Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Ľuboš:"Pán Ivan, pýtate sa ma, či som cestoval s Makedonovou po Slovensku. " Odpoveď znie: „Akoby som mohol, veď to by som tým poprel vernosť Pánovi!“ Ľuboš - TAK AKYM PRAVOM VYDAVATE SVEDECTVA O TOM O COM NIC NEVIETE A NEPREZILI STE TO !!?? Ľuboš : "Boli ste tam Vy, bolo to nedávno, keď ešte žila, neďaleko, niekde pri Banskej Bystrici, pri čaji, v lone krásnej prírody, boli ste tam, keď žiadala od jedného nemenovaného pána – predstaviteľa hnutia súlož, pohlavný styk, pre "naplnenie" svojho chorého zámeru? A ten pán nebol prvým, koho takto žiadala! /ak pán Devínsky nájde odvahu a vyjadrí sa k obalu knihy, prejdeme k ďalšiemu dokazovaniu/" Ľuboš pravdepodobn hovorít o Slovenskej Ľupči a spolku EFEZUS resp. o chate jeho predstaviteľa ?? DPOVEĎ priamo od Natálie de Lemeny Makedonovej z knihy VEČNÉ ZÁKONY I.II.: Kde bola nastavená ďalšia pasca? Medzi horlivými prívržencami Abd-ru-shina, v Hnutí grálu. Napriek tomu, že aj táto príhoda má skôr osobný charakter, musím ju opísať. Keď som v prvej knihe zverejnila, že budem matkou Imanuela, tak nie za tým účelom, aby ma začali vyhľadávať muži a hlásiť sa o otcovstvo. Veď sa tak ani nestalo, o túto úlohu sa uchádzali len vyslanci padlého archanjela, ktorí však mali iný cieľ. Imanuel vedel, kto bude pravým otcom môjho dieťaťa, ja som to však zatiaľ nemala vedieť. Cieľom bolo, aby som naletela dvom „šelmám“ a podala dôkazy o tom, koho v skutočnosti počúvajú, keď hlásajú, že Boha. Krátko po odhalení nepravého kňaza som dostala ďalšie vnuknutie, dokonca v jeho astrálnej prítomnosti. Preto som už od začiatku pochybovala o jeho pravosti. Keď kňaz pochopil, že jeho extázy ma neodviedli od poslania, napojil ma na svojho pokračovateľa, ktorý mal pripravený iný spôsob odvedenia. Samozrejme, mala som si myslieť, že vnuknutie pochádza od Imanuela. Keďže mi to Imanuel nevyvrátil, iba ma nabádal na opatrnosť, reagovala som naň. Vnuknutie znelo takto: „Pravým otcom Imanuela predsa nemôže byť nikto iný ako najčistejší predstaviteľ Hnutia grálu na Slovensku.“ A zreteľne som počula aj jeho celé meno, hoci som dotyčného nikdy nevidela. Prijala som nového nápadníka s uľahčením, že keď som doteraz prišla vinou temna o všetkých mužov a pomocníkov, tohto už iste nestratím. Veď dieťa predsa musí mať otca a kto iný by mohol byť lepší ako oddaný ctiteľ Abd-ru-shina? Cítila som, že čas naplnenia tejto úlohy je už tu. Chystala som sa mu teda zavolať, lebo vnuknutie naznačovalo, že ma bude očakávať. Imanuel mi však poradil, aby som sa mu ozvala nie ako autorka knihy, ale ako Svanhildina priateľka. Tak sa aj stalo, neodmietol ma. Spýtala som sa ho, či čítal knihu „Večné zákony”. Povedal, že nie a vraj ju ani nevidel. Navrhla som mu stretnutie aj s mojimi dvoma priateľkami, na ktorom sme ho chceli oboznámiť so Svanhildiným poslaním. Vraj aj on má v ňom určité úlohy, preto nás za ním posiela. Súhlasil s tým, aby sme ho navštívili. V noci, tesne pred naším odchodom za ním, som dostala od Imanuela pokyn, aby som mu nehovorila, že sa má stať Imanuelovým otcom, ale aby som mu dala najprv tri úlohy na splnenie. Skôr sa s ním nemám citovo zbližovať, i keď sa bude o to snažiť. Poučila som o tom aj moje pomocníčky. Tie tri úlohy boli takéto: 1. Informovať členov Hnutia grálu o knihe „Večné zákony” a odporučiť im ju, lebo mnohí ju odmietajú bez prečítania. 2. Zorganizovať pre členov Hnutia grálu prednášku s autorkou knihy. 3. Oboznámiť s knihou centrum Hnutia grálu v Rakúsku, aby ju šírilo do celého sveta, lebo má všade svoje pobočky. Hneď od nášho príchodu dával náš hostiteľ zreteľne najavo, že sa mu veľmi páčim, čo sme považovali za dobré znamenie. Mysleli sme, že bude potom príjemne prekvapený, keď sa neskôr dozvie, že tou Svanhildou som ja. Hneď na začiatku debaty nám však oponoval, že Svanhilda nemôže byť pokračovateľkou Abd-ru-shinovho poslania, lebo H. Vollman napísal v Abd-ru-shinovom životopise, že Imanuel už na Zem nepríde. Objasnila som mu, prečo to tak napísal, ako aj to, že v knihe je zároveň formou citátu z Posolstva grálu oznámené, že Syn človeka predsa príde. Trochu sa uspokojil, a diskusia už prebiehala pokojnejšie. Najviac diskutoval so mnou a stále dával najavo, že mu nie som ľahostajná. Pritom ma aj provokoval, akoby tušil, kto som. No my sme statočne hrali divadlo podľa Imanuelových pokynov. Neskôr mi Imanuel vysvetlil, že keby som odhalila svoju totožnosť, môj zvodca by urýchlil naše zblíženie, ku ktorému nemalo dôjsť. Na záver nás hostiteľ sám požiadal o knihu, že si ju vraj prečíta a zváži, či bude ochotný plniť oznámené úlohy. Dohodli sme sa, že sa mu čo najskôr ozveme a v prípade, že sa mu bude kniha páčiť, stretneme sa všetci aj so Svanhildou. Po pár dňoch mu jedna z nás zavolala. Povedal, že je už na konci knihy a že sa mu páči až na malé drobnosti, ktoré si bude musieť s autorkou (medzitým podľa