Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Pán Devínsky, prečo vtip?

Pán Sloboda - predviedli ste ako sa s informáciami pracovať nemá. Bol tu daný odkaz na web stránku, na ktorej sú údajne fotografie vegetácie na Marse. Prijímate to nekriticky zrejme len preto, lebo to podporuje Vaše postoje. Čo keď to je celé úplne inak? Čo keď je to podobný prípad ako údajná tvár na Marse, ktorá sa ukazuje byť ilúziou(http://www.cnn.com/2006/TECH/space/09/22/mars.face/index.html)?

Ešte by som chcel napísať niečo na tých tzv. popieračov, medzi ktorých sa celkom určite podľa Vás zaraďujem aj ja, čo je smiešne. Nemám totiž problém uznať jasné fakty a tak prijímam ako celkom možné, že na Marse sa môže nachádzať mikroskopický život, že tu kedysi bola voda v kvapalnom stave apod.

Skepsu nevnímam ako nepriateľa pravdy, ale ako snahu nájsť ju.

Na záver vyslovujem konštatovanie, že diskusia o vesmíre, ktorú som tu začal, mala zmysel. Dostal som sa k novým informáciám (napr. Neil Armstrong). Ak sa teda stretnú dvaja alebo viacerí ľudia s názormi, ktoré si protirečia, za účelom slušnej a vecnej diskusie, obohatí ich to celkom určite.
 
Viete, dosť ma zaujal ten dodatok k vete - "keď to nebolo nutné". Prečo tam asi je ? Vy to viete ?

Z predošlých príspevkov je zrejmé , že nikto neodpovedal na danú otázku, ale sa len tak tváril. Odpoveďou bolo len memorovamie iných častí diela PG s rozumovou vývrtkou na zmysel celku - ale sám Abdrushin hovoril, že KAŽDÁ veta je dôležitá a nenahraditeľná, ba o niektorých odstavcoch z jeho diela budú v budúcnosti napísané celé knihy....

Ďaľšie príspevky si dokonca dovolili tvrdiť , že v nemeckom origináli táto veta nie je .....(aká to úbohosť tvrditeľa)....

Ďalší odpovedajúci sa preniesli cez otázku a uvedenú vetu akoby jednoducho nevideli a otrepávajú o hlavu svoje odpovede ako obohratá platňa, alebo od témy jednoducho odbočia.

Toto sú prejavy pozemského rozumu, ktorý sa odmieta zoberať niečím, čo je nad jeho chápanie.
 
JAN. jan.jan@post.sk 


Príspevok, ktorý tu bol daný o 0:12:53 by sa mal podľa mňa zaradiť medzi linky na ,,Zaujímavé príspevky", aby sa zase niečo hodnotné nestratilo vo víre príspevkov nedôstojného charakteru.

Skutočne príspevok hodný k hlbokému a vážnemu zamysleniu, ktorý sa mne osobne veľmi páči. Ďakujem preto prispievateľovi.

Pekný jarný deň želám. Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 
Mars.


Tak toto ozaj vyrazí poriadne dych všetkým popieračom, tie zábery z Marsu. Čiže Mars je mŕtvou planétou, plnou kameňa a piesku? Ďakujem p. Kopernický.

Pán Michal,
mňa tiež tešilo viesť s Vami diskusiu, z môjho pohľadu už takmer nemám čo k tomu dodať.
Riziká toho spôsobu Vášho konania, teda to, ako narábate s názorom som Vám vysvetlil, Vy ste vysvetlil mne prečo to tak robíte. Hmm... vraciať sa k tomu už nemusíme.
Diskutovať okolo Adamskeho, či klamal alebo nie, či mohol prijať pravé posolstvo od Syna Človeka nechcem, lebo nie som dostatočne oboznámený s jeho osobou a zážitkami. Inak, ktorej časti hrubohmotnosti sa týkajú jeho popisy života na planétach?
Váš odkaz na obrázky z wikipédie a z nich posudzovanie Adamského beriem iba ako pokus o vtip.
Na záver Vám chcem ukázať, že existujú aj obrázky iného druhu, toto je ale z Marsu aj s komentárom:
http://www.marsanomalyresearch.com/evidence-reports/2007/115/forest-life-biodiversity-6.htm
 
Mnohými očakávané zmeny na sa však neudejú podľa ľudskej mienky, ani podľa mnohých nesprávne pochopených proroctiev a ani podľa výkladu cirkví a biblických spisov.

