Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

znovu oprava: ...čo sa stalo z pôvodného poslania, sa stalo v čase "B" nechceným.... (Aj keď nehovoríme doslova o tom istom, ale chceme povedať to isté)
 
Pôvodne som chcel napísať, aby ste sa skúsil ešte raz zamyslieť nad tým, čo som napísal, či snáď nenájdete zhodu s medzi mojou otázkou a vašou reakciou. Takže z druhej strany: To, že bolo Poslanie v čase "A" Pravé a chcené, neznamená že nemohlo prísť k "zmene zo strany Plniteľa Poslania" a TO, čo sa stalo z pôvodného poslanie sa stalo v čase "B" nechceným... Hovoríme o tom istom.
 
Poslání
Také Hitler měl své poslání, které bylo původně zcela jiné, než to ke kterému se propůjčil.

Selhal a dal se do služeb temna. Myslíte si snad že byl svého úkolu zproštěn?
 
Oprava: ... myslel na som ... som na :-)
 
Myslel na som odobratie poslania, nie odobratie prežitia.
 
duchovní prožití
Můžete to pane "Snažiaci sa" trochu rozvést? Vaše otázka je poněkud nejasná!

Žádné duchovní prožití Vám přece nemůže nikdo se zpětnou platností odebtat. Člověk může pozbýt zdravý rozum, to ano!

Ale dosažené duchovní poznání je to jediné co si z tohoto života můžeme odnést.
 
Neberte prosím moje otázky ako nejaké spochybňovanie či provokáciu. Vôbec nie. Ja sa len snažím, keď si chcem niečo vo vnútri ujasniť, takto si to zo všetkých strán zodpovedať. V tejto súvislosti ma teraz napadla otázka k téme V.Z.: Sú Pravé Prežitia o Pravosti Poslania v čase "A" Potvrdením o nemožnosti jeho odobratia - či zlyhania v čase "B" ?
 
Všetky relácie, ako mi bolo povedané, budú zaznamenávané aj na DVD nosičoch, takže časom sa iste naskytne každému, kto bude mať záujem, možnosť dostať sa k nim.
a kto nemá-stanicu nautik ?
Neviem či niekto z Vás sledoval reláciu na TV Nautik, na ktorú som prednedávnom upozornil. Pre tých, ktorých to zaujalo mám informáciu, že na spomínanej TV stanici pribudla Nová relácia, ktorej obsah by mal priniesť ľudom úžitok. Bude vysielaná raz mesačne - vo štvrtý týždeň mesiaca. (tému bude vysvetľovať p. Juraj Sitár, - téma : "vnútorná čistota"). Jej prvé vysielanie bude už dnes 28.3.2007 o 20:00 (Ak má niekto z Vás nejakú možnosť dať vedieť hľadajúcim ľudom o tejto možnosti, dajte im informáciu o tejto relácii. Či už vo svojich rodinách a svojim známym. Ale aj na iných fórach ktoré okrem tohto miesta ešte navštevujete. Nejde o reklamu. Ide o pomoc.)
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Kto ste p. Albert?


Už raz som vám položil jednu otázku p. Albert, ale vtedy som sa odpovede nedočkal, lebo ste sa jej vyhol tak, že ste odviedol pozornosť od nej na niečo iné. Preto sa vás pýtam ešte raz verejne, keď tu niekoho neustále obviňujete, že bol klamár...

Ste vy p. Albert, neveriaci Tomáš - Tomáš Erst, známy aj z iných diskusných miest, lebo ako vidím, tak zhoda ja vskutku pozoruhodná, medzi vami a Tomášom E.

Uvediem niekoľko príkladov: Aj Tomáš E. tak isto presne písal v tom istom zmysle ako vy, či už o Adamskom, alebo o p. Makedonovej.

Aj Tomáš E. tak isto písal len zhruba do 17:00 hod. a cez sobotu a nedeľu vôbec nepísal, tak ako vy.

Aj Tomáš E., tak isto používal dosť často B...žel, presné ako vy.