fotografie pravdaže zistil, že som to ja), vydiskutovať. Prejavil teda záujem o ďalšie spoločné stretnutie. My sme sa dohodli, že moja priateľka - pomocníčka ho najprv navštívi spolu so svojou priateľkou, tiež mojou pomocníčkou, nebola to však tá tretia z prvého stretnutia. Ja som mala prísť za nimi až vtedy, keď zistia, aký je jeho skutočný postoj ku knihe. Mali sa mi telefonicky ozvať. No čakala som márne. Moje pomocníčky sa o niekoľko dní, ktoré u neho strávili na dovolenke, vrátili úplne vymenené. Radili mi poriadne si prečítať Posolstvo grálu a Bibliu, aby som sa tam našla ako falošný prorok. Osopili sa na mňa, že mi nebudú pomáhať hľadať muža takýmto spôsobom a dokonca poslaním, ktoré som si sama vymyslela. Rozchýria to vraj aj v Hnutí grálu, aby si jeho členovia predo mnou dali pozor a moju knihu nečítali. Nechcela som veriť vlastným očiam a ušiam. Spomenula som si, ako som im pred cestou vravela: „Dajte si pozor, lebo vnuknutie o ňom mohlo byť aj z temna a možno sa bude pretvarovať.” Tá z našej trojice, ktorá bola prítomná len pri prvom stretnutí s ním, mi totiž rozprávala, ako po návšteve stále dostávala vnuknutia, aby vstúpila do Hnutia grálu a aké by to bolo vraj krásne, keby nosila na krku strieborný kríž. Keď som jej povedala o zlyhaní mojich pomocníčok, pochopila, od koho jej vnuknutia pochádzali, a bola rada, že im nepodľahla. Hneď nato sa pravdaže jej vnuknutia zmenili na pochybnosti o mojom poslaní, ale naďalej pri mne ostala. Spomenula som si, ako som pred písaním prvej knihy dostala od Imanuela príkaz nezbližovať sa s členmi Hnutia grálu. Pod ich vplyvom by som vraj svoju knihu nikdy nedopísala. Ich negatívne pôsobenie mal teraz prekonať ten, ktorý sa vydával za pravého a oddaného prívrženca Abd-ru-shina, keď sa ponúkol do úlohy otca Imanuela, respektíve keď ho do nej postavil jeho pán. Svoj predstieraný pozitívny postoj k môjmu poslaniu mal dokázať aj prakticky splnením troch spomínaných úloh. Pravdaže, Imanuel už vopred vedel, ako sa to skončí. Dal však možnosť môjmu nápadníkovi, aby verejne prejavil a dokázal to, čo pred ostatnými členmi skrýval - že mu vôbec nejde o Abd-ru-shinovo poslanie, keď aj po prečítaní mojej knihy ma odmieta ako jeho pokračovateľku. Veď ako najčistejší člen hnutia by mal prvý vycítiť a pochopiť moju pravú úlohu a totožnosť. Jemu však išlo o to isté, o čo kňazovi v cirkvi: o moje strápnenie a potvrdenie, že nie som pravou pokračovateľkou Abd-ru-shina. To bol pravý úmysel môjho druhého zvodcu, keď prvému nevyšiel. Bolo nutné ma znemožniť v čase, keď temní už nastrčili svoju Svanhildu, ktorú tak radi vyzdvihujú. Keby som reagovala na jeho prejavy náklonnosti a dala sa ním zlákať, obetoval by sa a hral by úlohu zamilovaného, len aby ma svojím falošným sľubom, že splní aj ostatné úlohy, priviedol k zblíženiu. Veď o to jeho pánovi išlo - v čase, keď mám otehotnieť, odlákať ma od toho pravého. Zlyhanie mojich pomocníčok však zmarilo jeho zámery. Keď už bolo zbytočné zviesť ma, lebo sa mu podarilo presvedčiť ich, že som falošný prorok, sám padol do pasce tým, že zverejnil svoje pravé názory. Netušil totiž, že ja budem o tom písať. Nechápala som však, ako mohol Imanuel dopustiť, aby mi pomocníčky urobili takú hanbu. Opýtala som sa, kde som sa dopustila voči nim chyby. Čudovala som sa, keď povedal, že som neurobila žiadnu chybu. Všetko dopadlo tak, ako malo, lebo ony neboli také, za aké som ich považovala, preto vraj nemali byť mojimi pomocníčkami. Vďaka tomu, že som na stretnutie neprišla, dostanem vraj od svojho bývalého zvodcu list, aby som mala hmatateľný dôkaz o tom, ako niektorí členovia Hnutia Grálu presvedčivo hovoria o svojej oddanosti k Abd-ru-shinovi a o ochrane jeho diela pred zneužitím, ale svojimi skutkami dokazujú pravý opak. List mám zverejniť, aby čistí členovia Hnutia grálu vedeli, koho skrývajú vo svojich radoch. Predkladám odpis listu: Pani Makedonová, po našom osobnom stretnutí a vzápätí po prečítaní Vašej knihy “Večné zákony“ Vám chcem oznámiť nasledovné. V prvom rade odmietam Vaše dielo, ktoré s Posolstvom Grálu nemá absolútne nič spoločné. Nie ste tá, za ktorú sa vyhlasujete. Slovenský národ nie je vyvoleným národom a jeho premiér nemá nič spoločné s praduchovným pôvodom. Šírením týchto informácií spôsobíte v tomto národe nesmierne škody. My dvaja sme boli v kontakte dvakrát, raz telefonicky, raz osobne. V obidvoch prípadoch ste sa zapreli ako autorka uvedenej knihy. Podľa Vás mám byť poverený dôležitými úlohami. Prvé tri ste mi pri osobnom stretnutí povedali. Môžem Vám s úplným presvedčením povedať, že poznám aj tú poslednú úlohu. Všetky najostrejšie odmietam. Tie prvé ste vyslovili v prítomnosti dvoch svedkov. O tej poslednej vieme zrejme len my dvaja. V prípade, že budete verejne propagovať Vaše dielo, budem nútený tiež verejne proti Vám vystúpiť. Čo môžete očakávať, aké následky, keď vedome krivíte Pánovo Slovo? Tento