Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

K 75. narodeninám Vladimíra Mečiara
Dnes som na stránke http://www.hlavnespravy.sk/vladimir-meciar-sa-doziva-sedemdesiatpatky/1081814 našiel článok k 75. narodeninám pána Vladimíra Mečiara.
Na konci článku je uvedený list a gratulácia pani Eleny Šebovej, bývalej novinárky, zakladateľovi 2. Slovenského štátu.
Nakoľko to išlo priamo od srdca, uvádzam jej list pánovi Mečiarovi aj tu a pripájam sa aj takto ku gratulantom:

Keby sa diali veci podľa mojich predstáv a túžob, v týchto dňoch by noviny, časopisy, rozhlasové a televízne stanice prinášali pri príležitosti Vašich 75.narodenín oslavné hodnotiace články a komentáre na Vás ako na zakladateľa druhej slovenskej štátnosti. Namiesto toho celé desaťročia počúvame nactiutŕhanie a znevažovanie Vašej osoby a snahu pohaniť všetko, čo ste ako trojnásobný predseda vlády pre slovenský národ urobili. Dosiaľ mám vo svojej pamäti ten dlhý zápas, ktorý ste viedli voči „protivníkovi“, ktorý mal všetky tromfy v rukách. Bolo treba použiť veľa taktiky, obratnosti v rokovaniach, vhodnej stratégie a úsilia na dosiahnutie vytúženého cieľa – samostatnosti Slovenska. Nie všetko sa podarilo podľa našich predstáv, ale máme svoj štát, svoje meno, svoje miesto na mape sveta. Keď sa pred 25 rokmi lámal chlieb a išlo do tuhého, hovorila som si, že aj keby som mala zvyšok života jesť len púpavové listy, aj tak chcem svoj štát. Chvála Bohu, mám čo jesť a na cestách do zahraničia sa pýšim slovenským pasom.
Zakladateľa prvej Slovenskej republiky obesili a dodnes nevedia na jeho osobe nájsť ani byľku pozitívneho. Škoda, že naši politici, novinári, ale ani duchovní nečítali vyčerpávajúcu knihu profesora M. Ďuricu Jozef Tiso (ktorú mimochodom stále dostať kúpiť vo vydavateľstve Lúč na nám. SNP). Ináč by neopakovali donekonečna komunistické bludy, ktorými nás kŕmili v škole. Ja vidím určitú paralelu medzi naším prvým prezidentom Dr. Jozefom Tisom a Vami. Obesiť Vás už síce nemôžu, lebo trest smrti sme zrušili, ale nepriatelia všetkého slovenského by Vás najradšej zo všetkých fotografií vyzmizíkovali ako kedysi Clementisa a strčili na zvyšok života do väzenia. Veru tak. Stokrát opakovaná lož…
Ale našťastie, je ešte v našej vlasti dosť ľudí, ktorí oceňujú Vaše jedinečné a neodškriepiteľné zásluhy na vzniku štátu, aj keď Vám, na hanbu, doteraz za to žiadne vyznamenanie nedali. Zato ale hojne poodmeňovali metálmi tých, ktorí zubami-nechtami bojovali proti vzniku Slovenskej republiky. Veru, to je veľká hanba!
Vážený a drahý oslávenec,
dovoľte, aby som Vám zaželala dobré zdravie a veľa síl v ďalšom živote v mene mojom i mojich blízkych, ktorí s nesmiernou radosťou prijali vznik Slovenskej republiky a za to Vám vyslovujeme veľkú vďaku.
Nech Pán Boh žehná Vaše kroky
S úctou
Elena Šebová
V Bratislave 24. júla 2017
 
75. narodeniny pána Vladimíra Mečiara

Zakladateľ Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1.1.1993, slávi dnes okrúhle životné jubileum - 75 rokov.
Slovensko, jeho zakladateľ aj slovenský národ prežívajú teraz ťažké časy spôsobené aktivizovaním protislovenských živlov. Ale toto všetko pominie.

Prajem touto cestou pánovi Mečiarovi pevné zdravie a všetko len to najlepšie.

Miroslav Ivánek

P.S.:

Večné zákony 2 od Natálie de Lemeny - Makedonovej, str. 180, otázka č. 212:

,,Pomohlo by vyvolenému národu, keby si zvolil iného svetlého ochrancu?"

Odpoveď pani Natálie:

,,Nikto by nedokázal lepšie odolávať takému vysokému protivníkovi, pretože mu nie je z hľadiska pôvodu rovnorodý. Iný ochranca, i keď svetlý, by sa ním nevedomky dal ovládať a skončil by tak ako ostatní zvedení vyšší duchovia. Plnil by síce svoju úlohu, ale seba a svojich prívržencov by doviedol do náruče temna, hoci by to navonok tak nevyzeralo.
Náš ochranca je z mužov najvyšším duchom na Zemi. Pod vplyvom Božích vnuknutí nevedomky bojuje so svojím protivníkom. Dostane ho do pasce, ktorú chystal on jemu. Jedine Boh vie, že mnohé zlyhania nášho vodcu sú vlastne rany pod pás utŕžené od padlého archanjela."
 
Narodeniny pani Natálie
Narodeniny pani Natálie de Lemeny – Makedonovej.

Dňa 17. júla 1950 sa narodila pani Natália de Lemeny – Makedonová. Dnes 17.7.2017, teda v roku stého výročia zvestovania 3. fatimského proroctva, je tomu 67 rokov. Napísala Nové evanjelium - knihy Večné zákony 1,2,3., ktorých skutočným autorom je Imanuel, ako sama o tom napísala.

13. MARCA 1998 POČALA A 28. NOVEMBRA 1998 PORODILA BUDÚCEHO KRÁĽA TISÍCROČNEJ RÍŠE IMANUELA.

17. júl je deň jej narodenín. Ako napísala v knihe Večné zákony 2 - v deň jej narodenín – keď mala presne 47 rokov - 17. Júla 1997 a PRESNE PRED 20 – TIMI ROKMI, PREKONALA VPLYV LUCIFERA A NAPÍSALA O NARODENÍ IMANUELA NA ZEMI. Večné zákony 2, str. 277, posledná veta:,,... Bolo to v astrologickom znamení Raka, kedy vládne planéta Mesiac a nie náhodou to bolo v lete na moje narodeniny."