Nastávajúce udalosti hoci enormne silné vo svojich účinkoch, udejú sa prísne v rámci prírodných Zákonov, prameniacich z Tvorivej vôle Pána svetov. Prehĺbeným poznaním a pochopením týchto Zákonov je možné s úplnou istotou očakávať prevratné zmeny zasahujúce nielen náš národ, ale celú planétu a dokonca i rozsiahle vesmírne okolie!

Vývoj vesmíru má už od jeho zrodu jasne stanovené pravidlá, ktoré právom možno označiť ako „zámer Boží“ (v týchto slovách však nemožno hľadať náboženstvo a ani materialistické dogmy - vesmír ako i celé Stvorenie majú svoj zákonitý vývojový počiatok, ktorý vytryskol zo Zdroja všetkého života, z večného Božieho Prasvetla).

V tomto vývojovom pláne, v ktorom má svoje pevné miesto aj človek, sme dospeli k bodu, v ktorom sa prudko zmení druh kozmického žiarenia, ktorého prvé účinky sú pozorovateľné aj vedeckou komunitou súčasnosti. Úkazy, vybočujúce z normálu doterajších fyzikálnych zákonitostí na Zemi, slnku i v celej slnečnej sústave sa stávajú predmetom zvýšeného záujmu vedeckých expertov, klimatológov, predstaviteľov NASA ako i politických vládcov väčšiny krajín.

Zosilňujúce účinky tohto žiarenia sú citeľne a najviac pozorovateľné v našom vnútornom, myšlienkovom a citovom živote, čo sa zjavne prejavuje práve v našom správaní sa a v poslednom desaťročí enormne zrýchlenom životnom tempe.

Prečo je tomu tak?

Pozemská veda dosiaľ prebádala a odhalila iba tie najhrubšie výbežky hmoty. Vesmírom však prenikajú (a podobne aj človekom) oveľa jemnejšie prúdenia energií, než aké sú schopné zaznamenať tie najcitlivejšie prístroje súčasnosti.

Druh narastajúceho a zatiaľ neznámeho kozmického žiarenia má svoj pôvod vo vysokých úrovniach Stvorenia, vysoko nad hranicou hrubohmotného – viditeľného vesmíru.

Žiarenie, ktoré možno právom označiť ako žiarenie vysokého duchovného druhu neposilňuje a neobnovuje iba štruktúru hmoty, účinky bytostných síl, ale predovšetkým ľudské jadro človeka, jeho duchovnú podstatu. Deje sa tak už dnes a zjavne je v človeku posilňované všetko, čo v ňom drieme, alebo doteraz driemalo. Toto žiarenie obsahujúce vysokoúčinný neutrálny náboj duchovného druhu podporuje najmä doteraz nadobudnutú ľudskú kvalitu a charakter, ľudské myšlienky, city, schopnosti a vlohy.

Tak, ako je privádzaná elektrická energia do rôznorodých prístrojov, podobne je v súčasnosti privádzaná zvýšená sila duchovného druhu do všetkých ľudských snáh a aktivít. Pokiaľ sú tieto aktivity čisté a opierajúce sa o Zákony Stvorenia, nevyhnutne musia mať svoj základ v pravej Láske, čo sa prejavuje už spomínanou srdečnosťou a nezištným dávaním. Takéto konanie bude ešte viac posilnené vo svojom úsilí pre všeobecné dobro.