národ dnes doslova stene pod tlakom rôznych tzv. médií, ktoré v podstate propagujú iba samy seba a pod pláštikom vznešene znejúcich slov sa chcú stať menšími či väčšími duchovnými vodcami namiesto toho, aby pomáhali ľuďom stavať sa na vlastné nohy. Vaša kniha, ako píšete, sa kozmickou rýchlosťou rozšíri do celého sveta, pretože ako dúfate, ľudstvo spozná nové evanjelium prinesené od Imanuela skrze Vás. Márnomyseľnosť a pýcha nemajúce obdoby. Pre mňa osobne mala Vaša kniha predsa v jednom prínos. A to poznanie, že temnoty zo zúfalstva z prehraného boja chcú ešte v posledných kŕčoch znehodnotiť Pánovo dielo tým, že najprv naň poukážu, a potom vzápätí sa ho snažia prekrútiť. Ako človek môžem Vám poradiť len jedno. Odstúpte od ďalších takýchto pokusov, pokiaľ nenarobíte také škody, ktoré sa už nebudú dať napraviť. Zhrniem, čo vyplýva zo spomenutej príhody a listu:  Napriek tomu, že sa zmienený člen tváril, že nepozná mňa ani moju knihu, poznal oboje. Veď si ma dal vnuknutím svojho predchodcu sám zavolať, lebo už mali skúsenosť, že na vnuknutie dokážem reagovať.  Mal ma zviesť citovo, a potom aj telesne, aby som už nedokázala prijať pravého muža. Keď mu to nevyšlo, zhanobil ma cez moje pomocníčky a tie už pod jeho vplyvom dovŕšili jeho zámer - popreli a znevážili mňa aj moje poslanie medzi ostatnými členmi hnutia.  V liste spomína, že náš politický vodca nemá vyšší pôvod. V skutočnosti mu je jeho pôvod dobre známy, tak ako v mojom prípade, no navonok ho popiera, lebo je to súčasťou jeho poslania - udržiavať členov hnutia v nevedomosti a zakrývať pred nimi ich pravých vodcov.  Podobne ako jeho kolegovia v cirkvi ukrýva svoj vlastný temný pôvod tým, že rád diskutuje o Posolstve Grálu. Inteligentným a presvedčivým spôsobom privádza svojich poslucháčov k takým vysvetleniam Posolstva, ktoré podporujú jeho cieľ - vytvárať a udržiavať dogmy v Hnutí grálu, ktoré bránia pochopiť Imanuelov príchod a spoznať jeho matku.  Prezradil sa, akým spôsobom, okrem debát, presviedča členov hnutia o svojich názoroch. Svedčia o tom vnuknutia spomínanej vernej pomocníčky, ktorá ich dostávala len od doby stretnutia s ním. Zároveň láka do svojej pasce - Hnutia Grálu, ktoré má energeticky plne pod kontrolou, nových prívržencov Abd-ru-shina, ktorí veria mojej knihe.  Keď som dostala od Imanuela pokyn nezbližovať sa s členmi hnutia, lebo sú vraj v celom svete pod negatívnym vplyvom padlých anjelov, zdalo sa mi to neuveriteľné. Až po premene mojich pomocníčok som pochopila, akú veľkú moc má tento člen a že jeho reči o oddanosti Abd-ru-shinovi sú naozaj len zastieracím manévrom.  Imanuel musel dopustiť zlyhanie mojich pomocníčok. Keby ma nepredišli a nevidela by som ich zápornú duchovnú premenu, mohla by som podľahnúť silnému energetickému vplyvu onoho člena i ja, lebo sa o to veľmi snažil. Keďže ma zradili, prekazili jeho zámer zviesť ma a aj on vyšiel von so svojimi skutočnými názormi. Doteraz nedával najavo nesúhlas s mojou knihou verejne, ale iba energeticky - vnuknutiami, aby moju knihu nečítali. On aj jemu podobní opatrne, iba náznakovo upozorňovali v rozhovoroch so svetlými na „nedostatky a medzery“ v mojej knihe, ktoré neboli v súlade s nimi vytvorenými dogmami a tým vzbudili nedôveru v moje poslanie. Svetlí si už potom sami tieto nové negatívne informácie neoverujú vlastným čítaním a premýšľaním o mojej knihe, ale šíria ich ďalej ako svoj názor.  Oba prípady s mojimi zvodcami majú spoločné to, že dotyční poznajú reálny vplyv vnuknutí. Preto ich hojne používajú. Navonok však pôsobia úplne inak, ako zmýšľajú, a svoje dogmy a výstrahy nechajú rozširovať prostredníctvom svetlých. Tí však musia vedieť, že keď sa neskôr budú chcieť vymotať z ich pavučín, nepôjde to ľahko. Potom ich už nebudú lákať slastnými pocitmi a milými vnuknutiami, ale opačne - pochybnosťami, neistotou, strachom, depresiou, zúfalstvom alebo zlosťou. Tieto dva prípady ilustrovali, ako pracujú temní aj v iných oblastiach - v politike, hospodárstve a v celej spoločnosti, používajú tie isté spôsoby.  Temno malo pre mňa pripravené ďalšie pasce, keď som neuviazla v týchto. Keďže boli už oveľa nepríjemnejšie a nebezpečnejšie, Imanuel ma pred ich lovcami vystríhal vopred. Robí tak i naďalej, lebo temný archanjel nechce, aby som sa vymkla z jeho dohľadu. Preto musím byť stále ostražitá.  V tú noc, keď som sa dopočula o sklamaní mojich pomocníčok aj o pravom pôvode a úmysle môjho druhého nápadníka, nemohla som zaspať. Myslela som na to, že som strácala drahocenný čas s nepravým mužom a toho pravého som asi prehliadla.  Z mojich pochybností a pocitu nedobre splnenej úlohy, lebo čas otehotnenia sa už skracoval, ma Imanuel vyviedol tým, že sa dnes v noci vo sne dozviem, kto bude otcom môjho dieťaťa. A tak som pokojne zaspala. (Sen opíšem na inom mieste v knihe.)
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo dôležité z Posolstva Grálu.


