Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

http://www.pohanstvi.net/inde.php?menu=slovani oprava
http://www.pohanstvi.net/inde.php?menu=slovani Tiež o Slovanoch.....
 
Anonymovi a jemu podobným (oprava preklepu)
Nevážený Anonym.
Čo keby ste sa stali raz aj takým, aby Vás bolo možno nazvať "vážený pán Pravé Meno" a prispeli tu niečím konštruktívnym a niečím, čo povznesie dušu tých, ktorí túto diskusiu sledujú, lebo len deštruovať a urážať bez pokusu o výstavbu je to isté, čo robia primitívni krikľúni, keď nič iné nevedia ponúknuť - podľa zákona rovnorodosti.
Skúste to a staňte sa už konečne Váženým. Stačí len dobré chcenie. To ostatné Vám bude automaticky pridané.

Jozef Potúček
 
JAN. jan.jan@post.sk
A budú hľadieť...

A vystúpia falošní proroci, ktorí budú robiť všetko preto, aby ľud Pánov zviedli na nepravú cestu, lebo oni sami to už majú dávno zrátané. Do poslednej chvíli sa bude robiť všetko preto, aby sa tak stalo. Múdri pochopia, preto vytrvajú až dokonca, pokiaľ si ich Pán po nich nepríde a neoslobodí ich z pazúrov temna. Len vernou službou a pevnou vierou sa im to podarí.

Kto má bdelého ducha a pevnú vieru v BOHA v jeho neomylnú spravodlivosť, tak ten raz z určitosťou bude hľadieť na tvár Kráľa kráľov a bude mu smieť slúžiť, keď prehrmia najväčšie bôle na Zemi. Amen.

Ján Anton Sloboda.
 
Posolstvu Grálu sa nikdy nič nevyrovná a kto si to osebe myslí že áno - tak to dopadne ako Makedonovej bludy.... to je zlátanina a nie žiadna skrátená verzia....
JAN. jan.jan@post.sk
Z Večných zákonov 2, otázka a odpoveď číslo 3:

Prečo ste odpísali Posolstvo grálu, keď si ho môže každý prečítať v origináli?


,,Túto otázku mi mohol položiť len ten, kto moju knihu iba prelistoval, ale ju nečítal. Až na zámerne vybrané citáty nie je ani jedna veta z Posolstva odpísaná. Mojím cieľom, ktorý som si mimochodom neurčila sama, malo byť, aby si čitatelia doplnili medzery z Posolstva grálu a uvedomili si určité súvislosti. Žiaden človek, i keď si to myslí, nie je schopný na jedno prečítanie pochopiť jeho celok bez prehliadnutia dôležitých detailov.

OKREM TOHO MÁ MOJA KNIHA, PRETOŽE JE SKRÁTENOU A JEDNODUCHŠOU VERZIOU POSOLSTVA GRÁLU, SLÚŽIŤ TESNE PRED SÚDOM AKO NÁHRADA PRE TÝCH, KTORÍ SI HO UŽ NESTIHNÚ PREČÍTAŤ. OBSAHUJE NAJAKTUÁLNEJŠIE A NAJDÔLEŽITEJŠIE INFORMÁCIE OD IMANUELA - ABD-RU-SHINA."

Kto napáda a znevažuje Večné zákony 1, 2, 3 a jej pisateľku, tak ten napáda a znevažuje Toho, kto ju pri písaní a jej poslaní viedol, teda samotného Syna Človeka Imanuela Abdrushina. A kto napáda Syna, tak ten napáda samotného BOHA! To majte všetci napamäti, ktorí takto činíte, lebo činíte to, čo v očiach Boha nie je správne. Preto sa bojte hnevu Pánovho.

