Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

KRESŤANSTVO versus „kresťanstvo“
Keďže v tejto prevratnej dobe sily zla v cirkevných, politických a pracovných kruhoch zo zúfalstva chcú frontálne vymazať z Európy aj to posledné, čo medzi dnešnými kresťanmi ešte dobré zostalo a vedie k Svetlu, aby aj tento priestor úplne ovládla novodobá Sodoma a Gomora, aby čo najviac ľudí spadlo do priepasti večnej smrti, uviedol som túto úvahu aj na internete:

Celý text je na:
https://forum-november1998.webnode.sk/kniha-navstev/
 
VEĽKÝ PIATOK
VEĽKÝ PIATOK

Hlásim sa k BOHU, ku KRISTOVI, nehlásim sa k žiadnej pozemskej cirkvi, a preto si myslím, že aj úvaha, ktorú som napísal už v roku 2005, môže osloviť aj dnes všetkých tých, ktorých oslovila jednoduchá PRAVDA.

Veľký Piatok (2005)
Na Veľkonočné sviatky si kresťania každoročne pripomínajú veľké udalosti, ktoré sa odohrali pred dvomi tisíckami rokov. Kríž sa stáva pre nich v tento deň znamením spásy.
Ježiš bol zradený Judášom, potom odsúdený na podnet židovských kňazov, mučený a nakoniec zavraždený ukrižovaním na kríži na Golgote, aby sa nakoniec ukázal opäť svojim učeníkom a apoštolom, hoci už v inej podobe (v inom tele), ako je to spomenuté aj v Biblii (Marek-16/12).
Ježiš nezaprel svoje učenie, pretože bol vteleným Slovom Božím a pre toto bol ochotný pokojne ísť aj na mučenícku smrť, o ktorej vopred vedel, že je neodvratná. Poznal skazené ľudstvo a poznal aj svojho zradcu.
Nebál sa položiť svoj pozemský život za pravdu, ktorú hlásal a stal sa tak vzorom pre mnohých ďalších mučeníkov, ktorí ani v budúcnosti nezapreli svoju vieru a pravdu, aj keď po ukrutnom mučení museli takisto bolestne opustiť túto Zem.
 
Mnohí dnešní veriaci si myslia, že záleží len na jednej veci, a to, či sme pod PRIKRYTÍM BOŽÍM, alebo nie.
Podľa týchto vysvetliviek sa chce „veriacim“ naozaj tvrdiť, že Pán Ježiš zaplatil svojou smrťou všetky naše dlžoby a hriechy, a tak Boh pod týmto Ježišovým prikrytím už nevidí našu hriešnosť a tým sme vlastne u Boha prijatí – spasení.
Ó, ako je tam všetkým tým „pokorným“ hriešnikom príjemne a hlavne bez obáv o ďalší svoj osud. Môžu tam kľudne podriemkavať s tým, že budú vynesení do Raja ...
Cirkev a jej nasledovníci si vlastne takto z Boha urobili sluhu! On pošle svojho Syna pozemšťanom na pomoc, oni Ho zavraždia, ale namiesto trestu budú hriešnici spasení, pretože túto vraždu svojvoľne vysvetľujú ako Bohom chcenú. Ale potom by predsa Judáš nemohol byť zradcom, ale nástrojom spásy. Prečo sa vlastne obesil? Nebodaj z toho dôvodu, že podľa týchto vysvetliviek prispel aj on ku spáse ľudstva?!
Takisto sa mnohí odvolávajú v tomto na niektoré výroky v Biblii o spáse ľudí skrze ich vieru v Ježiša. Títo si však neuvedomujú, že viera v Syna Božieho nespočíva v pasívnom prijímaní obete Ježišovej na kríži, ale v aktívnom napĺňaní slov Ježišových, teda Slova Božieho v každodennom živote!
Len veriť, ale nežiť podľa Slova Pánovho, nestačí. To je aj v Biblii jasne potvrdené na mnohých miestach.
 
Pozrime sa ale, čo na tému „Spravodlivosť Božia“ hovorí Ježišovo podobenstvo o zlých vinohradníkoch (Evanjelium podľa Marka, 12.kapitola):
1 Potom im začal hovoriť v podobenstvách: "Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. 2 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. 3 Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť naprázdno. 4 Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. 5 Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niektorých zbili, iných pozabíjali. 6 Mal ešte jedného, milovaného syna. Napokon k nim poslal i jeho, lebo si povedal: "K môjmu synovi budú mať úctu." 7 Ale vinohradníci si povedali: "To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!" 8 Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice.
9 Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným.
 
Tu je predsa tiež spomínaný pán a tí, ktorí mali na jeho majetku pracovať. Tu tiež zabili syna pána vinice. A ako to dopadlo? Tak, že vrahovia boli beztrestne oslobodení, dokonca spasení naveky? Neboli snáď vyhubení a vymenení inými vinohradníkmi?
 
O čom teda hovorilo toto podobenstvo od Syna Božieho? Len tak pre nič za nič bolo vyslovené? Nebolo v ňom skryté varovanie pozemskému ľudstvu?
Alebo bolo o tom, aby ľudia, keď zabijú Syna Majiteľa Zeme a všetkého, čo existuje, Syna nášho Stvoriteľa, budú za túto vraždu ešte aj odmenení tým, že ich hriechy zoberie na seba práve táto obeť ich násilia – Syn Boží?! Kvôli tomu vyslovil Ježiš toto podobenstvo?
Kvôli tomu, aby boli v podobenstve nevďační nájomcovia – vrahovia potrestaní, kým v skutočnosti pozemskí hriešnici majú byť na Zemi, ktorú tiež dostali do prenájmu, touto vraždou na Synovi Božom ešte aj spasení?! Za koho sa títo ľudia, ktorí oslavujú Ježišovo zavraždenie, považujú pred Bohom?! A za koho majú títo tzv. kresťania svojho Stvoriteľa?
Podľa tohto by ale nemali byť pozemšťania pokornými služobníkmi Božími, ale práve Boh aj so Synom Božím by mal slúžiť ľudstvu a mal by byť veľmi rád a samozrejme odmeniť každého, kto povie, že v Boha verí! Skutky podľa nich nie sú dôležité. Tie podľa tohto nepôjdu za nikým, lebo to nepovažujú zlí vinohradníci za podstatné. Podstatná je „PRIKRÝVKA“. Čo tam po Božích zákonoch, prikázaniach, podobenstvách ...
No to je naozaj skvelé!
 