Pre tých, ktorí tu tak úpenlivo a hanebne brojíte proto niekomu, kto tak veľa urobil pre záchranu ľudstva.

,,STRAŇTE SE FARIZEJŮ!

Výraz farizej se stal pojmem, v němž není nic dobrého. Znamená souhrn duchovní pýchy, pokrytectví, zchytralosti a někdy i záludnosti.

Lidi, kteří si zaslouží tohoto označení, najdete dnes všude, ve všech zemích a ve všech kruzích. Nesouvisí to ani s rasou ani s národností, a je jich nyní mnohem více než dříve. Každé povolání má své farizeje. Nejvíce jich však naleznete ještě tam, kde je i dříve bylo lze vždy najít ve velkém počtu: mezi sluhy templů a zástupci církví.

A podivné: Kamkoli přišel podle vůle Boží některý vyslanec Světla zvěstovat Pravdu, byl napadán, špiněn, pomlouván a pronásledován především zástupci a služebníky tam právě vládnoucího náboženského směru, kteří prohlašovali, že slouží Bohu. Byl napadán také těmi, kteří se dokonce domýšleli, že jsou zástupci vůle Boží.

Bylo tomu tak odevždy, počínaje nejprostším čarodějem a kouzelníkem až k nejvyšším kněžím. Všichni, bez výjimky, cítili se vždy Pravdou ohroženi a proto skrytě podrývali nebo otevřeně štvali proti každému člověku, který byl Bohem určen, omilostněn nebo vyslán, aby těmto pozemským lidem přinesl Světlo.

Proti této nevývratné skutečnosti nepomůže zapírání, nepomůže překrucování ani přikrášlování, vždyť pro ni svědčí světové dějiny! Tyto dějiny svědčí jasně a zřetelně, nesmazatelně o tom, že to nikdy nebylo jiné, a že nebyla ani jedna jediná výjimka mezi těmi mnohými případy. Vždy, skutečně vždy byli právě kněží naprosto zřejmými protivníky Světla, a tím nepřáteli Boha, jehož vůle nechtěli dbát, dokonce proti ní bojovali, a prosazovali proti ní své vlastní chtění.

Na věci nic nemění, že později mnohdy došli k poznání, často teprve až když bylo na mnohé již příliš pozdě."

A ešte niečo z tejto prednášky pre tých, ktorí tak zaryto popierajú život aj na iných planétach našej slnečnej sústavy.

,,
,,Podívejme se na příklad na některou z fantastických povídek, které byly napsány a vytištěny o lidech z Marsu! Každá řádka v nich dokazuje neznalost Božích zákonů ve stvoření. Musíme přece Mars stejně jako všechna ostatní tělesa počítat ke stvoření.

V povídkách jsou líčeni tvorové, vzniklí z opravdu chorobné fantasie. Nezdravost spočívá v myšlence, že lidé tam musejí být zcela jinak utvářeni než zde na Zemi, protože Mars je jiná planeta.
Vyjasnění přijde poznáním zákonů ve stvoření.

Tato znalost zákonů otevře potom vědcům a technikům zcela jiné výhledy na pevném základě, a přinese tak ve všech oborech i zcela jiné pokroky a výsledky."

Ján Anton Sloboda. 
Jozef Potúček
Cudzia obývačka
Keď niekto slušný vojde do cudzej obývačky, zvykne sa predstaviť. Je logické, že v obývačke sa stretávajú ľudia, ktorí sa poznajú, majú spoločné záujmy a smer svojho putovania, takže po určitej dobe sa niektorí oslovujú len krstným menom alebo prezývkou a všetci vedia, o koho ide. Ak však vojde do obývačky cudzí zurvalec, ktorý sa nepredstaví a ktorý všetkým nadáva, resp. podáva výmysly a pokrivené vysvetlenia, o ktoré nemá v obývačke nikto záujem, správa sa, akoby mu obývačka patrila a vyzýva neodbytne nájomcu obývačky, aby mu odpovedal, čo sa ho pýta, hoci odpoveď je veľmi jednoduchá, tak to vypadá veľmi tragikomicky. A to je taký zúfalec s plnými gaťami, ktorý svoju vlastnú obývačku v strachu zamkýna pod heslom a pustí dovnútra len prekádrovaných žiadateľov. Zato však do cudzej obývačky vpáli ako cisár alebo pápež, ktorému sa majú asi všetci klaňať a ktorého majú všetci poslúchať na slovo. Tragikomicky toto násilné správanie vypadá len dovtedy, kým si neuvedomíme podstatu: votrelec to robí schválne, resp. na príkaz niekoho z pozadia! Je logické, že je postupne upozornený domácimi ľuďmi v obývačke, aby neútočil na prítomných, aby nevozil dovnútra špinu, a to s tým, že ak sa mu tam nepáči, môže slušne odísť a neotravovať ovzdušie a špinu môže kydať inde. Ale on nie. On v zúfalstve besniac vnucuje sa ďalej, dobiedza, otravuje a špiní, ale len dovtedy, kým nie je vyhodený násilím preč. Tento príbeh končí tým, že takýto zurvalec zostáva vo svojej zlobe sám! Mylne sa totiž vo svojej pýche domnieval, že všetci budú v sláve kráčať do Kráľovstva Božieho pod jeho vlajkou. Skutočnosť je ale iná: Jedine Pravda a Láska je tou Cestou do Života večného!
 
