Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

PeterFranko  
Hrad Grálu
Prednáška Duchovné úrovne I. : "A v této hlouběji ležící napodobenině púsobil kdysi Amfortas a padl, když podlehl zlému vlivu Lucifera, vyšvihnuvšího se z hlubin až k nému vzhúru".

Rozoberiem to ako to ja chápem:
- 1 fáza Lucifer sa nachádza v hlbinách, to znamená nachádza sa v temných úrovniach. Ak sa nachádza v hlbinách tak tam musel pred tým klesnúť, padnúť. A klesnúť môže len niekto, kto porušuje Božie zákony.
- 2 fáza priblíženie sa Lucifera k Hradu Grálu, kde pôsobí Amfortas. Vyšvihol sa, vystúpil z hlbín, z temných úrovní hmotnosti. No keby nebol Lucifer padnutý tak sa nenachádza v hlbinách a nemusel by sa nikam vyšvihnúť. Vyšvihnul sa z hlbín, znamená , že vystúpil z nízkych temných úrovní. Musel sa namáhavo vyšvihnúť lebo už mal ťažší pohyb v dôsledku svojho ťažšieho zatemneného obalu.
- 3 fáza pôsobenie Lucifera . Mal zlý vplyv, používal svoj temný princíp aby ten na koho pôsobí padol. Zavádzaním temného princípu, zlým vplyvom, tak tu je úplne jasné , že je padnutý , že nedodržiava Božiu Vôľu.

Z toho vyplýva, že ešte pred tým ako sa vyšvihol , už sa nachádzal v hlbinách, čiže už sa tam dostal klesnutím v dôsledku nedodržiavania Božej Vôle, ktorá ho sama v dôsledku zákona tiaže zatlačila do hlbín.

A ako vieme z Posolstva Grálu z jemnohmotnosti neprejde do duchovna nič nečisté, ani práčok nečistoty nevojde z hmotnosti do duchovnej úrovne, skôr kým si každý nevyčistí svoje rúcha a to platí pre všetkých aj pre padnuté bytosti pochádzajúce z Božskej ríše a rovnako aj pre všetkých padlých anjelov. Na duchovné úrovne zlo z hmotnosti nemá žiadny vplyv a nemôže na duchovné úrovne nijako pôsobiť. Lebo tie úrovne sú Božím Kráľovstvom a tam platí len Božia Vôľa a už vonkoncom nie v Hrade Grálu v duchovných úrovniach, kde pôsobí ostrá stráž, ktorá nepripusti ani priblíženie sa ničoho nečistého , nedokonalého! Z Posolstva Grálu poznáme, že zlo môže vzniknúť a pôsobiť len v hmotnostiach a tam bude vo veľkej očiste aj zničené a zatlačené do rozkladu.

Z Posolstva Grálu prednáška Duchovné úrovne I. : „Hrad, o němž došli sem tyto zprávy, se nachází ještě dnes jako nejvyšší bod v úrovni, která je polem púsobení stvorěných. Tito vytvořili ve svém nejčistším chtění a uctívaní Boha napodobeninu hradu Světla, který z nejvyššího místa prastvoření září dolu a jest skutečným hradem svatého Grálu a současně také výchozí branou ze sféry Božského záření.“

Z toho vyplýva, že Hrad Grálu, ktorí vytvorili stvorení ako napodobeninu a kde pôsobil Amfortas nemôže sa nachádzať v duchovných úrovniach. Ten Hrad Grálu, kde pôsobil Amfortas nachádza sa na vrchole jemnohmotnosti.

Vo Večných Zákonoch od Pani Makedonovej sa uvádza, že hrady Grálu sú v stvorení štyri. Jeden v Božskej sfére, jeden v praduchovnej sfére , jeden v duchovnej sfére, jeden v jemnohmotnosti.

A v hrubohmotnosti bude vytvorený, tak ako sa píše v Posolstve Grálu v prednáške Vývoj stvorenia: „Jednou má nastati na Zemi odlesk skutečného ráje pod vládou Syna Člověka na počátku tisícileté říše. Současně vznikne tehdy i pozemský obraz hradu Grálu, jehož praobraz nalézá se na nejkrajnější výši skutečného ráje jako dosud jedině pravý Chrám Boží.“ .

A čo je napísané v Posolstve Grálu sa vyplní do poslednej bodky, lebo Slovo je čin!
 
VOSR-2017 – 100 rokov od VOSR-1917

100 rokov od Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie v Rusku 1917
alebo
prebiehajúca <Veľká Októbrová Sametová Revolúcia – VOSR-2017>

Boľševickí červeno-gvardejci pod vedením Vladimíra Iljiča Lenina, finančne podporovaného a poslaného do Ruska zo západu, sa v roku 1917 chopili moci. Veľká októbrová socialistická revolúcia bola u nás a v komunistickej internacionále oslavovaná začiatkom novembra iba vďaka posunu dvoch kalendárov, Juliánskeho a Gregoriánskeho.