Skutočnosť je však alarmujúca! Práve preto, že v priebehu mnohých ľudských generácií sa pestovalo vinou ľudí na Zemi iba zlo a nenávisť a len kde tu niečo ušľachtilého, majú vybavujúce sa účinky tohto žiarenia veľmi neblahý, deštruktívny priebeh na ľudstve. To sa najviac prejaví v blízkej budúcnosti a vinu na tom samozrejme nemá zvýšený príliv sily, prúdiacej do tejto časti Stvorenia. Vinu a pnú zodpovednosť za všetko nesie človek v neustálom podriaďovaní sa chladnému a vypočítavému rozumu.
Nastávajúci obrat vo vesmíre bol predvídaný Tvoriacou Vôľou Stvoriteľa už od počiatku jeho vzniku. Podobne, ako sa mení na Zemi ročné obdobie, podobne, ale v oveľa väčšom meradle má aj vesmír svoje vývojové cykly a práve uprostred jedného takého sa nachádzame. Toto pôsobenie sa nedá zastaviť. Jediné, čo je v silách človeka, je vradiť sa do tohto nového diania na Zemi i vo vesmíre a spoluzachvievať sa tak so silou, ktorá je čistá a všetko čisté posilňujúca.

Táto sila posilňuje naše chcenie, naše úmysly a všetky súčasné ale aj minulé činy v ich spravodlivom rozuzlení.

Čistý a zjavne pomáhajúci druh pôsobenia sa v človeku nápadne zosilňuje. Jeho duchovná podstata sa stáva žiarivejšou vo svojom prejave a intenzite, čo má za následok, že takýto človek sa stáva srdečnejší, túži pomáhať a posilňovať všade, kde je to potrebné, prejavuje sa cnostne a charakterne. Stáva sa majákom pre ostatných, pretože jeho zjavný pomáhajúci vplyv pôsobí ako svieži závan v mŕtvolnom zápachu súčasnosti.

Posilňujúce účinky nového druhu žiarenia z vesmíru by sa tiež dali prirovnať k elektrickej energii, vháňanej napr. do vlákna žiarovky. Ak by týmto „vláknom“, alebo „vodičom“ mala byť duchovná podstata človeka, toto vlákno sa vedením nového druhu sily zákonite rozsvieti, rozžiari.

V tomto deji však funguje princíp rovnováhy – priamej úmery. Ak je človek zjavne duchovne citlivý a dobrý (dobrý pred Zákonmi Stvorenia – v úsilí pri ich rešpektovaní a dodržiavaní) a naučil sa používať pravé ľudské schopnosti, jeho duchovné jadro zosilnelo do takej miery, že jeho „kapacita“ – odolnosť voči napätiu a žhavosti je dostatočná, aby dokázala prijať enormne zvýšený príliv energie – sily. Podobne, ako by sme do 1.000W žiarovky privádzali najskôr iba 40W. Táto žiarovka by vydávala určitú minimálnu svietivosť. Ak by sme do nej ale vpustili 400, alebo 800W, vlákno by to nielen že vydržalo (pretože z povahy veci je uschopnené prijať tak silný tok energie), ale svietivosť žiarovky by bola mimoriadne silná a účinná.

Problém je ale v tom, že v súčasnosti je len málo ľudí, ktorí sa duchovne namáhajú a dospeli tak ďaleko, aby svojho ducha pripravili na prijatie tak vysokej duchovnej sily, ktorá sa v začínajúcom očistnom dianí k Zemi približuje.

Ľudská zloba a chamtivosť, tiež neresti najrozličnejšieho druhu úplne ovládli myslenie človeka a tak vo väčšine prípadov sa ľudské duchovné jadro podobá „žiarovke“, ktorej vlákno je odolné (v neschopnosti ľudského ducha na Zemi vyvíjať sa a silnieť) na prijatie menej, ako spomínaných 40W!

Čo sa stane s takým vláknom, do ktorého bude privedená desať alebo dvadsať násobná energia, netreba zvlášť opisovať.

V dejoch zásadného významu v duchovnom i pozemskom vývoji ľudstva na Zemi pritom nie je možné zlorečiť nespravodlivosťou alebo známym „nevedeli sme“. Jarná pôda sa nás tiež nepýta, či „o tom vieme alebo nevieme“, že je vhodný čas na sejbu. Ak pochopíme zákonitosti a „vysúkame si rukávy“, na konci leta alebo na jeseň zožneme úrodu.

