Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Jozef Potúček
Pán Albert, je vidieť, že strieľate vedľa.
Mária z Božskej ríše je časťou Imanuela, čo o Prakráľovnej snáď nechcete tvrdiť.
Pletiete pozemské zväzky s prepojeniami tam hore, takže opäť hrušky s jablkami, duchovné s hrubohmotnosťou, a to len za účelom zosmiešniť, zhodiť atď.
Naozaj, je zaujímavé, ako sa snažíte, aj Vám podobní, tu prezentovať svoje znalosti a predstieranú obavu o duchovný vývoj čitateľov Večných zákonov 1,2,3. V skutočnosti Vaše príspevky nie sú ničím iným len provokáciami s jasným zámerom.
Dobré chcenie vypadá inak.

Takže len sa prezentujte naďalej a ukážte sa naplno...
 
Manželský trojúhelník v Hradu Grálu?
Pane Devínsky díky! Můj příspěvek s názvem „Pane Slobodo vy jste kádrovák?“ již zcela určitě posloužil svému účelu. Pan Sloboda si jej zkopíroval a nyní horečně provádí jeho analýzu a připravuje protiútok. Není v něm ale ani jediné slovo nepravdivé. Proto také musel být smazán!

Přesto od jisté doby u pana Slobody pozoruji určitý posun a jisté pozitivní zjemnění výrazových prostředků v diskusních projevech. Snad to způsobilo, když pochopil, že já neusiluji o zakázání knihy VZ-1,2,3, ale naopak o její zaslání každému, kdo projeví vážný zájem, aby si ji mohl přečíst a utvořit si svůj vlastní názor. Ta kniha nemůže nikomu ublížit a jak vy sami tvrdíte přivedla již tisíce lidí k Poselství Grálu.

Ústavní právo SR vám dává nejen svobodu slova ale i projevu náboženského cítění, tedy i právo uctívat paní Makedonovou jako Bohyni, která se v Hradu Grálu postaví po bok Krále všech světů a nad celým stvořením a stane se manželkou Imanuele-Parsivala - Syna Člověka, jak sama ve své knize prohlašuje. Jen nevím jak se k tomu postaví někdejší Abdrushinova pozemská maželka - duše paní Marie. Nevznikne zde nějaký problém? Něco jako pozemská žárlivost?

Zkuste tedy s panem Slobodou společnými silami analýzovat tuto prekérní situaci!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Na poriadne vážné, hlboké a vnútorné zamyslenie.


ABDRUSHIN - Varování. Z knihy Přednášky a výňatky přednášek 2:

,,Kdybyste věděli, jak dlouho vás může žal tisknouti za činy, kterých jste se dopustili necitelností nebo dokonce soudící domýšlivostí, byli byste snad opatrnější. Kéž byste mohli vidět, jak hořce toho litují ti, kteří odsoudili osobu Světlu milou a stojící ve službě PÁNU bez toho, aniž by poznali její nitro. Kdybyste byli v planoucí pohotovosti a plni nezištné lásky, mohli byste poznat nouzi těch litujících, kteří nevidí žádnou možnost, jak napravit, co zavinili. Kteří naopak musí vidět, jak jejich nesprávné stanovisko přináší stále ještě chladné ovoce odsuzování a necitelnosti. Nikdy více byste se neměli odvážit soudit bez vědění! A všechno vědět nebudete nikdy! Pokaždé, když soudíte druhého, soudíte sami sebe. Udeří to na vás zpět, neboť jste nebyli ustanoveni soudci svých bližních.

