Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Ale čím Vás upútal p. Michal T.G. Masaryk, keď vieme aký zaujímal postoj voči slovákom? Takže čím? Mne osobne je oveľa viac imponuje Milan Rastislav Štefánik, ak by som sa mal vyjadriť o politických postavách z minulosti. A či veríte, alebo neveríte, že p. Mečiar je prastvorený duch, tak to je predsa len Váš problém, ktorý predsa na tom nič nemôže zmeniť, že ním je, hoci nesplňa vaše požiadavky, že ako by ste si vy to osobne predstavoval. Mali by ste niekedy vážiť slová, hoci píšete, že hypoteticky.
 
1. Hľadajúcich mätiete... pomaly fráza, ktorá stráca duchovnú opodstatnenosť. To hľadajúci nevie premýšľať a hlavne cítiť, kde sa jasnosť nachádza? 2. Na to, čo bolo hlavným bodom Vášho posledného príspevku, p. Ľuboš, som odpovedal svojim príspevkom z 4. marca t.r. týmto naznačením môjho stanoviska: ,,Kto z čitateľov Posolstva nerobí niekedy aj to, čo je u väčšiny ľudí všeobecne rozšíreným správaním, hoci to nie je v súlade s Posolstvom? Odpoveď: Mnohí tak robíme, ale to len z dôvodu zotrvačnosti, kvôli ktorej ešte zotrvávame v tom nesprávnom. Postupne sa však konanie stúpencov Posolstva snažiacich sa o zmenu stále viac vzďaľuje od spočenského priemeru. Takto to je u obyčajných ľudí. Nie však asi u zvlášť duchovne veľkých osobností....?“ Vyjadrím sa konečne jasne, tak ako to hovorí logika: Prastvorený duch sa musí z povahy svojej podstaty prejavovať úplne inak ako drvivá väčšina dnes na Zemi žijúceho ľudstva. Z tohoto dôvodu nemôžem uveriť v údajný pôvod Vladimíra Mečiara. Z histórie poznám ďaleko výraznejšiu osobnosť, ktorá sa prejavovala ďaleko cnostnejšie (T.G. Masaryk). Možno už začína byť meno Masaryka obťažujúceho (napísal som sem už niekoľko jeho citátov), to však asi len preto, lebo dotyčný nepozná jeho osobnosť a činy. Ak je teda čisto hypoteticky V. Mečiar prastvorený duch, Masaryk bol z Božskej ríše. Koniec! Už sa pravdepodobne k tejto diskusii vyjadrovať nebudem. Uvedomil som si, že toto fórum bolo založené pre stúpencov Posolstva Grálu a Večných zákonov. Tým, že sem píšem takéto príspevky, robím v cudzom dome to, čo si hostiteľ nepraje.
 
Vážení páni. V tento deň bolo poslaných zatiaľ 21 príspevkov!
 
Stojím na dvoch brehoch rieky v tom zmysle, že prijímam to dobré, čo mi dali Večné zákony. S mnohým však nesúhlasím. No a? V Biblii síce môžu byť prítomné ilustrácie znázorňujúce takmer nahé ľudské telo (Adam a Eva), to však nie je argument voči tomu, čo som napísal. Viete si predstaviť takú reklamu, aká je v knihe Večné zákony v Posolstve Grálu? Dokonale smiešna predstava... vlastne neviem, či sa mám zabávať alebo byť vážny. Uvedomujem si však, že táto reklama je podružný problém a jej pretriasaním sa stráca celok... má zmysel pokračovať v diskusii na túto tému? ......
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re: pre p. Michala.
A viete prečo to nemôžete preklenúť p. Michal, lebo už dávno stojíte na dvoch stranách, lebo rieka vám uteká pod nohami. Preto, a pre nič iné.

A nemám dôvod niečo zahmlievať, lebo ja sa osobne zaujímam o to, že čo sa hlavne píše vo Večných zákonoch, a čo hovorila p. Makedonová pri svojích vystúpeniach. Z toho vlastne vychádzam, a to podrobujem prísnemu skúmanie z hľadiska Posolstva Grálu a Biblie.

Ale aj k tomu obrázku som dal myslím jasné vysvetlenie, keď som poukázal na to, že aj v Biblii je niekoľko obrázkov, nad ktorými by som sa mal ihneď pohoršovať, z hľadiska niektorých tu prispievateľov, ale pri tom tieto obrazy chcu o niečom vypovedať. Aj tam sa píše o narodení Syna Božieho Ježiša a Imanuela, ale pri tom to tak nikomu asi nevadí, alebo aj tam písali dotyční páni, že to nie je v súlade s čistotou. Alebo tam netreba a tu áno? A

le odpoveď už nechám na vás, lebo ja som sa k tomu vyjadril práve v tom zmienenom príspevku dňa 4. marca 2007.

Ján Anton Sloboda.
 
Prispievateľa pod menom Ľuboš som síce identifikoval ako p. Ľuboša Ďurfinu, no teraz mi to je ľúto, lebo som si nie som na 100%tý, či tomu tak je. Ak to pravda nie je, je to hrozné, lebo sa to rovná ohováraniu. Radšej si to osobne zistím...

