprve musíme stát způsobilými a zralými. V dnešní době „velké očisty“ se máme stát ze všeho nejdříve opravdovými lidmi. Bez této podmínky nemůže žádná, skutečná výstavba nikdy začít.“


Znamenalo by to, že vo vlastnom zdokonaľovaní a duchovnom vývoji máme čakať, aby sme sa pre „skutečnou výstavbu... stali způsobilými a zralými“.

Ibaže povolaní v blízkosti Abd-ru-shina stroskotali vo svojom úsilí práve na tomto. Dianie, ktoré sa toho času malo udiať a prevaliť nad ľudstvom ako mohutná „duchovná obroda“ mali vyvolať svojím nadľudským úsilím práve povolaní. Všetko potrebné bolo zo Svetla pripravené, čakalo sa už len na povolaných, ktorí sa v zdravej duchovnej pohyblivosti mali prepracovať k svojim pozemským úlohám pri Svetlom chcených vodcovských povinnostiach. Takto stojaci povolaní by ako silné magnety strhli „na seba“ väčšinu ľudstva, ktoré bolo vtedy duchovne pripravené spoznať v Abd-ru-shinovi zasľúbeného Ducha Pravdy. Do tohto diania mali postupne zasiahnuť bytostní a tak sa malo po celej Zemi rozšíriť veľké duchovné dianie, ozdravujúce každú oblasť ľudského života.
Nestalo sa tak a mnohé dianie preto čaká na svoje naplnenie.

Lenže, ak takýto „Světlem povolaní vůdci“ dnešnej doby začnú pôsobiť, alebo nech začnú pôsobiť v ktoromkoľvek čase, keď k tomu bude pôda pripravená - ako ich bude možné spoznať? Nebude sa znova opakovať, že ľudstvo a najmä tí, ktorí seba tak radi označujú za duchovne „ostražitých“ znova zlyhajú v tom zmysle, že sa stanú hluchými pre volanie, ktoré sa bude nad Zemou ozývať?

Nebude v tom zasa ľudská pýcha a ješitnosť, ak budeme znova svedkami toho, že toto volanie nebude zachytené práve tými, ktorí boli vedení tak, aby ho počuli ako prví? Môže človek, hoci duchovne „zdatný“ určiť, či tá doba ešte len príde, alebo, čo ak je tá doba už tu?

Ďakujem Vám za odpovede. Zároveň si uvedomujem, že komunikujme na fóre, ktorého niektorí pisatelia nemusia byť zrovna naladení na takýto druh komunikácie /aj keď by možno konverzácia tohto typu mohla tomuto fóru výrazne napomôcť/. Ak by predsa len vyvolala nevôľu, ak by ste súhlasili, poslal by som Vám svoje telefónne číslo, na ktoré by ste mi mohli poslať e-mailovú adresu, kam by som Vám mohol napísať, alebo iný Váš návrh...
 
Společné působení

Nejednomu čtenáři Poselství Grálu nedává dnem i nocí pokoje pojem společného nebo jednotného působení. Po neúspěšném hledání se nakonec křečovitě přimkne k nejblíže dosažitelnému pozemskému uskupení čtenářů Poselství a snad si i nakonec myslí, že dosáhl konečně naplnění, protože přece nic jiného není momentálně k dispozici. Mnohdy aktivně, s vysokým nasazením a třeba i s osobní obětí, snaží se v rámci tohoto uskupení vykonávat nejrůznější úkoly, které dostane od příslušného vedoucího. Vykonáváním těchto dobrovolně převzatých činností vzrůstá v něm zároveň i dojem jistého zadostiučinění takzvanému společnému působení. Naplněn klidem nakonec spokojeně usíná s vědomím, že konečně našel to pravé.

Tím je v něm na dlouho, ne-li navždy umlčen hlas nabádající ho k dalšímu neúnavnému hledání skutečného obsahu pojmu společného působení, neboť jeho naplnění nespočívá ve vykonání jakési pozemské činnosti, nýbrž obsahuje i cosi duchovního, co dalece přesahuje hmotné hranice i formy. Je to jen další důkaz toho, že člověk dneška v důsledku své duchovní lenosti a zotročení svým pokřiveným rozumem dokáže z duchovních hodnot vnímat již jen některé jejich pozemské projevy. Ty pak tupě přijme za své a vytváří tak sobě i druhým dojem duchovního dění.

Schopnost hledání a zkoumání, která vše podrobuje pronikavým zkouškám, téměř vždy ztratí při vřazení se do někým nastolené pozemské formy působení, protože si myslí, že již nalezl to co dlouho hledal a tím tento pojem naplnil. Avšak pojem společného působení vychází z Boží vůle a trvalých hodnot, které nelze omezit pozemskou formou, nemá-li se částečně nebo i úplně potlačit jejich skutečný projev.

Opravdově vážně hledající se nedá spoutat pozemskou organizací nebo jakýmkoliv jiným uskupením. Jasně cítí, že vykonáním nějaké a třeba i potřebné pozemské činnosti není zdaleka naplněn účel jeho života. Vnitřní hlas mu nedává pokoje a naléhavě ho nabádá k dalšímu pohybu a neumdlévajícímu hledání odpovědí na jeho otázky.

Ať proto žádný z hledajících nezoufá, když ho někdo označí za selhávajícího, jen proto, že nedrží krok s pozemským uskupením jiných lidí, protože se ho nemůže s přesvědčením přidržet. Neúnavně ať hledá dál a s čistým srdcem přijímá a zpracovává běh každodenního života, neboť jedině v něm s pomocí Slova Poselství nalezne odpověď na každou otázku, i na otázku co je to společné působení.