Múdrosť Božia riadi svet, už od vekov a bolo tomu aj v prípadoch, keď sa na Zemi objavili zvestovatelia a proroci prinášajúci prehĺbené poznanie o pravých súvislostiach života, o jeho zmysle a o tom, kde má človek vo Stvorení svoj skutočný domov. A inak tomu nebolo ani pri pozemskom splňovaní Posla Pravdy – Ježiša Nazaretského, ktorý nám priniesol Svetlo Lásky priamo od Boha.

Z Jeho Posolstva sa však do dnešných dní zachovala iba náboženská tradícia bez zjavného pochopenia obsahu tohto Posolstva.

V zosilňujúcom sa žiarení z vesmíru podobným spôsobom prasknú a zhoria (zosypú sa) nielen všetky ľudské diela majúce základ v duchovnej prázdnote súčasnosti, ale spaľujúco budú zasiahnutí aj sploditelia takýchto diel!

Len sa pozrime s bdelým zrakom zodpovedne zmýšľajúceho človeka na kvalitu života, ktorého sme súčasťou a ktorý svojím často bezmyšlienkovitým správaním podporujeme. Kde sú ľudské diela, ktoré by stáli na základoch pravého človečenstva, opierajúc sa o Zákony pravého Majiteľa tejto Zeme? Kde sú politici, ekonómovia, lekári, umelci, učitelia, vedci, náboženskí predstavitelia – kde sú ľudia, jednotlivci, radoví občania, ktorí by túžbou po lepšom živote a znovuzrodení usilovali o trvalé hodnoty?

Málo, len veľmi málo takých duchovných iskierok sa v súčasnosti doslova brodí v pozemských telách tohto bahnistého močariska na Zemi, z ktorého zloba, nenávisť a podlosť majú často podobu právnych a spoločenských noriem. Títo ľudia sa cítia na Zemi zjavne ako cudzinci a v očiach prevládajúceho davu sú tiež často považovaní za podivínov. Akonáhle sa v nich však prebudí ochota pomáhať a prebúdzať aj ostatných ľudí z tohto strnulého duchovného spánku, tu sa zdvihne pokrik, odpor a nenávisť zo strán davu, pretože si niekto dovolil vyrušiť ich so súčasného zažitého pohodlia falošnosti a duchovnej nečinnosti! Veď prečo by sa aj mal ktokoľvek meniť, kým má ešte akú takú pozemskú istotu!
 
Viete, dosť ma zaujal ten dodatok k vete - "keď to nebolo nutné". Prečo tam asi je ? Vy to viete ?

Vážení, prečítajte si najskôr, čo stojí v nemeckom originále, potom mudrujte nad svojimi názormi.

Nikde v nemeckom originále Posolstva Grálu a tak ani v citovanej prednáške niet ani náznaku, že by plodenie mohlo prebiehať inak, než ako to vymedzujú Božie Zákony vo Stvorení.
Podobne nás tiež ani ufóni nemôžu zachrániť, pretože sami potrebujú pomoc, lebo ani netušia, že sú vlastne pozemski mŕtvi ľudia v záhrobí...
Práve Božie Zákony niečo také vylučujú, aby ľudí na zemi zachraňovali duchovia z blízkeho astrálu, jediná záchrana pre celé ľudstvo spočíva v bezpodmienečnom vradení sa do Vôle Božej, inej cesty niet...
 
Proto musel se i Kristus ku provedení svého poslání podrobiti nezvratně všem přírodním zá-konům, tedy vůli svého Otce. Že Kristus to vše činil, dokazuje celý jeho život. Normální naroze-ní, vzrůst, i u něho nastalý hlad a únava, utrpení a konečně smrt na kříži. Podroboval se všemu, čemu jest podrobeno pozemské lidské tělo.!!!!!!!!!!!!!! Proč by jediné zplození mělo býti jiného druhu, když pro to nebylo nutnosti? Právě v přirozenosti stává se úloha Spasitelova ještě větší! Nijak se ne-zmenšuje! Právě tak nebyla proto Marie ve svém vznešeném poslání méně obdařena milostí.!!!!!!!!!!!!!!

Je smutné ako niekto vie vytrhávať vety z kontextu !!!!!!!!

Túto prednášku treba čítať celú a nie kúskovať vety!!!!!!!!!
 
