Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Neposkvrněné početí a narození S
Po tělesném neposkvrněném početí Mariině mohla tedy inkarnace, nastalá uprostřed těhoten-ství, přicházeti přímo ze Světla a to se silou, která nepřipouštěla zkalení na mezistupních mezi Světlem a mateřským tělem a mohla tedy také přivoditi „neposkvrněné duchovní početí“.
Jest tedy úplně správné, když se mluví o neposkvrněném početí, které se událo tělesně i du-chovně při Ježíšově zplození. Při tom se neobcházel žádný zákon ve stvoření a nebylo také třeba zákony měniti nebo nově utvářeti pro tento zvláštní případ.
Člověk si nesmí mysleti, že jest v tom rozpor, když bylo slíbeno, že se Spasitel má naroditi z panny.
K rozporu vede jen nesprávný výklad slova „panna“ v zaslíbení. Mluví-li toto zaslíbení o pan-ně, není tu míněn užší pojem a tím méně pak názor státu nebo společnosti. Může se tu jednati jedině o veliký pojem lidství.
Úzkoprsý názor musel by stanoviti fakt, že těhotenství a porod samy o sobě, bez myšlenky na plození, vylučují panenství v obyčejném smyslu. Ale zaslíbení nemíní takové věci.
Jest tím řečeno, že Kristus se narodí nezbytně jako první dítě panny, tedy z ženy, která dosud nebyla matkou. Při takové jsou všechny orgány, které patří k vývoji lidského těla, panenské. To znamená, že se dosud tímto způsobem nikdy neosvědčily a že z tohoto těla dosud nevyšlo dítě.
Při každém prvním dítěti musí býti orgány v mateřském těle ještě panenské. Při tak dalekosáh-lém proroctví mohlo přicházeti v úvahu jen toto. Každé zaslíbení vyplňuje se jen v bezpodmínečné důslednosti zákonů, pracujících ve stvoření a je také dáno v tomto spolehlivém předpokladu*).
Při zaslíbení jest tedy míněno „první dítě“. Proto byl činěn rozdíl mezi pannou a matkou. Jiný rozdíl nepřichází v úvahu, protože pojmy panna a paní vznikly jen čistě státním nebo společen-ským zřízením manželství. V žádném případě nemohou býti takto míněny při takovém zaslíbení.

!!!!!!!!!!!V dokonalosti stvoření jakožto díla Božího jest akt plození nezbytně nutný. Všemoudrost Stvořitelova zařídila od prapočátku všechno ve stvoření tak, že ničeho není příliš mnoho a také nic není zbytečné.!!!!!!!! Kdo chová takovou myšlenku, praví tím současně, že dílo Stvořitelovo není dokonalé.!!!!!!!!
Totéž platí o těch, kdo tvrdí, že narození Kristovo událo se bez normálního plození, předepsaného Stvořitelem lidstvu. Muselo tu býti normální zplození člověkem z masa a krve! Také v tomto případě!!!!!!!!!!!!!
 
Viete, dosť ma zaujal ten dodatok k vete - "keď to nebolo nutné". Prečo tam asi je ? Vy to viete ?

Vážení, prečítajte si najskôr, čo stojí v nemeckom originále, potom mudrujte nad svojimi názormi.
 
Netreba vytrhávať len jednotlivú vetu, resp. len jej časť, ale treba to chápať ako celok myšlienky, ktorú pán Abrushin rozvíjal. Vy ste sa zamerali len na tých pár vytrhnutých slov, ale celok vám unikol. Prečítajte si ešte raz moju citáciu s PG o nepoškvrnenom počatí a tam to máte jasne napísané. Nedá sa vyberať len pol veta z nejakej myšlienky a ešte si ju vykladať po svojom. Ja tú vašu pol vetu chápem v tom zmysle, že aj keby to bolo možné, nebolo to vôbec potrebné. Tá veta však nedokazuje, že to možné je.
 