Boží zákony nehodnotí člověka podle jeho členství v pozemských organizacích, spolcích, kruzích a dalších uskupení, nýbrž vidí ho jako jednotlivce s jeho vlastním vnitřním životem. Pozemskými lidmi nastolená kulisa, prostřednictví určité skupiny lidí nebo jednotlivců mezi hledajícím a Světlem je jen projevem jejich touhy po pozemské moci a chtění hledajícímu pozemsky vládnout, nikoliv však známkou skutečných duchovních pomocníků. Skutečný duchovní pomocník pomáhá nezištně! Jeho pomoc je duchovního druhu a po nikom nežádá, aby ho následoval. Jen poskytuje hledajícímu příležitost a ponechává vše ostatní na jeho svobodné vůli, neboť jedině ona dovede ho nakonec do světlých výšin.

Svobodná vůle! Kolik se o ní vedlo již sporů. A přece dál existuje nehledě na dohady lidí. Je třeba v ní konečně nalézt pravý význam, neboť bez pochopení svobodné vůle není žádného pokroku. Na jedné straně víme z Poselství Grálu, že nemůže být lidskému duchu odňata, neboť je součástí jeho druhu, na druhé straně, že u dnešních lidí se vlivem různých sklonů téměř již nedá poznat. A přece každý jasně cítí, že se v každém okamžiku může svobodně rozhodnout. Svobodně však v pravém slova smyslu neznamená jakkoliv, ale správně. Z toho jasně vyplívá, že svobodná vůle vede jen vzhůru, je-li jí poskytnut dostatečný prostor k projevu. Tuto možnost má každý člověk. Avšak za tisíciletí vývoje rozmanitým a mnohdy i temným chtěním zavěsil na sebe člověk řadu závaží, která mu ztěžují a nebo i téměř znemožňují svobodně se rozhodovat. Tím však není řečeno, že mu to vždy znemožní trvale. My, kteří jsme poznali Poselství Grálu a rozhodli se podle něj žít, jsme přece také těmi lidmi o nichž se píše v Pánově přednášce „Člověk a jeho svobodná vůle“. I my jsme kdysi jako duchovní zárodky klesali přes jednotlivém úrovně až k hrubohmotné zemi. A i my jsme se na své cestě zatížili falešným a mnohdy i temným chtěním, jehož důsledky na nás ještě dnes houževnatě lpí.

A přesto všechno jsme dokázali poznat hlas ze Světla a tím jsme se chopili příležitosti vymanit se z dřívějších omylů a duchovně stoupat. To vše je jen důsledkem našeho svobodného rozhodnutí, které i přes naše dřívější pochybení a z toho plynoucí karmické zatížení jsme byli schopni v sobě probudit. A toto svobodné rozhodnutí, tak jako každé jiné opravdové svobodné rozhodnutí je mezníkem na naší cestě ke Světlu a dalo by se i říci „schodem do nebe“. A je třeba ještě tisíce a tisíce správných rozhodnutí, aby se člověk stal tak zralým a oproštěným od falešného chtění, chce-li jednou vejít do svého domova, duchovní říše.

Svobodně, tedy správně se může člověk rozhodnout jedině sám, neovlivněn jiným člověkem. A i kdyby chtěl tento jiný člověk pro něj to nejlepší a doporučoval mu to nejsprávnější rozhodnutí, nebude z toho mít žádný duchovní prospěch, pokud by se k tomu nerozhodl sám. V mnoha případech, by se mohl rozhodnout dokonce naprosto opačně, kdyby neměl po ruce toto mínění jiného člověka, který se pouze domníval, že mu pomáhá. Rozhodne se přece vždy tak, jak to odpovídá jeho stupni vnitřní zralosti a především jeho směru skutečného chtění. Vždyť každý člověk má svůj osud i duchovní vzestup jen ve svých rukou a nikdo jiný ho nemůže přimět, aby usiloval vzhůru ke Světlu. Tato jednoduchá skutečnost, která je však těžko pochopitelná mnohým, tzv. vůdcům přece naprosto jasně ukazuje, že vnějším ovlivňováním stoupenců nedocílí se jejich duchovní kvality a po čase, jsou-li vnitřně ještě trochu živí, vymaní se z jejich vlivu, protože cítí silnou touhu sami v životě prožít a uskutečnit duchovní hodnoty. Jistě, když hrozí vážné nebezpečí a třeba i ohrožení pozemského života, který je velmi cenný, je třeba i důrazně varovat. Avšak výše řečené týká se každodeního života, rozhodnutí se kterými se denně setkáváme v maličkostech nebo i ve velkých věcech a jsme nuceni se jimi vážně zabývat. Mnohý by mohl namítnout, že se člověk může jenom domnívat o svých správných rozhodnutích, ale ve skutečnosti se může v mnohém mýlit. Doposud tomu tak i dokonce bylo a lidé v dobrém chtění rozhodovali se přesto nesprávně. Dnes však máme k dispozici Poselství Grálu, které naprosto jasně osvětluje dnešní svět a zárověň cestu ke Světlu a každý pokud chce může jí vidět a nepotřebuje k tomu nic a nikoho jiného, jen Boží Slovo, neboť Imanuel pravil:

„…Nyní přišel čas, v němž se člověk na zemi musí otevřít Slovu Božímu, což je totéž jako vpravení se do stávajících, stvoření udržujících a povzbuzujících zákonů nejsvětější vůle Boží!
Není pro celé lidstvo žádné jiné cesty ani jiné pomoci! Musí poznat a vpraviti se nebo zahynout; neboť soud je zde! Žádný člověk vám nyní již v nadcházející nouzi neporadí ani nepomůže. Jedině Bůh!…“