Ak však platí Ľuboš = Ľuboš Ďurfina, je mi to taktiež ľúto, pretože viem, že to čo požadoval od administrátora tohoto fóra (Jedná sa o údajné porušovanie autorských práv zverejnením časti vyhlásenia Občianskeho združenia pre posilňovanie mravnosti a ľudskosti. Mimochodom takáto požiadavka sa mi zdá byť dosť nelogická - to si mám pýtať povolenie od každého autora nejakého spisu, ak píšem či budem písať vedeckú alebo filozofickú rozpravu? A čo potom mŕtvi autori (Platón, Kant, Hegel, Masaryk,...)?) je od neho z istého dôvodu nekorektné. Nechcem to zatiaľ konkretizovať.

Chcem však reagovať na príspevok p. Jána zo 4. marca t.r.:

,,p. Michal napísal: O Pallas Aténe a reklame na časopis Harmónia sa tu už síce písalo, to je pravda, ale napamätám si, že by to bolo vysvetlené.

Ale bolo p. Michal, a to v tom zmysle, že prečo je to tak, tak o tom by najlepšie vedela povedať p. Makedonová, lebo my môžete vyjadriť súhlas, alebo nesúhlas, hoci aj ja by som si to vedel predstaviť inak, ale najlepšie by to naozaj vedela vysvetliť pisateľka Večných zákonov, hoci pre niektorých je to jasný dôkaz niečoho nepravého, čo je naozaj smiešne."

Bez akéhokoľvek útoku na osobu, či vec samú pokladám takúto odpoveď za nedostatočnú a nekritickú. Skrátka: Vec vysvetlená bola, ale predsa nebola, lebo vysvetlenie by vedela podať p. Makedonová.
Nielenže to nemá logiku, ale je to aj uhýbanie od problému. A pre mňa to problém je, pretože ak vo veci mám mať jasno, nesmiem trpieť takúto nelogickú hmlu. O to viac to platí pre stúpencov p. Makedonovej. Snažiť sa preklenúť túto medzeru v poznaní slovami, že neskôr sa všetko vysvetlí je opäť uhýbanie od problému.

K problému čistoty a cudnosti p. Makedonovej ešte dodám: Netvrdím, že bola tak čistá, aby mohla prijímať z vysokých úrovní, nemôžem však inak, len odmietnuť obraz, ktorý tu o nej prezentuje p. Ľuboš. Mám audio nahrávky p. Makedonovej, taktiež samozrejme jej knihu a nech sa tvrdí, čo chce, v žiadnom prípade nebola duchovne a žensky hlboko poklesnutá. Tak to cítim, nemôžem tvrdiť opak. Nechápem preto slová p. Ľuboša.

Michal Trubíni.


 
JAN. jan.jan@post.sk p. Ľuboš bezmenný, budem vás tak nazývať, nakoľko vám asi strach o vašu povesť nedovolí, aby ste sa predstavil plným menom, hoci tu chcete moralizovať a umravňovať, ale nie tak ako sa patrí.

Ale pred spravodlivosťou Pána aj tak nikto z nás neutečie, teda ani vy, ani ja, nikto!

Pýtam sa vás aj ja osobne, ste vy Ľuboš Ďurfina, predstaviteľ Združenia ľudskosť?

Ak áno, tak to povedzte, a budťe chlapom, a nie nejakým strachopudom, ktorý tu vystupuje ako ten najväčší majster sveta, ale pri tom ani nemáte toľko odvahy a slušnosti, aby ste sa predstavil plným menom.

A teraz k tomu čo tu neustále vnášate, samozrejme vždy s väčšou zúrivosťou, ktorú zastierate faktami, ktoré faktami vôbec nie sú, ale sú obyčajnou moralnou vraždou, ktoré je podľa vždy večných a platných zákonoch, ťažkým prečinom. To majte dobré na pamäti, lebo toľko hanebnosti ako ste tu napísal vy sám, tak z toho je jasné, že ľudskosť a láska sú pre vás vzdialené pojmy, o ktorých možno radi rozprávate, ale vaše slová sú svedkom pravého opaku.

Vy neustále hádžete tým povestným kameňom, ako keby vy ste bol ten, ktorý celý tento pozemský život žil príkladne a mravne, v plnom súlade zo zákonmi Pána Všemohúceho.

Vy ste ten, ktorý nič iné nemá v ústach, len osočovať tu, ktorá sa už dnes nemôže brániť. Pýtam sa vás, že kde ste bol vtedy, keď p. Makedonová chodila po Slovensku a hovorila k ľudom?

Prečo vtedy ste niečo také nehovoril, alebo sa jej priamo neopýtal, ale prichádzate s tým až teraz, v tomto čase, keď sa určita čas ľudí začína prebúdzať a hľadá na svoje otázky aj odpoveďe.

Pýtam sa, že koľko ľudí vy osobne ste nezištne priviedol k Posolstvu Grálu?

Lebo pani Natália de Lemeny - Makedonová ich priviedla tisíce, čo sa ľahko dá dokázať, lebo až ked vyšli Večné zákony, tak až vtedy sa začalo Posolstvo Grálu vo veľkej miere predávať.

Neustále tu hovorite o čistote, ale k tomu patrí čistota slova. Ste preto ozajstným príkladom, keď rád by ste videl na niekom čo nie je, ale vy pritom túto čistotu už dávno zakaľujete svojími príspevkami.

Preto vám ešte raz, a vám podobným, uverejňujem časť prednášok od Abdrushina, a niečo z Matúšovho evanjelia:

STRAŇTE SE FARIZEJŮ!

Výraz farizej se stal pojmem, v němž není nic dobrého. Znamená souhrn duchovní pý­chy, pokrytectví, zchytralosti a někdy i záludnosti.

