Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Pán Devínsky.

Dnes žiaľ už nemôžem kvôli časovej tiesni odpovedať (je už po desiatej a ešte chcem opraviť domáce úlohy...). Len toľkoto: Fakt, že idem so svojim názorom na verejnosť a stojím si za ním, myslím vôbec neodporuje snahe hľadať pravdu, pretože takýmto bojom zástancovia vs. oponenti získavam dôležité informácie, formujem svoje názory, núti ma to premýšľať nad postojmi iných atď. Pravdu dneška veľmi rád opustím pre pravdu zajtrajška, aj keď som sa jej vehementne zastával. Tú vehemenciu berte skôr ako energickú snahu rozširovať môj rozhľad.
Ja svoje postoje nechcem prezentovať dogmaticky, aj keď sa to možno tak javí, keďže argumentujem možno bojovne.
Prišiel som do kontaktu s novou informáciou (Neil Armstrong) a postavil som sa k nej negatívne a nie aspoň neutrálne...
Áno. To však neznamená, že to nechcem ďalej skúmať, overovať, prijímať nové atď.

Dúfam, že ste ma pochopili a ďakujem za Vašu dobrú vôľu viesť túto diskusiu.

S pozdravom Michal Trubíni.
 
Pán Michal,
v bode 2 Vašej odpovede ste uviedli pre ďalší priebeh našej diskusie podstatnú informáciu:
„Z toho vyplýva, že prítomnosť ľudí na planétach v strednej a jemnej hrubohmotnosti som nevylúčil, pretože to spraviť ani nemôžem.“
Sú to pre mňa nové informácie, ktoré vo Vašom pôvodnom príspevku z 26.3. neboli. Tam ste používal iba pojem „hrubohmotnosť“ bez presnejšieho rozlíšenia a preto som Vaše vyjadrenia o nemožnosti existencie ľudí na planétach prirodzene chápal tak, že sa týkajú celej hrubohmotnosti . Pridávate k tomu aj dovetok „pretože to spraviť ani nemôžem.“, čo je pre mňa tiež dobrá správa. Preto teraz môžeme vyškrtnúť viaceré načaté veci, ktoré už viac sporné nie sú.
Ak to zhrniem, vyzerá to takto:
Vy tvrdíte, že v hrubohmotnosti planét je možný ľudský život, ale nie v jej hrubej časti. Ja tvrdím, že v hrubohmotnosti planét je možný ľudský život.
Neviem ako Vy, ale ja tu spor nevidím!
Vznikol by iba vtedy, ak by som sa jednoznačne vyjadril k možnosti života týkajúceho sa iba hruhej hrubohmotnosti. To som ale (ešte) neurobil!
Po tomto úvode zareágujem na to, čo ostalo z jednotlivých bodov otvorené:

1.
Píšete, že nechávate nevyriešené otázky nedokončené, otvorené, a neskôr sa k ním vraciate a nevylučujete ďalší vývoj v postoji k ním. Vy ale počas tohto obdobia, tak ako sa mi to z Vašich príspevkov javí, máte zaujatý príliš jednoznačný postoj, chodíte s ním na verejnosť, „bojujete“ ním proti iným názorom. To považujem za konanie, ktoré Vám môže neskôr zabrániť v príjme takých nových informácií, alebo vlastného vnútorného bádania, ktoré by neboli v súlade s Vaším aktuálnym názorom na vec, ale mohli by viesť k pravde.
Včera ste napríklad prišli do kontaktu s novou informáciou týkajúcou sa prítomnosti cudzích ľudí na Mesiaci počas misie Apollo. Zaujali ste k nej však negatívny postoj (namiesto neutrálneho), aj keď kôli objektívnosti podotknem, že pozitívne vnímam Vašu snahu o preverenie si onej informácie.
Napokon spomeniem, čo iste viete, že ak tie názory používate v boji, vytvárate si tým pôdu k možnému negatívnemu spätnému pôsobeniu.
2.
nič
3.
Píšete:
„Prečo by som mal ja dokazovať neexistenciu hrubohmotného života na planétach v našej slnečnej sústave. Alebo, prečo by to mali dokazovať vedci? Len preto, lebo na svete žijú ľudia, ktorí veria tomu, čo Vy? Aby sme sa chápali, nechápem Vašej logike, prečo by oponenti mali niečo dokazovať. Zástancovia nemusia? Prečo nie?“
Lebo je podstatný rozdiel v spôsobe dokazovania medzi tvrdením, že niečo môže byť (nieje to vylúčené) a tvrdením že niečo nemôže byť (je to vylúčené).
Ak by som ja napríklad tvrdil, že je možné, že udalosti 9/11 v New Yorku boli výsledkom sprisahania časti vojensko-politických síl v USA, tak mi stačí ak k tomu mám zopár indícií. Ak by ste ale Vy tvrdili, že to nieje možné, viete si predstaviť, aký rozsiahly a dôkladný dokazovací materiál by ste k podpore potrebovali?
 