A nie bez zaujímavosti je aj to, že v deň jej narodenín - 17. júla 1992 – pred 25 – mi rokmi - bola Slovenskou národnou radou prijatá Deklarácia o Zvrchovanosti Slovenskej republiky.

V Zborníku nezaradených prednášok píše Abdrushin v prednáške s názvom 18. DUBEN 1937, že všetka milosť a ochrana Božích pomocníkov bude odňatá veľkému národu, ktorý zradil svoje poslanie a bude daná inému - MALÉMU NÁRODU. 18. duben je dňom ABDRUSHINOVÝCH NARODENÍN ... A 17.júla 1992 bola prijatá Deklarácia o ZVRCHOVANOSTI Slovenskej republiky. 17.júl je dňom NARODENÍN PANI NATÁLIE. Vskutku výstižná symbolika.

Syn Človeka Abdrushin opustil hrubohmotnosť Zeme dňa 6.12.1941. Pani Natália de Lemeny - Makedonová sa narodila 17.7.1950, teda po deviatich rokoch. Tieto dátumy ale aj spája presne štrnásť ucelených otočení Venuše okolo Slnka, čo je tiež významná symbolika.
Vo Večných zákonoch 1 na str. 207 pani Natália píše: ,,ABDRUSHIN, PODOBNE AKO JEŽIŠ, V TUŠENÍ BLÍZKEJ SMRTI ODVZDAL VO SVOJOM DIELE - POSOLSTVO GRÁLU - ŠTAFETU POSLEDNEJ POMOCI PRED SÚDOM PRASTVORENEJ SVANHILDE – LABUTEJ PANNE, KTORÁ SA ZA TÝMTO ÚČELOM VTELILA NA ZEM DEVÄŤ ROKOV PO JEHO ODCHODE...“

V roku 1997 a 1998 mala pani Natália niekoľko verejných stretnutí s ľuďmi a verejných vystúpení v televízii, rozhlase a bolo publikovaných niekoľko článkov a rozhovorov v tlači. Tam informovala verejnosť o jej knihách Večné zákony 1,2,3., 3. fatimskom proroctve a zvestovala, že sa jej v novembri 1998 narodí Boží Syn, Duch Svätý, Imanuel, Syn Človeka - budúci Kráľ tisícročnej ríše.

PANI NATÁLIA OTVORILA A NAPLNILA TIETO PROROCTVÁ:

IZAIÁŠOVO: ,,Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel..."
ZJAVENIE JÁNA: ,,Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť..."
3. FATIMSKÉ PROROCTVO: ,,Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch Svätý, a Apokalypsou oznamovaný Kráť celosvetovej Tisícročnej ríše...".

Iba JEJ DAL BOH tú schopnosť OTVORIŤ tieto proroctvá a NAPLNIŤ ich.
 
Nikdy nedopusťme, aby takéto niečo bolo u nás potrebné !!!
Nikdy nedopusťme, aby takéto niečo bolo u nás potrebné !!!
(pozn.: už len "prvá rýchlostná" EU aj s týmto "obohatením" by nám chýbala...!!!)

Nakoľko polícia v Nemecku a v Rakúsku v rámci politickej korektnosti nezverejňuje všetky zločiny ilegálnych imigrantov, resp. potomkov bývalých imigrantov, niekto si predsa len dal tú námahu vytvoriť webovú stránku, kde okrem mnohých informácií a aktualít o násilnostiach uvádza súbor bezpečnostných upozornení pre nemecké (aj rakúske) ženy:
http://www.rapefugees.net/
Na webe je zobrazená aj aktuálna mapa ohlásených miest (hlavne z Nemecka a z Rakúska, nakoľko web je v nemčine), kde už došlo k napadnutiu, k znásilneniu, k zavraždeniu žien alebo detí. Slúži to aj na to, aby najmä v inkriminovaných miestach boli ženy oveľa viac ostražité.
(KLIKNI SEM / otvor mapu znásilnení / POVEDZ PRAVDU!)

Kam sa to vlastne dostal ten vyspelý a demokratický Západ, v akej atmosfére dnes žijú ženy a dievky v Nemecku a v Rakúsku, najmä vo väčších mestách, keď vôbec ktosi cítil potrebu vytvoriť k Silvestru ale aj k iným spoločenským príležitostiam, či k všednému dňu takýto súbor upozornení?
Chceme to isté prežívať aj my u nás doma?
http://www.rapefugees.net/