Lidi, kteří si zaslouží tohoto označení, najdete dnes všude, ve všech zemích a ve všech kruzích. Nesouvisí to ani s rasou ani s národností, a je jich nyní mnohem více než dříve. Každé povolání má své farizeje. Nejvíce jich však naleznete ještě tam, kde je i dříve bylo lze vždy najít ve velkém počtu: mezi sluhy templů a zástupci církví.

A podivné: Kamkoli přišel podle vůle Boží některý vyslanec Světla zvěstovat Pravdu, byl napadán, špiněn, pomlouván a pronásledován především zástupci a služebníky tam právě vlád­noucího náboženského směru, kteří prohlašovali, že slouží Bohu. Byl napadán také těmi, kteří se dokonce domýšleli, že jsou zástupci vůle Boží.

Bylo tomu tak odevždy, počínaje nejprostším čarodějem a kouzelníkem až k nejvyšším kněžím. Všichni, bez výjimky, cítili se vždy Pravdou ohroženi a proto skrytě podrývali nebo otevřeně štvali proti každému člověku, který byl Bohem určen, omilostněn nebo vyslán, aby těmto pozemským lidem přinesl Světlo.

Proti této nevývratné skutečnosti nepomůže zapírání, nepomůže překrucování ani při­krášlování, vždyť pro ni svědčí světové dějiny!

Tyto dějiny svědčí jasně a zřetelně, nesmaza­telně o tom, že to nikdy nebylo jiné, a že nebyla ani jedna jediná výjimka mezi těmi mnohými případy. Vždy, skutečně vždy byli právě kněží naprosto zřejmými protivníky Světla, a tím ne­přáteli Boha, jehož vůle nechtěli dbát, dokonce proti ní bojovali, a prosazovali proti ní své vlastní chtění.

Na věci nic nemění, že později mnohdy došli k poznání, často teprve až když bylo na mnohé již příliš pozdě.

Ďalej by som tu rád uviedol čast prednášky - Nevydáš krivého svedectva proti blížnemu svojmu!

,,Ale zapamätajte si: Hrubohmotný útok možno oveľa ľahšie napravit než útok na dušu, ktorá trpí v dôsledku podrývania povesti.

Vyhýbajte sa preto všetkým číhajúcim-ohováračom rovnako ako hrubohmotným vrahom!

Pretože tí sú rovnako vinní a mnohokrát ešte horší! Tak ako oni nemajú súcit s dušami, proti ktorým sami štvú, tak nech aj im nie je ponúknutá pomocná ruka na onom svete, ked budú o to prosiť! Studené a nemilosrdné je neštastné nutkanie ich vnútra zhadzovať iných, im mnohokrát cudzích ľudí, chlad a nemilosrdnosť budú preto proti nim v mnohonásobnej sile na onom mieste, ktoré ich očakáva, len čo raz budú musieť opustiť svoje pozemské telo!

Ostanú na onom svete vyobcovanými a opovrhovanými dokonca viac než zbojníci a zlodeji; pretože spoločná zlomyseľná a opovrhnutia hodná vlastnosť sa prelína celým druhom, počnúc klebetnicou až po také skazené stvorenia, ktoré sa neštítia pod nimi samými zloženou prísahou vydať krivé svedectvo proti blížnemu, ktorému mali dôvod byť za mnohé veci povdační!"

Z Otázok a odpovedí:

61. Co jsou pomlouvači.

Otázka:

Co jsou pomlouvači?

Odpověď:

Lidé, kteří obratně znetvořují skutečnosti, aby jimi ke škodě jiné osoby dali falešný smysl. Ti, kteří vymýšlí nové události a historky a rozšiřují je za tím účelem, nejsou pomlouvači, nýbrž lháři. Podle Božských zákonů jest jedno stejně zavržitelné jako druhé. Patří to k pokusu o morální vraždu, nebo k jejímu provedení. Karma jest při tom právě tak těžká, jako při hrubohmotně dokonané vraždě a v mnoha případech jest dokonce ještě těžší, poněvadž duševní rány jsou trvalejší. Zvláště, když v mnoha případech jsou tu vtaženy do spoluutrpení i jiné osoby. Vůbec každý pokus nebo provedení morálního poškození, lhostejno zda jest to odůvodněno nebo ne, jest nutno karmicky těžce odpykat. To by mělo být snadno srozumitelné, poněvadž takový čin o sobě předpokládá vždy nečistý charakter; neboť čistý, nebo jen ušlechtilý charakter by to nikdy nečinil a takové myšlenky ze zdravého odporu by odmítl daleko od sebe. Nečistota jest tedy v takových věcech přirozeně vždy na provádějící straně, jež se tím automaticky jako taková označuje.


A ešte niečo z Matúšovho evanjelia:

,,Matúš 7/1-2 /15-20: ,,1Nesúdťe, aby ste neboli súdení; 2lebo akým súdom súdiťe vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané.

15Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. 16Po ovocí poznáte ich. Či oberajú z trnia hrozno alebo z bodlačia figy? 17Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. 18Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. 19Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20Tak teda po ovocí poznáte ich!"

Matúš 12/35-37: ,,35Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu a zlý vynáša zlé zo zlého pokladu. 36Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň. 37Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený."


Ján Anton Sloboda. 
Michal napísal: Nehádať sa s druhými o svojom úžasnom postavení, o svojich dokonalých názoroch, ale viac pracovať na sebe, duchovný stupeň iných rešpektovať alebo tolerovať. K tomu pridávam: Šíriť svetlo a druhým ľuďom pomáhať. Druhým ľuďom treba pomáhať. Kto však chce pomáhať, malo by mu záležať na tých, ktorí hľadajú a nemajú sa čoho pri svojom hľadaní zachytiť...
 