Neposkvrněné početí a narození S
Po tělesném neposkvrněném početí Mariině mohla tedy inkarnace, nastalá uprostřed těhoten-ství, přicházeti přímo ze Světla a to se silou, která nepřipouštěla zkalení na mezistupních mezi Světlem a mateřským tělem a mohla tedy také přivoditi „neposkvrněné duchovní početí“.
Jest tedy úplně správné, když se mluví o neposkvrněném početí, které se událo tělesně i du-chovně při Ježíšově zplození. Při tom se neobcházel žádný zákon ve stvoření a nebylo také třeba zákony měniti nebo nově utvářeti pro tento zvláštní případ.
Člověk si nesmí mysleti, že jest v tom rozpor, když bylo slíbeno, že se Spasitel má naroditi z panny.
K rozporu vede jen nesprávný výklad slova „panna“ v zaslíbení. Mluví-li toto zaslíbení o pan-ně, není tu míněn užší pojem a tím méně pak názor státu nebo společnosti. Může se tu jednati jedině o veliký pojem lidství.
Úzkoprsý názor musel by stanoviti fakt, že těhotenství a porod samy o sobě, bez myšlenky na plození, vylučují panenství v obyčejném smyslu. Ale zaslíbení nemíní takové věci.
Jest tím řečeno, že Kristus se narodí nezbytně jako první dítě panny, tedy z ženy, která dosud nebyla matkou. Při takové jsou všechny orgány, které patří k vývoji lidského těla, panenské. To znamená, že se dosud tímto způsobem nikdy neosvědčily a že z tohoto těla dosud nevyšlo dítě.
Při každém prvním dítěti musí býti orgány v mateřském těle ještě panenské. Při tak dalekosáh-lém proroctví mohlo přicházeti v úvahu jen toto. Každé zaslíbení vyplňuje se jen v bezpodmínečné důslednosti zákonů, pracujících ve stvoření a je také dáno v tomto spolehlivém předpokladu*).
Při zaslíbení jest tedy míněno „první dítě“. Proto byl činěn rozdíl mezi pannou a matkou. Jiný rozdíl nepřichází v úvahu, protože pojmy panna a paní vznikly jen čistě státním nebo společen-ským zřízením manželství. V žádném případě nemohou býti takto míněny při takovém zaslíbení.

!!!!!!!!!!!V dokonalosti stvoření jakožto díla Božího jest akt plození nezbytně nutný. Všemoudrost Stvořitelova zařídila od prapočátku všechno ve stvoření tak, že ničeho není příliš mnoho a také nic není zbytečné.!!!!!!!! Kdo chová takovou myšlenku, praví tím současně, že dílo Stvořitelovo není dokonalé.!!!!!!!!
Totéž platí o těch, kdo tvrdí, že narození Kristovo událo se bez normálního plození, předepsaného Stvořitelem lidstvu. Muselo tu býti normální zplození člověkem z masa a krve! Také v tomto případě!!!!!!!!!!!!!
 
Viete, dosť ma zaujal ten dodatok k vete - "keď to nebolo nutné". Prečo tam asi je ? Vy to viete ?

Vážení, prečítajte si najskôr, čo stojí v nemeckom originále, potom mudrujte nad svojimi názormi.
 
Netreba vytrhávať len jednotlivú vetu, resp. len jej časť, ale treba to chápať ako celok myšlienky, ktorú pán Abrushin rozvíjal. Vy ste sa zamerali len na tých pár vytrhnutých slov, ale celok vám unikol. Prečítajte si ešte raz moju citáciu s PG o nepoškvrnenom počatí a tam to máte jasne napísané. Nedá sa vyberať len pol veta z nejakej myšlienky a ešte si ju vykladať po svojom. Ja tú vašu pol vetu chápem v tom zmysle, že aj keby to bolo možné, nebolo to vôbec potrebné. Tá veta však nedokazuje, že to možné je.
 