Svobodná vůle člověka je velká čára přes rozpočet mnohých tzv. povolaných, vedoucích kruhů a dalších mnohdy samozvaných vůdců, kteří sami sebe považují za velmi cenné a za něco více než jsou ostatní, takzvaní řadoví stoupenci Poselství Grálu, kteří podle jejich tvrzení nezbytně potřebují právě jejich vedení, jejich radu a v neposlední řadě úkol jimi určený, který vznešeně nazývají službou Grálu. Při bližším pohledu je však naprosto jasně patrné, že je tomu právě naopak. Právě tito tzv. vůdci nebo povolaní potřebují kolem sebe stoupence, kteří jim samým i ostatním lidem mají vytvořiti obraz činorodosti vůdce, kolem něhož se to jen hemží činností nebo jak to často hrdě nazývají, děním. Avšak s posledním ztraceným stoupencem ztrácí se i ono dění a veliký vůdce najednou stojí osamocen a neschopen sám cokoliv podniknout a hledá další ochotné ovečky, kteří za něj budou pomalu i pracovat, aby tato vznešená osobnost nebyla nadále zatěžována tzv. vedlejšími věcmi a mohla se věnovat „duchovnímu působení“, které však z velké části sestává z „drezůry“ vlastních stoupenců k ještě větší osobní poslušnosti a získávání nových stoupenců pro rozšíření především pozemského vlivu a nezřídka i majetku. Tento odporný způsob tzv. společného působení je jej triumfem Luciferovým, který využívá jako ochotné nástroje mnohdy i skutečně povolané, kteří stejně tak jako tzv. řadoví stoupenci podléhají stejnému zlu: duchovní lenosti a sebepřeceňování. Z pohledu prostého pracovitého člověka, který své dny vyplňuje usilovnou prací a pokorně usiluje o zkrášlení a tím pozvednutí svého okolí, plníc své každodenní povinnosti pozemského člověka a stoupence Poselství Grálu, nejeví se tito tzv. povolaní tak vznešenými a hodnotnými, vysoce stojícími a ze své výše blahosklonně shlížejícími na pobloudilé lidstvo, nýbrž vyšňořenými panáky, lenochy a škůdci. V klidu kolem nich prochází a ponechává je jejich osudu, neboť u nich nenalézá to co by mu mohlo skutečně pomoci, totiž jejich vlastní příklad vzorného pozemského života. Nesnaží se je přimět, aby slezli ze „stromu na úpatí hory“, na kterou sám usilovně a pokorně šplhá, vědom si její skutečné výše a své osobní odpovědnosti, zda se dostane na vrchol nebo sejde z pravé cesty. Takový člověk nedbá jejich varování, že nikdy nebude moci vystoupit vzhůru a nesplní svůj pozemský úkol, když je nebude následovat do jejich pouze domnělé výše a plnit úkoly, které mu osobně přidělí a očekávajíc ještě díky, neboť takovýto řadový stoupenec je přece odměněn, že ho smí vykonat pro Světlo, ve skutečnosti však pro svého vůdce.

Skutečný duchovní pomocník zná velmi dobře hodnotu svobodné vůle člověka. Nikdy ji nebude nahrazovat vlastním chtěním, nýbrž ji bude v ostatních spolulidech vždy podporovat a rozvíjet. Vždyť on má dar pomáhat a sám musí jako první děkovat za tuto milost. Samotným pomáháním teprve vyrovnává tento dar, který mu může být zase kdykoliv odejmut! Vždy bude jednat nezištně a ve svém pozemském životě bude stát jako zářící vzor, který beze slov ukazuje cestu vpřed. A takovými se musíme stát na svém stupni všichni, kteří usilujeme o duchovní vzestup. Máme stát ve svém působení, ať je jakéhokoliv druhu jako pochodně, které ukazují v temnotách této země pravou cestu. Ne však jen ve slovech nýbrž především v pozemsky uskutečněných duchovních hodnotách. Pak budeme stát ve svém díle jak to má být. Nebudeme se zaštiťovat jen slovy a některými dřívějšími dobrými skutky, ale budeme trvale ukazovat v přítomnosti pro hledající cestu vzhůru. Především v tom spočívá skutečný pojem společného působení. Máme být jednotní v duchu. V pozemském má být každému ponechána jeho cesta, neboť jedině na ní může skutečně dozrát.

Jednou nastane doba veliké pozemské výstavby, která bude vyžadovat i pozemské vedení lidí konkrétními Světlem povolanými vůdci. Pro skutečnou výstavbu se však nejprve musíme stát způsobilými a zralými. V dnešní době „velké očisty“ se máme stát ze všeho nejdříve opravdovými lidmi. Bez této podmínky nemůže žádná, skutečná výstavba nikdy začít.
 
Možná Vám další text „Společné působení“, otázku co je „Služebník Boží“ pomůže osvětlit. Pokud ne, tak můžeme odpověď dál společně hledat. K otázce „povolaného národa súčasnosti“ bylo v tomto fóru řečeno již mnoho a nerad bych rozpoutával další debatu. Ten, kdo je Světlem povolaný, v sobě volání ze Světla slyší a nemá potřebu to nějak roztrubovat do světa. To se týká i povolaného národa. Pokud tento národ uslyší volání svého Pána, tak může začít s přípravou ke svému úkolu. Může se však stát, že je neuslyší, což se v minulosti i stalo. Navíc se necítím natolik způsobilý, abych tuto otázku mohl jasně zodpovědět a to z jednoho prostého důvodu – do těchto věcí zkrátka nevidím. Myslím si, že nejlepší odpověď nám přinese život sám. My se jen musíme snažit, abychom byli připraveni případné volání slyšet. Příjemný den
 
Hľadajúci
Pre J.P.
Ako vnímate otázky: "Čo je to pravý služobník Boží?" a "Otázka povolaného národa súčasnosti?" Ďakujem
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka na dnešný deň.,,Len ostražité ryby nezapletú sa do sieti, ktoré sú rozhodené, hoci návnada je v nich veľmi lákavá. " Ján Anton Sloboda.

