Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Žiaľ vo večných zákonoch je veľa nezmyslov....kt. odporujú Prazákonom stvorenia.... a ktopozná Posolstvo tak to vidí....
Aj to mám prečítané (cca na 96 perc.) a čítam ho znova a znova, keď niečo potrebujem.
 
Odporučil by som ti radšej prečítať si Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina je to určite 100 krát lepšie a dá to viac človeku ako pokrivené bludy od Makedonovej. Toľko môj názor na jej diela.
 
Inak by som tu nebola. I keď som pôvodne nemala v pláne zapájať sa do diskusií. A ty?
 
Takže učarovali ti Večné Zákony? od autorky Makedonovej?
Ja som myslela pokecanie tuto, na fore tykajuce sa temy :) tj. Večných zákonov a ich uplatnení v živote.
 
Z akej časti Slovenska si?
Ahoj Sabadon. Kľudne pokecám. Ale som zadaná už. Vydatá presnejšie :).
 
koľko máš rokov lentilka? nemáš záujem pokeckať? si vydatá alebo slobodná? konečne je tu nejaký nový človek s triezvym uvažovaním.... rád sa porozprávam o duchovnej tématike. Ak máš záujem nechaj nejaký kontakt - máš pravdu treba sa chrániť - a je bežné že sa používajú prezývky....
 
Mne napríklad vyhovuje istá dávka anonymity. Cítim sa tak bezpečnejšie, i keď nič zlé, samozrejme, nerobím, ale internet je vec širokodostupná. Čiže pod týmto nickom sa nemôžem zapojiť do diskusie? (I keď som to vlastne už urobila :) ). Inak som rada, že takýto portál funguje. Pekný večer.
 
JAN jan.jan@post.sk
Re:
Je zaujímavé, že má tu chce niekto moralizovať, kto tu už veľakrát vstúpil pod iným menom, a zase je tu, tak ako veľakrát predtým, samozrejme pod novými menami, hoci verím, že aj teraz to zaprie, že to nie je tak, že čo si to zase namýšľam a pod. Že je to tak, p. bezmenný? ,,Podľa seba, súdim teba." Ján Anton Sloboda.
pre lentilku..
Je normálne sa predstaviť, bez ohľadu nato, či vystupujem na internete, alebo v telefóne a pod. Alebo ste na úteku pred interpolom ? Roman Vrábel
 
A ako anonym nemozem prispievat, ci povedat svoj nazor? Vsak vacsina for je anonymnych. Ak sa niekto chce odhalit, je to jeho slobodne rozhodnutie, nie?
 
Hanba
Podľa mňa je hanba hovoriť o hanbe iných, a nepodpísať sa. Anonym nemá čo vyčítať iným. Jozef Potúček
na čo sa hádate na fóre vedomie? robíte len hanbu autorovi Posolstva svojim fanatizmom....
JAN jan.jan@post.sk
Myšlienka pre dnešný deň


,,Múdri ľudia nemlčia stále, ale vždy spoznajú, že kedy je ta pravá chvíľa, aby prehovorili.“ Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk
Myšlienka na dnešný večer


,,Pravda vždy kole oči tým, ktorí sú už od nej na míle vzdialený.“ Ján Anton Sloboda. 
Zrušenie prednášky pána Soldána
S poľutovaním musím oznámiť, že dnes prednáška pána Soldána v Bratislave nebude.
Pán Soldán sa všetkým záujemcom ospravedlňuje, ale dnes do Bratislavy prísť nemôže a ďakuje za porozumenie.

Prípadný náhradný termín prednášky bude včas oznámený.

Jozef Potúček
 
Jan Hus
Tomáš Garrigue Masaryk vo svojom pojednaní "Hus českému studentstvu“:


„Mravní poměr Husův k českému studentstvu posud vyznačen je platně v t. zv. závěti, kterou Hus psal roku 1414 na podzim svému žákovi Martinkovi z Lohyně: v ní skutečne máme Mistra Husa celého. Doporučuje svému žáku predevším a důrazně čistotu, napomína ho proti lakote a nepořádnému životu, aby neprojídal statků v hodech, aby upustil od krásných šatů a nadbytečných. Sám vyznává se z poklesu tohoto a viní se, že ve svém mládí šachy hrával, čas marnil a jiné a sebe tou hrou v hnev uvádel.(...) V pozdejším listu shrnuje mu svá napomenutí ve větu: ~Co jsi, co jsi byl, co budeš, vždy uvažuj!~
Toto confiteor (vyznání) učitele žákovi je nejlepším ukázaním co byl Hus, a jaký byl jeho mravní poměr k žactvu a ke všem, kteří k nemu stáli. I jinde se přiznává, že v mládí byl z té ~rubriky bláznivé~, ale nastala mu doba vážná a jeho svědomí mu již vytýkalo, že hrával v šachy. Zajisté rigorism přílišný, ale bývají právě okamžiky, kdy i to, co je dovoleno, co je pěkné, musí ustoupiti tomu, co je vážnejší a důležitejší.
Hus před svou smrtí nepamatoval jen na své žáky. Hus i univerzitě naší zaněchal závěť. Bylo to na samém sklonku života v Kostnici (27. června 1415), když psal všem mistrům, bakalářům a studentům: ~... aby ste se milovali ve spolek, vymyťovali rozkoly, pilni byli především cti Boží, mě v paměti chovajíce, kterak jsem vždy usiloval zdar university ke cti boží přiváděti, kterak jsem se kormoutíval nad nesváry Vašimi a výtržnostmi, kterak národ náš přeslavný chtěl jsem shromážditi v jedno.~ Bolí ho, že právě ti, které nejvíce miloval, miláčkové jeho přivedli ho k smrti. Ale odpouští, jim dokládaje na konec: ~Ostatně, nejláskavější v Jezu Kristu! stůjtež v poznané pravdě, která nad vším vítězí a mocná je až na věky.~

(...)

~ Od prvé doby svého studia ustanovil jsem si pravidlo to, že rád a pokorně od mínění svého upouštím, kolikrátkoli bych nalezl poučení lepší v oboru kterémkoliv; vímť, že co víme, je pramalé ve srovnání s tím, co nevíme.~“

Veľké idei adresované síce študentstvu, školskej obci všeobecne, premietnuteľné však aj na každého iného človeka.

Literatúra: Karel Jaroslav Obrátil, Masarykova čítanka, 1923
 
Dňa 8.novembra bude planéta Merkúr prechádzať kotúčom Slnka, t.j. tranzit Merkúra. Jav nebude žiaľ z územia Európy pozorovateľný.
http://www.exploratorium.edu/transit/