Preto sa vás pýtam, ste vy aj Tomáš E.? Chcem počuť jasné áno, alebo nie, bez akýhkoľvek vykrútok.

Iste vám to nebude problémom odpovedať pravdivo, keď niekoho neustále označujete za klamára a podvodníka, a nehovoriac už o tom, že čo ste všetko napísal zlého ohľadom Večných zákonov a p. Makedonovej.

Takže sa vyjadrite konečne úprimné.

Ján Anton Sloboda.
 
Jozef Potúček
Prežitia a presvedčenie
Ako Vy pán Michal, ste mali nejaké prežitie či citový zážitok, ktorý nechcete tu konkretizovať a ktorý Vašu domnienku alebo vieru pretvoril v pevné presvedčenie, takisto aj iní mali rôzne silné prežitia, ktoré zase ich utvrdili v tom, že pani Makedonová mala pravdu, a tiež tu nebudú o týchto osobných prežitiach otvorene len tak hovoriť.
A to, že niektoré otázky nebudú zodpovedané úplne všetkým pred prvou veľkou očistou, to sa dočítate v Odpovediach na otázky od Abdruschina.

Vy niektorí ďalší, ktorí neveríte pani Natálii, nemusíte. Nikto Vás nepresviedča. Buďte ale opatrní v tých svojich hodnoteniach, pretože mnohé o tomto sa vysvetlí až neskôr.
Nehrajte sa tu na veľkých hľadajúcich, keď pri hľadaní vlastných chýb sa neustále sústredíte na chyby iných a to, čo nemôžete sami pochopiť, pretože rozum na niektoré otázky odpovede ani nedá, sa snažíte zhadzovať a zosmiešňovať.
Niekedy sa správate ako inkvizítori, ktorí tiež nechceli pripustiť, že Zem sa otáča okolo vlastnej osi a okolo Slnka, a to len preto, že to sami nevideli z kozmu a tiež sa pritom dovolávali Boha.

Čo sa týka ľudí na iných planétach našej slnečnej sústavy - boli ste tam osobne, že môžete potvrdiť, že tam ľudia nežijú?
A vidíte aj do jemnejšej hrubej hrubohmotnosti, kde už Zem mala byť v tejto dobe, a tam sa po prvej veľkej očiste aj dostane? Vidíte do tej úrovne? Nie sú tam žiadni ľudia? Čo budete hovoriť o tých ľuďoch, ktorí to vidia? Šarlatáni? Klamári? Falošní proroci?
Vy chcete hrubohmotné dôkazy o duchovných dejoch, ale srdce ste si neotvorili, aby ste vycítili to, čo aj Vám by mohlo byť len a len na prospech.

Takže hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené.
 
Nechcem veriť niečomu len preto, že mi to zapadá do myšlienkovo odôvodnenej stavby o svete. Chcem presvedčenie. Máte pravdu. Pokiaľ sa mi niečo nedotkne srdca, to znamená pokiaľ to neprežijem ako pravdu, bude to vždy len viera v pozadí ktorej bude vždy pochybnosť o pravdivosti alebo nepravdivosti toho, čomu takto verím. Zdôverím sa Vám s jedným zážitkom, ktorý som prežil a vnímal len chvíľu, no zanechalo to vo mne šťastie na hodiny. V tej dobe som sa zaoberal tým, ako mohla byť posledná večera učeníkov s Ježišom úkonom Grálu. Prišlo to neviem z kadiaľ, odrazu to tu bolo. Jeden obraz a ja som vedel. Prepáčte, konkretizovať to však nebudem. Tomuto hovorím presvedčenie nadobudnuté tým, že sa niečo nedotklo len môjho rozumu, ale aj citu. Tomuto verím.
 