 
Ještě dovětek: Boj Světla s temnem probíhá v nitru každého člověka. Ne někde okolo, ale v nás. Vybojujme to! Každý sám za sebe a tím pádem za celý svět!
 
Konkrétní činy?
Vše musí vycházet z našeho ducha. Co je nám platné, že navenek vypadáme dobře, spořádaně, máme upravené nebo dokonce luxusně zařízené domovy, když naše nitro není čisté? Na druhou stranu Světlo po nás nechce, abychom žili v chudobě a rozdávali svůj majetek. Naše činy mají být především činy našeho ducha, tedy to co správně přijmeme ze Slova, tak máme i vlastním vyzařováním předat i dál. Jestliže nás zasáhne paprsek Slova, tak se to na nás nějak projeví i navenek. S tím samozřejmě musí spolupracovat i naše chtění a nesmí stavět síle Slova do cesty žádné překážky. Jediné co je naším úkolem je to, abychom lidem, kteří hledají, ukazovali cestu, vzorným příkladem, pozemského života.
Působení Slova se nedá zastavit, jako vodopád se rozlévá tam, kde je pro něj cesta. Překážky, které dočasně působí nemohou odolat jeho síle, budou zlomeny a odplaveny.
Mnozí lidé se domnívají, že pro Světlo musí vykonat něco mimořádného, co ostatní uvidí a uznají jako něco hodnotného. Tento postoj však pramení z lidské ješitnosti. Jediné co po nás Pán chce, je to, abychom se stali opravdovými, bohumilými lidmi, kteří budou jednou moci vstoupit do svého duchovního domova. Jedině pojem "opravdového člověka" se vším co obsahuje, nám muže pomoci naplnit to co nás "vynese" do duchovní říše. Pokud si čtenář Poselství Grálu neosvojí vlastnosti jako: skromnost, pokora k Bohu, láska k bližnímu, tak četl Poselství zbytečně.
Praxe, která nemůže být vnímána jen pozemsky má být "jen" cestou pro vyzařování Živého Slova. Formy se liší v tisících formách a každý člověk musí najít tu "košili", která je pro něj bližší než "kabát". V tom si každý musí pomoci sám. Na co by jinak měl své schopnosti, které jsou pro každého člověka jedinečné?
Příjemný večer.
 
Hľadajúci
Pre J.P.
Aj druhý článok "Milujte se navzájem!" svojím obsahom nezaostal za tým prvým. Slová príspevku vychádzajú z pevnej pôdy vlastných prežití, ovocím ktorých je pravé a rýdze presvedčenie.

Duchovná strenulosť sa prevalila nad ľudstvom a prepadli jej aj stúpenci Posolstva Grálu. Možno povedať, že v zástupoch.

Ako by mali vyzerať konkrétne činy služobníkov Božích pri budovaní Božieho Kráľovstva ne Zemi?
Nemalo by zostať iba pri slovách.
Ako by mal v praxi, na verejnosti pôsobiť poctivý hľadajúci, alebo dokonca pravý Boží služobník?

Ďakujem za odpopveď.
 
Ještě bych chtěl pro úplnost doplnit, aby nedošlo k omylům, že texty označené „… ….“ a " " jsou citace z Poselství Grálu a nebo slova Ježíše citované ze životopisů sepsaných v 30. letech, kdy žil na zemi Abdrushin.
 
Původně jsem chtěl tento příspěvek vložit až koncem týdne, ale p. Hľadajúci mě v tomto chtění předběhl :-)

Přeji hezké odpoledne
 
Milujte se navzájem!
„…Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.…“

Odkaz, který Ježíš svým ůčedníkům těmito slovy zanechal, měl sloužit jako mocné pouto služebníků Světla a zároveň světelná hradba, která vítězně odrazí vše temné a s naprostou převahou dobra bude široce rozlévat své požehnání celému světu. Láska měla být onou zázračnou mocí, kterou mělo vše temné zajít, aby na Zemi zavládlo jen Světlo, vůle Boží. Ježíš často zdůrazňoval moc a sílu lásky. Dobře věděl, že jedině láska může vytrhnout zbloudilé lidské duchy z dusivého sevření temna. Vždyť láska byla smyslem a zároveň živou náplní každé Jeho věty. Ježíš lásku hlásal a žil. Svým bytím na Zemi lidem ukázal živoucí příklad láskou naplněného konání. Tím zároveň přinesl tehdejšímu lidstvu vysoký požadavek Světla pro chápání opravdové lásky – „...,tak jako já jsem miloval vás “.

Lidstvo, aniž proniklo do slov Syna Božího, nepochopilo jejich skutečný smysl a na svém nízkém stupni do nich vložilo svá vlastní přání a očekávání. Pojem Živé Lásky, která je vždy jádrem každého Božího Poselství znetvořilo podle svého temného způsobu až k nepochopitelným formám zlého chtění temného středověku, které jako jedovaté plody Luciferova působení zcela otrávilo od základu celé působení duchovních autorit. ––

Poselství Syna Člověka opět vnáší do všeho Světlo. Milujte se navzájem! Zvonivý jas Světla zachvívá se v těchto slovech. Síla a čistota z nich proudící okamžitě trhají doposud pevná pouta a nitro člověka je naplněno vroucím jásotem. Děkovná modlitba tryskající z náhlého poznání všemoci lásky letí vysoko vzhůru, ke stupňům Božího trůnu. Zdi jsou rozbořeny, propasti mezi bližními překlenuty zářivýmy mosty přátelsky podané pomocné ruky. Zhluboka se pojednou může člověk nadechnout něčeho doposud neznámého, nového. Zároveň však mocně vzrůstá duchovní bdělost a jako jasná zářivá čepel skvoucího meče přesvědčení varovně se napřimuje proti všemu temnému. Čistota, která vždy obklopuje pravou lásku nikdy nepřipustí její zkalení, chladně a bezohledně odrazí vše temné.