Moja pôvodná otázka z 15:12 mala hľadajúcim zľahka predostrieť nejakú otázku. Nemala vyjadrovať žiadnu príslušnosť a nemali z nej prúdiť ani nijaké urážajúce emócie. Bez konkrétností, aby bolo čo najviac zapojené vlastné uvažovanie a premýšľanie nad tým, čo tým asi chcem povedať. Skrátka aby si každý sám pre seba odpovedal tak ako to sám vidí. Nechcel som nikoho ovplyvňovať ani nič podobné. Ak teraz budem rozvádzať pôvodnú otázku, nebude to už To, čo som chcel. Nechcel som sa ani zapliesť do slovíčkarenia, ktoré často pri takejto bez-kontaktnej komunikácii nekončí v rýchlom a jasnom porozumení si. Nechcel som byť ani osobný, pretože v písomnej forme, môže byť akékoľvek oslovenie, či osobný prístup veľmi ľahko zle pochopený. (hlavne na mieste, na ktorom už k niečomu podobnému došlo, a v podvedomí každého zúčastneného je akási ostražitosť voči "útoku") To sú detaily, ktoré je z rôznych diskusii na rôznych miestach možné ľahko vypozorovať a vystíhať sa ich v budúcnosti, aby pomoc akéhokoľvek druhu neskončila kvôli Forme jej podania na úplne inom mieste ako bolo pôvodne zamýšlané. Ak chce niekto skutočne pomáhať, musí sa "priblížiť". Vyššie uvedené skutočnosti však ľudí od seba vzdaľujú. Pre tento krát to aj keď s obavami skúsim. Správne pochopenie závisí aj od toho, čo si postavím ako príklad, na ktorom to budem analyzovať. Hovoríte: "Myslíte si snad že byl (Hitler) svého úkolu zproštěn?" Podľa toho usudzujem že tým chcete povedať, že : Ten, kto raz dostane Ukol, nemôže sa ho zbaviť. Myslím si to isté. Moje vyjadrenie : "To čo sa stalo z pôvodného poslania, nebolo chcené." Nevravím tým, že Poslanie nebolo chcené, ale To Čo sa z neho stalo bolo nechcené. Vidíme ten rozdiel? Teda Nepravé aktivity uskutočnené v rámci kedysi pôvodného Pravého Poslania. Alebo si postavme za príklad samotný predvojnový nemecký národ. Všetci hovoríme o jeho zlyhaní a prenesení "povolania-poslania" niekam inam. Teda máme tu : Pôvodné Poslanie a Súčasné Riešenie. To zároveň ale neznamená, že by bol nemecký národ "svého úkolu zproštěn". Dáva teraz vysvetlenie zmysel? Pán Albert. Prečo si myslíte, že som napísal ten príspevok o 15:12 ? Myslíte, že som mal v úmysle obrátiť pozornosť na Hitlera? Keď si odpoviete, tak si prosím moju otázku z 15:12 položte znovu v súvisloti s tým, k čomu mala smerovať. Koľko zbytočných a mätúcich slov k tak jednoduchej otázke, však? Prajem Pekný zvyšok dňa.
 