POVOLANÝ NÁROD
Odpoveď na príspevok: SLOVENSKÝ NÁROD. Máte kus pravdu p. SLOBODA v tom, že ako národ sme sa museli osamostatniť. Smerovanie vývoja v spoločnom štáte za čias komunizmu a v tzv. demokracii nám ako Slovákom neumožňovalo sa slobodné rozvinúť. Potrebovali sme sa osamostatniť a prebrať za seba plnú zodpovednosť za svoj vývoj a smerovanie. Musíme isť vlastnou cestou k dosiahnutiu duchovnej slobody. Ako aj český a moravský národ, ktoré spolu s nami majú najbližšie k skutočnej slobode - k slobode duchovnej. Štátne znaky a symboly každého národa nie sú dielom náhody, ale vyjadrujú symbolický podstatu a vlohy národa. Pozrime sa na máš slovenský znak-- na znak dvojkríža. Jedno rameno je zvisle ktoré symbolizuje mužský a aktívny princíp. Dve vodorovné ramená symbolizujú vo zvýšenej miere ženský a pasívny princíp. Je to naša špecifická výbava, ktorú nemá žiadni iný národ na Zemi. Ak správne zužitkujeme svoje vlastné dary a schopností ktoré v nás driemu, budeme čistotou svojej prijímacej zložky obrovským prínosom pre nové dianie chcene zo Svetla. Jednoducho v našej národnej povahe nie je silná aktívna zložka, nemané v sebe schopnosti aktívne viesť a zobrať na seba zodpovednosť z toho prameniacu. Inak je tomu u českého národa. História svedči, že sa dokázali presadiť aj aktívne čisto pozemský ako aj obe predchádzajúce povolané národy, čo sa nedá povedať o slovenskom národe. Takže z uvedených súvislosti my vychádza že povolaným národom je Český národ. Slovenský a Moravský národ ma mu pritom pomáhať ako dva samostatné a slobodné národy, je to ich povolanosť smieť spolupôsobiť z českým národom. Ich úloha je špecifická a tak ľahko nenahraditeľná. Prajem krásny a pekný večer. RASTISLAV SKOKAN
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


A čomu vy vlastne veríte? Podobá sa to tomu, pokiaľ neuvidím a neohmatám to, tak neuverím. Ale možno ak by sa aj to stalo, tak možno aj toto by ste zaryto poprel.

A to vraj, tak to tam bolo dané zámerne, lebo viem, že nebolo to len jeden raz, keď bolo spozorovaných niekoľko takýchto javov práve aj americkými kozmonautami.

Ján Anton Sloboda.

,
Vraj nepotvrdené hlásenie. To slovo -vraj - akoby má povedať, že to hlásenie je pravdivé, sú však ľudia, ktorí ho spochybňujú. Možno to takto bolo pisateľom myslené, možno nie. Dôkazná hodnota je však nulová, lebo je to len vraj výrok.

...Toto bola moja prvá reakcia. Keď som dopísal tie slová, zadal som v google kľúčové slová "Neil Armstrong, UFO". Našiel som stránku (http://www.syti.net/UFOSightings.html#anchor359160), z ktorej prekladám, niektoré slová (je v angličtine):

NASA: Čo je tam? ...

APOLLO 11: ... sú obrovské, pane! ... Neuverili by ste tomu! Hovorím Vám, tam vonku sú ďalšie vesmírne lode, zoradené na vzdialenej strane hrany krátera. Pozorujú nás na Mesiaci.

Toto by si zasluhovalo hlbšie skúmanie. Zatiaľ tomu neverím. Mimochodom. Dal som si pauzu a dal som z ruky žrať koňovi, ktorého chováme. Veríte mi alebo nie?
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Neil Amstrong.Chcel by som tu v tejto chvíli dať jedno vraj nepotvrdené hlásenie Neila Amstronga, ktorý pri lete nad odvrátenou stranou Mesiaca, v rámci programu Apollo 11 (júl 1969), hlásil pozemskej základni NASA toto: ,,Vidím kozmické lode! Je ich tu aspoň dvadsať!"

Pekný deň želám. Ján Anton Sloboda. 
Pán Devínsky,

ďakujem za veľmi dobrý príspevok, na ktorý sa dá aj niečo napísať. Keďže milujem intelektuálnu diskusiu, rád sa púšťam do tohoto príspevku (v ďalšom budem citovať, aby sme mali my, a aj ostatní čitatelia, všetko pokope).