Chraňte se! Co vás očekává, musí být hrozné. Jestliže napadnete služebníka PÁNA, tak napadáte JEHO! Ujasnili jste si to? A kdo stojí ve službě PÁNA, kdo je opravdu poslušen jen Jeho vůle, toho vy nemůžete poznat. Jsou to často právě ti niterní, tiší, nestojící v popředí, ale v nejvyšší míře vnitřně oddáni pánu. Oni jsou připraveni ke každé oběti, učí se pokoře, což je učiní schopnými, aby splnili svou službu. Musí odstoupit stranou ti, kteří své místo splňují ještě jen zdánlivě, ale vůli pána již vůbec neplní. ON bude nejschopnější povznášet a používat jejich darů, nedbaje jejich dosavadního postavení mezi vámi. Zdržte se každého úsudku! Nepřísluší vám to. A kde vy jste právě odsoudili, snažte se to ještě nyní napravit, zde na zemi! Je to mnohem lehčí zde, než na onom světě. Můžete si mnohé ušetřit! Jednejte podle toho!"

Ján Anton Sloboda. 
Anonym,
práve som zmazal niektoré Vaše príspevky ako aj ten v ktorom kritizujete že je možné prispievať sem anonymne. Nechal som sa ním inšpirovať, anonymné príspevky budem posudzovať prísnejšie a pokiaľ tam nájdem stopy negativizmu, bude vymazaný!
Ďalej odporúčam prispievateľom, aby sa na www.okoun.cz zaregistrovali a tak predišli možnému zneužitiu svojho mena.
 
Pán Albert,
váš príspevok s názvom „Pane Slobodo vy jste kádrovák?“ bude mať iba vtedy šancu prežiť, ak z neho odstránite výsmešné zmienky týkajúce sa osoby pani Makedonovej!
 