od Alberta: "Nehněvejte se pane Ivane: Kritické zkoumání to přece není odsuzování! " "Ale proč tyhle krkolomné konstrukce, když na to stačí pozemský otec? V nejhorším případě, kdyby se žádný nenašel jsou tu přece ještě možnosti umělého oplodnění ve zkumavce, které Ufouni v Americe provádějí zcela běžně. Vždyť už nám tady vyrůstá celá generace kříženců – vetřelců!!! " Myslíte to vážne,čo ste tu napísali, alebo ako sarkazmus ? Viete, dosť ma zaujal ten dodatok k vete - "keď to nebolo nutné". Prečo tam asi je ? Vy to viete ? A skúsili ste skúmať či by to bolo možné ? Ivan
pre J...
"Prečo by práve samotné splodenie malo byť iného druhu, keď to absolútne nebolo nutné." Abd-ru-shin vysvetľuje teda, že v Ježišovom prípade nebolo nutné nadprirodzené, nadpozemské splodenie, preto mal mať riadneho pozemského otca. Prečo Ab-dru-shin dodal k vete dodatok "...,keď to absolútne nebolo nutné" ??? Veď ani jedno slovo z Posolstva tam nie je zbytočné, nie to celá veta. J... budem veľmi rád, keď podáte vysvetlenie tejto "záhady" ?
Pán Sloboda, rada by som Vás poukázala na prednášku z PG - Nepoškvrnené počatie a narodenie syna Božieho. Citujem: ...."Pri dokonalosti stvorenia ako diela Božieho je akt plodenia bezpodmienečne nutný. Veď vševedúci Stvoriteľ zariadil od prapočiatku všetko vo stvorení tak, že nič nie je nadbytočné alebo zbytočné. Kto prechováva myšlienku, že je niečo zbytočné, tým súčasne hovorí, že Stvoriteľovo dielo nie je dokonalé. To isté platí aj o tom, kto tvrdí, že Kristovo narodenie sa udialo bez normálneho plodenia určeného ľudstvu stvoriteľom. Musí byť normálne splodenie človekom z mäsa a krvi! Tiež v tomto prípade. Každý človek, ktorý si to správne uvedomuje, velebí tým Stvoriteľa a Pána viac ako tí, ktorí chcú pripustiť iné možnosti. Prví vkladajú neotrasiteľnú dôveru v dokonalosť svojho Boha, že podľa ich presvedčenia nie je vôbec možná výnimka alebo zmena v zákonoch, ktoré ustanovil. A to je väčšia viera! " Pán Sloboda a ostatní prívrženci VZ, myslím, že z tohto textu je to úplne jasné, že nie je možné hrubohmotné narodenie bez hrubohmotného počatia.
 
Jozef Potúček
Vysvetľovania ľudské či Slovo Pánovo?
Vážení páni Albert a vám podobní.
Čo mám k Vašim zúrivým výzvam povedať?
Vy ste celý deň na internete? To je Vaša práca?
Nehnevajte sa, ale na výsmech vo vážnych otázkach je naozaj najlepšie sa len otočiť preč od Vás a ísť ďalej svojou cestou.
Ak Vám tu bolo nie raz povedané, že odpovede máte v Posolstve od Imanuela, tak neviem, prečo by vysvetlenia moje alebo niekoho z iných čitateľov mali väčšiu hodnotu? Vy nehľadáte, čiže ani nenachádzate, a tak potom len provokujete.
Len sa naďalej prezentujte, odpovede dostanete určite, a vôbec k tomu nepotrebujete mňa, aby som Vám dával opäť živnú pôdu na Vaše zosmiešňovania a provokácie.
Ak nemáte niečo pozitívne, radšej odíďte, pretože v opačnom prípade si naozaj budem myslieť, že Vás poslala sem cirkev alebo im podobní.
Urážky, posmech a vnucovanie tých, čo nič iné nepoznajú, nikdy nie je dobré chcenie. Toho je tu z Vašej strany strašne pramálo...

Mimochodom ďakujem za reklamu mojej webovej stránky www.duchovnapremena.sk . Možno aj pán Koškár by sa Vám v tomto poďakoval. Aj antireklama je totiž reklama. Už som to niekoľkokrát zažil a vždy to niekomu pomohlo...
Čo sa týka mojej webovej stránky, je v tom jedine snaha poukázať na Slovo Pánovo ako Živý Prameň Pravdy, ako jediné pomocné lano v dnešnom bludisku. Ak privedieme svojím pričinením len jedného človeka na cestu k Svetlu, mala naša námaha zmysel. Lebo aj jeden je viac než nula!