Jozef Potúček
ešte raz - Čo v tomto hrmote uniká?
Keďže Ľuboš Bezpriezviskový sa tu správa ako vladár, ktorý rozhoduje, kto má tu odpovedať, pridávam ešte raz to, čo si myslím, že je veľmi dôležité.
Alebo žeby tu boli nejakí utajení spolupracovníci a spolusúkmeňovci od pána Sokola? Žeby toto bolo riešenie krížovky, prečo je tu toľko hrmotu?
Kto sú tí osočovatelia, ktorí sem vozia len špinu a správajú sa tu ako majitelia?!

Takže ešte raz:
Všimnite si, ako ticho bolo dlhý čas na tomto fóre, a odrazu to ide ako lavína. A to isté je aj na diskusii na webe <konec lidstva>.
Čo je za tým? Prečo sa tu toľko energie venuje vyvolávaniu účelových sporov, keď sme sa už toľkokrát vyjadrili k danej téme a všetci zúčastnení vieme, kde sa nachádzame?
Je to naozaj len kvôli ostatným hľadajúcim?
Nechce sa tu týmto veľkým hrmotom prehlušiť niečo, čo by určite v tichu duše neuniklo mnohým a mali by viac času sa zamyslieť aj nad súvislosťami s týmto umelo zahaleným dianím?

Mňa pred chvíľou napadla téma dneška - spolupráce arcibiskupa Sokola s orgánmi ŠtB. Čiže spolupráca vysväteného katolíckeho kňaza s komunistickou mocou.
Spolupráca dvoch ideológií, ktoré navonok bojovali proti sebe a ktoré v každom prípade pôjdu na smetisko dejín.

Zamyslime sa aj nad týmito súvislosťami, ktoré sa vynárajú akoby z hmly nasilo utajovaných udalostí. Aj tam nájdeme mnohé odpovede na nevyriešené otázky dneška.

A je celkom možné, že tu v tom hrmote zaniká niečo ešte dôležitejšie !!!
Skúsme to nájsť, možno aj v sebe, lebo to nie je náhoda, čo sa práve teraz deje na diskusiách, kde sme ako čitatelia Večných zákonov oznamovali ...

 
Jozef Potúček
Čo v tomto hrmote uniká .... ?
Všimnite si, ako ticho bolo dlhý čas na tomto fóre, a odrazu to ide ako lavína. A to isté je aj na diskusii na webe <konec lidstva>.
Čo je za tým? Prečo sa tu toľko energie venuje vyvolávaniu účelových sporov, keď sme sa už toľkokrát vyjadrili k danej téme a všetci zúčastnení vieme, kde sa nachádzame?
Je to naozaj len kvôli ostatným hľadajúcim?
Nechce sa tu týmto veľkým hrmotom prehlušiť niečo, čo by určite v tichu duše neuniklo mnohým a mali by viac času sa zamyslieť aj nad súvislosťami s týmto umelo zahaleným dianím?

Mňa pred chvíľou napadla téma dneška - spolupráce arcibiskupa Sokola s orgánmi ŠtB. Čiže spolupráca vysväteného katolíckeho kňaza s komunistickou mocou.
Spolupráca dvoch ideológií, ktoré navonok bojovali proti sebe a ktoré v každom prípade pôjdu na smetisko dejín.

Zamyslime sa aj nad týmito súvislosťami, ktoré sa vynárajú akoby z hmly nasilo utajovaných udalostí. Aj tam nájdeme mnohé odpovede na nevyriešené otázky dneška.

A je celkom možné, že tu v tom hrmote zaniká niečo ešte dôležitejšie !!!
Skúsme to nájsť, možno aj v sebe, lebo to nie je náhoda, čo sa práve teraz deje na diskusiách, kde sme ako čitatelia Večných zákonov oznamovali ...
 
Boj s trabanty temna LOL.
Jozef Potúček
Boj alebo pokoj
Ak bojujem proti temnu a jeho trabantom, tak je to pre mňa vítaná činnosť.
Boj spočíva aj v tom, že sa temno postupne pod tlakom Svetla odhaľuje, a tým ho ľahšie spoznávame, takže pokoj nikto z nás neočakáva, ale od čitateľov Posolstva určite serióznosť, slušnosť a otvorenosť.
Čo zrejme Vám, anonymovia alebo poloviční anonymovia, či nasadení provokatéri, určite chýba.
 
Made in Dvorský.
Citatelia Posolstva sa nehadaju, stale utocia len a len citatelia vecnych zakonov, a s tym vsetkym zacala vasa prorokyna. Ona zacala tento boj. Uz si to konecne uvedomte, preto ju tak verne branite. ZACALI STE BOJ A NIE POKOJ!
 