A tí ostatní hľadajúci, ktorí chcú žiť podľa Božích zákonov a Jeho prikázaní, teda podľa Božej vôle, ale nehlásia sa ku žiadnej pozemskej cirkvi, či náboženskej obci alebo sekte, sú horší? Aj oni predsa hovoria, že sú voči Bohu ničím a mohli vzniknúť len z milosti Jeho vôle. Rozdiel je len v tom, že kým sa tzv.kresťania a im podobní utešujú, že Ježiš zmyl ich hriechy svojou smrťou na kríži a v tom pre nich spočíva spása, Pravda je iná.
Veľký Piatok označujú katolíci (viď liturgický kalendár) ako „Slávenie utrpenia a smrti Pána“. Tieto slová predsa jednoznačne vyjadrujú presný význam, ináč by neboli použité a namiesto nich by sa použili iné slová.
Oni teda oslavujú v toto smutné výročie zradu, lebo aj v Biblii je to tak pomenované, oslavujú utrpenie a následne aj vraždu ľudí na Synovi nášho Stvoriteľa! To je ale hrozná zvrátenosť! Ba nie, žiadna zvrátenosť, to je to najhrubšie rúhanie sa Bohu a neustále každoročné opakovanie ukrižovania Syna Božieho Ježiša na kríži !!!
 
Syn Boží, Ježiš, bol vteleným Slovom Božím na Zemi. On hlásal Slovo Božie a toto Slovo Božie sa aj po Jeho pozemskej smrti ďalej šírilo prostredníctvom apoštolov a neskôr čistými ľuďmi. V tomto Slove Božom, ktoré osvietilo temnoty, prišla na Zem spása!
Pán Ježiš Kristus je náš Spasiteľ! Ale Jeho spása nespočíva v tom, že Ho ľudia dali zabiť, nespočíva v Jeho utrpení, ale Jeho spása spočíva v tom, čo je večné – SLOVO PÁNOVO!!! Vražda predsa nemôže byť večná, to je jednorázový odsúdeniahodný čin. Cirkev z toho urobila čin opakujúci, ktorý prikázala ešte aj oslavovať!
Dokedy chcú títo „kresťania“ SLOVO BOŽIE pribíjať na kríž ?!
 
Mali by si radšej uvedomiť, že to ich prikrytie nie je PRIKRYTIE BOŽIE, je to prikrytie cirkevné! Neskrývajte sa preto v samoľúbosti a v predstieranej pokore pod tento falošný plášť!
Veď aj samotný Ježiš nás varoval pred širokou cestou a bránou, vedúcou do zatratenia; naopak, doporučoval, aby sme vchádzali úzkou cestou a TESNOU BRÁNOU, pretože MÁLO BUDE TÝCH, čo touto úzkou bránou VOJDÚ DO ŽIVOTA.
Aké je ale obrovské množstvo týchto „veriacich“ (skoro TRETINA ĽUDSTVA! – to je tých MÁLO (?), o ktorých hovoril Ježiš?), nad ktorými cirkev rozprestrela svoju „PRIKRÝVKU“, ktorá však v skutočnosti nevedie k Bohu, ale ich oddeľuje od Boha, presne tak ako aj dáždnik od Slnka! Aj v tomto by sa im už konečne mohli otvoriť oči a potom by v tom videli veľavravnú symboliku!
Týmto poslušným „veriacim“ cirkev dláždi už stáročia pohodlnú cestu a širokú bránu ľahkého odpúšťania hriechov (predávanie odpustkov), ľahkého zmytia vlastných hriechov údajne Bohom chcenou vraždou na vlastnom Synovi Ježišovi (!!!), atď, atď.
Ale každý veriaci vie, kam vedie pohodlná cesta a široká brána .....
Tých, ktorí neboli, alebo nie sú poslušní cirkvi pozemskej, treba minimálne umlčať, ak to nie je možné, tak aj násilím – aj vraždou! Však aj Ježiša dali zabiť veľkňazi vtedajšej vládnucej cirkvi (židovskej). Cirkev počas dlhých stáročí nepohodlných prenasledovala, upaľovala, vraždila a potom mnohých z nich vyhlásila schizofrenicky (či opäť špekulatívne?) za svätých, hoci tu sa opäť cirkev dopúšťala a dopúšťa až dodnes rúhania sa Bohu, lebo len Pán Boh je Svätý!
 