Ježíšovo přikázání, „Milujte se navzájem!“, má se stát nedílnou součástí veškerého působení služebníků Světla. Jedině láska vede vzhůru a může trvale sjednotit ke Světlu usilující. Z Boží Lásky vzniklo celé Stvoření se vším co obsahuje. A proto jedině v lásce nalezne človek vše, co pro svůj vzestup potřebuje.

„…Je to největší vítěz, který jest a který jest schopen přemoci vše….“
*
„…Tato pomoc je zde pro všechny. Nečiní žádného rozdílu ani ve stáří, ani v pohlaví, u chudého ani bohatého, u vznešeného nebo nízkého. Proto je také láska největším darem Božím. Kdo to pochopil, je jist záchranou z každé tísně a z každé hlubiny! Láskou se osvobozuje a získává si opět nejrychleji a nejsnáze nezkalenou svobodnou vůli, která ho nese vzhůru.
Kdyby i ležel v hlubinách, které ho nutně přivádějí k zoufalství, láska jest schopna mocí bouře vytrhnouti ho ke Světlu, k Bohu, který sám je Láska. Jakmile se v člověku z nějakého podnětu probudí čistá láska, má také bezprostřední spojení s Bohem, zdrojem veškeré lásky a tím získává i nejsilnější pomoc. Ale „Kdyby člověk všechno získal, lásky pak by neměl, učiněn jest kovem zvučícím a zvoncem znějícím, “ tedy bez tepla, bez života ... nic!
Zahoří-li však k některému ze svých bližních pravou láskou, která se jen snaží, aby milovanému člověku přinášela radost a jas, aby ho nestrhovala dolů nesmyslnou žádostí, nýbrž povznášela ho v ochraně, tedy mu slouží, aniž je si vědom vlastní služby. Stává se tím spíše nesobeckým dárcem. A tato služba ho osvobozuje!…“

Milovat svého bližního však dnešní člověk již nedovede. Příliš hluboko klesl a zasypal v sobě to nejcenější, čím měl přece sloužit svému Bohu – čisté cítění. Pokud se přece jen o to snaží, tak buď propadne změkčilosti nebo svým přáním a očekáváním, ne-li dokonce žádostem, ale ve všech těchto případech však svým požadavkům.

Pohleďme na propasti a hradby, jejichž důsledkem je naprosté roztříštění, které se mezi všemi lidmi neustále zvětšuje. Je známkou hlubokého pádu lidstva, po němž následuje rozklad. Zastavit tento pád však člověk sám již není schopen. Proto z nepochopitelné Boží Lásky přichází pomoc pro lidstvo ještě jednou ve Slově Poselství Grálu. Lidstvo v sobě má znovu probudit schopnost čistého cítění a nastoupit tak cestu vedoucí vzhůru ke Světlu, čehož důsledkem je sjednocení nebo sloučení.

„…Sloučení! Nepřecházej přes to lehce, ale snaž se zahloubati do tohoto pojmu a uvědom si, že zralosti a dokonalosti se dosáhne jen sloučením. Tato zástava spočívá v celém stvoření jako poklad, který chce býti nalezen a vyzvednut! Je těsně spojena se zákonem, že jen dáváním možno také přijímat! Čeho je nutně zapotřebí ke správnému pochopení těchto vět? K jejich prožití? – Lásky! A proto jest v tajích velikého bytí láska jako nejvyšší síla , jako neomezená moc!…“

Pravá láska nezná nic jiného než dávání, ona je ve své podstatě jen dávání. Celé stvoření je veliký akt dávání, kdy Stvořitel skrze své zákony láskyplně vede lidské duchy do říše Světla, kterou jim daroval jako jejich věčný domov. A proto člověk, který v sobě probudil čistou lásku, může také přijímat tuto Boží milost – být láskyplně veden ke Světlu. A tak i on se stává dárcem, neboť jeho duchovním vzestupem dostává se požehnání ostatním tvorům, čímž slouží celému stvoření a sám tak může přijímat stále vyšší a vzácnější dary. Tento koloběh Boží Lásky jest věčný, neboť byl určen samotným Bohem jako trvalá cesta ke stále vyššímu vývoji.

Člověku, který to pochopil, který v sobě prožil opravdovou lásku, musí se stát dávání základem celého jeho konání. V opravdovém dávání se pak člověk povznese do netušené výše a pro druhého přináší jakoukoliv oběť, jenž mu přinese prospěch. V dávání nakonec přináší sám sebe, nehledíc při tom na chyby druhého, nýbrž snaží se v sobě odstranil všechny překážky, aby mohl dávat stále více a čistěji. Nesobeckým přístupem, oproštěn od vlastních přání se sjednocuje se všemi, kteří usilují ke Světlu stejně jako on. Je si vědom, že i druhý potřebuje k vývoji čas, tak jako on sám a chápe možnost nebo i nutnost dočasně jiných, někdy i postraních cest, které jeho bližního přece nakonec přivedou na cestu správnou. S láskou tak současně získává i moudrost.

Proč tedy ti, co poznali Slovo Pravdy, jsou nejednotní ve svých postojích? Je jim třeba jen prožití opravdové lásky, která je vytrhne a osvobodí od jejich nezdravých, rozdílných přání a očekávání. V lásce budou schopni opravdově přijímat Boží milost – Svaté Slovo v Jeho pravém smyslu, jehož jádrem je Boží láska.