 
Ľuboš napísal:".... potom môžeme pokračovať vo vysvetľovaní a ďalšom dokazovaní toho, kedy táto osoba cestovala po Slovensku a žiadala od niektorých ľudí /predstaviteľov hnutia i cirkvi/, aby sa s ňou vyspali, pretože musí „porodiť“ svoj bláznivý výplod fantázie." Je ohromne ľahké niekoho osočiť, kto sa už nemôže brániť, aj keď s niekým nesúhlasím dá sa to urobiť aj slušne a inteligentne. Inteligencia príspevkov pána Ľuboša sa síce nedá poprieť, ale svojou "slušnosťou" našťastie zanecháva svoju nezmazateľnú stopu. Keď sa pani Natália ešte mohla brániť, kde bol vtedy pán Ľuboš ?... asi zašitý ako voš pod chrastou, lebo vedel, že nemá šancu. Chcel by som preto vyzvať všetkých čitateľov diskusie, aby si prečítali knihu Večné zákony I.II., kde je veľmi podrobne popisovaný dej ako sa práve agenti opačnej strany snažili o to čo tu pán Ľuboš pripisuje pani Natálii. Či už boli (sú) infiltrovaní v cirkvi, alebo priamo v hnutí grálu ich cieľ bol rovnaký. Je to veľmi poučné (a nechutne-smutné) čítanie, ktoré odhaľuje pôsobenie a formy pôsobenia temna na zemi v dnešnom čase, ktoré je až veľmi reálne. Treba si všimnúť, čo niektoré príspevky nesúhlasiace s dielom VZ sa vlastne snažia infiltrovať do podvedomia neznalých problematiky a váhajúcich. Buď sladké rečičky o láske a neexistencii temna, alebo vedomé hrubé prekrúcania, osočovania najhrubšieho zrna,klamstvá a prekrúteniny, ktoré sa v knihe vôbec nenachádzajú, ale autori ich umelo podsúvajú a tvrdia, že tam sú s vedomím, že tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravda. Najlepšia cesta ako si to overiť - je prečítať si to "na vlastné oči". Na záver len jedno svedectvo z prvej ruky: mal so tú česť s ňou cestovať po Slovensku a prehlasujem, že všetko, čo je tu uvedené z pera pána Ľuboša je len najstupídneší výmysel s účelom čo najviac poškodiť meno pani Natálie de Lemeny Makedonovej. Ivan
Pani Makedonová...

Aký postoj k nej zaujať? Pre mňa je to ťažké. Úprimne vyznávam, že vďaka nej som sa začal Posolstvom hlbšie zaoberať, pretože dovtedy stálo v mojej knižnici. To bolo pred štyrmi rokmi. Vďaka Večným zákonom (a samozrejme citátom z Posolstva v nich obsiahnutých) a priznávam aj vďaka jej osobe som bol schopný zbaviť sa s námahou a súžením toho, čo ma najviac strhávalo k pocitovosti (nebudem presne písať o čo sa jedná). Po čase som v srdci dával priestor stále viac a viac Posolstvu Grálu a nakoniec kritickému mysleniu.

Dnes už nemôžem veriť tomu, čo tvrdila (napr. narodenie Imanuela, to však neznamená, že pokladám za nesprávne všetko, čo napísala!). A v tomto spočíva príčina toho, prečo je pre mňa ťažké zaujať k jej osobe postoj áno-nie. To mi však nebráni vyjadriť sa k niečomu, čo tu bolo uvedené.

Zatiaľ nemôžem súhlasiť s tvrdeniami p. Ďurfinu o dehonestovaní čistoty, o jej nemravnom správaní. Taktiež fotografie autorky Večných zákonov na zadnej časti knihy nepokladám za nemorálne. Predpokladám však, že pán Ďurfina má zrejme na mysli fotografie z jej knihy o bezbolestnom pôrode. Názor si môžem utvoriť až po ich vzhliadnutí.

Odpoveď na danú otázku: Nie! Človek, ktorému chýba čistota, nemôže čerpať z vysokých úrovní stvorenia! Či pani Makedonovej chýbala takáto čistota... Nemôžem vyjadriť názor, za ktorý by som sa mohol skalopevne postaviť! Zatiaľ nie!

Michal Trubíni
 
Lubos, ozyvam sa a uplnne s Vami suhlasim. Z Posolstva Gralu vyplyva ako som uz aj skor citovala Parsifal sa po namahavom zjasneni stane IMANUELOM. Neviete ako sa to stane, nepochopili ste to z PG tak davajte pozor, predsa S HIEROSGAMOS - SEXUALNY RITUAL, tak ako je aj uvadzane v Da Vinci Kod , co praktizovali aj Templary.... Makedonova to tusila a preto si hladala SYNA CLOVEKA, ten ju ale asi spoznal a nechal ju tak nech si ide svojou cestou. A to oblecenie samozrejme tu nieje ziadna cistota jej ducha, predsa inak by musela byt hanbliva, a to ona nebola. A este raz jej vyhlasenia cistej duse, pride ta ktora sa bude vydavat za pravu , ale samozrejme podla Makedonovej je falosna. Prava to o sebe vobec nebude musiet hovorit, presne tak ako aj Jezis, iny to budu rozsirovat. A keby ste vnimali texty piesni tak by ste spoznali ze uz sa o tom zacalo hovorit - spievat, a to vsade na svete. Pocuvajte a vnimajte aj piesen nemca Herbert Gronemeyr - Ein stuck vom Himmel....
 
Úplné zatmenie Mesiaca
Pre záujemcov o astronomické dianie tu mám informáciu o úplnom zatmení Mesiaca, ktoré bude za dobrého počasia pozorovateľné aj na našom území v noci z 3. na 4. marca. Tu sú bližšie informácie.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
p. Ďurfina, a kedy vy už prejavite serióznosť? Ako keby vy ste bol ten, ktorý všetko chápe, priam novodobí truhlík, a tí ostatní, tak to sú len fanatici..., a hlavne tí, ktorí sa postavili na stranu p. Makedonovej a jej poslania.

Priniesol ste tu len samé klamstva, polopravdy a nič viac. A ak ste si nevšimol, tak toto je zatiaľ slobodné fórum, kde sa môže vyjadriť každý, pokiaľ zachová určitu slušnosť a vecnosť k danej problematike. Preto sa vás pýtam, čo vy z toho splňate, keď máte len jed a slinu v ústach?