Opakuje sa nám po sto rokoch znovu podobný scenár?
Podľa tejto hypotézy, ktorú ale dnes ktosi v praxi naplno aj realizuje, by dejová zápletka zostala, k zmene by došlo iba v obsadení hlavných postáv tohto celosvetového divadla a namiesto boľševikov by do čela nastúpili akísi sveto-občania.
Čiže neposlušného „cára“ Putina by vystriedal poslušný, zo západu dosadený panáčik na šnúrkach a moci by sa v Rusku konečne ujali dúhoví neokoni, alias červení pruhovaní psycho-gvardejci, princovia s modrými hviezdami na čele a Samovým klobúčikom na hlave.
Rozdiel by tu bol ešte jeden – ten podstatný. Pred sto rokmi vznikol Sovietsky zväz iba na euro-ázijskom kontinente, avšak v tomto prípade by sa „Zväz proamerických socialistických republík“ rozšíril z Ruska, Ameriky cez Európu, Afriku. Áziu a Oceániu až do posledného kútika Zeme.
Ó, aká by to bola len krásna – pruhovaná – orwellovská perspektíva…

Ak sa ale podívame na dnešné dianie vo svete, nedá sa s blížiacim stým výročím Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie vylúčiť ani úplne opačný scenár. A to sa aj deje. Viacerí jasnovidci predpovedali práve na túto dobu zásadný obrat v myslení ľudí a prevratné zmeny na Zemi.
Jednoznačne vidieť, že práve dnešní vládnuci predstavitelia socialistov, resp. sociálnych tzv. demokratov, so svojou absolútne nesociálnou a protiľudovou politikou dostávajú hlavne v Európe v poslednej dobe riadne na frak.
A tak sa neodvratne blíži deň, kedy práve USA a popri tom aj EU (Euro-Babylon) sa začnú v sebe definitívne a viditeľne rozpadať, čiže tie neživé totalitné systémy, ktoré celé desaťročia podporovali a nekompromisne presadzovali aj vojenskou silou demokratické zmeny v celom svete, iba doma nie. Veľký sen tzv. „elít“ o vytvorení <Spojených štátov európskych> sa pre ich projektantov a realizátorov mení na nočnú moru – všetko V PROSPECH CELÉHO ĽUDSTVA.
Nedajme sa teda zotročiť, buďme trpezliví! Už to dlho trvať nebude…

V roku 1917 v Rusku čosi veľké začalo Veľkou októbrovou socialistickou revolúciou a presne o sto rokov neskôr, v roku 2017, sa v uzavretí kruhu odohráva VEĽKÁ OKTÓBROVÁ SAMETOVÁ REVOLÚCIA (VOSR-2017).
Ľudstvo sa prebúdza a utrpenie, ktoré momentálne zaslúžene prežíva, je iba dôsledkom jeho dlhodobého odklonu od Pravdy.
Tešme sa spoločne, pretože míľovými krokmi sa blížime k vrcholu Očisty Zeme – pre budúce BLAHO A MIER NA CELEJ NAŠEJ KRÁSNEJ, MODREJ PLANÉTE.


 
https://www.okoun.cz/boards/nat_-_vecne_zakony
 
Vďakyvzdanie za úrodu a plody Zeme

Každý rok približne v polovici októbra si v nedeľu doma rozložíme na kuchynskej utierke plody Zeme a vyjadríme za ne pri sviečkach vďaku.
Prečítame si popri slávnostnej hudbe prednášky ČLOVEK A ZEM plus VĎAKYVZDANIE.
Ak chcete, môžete sa pridať.
 
dnes je meno NATÁLIA
NATALE, NATALIA – pochádza z Natalis, Dies Natalis – znamená „Deň narodenia (zrodenia)“. ... Meniny sa slávia 13.5. Ako spomienka na San Natale, milánskeho biskupa, ktorý dlho bojoval proti Árijcom. Zomrel roku 747 (alebo 751). Iní ho radšej slávia na Vianoce (v Taliansku sa na Vianoce želá „Buon Natale“, čiže „šťastné a veselé Vianoce“), ale to je chybné, keďže pre kresťanov „IL NATALE“ sa vzťahuje na zrod večného života.

/pozn.: MAKEDONOVA - MAKEDONOVA - MADONA /
 
Shake krmte troly! 
Myslím, že Vladimír Mečiar je nový prorok
 
Nové evanjelium
Ešte stále je september 2017...
Práve v septembri 1997 - teda pred DVADSIATIMI rokmi - vyšla kniha Večné zákony 1 od pani Natálie de Lemeny - Makedonovej - Nové evanjelium.
 
Vladimír Mečiar - prednáška
Vladimír Mečiar predniesol 27.9.2017 na konferencii o právnom štáte tento prejav:

https://www.youtube.com/watch?v=QvZJrGk3-s8
 
STOP ISLAMIZÁCII v EURÓPE – Wien, 12.9.1683 (334 rokov)
Zdravím vospolok.