od Alberta: "Nehněvejte se pane Ivane: Kritické zkoumání to přece není odsuzování! " "Ale proč tyhle krkolomné konstrukce, když na to stačí pozemský otec? V nejhorším případě, kdyby se žádný nenašel jsou tu přece ještě možnosti umělého oplodnění ve zkumavce, které Ufouni v Americe provádějí zcela běžně. Vždyť už nám tady vyrůstá celá generace kříženců – vetřelců!!! " Myslíte to vážne,čo ste tu napísali, alebo ako sarkazmus ? Viete, dosť ma zaujal ten dodatok k vete - "keď to nebolo nutné". Prečo tam asi je ? Vy to viete ? A skúsili ste skúmať či by to bolo možné ? Ivan
pre J...
"Prečo by práve samotné splodenie malo byť iného druhu, keď to absolútne nebolo nutné." Abd-ru-shin vysvetľuje teda, že v Ježišovom prípade nebolo nutné nadprirodzené, nadpozemské splodenie, preto mal mať riadneho pozemského otca. Prečo Ab-dru-shin dodal k vete dodatok "...,keď to absolútne nebolo nutné" ??? Veď ani jedno slovo z Posolstva tam nie je zbytočné, nie to celá veta. J... budem veľmi rád, keď podáte vysvetlenie tejto "záhady" ?
Pán Sloboda, rada by som Vás poukázala na prednášku z PG - Nepoškvrnené počatie a narodenie syna Božieho. Citujem: ...."Pri dokonalosti stvorenia ako diela Božieho je akt plodenia bezpodmienečne nutný. Veď vševedúci Stvoriteľ zariadil od prapočiatku všetko vo stvorení tak, že nič nie je nadbytočné alebo zbytočné. Kto prechováva myšlienku, že je niečo zbytočné, tým súčasne hovorí, že Stvoriteľovo dielo nie je dokonalé. To isté platí aj o tom, kto tvrdí, že Kristovo narodenie sa udialo bez normálneho plodenia určeného ľudstvu stvoriteľom. Musí byť normálne splodenie človekom z mäsa a krvi! Tiež v tomto prípade. Každý človek, ktorý si to správne uvedomuje, velebí tým Stvoriteľa a Pána viac ako tí, ktorí chcú pripustiť iné možnosti. Prví vkladajú neotrasiteľnú dôveru v dokonalosť svojho Boha, že podľa ich presvedčenia nie je vôbec možná výnimka alebo zmena v zákonoch, ktoré ustanovil. A to je väčšia viera! " Pán Sloboda a ostatní prívrženci VZ, myslím, že z tohto textu je to úplne jasné, že nie je možné hrubohmotné narodenie bez hrubohmotného počatia.
 
Jozef Potúček
Vysvetľovania ľudské či Slovo Pánovo?
Vážení páni Albert a vám podobní.
Čo mám k Vašim zúrivým výzvam povedať?
Vy ste celý deň na internete? To je Vaša práca?
Nehnevajte sa, ale na výsmech vo vážnych otázkach je naozaj najlepšie sa len otočiť preč od Vás a ísť ďalej svojou cestou.
Ak Vám tu bolo nie raz povedané, že odpovede máte v Posolstve od Imanuela, tak neviem, prečo by vysvetlenia moje alebo niekoho z iných čitateľov mali väčšiu hodnotu? Vy nehľadáte, čiže ani nenachádzate, a tak potom len provokujete.
Len sa naďalej prezentujte, odpovede dostanete určite, a vôbec k tomu nepotrebujete mňa, aby som Vám dával opäť živnú pôdu na Vaše zosmiešňovania a provokácie.
Ak nemáte niečo pozitívne, radšej odíďte, pretože v opačnom prípade si naozaj budem myslieť, že Vás poslala sem cirkev alebo im podobní.
Urážky, posmech a vnucovanie tých, čo nič iné nepoznajú, nikdy nie je dobré chcenie. Toho je tu z Vašej strany strašne pramálo...

Mimochodom ďakujem za reklamu mojej webovej stránky www.duchovnapremena.sk . Možno aj pán Koškár by sa Vám v tomto poďakoval. Aj antireklama je totiž reklama. Už som to niekoľkokrát zažil a vždy to niekomu pomohlo...
Čo sa týka mojej webovej stránky, je v tom jedine snaha poukázať na Slovo Pánovo ako Živý Prameň Pravdy, ako jediné pomocné lano v dnešnom bludisku. Ak privedieme svojím pričinením len jedného človeka na cestu k Svetlu, mala naša námaha zmysel. Lebo aj jeden je viac než nula!

Želám pekné jarné dni.
 


Albert, ja sa vás len na jedno opýtam, že prečo tu ešte stále chodíte?

Prečo to neustále dokazovanie a presviedčanie z vašej strany?