Verím, že sa nájde aj niekto, kto mojej predchádzajúcej otázke porozumel. Tak či onak, skúsim rozviesť. Na jasnú otázku môže nasledovať jasná odpoveď. Nehovorím však, že moja otázka bola jasná, ale jednoduchá - (krátka, nerozvitá). Ak by bola jasná, bolo by z mojej strany priamo naznačené nejaké tvrdenie. Ja však nič nikomu netvrdím, a ani nikomu nechcem brať slobodnú vôľu pri rozhodovaní (aspoň sa o to snažím), preto som chcel nechať na každého, kto mal chuť sa tou otázkou zaoberať, aby sám v náznakoch prišiel k danému: "čo ak..." skrytom v otázke. Ak by som to povedal priamo, bolo by to popieranie niečoho. My však, ako som písal v minulých príspevkoch, Vieme že Nevieme. A ako sami na svojich vlastných príspevkoch vidíme, je ešte stále dosť ťažké prijať názor,ktorý sa nám nepáči, čo i len k posúdeniu. Preto samotná otázka mala vzniknúť až v človeku po chvílke uvažovania, a nie byť priamo napísaná, lebo by sa niekoho tá priamosť mohla nesprávne dotknúť. U oboch diskutujúcich strán poznáme všetci tvrdenia, ktorými podporujú svoj názor. Ako však môžeme ktorej koľvek "strane" povedať: Nemáte pravdu! Ak by som toto povedal, tým vlastne vravím : "nemáte pravdu ani v jednom jedinom bode svojich tvrdení". Čo však, ak sú niektoré body pravdivé, a k niektorým ešte musí dozrieť poznanie. Tým predsa takého človeka urazím. Pretože v niečom má pravdu a v tom ostatnom sa káždý, čo sem prispieva snaží pomôcť podľa svojho vedomia a vedenia. (týmto vôbec nedefinujem, ktoré konkrétne tvrdenie je pravdivé) Názorný príklad: ("A" vraví: V skrini je 10 modrých nových svetrov.) ("B" vraví: V skrini je 5 žltých starých košiel.) A jedny vravia druhým, že nemajú pravdu. Kto by mal pravdu, ak by bolo v skrini 10 žltých nových košiel ? (pomôcka: tento príklad má súvis má to súvis s príspevkom 28.3.2007/16:26) Teraz časť z môjho dávnejšieho príspevku: ".....Taktiež rozmýšľam o tretej ceste. Tá ktorá býva Stredná alebo Zlatá. Spájam fakty oboch strán a pozerám na tú skladačku. Na jednej strane nepopierateľne nešlo podľa skutkov o „hocikoho“. Na strane druhej, sú na stole kúsky, ktoré nepasujú do začatého obrazu. Stačí mi táto nejasnosť na to, aby som absolútne poprel CELÉ dianie? Aby som uznal iba 100% A, alebo iba 100% B? Hľadám sám pre seba možné riešenie. Pozerám na seba. Na svoje činy. Smutné, ani sám na seba sa ešte nemôžem v chcení k Dobru na 100% spoľahnúť. Pozerám na činy ľudí. Pozerám na činy apoštolov. Pozerám na činy povolaných. Pozerám na činy „dedičov“ autorských práv a ich Pôvod vo Stvorení. Predstavujem si nami podporenú dotieravosť myšlienkových foriem a rozsah pôsobiaceho temna na nás pred 1000, pred 100 rokmi a ich množstvo a silu dnes. Nechávam priestor svojmu omylu. Žeby Poslanie začalo dobre, tak ako to bolo chcené? Predstavujem si tú temnú a takmer nepreniknuteľnú škrupinu okolo Zeme. K čistému spojeniu asi bude dnes skutočne treba bezvýhradnú čistotu. Tlak je veľký. I jedno jediné percento môže spôsobiť škodu spojeniu a poslaniu. I jediná myšlienka. I jediné je zrnko, čo nás nepustí. Nech poznám akékoľvek „pozemské skutočnosti“, môžem si dovoliť zavrhnúť takúto možnosť? Zvlášť ak v sebe nechovám v sebe čistotu potrebnú k posúdeniu....." Je pre nás možné dočasne prijať z vyššie uvedeného, že aj Poslanie plnené niekym z vyšších miest mohlo skončiť tak, ako to nebolo plánované? Ak si v duchu odpoviem že áno, tak si viem sám pre seba vysvetliť, že mnou prežité Pravé Prežitia v súvislosti s Pravým Poslaním, niesú zárukou aj úspešného dokončenia poslania. (Sú tu však do seba zapadajúce proroctvá, ale na druhej strane je zas niečo z prítomnosti, a to videnia ľudí schopných vidieť. (ak teda "uznáme" niekoho toho schopným, a ako som už tiež raz písal, a vylúčime nepriaznivé vplyvy známe z prednášky Jasnovidosť. Ja viem čo všetko som vynechal: temné pôsobenie, obrovský tlak myšlienkových foriem, vlastnú nízkosť, neschopnosť vidieť jemnohmotnosť,...) Ale skúsme aspoň pripustiť že niekto má ten dar a v čistote si ho uchoval a jeho súčasné prežitie-videnie je minimálne rovnako dôležité ako naše niekdajšie prežitie v súvislosti s poslaním p. Makedonovej. Čo spravíme potom? //////Predstavme si, že pomáhame ľudom. (dufam že si to nemusíme predstavovať, ale že to tak je) Predstavte si chcete pomáhať ešte viac ako doteraz. Ak odhliadneme od toho, že dnes pre takýto druh relácii nieje v komerčných médiách miesto, tak si skúsme aspoň predstaviť, koľko stojí v komerčnej televízii celá hodina vysielacieho času v hlavnom čase (19-21hod). Práve preto, (teda aspoň podľa mojej mienky) v "oblastnej a málo známej TV Nautik".Niekde treba začať. Ak viete v súčasnosti o nejakej daľšej možnosti, dajte prosím vedieť. Neviem prečo sa pozeráme cez prsty na zrušenie fóra, ktoré malo definovaný svoj účel. Veď na tomto fóre je tomu tak isto a riešenia nevhodných príspevkov su skoro rovnaké. Je to teda náledok príčin. Ja súšam, prv než niekoho hodím do nejakého vreca, skúmať aj jeho činy (ako vieme tie o nás vravia to hlavné). Ak ak vidím dlhodobo, veľmi dlhodobo, u niekoho činnosť prínosnú pre ostatných, tak sa zároveň zaujímam aj o názory toho človeka, pretože podľa jeho činov, je veľká pravdepodobnosť, že sú správne. (Pozor na odsúdenie podľa jedinej vety. Väčšinou sa v jednej vete nedá obsiahnuť všetko čo chceme povedať. Preto ak sa chceme rozhodnúť, k akému názoru na nejakého človeka sa prikloniť, je vhodné spýtať sa na podrobnejšie vysvetlenie. Lebo ináč, ... veď to všetci poznáme... ///// Toto všetko sem píšem nie preto aby som vám to nebodaj nanútil. Ale pri sledovaní predchádzajúcich diskusii, sa mi zdalo, že s takouto možnosťou sa vôbec neuvažovalo. Ja neviem či je správna. Ja som ju len chcel naznačiť, aby ten kto má záujem, ju vzal do úvahy ako jednu z možností. O nič mi nejde. Ide len o pohľad z daľšej, z mnohých strán. Je len na nás, čo si kto vyberie a či sa týmto vôbec budeme zaoberať.
 