Tri kamene
Pekný príbeh. Čo však má vyjadrovať?

Kameň, ktorý sa najmenej zapájal do sporov (nie z jeho vlastnej vôle, ale preto), bol najhladší a preto bol použitý na krb (v ktorom oheň nikdy nevyhasne), čo je z istého uhľa pohľadu výhodnejšie umiestnenie, ako má kameň v základoch.
Čo spôsobilo vyhladenie kameňa? Nie jeho vlastná námaha, ale práca vody. Z toho vyplýva, že kameň bol v celom príbehu pasívny, čo sa vyrovnávania jeho hrán týka. Aktívne bolo prostredie, v ktorom sa nachádzal. Teraz sa vnucuje otázka, či to možno použiť ako podobenstvo, ktoré by mohlo slúžiť ako vzor pre správanie sa človeka. Asi nie. Človek má byť kormidelníkom lode svojho osudu a nie pasažierom plte, ktorá je bez plachty a kormidla...

Dalo by sa toho napísať ešte ďaleko viac. Výklady by boli rôzne. Každopádne, príbeh je to pekný.
Hlavné ponaučenie môže znieť: Nehádať sa s druhými o svojom úžasnom postavení, o svojich dokonalých názoroch, ale viac pracovať na sebe, duchovný stupeň iných rešpektovať alebo tolerovať. K tomu pridávam: Šíriť svetlo a druhým ľuďom pomáhať.
 
Dotaz
Mohl by mi někdo vyložit slova paní Natálie de Lemeny Makedonové: · Ak už existuje prameň - zdroj informácií, prečo ste museli napísať inú verziu? Pôvodná kniha od nemeckého autora bola určená iba duchovne vyspelým jedincom, ktorí vážne hľadajú pravdu o živote a jeho zmysle. Pre bežných ľudí, ktorí sú plne zaujatí pozemskými starosťami, je akoby zapečatená. Nemôžu ju pochopiť, pretože si vyžaduje koncentráciu a mnoho času. Keďže sa blíži doba splnenia dávnych prísľubov, ale aj zániku všetkého nesprávneho, mám vydať na svetlo prameň, ktorý súvisí s uskutočnením týchto zmien. Mám tedy číst Poselství Grálu nebo její knihu? Jak mám poznat zda jsem duchovně vyspělý (nevyspělý) jedinec? Děkuji za odpověď
 
Tri kamene
Dobrý deň všetkým. Vzhľadom k tomu, že toto fórum je určené k vzájomnej pomoci putujúcim za Svetlom, rád by som sa s Vami podeli o niečo čo ma napadlo raz nad ránom. Je to príbeh, ktorý som videl viac "živšie" ako som schopný ho interpretovať slovami :) Tri kamene Od nepamäti stálo v jednom kraji obrovské bralo. Bolo veľké a neoblomné, malo vlastný názor na život a dianie okolo seba a s nikým sa nerozprávalo. Jedného dňa sa z brala odtrhli tri kamene. Tie sa už nevedeli pozerať na to aké je bralo zanovité a chceli ísť vlastnou cestou. Prvý kameň nevyvinul až toľko úsilia a rohodol sa, že zostane blízko skaly. Povedal si, že z takej výšky bude aspoň dobre vidieť na celý kraj a občasný silný vietor, aký býva len v takých výškach mu nevadil. Druhý kameň sa odkutúľal ďalej od brala, a zastal na ceste. Cesta sa mu páčila a povedal si, že odtiaľto musí predsa vidieť všetko, veď každý, kto pôjde po kraji, musí ísť touto cestou a teda mu určite nič neujde. Tretí kameň, sa zakotúľal najďalej a čľupol do rieky. Zapáčilo sa mu tu a rozohodol sa zostať. Po čase sa zdvihol obrovský vietor a zodvihol do výšky všetok prach, ktorý sa oddelil z brala spolu s kameňmi. Vietor prinášal správu o tom, že Pán kraja sa rozhodol postaviť si nový Dom a preto príde a bude hľadať vhodný materiál. Prvý kameň, ktorý stál vysoko na brale, sa tú správu dozvedel ako prvý. Potešil sa a povedal si, že si vybral to najlepšie miesto, pretože sa k nemu dostanú všetky zvesti najskôr. Vzápätí ho napadlo, že on, keď tu predsa tak verne stojí, odoláva vetru a jeho hrany sa aj trochu obrusujú pod jeho náporom, by si určite zaslúžil byť súčasťou novej stavby. Nezabudol však ani na ostatné dva kamene a rozhodol sa ich presvedčiť, aby sa predsa len vrátili k nemu na vrch brala, že tu je to najlepšie miesto. Druhý kameň, ktorý sa zakotúľal na cestu sa správu od vetra dozvedel ako druhý, ale vietor mu pošepol, že pán pôjde po ceste keď bude prechádzať krajom. Hneď si pomyslel, že si dobre vybral a bude určite vhodný na stavbu Verne tu predsa stojí, čaká a jeho hrany sa obrusujú vetrom a prachom viac ako prvému kameňu. Tak sa druhý kameň upokojil a začal presviedčať ostatných dvoch aby len prišli k nemu, pretože jeho miesto je to najlepšie a že keď Pán príde, pôjde po ceste! Tretí kameň, ten ktorý ležal v rieke, sa správu dozvedel ako posledný. Tú zvesť mu pošepli rybky, ktoré pravidelne šantili okolo neho v rieke. Jeho hrany sa obmývali najrýchlešie, neustále tečúcou vodou. Príliš nepočul rady ostatných dvoch kameňov, aby sa k nim pridal. Tečúca voda tomu, ako to už pri vode býva, bránila. Keď uplynulo znovu trochu času, opäť sa zdvihol vietor a zodvihol všetok prach, ktorý odpadol z brala v tom istom čase ako kamene. Znovu priniesol správu o tom, že Pán kraja už je veľmi blízko a čoskoro príde. Prach sa začal víriť a padať na prvý kameň a skoro celý ho prikryl. Ten už nemohol tak dobre vidieť, ale aspoň čo to počul a tak sa uspokojil a znovu začal presviedčať ostatných dvoch, že jeho miesto je najlepšie, lebo aj keď sa ho prach snažil prykriť, nepodarilo sa mu to a stále počuje. Prach víril a padal aj na druhý kameň. Na ceste však nemal takú silu a prikryl kameň trochu menej, takže nielenže dobre počul, ale ešte aj trochu videl. Uspokojil sa teda, že výchricu prežil a hrdo to začal oznamovať ostatným dvom. Prvý kameň síce druhý počul, ale nevidel a tak si povedal, že určite klame, lebo on stojí na brale a to je to najlepšie miesto. Keď sa snažil prach zniesť aj na tretí kameň, padol na hladinu rieky, ale tá ho hneď odplavila. Takto víril prach ešte dlho. Prvý a druhý kameň sa za ten čas stále hádali a prekrykovali, kto má lepšie miesto a prečo a snažili sa o tom pravdaže presvedčiť aj tretí kameň. Ten len z času na čas povedal svoj názor. Zrejmä ho z tej vody nebolo dobre počuť, lebo keď vravel tým dvom aby zanechali spory, že predsa odpadli z toho istého brala, nepočúvali ho a ešte väčmi ho začali prehovárať. Až jedného dňa, prišiel Pán do svojho kraja. Po dlhej ceste prišiel k potoku, aby sa umyl, zodvihol kameň a dal ho kapsy. Prechádzal po ceste vzal ďalší kameň. Napokon vyšiel na bralo, aby sa mohol rozhliadnuť po kraji a znovu vzal z neho kameň. Keď odchádzal, ešte sa pozrel na bralo a pomaly odišiel. Trvalo by veľmi dlho, kým by z neho získal potrebný materiál. Keď prišiel domov, vybral kamene a začal stavať. Prvý kameň, ktorý stál na brale a jeho hrany neboli veľmi obrúsené použil do základov. Druhý kameň, ktorého hrany neboli až také ostré použil na obvodový múr a s tretím, najhladším, vyložil svoj krb. Oheň v tomto krbe už nikdy nevyhasne ... Viliam Fleško
 