Ján Anton Sloboda. 
O neveriacich Anonymoch
Obrazne povedané, keby dnes vošiel na Zem Syn Boží Ježiš a začal by hlásať Pravdu, takí ľudia ako tu sa strapňujúci Neveriaci Anonymovia by neboli schopní uveriť Ježišovi, že je Syn Boží.
Tak ako mnohí židia za éry Ježišovej, tak ako mnohí kresťania za éry Abd-ru-schinovej.
Ten istý princíp. 
Všetko čerpala z Posolstva a aj keď to možno ako tvrdíte nečítala zistila si to od niekoho kto mal pôvodné vydania alebo vyznal sa v tom. To je normálna vec.
Zrejme niektoré veci treba zopakovať nie ako reakciu na slová anonyma, ktorý je zákerný zbabelec strieľajúci spoza roha, pričom otvorene sa bojí postaviť zoči-voči, ale tým hľadajúcim, ktorí nepoznali pani Natáliu a možno ešte nezakopali iskričku objektivity.
Bezmenný Anonym, ktorý nepoznal pani Natáliu, tvrdí 18.10.2006, že ona čerpala z pôvodných prednášok od Abd-ru-shina.
Ja som ju poznal a svedčím osobne:
Keď som si v polovici novembra 1998 chcel od pani Natálie požičiať len na víkend prednášky, ktoré nie sú uvedené v prerobenom 3-dielnom Posolstve, povedala mi, že ona to má tiež len požičané a ešte to nečítala !!!!! NOVEMBER 1998!!!
Aj v knihách VZ-1,2,3 cituje pani Natália výlučne z 3-dielneho Posolstva Grálu. Ani jeden citát v jej knihách nepochádza z pôvodných prednášok.
Ona sa dostala k pôvodným vydaniam až po vydaní jej kníh !!!

Takže, naopak, pýtam sa nie bezcharakterného anonyma, ale ostatných hľadajúcich:
Odkiaľ ona mala tie mnohé informácie, ktoré sú v pôvodných prednáškach Abdruschina, ktoré ale sú v prerobenom Posolstve vynechané, ak si to do napísania jej vlastných kníh osobne neprečítala?
Kto jej tie informácie dával?

Kto hľadá, nájde...

Jozef Potúček
 
Ovládanie sa
Keď Ježiš videl, že pred chrámom sú obchodníci, tiež si nepovedal, že On ako Boží Syn musí sa správať ako vosková figúrka, ale vbehol medzi nich, rozhádzal im všetko, čo sa dalo a vyhnal ich z miesta, kde má byť pokoj. Ovládal sa navonok?
Ale od Mečiara, ktorého neustále niekto provokuje, chcete 100-percentné ovládanie sa?
Aj Vy dokazujete, pán Bezmenný, že Mečiar je Vyššia bytosť, lebo na neho kladiete väčšie požiadavky ako na všetkých odstatných.

Tam, kde útočia temnoty, treba hľadať svetlé hodnoty.
Tam, kde sa od niekoho požaduje neomylnosť až dokonalosť, tam je logicky očakávaná a vyciťovaná aj veľká duchovná hodnota.

Jozef Potúček
 
Vyšší duch...........on je obyčajný človek ako každý iný nie je žiadny vyšší duch tak ako aj Makedonová bola obyčajná žena- len vďaka svojej jogínskej znalosti a pomoci média sa dokázala spojiť s nízkym astrálom.
Miroslav Ivánek
...Je prirodzený a nebude predsa tu chodiť s aureolou nad hlavou len preto, aby láskavo niekto, kto nie je toho hoden, uveril v jeho pôvod...napr. kto si myslí, že vie všetko lepšie a kto by chcel ešte diktovať, ako sa má vyšší duch správať na zemi!
 
Len je zaujímavé že on o svojom údajnom Pôvode nevie keby ste sa ho to opýtali tak vás asi vysmeje. Ale súhlasím že je to „Pevný chlap“ a niekto ho len tak nezlomí. Ale je to len politik a obyčajný človek a nie žiadna Vyššia bytosť ako niekto „verí“. To je len ďalší dôkaz nezmyselnej viery. Vyššia bytosť by do „Prďúsov“ na spoluposlancov nedávala.
Miroslav Ivánek
Vladimír Mečiar je priamy, rozhodný a má odvahu povedať iným pravdu do očí takú, aká je a nie ako si ju niekto predstavuje. Má odvahu a silu dokázať to, o čom iní len rozprávajú. Jedná ako chlap. Pre toto sa ho všetci boja a závidia mu práve tieto vlastnosti, na ktoré oni nemajú a ani nemôžu mať. Preto ho ohovárajú a napádajú. Je prirodzený a nebude predsa tu chodiť s aureolou nad hlavou len preto, aby láskavo niekto, kto nie je toho hoden, uveril v jeho pôvod alebo sa nebude pred druhými pretvarovať a líškať sa im, keď si to nezaslúžia.
 