(voľný preklad do slovenčiny)
Takto sa môžete chrániť – upovedomte Vašich priateľov a kolegov na tieto tipy, aby ani oni neboli znásilnení, tieto tipy majú platnosť celý rok
Neoslavujte napr. u utečencov alebo moslimov, nezabudnite na to, že skoro všetci čierni Afričania v Nemecku sú moslimskí migranti. Vystríhajte sa lokalitám, v ktorých sa zdržujú moslimovia;
Choďte iba v skupine, ako žena v žiadnom prípade sama, obzvlášť na ceste z domu a domov;
Vystríhajte sa nádražiam a štvrtiam pri nádražiach (najfrekventovanejšie miesto činu!); autobusovým zastávkam, tmavým zákutiam, brehom riek, parkom, vchodom do domov a vjazdom do dvorov, kroviskám, verejným toaletám, toaletám v lacných reštauráciách a diskotékach – iba po dvoch, okolie telocviční, stávkové kancelárie, verejné bary, azylové domovy, moslimské štvrte, centrá miest sú, žiaľ, takisto rizikové lokality.
V žiadnom prípade neprijímajte pozvanie domov od moslimov, alebo od nejakej partie resp. skupiny po návrhu ísť niekam preč, ani vtedy nie, keď Vás pritom bude sprevádzať nejaká priateľka, alebo už dlhšie známy utečenec. Nenechajte sa doprevádzať a doviesť domov žiadnym utečencom alebo moslimom;
Nevyužívajte žiadne verejné dopravné prostriedky, predovšetkým vlaky a električky, vyhýbajte sa nádražiam;
Keby sa nedalo vyhnúť cestovaniu vo verejnej doprave, sadnite si do blízkosti Nemcov alebo Stredoeurópanov a vždy na sedadlo v uličke a neposuňte sa na vnútorné sedadlo, t.j. v prípade, že si chce iný cestujúci sadnúť, aby ste si mohli rýchlo presadnúť a rozhodnúť sa, vedľa koho budete sedieť;
Použite bez zábran vo vlaku núdzovú brzdu, keby ste cítili, že budete obťažovaní, alebo ak budete pozorovať inde nejaké obťažovanie, neostýchajte sa urobiť tento veľmi dôležitý krok;
Keď budete vidieť skupinu moslimov, choďte na druhú stranu ulice, nenechajte sa voviesť do nejakého komplikovaného rozhovoru, ani vtedy nie, keď muž alebo muži sú už v seniorskom veku a navonok pôsobia priateľsky. Odtiahnite svoje priateľky preč od takýchto mužov, keď sa nechajú do toho zapliesť.
Nepite príliš veľa alkoholu, buďte neustále v strehu pri očakávaní a rozpoznaní útoku alebo nebezpečnej situácie;
Pozorujte Váš nápoj, nespúšťajte z neho oči, pozorujte jeho prípravu, majte všetko pod kontrolou, aby Vám niekto do nápoja niečo nevhodil. Nenechajte sa pozvať na drink zo strany utečencov a moslimov;
Nevytvárajte žiadnu spoločnosť spolucestujúcich s utečencami a moslimami. Nájdite si taxi, v ktorých sedia Nemci alebo stredoeurópski taxikári. Nesadnite si v žiadnom prípade na sedadlo vedľa vodiča, v mnohých kultúrach sa to posudzuje ako pozvanie k sexu, nie iba v moslimskom svete. Takmer v žiadnej krajine si cestujúci nesadá vedľa vodiča, to je jedna nemecká zvláštnosť (pozn. aj európska). Vy si určujete, kde budete sedieť, za to si zaplatíte. Ak má vodič nejakú nevhodnú poznámku, odmietnite cestu, obráťte sa a odíďte, aj keď ste si taxi objednali, nezaplaťte pri odmietnutí jazdy nič. V prípade stresu alebo prenasledovania: volať políciu a ísť ďalej. Výhoda pri sedení vzadu: Takto Vám nemôže taxikár toľko tárať.
Dohodnite si vopred body stretnutia, pre prípad, že sa stratíte alebo oddelíte od Vašej skupiny;
V prípade napadnutia najskôr skúste utiecť, hlasito kričte a divoko zasiahnite nohami oblasť genitálií a s plnou silou zabrániť Vášmu dorazeniu použitím zbrane.
Noste dráždivý sprej, podľa možnosti „CS Gas“, žiadny korenistý sprej, pretože tieto sú rýchlejšie a efektívnejšie účinkujú a sú lepšie distribuované, majte plyn vonku v priestore vždy poruke. Keď prechádzate nejakou nebezpečnou zónou, vezmite si spray do ruky. Žiadna zbraň Vám žiadnu pomoc neprinesie, keď až potom ju budete musieť hľadať v taške. Vyskúšajte si najskôr plyn v záhrade, aby ste si použitie nacvičili a aby ste uvedomili jeho dosah. Plyn po skúškach je väčšinou prázdny, takže kúpte si viacej sprejov.
Veľmi efektívne sú aj pilníčky alebo nožničky na nechty. Tieto Vám nebudú odobraté v rámci predpisu na vrátniciach. Vezmite si ich do dlaní, špicou nadol a v prípade núdze bodnite s nimi do tváre a oblasti hrdla, nie do trupu, nacvičte si to na tekvici alebo melóne, aby ste dostali pocit istoty a stratili z tohto Vášho úderu strach.
Znásilnenie bude sťažené, keď si namiesto sukne dáte nohavice, pod tým pančuchy a až potom spodné nohavičky, veľmi efektívne je tiež celotelové spodné prádlo (bodysuits).
Po trestnom čine vždy volajte okamžite políciu, keby ste pozorovali nejaký trestný čin, podobne volajte neodkladne políciu. Všímajte si na páchateľovi výrazné časti ošatenia, jazvy, ako aj iné znamenia. Poskytnite ich ešte počas telefónu. Keby Vás polícia odbila, napíšte to do tlače a tiež nám na webovú stránku http://www.rapefugees.net/ My o tom správu podáme.
Navštívte kurz sebaobrany.
Voľte takú demokratickú stranu, ktorá sa vierohodne vyjadruje proti prisťahovalectvu, nevoľte nikdy viac strany, ktoré sú za Vaše starosti zodpovedné.
Napriek tomu nezabudnite stráviť pekný čas, nenechajte si pokaziť ani Váš Silvester!

 
100. výročie zvestovania 3. fatimského proroctva
TENTO ROK 2017 JE ROKOM STÉHO VÝROČIA (1917) od zvestovania fatimských proroctiev Prakráľovnou v portugalskej Fatime. Bolo ich šesť, začali 13.5.1917 a skončili 13.10.1917. Prakráľovná sa zjavila trom omilosteným deťom vždy 13 – teho každý mesiac.

Dnes je 7.7.2017, čo je práve šesť dní pred 13.7.2017, kedy je sté výročie zvestovania 3. FATIMSKÉHO PROROCTVA PRAKRÁĽOVNOU:

,,NA SLOVENSKU SA V ROKU 1998 NARODÍ PROROKOM IZAIÁŠOM ZVESTOVANÝ IMANUEL, DUCH SVÄTÝ A APOKALYPSOU OZNAMOVANÝ KRÁĽ CELOSVETOVEJ TISÍCROČNEJ RÍŠE ...“

13. 7. je trinásty deň v 7. mesiaci (júl) v bežnom kalendárnom roku a
13. deň v 7. znamení - (Váhy) pripadá na 6.10. - meno Natália!!!