1.

,,V onom Vašom príspevku som svojím pohľadom zaregistroval vážny problém ťažko zlúčiteľný s hľadaním pravdy.
Jadro mojej kritiky je v tom, že tvrdíte že napríklad na Mesiaci či Venuši neexistujú v hrubohmotnosti ľudia napriek tomu, že ich neexistencia nieje dokázaná!
Navyše opačný názor, ktorý pripúšťa ich existenciu, nálepkujete slovom „nezmysly“ a ich predstaviteľov zosmiešňujete.
Je to u Vás prejav už nájdeného ukotveného názoru a nie hľadania, skombinovaný so sebavyvyšovaním.“

Toľkoto Vaše slová. Teraz moje.
Tvrdíte, že už mám ukotvený názor a z toho dôvodu to nie je hľadanie pravdy. Ukotvený názor už mám a síce: Na Mesiaci, ani na Venuši nemôžu žiť ľudia (aspoň nie na úrovni našej hrubohmotnej dimenzie). Z čoho vychádzam? Z logiky vyplýva, že ak vo vesmíre pôsobia jednotné zákony, tak tieto jednotné zákony vystavali hrubohmotný život zhruba v takej forme, v akej je na Zemi. A to predpokladá určitý druh podmienok prostredia. Vzhľadom k tomu, že na Venuši a Mesiaci nie sú také podmienky prostredia ako tu na Zemi, celkom logicky usudzujem, že sa tam nemohla vyvinúť ľudská forma, čo i len podobná tej našej. Mimochodom už geografická izolácia Austrálie od ostatných kontinentov spôsobila, že sa na nej vyvinuli také živočíšne formy, aké sa nikde inde na Zemi nenachádzajú (klokany, vták kivi, atď.). Aké živočíšne formy by z tohoto dôvodu museli vzniknúť na planéte, ktorá by mala len trochu odlišné podmienky od tej našej?
Z tejto jasnej úvahy mi vyplýva, že na Mesiaci, ani na Venuši sa ľudia nachádzať jednoducho nemôžu. Preto tvrdím, že je nezmyslom domnievať sa, že by tu ľudia žiť mohli.Myslím, že sa mýlite, ak tvrdíte, že ich neexistencia nie je dokázaná. Nie je samotným dôkazom už nepriaznivosť životných podmienok, ktorá dokázaná je?

Ak má človek ukotvený názor, znamená to, že už nehľadá. Súhlasím. Avšak, myslím, že tým si neodporujem. Pravda (nemyslím teraz na Pravdu = Pán) je totiž všeobecný pojem, do ktorého môžeme zahrnúť pravdy v rôznych oblastiach. Vo svojom vzdelávaní a štúdiu skáčem z jednej oblasti do druhej. Ak cítim, že v niektorej oblasti som dospel k postoju, ktorý považujem na istý čas za konečný, dám sa do práce na inom probléme, alebo nechávam nevyriešené otázky nedokončené a začnem sa zaoberať inými, aby som sa po čase vrátil k tým predchádzajúcim atď. V takomto zmysle mám teda ukotvený názor na život na iných planétach našej slnečnej sústavy. To znamená, že ďalší vývoj v tomto nevylučujem. K prehodnocovaniu svojho stanoviska ma však prinúti len niečo vecné a nie obyčajná viera niektorých ľudí.

2.