Národy, ktoré nepoznajú svoju minulosť, nemajú ani budúcnosť!
Naši otcovia, dedovia a pra-pra-dedovia boli ochotní položiť svoje životy pri ochrane svojej domoviny pred cudzími votrelcami s úplne inou kultúrou, a chrániť tak aj svoje rodiny a budúce potomstvo.
Je tomu tak aj dnes?


video: viď Youtube - Rutube:

1/ Hovorené slovo aj so sprievodným textom:
https://www.youtube.com/watch?v=IXI9RfQd_VE&feature=youtu.be
https://rutube.ru/video/67dd2c19525cd739dfbb1ced2973dcd2/

2/ Hovorené slovo bez sprievodného textu:
https://www.youtube.com/watch?v=RU0oIaWXcPM&feature=youtu.be
https://rutube.ru/video/668b177e534ba91a6041f524fb19b458/

3/ Sprievodný text bez hovoreného slova:
https://www.youtube.com/watch?v=yyTyAL5qV-c&feature=youtu.be
https://rutube.ru/video/71969ab6588ccd9c70d92e57f5457cf3/
 
jrd12 já přísahám na svůj  herbář
Slovákům to vždycky pálilo
Petícia za zachovanie zvrchovanosti Slovenskej republiky
Dozvedel som sa o spustení Petície za zachovanie zvrchovanosti Slovenskej republiky:

https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_zvrchovanosti_slovenskej_republiky

Text je zverejnený aj na:

http://forum-november1998.webnode.sk/kniha-navstev/
 
Michal.Lazor  
Jankov Vŕšok 29.8.2017
Zdravím vás priatelia. Ako viete, včera, t.j. 29.8.2017 mal Vladimír Mečiar vystúpenie na Jankovom Vŕšku, pri obci Uhrovec, v rodisku Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Akciu organizovala o.z. Slavica z Nitry, konkrétne p. Zverina a organizácia Sofian (vydavateľ Zem a Vek) v zastúpení p. Rostasa. Nakoľko som bol osobne prítomný, podám vám informácie z prvej ruky, ako som to videl, ako som to cítil. Ako prvý vystúpil Vladimír Mečiar. Jeho aura a charizma bola ohromujúca. Každý to tak cítil. Nech je jeho pohľad na Mečiara akýkoľvek. Už pri jeho kráčaní k mikrofónu na piedestál bolo vidieť jeho dominanciu. Vzpriamený, mužný a rázny krok. Rečnil asi 20 minút, pričom bolo cítiť v jeho hlase, že bojoval zo všetkých síl, aby zadržal slzy. Také boli emócie, taký bol dojatý. Po pár minútach to už bolo stabilizované. Hovoril vecne, jasne, zrozumiteľne. Po skončení všetkých rečníkov, sa k nemu nahrnuli ľudia, aby sa s ním zvítali, úprimne mu poďakovali, popriali všetko dobré. Keďže som bol v rade čakajúcich medzi poslednými (skôr koridor), mal som možnosť detailne vidieť ako to prežíva, každú mimiku, pohyb. Boli to veľmi silné emócie. Na hranici únosnosti. Ale zároveň to boli nesmierne potrebné "duchovné injekcie" na jeho ubolenú dušu. Zaslúžil si to. Po tých rokoch utrpenia a strádania. Aspoň takto (zatiaľ) sa mu to dobro vrátilo. Konečne som prišiel na rad. Pozdravil ho, stisol pevne ruku a 1. krát pozrel rovno do očí. A čo som videl v jeho očiach ??? Neuveriteľnú pokoru, bohabojnosť a MIER. Poďakoval som mu za všetko a povedal jednu dlhú vetu, v podstate prosbu a do istej miery aj "žiadosť" a otázku v jednom. Povedal som mu: "Pán Mečiar ste najväčší bojovník zo všetkých. Vy jediný z ľudí ste schopný dať to tu do poriadku. Vráťte sa a urobte poriadok" Čakal som veľmi na odpoveď. Vedel som, že existujú len dve možnosti. Buď, alebo. Odpovedal mi s povzdychom a so sklonenou hlavou podstate toto: "Áno, ale závisí to od ....! " Vetu nedokončil, lebo sa už tískali ďalší. Ale dovetok je viac než jasný. Ak bude požiadavka zdola, t.j. ak si ho vyžiadajú Slováci, príde, vráti sa, ak požiadavka nebude, bude jadro so všetkými bonusmi. Je to iba na Slovákoch. Dlhé hodiny potom som mal v srdci taký mier a taký pokoj, ktorý moja nepokojná a prchká "duša" dávno nepoznala. Ten muž netúži po pomste, netúži po treste, jedine po čom túži, tak to je dobro, pravda a spravodlivosť.
 
Vladimír Mečiar v českej televízii
V českej televízii na ČT24 včera vysielali publicistickú reláciu ,,25 let od rozdělení Československa", kde odvysielali aj rozhovor s Vladimírom Mečiarom, link na rozhovor na ich webovej stránke:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2220892-meciar-ceska-delegace-nam-dala-lekci-byl-v-ni-jeden-dobry-jeden-zly-a-klaus

Na dnes je pripravený rozhovor Mečiar - Pithart ..., viac na:

http://forum-november1998.webnode.sk/kniha-navstev/
 
rozhovor s Vladimírom Mečiarom
 
K 75. narodeninám Vladimíra Mečiara
Dnes som na stránke http://www.hlavnespravy.sk/vladimir-meciar-sa-doziva-sedemdesiatpatky/1081814 našiel článok k 75. narodeninám pána Vladimíra Mečiara.
Na konci článku je uvedený list a gratulácia pani Eleny Šebovej, bývalej novinárky, zakladateľovi 2. Slovenského štátu.
Nakoľko to išlo priamo od srdca, uvádzam jej list pánovi Mečiarovi aj tu a pripájam sa aj takto ku gratulantom:

Keby sa diali veci podľa mojich predstáv a túžob, v týchto dňoch by noviny, časopisy, rozhlasové a televízne stanice prinášali pri príležitosti Vašich 75.narodenín oslavné hodnotiace články a komentáre na Vás ako na zakladateľa druhej slovenskej štátnosti. Namiesto toho celé desaťročia počúvame nactiutŕhanie a znevažovanie Vašej osoby a snahu pohaniť všetko, čo ste ako trojnásobný predseda vlády pre slovenský národ urobili. Dosiaľ mám vo svojej pamäti ten dlhý zápas, ktorý ste viedli voči „protivníkovi“, ktorý mal všetky tromfy v rukách. Bolo treba použiť veľa taktiky, obratnosti v rokovaniach, vhodnej stratégie a úsilia na dosiahnutie vytúženého cieľa – samostatnosti Slovenska. Nie všetko sa podarilo podľa našich predstáv, ale máme svoj štát, svoje meno, svoje miesto na mape sveta. Keď sa pred 25 rokmi lámal chlieb a išlo do tuhého, hovorila som si, že aj keby som mala zvyšok života jesť len púpavové listy, aj tak chcem svoj štát. Chvála Bohu, mám čo jesť a na cestách do zahraničia sa pýšim slovenským pasom.
Zakladateľa prvej Slovenskej republiky obesili a dodnes nevedia na jeho osobe nájsť ani byľku pozitívneho. Škoda, že naši politici, novinári, ale ani duchovní nečítali vyčerpávajúcu knihu profesora M. Ďuricu Jozef Tiso (ktorú mimochodom stále dostať kúpiť vo vydavateľstve Lúč na nám. SNP). Ináč by neopakovali donekonečna komunistické bludy, ktorými nás kŕmili v škole. Ja vidím určitú paralelu medzi naším prvým prezidentom Dr. Jozefom Tisom a Vami. Obesiť Vás už síce nemôžu, lebo trest smrti sme zrušili, ale nepriatelia všetkého slovenského by Vás najradšej zo všetkých fotografií vyzmizíkovali ako kedysi Clementisa a strčili na zvyšok života do väzenia. Veru tak. Stokrát opakovaná lož…
Ale našťastie, je ešte v našej vlasti dosť ľudí, ktorí oceňujú Vaše jedinečné a neodškriepiteľné zásluhy na vzniku štátu, aj keď Vám, na hanbu, doteraz za to žiadne vyznamenanie nedali. Zato ale hojne poodmeňovali metálmi tých, ktorí zubami-nechtami bojovali proti vzniku Slovenskej republiky. Veru, to je veľká hanba!
Vážený a drahý oslávenec,
dovoľte, aby som Vám zaželala dobré zdravie a veľa síl v ďalšom živote v mene mojom i mojich blízkych, ktorí s nesmiernou radosťou prijali vznik Slovenskej republiky a za to Vám vyslovujeme veľkú vďaku.
Nech Pán Boh žehná Vaše kroky
S úctou
Elena Šebová
V Bratislave 24. júla 2017
 
75. narodeniny pána Vladimíra Mečiara

Zakladateľ Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1.1.1993, slávi dnes okrúhle životné jubileum - 75 rokov.
Slovensko, jeho zakladateľ aj slovenský národ prežívajú teraz ťažké časy spôsobené aktivizovaním protislovenských živlov. Ale toto všetko pominie.

Prajem touto cestou pánovi Mečiarovi pevné zdravie a všetko len to najlepšie.

Miroslav Ivánek

P.S.:

Večné zákony 2 od Natálie de Lemeny - Makedonovej, str. 180, otázka č. 212:

,,Pomohlo by vyvolenému národu, keby si zvolil iného svetlého ochrancu?"

Odpoveď pani Natálie:

,,Nikto by nedokázal lepšie odolávať takému vysokému protivníkovi, pretože mu nie je z hľadiska pôvodu rovnorodý. Iný ochranca, i keď svetlý, by sa ním nevedomky dal ovládať a skončil by tak ako ostatní zvedení vyšší duchovia. Plnil by síce svoju úlohu, ale seba a svojich prívržencov by doviedol do náruče temna, hoci by to navonok tak nevyzeralo.
Náš ochranca je z mužov najvyšším duchom na Zemi. Pod vplyvom Božích vnuknutí nevedomky bojuje so svojím protivníkom. Dostane ho do pasce, ktorú chystal on jemu. Jedine Boh vie, že mnohé zlyhania nášho vodcu sú vlastne rany pod pás utŕžené od padlého archanjela."
 
Narodeniny pani Natálie
Narodeniny pani Natálie de Lemeny – Makedonovej.

Dňa 17. júla 1950 sa narodila pani Natália de Lemeny – Makedonová. Dnes 17.7.2017, teda v roku stého výročia zvestovania 3. fatimského proroctva, je tomu 67 rokov. Napísala Nové evanjelium - knihy Večné zákony 1,2,3., ktorých skutočným autorom je Imanuel, ako sama o tom napísala.