Prečo to neustále opakovanie, že Večné zákony 1, 2, 3, sú nepravé? Prečo to neustále znehodnocovanie posvätného poslania p. Makedonovej?

Nemyslíte si, že ste tu už len preto, že ešte niekto to trpí? Lebo verte, že ak by som bol správcom tohto fóra ja, tak vstup už by ste mal dávno úplne obmedzený, nehovoriac o Jánovi 12, ktorý sa zase predviedol na http://gbook.ftt.cz/book.php?id=10350

, od ktorého týmto žiadam verejné ospravedlnenie, lebo týmito vstupmi už prekročil mieru akejkoľvek tolerancie.

Asi ste si nevšimol, že ste tu na návšteve, a nie, že ste tu majiteľ, ktorý sa tu môže rozťahovať donekonečna.

Ján Anton Sloboda.
 
Nekritická víra a dogmata!
Ten kdo nezkoumá to čemu věří, ten se proviňuje! Proto nás Abdrushin vyzývá, abychom kriticky zkoumali jeho SLOVO.
Ne tak už paní Makedonová!!! Proto mnozí její stoupenci přijali její učení naprosto stejně jako přijali slepě věřící příslušníci církví věroučná dogmata!
 
Vážení, Stvorenie ide vo svojej ceste a vyvíja sa nezávisle od Vášho chcenia. Tak ako o Biblii hovorili, že je jediná a iná už nebude, tak aj o Posolstve sa dnes hovorí pdobne. Je to omyl ako pri Biblii. Stvorenie sa vyvíja a bude vyvíjať a speje po svojej "kruhovitej" dráhe prvýkrát k svojmu začiatku-koncu. Informácie plynú a budú plynúť stále nové. Nič v tom nezmôžete.

VY sa len môžete postaviť do cesty zo svojej slobodnej vôle - to je Vaša podstata - , ale následky už niesť MUSÍTE (či dobré, či zlé) - čo si málokto uvedomuje - v tom už slobodnú vôľu NEMÁTE.

Tak ako mnohí veriaci z kostolov tvrdia, že Ježich z nich zmyl hriechy svojou krvou a nevyhovoríte im to, tak dnes mnohí prívrženci PG tvrdia, že toto je posledné slovo a iné už nebude.
Oboje je krutý omyl, lebo by znamemalo zastavenie vývoja - ale žiadnym to nie je možné vyhovoriť a zdá sa úplne zbytočné sa s nimi o týchto témach baviť. Každý má tu SVOJU úlohu a musí na to prísť SÁM. Nikto to nemôže urobyť za neho.

Keď už niečomu nerozumiete, alebo sa Vám zdá, že to nie je možné či pravda, nenapádajte to. Prijmite TO čomu teraz rozumiete a ostatné nechajte tak. Možno po rokoch zistíte, že sa Vám otvára nové nazeranie na predtým neporozumené a nepochopiteľné a sami sa budete čudovať, ako ste to dovtedy nemohli vidieť. Niektorí z Vás tomu rozumejú o čom hovorím, na iných to ešte asi len čaká.
Ivan

Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený !
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nehmotné počatie.


Ale teraz vážne. Som rád, že tu bolo opäť daná táto veta z Posolstva Grálu, ktorá tak veľa vysvetľuje, hoci možno, že aj to sa teraz spochybní, hoci aj tento poukaz plné podporuje, že nehmotné počatie je možné podľa Božích zákonov.

Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 
A za chvíľu...
A za chvíľu tu prídu aj Hatatitla a Čingačbuk! Ale ďakujen za pobavenie Ján 12 - dvanásť hlavý drak. Už som sa dlho tak od srdca nezasmial. Ján Anton Sloboda.
pre Jaroslavu
V Posolstve grálu v závere prednášky „Nepoškvrnené počatie...” Abd-ru-shin odhalil pravé Božie úmysly pri Ježišovom narodení, ktoré nikto okrem neho nedokázal z temného pôsobenia vymaniť. Píše sa tam o Ježišovom splodení:
"Prečo by práve samotné splodenie malo byť iného druhu, keď to absolútne nebolo nutné."
Abd-ru-shin vysvetľuje teda, že v Ježišovom prípade nebolo nutné nadprirodzené, nadpozemské splodenie, preto mal mať riadneho pozemského otca.