Praví kresťania chcú v tejto špine radšej kráčať nepohodlnou cestou, aby mohli vojsť tesnou bránou do ŽIVOTA VEČNÉHO, a to tak, že na svojej púti splatia do posledného haliera všetko to, čo komu zostali dlžní (viď Starý Zákon). Títo odmietajú také pokrivené ľudské výklady pravdy Božej, že niekto iný, dokonca nami ľuďmi zavraždený Syn Boží, sňal naše hriechy, akoby On bol naším služobníkom; takže títo praví kresťania chcú podľa slov Syna Božieho Ježiša Krista zožať všetko to, čo kedykoľvek v minulosti zasiali.
Kto zasial pravdu, Pravda ho vyslobodí; kto zasial lož, Pravda ho odmietne.
Pravda vedie hľadajúcich k slobode – nie k jarmu, k samostatnosti – nie k pozemskej závislosti, nie k cirkevným prikázaniam, ale k poznaniu Božích zákonov, Božích prikázaní – k SLOVU BOŽIEMU !!!
Tým najčistejším úplne stačí toto Božie Slovo, Božie zákony a Božie prikázania, podľa ktorých chcú kráčať na svojej púti Božím stvorením.
Mnohým nasledovníkom dnešných cirkví ale nestačí to dokonalé a všemocné od Boha! Oni potrebujú „v pokore“ navyše aj nejaké spoločenstvo s „povolaným“ kazateľom a pretože sa duchovne málo alebo nijak nehýbu, potrebujú ešte aj „PRIKRÝVKU“, pod ktorou sa skrýva neochota zobrať zodpovednosť za svoje hriechy na seba.
Prikrývka je ale potrebná tam, kde je niekomu zrejme zima. Ale zima je zväčša len takým ľuďom, ktorí sa nehýbu.
„Nech naše hriechy sníme niekto druhý, najlepšie Boh!“, to je ich slogan.
Vlastné hriechy by radi zvalili na Syna Božieho a v dnešnej dobe to ešte aj rúhavo oslavujú (Veľký Piatok), pretože takto sa môžu „zvrchu“ dívať na tých „poblúdených“.
 
Ale vedzte vy, poctivo hľadajúci, že všetci, čo sa povyšujú, budú ponížení a prví budú poslední. Nikomu sa neodpustí čo len jeden halier dlžoby a všetci do jedného zožnú len to, čo kedykoľvek v minulosti zasiali!
Nikto nebude žať to, čo nezasial, lebo je to proti prírode a prírodné zákony sú dokonalé preto, lebo sú v súlade s Božími všeobsiahlymi zákonmi.
Len ľudia dokážu vymyslieť to, čo dokonalé nie je, teda je v rozpore s Božou vôľou.
 
Preto týmto „veriacim“, ak sú ochotní sa Pravde otvoriť, treba v dobrom poradiť, aby vo vlastnom záujme na záchranu strhli čo najrýchlejšie zo seba falošnú „PRIKRÝVKU“ a začali spoznávať Pravdu takú, akou v skutočnosti je. To Svetlo, ktoré ich po strhnutí tejto cudzej „PRIKRÝVKY“ náhle osvetlí, im v ďalšom putovaní neomylne ukáže, ktorým smerom majú kráčať.
Aj pre nich totiž platí: „Kto hľadá, nájde“. Ale pojem „hľadajúci“ znamená, že on sa hýbe a kráča k Cieľu, on nestojí a neskrýva sa pod rozpadávajúcou sa ruinou.
Posledné slovo v súde nebude mať žiadna ľuďmi vymyslená „PRIKRÝVKA“, ale SLOVO BOŽIE !
 
Hovory M 14
Ďalší z rozhovorov s pánom Vladimírom Mečiarom
https://www.youtube.com/watch?v=DPn-pdWCWXs
 
13.3.2020 - 22. výročie počatia pani Natálie
13. marca 2020 si pripomíname 22. výročie počatia pani Natálie de Lemeny – Makedonovej.
V 7. kapitole v 14. verši v Biblii prorok Izaiáš hovorí: ,,Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel.“
A skutočne, pani Natália 13. marca 1998 počala a 28. novembra 1998 porodila Imanuela – Ducha Svätého, Syna Človeka budúceho Kráľa tisícročnej ríše na Zemi.

Pani Natália píše vo VZ - 2, otázka č. 181, že ,,PODĽA JEHO MATKY HO SPOZNÁ NOVÉ POKOLENIE AJ PO OČISTE, KEĎ SA MALÝ IMANUEL VRÁTI OD BOŽIEHO TRÓNU – ZNOVU NA ZEM!!!“
Vidíme, že hovorí, že po očiste sa vráti malý Imanuel na Zem, teda ako dieťa. Počas Jeho detstva a dospievania bude na Zemi prípravná doba na tisícročnú ríšu. To, že od Jeho narodenia uplynulo už skoro 22 rokov, nie je podstatné, lebo čas je relatívny a tam HORE ide úplne ináč, ako na Zemi.
-----------------

7.3.2020 bolo 7770 (10 x 777) dní od narodenia Imanuela – budúceho Kráľa tisícročnej ríše 28.11.1998 pani Natálii de Lemeny – Makedonovej.
Analogicky 14.3.2020 je 7777 dní od tohto rozhodujúceho dátumu v dejinách ľudstva. Je to 1 deň po 22. výročí od počatia pani Natálie - 13.3.1998.
-----------------

Wikipédia uvádza, že kométa Halle - Bope je stále prístrojmi pozorovateľná a bude až do roku 2020, teda do tohto roku.
------------


P.S.: 8.3.2020 som otvoril knihu Posledné prednášky pre verejnosť a odpovede na otázky od Abdrushina práve na strane, kde je prednáška Veľká bolesť ide nad všetkými krajinami!, ktorú Abdrushin napísal na Turíce 1929.
Posledný odstavec tejto prednášky:

,,...Tým nemnohým, ktorí sú ochotní počúvať, nech sa povie: NÁKAZY MÔŽU ZÚRIŤ IBA TAM, KDE IM K TOMU BOLA UVOĽNENÁ CESTA. ZÁPLAVA NESTÚPA ANI O CENTIMETER VYŠŠIE, AKO JEJ BOLO SKÔR URČENÉ. OHEŇ Z LONA ZEME A ZHORA NEVRHNE SVOJU SKAZU ANI O PIAĎ ĎALEJ, NEŽ SMIE. BÚRKY ZÚRIA V CELKOM URČITOM SMERE. A KEĎ SA ZATRASIE DOSIAĽ PEVNÁ ZEM, KEĎ SA BUDÚ RÚCAŤ HORY, NOVÉ VYSTUPOVAŤ, KEĎ SA CELÉ PRUHY ZEME ZMENIA V TROSKY ... NIČ SA NESTANE BEZ PEVNÉHO VEDENIA BOŽEJ VÔLE! TO NECH VÁM JE ÚTECHOU!“


 
Dva príbehy o Andrejkovi a Lackovi
Dva príbehy o Andrejkovi a Lackovi
(resp. ako mohli matematiku prekabátiť pokrivenou morálkou a paragrafmi?)