Miroslav Ivánek
Znovu paralela.
Slovenský národ a Slovensko boli dhé veky potlačovaní a popieraná ich existencia. Vo svete ešte aj teraz nikto Slovensko a Slovákov poriadne nepozná, hoci už máme svoj šát. Ale keď sa na Slovensku niečo negatívne udeje, všetci sa predbiehajú v odsudzovaní Slovenska a Slovákov. Na nás sa vidí smietka, ale u seba brvno nikto nevidí.
Večné zákony od Natálie de Lemeny Makedonovej a jej čitatelia dlhé obdobie boli potlačovaní a vyhlasovaní za bláznov, bola a stále je snaha knihy Večné zákony 1,2,3 vygumovať z existencie, hoci ich málokto pozná a vo svete takmer nikto o nich nemá šajnu. Najviac ich kritizujú tí, čo ich vôbec nečítali alebo im vôbec nechcú rozumieť. Ale sú predmetom útokov a napádania. Prečo? Len preto, že sú? Na čiateľoch večných zákonov je vidieť každá smietka, či nedbalosť, ale na seba sa nikto nechce pozrieť a uvidieť nielen smietku, ale brvno.

 
JAN. jan.jan@post.sk 


p. Michal napísal: O Pallas Aténe a reklame na časopis Harmónia sa tu už síce písalo, to je pravda, ale napamätám si, že by to bolo vysvetlené.

Ale bolo p. Michal, a to v tom zmysle, že prečo je to tak, tak o tom by najlepšie vedela povedať p. Makedonová, lebo my môžete vyjadriť súhlas, alebo nesúhlas, hoci aj ja by som si to vedel predstaviť inak, ale najlepšie by to naozaj vedela vysvetliť pisateľka Večných zákonov, hoci pre niektorých je to jasný dôkaz niečoho nepravého, čo je naozaj smiešne.

Len vždy nechápem, že prečo sa to zase okolo toho krúti, ale vlastne viem, a pritom sú to len obrázky, ktorými chcel maliar niečo vyjadriť. Možno niečo, čo niektorých poburuje, ale pri tom zmysel kresby môže byť celkom iný. Veď aj Adam a Eva sú nakreslení v Biblii skoro úplné náhí, ale pri tom sa tým chce niečo tak isto vyjadriť.


Ale nateraz by som chcel tu niečo odkázať tým, ktorí navonok možno pôsobia dokonalo, uhladene a vyškrobene, tak ako to vidíme aj v iných oblastiach života. Ale práve medzi nimi nájdeme tých, ktorých by človek radšej ani nestretol, lebo ich skutky sú veľakrát hanebné a zákerné, hoci navonok to málo kedy vidno. Až keď sa prejavia naplno, tak človek spozná čo sú zač, hoci už veľakrát cítil, že pred tým si daj pozor. Preto nám aj bolo povedané pred 2000 rokmi: ,,Že podľa skutkov ich spoznáte."