K prožití opravdové lásky je však člověku třeba naprosté přeměny celé jeho bytosti. Člověk sám již pravé lásky nezná. Stále větší strnulost činí ho neschopným volně a svobodně projevit čisté city, které pravou lásku vždy doprovázejí. Sám ze sebe, bez vnějšího podnětu nedokáže nalézt k ní cestu. Avšak ani zde není ponechán bez pomoci. S příchodem Poselství Grálu bylo zároveň zjeveno skutečné dění z doby putování Syna Božího Ježíše, který kdysi pravil svým učedníkům:

„Přišel jsem k vám z Věčné Lásky. Co vy lidé nazýváte láskou, není ani zdaleka obrazem toho co jako Láska žije nahoře ve Světle. Část této Lásky chtěl jsem přinést na tuto ztemnělou Zemi. Hledejte ji v mých skutcích a v mých slovech, abyste poznali, co pravá Láska jest.
A vytušíte-li alespoň záblesk toho, snažte se ze všech sil, abyste tuto Lásku ve vás probudili k životu. Láska musí proudit veškerým vaším konáním, vaším mluvením i myšlením jako svatý očišťující plamen, který všechno nízké usmrcuje a odplavuje. Milujte se vzájemně silnou zmužilou láskou.
Není to láska, odklízíte-li si vzájemně kameny z cesty, hovoříte-li sladkými slovy, které vaše duše při tom necítí. Pravá láska vidí chyby druhého a pomáhá mu je překonat.“ ––
Úkolem všech služebníků Světla je „…vybudovat v sobě Slovo v pevný hrad, čistý chrám Boží…“. A Slovo je neoddělitelné od Boží Lásky, neboť Slovo přišlo z Boha, který je sám Láska.
Slova „Milujte se navzájem“ mají se stát živým svědectvím služebníků Světla o nezměrné a nepochopitelné Lásce Boží a tím živým a zářivým mostem pro vážně hledající, kteří z hloubi duše touží po Světle. Služebníkům samotným se v jejich lásce ke Světlu Slovo otevře jako bezedná pokladnice, ze které budou moci sami přebohatě čerpat a dávat prosícím. A naplní se slova Imanuele:

„…Dávejte konečně nyní dále hledajícím z toho, co já jsem vám vždy bohatě dával! Aby se to prouděním stalo schopným nastoupit nutný koloběh, který se jako lavina povalí dušemi a světy!…“
 
Ak by to tu nemalo patriť, tak by to tu ani pisateľ nedával.

A tie Vaše otázky len svedčia o tom, že asi ste vôbec nečítal Posolstvo Grálu, keď sa potrebujete na to pýtať hľadajúci, ktorý asi nehľadá.

Hľadajúci
Pre pána J.P.
Článok "Prožívání Slova" je svojím obsahom tak hodnotný, že snáď na toto fórum ani nepatrí. Jeho pisateľ vystihol podstatu problému v kruhoch čitateľov Posolstva Grálu veľmi vecným spôsobom. A nielen to. Takto prežívať Slovo dokáže iba človek, ktorý z tohto Diela skutočne čerpá hodnoty pre seba i svojich blízkych. Mohol by sa pisateľ spomínaného článku vyjadriť k tomu, čo by mal čitateľ Posolstva Grálu urobiť pre seba a svoje okolie v súvislosti s naplnením princípu pomáhajúcej Lásky? Čo požaduje doba od človeka s úprimným a vážnym chcením po zmene?
 
Re:Re: Neznámi zástanca Beneša
Svými příspěvky jsem rozhodně nechtěl vyvolat nějakou debatu ohledně událostí spojených s Benešem a Tisem. Jen jsem poukázal na jiný pohled na tyto události, aby se ostatní mohli podívat na realitu z různých pohledů. Doporučoval bych, aby si každý, kdo se touto problematikou zabývá přečetl dílo "Budování státu" od Ferdinanda Peroutky. Moje příspěvky nebyly také zaměřené proti p. Pazderovi. Jen mě mrzí jednostrannost, kterou se vyznačují lidé s nacionálním cítěním, stejným cítěním ze kterého ve 20. letech minulého století postupně vznikal v Německu, národní socialismus.
Prožívání Slova
Hluboká propast se znovu rozevřela mezi člověkem a Poselstvím ze Světla. Její hloubka je dána prázdnotou, která vznikla na místě živoucího přesvědčení o působení Boží vůle ve stvoření. Člověk se opět oddělil od skutečného dění, kdy na místo pravých pojmů postavil své představy a přání. Opět klesl do světa vytvořeného jím samým, světa jeho přání a očekávání. Tento svět, tak jako všechno vytvořené pokřiveným rozumem, bude ve dnech soudu zničeno a člověk zjeví se v celé své prázdnotě. Po celá tisíciletí pěstované jen vnější formy, kterými sobě i druhým vytvářel iluzi plnosti bytí, rozpadnou se v trosky a v nich zubožená lidská bytost poprvé po tisíciletích dojde k opravdovému prožití skutečnosti.