Pán Devínsky,

áno. Ja tvrdím, som si tým istý, že život sa v hrubej hrubohmotnosti (tento pojem som nešpecifikoval, čím som spôsobil zmätok – ospravedlňujem sa) na Venuši a Mesiaci rozvinúť nemohol v prípade – a to doplňujem – ak na týchto nebeských telesách neboli nikdy také podmienky, ktoré by umožňovali vývoj ľudskej formy. Tieto podmienky by museli byť rovnaké ako pozemské podmienky.

Chcem však znovu pripomenúť, prečo vôbec takúto diskusiu vediem. Ak Adamski vo svojej knihe “Vo vnútri vesmírnych lodí“ tvrdí, že na Venuši a Mesiaci je život – lesy, zvieratá, ľudia a ukazuje sa to ako nepravda, aký postoj potom zaujať k tomu, keď pani Makedonová sa vo Večných zákonoch na neho odvolala v tom zmysle, že dostal Posolstvo od Syna Človeka cez akéhosi Orthona?!

Prečo je nepravdou, že na Venuši nie je život tak, ako ho opisoval Adamski? Prosím. Tu je odkaz, kde si môžete pozrieť tri obrázky povrchu Venuše:

http://en.wikipedia.org/wiki/Venus

Podľa toho istého zdroja je 98% povrchu Venuše zmapovaných!
 
Chcela by som Vas vsetkych zucastnenych tejto dikusie poprosit, to co sme prijali do nasho srdiecka, rozvijajme sami v nasom okoli v nasom zivote. Nenapadajme sa tu za rozne pohlady, pretoze vytvarame vselijaku energiu a len vdaka tejto energii sa dari duchom na onom svete. Sirme harmoniu a ta sa v rezonancii bude sirit dalej, len tak si mozme navzajom pomahat S LASKOU UNIVERZALNOU. A prave takto porazime zlo , takto je to v kazdej rozpravke. A vsetky rozpravky su len kopiou Posolstva Gralu. Dakujem Vam, nezabudnite na sirenie harmonie a lasky, a potom je lepsie radsej mlcat.
 
Pane "Snažiaci sa" jen na jasně položenou otázku může následovat jasná odpověď. Myslím, že jen málokomu bylo jasné kam je Vaše otázka směrována!
Hneď ako sa dozviem, prečo nebola mnou avizovaná relácia na TV Nautik odvysielaná, dám vám vedieť.
 
Pán Devínsky.