Dnešný dátum nesie v sebe tri sedmičky.
A práve dnes 7.7.2017 je 36 519 dní od 13.7.1917 – od tejto významnej udalosti. Číslo 36 519 je 47 – násobok čísla 777, teda 47 x 777 = 36 519.
Symbolický význam čísla 47 je v tom, že nesie v sebe ,,4“ a ,,7“, ktorých vzájomná kombinácia súčtu a súčinu je veľavravná:
4 + 7 = 11 (november), 4 x 7 = 28 (28. november)

28.11.1998 sa narodil pani Natálii de Lemeny – Makedonovej Imanuel, Duch Svätý – budúci Kráľ Tisícročnej ríše na Zemi.

Z knihy - Večné zákony 3 od Natálie de Lemeny - Makedonovej – str. 26:

,,...Keď temní kňazi prekrútili aj jej výroky, navrhla zvláštne opatrenie, ktoré mala uskutočniť vtedy 10 – ročná Lucia. V roku 1917, počas zjavenia , sama zapísala Posolstvo o Imanuelovom narodení vo vyvolenom národe a v zalepenej obálke ho odovzdala cez cirkevného hodnostára pápežovi.“

PLNÉ ZNENIE 3. FATIMSKÉHO PROROCTVA NÁJDEME:

- v knihe Večné zákony 3 od Natálie de Lemeny - Makedonovej,
- v brožúrke ,,Tretie fatimské proroctvo napriek 40 - ročnému odporu cirkvi odhalené! - prednáška z medzinárodnej tlačovej konferencie - august 1998" od Natálie de Lemeny - Makedonovej,
- na stránke www.biela-holubica.sk
 
Ak máte v sebe ešte niečo ľudské, skúste pomôcť toto zastaviť!

EU (NE)kultúra si samovražedne
volí SMRŤ pred ŽIVOTOM!

Venujem hlavne mladej generácii:
Poučením z minulosti a prežívaním prítomnosti
si utvárate svoju budúcnosť...

Pozývam vás teda dnes spoločne prežiť jeden z fragmentov našej prítomnosti:

Napriek masmediálnemu tichu – znovu v EU obrovský škandál! Do akého neľudského spolku sme sa to tak pompézne vopchali? Ešte stále chce byť SLOVENSKO „v prvej rýchlostnej“ EU?!
To nestačí, že prichádzajúca „nová kultúra“ v Európe znásilňuje a zabíja naše deti, ešte aj my si ich začneme EURO-hodnotovo vraždiť sami?!
Napriek brexitu je Veľká Británia ešte stále členom EU, a tak o vynútenej úradnej vražde (vraj eutanázii) proti vôli rodičov súd vyriekol ortieľ, svojím spôsobom trest smrti, nad maloletým zdravotne ťažko postihnutým dieťaťom v jednej britskej nemocnici.
Rodičia chceli svojmu vlastnému dieťaťu predĺžiť život, a tak si zohnali financie a zdravotnú pomoc v USA, kde by možno bola aspoň malá nádej na odvrátenie blížiaceho sa úmrtia v tých podmienkach, kde sa dieťa nachádza momentálne.
Avšak nemocnica, „odborníci“, úrady, súd napriek medzinárodnej petícii rozhodli proti vôli nešťastných rodičov, že dieťa bude odpojené od prístrojov, ktoré mu doteraz zabezpečovali prežitie. Rodičia si dieťa nemôžu vziať ani domov, aby aspoň v domácom prostredí pokojne a dôstojne umrelo. Cynicky im bolo oznámené, že sa môžu pred eutanáziou (úradným EURO-zavraždením) s vlastným dieťaťom rozlúčiť v nemocnici. Hrozné!!! Horšie než za čias Sodomy a Gomory.
https://najmama.aktuality.sk/clanok/253472/peticia-za-charlieho-aj-slovaci-sa-snazia-zachranit-chlapceka-ktory-ma-dnes-zomriet/
http://www.hlavnespravy.sk/nepredstavitelna-bolest-rodicov-europa-ktora-zabija-svoje-deti-europsky-sud-pre-ludske-prava-rozhodol-nekompromisne-maly-charlie-musi-umriet-zarazajuca-reakcia-papezskej-akademie-za-zivot/1053706
https://www.google.sk/?gws_rd=ssl#q=save+charlies+live

A čo tá tzv. svätá matka katolícka cirkev, Vatikán? Tí sa tiež vyfarbili v pravom svetle! SMRŤ je pre túto nekresťanskú cirkev (česť výnimkám!) bližšia než ŽIVOT! SLOVO Syna Božieho je pre vás, vlci v ovčích rúchach, ničím!
Hlavná vec, že váš pápež a vaši kňazi rozprávajú pravidelne o tolerancii a láske k blížnemu. Kam sa podela v tomto prípade láska katolíckej cirkvi k blížnemu, kde je vaša úcta k Životu?!
Pod Vatikánsku katolícku cirkev sa hlási vyše miliarda obyvateľov Zeme! Kde ste vy, stámilióny protestujúcich katolíkov a „pastierov“, ktorí spoločne na Veľkú Noc oslavujete víťazstvo Života nad Smrťou, aby ste aj dnes popri osude zdravotne postihnutého dieťaťa vo vašich skutkoch, ktoré idú za vami, dokázali pred Bohom, že kresťansky bojujete za víťazstvo DOBRA nad ZLOM?!
Katolíci! Je SMRŤ bezbranného dieťaťa tá vaša CESTA, PRAVDA a ŽIVOT?!“
Kde ste, všetky európske tzv. kresťanské strany? Vari platí pre vás Božie prikázanie „Nezabiješ!“ a „Nepokradneš!“ iba pred voľbami? Veď práve v EU sa teraz ktosi chystá ZABIŤ život a UKRADNÚŤ nádej rodičom!