Sklon člověka vytvářet náboženství z vědění daného mu ze Světla, se žel nevyhnul ani Poselství Grálu. Přijaté vnější formy naplněné jen lidským chtěním, ne však silou Světla, jak tomu původně mělo být, zřetelně ukazují na církevnictví, které se opět rozrůstá kolem čistoty a nezkalenosti Božího Slova.
Roztržky, boj o moc, vzájemné obviňování se. Věcný pozorovatel musí se podivit nad nápadnou podobností konání mnohých stoupenců Poselství Grálu a jakékoliv jiné církve. Nezasvěcený člověk nenachází zde žádného rozdílu. Strašlivá vizitka, kterou se staví zeď mezi Boží Slovo a nově příchozí vážně hledající. Každý vnitřně nezatížený člověk musí tím být odrazen a s oprávněným odporem obrací své kroky v často poctivém hledání jiným směrem. Stoupenci Poselství, hluší a slepí k této skutečnosti, vedou dál své spory a netuší, že tím promarňují vlastní účel svého pozemského života. Slovo při tom leží kdesi v pozadí a vytáhne se, jen když se jedná o přiznání příslušnosti k pozemské organizaci nebo o obvyklé „rituály“. ––

Jen nakrátko zasáhlo Světlo nitro člověka při jeho setkání se Slovem. Mnohdy jásot a čistá radost ho naplnily a mocný impuls v doposud neznámé síle dodal mu odvahu k vykročení vstříc novému, které podvědomě vycítil ve Slově. Jeho kroky se však zastavily na hranici, na které by musel odložit vše dosavadní, aby mohl přijmouti nové, které má téměř na dosah ruky. S dojmem určité ztráty ohlíží se nazpět. Věcí, které si do té doby zamiloval, nechce se tak lehce vzdát. A tak většina stoupenců přešlapuje před touto hranicí, která odděluje staré od nového a netuší, že se mění ve stále se zvětšující propast. Stále více se vzdalující břeh nového nevidí, neboť jejich pohled je upřen doposud směrem ke starému.

Pomocnou ruku Slova, o které člověk ví a přece o ní nedbá, představuje si opět podle svého lidského způsobu. Tak jako většina věřících si myslí, že pouhým přiznáním se ke Slovu a Světlu zajistí si svůj vzestup. Varující hlas svého nitra snaží se ohlušit prázdnými formami domělé bohoslužby, která se pro něj stala již jen rutinou, nikoliv prožitím jeho ducha. A tak běží pozemské dny, aniž by v něm zanechaly hlubší dojmy. Zábava a rozptýlení se svými soukmenovci, čímž nahradil společné působení je tím jediným, co vybočuje z šedi dnů.

Znovu a znovu tím odmítá člověk nabízenou pomocnou ruku podanou mu ve Slově. S rozevřením propasti stáhne se však tato ruka zpět a tím pro něj skončí možnost jít vstříc novému. Hrozí mu, že bude zavržen se vším starým, pro které se sám rozhodl.

Avšak Slovo je zde a stále nabízí zcela netušenou pomoc. Netušenou, protože se zcela vymyká způsobu lidského myšlení a očekávání. Slovo přináší pomoc v požadavku! Požadavek při tom směřuje do míst, která po celá tisíciletí ležela ladem a zapomenuta: samostatnost a hybnost ducha. Samostatné myšlení, opravdové hledání a zkoumání, které vychovává z lidí uvnitř silné osobnosti.

Vnitřní osvícení poznáním tajemství života, po kterém tak mnozí hledající touží, může vzejít jen neúnavným a samostatným hledáním Pravdy. A právě opravdové hledání otevírá brány k tajemství života. Schopnost k tomu má již každý člověk v sobě. A je nezbytně nutné, aby každý sám v sobě tuto schopnost probudil. Samostatnost v tomto ohledu je pro něj životně důležitá. Jen v samostatnosti je opravdové hledání. Opravdové hledání je také jeden z hlavních klíčů, který otevírá Svaté Slovo Poselství Grálu.

„…Najde vše ,hledá-li skutečně. V tomto nutném hledání bude Poselství pro něj stále jasnější, silnější a v něm jistější. Naučí se je tím stále lépe poznávati a … prožívati! Právě tím ho nutím k tomu, aby něco učinil, co by ve své duchovní pohodlnosti, která je zčásti ještě ve všech lidech, nikdy neudělal. …“

Prožívání! Pojem, který doposud ležel a většinou stále ještě leží v lidech zasypán a nepoznán. Skutečné prožívání nemá s fantazií ani sněním nic společného. Vyskytuje se pouze v přítomnosti. Každý okamžik, který je člověkem skutečně využit, tedy prožit, skrývá pro něj poklad v poznání života. Avšak dnešní člověk téměř není schopen sám ze sebe skutečného prožívání. Duchovně oslepl a ohluchl právě v důsledku nehybnosti svého ducha. Pozorováno ze Světla, bylo lidstvo odsouzeno k věčnému zavržení, pokud část Světla samotného nesestoupí hluboko do temnot a nezastaví „…lidmi rouhavě vyvolaný pád.…“, jako důsledek duchovní lenosti, která vyústila v duchovní strnulost a nadvládu k zemi připoutaného rozumu, který zazdil duchu cestu k vlivům vyšších duchovních sil, jejichž proud mohl ho pomoci vynést vzhůru, do světlejších oblastí stvoření. Tuto cestu však mohl člověku ukázat jen ten, kdo přichází ze Světla, neboť již jen síla Jeho původu mohla prozářit temnoty a porazit je ukázáním pravé cesty lidstvu, jež bylo v jejich zajetí. A tak přišel Ježíš, Syn Boží a nyní Imanuel, Syn Člověka. Oba přinesli lidstvu Slovo, vytyčenou cestu ke Světlu, ozářenou jasným světlem Božím.

Slovo ukazuje svět v jasném světle, ve Světle Pravdy. Každý člověk má tedy příležitost, aby sám prohlédl a naučil se život skutečně prožívat.