Dnes žiaľ už nemôžem kvôli časovej tiesni odpovedať (je už po desiatej a ešte chcem opraviť domáce úlohy...). Len toľkoto: Fakt, že idem so svojim názorom na verejnosť a stojím si za ním, myslím vôbec neodporuje snahe hľadať pravdu, pretože takýmto bojom zástancovia vs. oponenti získavam dôležité informácie, formujem svoje názory, núti ma to premýšľať nad postojmi iných atď. Pravdu dneška veľmi rád opustím pre pravdu zajtrajška, aj keď som sa jej vehementne zastával. Tú vehemenciu berte skôr ako energickú snahu rozširovať môj rozhľad.
Ja svoje postoje nechcem prezentovať dogmaticky, aj keď sa to možno tak javí, keďže argumentujem možno bojovne.
Prišiel som do kontaktu s novou informáciou (Neil Armstrong) a postavil som sa k nej negatívne a nie aspoň neutrálne...
Áno. To však neznamená, že to nechcem ďalej skúmať, overovať, prijímať nové atď.

Dúfam, že ste ma pochopili a ďakujem za Vašu dobrú vôľu viesť túto diskusiu.

S pozdravom Michal Trubíni.
 
Pán Michal,
v bode 2 Vašej odpovede ste uviedli pre ďalší priebeh našej diskusie podstatnú informáciu:
„Z toho vyplýva, že prítomnosť ľudí na planétach v strednej a jemnej hrubohmotnosti som nevylúčil, pretože to spraviť ani nemôžem.“
Sú to pre mňa nové informácie, ktoré vo Vašom pôvodnom príspevku z 26.3. neboli. Tam ste používal iba pojem „hrubohmotnosť“ bez presnejšieho rozlíšenia a preto som Vaše vyjadrenia o nemožnosti existencie ľudí na planétach prirodzene chápal tak, že sa týkajú celej hrubohmotnosti . Pridávate k tomu aj dovetok „pretože to spraviť ani nemôžem.“, čo je pre mňa tiež dobrá správa. Preto teraz môžeme vyškrtnúť viaceré načaté veci, ktoré už viac sporné nie sú.
Ak to zhrniem, vyzerá to takto:
Vy tvrdíte, že v hrubohmotnosti planét je možný ľudský život, ale nie v jej hrubej časti. Ja tvrdím, že v hrubohmotnosti planét je možný ľudský život.
Neviem ako Vy, ale ja tu spor nevidím!
Vznikol by iba vtedy, ak by som sa jednoznačne vyjadril k možnosti života týkajúceho sa iba hruhej hrubohmotnosti. To som ale (ešte) neurobil!
Po tomto úvode zareágujem na to, čo ostalo z jednotlivých bodov otvorené:

1.
Píšete, že nechávate nevyriešené otázky nedokončené, otvorené, a neskôr sa k ním vraciate a nevylučujete ďalší vývoj v postoji k ním. Vy ale počas tohto obdobia, tak ako sa mi to z Vašich príspevkov javí, máte zaujatý príliš jednoznačný postoj, chodíte s ním na verejnosť, „bojujete“ ním proti iným názorom. To považujem za konanie, ktoré Vám môže neskôr zabrániť v príjme takých nových informácií, alebo vlastného vnútorného bádania, ktoré by neboli v súlade s Vaším aktuálnym názorom na vec, ale mohli by viesť k pravde.
Včera ste napríklad prišli do kontaktu s novou informáciou týkajúcou sa prítomnosti cudzích ľudí na Mesiaci počas misie Apollo. Zaujali ste k nej však negatívny postoj (namiesto neutrálneho), aj keď kôli objektívnosti podotknem, že pozitívne vnímam Vašu snahu o preverenie si onej informácie.
Napokon spomeniem, čo iste viete, že ak tie názory používate v boji, vytvárate si tým pôdu k možnému negatívnemu spätnému pôsobeniu.
2.
nič
3.
Píšete:
„Prečo by som mal ja dokazovať neexistenciu hrubohmotného života na planétach v našej slnečnej sústave. Alebo, prečo by to mali dokazovať vedci? Len preto, lebo na svete žijú ľudia, ktorí veria tomu, čo Vy? Aby sme sa chápali, nechápem Vašej logike, prečo by oponenti mali niečo dokazovať. Zástancovia nemusia? Prečo nie?“
Lebo je podstatný rozdiel v spôsobe dokazovania medzi tvrdením, že niečo môže byť (nieje to vylúčené) a tvrdením že niečo nemôže byť (je to vylúčené).
Ak by som ja napríklad tvrdil, že je možné, že udalosti 9/11 v New Yorku boli výsledkom sprisahania časti vojensko-politických síl v USA, tak mi stačí ak k tomu mám zopár indícií. Ak by ste ale Vy tvrdili, že to nieje možné, viete si predstaviť, aký rozsiahly a dôkladný dokazovací materiál by ste k podpore potrebovali?
 