Bola raz jedna školská trieda a v nej boli dvaja žiačikovia, Andrejko a Lacko, ktorým veru matematika nešla dobre. A tak pred začiatkom nového školského roka, aby neprepadli, museli obidvaja robiť postupovú skúšku. Dostali jednoduchý príklad: 10 + 10 = ?
Žiaľ, obidvaja zlyhali a nezvládli to. Ale čo sa následne stalo?
Učiteľka matematiky to vyhodnotila tak, že Lacko prepadáva, ale Andrejko postupuje ďalej aj s tými spolužiakmi, ktorí matematiku zvládli vlastnými silami a usilovnosťou.
Lackovi rodičia sa prišli do školy sťažovať, prečo takýto DVOJITÝ METER na rovnaké zlyhanie dvoch spolužiakov. Odpoveďou zo strany vedenia školy bolo mlčanie, ktoré po naliehaní rodičov prešlo v otvorený útok a hrozby.
Rodičia poctivých spolužiakov mali doma dlhú dobu čo robiť, aby upokojili neodbytné otázky svojich detí, prečo jeden spolužiak sa nemusí učiť, nemusí splniť požiadavky a úlohy, kladené mu školskými povinnosťami, ale prechádza ďalej, presne tak ako oni, ktorí si postup do ďalších ročníkov doslova vydreli, kým druhý spolužiak, ktorý sa tiež neučil poctivo, bol za to isté náležite potrestaný.
Postupne sa v mysliach žiakov stále viac a viac prebúdzalo pokušenie takisto sa neučiť, resp. podvádzať už v školských laviciach.
Semeno zla začalo klíčiť už v rannom detskom veku… KTO JE VINNÝ?

Nezávislé pokračovanie na inom mieste, s inými postavami (podobnosť čiste náhodná):
Bola raz jedna krajina, kde sa veľmi dobre darilo dvom manažérom – Andrejovi a Lacovi. Darilo sa im v podnikaní až tak dobre, že si prilepšili ešte aj podvodmi na vratkách DPH. Okradli tak nielen štát samotný, ale vlastne všetkých občanov danej krajiny. Keď im nato prišli a bolo to zverejnené, vrátili nakradnuté peniaze a mysleli si asi, že je to tým vybavené. Nestalo sa tak.
Žiaľ, opäť zaúradoval DVOJITÝ METER: Laco sa za krádež ocitol za mrežami, Andrej sa tešil slobode, akoby sa nič nestalo. Právny štát na kolenách!
Ale ani matematicky to vôbec nesedelo! Nás všetkých okradli dvaja, ale potrestaný bol iba jeden?! To znamená, že po novom nám určili právnici a politici nové matematické pravidlo? Po novom: 2=1?
Keby sme aj my, strojní inžinieri, takto rozmýšľali a v praxi konali, tak by sa celá ľudská populácia dnes nevozila ani na tých konských povozoch, ale šuchtali by sme sa po zemi ako hmyz!
Predstavte si zlodeja, ktorého pred bankou chytí polícia, on celý ten svoj lup odovzdá a …….. ide spokojne domov?! Bez trestu?! Je to v poriadku?
Kde zostalo právo, sudcovia a prokurátori?! Kde je spravodlivosť? Je táto Andrejova mega-zlodejina nebodaj nepriamou výzvou aj pre ostatných občanov, že netreba platiť dane a poplatky až po okamih, kedy vám nato prídu? Až potom sa priznáme, zaplatíme dlh a beztrestne odcupkáme radovať sa zo života a budeme ešte verejne hovoriť o morálke, o boji proti extrémizmu a korupcii, resp. snívať o tom, AKO PREVZIAŤ MOC?
Ako sa majú občania tejto krajiny dívať na verejne známe osobnosti, ktoré sa otvorene zastanú daňového podvodníka Andreja? Však aj ich okradol! Nechápem! Oni nemajú hanbu takto sa zhodiť pred celým národom?! Strašné! Toto sú tí praví bojovníci za neskorumpované a slušné Slovensko?
Ako mohli byť aj v tomto prípade (samozrejme že iba dočasne!) prekabátené nemenné pravidlá matematiky zvrátenou morálkou a pokrivenými výkladmi paragrafov?
Ale veď ešte stále platí: 2 = 2 ! DVE MEGA-ZLODEJINY = DVA ZASLÚŽENÉ TRESTY!!!
SLUŠNÍ ĽUDIA, VY STE TO DOVOLILI! PREČO MLČÍTE?!

Ak by si niekto myslel, že sú to príbehy o dvoch konkrétnych osobách, o Andrejovi Kiskovi a Ladislavovi Bašternakovi, hrubý omyl. Je to príbeh o všetkých tých, ktorí už na svojej koži priamo zacítili bič DVOJITÉHO METRA dnešnej amorálnej euro-atlantickej, pro-západnej, tzv. demokratickej spoločnosti, nastupujúcej celosvetovej totality, horšej než bola fašistická a komunistická dohromady!