Hovoríte tu o čistote, ale k tomu patrí aj čistota slov, ktoré človek aj napíše. Ak by som mal podľa toho posudzovať vás osobne, tak bolo by to veľmi úbohe, priam zdrvujúce.

Hovoríte nech sa každý vyjadri, takže to robím, lebo nemienim mlčať pokiaľ niekto bude písať niečo tak hanebné, ako vy a vám podobný. Samozrejme, že by ste chcel niečo umlčať, ale to sa vám nepodarí, lebo ja osobne z vás a vám podobných strach nemám. Umlčať, umlčať, umlčať, tak to je vaše heslo, ale tu ste stúpil vedľa, to môžete robiť len na svojej stránke, ale nie tu!

A ten konár na ktorom vy ste sedel, tak ten dávno už spadol na zem s poriadným rachotom. Len vy ste si to vo svojej zaslepenej horlivosti vôbec nevšimol.

Postavil ste sa do úlohy sudcu, ale váš súd nemá nič spoločné, s ľudskosťou, spravodlivosťou,láskou a tobôž s čestnosťou.

Ján Anton Sloboda.
 
Pán Ľuboš, opakujem Vám, že:
1.
K tejto téme z mojej strany pe Vás osobne už len: no comment.
Ak neviete prečo, odporúčam Vám:
2.
Prečítať si po sebe vlastné príspevky.
3.
Prečítať si reakcie na ne.
4.
Nad tým všetkým sa hlboko zamyslieť.

Z toho, kam až Ste sa svojimi príspevkami dostali a aké meno Ste si na ich základe vyrobili sa ale musíte dostať von vlastnými silami. Držím Vám v tom palce. Skôr ale odo mňa nič neočakávajte, ani žiadne odpovede na Vaše výzvy.
 
Jozef Potúček
Cenzúra
Verejná diskusia na Pribinovej stránke bola z rozhodnutia jej zriaďovateľa zrušená a od určitej doby sa tam dá diskutovať len zaregistrovaným diskutujúcim – pod heslom.
Verejná diskusia na webe svetlo.hyperlink bola zriaďovateľom tiež zrušená.
Obidve rozhodnutia som síce prijímal s určitou ľútosťou, ale plne som tento krok rešpektoval. Mal som k tomu a mám aj dnes o tom svoj názor, ale to nie je teraz už vôbec dôležité. Stalo sa.
Spoločným znakom rôznych tzv. čitateľov Posolstva ale bolo, že tvrdili, že sa tak stalo kvôli niektorým pánom typu Potúček, Sloboda, Ivánek, Kopernický, ...
Je zaujímavé, že tak hovoria tí, ktorí majú svoju diskusiu pod heslom, pod cenzúrou, alebo vlastnú diskusiu nemajú vôbec, možno ju aj utajujú. Asi sa boja, že by naše odkazy niekoho prebudili ...
Takže vtedy nikto z týchto moralistov nehovoril o žiadnej cenzúre. Všetka špina sa hodila a hádže dodnes na nás.
A teraz?
Čitatelia Posolstva Grálu a Večných zákonov-1,2,3 majú svoju verejnú diskusiu, a od počiatku sa tu určité skupiny ľudí snažia o jej zrušenie a likvidáciu, a keď to samozrejme nevychádza, tak sem nosia špinu. Táto špina vzápätí má za následok umelo a účelovo vyvolané spory, ktoré tým rafinovane odsúvajú príspevky, ktoré sú pozitívne ladené a snažia sa prehovoriť k duši hľadajúceho.
Mne sa zdá, že niekto stráca pôdu pod nohami, nevychádza mu zámer dostať pod svoj prácne vybudovaný košiar ďalšie dušičky, a preto v zlosti skrývajúc sa za SLOVO hanobí tam, kde sa odkrývajú nové skutočnosti, vyplývajúce z poznania tohto SLOVA.
Tí, ktorí samotní majú svoju diskusiu uzamknutú za cenzúrou alebo tí, ktorí už nemajú žiadnu verejnú diskusiu, sa tu rozťahujú, striekajú jed, a hovoria o čistote, slobode, láske, apod.
Pekné farizejstvo!

Ale čo to počujeme odrazu z úzadia a strachu?
Nakoľko sa špinavosti a útoky stupňujú a tí, ktorí takúto špinu sem buď doniesli alebo s nadšením to z diaľky pozorujú, a ako reakcia zrejme logicky dôjde k vymazaniu niektorých nechutných a ohováračských príspevkov, počujeme s úzkosťou niečo o cenzúre. Už tu nebude špina?...
Keby Vám niekto nahádzal do obývačky špinu, nechali by ste to len tak?
Pýtam sa: Vy, veľkí demokrati, už ste napísali na všetky webové stránky, kde sa diskutujúci prihlasujú len pod heslom, že to smrdí cenzúrou?
Ak nie, tak sa neprezrádzajte tak okato. Už ste trápni, ako sa v zúfalstve snažíte všetko tu pekné odsunúť neplodnými rečami, ktoré neprinášajú žiadny prínos pre duchovný postup človeka.

Tak ako poslal pán Ľuboš Ďurfina minulý rok niektorých do vyhnanstva – ako cisár - (www.zdruzenie-ludskost.sk ... 4.červenec 2006 21:38:57 Na záver upozornenie pre pána Kopernického - zriaďovateľa tohto fóra: O čo skôr stiahnete a zrušíte toto fórum, o to menšie následky Vás postihnú v zvratnom pôsobení! Vzdiaľte sa od Posolstva Pravdy, nasadnite do jedného autobusu a opustite územie Slovenskej republiky, pretože ste sa zaradili do pozície nepriateľov Slova a Pána!), v tom istom duchu teraz pôsobí pán Ľuboš.
Vyzývate zriaďovateľa tejto diskusie pána Devínskeho (každý tu vie, že sa jedná o pána Kopernického, lebo to sám zverejnil), aby sa vecne vyjadril, ale Vaše slová nie sú dôkazom o vecnosti, ale o emóciách.
Ak chcete oznamovať o pôsobení pani Makedonovej, dajte si to na Vašu stránku a sem môžete dať predsa link alebo iný odkaz a buďte si istý, že si to každý veľmi rád celé prečíta. To je slušnosť a vecnosť.
Vaše emócie hovoria o niečom inom: Meliete azda z posledného?