Želám pekné jarné dni.
 


Albert, ja sa vás len na jedno opýtam, že prečo tu ešte stále chodíte?

Prečo to neustále dokazovanie a presviedčanie z vašej strany?

Prečo to neustále opakovanie, že Večné zákony 1, 2, 3, sú nepravé? Prečo to neustále znehodnocovanie posvätného poslania p. Makedonovej?

Nemyslíte si, že ste tu už len preto, že ešte niekto to trpí? Lebo verte, že ak by som bol správcom tohto fóra ja, tak vstup už by ste mal dávno úplne obmedzený, nehovoriac o Jánovi 12, ktorý sa zase predviedol na http://gbook.ftt.cz/book.php?id=10350

, od ktorého týmto žiadam verejné ospravedlnenie, lebo týmito vstupmi už prekročil mieru akejkoľvek tolerancie.

Asi ste si nevšimol, že ste tu na návšteve, a nie, že ste tu majiteľ, ktorý sa tu môže rozťahovať donekonečna.

Ján Anton Sloboda.
 
Nekritická víra a dogmata!
Ten kdo nezkoumá to čemu věří, ten se proviňuje! Proto nás Abdrushin vyzývá, abychom kriticky zkoumali jeho SLOVO.
Ne tak už paní Makedonová!!! Proto mnozí její stoupenci přijali její učení naprosto stejně jako přijali slepě věřící příslušníci církví věroučná dogmata!
 
Vážení, Stvorenie ide vo svojej ceste a vyvíja sa nezávisle od Vášho chcenia. Tak ako o Biblii hovorili, že je jediná a iná už nebude, tak aj o Posolstve sa dnes hovorí pdobne. Je to omyl ako pri Biblii. Stvorenie sa vyvíja a bude vyvíjať a speje po svojej "kruhovitej" dráhe prvýkrát k svojmu začiatku-koncu. Informácie plynú a budú plynúť stále nové. Nič v tom nezmôžete.

VY sa len môžete postaviť do cesty zo svojej slobodnej vôle - to je Vaša podstata - , ale následky už niesť MUSÍTE (či dobré, či zlé) - čo si málokto uvedomuje - v tom už slobodnú vôľu NEMÁTE.

Tak ako mnohí veriaci z kostolov tvrdia, že Ježich z nich zmyl hriechy svojou krvou a nevyhovoríte im to, tak dnes mnohí prívrženci PG tvrdia, že toto je posledné slovo a iné už nebude.
Oboje je krutý omyl, lebo by znamemalo zastavenie vývoja - ale žiadnym to nie je možné vyhovoriť a zdá sa úplne zbytočné sa s nimi o týchto témach baviť. Každý má tu SVOJU úlohu a musí na to prísť SÁM. Nikto to nemôže urobyť za neho.

Keď už niečomu nerozumiete, alebo sa Vám zdá, že to nie je možné či pravda, nenapádajte to. Prijmite TO čomu teraz rozumiete a ostatné nechajte tak. Možno po rokoch zistíte, že sa Vám otvára nové nazeranie na predtým neporozumené a nepochopiteľné a sami sa budete čudovať, ako ste to dovtedy nemohli vidieť. Niektorí z Vás tomu rozumejú o čom hovorím, na iných to ešte asi len čaká.
Ivan

Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený !
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nehmotné počatie.


Ale teraz vážne. Som rád, že tu bolo opäť daná táto veta z Posolstva Grálu, ktorá tak veľa vysvetľuje, hoci možno, že aj to sa teraz spochybní, hoci aj tento poukaz plné podporuje, že nehmotné počatie je možné podľa Božích zákonov.

Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 
A za chvíľu...
A za chvíľu tu prídu aj Hatatitla a Čingačbuk! Ale ďakujen za pobavenie Ján 12 - dvanásť hlavý drak. Už som sa dlho tak od srdca nezasmial. Ján Anton Sloboda.