13. MARCA 1998 POČALA A 28. NOVEMBRA 1998 PORODILA BUDÚCEHO KRÁĽA TISÍCROČNEJ RÍŠE IMANUELA.

17. júl je deň jej narodenín. Ako napísala v knihe Večné zákony 2 - v deň jej narodenín – keď mala presne 47 rokov - 17. Júla 1997 a PRESNE PRED 20 – TIMI ROKMI, PREKONALA VPLYV LUCIFERA A NAPÍSALA O NARODENÍ IMANUELA NA ZEMI. Večné zákony 2, str. 277, posledná veta:,,... Bolo to v astrologickom znamení Raka, kedy vládne planéta Mesiac a nie náhodou to bolo v lete na moje narodeniny."

A nie bez zaujímavosti je aj to, že v deň jej narodenín - 17. júla 1992 – pred 25 – mi rokmi - bola Slovenskou národnou radou prijatá Deklarácia o Zvrchovanosti Slovenskej republiky.

V Zborníku nezaradených prednášok píše Abdrushin v prednáške s názvom 18. DUBEN 1937, že všetka milosť a ochrana Božích pomocníkov bude odňatá veľkému národu, ktorý zradil svoje poslanie a bude daná inému - MALÉMU NÁRODU. 18. duben je dňom ABDRUSHINOVÝCH NARODENÍN ... A 17.júla 1992 bola prijatá Deklarácia o ZVRCHOVANOSTI Slovenskej republiky. 17.júl je dňom NARODENÍN PANI NATÁLIE. Vskutku výstižná symbolika.

Syn Človeka Abdrushin opustil hrubohmotnosť Zeme dňa 6.12.1941. Pani Natália de Lemeny - Makedonová sa narodila 17.7.1950, teda po deviatich rokoch. Tieto dátumy ale aj spája presne štrnásť ucelených otočení Venuše okolo Slnka, čo je tiež významná symbolika.
Vo Večných zákonoch 1 na str. 207 pani Natália píše: ,,ABDRUSHIN, PODOBNE AKO JEŽIŠ, V TUŠENÍ BLÍZKEJ SMRTI ODVZDAL VO SVOJOM DIELE - POSOLSTVO GRÁLU - ŠTAFETU POSLEDNEJ POMOCI PRED SÚDOM PRASTVORENEJ SVANHILDE – LABUTEJ PANNE, KTORÁ SA ZA TÝMTO ÚČELOM VTELILA NA ZEM DEVÄŤ ROKOV PO JEHO ODCHODE...“

V roku 1997 a 1998 mala pani Natália niekoľko verejných stretnutí s ľuďmi a verejných vystúpení v televízii, rozhlase a bolo publikovaných niekoľko článkov a rozhovorov v tlači. Tam informovala verejnosť o jej knihách Večné zákony 1,2,3., 3. fatimskom proroctve a zvestovala, že sa jej v novembri 1998 narodí Boží Syn, Duch Svätý, Imanuel, Syn Človeka - budúci Kráľ tisícročnej ríše.

PANI NATÁLIA OTVORILA A NAPLNILA TIETO PROROCTVÁ:

IZAIÁŠOVO: ,,Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel..."
ZJAVENIE JÁNA: ,,Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť..."
3. FATIMSKÉ PROROCTVO: ,,Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch Svätý, a Apokalypsou oznamovaný Kráť celosvetovej Tisícročnej ríše...".

Iba JEJ DAL BOH tú schopnosť OTVORIŤ tieto proroctvá a NAPLNIŤ ich.
 
Nikdy nedopusťme, aby takéto niečo bolo u nás potrebné !!!
Nikdy nedopusťme, aby takéto niečo bolo u nás potrebné !!!
(pozn.: už len "prvá rýchlostná" EU aj s týmto "obohatením" by nám chýbala...!!!)

Nakoľko polícia v Nemecku a v Rakúsku v rámci politickej korektnosti nezverejňuje všetky zločiny ilegálnych imigrantov, resp. potomkov bývalých imigrantov, niekto si predsa len dal tú námahu vytvoriť webovú stránku, kde okrem mnohých informácií a aktualít o násilnostiach uvádza súbor bezpečnostných upozornení pre nemecké (aj rakúske) ženy:
http://www.rapefugees.net/
Na webe je zobrazená aj aktuálna mapa ohlásených miest (hlavne z Nemecka a z Rakúska, nakoľko web je v nemčine), kde už došlo k napadnutiu, k znásilneniu, k zavraždeniu žien alebo detí. Slúži to aj na to, aby najmä v inkriminovaných miestach boli ženy oveľa viac ostražité.
(KLIKNI SEM / otvor mapu znásilnení / POVEDZ PRAVDU!)