Alebo máme to brať tak, že onedlho rozhodne nejaký novodobý „Mengele“ a EURO-úradník aj o zdravom (nepohodlnom) človeku, že ho treba proti jeho vôli „humanitárne“ odpratať – eutanáziou?!
Kde ste všetci tzv. bojovníci za ľudské práva, všetky mimovládky, kde ste filantropi, umelci, herci, odvážni novinári a investigatívni reportéri, kde ste teraz, keď vás jedno európske dieťa potrebuje?!
Prečo ste také celosvetové mediálne jačanie spustili, keď sa nedávno poľutovaniahodne utopilo jedno malé dieťa utečencov v mori, a teraz ste tak TICHO?! PREČO ten dvojitý meter? TOTO DIEŤA je menejcenné?! Nezaslúži si vašu pozornosť?! Však EŠTE ŽIJE!!! (poludnie nedeľa 2.7.2017)

Hlavná vec, že Centrála EU sa stará o to, aby sme pomáhali všetkým tým, z ktorých vyše 97% nie sú žiadni praví a skutoční utečenci, viď. správa OSN uverejnená v DailyMail dňa 27.apríla 2017:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4442910/Less-3-migrants-reached-Italy-refugees.html
Hlavná vec, že Centrála EU zrušila víza, podporuje a financuje fašisticko-banderovskú chuntu na Ukrajine, ktorá vraždí vlastné obyvateľstvo a likviduje odporcov tohto neľudského štátneho násilia, aby vlastné obyvateľstvo nechal Brusel napospas satanskému besneniu multi-kulti neľudí a špekulantov.
Hlavná vec, že nám určuješ normami a tzv. doporučeniami, ako majú u nás doma vyzerať dokonca aj naše záchody a vybavenie v nich, výška plameňa sviečok, ty, nenažraná Centrála EU! Aj týmito a ďalšími podobnými šialenstvami sa celé týždne a mesiace „pracovne“ zapodievajú nemalé týmy euro-úradníkov, skvele platených z našich spoločných daní v EU!

FUJ! HANBA vám v „Babylonskom“ EURO-Bruseli a tebe tiež tisícnásobná hanba, „neviestka“ vo Vatikáne!
NA SMETISKO DEJÍN S VAMI!

Nedajme sa a urobme všetko preto,
aby SVETLO PRAVDY víťazne ožiarilo celú túto ZEM!

*******

BOH žehnaj dušičke toho postihnutého dieťaťa!


Jozef Potúček, občan Slovenskej republiky, dňa 2.7.2017
 
Ako dosiahnuť šťastie a spokojnosť v Európe

Poslanec slovenského parlamentu, Martin Poliačik, koncom júna 2017 prehlásil:
„Prezident Slovenskej republiky (Andrej Kiska) vo svojom poslednom prejave v slovenskom parlamente hovoriac o rómskej populácii na Slovensku povedal, že pokiaľ Rómovia budú šťastní a úspešní, Slovensko bude šťastné a úspešné. Ja by som to rád rozšíril na utečencov v Európe. Ak utečenci budú šťastní a úspešní, Európa bude rovnako šťastná a úspešná. Bude v nej menej konfliktov, menej terorizmu, viac práce, viac možností vzdelávania, viac kultúrnej a ideologickej výmeny.” (koniec citátu)
*******
Ja, ako občan Slovenskej republiky, obyvateľ nášho krásneho starého kontinentu, by som v rámci objektivity tieto dva výroky slovenských politikov veľmi rád doplnil, aby už konečne všetci v Európe pochopili, AKO JEDNODUCHO môžeme spoločne dosiahnuť horeuvedené vytýčené CIELE:
„Keď bude MAJORITNÉ obyvateľstvo v Európe ŠŤASTNÉ A ÚSPEŠNÉ, bude aj integrácia SKUTOČNÝCH vojnových utečencov, ako aj domácich, doteraz neprispôsobených občanov, úspešná a potom máme najvyššie predpoklady, aby sme tu boli v harmonickom spolunažívaní naozaj VŠETCI spokojní a šťastní.“
 
Národom Európy - NULOVÁ TOLERANCIA k NE-KULTÚRE
NULOVÁ TOLERANCIA k NE-KULTÚRE
Pre obyvateľov východnej Európy po obvineniach zo strany západu
z prejavov xenofóbie a islamofóbie,
a zároveň veľké poučenie pre obyvateľov západnej Európy

My, obyvatelia východnej Európy, my nie sme žiadni xenofóbovia, pretože xenofóbia je strach z neznámeho. Ale tu je všetko veľmi dobre známe!
My vo východnej Európe, my sme prežili 40 rokov v komunistickej totalite a preto sme teraz opatrní s inou, neo-marxistickou, kvázi hummánnou a politicky-korektnou spoločnosťou. My máme toto už dávno za sebou!
A nám je úplne jedno, či táto NOVÁ KULTÚRA, kde hlas ženy znamená iba polovicu hlasu muža, kde jeden muž má viacero žien (v EU zakázaná polygamia), kde manželka môže byť iba osemročná (v EU trestná pedofília), prichádza z akéhokoľvek náboženstva, ideológie, z akejkoľvek krajiny, z inej galaxie…. , to je úplne jedno. Dôležitý je PRINCÍP!
V našej spoločnosti a kultúre má ŽENA skutočne vysokú vážnosť a úctu.
A keď sledujeme realitu v západnej Európe, armáda v uliciach, polícia na každom rohu, výnimočný stav, obavy a strach, a to všetko iba kvôli tejto politicky korektnej, samovražednej hlúposti, tak TOTO MY NECHCEME! A takúto novú kultúru tiež nie! Je toto xenofóbia?

NULOVÁ TOLERANCIA ku KULTÚRE, kde ŽENA nemá rovnaké práva ako MUŽ!