Tak ten pravý vyslovil teraz kritiku. ,,Podľa seba, súdim teba."
a toto má byť otec národa?(reikarnovaný Mojžiš?) tak ďakujem pekne - ktorý sa nevie ovládať a spoluposlancom nadával.....tak či onak amnestia je amnestia a keby sa zrušila došlo by ku porušeniu Práva a jeho nedotknuteľnosti kt. amnestia garantuje....
JAN. jan.jan@post.sk
Re:
p. Boris,tak na to by sa asi bolo najlepšie opýtať V. Mečiara osobne. Ale pokiaľ by som sa ja k tomu mohol nestrane vyjadriť že prečo?, tak moja odpoveď by bola takáto. Je to asi preto, lebo ak by začal tvrdiť niečo iné a prestal obhajovať dotyčného pána, tak tým by potvrdil, že skutok sa stal. A tým by potvrdil len to, čo tvrdí dnes hlavne KDH, ale aj celá terajšia opozícia. Tým by im dal do ich rúk zbraň, ktorú by ihneď použili proti nemu samému. Pekný deň želám. Ján Anton Sloboda.
p. Marek, viete ono je vždy ľahké vybrať nejakú jednú vetu z niečoho a potom sa tým ohánať, ako nejakým dôkazom, že ide o povrchnosť. Ale pokiaľ poviem len to ,,A" a zabudnem povedať to,,B", tak potom hovorím len polovičatú pravdu a nič viac. Na vysvetlenie budem citovať presné niektoré vety z kapitoly, z ktorej ste vybral túto jednú vetu, ktorú považujete za dôkaz povrchnosti.

Večné zákony 1, 21. kap.: ,,Ako má vlastne človek vyvíjať, vzdelávať a cvičiť svojho ducha? Vieme, že telo treba cvičiť pohybom, dušu zase rozumom, ale ducha nevieme správne cvičiť, lebo nás to nikto neučil. Aj tu je dôležité vedieť, že zákon rovnorodosti je naším pomocníkom. Keďže duch, ako základná podstata človeka, pochádza z vyžarovania Boha, môže ducha zdokonaľovať len to, čo je mu rovnorodé, a to je Božie slovo.
Kde ho však máme hľadať? Len tam, kde je Boh jeho pôvodcom. V kresťanstve ho nájdeme v Biblii a v Posolstve grálu. Kým doteraz poskytovala najväčšiu pomoc v duchovnom vývoji človeka Biblia, v súde je užitočnejšie Posolstvo, lebo pripravuje človeka na súd a tisícročnú ríšu. V Zjavení Jána, v 19. kapitole 13. verši sa Syn človeka Imanuel nazýva Božie Slovo. V 15. verši sa o ňom upresňuje: Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy, teda slovom bude „biť“, prebúdzať ľudí a on bude nad nimi panovať žezlom železným..., čo takisto dokazuje, že je to Imanuel.

Posolstvo je úmyselne písané tak, aby pravidelným čítaním v malých množstvách duch človeka dozrieval a postupne rástol.