Moja pôvodná otázka z 15:12 mala hľadajúcim zľahka predostrieť nejakú otázku. Nemala vyjadrovať žiadnu príslušnosť a nemali z nej prúdiť ani nijaké urážajúce emócie. Bez konkrétností, aby bolo čo najviac zapojené vlastné uvažovanie a premýšľanie nad tým, čo tým asi chcem povedať. Skrátka aby si každý sám pre seba odpovedal tak ako to sám vidí. Nechcel som nikoho ovplyvňovať ani nič podobné. Ak teraz budem rozvádzať pôvodnú otázku, nebude to už To, čo som chcel. Nechcel som sa ani zapliesť do slovíčkarenia, ktoré často pri takejto bez-kontaktnej komunikácii nekončí v rýchlom a jasnom porozumení si. Nechcel som byť ani osobný, pretože v písomnej forme, môže byť akékoľvek oslovenie, či osobný prístup veľmi ľahko zle pochopený. (hlavne na mieste, na ktorom už k niečomu podobnému došlo, a v podvedomí každého zúčastneného je akási ostražitosť voči "útoku") To sú detaily, ktoré je z rôznych diskusii na rôznych miestach možné ľahko vypozorovať a vystíhať sa ich v budúcnosti, aby pomoc akéhokoľvek druhu neskončila kvôli Forme jej podania na úplne inom mieste ako bolo pôvodne zamýšlané. Ak chce niekto skutočne pomáhať, musí sa "priblížiť". Vyššie uvedené skutočnosti však ľudí od seba vzdaľujú. Pre tento krát to aj keď s obavami skúsim. Správne pochopenie závisí aj od toho, čo si postavím ako príklad, na ktorom to budem analyzovať. Hovoríte: "Myslíte si snad že byl (Hitler) svého úkolu zproštěn?" Podľa toho usudzujem že tým chcete povedať, že : Ten, kto raz dostane Ukol, nemôže sa ho zbaviť. Myslím si to isté. Moje vyjadrenie : "To čo sa stalo z pôvodného poslania, nebolo chcené." Nevravím tým, že Poslanie nebolo chcené, ale To Čo sa z neho stalo bolo nechcené. Vidíme ten rozdiel? Teda Nepravé aktivity uskutočnené v rámci kedysi pôvodného Pravého Poslania. Alebo si postavme za príklad samotný predvojnový nemecký národ. Všetci hovoríme o jeho zlyhaní a prenesení "povolania-poslania" niekam inam. Teda máme tu : Pôvodné Poslanie a Súčasné Riešenie. To zároveň ale neznamená, že by bol nemecký národ "svého úkolu zproštěn". Dáva teraz vysvetlenie zmysel? Pán Albert. Prečo si myslíte, že som napísal ten príspevok o 15:12 ? Myslíte, že som mal v úmysle obrátiť pozornosť na Hitlera? Keď si odpoviete, tak si prosím moju otázku z 15:12 položte znovu v súvisloti s tým, k čomu mala smerovať. Koľko zbytočných a mätúcich slov k tak jednoduchej otázke, však? Prajem Pekný zvyšok dňa.
 