 
Michal_Lazor  
Rostas u Mečiara
Šéfredaktor mesačníka "Zem a Vek" Tibor Eliot Rostas bol u Vladimíra Mečiara. 6 hodín diskutovali všetkom možnom aj nemožnom. Kopírujem z jeho facebookovskej stránky: " Neviem koľkých novinárov pozval Vladimír Mečiar domov a rozprával sa s nimi dlhé hodiny na veľmi citlivé témy ohľadne samotnej podstaty existencie Slovenska, dokonca viedol s nimi partnerský dialóg v ktorom povedal doposiaľ nevyslovené a uznal aj svoje chyby. Viete, je ľahké pridať sa vždy k väčšine a na základe dobre premasírovaného názoru z mienkotvorných médií vedieť zdravo a nekompromisne súdiť - samozrejme v rámci "kritického myslenia". Kedysi som si podobne ako drvivá väčšina mladých myslel, že bývalý trojnásobný premiér Mečiar je iba démon, stelesnenie zla a privádza Slovensko do záhuby. Už len pri pohľade na logo HZDS sa mi robilo nevoľno a nikdy som nerozumel jeho voličom. Lenže už vieme, že démonov vyrábajú predovšetkým médiá a cudzie záujmy. Je ľahké a pohodlné kohokoľvek odsúdiť a poslať do horúcich pekiel. Oveľa ťažšie je vedieť počúvať a viesť dialóg. Aj preto som sa dnes s Vladimírom Mečiarom rozprával bezmála 6 hodín v jeho dome v Trenčianskych Tepliciach. Vždy sa mi totiž hnusilo podľahnúť tlaku verejnej mienky a robiť vždy len to, čo chcú ľudia počuť. Presne toto je totiž dôvodom marazmu aj slovenskej politiky. A tak sme sa rozprávali ale aj počúvali. Tém je mnoho. O minulosti a budúcnosti Slovenska, Európy, amnestiách, utečencoch ale aj o celkovom geopolitickom rozložení síl. O úspechoch ale aj chybách jeho vládnutia, o privatizácii a o tom, kto za ňou v skutočnosti stál, o Rusku a Amerike, o mimovládnom sektore, o fašizme, o Bilderbergu, o bombardovaní Srbska, o Kiskovi aj Ficovi, o všeslovanstve, o sionizme, o 8 pokusoch o atentát na jeho osobu a mnohých a mnohých ďalších témach. Vladimír Mečiar vraví: "Vidím, že po vás idú. Nebojte sa, títo diktátori čoskoro zmiznú zo scény." Akýkoľvek názor na tohto muža máte, nič to nezmení na skutočnosti, že sa na rozdiel od všetkých ponovembrových politikov nezmazateľne zapísal do novodobých dejín Slovenska ako jeho zakladateľ. Mimoriadny a rozsiahly rozhovor prinesieme v najbližšom, augustovom čísle ZEM&VEK. " Veci idú správnym smerom a to teší najviac.
 
Honza Nedvěd
 
Úvaha
 

Včera 13.6.2017 rozhodla Európska komisia o stíhaní Maďarska, Poľska a Českej republiky, teda troch štátov z tzv. V4. Dôvodom je neplnenie rozhodnutí EÚ o kvótach pre prijímanie migrantov. V priebehu jedného celého roka žiadna z uvedených krajín neprijala ani jediného migranta z tzv. prerozdeľovacích kvót. Slovenská republika sa nespomína ...t.j. rozhodnutie o prijímaní migrantov napriek všetkým verejným vyhláseniam premiéra Fica o neprijímaní migrantov – plní. (???) Vidno, že medzi krajinami V4 sa neťahá za jeden povraz a je to práve Slovensko, ktoré je výnimkou.

Pamätám si a nie je to tak dávno, že premiér Fico bol zásadne proti zrušeniu tzv. Mečiarových amnestií – že to nie možné z právneho hľadiska, ... veď je docent práva... Zrazu mu prestalo vadiť, že to nie je možné, ale pridal sa k názoru, že to možné je!? Pričom ale zodpovednosť elegantne presunul na Ústavný súd. Použitie princípu retroaktivity nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky ani v súlade s európskymi právnymi normami. Teda prestáva platiť princíp právneho štátu. A to vo viacerých prípadoch – stíhania za názor a pod...
Premiér hovorí o tzv ,,eurojadre“, prvej línii v EÚ, v ktorej chce Slovenskú republiku. Podľa vyjadrení niektorých europolitikov by členstvo v tzv. prvej skupine štátov znamenalo výrazné obmedzenia suverenity členských štátov – v podstate taký ,,eurosuperštát“. Tým by sme ale prišli o našu Zvrchovanosť a samostatnosť, územnú celistvosť, atď...
Toto ja osobne odmietam!!!

Keď vznikla Slovenská republika a Česká republika zánikom Českej a Slovenskej federatívnej republiky – ČSFR – a to 1.1.1993, bol v Českej republike premiérom Václav Klaus a v Slovenskej republike Vladimír Mečiar. Vladimír Mečiar je teda zakladateľom novodobej Slovenskej štátnosti.

V súvislosti z vyššie uvedenými sankciami voči Českej republike som sa dostal k vyjadreniu pána Klausa – citujem:

Na stránke Inštitútu Václava Klausa sa objavilo toto vyjadrenie bývalého prezidenta Českej republiky:
1. Zásadne a úplne rezolútne protestujeme proti rozhodnutiu EÚ začať s Českou republikou konanie kvôli tzv. Nerešpektovaniu prijímania migrantov na základe Bruselom nadiktovaných kvót. Protestujeme proti snahe trestať nás a prinútiť nás k poslušnosti.
2. Aj tým, ktorí to ešte nevedeli, ukázala týmto svojím krokom Európska komisia, aké je postavenie Českej republiky v Európskej únii a aké s nami jej vrcholní predstavitelia majú úmysly.
3. Odmietame pokračujúcu bagatelizáciu toho, čo sa práve teraz, v utorok 13. júna 2017, stalo. Ide o novú, doteraz nevídanú vec. Odmietame zámer povinne dosídľovať územie nášho štátu cudzincami. Odmietame dopustiť premenu našej krajiny na multikultúrnu spoločnosť neprispôsobivých komunít, aké vidíme v súčasnosti vo Francúzsku či Veľkej Británii. A to ešte nespomíname s masovou migráciou spojený, dnes už takmer každodenný terorizmus.
4. Odmietame tvrdenie, že musíme “byť pri tom”, že musíme “byť prítomní” rozhodovania, že musíme byť v takzvanom “tvrdom jadre” Únie. Pri rozhodovacích procesoch v EÚ síce dnes sme, ale my nerozhodujeme. Naša prítomnosť nemá fakticky žiadny význam. Náš hlas je ignorovaný. Nerozhoduje sa podľa nás. Rozhoduje sa o nás.
5. Nenechajme sa vydierať hrozbami ukončenia európskych dotácií. Dotácie nepotrebujeme a nechceme ich. Odmietame ako naše platby do Bruselu, tak dotácie z Bruselu. Odmietame zhubnú, silou presadzovanú politiku EÚ ako celok.
6. Z toho všetkého vyplýva jediný možný a súčasne jediný nutný záver: nastal čas začať pripravovať odchod našej krajiny z Európskej únie. Je to jediná cesta, ako náš štát, ktorý sme zdedili od našich predkov a ktorý máme povinnosť ako svojbytnú entitu odovzdať budúcim generáciám, udržať a zachrániť.