I když jsem před časem psal, že se tohoto fóra nebudu dále účastnit, tak musím reagovat na některé příspěvky. Nestává se často, aby příslušník slovenského národa, znalý poslání Abdrushina, poukázal na povolanost českého národa. Mám tím na mysli příspěvek pana Rastislava Skokana s titulkem "POVOLANÝ NÁROD". Musím říci, že mi vzal dech (v dobrém). I když jsem si již zvykl na různá prohlášení spojovaná s výhradní povolaností slovenského národa, tak mě vždy dokáže někdo překvapit (ne už v dobrém). Nebudu na nikoho ukazovat, každý si to může v historii tohoto fóra najít sám. Bylo zde poukazováno na to, že slovenský národ pomalu trpěl pod nadvládou čechů. Bylo by dobré se trochu podívat do historie a uvědomit si, že soužití čechů a slováků mělo pro slovenský národ i pozitiva, nejen negativa na která rádi poukazují lidé s přebujelým nacionálním cítěním (ne vlastenectvím). Nemám nic proti tomu, že se slovenský národ rozhodl osamostatnit, nakonec oba národy si vlastně oddychly. Pouze k tomu musela dozrát doba. To však nebrání tomu, aby oba národy v budoucnosti spolupracovali jak v pozemské, tak duchovní rovině. Pro dokreslení uvedu poznámku jednoho pamětníka, který když jel do zahraničí a ptali se ho odkud je, tak vždy samozřejmě řekl, že je čechoslovák, tedy ne čech ani slovák. Pro lidi, kterí žili za první republiky, to bylo něco tak samozřejmého, že ani nemuseli nad tím nějak zvlášť přemýšlet. Ale to jen tak na okraj. Ještě se krátce vrátím k povolanosti českého národa. Málokdo totiž ví, že existují písemné doklady, psané Abdrushinem, které o povolanosti českého národa jasně píše. Nejde o to je zveřejnit, ale ten kdo se k nim má dostat, tak se k nim dostane, tak jako k naplnění povolanosti se dostane jen ten, kdo je skutečně povolaný a nemusí o to nějak zvlášť bojovat s různými křiklouny. Ještě k tomuto fóru. Ztratil jsem veškeré iluze o soudnosti moderátora NAT98, protože maže i příspěvky, které jsou naprosto věcné. Na konec odcituji slova, která p. Sloboda odcitoval nedávno, ale jak je vidět sám se nad nimi nezamyslel a spolu s ním i moderátor tohoto fóra: ,,Príjemné slová nebývajú pravdivé, pravdivé slová nebývajú príjemné." Lao - C. Příjemný večer
 
Memyslím si že by se např. Hitlerovo poslání v průběho času změnilo. On nejen že nesplnil, ale svévolně se postavil proti.
 
znovu oprava: ...čo sa stalo z pôvodného poslania, sa stalo v čase "B" nechceným.... (Aj keď nehovoríme doslova o tom istom, ale chceme povedať to isté)
 
Pôvodne som chcel napísať, aby ste sa skúsil ešte raz zamyslieť nad tým, čo som napísal, či snáď nenájdete zhodu s medzi mojou otázkou a vašou reakciou. Takže z druhej strany: To, že bolo Poslanie v čase "A" Pravé a chcené, neznamená že nemohlo prísť k "zmene zo strany Plniteľa Poslania" a TO, čo sa stalo z pôvodného poslanie sa stalo v čase "B" nechceným... Hovoríme o tom istom.
 
Poslání
Také Hitler měl své poslání, které bylo původně zcela jiné, než to ke kterému se propůjčil.

Selhal a dal se do služeb temna. Myslíte si snad že byl svého úkolu zproštěn?
 
Oprava: ... myslel na som ... som na :-)
 
Myslel na som odobratie poslania, nie odobratie prežitia.
 
duchovní prožití
Můžete to pane "Snažiaci sa" trochu rozvést? Vaše otázka je poněkud nejasná!

Žádné duchovní prožití Vám přece nemůže nikdo se zpětnou platností odebtat. Člověk může pozbýt zdravý rozum, to ano!

Ale dosažené duchovní poznání je to jediné co si z tohoto života můžeme odnést.
 
Neberte prosím moje otázky ako nejaké spochybňovanie či provokáciu. Vôbec nie. Ja sa len snažím, keď si chcem niečo vo vnútri ujasniť, takto si to zo všetkých strán zodpovedať. V tejto súvislosti ma teraz napadla otázka k téme V.Z.: Sú Pravé Prežitia o Pravosti Poslania v čase "A" Potvrdením o nemožnosti jeho odobratia - či zlyhania v čase "B" ?
 