VRANA K VRANE SADÁ ... a ja dúfam, že cit pre SPRAVODLIVOSŤ, LÁSKU a PRAVDU na tom našom krásnom SLOVENSKU ešte nevymrel ….…
VLASTENCI! MOR HO!
 
PeterFranko  
Progresívny havran
Pokúsil som sa napísať niečo na spôsob bájky.
Prajem všetkým všetko dobré
Peter Franko

PROGRESÍVNY HAVRAN

Havran je nespokojný s tým ako sa narodil.
Nespokojný so svojím kŕdľom rodných.
Nespokojný so svojou rodinou.
Nespokojný s tým , že ho vychovali ako havrana.

Havran sa chce stať orlom.
Preto si vytrhá všetko svoje perie.
Dá si nové perie orlie,
dá si prerobiť pazúry, zobák...

Podobne sa prerobí z havrana na orla aj on, aj ona.
Spoja sa spolu a znesú vajíčka.
Čo sa z nich vyliahne, orol alebo havran?
Havran tak uveril , že je orol, že po vyliahnutí mláďat ostal v nemom šoku.
JEMU __“ORLOVI“__ sa narodil havran!
Ako je to možné?

Kým mláďatá boli bez peria, bolo to ako tak ešte v poriadku.
No potom ako mláďatám začalo rásť havranie perie, si povedali musíme z nich urobiť rodovo neutrálne mláďatá a nesmieme ich vychovávať podľa rodových stereotypov.
Tak mláďatám vytrhali všetko perie a vychovávali ich tak, že ich neučili ako majú žiť havrany.
Ako má žiť orol nevedeli ukázať .

Mláďatá vyrástli a nevedia čím sú.
Ani havran - ani orol.
Neschopný života, bez schopností orla, bez schopností havrana.
Keď si to havran - orol uvedomil, že je len falošný orol, pokrytec s maskou orla.
Orlom sa nikdy nestal,
stal sa len zmrzačeným havranom.
 
Hovory M 13
Ďalší rozhovor s pánom Vladimírom Mečiarom:
https://www.youtube.com/watch?v=OshXE2xy78U&t=6202s
 
Stíhajú zakladateľa štátu
Je to veľmi smutné, že znovu neoprávnene stíhajú pána Vladimíra Mečiara...
On osobne sa k tomu vyjadril na svojej stránke:
https://www.vladimirmeciar.sk/

Vo Večných zákonoch 2 o ňom píše pani Natália aj toto:

Večné zákony 2, ot. č. 195:

Otázka: Poznáte ho aj osobne, keď o ňom tak presvedčivo píšete?

Odpoveď: Nepoznám ho osobne. Poslala som mu moju knihu a neskôr aj list. Napísala som mu o jeho duchovnom pôvode a poslaní, aby ho V NAJŤAŽŠÍCH CHVÍĽACH POVZBUDILO vedomie, že ho Boh na túto úlohu predurčil. To, čo o ňom píšem, DOSTÁVAM OD BOHA, podobne ako aj mnoho iných informácií.

Večné zákony 2, ot. č. 202:

Otázka: Bude náš politický ochranca duchovným otcom nového pokolenia, aj keď nevyhrá voľby?

Odpoveď: NIKTO INÝ NA ZEMI NIE JE HODEN TEJTO ÚLOHY, IBA ON. Rozhodujúci je klavne jeho duchovný pôvod a skutočnosť, že doteraz vydržal aj tie najsilnejšie nápory temna.
 
Stretla sa LOŽ s PRAVDOU

Legenda hovorí, že sa jedného dňa stretla lož s pravdou.
„Dobrý deň.“ Povedala lož.
„Dobrý deň.“ Odpovedala pravda.
„Nádherný deň.“ Povedala lož.
Pravda sa rozhliadla, aby sa presvedčila, či je to tak. Bolo.
„Nádherný deň.“ Povedala teda pravda.
„Ešte krajšie je to jazero.“ Povedala lož.
Pravda sa znovu rozhliadla, či je to tak a súhlasila.
Lož bežala k vode a povedala:
„Tá voda je ešte úžasnejšia. Plávajme.“
Pravda sa dotkla vody svojimi prstami a voda bola naozaj skvelá. Dôverovala lži.
Obidve sa vyzliekli a plávali v jazere.
Po chvíli vyšla lož z vody, obliekla si šaty pravdy a odišla.
Pravda nebola schopná obliecť si šaty lži, začala kráčať bez oblečenia, ale všetci sa jej desili, keď ju uvideli.
A tak sa stalo, že ĽUDIA DNES RADŠEJ PRIJMÚ LOŽ OBLEČENÚ ZA PRAVDU, AKO HOLÚ PRAVDU...
 
SLOVENSKO 2020 - znovu na rázcestí

Odvolávajúc sa na doleuvedené zdroje informácií, prosím, PREJAVTE ASPOŇ KÚSOK SVOJEJ EMPATIE ŠOKOVANÝM A POŠKODENÝM RODINÁM z Kysuckého Nového Mesta (boli tam samozrejme AJ DETI!), ktoré bez varovania mali prísť o strechu nad hlavou bezcitným konaním budúceho prezidenta SR.
Skúste (ako spolu-cítiaci ľudia) vydržať to až do konca.  Video-svedectvo jednej z poškodených má iba 2min 16 sek a v nasledujúcom krátkom článku je popísaná dokonca "anjelská" metóda, ako konkrétne mal Andrej Kiska prostredníctvom svojich ľudí doslova vyšmariť 48 rodín z dvoch panelákov na dlažbu!
*******
Preto aj teraz VARUJEM všetkých - pred stranami, ktorých predstavitelia už pred voľbami verejne prehlasujú, že by mohli s Kiskom po voľbách spolupracovať. VARUJEM, pretože pod rúškom slušnosti a boja proti extrémizmu prinášajú celému Slovensku iba skazu, koniec tradičnej rodiny a slovenskej kultúry, krimigrantov a otroctvo!
Je čas sa tomuto zlu vzoprieť - ako SVOJPRÁVNY A SLOBODNÝ NÁROD!
Parlamentné VOĽBY 2020 nesmú byť o celoslovenskej apatii a znechutení ísť voliť, naopak, MALI BY BYŤ PRVÝM RÁZNYM KROKOM K PRINAVRÁTENIU UŽ SKORO STRATENEJ SLOBODY A PRÁVA NA SLOVENSKU.
"ČLOVEČE, POMÔŽ SI SÁM, AJ PÁN BOH TI POMÔŽE!..."
*******
video-svedectvo o "Dobrom anjelovi":
https://www.youtube.com/watch?v=vfyku__XqRc