V sobotňajších dialógoch s pánom Vladimírom Mečiarom, kde moderátor prakticky nenechal pána Mečiara dokončiť jedinú vetu, neustále mu skákal do reči, urážal ho a napádal, pán Vladimír Mečiar povedal mimo iné toto:

„ZAČÍNA NOVÝ ZÁPAS. ZAČÍNA ZÁPAS O PRÁVNY ŠTÁT, CHARAKTER TOHTO ŠTÁTU. A ZAČÍNA NOVÝ ZÁPAS O OCHRANU ĽUDSKÝCH A OBČIANSKYCH PRÁV. A JA NEVYSTUPUJEM NA KONCI TOHOTO PROCESU, ALE NA ZAČIATKU TOHOTO PROCESU, KTORÝ BUDE MAŤ ABSOLÚTNE INÉ ZÁVERY, AKO SA DNES ČÍTAJÚ, ALEBO PREZENTUJÚ.”

Miroslav Ivánek
 
Re: V. Mečiar v sobotu ...
Zdravím, na diskusnom fóre pána Slobodu -
http://forum-november1998.webnode.sk/kniha-navstev/ -
v príspevku pána Lazora nájdeme link na videozáznam z uvedeného rozhovoru s Vladimírom Mečiarom.
 
V.Mečiar v sobotu na obed na RTVS !
 
Verejná výzva na premenovanie politických strán SMER-SD a SNS
Verejná výzva na premenovanie politických strán
SMER-SD a Slovenskej národnej strany,
adresovaná ich predsedom, pánovi Ficovi a pánovi Dankovi.

Páni právnici Fico a Danko.
Rád by som do oslovenia vsunul to tradičné slovo „vážení“, ale to už nejde. Vysvetlím.
Nevolil som vás ani jedného, ale naozaj som vám fandil a chválil pre vaše sociálne a pronárodne ladené verejné prejavy a sľuby v nedávnej minulosti (pred voľbami 2016), prospešné predovšetkým pre Slovensko, a nie pre Európsku komisiu či mimovládny sektor!
A čo vychádza dnes z vašich úst, pán premiér SR a pán predseda NRSR? Keby mi to niekto iba povedal, určite by som mu neuveril. Ale ja to počujem priamo od vás, páni! Skoro každý deň!
Je vôbec možná taká otočka (toto je MEGA-otočka o 180 stupňov na n-tú!) u ľudí, ktorí neustále majú plné ústa práva, humanizmu a slušnosti, boja proti korupcii a extrémizmu?! A to ešte navyše od dvoch z troch najvyšších štátnych predstaviteľov Slovenskej republiky! Zaradili ste sa...
Páni, čo ste sľúbili Bruselu, keď podľa vašich posledných verejných vyjadrení si máme už aj na Slovensku zvykať nato, že tu budú teroristické útoky ako v západnej Európe, resp. vstupom do prvo-rýchlostnej EU stratíme znovu časť svojej suverenity?! To nemyslíte vážne!!! Snáď nám nejdete sem natlačiť stovky a tisíce imigrantov – v súlade s diktátom EU?! Prečo si z krajín V4 Brusel teraz všíma kriticky iba Maďarsko, Poľsko, najnovšie aj Českú republiku; to iba Slovensko je poslušné?!
Páni Fico a Danko, vy sa naozaj nehanbíte hlavne pred svojimi voličmi? Ako si majú vysvetliť tie obraty a piruety vašich dnešných skutkov v porovnaní s vašimi nedávnymi sľubmi a prehláseniami?
Ako sa nakladá v slušnej spoločnosti s podvodníkmi?

Takže na základe porovnania vašich osobných starších a súčasných záznamov verejných prejavov, by som chcel vás obidvoch, čiže predsedov strán SMER-SD a SNS verejne vyzvať, aby ste dali premenovať svoje strany:
zo <SMER - sociálna demokracia> ... na <SMER – sociálna degradácia>
zo <SNS – Slovenská národná strana> ... na <SES – Slovenská eurohodnotová strana>

Tieto nové názvy by aspoň trochu vystihovali súčasnú chorú a smutnú realitu na ožobračenom Slovensku a vaše ozajstné smerovanie.
Vedzte ale, voliči na Slovensku nie sú všetci voly a určite to zhodnotia a zrátajú vám to nie podľa rečí ale podľa vašich skutkov, ktoré idú za vami....…

Dňa 8.6.2017
Dipl.Ing. Jozef Potúček, občan SR

P.S.: A nebudete poslední, ktorým to občania Slovenskej republiky „zrátajú“...
 
Blíži sa Deň Hnevu

Zajtra 6. júna 2017 bude presne 19 rokov od prijatia Najnovšieho Imanuelovho odkazu vyvolenému národu, ktorý zverejnila pani Natália de Lemeny - Makedonová na str. 3 v knihe Večné zákony 2:


BLÍŽI SA DEŇ HNEVU


Radujme sa, prídu anjeli
Boh nás zachráni
Jeho deň je tu

Pripravte sa, bude voda
Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Buďte bez obáv
Bežte, ale neutečte
Prekrojte chlieb
a nespúšťajte z neho oči
Suché lístie opadáva


Rozlúštenie proroctva nájdeme na str. č. 4 a 5 vo Večných zákonoch 2.

 
Sviatok Svätej Holubice
Blíži sa Sviatok Svätej Holubice.

Mali by sme sa snažiť vyčistiť si svoje rúcha, aby sme boli schopní vo svojej túžbe po Svetle prijať čo najviac Sily v čase, kedy sa v Hrade Grálu otvárajú nebesia.......

Želám vám a vašim najbližším všetko dobré a veľa síl v prijímaní požehnania od Pána.
 
TOP 12 krajín vo svete, kde najviac prenasledujú kresťanov
Bdejte!