Nie pán Kopernický, ale Vy, pán Ľuboš BEZPRIEZVISKOVÝ, ktorý požadujete odpovede od zriaďovateľa ako nejaký panovník, odpovedzte na moju priamu otázku:
ste Vy, pán Ľuboš (zatiaľ Bezpriezviskový), pánom Ľubošom Ďurfinom z doluuvedeného popradského združenia?
Tu sa odhaľte a neskrývajte sa ako krysy!

Vaše skutky už aj tak idú za Vami ...!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Hlavne, že vy ste čítal pozorne Posolstvo Grálu Ľuboš Ďurfina. Ako som už napísal neraz, tak aj vy sa už opakujete a neustále vykonávate to, čo sa píše v prednáške od ABDRUSHINA - Nevydáš krivého svedectva proti blížnemu svojmu!, čiže morálnu vraždu!

A to že zavádzate tak o tom svedčia vaše vyjadrenia, ktoré ste tu aj teraz zverejnil, že p. Makedonová vraj len opísala Posolstvo Grálu a pod. To že tu píšete také hanebné veci, ktoré nemajú so skutočnosťou nič spoločného, len svedčí, že koľko zlého je vo vašom vnútry, lebo dobrý človek by si poriadne rozmyslel, že či také niečo napíše, lebo aj k tejto veci, zo zvádzaním určitými ľudmi, z istých kruhov, je to jasne a zreteľne vysvetlené vo Večných zákonoch 2! Ale tým, že ste také niečo napísal - ,,...potom môžeme pokračovať vo vysvetľovaní a ďalšom dokazovaní toho, kedy táto osoba cestovala po Slovensku a žiadala od niektorých ľudí /predstaviteľov hnutia i cirkvi/, aby sa s ňou vyspali, pretože musí „porodiť“ svoj bláznivý výplod fantázie." - len ste dokázal, že na akých ľudí a kruhy ste napojení. Preto potom nečudo, že také niečo tu vypisujete.


Preto vrelo odporúčam všetkým, ktorí ešte sú schopní načúvať inému, aby si dali tu námahu a pozorne si prečítali Večné zákony 1, 2, 3, ktoré aj ja vlastním v elektronickej podobe, a až potom zhodnotili, že prečo aj Ľuboš Ďurfina, lebo nepoprel že je to nie je on, také niečo hanebné tvrdí a neustále hadže špinavosť na tu, ktorá priviedla tisíce slovákov k nepoškvrnenému Slovu Božiemu, k Posolstvu Grálu.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Z Desatora od ABDRUSHINA.
Časť prednášky - Nevydáš krivého svedectva proti blížnemu svojmu!

,,Ale zapamätajte si: Hrubohmotný útok možno oveľa ľahšie napraviť než útok na dušu, ktorá trpí v dôsledku podrývania povesti.

Vyhýbajte sa preto všetkým číhajúcim-ohováračom rovnako ako hrubohmotným vrahom!

Pretože tí sú rovnako vinní a mnohokrát ešte horší! Tak ako oni nemajú súcit s dušami, proti ktorým sami štvú, tak nech aj im nie je ponúknutá pomocná ruka na onom svete, keď budú o to prosiť! Studené a nemilosrdné je nešťastné nutkanie ich vnútra zhadzovať iných, im mnohokrát cudzích ľudí, chlad a nemilosrdnosť budú preto proti nim v mnohonásobnej sile na onom mieste, ktoré ich očakáva, len čo raz budú musieť opustiť svoje pozemské telo!

Ostanú na onom svete vyobcovanými a opovrhovanými dokonca viac než zbojníci a zlodeji; pretože spoločná zlomyseľná a opovrhnutia hodná vlastnosť sa prelína celým druhom, počnúc klebetnicou až po také skazené stvorenia, ktoré sa neštítia pod nimi samými zloženou prísahou vydať krivé svedectvo proti blížnemu, ktorému mali dôvod byť za mnohé veci povďační!"


Ján Anton Sloboda.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:
Kto tu uráža, tak ste to Vy p. Ľuboš, so svojími hanebnými príspevkami. Hovoríte tu o niečijej karme, aká dojemná starostlivosť s Vašej strany. Ďalej hovoríte, že môžete to dokázať vecne. Naozaj? A čím ohováraním a špinavosťami, tak ako ste sa predviedol pred treťou hodinou ráno? To už nemôžete preto ani pokojne spať, keď potrebujete také niečo hanebné zverejniť v tak skorú hodinu? Alebo to je to, o čom ste písal minulý rok tu na NAT98, že pripravujete nejaký materiál ohľadom p. Makedonovej? Ak áno, tak potom ak ste to Vy p. Ľuboš Ďurfina, tak tento príspevok by ste mal zverejniť na svojej stránke, aby ľudia ktorí ju navštevujú, aby vedeli, že ako sa niekto vyjadruje mimo jeho stránky. Tak isto by ste mal potom zverejniť všetky príspevky, ktoré ste tu dal. Verím, že veľa ľudí, by bolo priam ohúrených Vašími príspevkami, keď ste niekoho chcel niekam poslať za hranice, zrušiť toto fórum... Píšete, že tu s nami sa rozprávať nechcete, ale potom prečo tu stále prichádzate, keď viete, že toto fórum bolo zriadene pre čitateľov Posolstva Grálu a Večných zákonov? Takže prečo?, hoci odpoveď je pre každého čitateľa Posolstva Grálu a Večných zákonov úplne jasná. Ján Anton Sloboda.