krátky článok o "Dobrom anjelovi":
https://zemavek.sk/kiska-udajne-kupil-na-kysuciach-dva-panelaky-za-73-026-eur-mnoho-rodin-malo-skoncit-na-ulici/
úryvok z článku:
Kiskova firma mala tieto rodiny vysťahovať metódami podobajúcimi sa na mafiánske. „Noví vlastníci (Kiskova firma) prestali nájomníkom poskytovať služby podľa zmlúv, vypínali energie, bránili v prístupe k užívaniu bytov, dokonca niekedy stavali hliadky SBS, ktoré nezákonne legitimovali občanov. Vrcholom bolo oficiálne korumpovanie policajných funkcionárov, ktorí svojich podriadených rozkazmi nútili zneužívať právomoci a poskytovali silové zložky štátu na nezákonnú činnosť, spočívajúcu v nátlaku a v asistencii pri vypratávaní nájomníkov bez akéhokoľvek súdneho rozhodnutia...“
 
Kto klame? Slovenská liga alebo Vladimír Mečiar?

Viacerí z nás si kládli otázky, čo sa to vlastne udialo v tom hnutí Slovenská liga.
Ja osobne som nedávno verejne nazval tých, ktorí spôsobili odchod V.Mečiara z volebnej kampane, za zradcov slovenského národa.
Vypočul som si na Slobodnom vysielači v dvoch reláciách vyjadrenia tých, ktorí dnes pokračujú v Slovenskej lige, aj po Mečiarovom odchode. Samozrejme, majú na to plné právo.
Avšak keby na kandidátke Slovenskej ligy boli dodnes osoby, ktoré čítali knihy VZ-1,2,3 a ešte by sa tvárili, že veria tomu, čo pani Natália hovorila a písala, tak by to vo mne vzbudzovalo minimálne rozpaky.
Preto všetkým pochybovačom o súčasnom konaní a verejných vyjadreniach pána Mečiara by som veľmi rád, hlavne teda čitateľom kníh pani Natálie VZ-1,2,3 pripomenul jeden veľmi dôležitý odsek z knihy Večné zákony-2, z odpovede na otázku č.198. Tieto slová pani Natália určite nezverejnila náhodou:
„Náš ochranca je vďaka svojmu vyššiemu pôvodu priamo spojený s Bohom, preto v dôležitých otázkach koná tak, ako si to želá Boh, a nie on sám. Mnohé zdanlivo neúspešné akcie sa neskôr ukážu ako pozitívne, lebo sa zmenia okolnosti, ktoré dnes nikto z nás nemôže predvídať.“
 
Hovory M 12
Link na video z ďalšej časti rozhovorov s Vladimírom Mečiarom:
https://www.youtube.com/watch?v=sLJBMlV7chg
 
P.s. Symfónia o Zemi sa dá pozrieť na facebooku bez prihlásenia.
 
Zdravím všetkých, chcela by som sa v tejto dobe temna podeliť s vami o nádherný umelecký zážitok.V našej rodine máme radi dokumenty Pavla Barabáša, človeka múdreho, pokorného.

V lete k jeho 60. narodeninám vzniklo dielo pod názvom Symfónia o Zemi. Koncert pri ktorom sa premietajú zábery z jeho dokumentov. Ak si chcete naplniť svojho ducha harmóniou, krásou, citom, tak odporúčam si pozrieť toto nádherné dielo. Prajem krásny zážitok. Marta

https://www.facebook.com/vivamusicafestival/videos/479938852553675/ 
Blížiace sa prevratné udalosti na Zemi k nastávajúcemu Veku Vodnára
 
Nie som astrológ, ani astronóm, takže niektoré informácie neviem sám potvrdiť a exaktne dokázať, ale viem, že existujú určité percentá, ktoré keď sa dosiahnu spoločnou snahou a mysľou, vyrážajú ďalej už aj samostatne do vesmíru – ako posilnené centrály rovnorodosti.
Samozrejme, neutrálna sila zo Svetla, od Najvyššieho, sa dá použiť jednak na dobré ako aj na zlé účely. Ale od toho majú ľudia dar slobodnej vôle. Následky sa už ale vracajú podľa Vôle Toho, komu vďačíme zato, že vôbec sme.
Zo všetkých svetových strán sa čoraz častejšie hovorí okrem iného aj o tom, že nasilu vytvorená  finančná bublina na udržanie tohto bankového otroctva na Zemi čoskoro praskne. Praskne, lebo nie je v súlade s prírodou a jej dokonalými vesmírnymi, večnými zákonmi.
Viera v moc peňazí sa náhle zrúti, pretože aj táto civilizácia stojí ako na stračej nôžke na klamstve, ne-práve a … na nespoľahlivej elektronike.
A kedy to bude? Čím neskôr, tým väčší praskot a dôsledky.
Neviažme sa na tie mnohé predpovedané dátumy, bolo tu už toľko zaručených termínov, ako roky 2000 alebo 2012, takže buďme trpezliví a najmä pripravení...
 