Krajiny, odkiaľ prichádza najviac moslimských utečencov do Európy
versus
TOP 12 krajín vo svete, kde najviac prenasledujú kresťanov

Všetci dnes v Európe pociťujeme tlak z narastajúcej imigrácie (správnejšie povedané organizovaného dovozu) hlavne ázijských a afrických utečencov.
Nie je žiadnym tajomstvom, že najviac ilegálnych imigrantov bez identifikačných dokladov, bez zdravotnej kontroly, či karantény, je zo Sýrie (vrátane tých mnohých „Sýrčanov“ s africkým výzorom), ďalej sú medzi nimi veľmi početné skupiny z Iraku, Iránu, Afganistanu, Pakistanu, Somálska, Nigérie, Sudánu, Eritrei, Etiópie, Maroka, Tunisu, apod. Až na riedke výnimky, sú skoro všetci noví „hostia“ vyznávačmi islamského náboženstva.
Možno by táto skutočnosť nemala nikoho prekvapovať, keby prakticky tie isté krajiny neboli v TOP12 aj na inom, úplne odlišnom zozname:
ŠTÁTY, KDE DOCHÁDZA K NAJVÄČŠIEMU PRENASLEDOVANIU KRESŤANOV!

Niečo tu teda nesedí. Oficiálna euro-atlantická politika versus realita! Čosi tu zapácha neprávosťou a lžou! Ktosi nás tu musí zrádzať – vo vlastnom chotári!
Kto je ten jedovatý had na našej európskej hrudi?
KTOŽE SÚ TÍ VLASTIZRADCOVIA národov Európy?!
Odkiaľ Európe hrozí väčšie nebezpečenstvo? Zvonku alebo zvnútra?
Európania, otvorte oči!

Mimovládna medzinárodná organizácia OPEN DOORS, ktorá pôsobí v mnohých štátoch sveta, zverejňuje každoročne štatistiky krajín, kde dochádza k najväčšiemu prenasledovaniu kresťanov - https://www.opendoors.org/
Výsledky sú šokujúce!
Okrem iného sa v prvej dvanástke (TOP 12) krajín s najväčším prenasledovaním kresťanov pre rok 2017 umiestnili práve tie štáty, odkiaľ k nám prichádza najviac moslimských utečencov. Zvláštne, až podozrivé, všakže? Akoby to ktosi organizoval...
Tu je poradie pre tento rok (2017): 1/Severná Kórea (tvrdý komunistický ateistický režim), 2/Somálsko, 3/Afganistan, 4/Pakistan, 5/Sudán, 6/Sýria, 7/Irak, 8/Irán, 9/Jemen, 10/Eritrea, 11/Lýbia, 12/Nigéria (všetko sú to bez výnimky krajiny rozvrátené a zbedačené vďaka militantnej a agresívnej ekonomickej, neokoloniálnej politike USA, NATO a EÚ).
Fakt, veľmi, veľmi smutné! Do akých to čertových spolkov sme vstúpili?
A najsmutnejšie na tom je to, že dnešná CIVILIZÁCIA, ktorá sa vyvíjala v Európe za posledných 2000 rokov na základe princípov kresťanstva a židovstva, MLČÍ !
Sme ešte vôbec nejaká normálna spoločnosť národov? Zaslúžime si v tejto chorej, masochistickej a samovražednej letargii a nečinnosti vôbec prežiť? Kde ste, rytieri Európy?
Kde sú tie tisíce prenasledovaných kresťanských utečencov z horeuvedených krajín? Prečo zostali doma, kým druhí s iPhonmi prichádzajú, hoci ĽUD Európy ich sem nevolal!
Zutekali naši otcovia a dedovia z Európy počas 1. a 2. svetovej vojny zbabelo na Blízky východ, resp. do Afriky? NIE! Zostali a položili aj životy za slobodu svojich národov a rodín!


Európski politici! Čo robíte vo veci práva a povinností, čiže aj ľudských práv vlastného ľudu (!!!) vy, ktorí toto permanentne omieľate pred kamerami a mikrofónmi?
Máte plné ústa globalizmu, multi-kulti a ľudských práv, ale ten váš tzv. humanizmus a tolerancia sú priaznivo naklonené iba k neprevereným cudzím prišelcom, ktorí na základe vašich falošných sľubov a lživých prehlásení, či aktivít mimovládneho sektora, nadobúdajú u nás postupne ten dojem, že im európske národy vlastne dobrovoľne a s radosťou do rúk odovzdávajú nielen mnohé dediny, mestá a krajiny (NO-GO zóny), ale aj vlastnú kultúru, vlastné ženy, dcéry, deti a seba samých – ako poslušných služobníčkov nových pánov.

A čo vy, tzv. kresťanskí služobníci Boží? Čo vy na to, kňazi, biskupi, arcibiskupi, kardináli, pápež, Vatikán, ktorí máte plné ústa Krista a Jeho poslania na Zemi?!
Prečo presadzujete bezbrehú toleranciu a láskavé prijímanie ľudí s úplne inou, nekompatibilnou kultúrou s tou našou, európskou, kým na vlastných, prenasledovaných a znásilňovaných veriacich doma, aj po celom svete doslova kašlete?!
Toto je prejav pravého kresťanstva? Zavrhnúť to svoje a poddať sa cudziemu bez odporu?! Toto vás učil Syn Boží, Ježiš?! Takto šírite SLOVO Božie?!

Pamätajte všetci veriaci, či neveriaci, na slová z Pravdy Najvyššieho:
KTO USTUPUJE ZLU, VLASTNE HO NEPRIAMO PODPORUJE, A TÝM SA AJ PREVIŇUJE!...
 
Slovensko BUDÍČEK !!!
Slovensko BUDÍČEK !!!
Vlastizradcovia súdia zakladateľa a architekta novodobej slovenskej štátnosti!

Kto si neváži zakladateľa slovenskej štátnosti,
ktorú budoval napriek odporu doma a v zahraničí,
ten si neváži ani Slovenskú republiku, ktorej občanom je.

Pošlite to hlavne tým, ktorých ste si konkrétne zvolili ako svojich „zástupcov“ ľudu!

pozri video:
https://youtu.be/-bagOEI0kzI
 
Rozhovor s Vladimírom Mečiarom
Zdravím, uvádzam link na zaujímavý rozhovor:

https://www.youtube.com/watch?v=i2jKENH3FgM&t=11352s