,,A nie každý kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského."

Takže niečo z Matúšovho evanjelia: ,, ,,Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že čistíte zovnajšok čaše a misky, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Ty slepý farizej! Najprv vyčist vnútro čaše [a misky], aby bol čistý aj ich zovnajšok.

Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. Tak aj vy navonok zdáte sa ľudom spravodlivými, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti."

Pekný večer želám. Ján Anton Sloboda.

 
Miroslav Ivánek
Ján Botto: Orol
Ján Botto
Orol
Dole, orle, z výšin, dole!
Sadá slnko za topole -
slnko sadá, deň sa tratí:
Kdeže budeš nocovati?!
.
Hej, viem ja, viem o čeľadi,
kde sa piesňou život mladí,
kde sa otcov sláva slávi,
kde sa pradie na zástavy,
kde sa kujú pravdy zbroje.
Ta ma znesú krídla moje!
.
Dole, orle, z výšin, dole!
Už pastieri tiahnu z hole,
ukonaná junač mladá
po pažiti nocľah hľadá.
.
Viem ja jedľu neobťatú,
pod ňou vatru neodspatú;
pri tej vatre mládež čaká
na slniečko - na junáka.
Jej snom sláva junákova,
chlebom - živé jeho slová.
.
Dole, orle, z výšin, dole!
Už rataji idú z poľa;
na večer znie zvonov hrana:
Už ich práca dokonaná.
.
Dokonaná - no semeno
v rodnú pôdu uloženo -
v rodnú pôdu, v ruky Božie:
Nezdusí ho tŕnie, hložie.
Prejde zima, svitne ráno:
Vzíde žitko zaoranô.
.
Dole, orle, z výšin, dole!
Už ostáva pusté pole,
už piesenky ohlas hynie:
"Veje vietor po doline."
.
Blysnú vatry po okolí
a pri vatre zbor sokolí
zahudie tú pieseň ľudu:
"Boli časy, ešte budú!"
Bo čo v svete všetko minie,
pravda naša nezahynie!
.
 
O Pallas Aténe a reklame na časopis Harmónia sa tu už síce písalo, to je pravda, ale napamätám si, že by to bolo vysvetlené.

Na druhej strane sa tu podáva čiernobiely obraz o celej tejto problematike. Buď bola p. Makedonová svätica alebo kontaktér, ktorý podľahol falošnému pôsobeniu zo záhrobia a dokonale skrivil Posolstvo Grálu.
Z príspevku p. Milana vyvodzujem : Kto poslaniu p. Makedonovej verí, ten pije nápoj, v ktorom sa okrem väčšiny pravdivého podáva aj zrnko jedu a tak sa nakoniec otrávi. Nehovorme však v podobenstvách, ale napíšme rovno, čo to znamená: konečným dôsledkom viery v p. Makedonovú a v jej poslanie, tak ako ho ona prezentovala, je duchovná smrť. Ak to hypoteticky prijmem, tak potom áno: ak boli mnohé tvrdenia pani Makedonovej falošné, tak potom človek, ktorý sa ich sklalopevne drží, drží sa nepravdy, čo mu nedovoľuje prijať Pravdu, ktorá konečne prináša spásu. Preto ho čaká duchovná smrť. V poriadku, súhlasím (hypoteticky!). Ja však nerozumiem, prečo oponenti ustavične zdôrazňujú tento jeden bod. Nie je pravda, že vďaka pôsobeniu p. Makedonovej sa Posolstvo Grálu začalo predávať v takej miere, v akej sa to dovtedy určite nesnívalo ani tým, ktorí toto dielo na Slovensko distribuovali? Nie je pravda, že tí ľudia, ktorí sa k Posolstvu Grálu a k Večným zákonom dostali a ktorí to mysleli a myslia vážne, sa mravne aspoň v nejakej miere očistili? Poznám to na sebe, poznám to z reči iných ľudí.

Zastávať tvrdošijne len to stanovisko, ktoré tu prezentuje p. Milan a p. Ľuboš je oklieštenie skutočnosti, pretože si z nej vybrali len niektoré črty a ostatné prehliadajú alebo nechcú vidieť, lebo by predsa len museli priznať, že dielo Večné zákony má aj pozitívne dôsledky na konanie ľudí. A to píšem a si myslím aj napriek tomu, že som sa s týmito pánmi niekoľko krát osobne stretol a naše vzťahy považujem za pozitívne! Hľadať pravdu, vidieť ju podľa mňa znamená prijímať/rešpektovať skutočnosť vo všetkých farbách, odtieňoch, uhloch pohľadu atď., pretože ak pozeráme len jedným smerom a tvrdíme, že to, čo je za nami neexistuje, tak žijeme v disharmónii, čo sa obvzlášť prejavuje v styku s ostatnými ľuďmi.

"(...) V tom není zlo, že se pro pravdu rozestupujeme na ruzné tábory, ale je v tom, že tábory si osobují samospasitelnost pravdy absolutní a že ve jménu té pravdy sahají k meči, usilujíce o jednotu mechanickou, na místě jednoty v duchu a pravdě." (Jan Hus, T.G. Masaryk)

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Naozaj, alebo, zdanie klame.