Tak, jako kdysi Ježíš, Syn Boží pravil: „…Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne!…“, tak praví i Imanuel, Syn Člověka dnešnímu lidstvu:

„…Snažím se vás vésti tou nejlepší cestou. Ale musíte jít se mnou, pevným krokem a nesmíte stále předbíhati jako ti čtenáři, jichž povrchnost jsem vám ukazoval jako příklad.
Tak je to i s mou poslední přednáškou „Muž a žena“. Jak znám lidi, vynoří se při tom v jejich mozcích zase otázky, aniž by se namáhali najít odpověď v Poselství, anebo v samotné přednášce a jako neposlední, pozorováním spolubližních v nynějším pozemském bytí! Právě v tom najdete nejvíce, neboť pozorováno z hlediska mého Poselství, dá vám to potvrzení toho, co jsem vám vysvětlil! Ale poznamenávám, jen když to pozorujete z hlediska obsahu mého Poselství.
To podmiňuje, abyste se také správně postavili do Poselství. Dovedete-li to, pak můžete všechno, ale všechno ve svém okolí zcela přesně poznati ihned a budete tím vědoucí, budete moudří! Budete číst v pozemském bytí tak, jako se čte v nějaké knize. Tato možnost byla vám Poselstvím otevřena!
Zkuste to jen. Vaše oči budou vám rychle otevřeny a probudíte se tím! Nelitujte námahy, abyste toto nutné dosáhli!
Ne, že byste tím měli vidět jen chyby svých spolubližních, tak to není míněno, ale máte tím poznávati sám život, se všemi jeho následky a změnami a k tomu je vám mé Poselství vůdcem a vždy vůdcem zůstane v nezměnitelné věrnosti! Jen v životě, neboť životem samotným poznáte všechny hodnoty mého Poselství, ne svým chtěním věděti. A skrze Poselství můžete zase správně viděti život tak, jak je vám k užitku. I při tom všem je zvratné působení. Opravdové vědění přichází jen v prožití!
Tím způsobem budete s Poselstvím brzy za jedno. Stane se vám životem, protože se je snažíte poznati z tohoto života, neboť ono mluví k vám o životě.
Musíte hledět poznat hodnotu Poselství pozorováním života, ne v samotné knize! Musíte horlivým a pečlivým pozorováním všeho toho, co se děje ve vás a kolem vás přispívat k tomu, abyste Poselství nalezli v životě, ze kterého k vám mluví.
To je cesta pro vás. K opravdovému poznání mých slov, které vám musí přinésti užitek a vítězství nad temnotou! Tím dostane se vám zcela samočinně koruny věčného života, to jest věčné možnosti uvědomělého bytí v tomto stvoření, čímž můžete pak spolupůsobiti a šířiti požehnání ke stálému vývoji stvoření, k radosti a míru všech tvorů. …“

Cesta ke Světlu vede jen skrze prožití a pochopení působení Boží Vůle a Božích zákonů ve stvoření a tím poznání Stvořitele v Jeho díle. Boží Slovo lidstvu tuto možnost, kterou lehkomyslně zahodilo, znovu otevírá. V postupném chápání působení Božích zákonů začne člověku před jeho duchovním zrakem vyvstávat jednoduché dění, které ústí do jediného zákona, zákona Boží Lásky. Tím v něm nastane největší průlom, vedoucí k osvobození jeho ducha a naplní se tak slova Imanuele:

„… Jásavě vznese se pak váš duch do výše a s plesáním pocítí nesmírnou lásku Otcovu, která nezná žádných hranic pozemského rozumu. Konečně zvíte, že jste její částí. Chopte se jí bez námahy a úplně, spojte se s ní a získávejte tak denně, v každou hodinu novou sílu jako dar, který vám učiní vzestup ze zmatku samozřejmým!…“

V každém, byť sebenepatrnějším ději nakonec člověk nalézá pomoc. Prožívá, že je pomocemi doslova obklopen a jimi vyzbrojen, neboť i ve schopnostech, které v sobě nese spočívá nenahraditelná pomoc. V přítomnosti úplně napře své síly a nachází tak pevné stupně pro svůj vzestup, aby volně a svobodně kráčel cestou, která ho „… povede do vytoužených výšin.…“. Naplněn silou a čistou radostí v prožití Boží lásky, kterou nalézá na každém kroku, je pomocníkem celému stvoření už jen svým bytím.Ve svých schopnostech pro sebe nalézá cestu ke Světlu a pro druhé pomoc. Stává se tak pilným a moudrým správcem hřivny, Stvořitelem mu darované, při čemž jeho moudrost vzešla z poznání a pochopení života. Konečně přistupuje k vroucí motlitbě díků v poznání, že bez pomoci Božího Slova, které mu je neustále „…světlem a oporou…“, by toho nikdy nedokázal.
 
Devínsky  
Chcel by som požiadať pána J.P. ,ohľadom príspevku s názvom Prožívaní Slova (1.duben 2007 12:31:02), či by ste ho nemohol ešte raz sem vložiť aj s vnútorným členením na odstavce, lebo v tejto forme sa ťažko číta, nakoľko je záujem urobiť na tento príspevok odkaz zo záhlavia klubu.

Z rovnakých dôvodov by som potreboval k príspevku z 31.březen 2007 0:12:53, ktorý začína slovami:
„Mnohými očakávané zmeny na sa však neudejú podľa ľudskej mienky, ani podľa mnohých nesprávne pochopených proroctiev a ani podľa výkladu cirkví a biblických spisov.“
zistiť autorstvo, v prípade ak bol prevzatý, tak odkiaľ.
Ďakujem
 
Devínsky  
Albert,
žiadam Vás, aby ste zmenili „tón“ s ktorým pristupujete do diskusie. Inak som nútený vymazať celý príspevok iba kôli jednej vede v ktorej ste sa neudržali v medziach slušnosti. A predpokladám, že to si ani Vy neželáte, aby Vám príspevky končili v koši.