Vek Vodnára prináša na našu krásnu Modrú Planétu zasľúbenú Ríšu pokoja a mieru, v ktorej zlo nebude mať miesto, ktorej ale bude najprv predchádzať zdrvujúca Prvá veľká Očista Zeme.
 
*******
Doleuvedené videá v mnohých svetových rečiach (aj v češtine a v slovenčine) nabádajú ľudí, aby pomohli ozdraviť planétu Zem, skutočne ozdraviť a očistiť, nielen prázdnymi rečami a falošnými prehláseniami.
Bolo nám povedané, aby sme sledovali nebeské znamenia, tie prichádzajú vo veľkom a nevídanom rozsahu. Nemusí byť každý milovníkom spoločných meditácií, ale aspoň sa dôkladne zamýšľajme nad tým, čo nám tieto znamenia z vesmíru oznamujú.
Majiteľ planéty Zem posiela svojho Vyslanca, aby urobil na nej poriadok a my môžeme byť aktívne pri tom…
Neprespime to, a majme olej v našich lampách prichystaný…!
 
*******
 
The Portal The Intelligence Hub for the Victory of Light.
Vytvorenie portálu, pomocou ktorého zjednotíme naše vedomie a spustíme proces, ktorý nás zavedie do veku Vodnára:
http://2012portal.blogspot.com/2019/12/age-of-aquarius-activation-videos-and.html
 
Vek Vodnára 11-12. januára 2020 / Age of Aquarius (Slovak)
https://www.youtube.com/watch?v=8P5jyXJS_FI
AGE OF AQUARIUS ♒️ (Czech)
https://www.youtube.com/watch?v=jtti5xhbuMY
 
1.1.1993 - 1.1.2020
A máme tu znovu Nový rok.
Prajem všetkým do nového roku všetko len to najlepšie a to po všetkých stránkach...

Dnes je zároveň 27.výročie vzniku Slovenskej republiky.
Dovoľte, aby som touto cestou vyjadril svoju vďaku jej zakladateľovi pánovi Vladimírovi Mečiarovi.

Miroslav Ivánek
 
ABDRUSHIN - Dnes je tomu presne 90 rokov

Prednáška „Svátek Zářící Hvězdy 29. prosince 1929“ odznela z úst Syna Človeka, Ducha Pravdy, presne pred 90-timi rokmi na hlavnej Slávnosti Ruže.
Takisto pred 90-timi rokmi na tejto Slávnosti odznelo prehlásenie Abdrushina:
Já jsem Syn Člověka Imanuel Parsifal Abd-ru-shin Oskar Ernst Bernhardt, osmnáctého dubna jeden tisíc osm set sedmdesát pět, přicházející!
Mluvím jen k těm, kteří vážně hledají. Musí být schopni a ochotni věcně zkoumat toto věcné! Náboženští fanatikové a kolísaví blouznivci ať se vzdálí, neboť oni Pravdě škodí. Zlomyslní a nevěcní však sami naleznou svůj ortel ve slovech.
Jméno Syna Člověka je „Nové Jméno“ zjevení Jana Křtitele, o němž „první mezi lidmi“ přece však „poslední v Říši nebeské“ z Prastvoření, původu svého domova, zvěstoval toto:
„Slyš mne Jene! Já jsem Alfa i Omega, Začátek i Konec, Věčný, Všemohoucí! Já jsem ten já jsem. Beze mne není nic. Mám klíče od pekla i smrti, mám spoutat to, co je prokleto a uvolnit, co se polepšilo. Kdo vše překoná a vydrží až do konce, ten obdrží sílu, aby zůstal bojovníkem Světla. Toho učiním pilířem v chrámu svého Boha a nevyjde již ven. A napíši na něj Jméno svého Boha a jméno Nového Jeruzaléma, města mého Boha, které sestoupí z nebes od mého Boha - a mé Jméno, to Nové.“
 
Dnes - Hovory M 11
Dnes o 19.30 hod. budú na Slobodnom vysielači Hovory M 11 s Vladimírom Mečiarom:
https://slobodnyvysielac.sk/relacia/hovory-m-11/?amp&fbclid=IwAR11Hs99Ysih2_tzakgn9_h5_8_SEOqxN-6ESCLOVf0zDiay8pXJcBUo-lA
 
PeterFranko  
Veľkú očistu zažijeme a budeme toho účastný, bude to skúška a overenie pravosti každého jednotlivca. Vrátane a dokonca ešte prísnejšie čitateľov Večných Zákonov a Posolstva Grálu.

Únos vyvolených, také ľahké to nebude.

Všetko bude musieť človek zvládnuť sám až po hranicu svojich možností a schopností, k tomu bude poskytnutá a pridelená len toľká primeraná Božia ochrana koľko si zaslúži.
Zažijeme a zúčastníme sa aj doby vyvrcholenia najvyššieho zla. Mali sme dostatočný čas na prípravu, teraz každý bude MUSIEŤ PREUKÁZAŤ SVOJU PRIPRAVENOSŤ! na koľko sa očistil a ako oživil v sebe Slovo Božie. Bude to skúška nakoľko je Slovo v ňom živé.

Treba byť pripravený! V prvom rade po duchovnej stránke a súbežne s duchovným aj po hmotnej stránke. Aby naše telá a ostatná hmotná príprava nezaostávala za duchovnou prípravou. Príprava musí byť prvoradá duchovná. Hmotná príprava musí hneď dobiehať duchovnú. Aby nenastala medzera a zaostávanie. Kde bude chýbať alebo bude zanedbané duchovné alebo hmotné ten nebude sa môcť stať novým pokolením.