,, Napísal som, že ich neexistencia nieje dokázaná. To znamená, že človeku sa nepodarilo zhromaždiť dostatok dôkazov k tomu, aby mohol vyhlásiť ich existenciu za nemožnú. Podotýkam, že sa hľadá ľudský život na hrubohmotnej úrovni, ktorá má svoje tri vrstvy: hrubú, strednú a jemnú. To, čo bolo v tomto hľadaní podniknuté, bolo urobené iba na hrubo-hrubohmotnej úrovni a aj to podľa mňa v nedostatočnej kvalite a šírke.
Ak niektorá sonda nameria teplotu na jednom mieste povrchu Venuše 500 stupňovC, je to dôkaz že tam ani na jednej úrovni hrubohmotnosti neexistuje život?“

Vo svojom príspevku zo dňa 25.březen 2007 13:31:50, som uviedol, že ,,ja zastávam názor, že ľudia na iných planétach v našej slnečnej sústave, nežijú (aspoň nie v našej hrubohmotnej dimenzii).“
Z toho vyplýva, že prítomnosť ľudí na planétach v strednej a jemnej hrubohmotnosti som nevylúčil, pretože to spraviť ani nemôžem. Vylučujem len hrubú hrubohmotnosť.

Napísali ste, že sonda namerala teplotu na jednom mieste povrchu Venuše. A to viete ako? Ja, žiaľ, nie som tak vedecky zdatný, aby som Vám mohol fundovane odpovedať. Vy ste keď píšete, že niektorá sonda nameria na jednom mieste povrchu Venuše 500 stupňov Celzia?

3.

,,Ja sa rátam k tým, ktorí nevylučujú, že aj na iných planétach je hrubohmotný ľudský život. Jeho existenciu dokazovať nemusím, lebo môj predpoklad je všeobecne správny a logický dovtedy, kým by niekto iný dokázal opak, že neexistuje, čo sa ale nestalo. Vyhrám vtedy, ak kdekoľvek okolo nájdu čo len jediného človiečika, dokonca stačí nájsť jedinú stopu jeho predošlej existencie!

Vy ste ale v inej situácii. Vy to dokázať musíte!, ak chcete tvrdiť že tam život nemôže existovať! Vyhráte vtedy, ak dokonale preskúmate celú šírku hrubohmotnosti (nielen hrubú!) na všetkých planétach okolo a človeka nenájdete. Ste toho schopný, respektíve je ľudstvo vôbec schopné vykonať takéto skúmanie?“

Napísali ste, že sa rátate k tým, ktorí hrubohmotný život na iných planétach nevylučujú. V poriadku. Ďalej. Vy existenciu hrubohmotného života na iných planétach dokazovať nemusíte, pretože Váš predpoklad je všeobecne správny... Čo myslíte slovami všeobecne správny? Pravdivý? Nech to však myslíte akokoľvek, myslím, že som dostatočne v bode 1 ukázal, že Váš predpoklad nemôže byť všeobecne správny, nakoľko na Venuši alebo Mesiaci nie sú podmienky na rozvitie života do ľudskej formy!

Prečo by som mal ja dokazovať neexistenciu hrubohmotného života na planétach v našej slnečnej sústave. Alebo, prečo by to mali dokazovať vedci? Len preto, lebo na svete žijú ľudia, ktorí veria tomu, čo Vy? Aby sme sa chápali, nechápem Vašej logike, prečo by oponenti mali niečo dokazovať. Zástancovia nemusia? Prečo nie?

S pozdravom Michal Trubíni.
 
Pán Michal,
pýtate sa, či sa vo Vašom príspevku (z 26.3.) odráža hľadanie Pravdy.
Skúsim Vám na to odpovedať, tiež ako omylný, učiaci sa človek.

V onom Vašom príspevku som svojím pohľadom zaregistroval vážny problém ťažko zlúčiteľný s hľadaním pravdy.
Jadro mojej kritiky je v tom, že tvrdíte že napríklad na Mesiaci či Venuši neexistujú v hrubohmotnosti ľudia napriek tomu, že ich neexistencia nieje dokázaná!
Navyše opačný názor, ktorý pripúšťa ich existenciu, nálepkujete slovom „nezmysly“ a ich predstaviteľov zosmiešňujete.
Je to u Vás prejav už nájdeného ukotveného názoru a nie hľadania, skombinovaný so sebavyvyšovaním.