Kam sa to vlastne dostal ten vyspelý a demokratický Západ, v akej atmosfére dnes žijú ženy a dievky v Nemecku a v Rakúsku, najmä vo väčších mestách, keď vôbec ktosi cítil potrebu vytvoriť k Silvestru ale aj k iným spoločenským príležitostiam, či k všednému dňu takýto súbor upozornení?
Chceme to isté prežívať aj my u nás doma?
http://www.rapefugees.net/

(voľný preklad do slovenčiny)
Takto sa môžete chrániť – upovedomte Vašich priateľov a kolegov na tieto tipy, aby ani oni neboli znásilnení, tieto tipy majú platnosť celý rok
Neoslavujte napr. u utečencov alebo moslimov, nezabudnite na to, že skoro všetci čierni Afričania v Nemecku sú moslimskí migranti. Vystríhajte sa lokalitám, v ktorých sa zdržujú moslimovia;
Choďte iba v skupine, ako žena v žiadnom prípade sama, obzvlášť na ceste z domu a domov;
Vystríhajte sa nádražiam a štvrtiam pri nádražiach (najfrekventovanejšie miesto činu!); autobusovým zastávkam, tmavým zákutiam, brehom riek, parkom, vchodom do domov a vjazdom do dvorov, kroviskám, verejným toaletám, toaletám v lacných reštauráciách a diskotékach – iba po dvoch, okolie telocviční, stávkové kancelárie, verejné bary, azylové domovy, moslimské štvrte, centrá miest sú, žiaľ, takisto rizikové lokality.
V žiadnom prípade neprijímajte pozvanie domov od moslimov, alebo od nejakej partie resp. skupiny po návrhu ísť niekam preč, ani vtedy nie, keď Vás pritom bude sprevádzať nejaká priateľka, alebo už dlhšie známy utečenec. Nenechajte sa doprevádzať a doviesť domov žiadnym utečencom alebo moslimom;
Nevyužívajte žiadne verejné dopravné prostriedky, predovšetkým vlaky a električky, vyhýbajte sa nádražiam;
Keby sa nedalo vyhnúť cestovaniu vo verejnej doprave, sadnite si do blízkosti Nemcov alebo Stredoeurópanov a vždy na sedadlo v uličke a neposuňte sa na vnútorné sedadlo, t.j. v prípade, že si chce iný cestujúci sadnúť, aby ste si mohli rýchlo presadnúť a rozhodnúť sa, vedľa koho budete sedieť;
Použite bez zábran vo vlaku núdzovú brzdu, keby ste cítili, že budete obťažovaní, alebo ak budete pozorovať inde nejaké obťažovanie, neostýchajte sa urobiť tento veľmi dôležitý krok;
Keď budete vidieť skupinu moslimov, choďte na druhú stranu ulice, nenechajte sa voviesť do nejakého komplikovaného rozhovoru, ani vtedy nie, keď muž alebo muži sú už v seniorskom veku a navonok pôsobia priateľsky. Odtiahnite svoje priateľky preč od takýchto mužov, keď sa nechajú do toho zapliesť.
Nepite príliš veľa alkoholu, buďte neustále v strehu pri očakávaní a rozpoznaní útoku alebo nebezpečnej situácie;
Pozorujte Váš nápoj, nespúšťajte z neho oči, pozorujte jeho prípravu, majte všetko pod kontrolou, aby Vám niekto do nápoja niečo nevhodil. Nenechajte sa pozvať na drink zo strany utečencov a moslimov;
Nevytvárajte žiadnu spoločnosť spolucestujúcich s utečencami a moslimami. Nájdite si taxi, v ktorých sedia Nemci alebo stredoeurópski taxikári. Nesadnite si v žiadnom prípade na sedadlo vedľa vodiča, v mnohých kultúrach sa to posudzuje ako pozvanie k sexu, nie iba v moslimskom svete. Takmer v žiadnej krajine si cestujúci nesadá vedľa vodiča, to je jedna nemecká zvláštnosť (pozn. aj európska). Vy si určujete, kde budete sedieť, za to si zaplatíte. Ak má vodič nejakú nevhodnú poznámku, odmietnite cestu, obráťte sa a odíďte, aj keď ste si taxi objednali, nezaplaťte pri odmietnutí jazdy nič. V prípade stresu alebo prenasledovania: volať políciu a ísť ďalej. Výhoda pri sedení vzadu: Takto Vám nemôže taxikár toľko tárať.
Dohodnite si vopred body stretnutia, pre prípad, že sa stratíte alebo oddelíte od Vašej skupiny;
V prípade napadnutia najskôr skúste utiecť, hlasito kričte a divoko zasiahnite nohami oblasť genitálií a s plnou silou zabrániť Vášmu dorazeniu použitím zbrane.
Noste dráždivý sprej, podľa možnosti „CS Gas“, žiadny korenistý sprej, pretože tieto sú rýchlejšie a efektívnejšie účinkujú a sú lepšie distribuované, majte plyn vonku v priestore vždy poruke. Keď prechádzate nejakou nebezpečnou zónou, vezmite si spray do ruky. Žiadna zbraň Vám žiadnu pomoc neprinesie, keď až potom ju budete musieť hľadať v taške. Vyskúšajte si najskôr plyn v záhrade, aby ste si použitie nacvičili a aby ste uvedomili jeho dosah. Plyn po skúškach je väčšinou prázdny, takže kúpte si viacej sprejov.
Veľmi efektívne sú aj pilníčky alebo nožničky na nechty. Tieto Vám nebudú odobraté v rámci predpisu na vrátniciach. Vezmite si ich do dlaní, špicou nadol a v prípade núdze bodnite s nimi do tváre a oblasti hrdla, nie do trupu, nacvičte si to na tekvici alebo melóne, aby ste dostali pocit istoty a stratili z tohto Vášho úderu strach.
Znásilnenie bude sťažené, keď si namiesto sukne dáte nohavice, pod tým pančuchy a až potom spodné nohavičky, veľmi efektívne je tiež celotelové spodné prádlo (bodysuits).
Po trestnom čine vždy volajte okamžite políciu, keby ste pozorovali nejaký trestný čin, podobne volajte neodkladne políciu. Všímajte si na páchateľovi výrazné časti ošatenia, jazvy, ako aj iné znamenia. Poskytnite ich ešte počas telefónu. Keby Vás polícia odbila, napíšte to do tlače a tiež nám na webovú stránku http://www.rapefugees.net/ My o tom správu podáme.
Navštívte kurz sebaobrany.
Voľte takú demokratickú stranu, ktorá sa vierohodne vyjadruje proti prisťahovalectvu, nevoľte nikdy viac strany, ktoré sú za Vaše starosti zodpovedné.
Napriek tomu nezabudnite stráviť pekný čas, nenechajte si pokaziť ani Váš Silvester!