Prečo Ab-dru-shin dodal k vete dodatok "...,keď to absolútne nebolo nutné" ??? Veď ani jedno slovo z Posolstva tam nie je zbytočné, nie to celá veta.
 
Ufouni a HRUŠKY S JABLKAMI???
Tak mám takový pocit, že se zde nemíchají opäť hrušky s jablkami, ale nejčistší nebeský nektar a se lákem na říznou slivovici. Jen to nechat prokvasit a můžeme destilovat tu nejopojnější Ufologickou nauku, o které se ani nevěřícímu Tomášovi Ernstovi nesnilo, když začal hledat mezi Ufouny ty kteří by něco věděli o Grálu, o Parsivalovi, Božské sféře atd..

Nejsou Ufouni jako Ufouni! Jedni tvrdí, že žádný Bůh neexistuje, že to oni jsou stvořiteli světa a bohové z nejčistších nebeských sfér. Druzí prohlašují Ježíše za velitele flotily kosmických lodí, které přiletí na pomoc Zemi v hodině nejtěžší a evakuují nás z toho co sme si tady nadrobili. A jsou další a další … Čert aby se v tom vyznal!!!

Tak už konečně pane Potúčku prozraďte s jakými Ufouny to máte spojení? Z kterého souhvězdí či galaxie k nám přiletí? A jakého jsou vyznání? …Jen aby to nebyli ti co létají do Vatikánu!!!
 
Abdrushin se mýlil ! …???
Pane Potúčku děkuji za rychlou reakci. Zvláště proto, že Vy osobně a Vaše webové stránky prezentujete názory i všech ostatní stoupenců VZ-1,2,3. Viz. www.duchovnapremena.sk

Leč nejsem jediný, kdo Vás již upozornil, v Praduchovních úrovních, natož ve sféře Božsky bytostného se žádné manželské svazky mezi vysoce postavenými duchovními bytostmi neuzavírají. Že to je záležitost ryze hrubohmotných úrovní spojená s plozením a hrubohmotným rozmnožováním za účelem inkarnace vyvíjejících se duchovních bytostí! Tedy alespoň podle stěžejního díla „Ve Světel Pravdy – Poselství Grálu“ od jistého Oskara Ernsta Bernhardta vystupujícího pod pseudonimem Abdrushin!

Tedy podle Vás se Abdrushin mýlil a nebo dokonce nám donesl NEPRAVDIVÉ UČENÍ, které paní Makedonová přišla poopravit? Lze to vysvětlit tak, že jej ani nepovažujete za zaslíbeného Syna Člověka? A úkol přinést úplnou PRAVDU z Ducha Svatého musela převzít Ona???

Můžete to nějak blíže vysvětlit a rozvést. Značné množství hledajících čeká na Vaši odpověď. A nejen hledajících!!!
 
Pán J.A.Sloboda, chcela by som k Vašej citácii od p. Abdrushina dodať, že určite je nesprávne ak niekto pani Makedonovú odsudzuje. Myslím, že čitatelia Posolstva by to ani nemali robiť, keďže ako vieme, súdiť ani odsudzovať nikoho nemáme. Rozdiel je však posudzovať osobu pani M. alebo posudzovať a rozoberať jej učenie. Ak natrafíme na niečo, čo je v rozpore s Posolstvom (napr. že na pozemské narodenie nie je potrebné hrubohmotné počatie), potom je tu otázka, že kto má Pravdu. Či Posolstvo alebo Večné zákony. A takýchto nezrovnalostí je tam viacero. Preto tu nejde o nedonestovanie osoby pani Makedonovej, ale len poukázanie na odlišnosti, ktoré odporujú Posolstvu.
 
Jozef Potúček
Pán Albert, je vidieť, že strieľate vedľa.
Mária z Božskej ríše je časťou Imanuela, čo o Prakráľovnej snáď nechcete tvrdiť.
Pletiete pozemské zväzky s prepojeniami tam hore, takže opäť hrušky s jablkami, duchovné s hrubohmotnosťou, a to len za účelom zosmiešniť, zhodiť atď.
Naozaj, je zaujímavé, ako sa snažíte, aj Vám podobní, tu prezentovať svoje znalosti a predstieranú obavu o duchovný vývoj čitateľov Večných zákonov 1,2,3. V skutočnosti Vaše príspevky nie sú ničím iným len provokáciami s jasným zámerom.
Dobré chcenie vypadá inak.