Všetky relácie, ako mi bolo povedané, budú zaznamenávané aj na DVD nosičoch, takže časom sa iste naskytne každému, kto bude mať záujem, možnosť dostať sa k nim.
a kto nemá-stanicu nautik ?
Neviem či niekto z Vás sledoval reláciu na TV Nautik, na ktorú som prednedávnom upozornil. Pre tých, ktorých to zaujalo mám informáciu, že na spomínanej TV stanici pribudla Nová relácia, ktorej obsah by mal priniesť ľudom úžitok. Bude vysielaná raz mesačne - vo štvrtý týždeň mesiaca. (tému bude vysvetľovať p. Juraj Sitár, - téma : "vnútorná čistota"). Jej prvé vysielanie bude už dnes 28.3.2007 o 20:00 (Ak má niekto z Vás nejakú možnosť dať vedieť hľadajúcim ľudom o tejto možnosti, dajte im informáciu o tejto relácii. Či už vo svojich rodinách a svojim známym. Ale aj na iných fórach ktoré okrem tohto miesta ešte navštevujete. Nejde o reklamu. Ide o pomoc.)
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Kto ste p. Albert?


Už raz som vám položil jednu otázku p. Albert, ale vtedy som sa odpovede nedočkal, lebo ste sa jej vyhol tak, že ste odviedol pozornosť od nej na niečo iné. Preto sa vás pýtam ešte raz verejne, keď tu niekoho neustále obviňujete, že bol klamár...

Ste vy p. Albert, neveriaci Tomáš - Tomáš Erst, známy aj z iných diskusných miest, lebo ako vidím, tak zhoda ja vskutku pozoruhodná, medzi vami a Tomášom E.

Uvediem niekoľko príkladov: Aj Tomáš E. tak isto presne písal v tom istom zmysle ako vy, či už o Adamskom, alebo o p. Makedonovej.

Aj Tomáš E. tak isto písal len zhruba do 17:00 hod. a cez sobotu a nedeľu vôbec nepísal, tak ako vy.

Aj Tomáš E., tak isto používal dosť často B...žel, presné ako vy.

Preto sa vás pýtam, ste vy aj Tomáš E.? Chcem počuť jasné áno, alebo nie, bez akýhkoľvek vykrútok.

Iste vám to nebude problémom odpovedať pravdivo, keď niekoho neustále označujete za klamára a podvodníka, a nehovoriac už o tom, že čo ste všetko napísal zlého ohľadom Večných zákonov a p. Makedonovej.

Takže sa vyjadrite konečne úprimné.

Ján Anton Sloboda.
 
Jozef Potúček
Prežitia a presvedčenie
Ako Vy pán Michal, ste mali nejaké prežitie či citový zážitok, ktorý nechcete tu konkretizovať a ktorý Vašu domnienku alebo vieru pretvoril v pevné presvedčenie, takisto aj iní mali rôzne silné prežitia, ktoré zase ich utvrdili v tom, že pani Makedonová mala pravdu, a tiež tu nebudú o týchto osobných prežitiach otvorene len tak hovoriť.
A to, že niektoré otázky nebudú zodpovedané úplne všetkým pred prvou veľkou očistou, to sa dočítate v Odpovediach na otázky od Abdruschina.

Vy niektorí ďalší, ktorí neveríte pani Natálii, nemusíte. Nikto Vás nepresviedča. Buďte ale opatrní v tých svojich hodnoteniach, pretože mnohé o tomto sa vysvetlí až neskôr.
Nehrajte sa tu na veľkých hľadajúcich, keď pri hľadaní vlastných chýb sa neustále sústredíte na chyby iných a to, čo nemôžete sami pochopiť, pretože rozum na niektoré otázky odpovede ani nedá, sa snažíte zhadzovať a zosmiešňovať.
Niekedy sa správate ako inkvizítori, ktorí tiež nechceli pripustiť, že Zem sa otáča okolo vlastnej osi a okolo Slnka, a to len preto, že to sami nevideli z kozmu a tiež sa pritom dovolávali Boha.