Napísal som, že ich neexistencia nieje dokázaná. To znamená, že človeku sa nepodarilo zhromaždiť dostatok dôkazov k tomu, aby mohol vyhlásiť ich existenciu za nemožnú. Podotýkam, že sa hľadá ľudský život na hrubohmotnej úrovni, ktorá má svoje tri vrstvy: hrubú, strednú a jemnú. To, čo bolo v tomto hľadaní podniknuté, bolo urobené iba na hrubo-hrubohmotnej úrovni a aj to podľa mňa v nedostatočnej kvalite a šírke.
Ak niektorá sonda nameria teplotu na jednom mieste povrchu Venuše 500 stupňovC, je to dôkaz že tam ani na jednej úrovni hrubohmotnosti neexistuje život?

Ja sa rátam k tým, ktorí nevylučujú, že aj na iných planétach je hrubohmotný ľudský život. Jeho existenciu dokazovať nemusím, lebo môj predpoklad je všeobecne správny a logický dovtedy, kým by niekto iný dokázal opak, že neexistuje, čo sa ale nestalo. Vyhrám vtedy, ak kdekoľvek okolo nájdu čo len jediného človiečika, dokonca stačí nájsť jedinú stopu jeho predošlej existencie!

Vy ste ale v inej situácii. Vy to dokázať musíte!, ak chcete tvrdiť že tam život nemôže existovať! Vyhráte vtedy, ak dokonale preskúmate celú šírku hrubohmotnosti (nielen hrubú!) na všetkých planétach okolo a človeka nenájdete. Ste toho schopný, respektíve je ľudstvo vôbec schopné vykonať takéto skúmanie?

Podobne, ako som písal v príspevku o UFO, museli by ste dokázať, že ani v jednom prípade tam nefigurujú mimozemšťania.
Chápeme sa?

 

O G. Adamskom si možno prečítať na:

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Adamski

http://www.skepticreport.com/ufo/adamski.htm

Je to však anglicky. Čo sa týka toho, že sám Adamski na sklonku života priznal, že si všetko alebo väčšinu vymyslel... o tomto mám pochybnosti, pretože ak by to tak bolo, našiel by som o tom zmienku v hore spomenutých článkoch. Ten druhý odkaz odkazuje na kritický článok a o takom doznaní by predsa jeho autor musel písať, pretože by to podporovalo jeho tvrdenie a to je, že Adamski je klamár.

Ďalšie slová chcem adresovať na prispievateľa pod menom Pútnik. Napísali ste:

,,A ja sa k nikomu nehlásim, a ak k niekomu, tak hlavne k Pravde ako takej."

Hlásite sa k Pravde, ku ktorej ešte len chcete dospieť alebo k Pravde, ktorú už poznáte? Inými slovami: Poznáte Pravdu? Ak áno, potom musíte mať odpovede v nej samej. Vyzývam Vás teda. Poďme spolu hľadať pravdu! Súhlasíte? Ak áno, stanovme si najskôr pravidlá:

1. Budeme odpovedať vecne. Takáto argumentácia predpokladá slová ako: Nemyslím si, že tomu tak je, pretože.... Nie, nesúhlasím s Vami, pretože podľa toho a toho zdroja je to takto.
2. Ak budeme rozoberať jeden problém, nebudeme v argumentovaní odbiehať raz sem a tam, aby sa nám diskusia nerozbiehala rôznymi smermi a tým by sme otvárali stále iné a iné problémy a nevyriešili tak nič (samozrejme, ak bude nutné otvoriť inú problematiku, napríklad hodnovernosť vedeckého poznania, čo bude v priamej súvislosti s riešením daného problému, môžeme tak spraviť, ba musíme).
3. Na osobné útoky, vášňou podfarbené slová útočiace na ego reagovať nebudeme. Nech hovoria slová a logika a nie osobné sympatie a antipatie. Čistota, jasnosť, vecnosť.

Súhlasíte? Dúfam, že áno. Budem veľmi rád.
Navrhujem, aby sme začali týmto problémom.

Súhlasíte, že hodnovernosť diel Adamského je podstatná, pretože sa na neho odvolala p. Makedonová?

Michal Trubíni