Pozorne som si prečítal príspevok p. Milana - Šupu, lebo on tak isto nepotrebuje, aby sa predstavil celým menom, hoci niekoho tu menuje po mene. Tak isto by som súhlasil, že je vecný a slušný. Samozrejme mu to nemôžem vyvrátiť, že či nejaká slečna alebo dáma predávala VZ v krátkej, alebo dlhej sukni, ale ja osobne pri stretnutiach som si také nič nevšimol. Ale budiš. Asi to bolo aj preto, že ja som tam išiel hlavne preto, aby som si vypočul p. Makedonovu, a nie aby som niekoho pozoroval a potom tu uvádzal ako dôkaz niečoho neskutočného. Ale v poriadku.

Samozrejme zase je tu Pallas Athéna, čo už tu bolo raz rozoberané, aj obrázok s Harmónii atď. Tak o tom všetkom sa už tu písalo, takže neviem, že zase prečo? Ale vlastne viem.

Ale poďme ďalej. Hoci na prvý pohľad sa zdá tento príspevok naozaj vecný a slušný, ale predsa je mierený proti niečomu, ale nenápadné, lebo aj tento pán prišiel tu len preto, aby niečo popieral slovami, ktoré tu napísal a zverejnil.

p. Milan píše aj toto, v tomto zdánlivom slušnom príspevku: ,,Predstavme si nápoj, ktorý by obsahoval 99,9 % čistej, krištáľovej vody a iba jednu, jedinú kvapku jedu. Takýto nápoj, bez ohľadu na vysoké množstvo priezračnej, až liečivej vody, bude bezpochyby nápojom smrtiacim. No a úplne podobným, smrtiacim nápojom je i kniha Večné zákony."

Čiže knihy Večné zákony od p. Makedonovej prirovnáva k smrtiacemu nápoju, knihy, ktoré tak veľa ľudí priviedli k živému Slovu Božiemu, k POSOLSTVU GRÁLU!, a ktorá je najnovším posolstvom od IMANUELA ABDRUSHINA!!! Ale viem, že vy to odmietate, takže sa nečudujem vaším slovám.

A potom ďalej p. Milan píše, aby to nevyzeralo nejak nápadne, veď predsa sú to ľudia z istého združenia, ktorí sa s niečim nemôže vyrovnať, a to s úplnou Pravdou ako takou, tak takéto odporúčanie sa píše: ,,Tieto moje slová nie sú však určené tým, ktorí sú už zmieneným nápojom otrávení, ale hlavne ľuďom, ktorí sa s knihou Večné zákony stretli v poslednej dobe a snažia sa s ňou nejako vysporiadať."

Prečo zase to odhováranie? Ž čoho máte všetci popierači strach?

Ďalej sa píše: ,,Ľuďom, ktorí, hoci už vykročili správnym smerom – na cestu k poznaniu Pravdy, (najradšej by títo páni boli, ak by to bolo cez ich združenie), sú hneď, na jej sľubnom začiatku zavádzaní, pomýlení, strhávaní nadol a uvádzaní do zmätku. Pre nich pre to zvlášť zdôrazňujem: Existujú fakty, ( to hovoríte o tých hanebnostiach, ktoré sú teraz podávané aj na tomto fóre pánom, ktorý je z vášho združenia, dokonca zastáva tam dosť vysoké miesto, lebo zatiaľ to nepoprel, že je to nie je on), ktoré na celé poslanie pani Makedonovej vrhajú úplne iné svetlo, než ako sa to prezentuje na tomto fóre."

Ale som naozaj rád, že ste nakoniec napísal nakoniec toto: ,,A naozaj vážne hľadajúci, by mal vo vlastnom záujme, pri profilovaní svojho názoru, skúmať aj tento iný, nekompromisný, dôsledný a prísny pohľad na celú problematiku. "

Preto naozaj verím, že každý sa nedá zmiasť, lebo je viac ako jasné, že o čo sa tu hrá, ale dá si tu námahu, aby sam spoznal, že kde je Pravda, a kde je lož.

Pekný deň želám. Ján Anton Sloboda.

 
Tak trochu s úsmevom na perách odpovedám na predchádzajúci príspevok: Nechodím sa kúpať a to práve z dôvodu, že sa necítim dobre, keď sa mám odhalovať v takej veľkej miere pred ľuďmi. V otázke p. Ivana je však obsiahnuté niečo všeobecné, niečo čo môžem vyjadriť v takejto forme: Kto z čitateľov Posolstva nerobí niekedy aj to, čo je u väčšiny ľudí všeobecne rozšíreným správaním, hoci to nie je v súlade s Posolstvom? Odpoveď: Mnohí tak robíme, ale to len z dôvodu zotrvačnosti, kvôli ktorej ešte zotrvávame v tom nesprávnom. Postupne sa však konanie stúpencov Posolstva snažiacich sa o zmenu stále viac vzďaľuje od spočenského priemeru. Takto to je u obyčajných ľudí. Nie však asi u zvlášť duchovne veľkých osobností....?
 