Čo sa týka ľudí na iných planétach našej slnečnej sústavy - boli ste tam osobne, že môžete potvrdiť, že tam ľudia nežijú?
A vidíte aj do jemnejšej hrubej hrubohmotnosti, kde už Zem mala byť v tejto dobe, a tam sa po prvej veľkej očiste aj dostane? Vidíte do tej úrovne? Nie sú tam žiadni ľudia? Čo budete hovoriť o tých ľuďoch, ktorí to vidia? Šarlatáni? Klamári? Falošní proroci?
Vy chcete hrubohmotné dôkazy o duchovných dejoch, ale srdce ste si neotvorili, aby ste vycítili to, čo aj Vám by mohlo byť len a len na prospech.

Takže hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené.
 
Nechcem veriť niečomu len preto, že mi to zapadá do myšlienkovo odôvodnenej stavby o svete. Chcem presvedčenie. Máte pravdu. Pokiaľ sa mi niečo nedotkne srdca, to znamená pokiaľ to neprežijem ako pravdu, bude to vždy len viera v pozadí ktorej bude vždy pochybnosť o pravdivosti alebo nepravdivosti toho, čomu takto verím. Zdôverím sa Vám s jedným zážitkom, ktorý som prežil a vnímal len chvíľu, no zanechalo to vo mne šťastie na hodiny. V tej dobe som sa zaoberal tým, ako mohla byť posledná večera učeníkov s Ježišom úkonom Grálu. Prišlo to neviem z kadiaľ, odrazu to tu bolo. Jeden obraz a ja som vedel. Prepáčte, konkretizovať to však nebudem. Tomuto hovorím presvedčenie nadobudnuté tým, že sa niečo nedotklo len môjho rozumu, ale aj citu. Tomuto verím.
 
POVOLANÝ NÁROD
Odpoveď na príspevok: SLOVENSKÝ NÁROD. Máte kus pravdu p. SLOBODA v tom, že ako národ sme sa museli osamostatniť. Smerovanie vývoja v spoločnom štáte za čias komunizmu a v tzv. demokracii nám ako Slovákom neumožňovalo sa slobodné rozvinúť. Potrebovali sme sa osamostatniť a prebrať za seba plnú zodpovednosť za svoj vývoj a smerovanie. Musíme isť vlastnou cestou k dosiahnutiu duchovnej slobody. Ako aj český a moravský národ, ktoré spolu s nami majú najbližšie k skutočnej slobode - k slobode duchovnej. Štátne znaky a symboly každého národa nie sú dielom náhody, ale vyjadrujú symbolický podstatu a vlohy národa. Pozrime sa na máš slovenský znak-- na znak dvojkríža. Jedno rameno je zvisle ktoré symbolizuje mužský a aktívny princíp. Dve vodorovné ramená symbolizujú vo zvýšenej miere ženský a pasívny princíp. Je to naša špecifická výbava, ktorú nemá žiadni iný národ na Zemi. Ak správne zužitkujeme svoje vlastné dary a schopností ktoré v nás driemu, budeme čistotou svojej prijímacej zložky obrovským prínosom pre nové dianie chcene zo Svetla. Jednoducho v našej národnej povahe nie je silná aktívna zložka, nemané v sebe schopnosti aktívne viesť a zobrať na seba zodpovednosť z toho prameniacu. Inak je tomu u českého národa. História svedči, že sa dokázali presadiť aj aktívne čisto pozemský ako aj obe predchádzajúce povolané národy, čo sa nedá povedať o slovenskom národe. Takže z uvedených súvislosti my vychádza že povolaným národom je Český národ. Slovenský a Moravský národ ma mu pritom pomáhať ako dva samostatné a slobodné národy, je to ich povolanosť smieť spolupôsobiť z českým národom. Ich úloha je špecifická a tak ľahko nenahraditeľná. Prajem krásny a pekný večer. RASTISLAV SKOKAN
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


A čomu vy vlastne veríte? Podobá sa to tomu, pokiaľ neuvidím a neohmatám to, tak neuverím. Ale možno ak by sa aj to stalo, tak možno aj toto by ste zaryto poprel.

A to vraj, tak to tam bolo dané zámerne, lebo viem, že nebolo to len jeden raz, keď bolo spozorovaných niekoľko takýchto javov práve aj americkými kozmonautami.

Ján Anton Sloboda.

,