Vieme čo bude nasledovať:
- zavedie sa čipovanie,
- odstráni sa hotovosť, hotovostné peniaze sa stanú bezcennými,
- bude prenasledovanie pravých kresťanov - nového pokolenia (šikanovanie, vyhrážanie, zosmiešňovanie, vyhadzovanie z práce, strata zamestnania, ..),
- nebude sa dať kupovať a predávať, kto nemá znamenie šelmy na ruke alebo čele,
- úplná kontrola pohybu, obmedzovanie slobody vo všetkom,
- zavedie sa úplná digitálna a elektronická správa v štáte, v zamestnaní a bude prenikať aj do súkromia,
- manipulácie, intrigy a ovplyvňovanie vo všetkých sférach,
- sťažený prístup k zdravotnému ošetreniu,
- hlad, smäd , choroby a mnoho ďalšieho...

Ale nikomu sa nič nestane, kto sa obráti s dôverou na Pána Boha. Dôverovať znamená byť pripravený, byť na stráži. Kto nie je pripravený, tam nie je dôvera, chýba presvedčenie, ostalo to len na úrovni slepej viery a tam nemôže prísť ani Božia ochrana.

Poznanie Večných Zákonov a Posolstva Grálu je samozrejmosť.
K tomu ešte praktické rady pre mužov:
- základom je prekonať lenivosť, pohodlnosť...
- učiť sa rozhodovať uvažovaním a nie rozmýšľaním,
- rozvíjať lásku a spravodlivosť,
- pestovať odvahu, silu, vytrvalosť,
- snažiť sa mať slobodné povolanie,
- snažiť sa byť potravinovo a energeticky sebestačný,
- mať dobrú fyzickú kondíciu,
- v sebe a v svojom okolí rozvíjať dobro a potláčať zlo.
 
Verejná žiadosť členom predsedníctva Hnutia Slovenská liga
Verejná žiadosť členom predsedníctva Hnutia Slovenská liga o vysvetlenie k osobe pána Mečiara a jeho členstvu v hnutí.

Dobrý deň, členovia predsedníctva Hnutia Slovenská liga.
Hneď na úvod to podstatné z mojej strany: Osoba Vladimíra Mečiara pre mňa znamená viac než zakladateľ druhého Slovenského štátu…….
Na web stránke pána Vladimíra Mečiara, ktorej pravosť potvrdil on samotný v jednom z letných Hovorov M 2019, je dodnes oznam, viď: https://www.vladimirmeciar.sk/
„Dňa 28. novembra 2019 sa JUDr. Vladimír Mečiar vzdal funkcie predsedu aj členstva v Hnutí Slovenská liga pre závažné rozpory vo vedení hnutia. Tým čo spolupracovali Ďakuje a ľutuje premárnenú príležitosť.“
Na webe Hnutia Slovenská liga je ešte dnes, t.j. 13.12.2019, oznam, ktorý ale hovorí čosi úplne iné, viď. https://www.hnutieslovenskaliga.sk/slovensku-ligu-vedie-r-ruhig-zabranit-chce-totalitnemu-liberalizmu/ Úryvok:
„Zelenayová doplnila, že na sneme hnutia si zvolili jeho členovia za predsedu bývalého premiéra Vladimíra Mečiara. Ten však na kandidátke Slovenskej ligy nefiguruje.“
Takže podľa vyjadrenia na stránke pána Mečiara sa on vzdal nielen funkcie predsedu hnutia, ale skončil aj so svojím členstvom v Slovenskej lige! Vy však máte zverejnené predsedníctvo, kde pán Mečiar je stále vaším predsedom, čiže aj členom.
Ako je to teda?
Pani Zelenayová, pán Behýl, pán Ruhig, žiadam vás troch o verejné vysvetlenie tohto závažného rozporu.
Vo vašej video kolonke máte na webe uvedené posledné video zo dňa 30.11.2019: https://www.hnutieslovenskaliga.sk/kategoria/spravy/tv-video/
Prosím vás, kde je dostupný video záznam z vašej tlačovej konferencie 12.12.2019, na ktorú ste pozývali záujemcov?
Vari ste urobili tlačovku k nastávajúcim voľbám bez svojho predsedu, pána Mečiara? Znamená to zároveň, že na jeho vlastnej web stránke sa vyjadril o závažných rozporoch medzi vami niekto druhý, a on by o tom nevedel, nechal by to len tak bez komentára a vysvetlenia? On by na tlačovku ako predseda hnutia v takýchto vážnych chvíľach pred voľbami osobne neprišiel? Alebo tam bol a z neznámych príčin to nespomínate?
Pýtam sa verejne a otvorene: Kde máte svojho predsedu? Prosím vás, vyjdite s pravdou von na verejnosť!
Ako sa mám v tejto neistote zachovať, keď napríklad iba z môjho najbližšieho okolia traja ľudia skončili s členstvom vo vašom hnutí? Pán Mečiar hovoril o tom, že sa zakladajú štruktúry po celom Slovensku. Prečo teda nemáte na kandidátke do nastávajúcich volieb plný počet kandidátov – 150 ľudí?
Samé otázniky a zbytočné neznáme…
V prípade, že by pán Mečiar už odmietol byť vaším predsedom a členom, zverejnite to, aj tak sa to ľudia časom dozvedia, ak už nijak inak, tak iba z jeho horeuvedeného webu, alebo snáď z najbližších Hovorov M na Slobodnom vysielači.
Je mi z toho všetkého žalostne. Ja som vás troch hore-menovaných chcel voliť, ale iba za podmienky, že vás bude viesť alebo verejne podporovať osobne Vladimír Mečiar!
Ďakujem vám za pochopenie a vašu skorú odpoveď – najlepšie verejnú.
Želám vám všetkým veľa zdravia.