 
100. výročie zvestovania 3. fatimského proroctva
TENTO ROK 2017 JE ROKOM STÉHO VÝROČIA (1917) od zvestovania fatimských proroctiev Prakráľovnou v portugalskej Fatime. Bolo ich šesť, začali 13.5.1917 a skončili 13.10.1917. Prakráľovná sa zjavila trom omilosteným deťom vždy 13 – teho každý mesiac.

Dnes je 7.7.2017, čo je práve šesť dní pred 13.7.2017, kedy je sté výročie zvestovania 3. FATIMSKÉHO PROROCTVA PRAKRÁĽOVNOU:

,,NA SLOVENSKU SA V ROKU 1998 NARODÍ PROROKOM IZAIÁŠOM ZVESTOVANÝ IMANUEL, DUCH SVÄTÝ A APOKALYPSOU OZNAMOVANÝ KRÁĽ CELOSVETOVEJ TISÍCROČNEJ RÍŠE ...“

13. 7. je trinásty deň v 7. mesiaci (júl) v bežnom kalendárnom roku a
13. deň v 7. znamení - (Váhy) pripadá na 6.10. - meno Natália!!!

Dnešný dátum nesie v sebe tri sedmičky.
A práve dnes 7.7.2017 je 36 519 dní od 13.7.1917 – od tejto významnej udalosti. Číslo 36 519 je 47 – násobok čísla 777, teda 47 x 777 = 36 519.
Symbolický význam čísla 47 je v tom, že nesie v sebe ,,4“ a ,,7“, ktorých vzájomná kombinácia súčtu a súčinu je veľavravná:
4 + 7 = 11 (november), 4 x 7 = 28 (28. november)

28.11.1998 sa narodil pani Natálii de Lemeny – Makedonovej Imanuel, Duch Svätý – budúci Kráľ Tisícročnej ríše na Zemi.

Z knihy - Večné zákony 3 od Natálie de Lemeny - Makedonovej – str. 26:

,,...Keď temní kňazi prekrútili aj jej výroky, navrhla zvláštne opatrenie, ktoré mala uskutočniť vtedy 10 – ročná Lucia. V roku 1917, počas zjavenia , sama zapísala Posolstvo o Imanuelovom narodení vo vyvolenom národe a v zalepenej obálke ho odovzdala cez cirkevného hodnostára pápežovi.“

PLNÉ ZNENIE 3. FATIMSKÉHO PROROCTVA NÁJDEME:

- v knihe Večné zákony 3 od Natálie de Lemeny - Makedonovej,
- v brožúrke ,,Tretie fatimské proroctvo napriek 40 - ročnému odporu cirkvi odhalené! - prednáška z medzinárodnej tlačovej konferencie - august 1998" od Natálie de Lemeny - Makedonovej,
- na stránke www.biela-holubica.sk
 
Ak máte v sebe ešte niečo ľudské, skúste pomôcť toto zastaviť!

EU (NE)kultúra si samovražedne
volí SMRŤ pred ŽIVOTOM!

Venujem hlavne mladej generácii:
Poučením z minulosti a prežívaním prítomnosti
si utvárate svoju budúcnosť...

Pozývam vás teda dnes spoločne prežiť jeden z fragmentov našej prítomnosti:

Napriek masmediálnemu tichu – znovu v EU obrovský škandál! Do akého neľudského spolku sme sa to tak pompézne vopchali? Ešte stále chce byť SLOVENSKO „v prvej rýchlostnej“ EU?!
To nestačí, že prichádzajúca „nová kultúra“ v Európe znásilňuje a zabíja naše deti, ešte aj my si ich začneme EURO-hodnotovo vraždiť sami?!
Napriek brexitu je Veľká Británia ešte stále členom EU, a tak o vynútenej úradnej vražde (vraj eutanázii) proti vôli rodičov súd vyriekol ortieľ, svojím spôsobom trest smrti, nad maloletým zdravotne ťažko postihnutým dieťaťom v jednej britskej nemocnici.
Rodičia chceli svojmu vlastnému dieťaťu predĺžiť život, a tak si zohnali financie a zdravotnú pomoc v USA, kde by možno bola aspoň malá nádej na odvrátenie blížiaceho sa úmrtia v tých podmienkach, kde sa dieťa nachádza momentálne.
Avšak nemocnica, „odborníci“, úrady, súd napriek medzinárodnej petícii rozhodli proti vôli nešťastných rodičov, že dieťa bude odpojené od prístrojov, ktoré mu doteraz zabezpečovali prežitie. Rodičia si dieťa nemôžu vziať ani domov, aby aspoň v domácom prostredí pokojne a dôstojne umrelo. Cynicky im bolo oznámené, že sa môžu pred eutanáziou (úradným EURO-zavraždením) s vlastným dieťaťom rozlúčiť v nemocnici. Hrozné!!! Horšie než za čias Sodomy a Gomory.
https://najmama.aktuality.sk/clanok/253472/peticia-za-charlieho-aj-slovaci-sa-snazia-zachranit-chlapceka-ktory-ma-dnes-zomriet/
http://www.hlavnespravy.sk/nepredstavitelna-bolest-rodicov-europa-ktora-zabija-svoje-deti-europsky-sud-pre-ludske-prava-rozhodol-nekompromisne-maly-charlie-musi-umriet-zarazajuca-reakcia-papezskej-akademie-za-zivot/1053706
https://www.google.sk/?gws_rd=ssl#q=save+charlies+live

A čo tá tzv. svätá matka katolícka cirkev, Vatikán? Tí sa tiež vyfarbili v pravom svetle! SMRŤ je pre túto nekresťanskú cirkev (česť výnimkám!) bližšia než ŽIVOT! SLOVO Syna Božieho je pre vás, vlci v ovčích rúchach, ničím!
Hlavná vec, že váš pápež a vaši kňazi rozprávajú pravidelne o tolerancii a láske k blížnemu. Kam sa podela v tomto prípade láska katolíckej cirkvi k blížnemu, kde je vaša úcta k Životu?!
Pod Vatikánsku katolícku cirkev sa hlási vyše miliarda obyvateľov Zeme! Kde ste vy, stámilióny protestujúcich katolíkov a „pastierov“, ktorí spoločne na Veľkú Noc oslavujete víťazstvo Života nad Smrťou, aby ste aj dnes popri osude zdravotne postihnutého dieťaťa vo vašich skutkoch, ktoré idú za vami, dokázali pred Bohom, že kresťansky bojujete za víťazstvo DOBRA nad ZLOM?!
Katolíci! Je SMRŤ bezbranného dieťaťa tá vaša CESTA, PRAVDA a ŽIVOT?!“
Kde ste, všetky európske tzv. kresťanské strany? Vari platí pre vás Božie prikázanie „Nezabiješ!“ a „Nepokradneš!“ iba pred voľbami? Veď práve v EU sa teraz ktosi chystá ZABIŤ život a UKRADNÚŤ nádej rodičom!

Alebo máme to brať tak, že onedlho rozhodne nejaký novodobý „Mengele“ a EURO-úradník aj o zdravom (nepohodlnom) človeku, že ho treba proti jeho vôli „humanitárne“ odpratať – eutanáziou?!
Kde ste všetci tzv. bojovníci za ľudské práva, všetky mimovládky, kde ste filantropi, umelci, herci, odvážni novinári a investigatívni reportéri, kde ste teraz, keď vás jedno európske dieťa potrebuje?!
Prečo ste také celosvetové mediálne jačanie spustili, keď sa nedávno poľutovaniahodne utopilo jedno malé dieťa utečencov v mori, a teraz ste tak TICHO?! PREČO ten dvojitý meter? TOTO DIEŤA je menejcenné?! Nezaslúži si vašu pozornosť?! Však EŠTE ŽIJE!!! (poludnie nedeľa 2.7.2017)

Hlavná vec, že Centrála EU sa stará o to, aby sme pomáhali všetkým tým, z ktorých vyše 97% nie sú žiadni praví a skutoční utečenci, viď. správa OSN uverejnená v DailyMail dňa 27.apríla 2017:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4442910/Less-3-migrants-reached-Italy-refugees.html
Hlavná vec, že Centrála EU zrušila víza, podporuje a financuje fašisticko-banderovskú chuntu na Ukrajine, ktorá vraždí vlastné obyvateľstvo a likviduje odporcov tohto neľudského štátneho násilia, aby vlastné obyvateľstvo nechal Brusel napospas satanskému besneniu multi-kulti neľudí a špekulantov.
Hlavná vec, že nám určuješ normami a tzv. doporučeniami, ako majú u nás doma vyzerať dokonca aj naše záchody a vybavenie v nich, výška plameňa sviečok, ty, nenažraná Centrála EU! Aj týmito a ďalšími podobnými šialenstvami sa celé týždne a mesiace „pracovne“ zapodievajú nemalé týmy euro-úradníkov, skvele platených z našich spoločných daní v EU!

FUJ! HANBA vám v „Babylonskom“ EURO-Bruseli a tebe tiež tisícnásobná hanba, „neviestka“ vo Vatikáne!
NA SMETISKO DEJÍN S VAMI!

Nedajme sa a urobme všetko preto,
aby SVETLO PRAVDY víťazne ožiarilo celú túto ZEM!

*******

BOH žehnaj dušičke toho postihnutého dieťaťa!


Jozef Potúček, občan Slovenskej republiky, dňa 2.7.2017