ďalej sa píše toto:,,Teoretické duchovné poznanie by malo prejsť čo najskôr do praxe, lebo podľa výrokov Božích synov Stvoriteľ si najviac cení skutky. Posolstvo grálu bude pozorného čitateľa inšpirovať, po čom by mal túžiť, čoho sa zbavovať a čo narovnávať. Aj tie najnemožnejšie situácie a zmeny sa pri dobrej vôli ukážu ako reálne. Posolstvo aj Biblia sú knihy na celý život. Na rozdiel od iných duchovných kníh sa opakovaným čítaním stávajú zaujímavejšie a podnetnejšie, keďže v tých istých vetách človek objaví pri ďalšom čítaní nový zmysel. Spôsobuje to vývoj ducha, preto prvé čítanie dá len veľmi málo. Pravidelné vnímanie Božieho slova napája človeka automaticky na Boha, dokonca lepšie než opakované modlitby, lebo čítajúci sa postupne stáva tým, čo číta - dokonalejším, duchovne bohatším.
Kto však získané poznanie nepoužije v praxi a ostáva stále len teoretikom, podobá sa človeku, ktorý o telesnej hygiene síce číta a veľa vie, ale chodí špinavý a neupravený. Nikto mu nebude veriť, že pozná zmysel čistoty, keď ju nevie prakticky dokázať."

Čiže podľa toho vidieť, že o žiadnej povrchnosti tu nemôže byť vôbec reči. Samozrejme, že treba všetko pozorne skúmať, nevynimajúc z toho ani Večné zákony 1, 2, 3, lebo bez vlastného spoznávania, skúmania a prežiťia, aj tak je to človeku nanič. Všetko treba brať ako celok. Buď beriem všetko, alebo neberiem nič. Takáto je aj pravda ohľadom Večných zákonov 1, 2, 3. Nemôžem preto povedať, že toto sa mi páči a toto nie, lebo tým okamžite niečo spochybňujem. Radšej poviem, že tomu zatiaľ nerozumiem, lebo každý z nás dokáže pochopiť aj tak len to, nakoľko sa tomu vnútorné otvorí. Jeden viac, druhý menej, lebo aj v tom tkvie veľká spravodlivosť, a niekto vôbec nič. Nie nadarmo bolo pred 2000 rokmi povedané: Že hľadia, ale nevidia. Počujú, a predsa nerozumejú."

A ja som nenašiel Pravdu len vo Večných zákonoch 1, 2, 3, ale hlavne v Biblii a v Posolstve Grálu, ktorá je knihou Svetla, Súdu a Nového veku. Práve preto, že neustále hľadám odpovede v tejto vzácnej knihe, tak práve preto viem, že Večné zákony 1, 2, 3, sú v plnom súlade s Posolstvom od Imanuela Abdrushina. Preto aj ja by som ohol začať oponovať tým, že sa Vy mýlite a podobne. Ale načo?
Každý je predsa sám za seba zodpovedný, čiže dôsledký si ponesie sám. Preto je naozaj zbytočné mňa osobne upozornovať na to, že predsa je to inak, lebo ja to vidím tak, ako som to tu niekoľko krát napísal. Preto si stojím za tým a nevidím dôvod, žeby som niečo chcel na tom zmeniť a tobôž preto, ak niekto doslova niečo neustále popiera a znevažuje hanebným spôsobom, lebo aj to je potvrdeným, že predsa je to všetko úplne inak. Inak tak, že Pravda stojí na strane Večných zákonov 1, 2, 3 a jej pisateľky, ktorú si budem ja osobne veľmi vážiť, lebo prostredníctvom jej kníh som došiel k nepoškvrnenej Pravde Božej, k Posolstvu Grálu od samotného Ducha Pravdy a prostredníctvom nej samotnej došlo k najdôležitejšej udalosti v dejinách ľudstva - k narodenie záchrancu pre celé neskoršie stvorenie Imanuela Abdrushina, ako pravého Kráľa, Vládcu a Sudcu. Za to buď Bohu veľká vďaka na večné veky. Nech Jeho meno bude navždý oslavované.

Pekný deň želám. Ján Anton Sloboda.
 
Nie je mi jasné,
prečo pán V. Mečiar stále obhajuje I. Lexu, keď vieme, o koho ide... Ďakujem za vysvetlenie. S pozdravom Boris Polakovič
 
Miroslav Ivánek
... môj príspevok nebol určený pre vás, pán ,,bezmenný". Jasne je v nadpise,...kto nechce vidieť, nemusí!