I když jsem před časem psal, že se tohoto fóra nebudu dále účastnit, tak musím reagovat na některé příspěvky. Nestává se často, aby příslušník slovenského národa, znalý poslání Abdrushina, poukázal na povolanost českého národa. Mám tím na mysli příspěvek pana Rastislava Skokana s titulkem "POVOLANÝ NÁROD". Musím říci, že mi vzal dech (v dobrém). I když jsem si již zvykl na různá prohlášení spojovaná s výhradní povolaností slovenského národa, tak mě vždy dokáže někdo překvapit (ne už v dobrém). Nebudu na nikoho ukazovat, každý si to může v historii tohoto fóra najít sám. Bylo zde poukazováno na to, že slovenský národ pomalu trpěl pod nadvládou čechů. Bylo by dobré se trochu podívat do historie a uvědomit si, že soužití čechů a slováků mělo pro slovenský národ i pozitiva, nejen negativa na která rádi poukazují lidé s přebujelým nacionálním cítěním (ne vlastenectvím). Nemám nic proti tomu, že se slovenský národ rozhodl osamostatnit, nakonec oba národy si vlastně oddychly. Pouze k tomu musela dozrát doba. To však nebrání tomu, aby oba národy v budoucnosti spolupracovali jak v pozemské, tak duchovní rovině. Pro dokreslení uvedu poznámku jednoho pamětníka, který když jel do zahraničí a ptali se ho odkud je, tak vždy samozřejmě řekl, že je čechoslovák, tedy ne čech ani slovák. Pro lidi, kterí žili za první republiky, to bylo něco tak samozřejmého, že ani nemuseli nad tím nějak zvlášť přemýšlet. Ale to jen tak na okraj. Ještě se krátce vrátím k povolanosti českého národa. Málokdo totiž ví, že existují písemné doklady, psané Abdrushinem, které o povolanosti českého národa jasně píše. Nejde o to je zveřejnit, ale ten kdo se k nim má dostat, tak se k nim dostane, tak jako k naplnění povolanosti se dostane jen ten, kdo je skutečně povolaný a nemusí o to nějak zvlášť bojovat s různými křiklouny. Ještě k tomuto fóru. Ztratil jsem veškeré iluze o soudnosti moderátora NAT98, protože maže i příspěvky, které jsou naprosto věcné. Na konec odcituji slova, která p. Sloboda odcitoval nedávno, ale jak je vidět sám se nad nimi nezamyslel a spolu s ním i moderátor tohoto fóra: ,,Príjemné slová nebývajú pravdivé, pravdivé slová nebývajú príjemné." Lao - C. Příjemný večer
 
Memyslím si že by se např. Hitlerovo poslání v průběho času změnilo. On nejen že nesplnil, ale svévolně se postavil proti.
 
znovu oprava: ...čo sa stalo z pôvodného poslania, sa stalo v čase "B" nechceným.... (Aj keď nehovoríme doslova o tom istom, ale chceme povedať to isté)
 
Pôvodne som chcel napísať, aby ste sa skúsil ešte raz zamyslieť nad tým, čo som napísal, či snáď nenájdete zhodu s medzi mojou otázkou a vašou reakciou. Takže z druhej strany: To, že bolo Poslanie v čase "A" Pravé a chcené, neznamená že nemohlo prísť k "zmene zo strany Plniteľa Poslania" a TO, čo sa stalo z pôvodného poslanie sa stalo v čase "B" nechceným... Hovoríme o tom istom.
 
Poslání
Také Hitler měl své poslání, které bylo původně zcela jiné, než to ke kterému se propůjčil.

Selhal a dal se do služeb temna. Myslíte si snad že byl svého úkolu zproštěn?
 
Oprava: ... myslel na som ... som na :-)
 
Myslel na som odobratie poslania, nie odobratie prežitia.