Takže len sa prezentujte naďalej a ukážte sa naplno...
 
Manželský trojúhelník v Hradu Grálu?
Pane Devínsky díky! Můj příspěvek s názvem „Pane Slobodo vy jste kádrovák?“ již zcela určitě posloužil svému účelu. Pan Sloboda si jej zkopíroval a nyní horečně provádí jeho analýzu a připravuje protiútok. Není v něm ale ani jediné slovo nepravdivé. Proto také musel být smazán!

Přesto od jisté doby u pana Slobody pozoruji určitý posun a jisté pozitivní zjemnění výrazových prostředků v diskusních projevech. Snad to způsobilo, když pochopil, že já neusiluji o zakázání knihy VZ-1,2,3, ale naopak o její zaslání každému, kdo projeví vážný zájem, aby si ji mohl přečíst a utvořit si svůj vlastní názor. Ta kniha nemůže nikomu ublížit a jak vy sami tvrdíte přivedla již tisíce lidí k Poselství Grálu.

Ústavní právo SR vám dává nejen svobodu slova ale i projevu náboženského cítění, tedy i právo uctívat paní Makedonovou jako Bohyni, která se v Hradu Grálu postaví po bok Krále všech světů a nad celým stvořením a stane se manželkou Imanuele-Parsivala - Syna Člověka, jak sama ve své knize prohlašuje. Jen nevím jak se k tomu postaví někdejší Abdrushinova pozemská maželka - duše paní Marie. Nevznikne zde nějaký problém? Něco jako pozemská žárlivost?

Zkuste tedy s panem Slobodou společnými silami analýzovat tuto prekérní situaci!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Na poriadne vážné, hlboké a vnútorné zamyslenie.


ABDRUSHIN - Varování. Z knihy Přednášky a výňatky přednášek 2:

,,Kdybyste věděli, jak dlouho vás může žal tisknouti za činy, kterých jste se dopustili necitelností nebo dokonce soudící domýšlivostí, byli byste snad opatrnější. Kéž byste mohli vidět, jak hořce toho litují ti, kteří odsoudili osobu Světlu milou a stojící ve službě PÁNU bez toho, aniž by poznali její nitro. Kdybyste byli v planoucí pohotovosti a plni nezištné lásky, mohli byste poznat nouzi těch litujících, kteří nevidí žádnou možnost, jak napravit, co zavinili. Kteří naopak musí vidět, jak jejich nesprávné stanovisko přináší stále ještě chladné ovoce odsuzování a necitelnosti. Nikdy více byste se neměli odvážit soudit bez vědění! A všechno vědět nebudete nikdy! Pokaždé, když soudíte druhého, soudíte sami sebe. Udeří to na vás zpět, neboť jste nebyli ustanoveni soudci svých bližních.

Chraňte se! Co vás očekává, musí být hrozné. Jestliže napadnete služebníka PÁNA, tak napadáte JEHO! Ujasnili jste si to? A kdo stojí ve službě PÁNA, kdo je opravdu poslušen jen Jeho vůle, toho vy nemůžete poznat. Jsou to často právě ti niterní, tiší, nestojící v popředí, ale v nejvyšší míře vnitřně oddáni pánu. Oni jsou připraveni ke každé oběti, učí se pokoře, což je učiní schopnými, aby splnili svou službu. Musí odstoupit stranou ti, kteří své místo splňují ještě jen zdánlivě, ale vůli pána již vůbec neplní. ON bude nejschopnější povznášet a používat jejich darů, nedbaje jejich dosavadního postavení mezi vámi. Zdržte se každého úsudku! Nepřísluší vám to. A kde vy jste právě odsoudili, snažte se to ještě nyní napravit, zde na zemi! Je to mnohem lehčí zde, než na onom světě. Můžete si mnohé ušetřit! Jednejte podle toho!"

Ján Anton Sloboda. 
Anonym,
práve som zmazal niektoré Vaše príspevky ako aj ten v ktorom kritizujete že je možné prispievať sem anonymne. Nechal som sa ním inšpirovať, anonymné príspevky budem posudzovať prísnejšie a pokiaľ tam nájdem stopy negativizmu, bude vymazaný!
Ďalej odporúčam prispievateľom, aby sa na www.okoun.cz zaregistrovali a tak predišli možnému zneužitiu svojho mena.