Tento príspevok sa mi páči svojou vecnosťou, hoci s ním nie vo všetkých súvislostiach môžem súhlasiť. Reagujem len preto, aby som vypichol porovnanie medzi príspevkami Ľuboša a tu Milana. Neberiem Milanovi jeho názo - je to jeho názor a teší ma, že bol podaný slušne a vecne. Na záver len jedna vecná otázka - kto z čitateľov Posolstva - muži i ženy - sa v lete už nechodí kúpať v plavkách, ktoré sa dnes predávajú v obchodoch ?? (pochopili ste ?) Ivan
S tymto sa ale asi nic neda urobit, pretoze kazdy sam si vyberie svoju cestu v zivote, a tak nechajme kazdeho slobodne sa rozhodnut, hadky nie su to spravne co tu praktizujeme. Vydite to sami, kazdy kto si precita PG ma nanho trosku iny nazor a ine chapanie, kazdy jedinec je ina duchovna bytost. Aj to co som ja pocitila a to nielen z citania , ale aj vlastneho prezivania nikoho presvedcit nemozem, kazdy na to musi prist sam, ak chce, ak sa poznaniu z vysin otvori. Mam tu vyhodu, ze to co citim sa mam s niekym ozaj povolanym poradit. A na moje otazky dostavam kladne odpovede. Vsetko co prezivam sa ospevuje v piesniach, alebo sa odohrava v historickych filmoch, aj v rozpravkach hlavne Disney.
 
Opäť k pôsobeniu p. Makedonovej...
V súvislosti s predchádzajúcou, ostrou výmenou názorov spomeniem jedno svoje osobné prežitie. V časoch, keď p. Makedonová absolvovala akúsi verejnú prezentáciu svojej knihy po veľkých slovenských mestách, konkrétne v Košiciach, Banskej Bystrici, Nitre a Bratislave, som sa takéhoto stretnutia zúčastnil v Nitre. Posolstvo nás učí, že prvý dojem je vždy správny, no a mňa vtedy dosť zarazilo, že istá osoba, veľmi blízka pani Makedonovej, predávala Večné zákony v naozaj dosť odvážnej minisukni. Posolstvo som v tej dobe mal už aspoň raz, síce veľmi povrchne prečítané, ale nad touto vecou som sa vtedy naozaj vnútorne pozastavil. Veď si len uvážte, že kniha, zvestujúca „narodenia Syna Stvoriteľa“ je ponúkaná práve takýmto spôsobom. Toľko moje osobné prežitie. Potom, neskôr, som sa stretol s výhradami voči ilustráciám v knihe Večné zákony, kde má Pallas Aténa taktiež minisukňu, čo je samozrejme, z hľadiska skutočnej reality, nachádzajúcej sa v úrovniach, kde prebývajú najvyšší bytostní, absolútne neprípustné. Každý z ľudí, vážne a naozaj bezohľadne skúmajúcich túto problematiku si môže taktiež pozrieť reklamu na časopis Harmónia, zverejnený v druhom, (žltom) doplnenom vydaní Večných zákonov, kde sa nachádza žena, ktorej oblečenie by určite nemohlo slúžiť ako vzor dôstojného ženského odievania. Skôr práve naopak! A znova zopakujem: Táto reklama je časťou knihy, zvestujúcej „narodenie syna Stvoriteľa“. No a nakoniec je to už spomínaný obrázok samotnej p. Makedonovej na prebale knihy, kde môže každý úplne nezaujate posúdiť adekvátnosť, alebo neadekvátnosť hĺbky jej výstrihu. Prednedávnom som si mal možnosť porovnať túto fotografiu p. Makdonovej so vzhľadom vznešených dám, žijúcich v spoločnosti Pána. Ak si hocikto z Vás sám pre seba urobí podobné porovnanie, jeho cit mu bez akejkoľvek ďalšej, nutnej rozumovej argumentácie, v zlomku sekundy ukáže, kde je to správne a kde nie. Vskutku, tu netreba naozaj nijakých argumentov a proti argumentov, stačí iba tiché, úprimné a nezaujaté precítenie spomínaných skutočností. Pravá ženskosť je totiž neoddeliteľne spojená s Čistotou. Čistotou vnútra, ktorá sa navonok prejavuje studom. Studom, čiže zvýšenou citlivosťou voči odhaľovaniu vlastného tela. A ako vieme, čím výraznejší je stud, tým vyššia je duchovná úroveň daného jedinca. Ide totiž o priamu úmernosť. No a zvlášť u ženy je vnútorná čistota a vonkajší prejav studu neoddeliteľne spojený s jej odievaním a názormi naň. Na základe horeuvedených faktov nechávam teda na osobnom posúdení každého, aká asi bola miera práve tejto Čistoty u p. Makedonovej, čo následne, na základe zákona rovnorodosti, muselo mať zásadný vplyv i na čistou zdroja jej napojenia. Predstavme si nápoj, ktorý by obsahoval 99,9 % čistej, krištáľovej vody a iba jednu, jedinú kvapku jedu. Takýto nápoj, bez ohľadu na vysoké množstvo priezračnej, až liečivej vody, bude bezpochyby nápojom smrtiacim. No a úplne podobným, smrtiacim nápojom je i kniha Večné zákony. Tieto moje slová nie sú však určené tým, ktorí sú už zmieneným nápojom otrávení, ale hlavne ľuďom, ktorí sa s knihou Večné zákony stretli v poslednej dobe a snažia sa s ňou nejako vysporiadať. Ľuďom, ktorí, hoci už vykročili správnym smerom – na cestu k poznaniu Pravdy, sú hneď, na jej sľubnom začiatku zavádzaní, pomýlení, strhávaní nadol a uvádzaní do zmätku. Pre nich pre to zvlášť zdôrazňujem: Existujú fakty, ktoré na celé poslanie pani Makedonovej vrhajú úplne iné svetlo, než ako sa to prezentuje na tomto fóre. A naozaj vážne hľadajúci, by mal vo vlastnom záujme, pri profilovaní svojho názoru, skúmať aj tento iný, nekompromisný, dôsledný a prísny pohľad na celú problematiku.