Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
K 139. výročiu narodenia ABDRUSHINA.


,Ľudia - hej! ľuďmi radi menujú sa oni,
tí, čo ľudské i božské šliapajú zákony.
Zákon je len jeden u nich, jeden zákon vlčí;
právo v putách - a Pravda na hraniciach blčí.

No príde i prísť musí ten bohatier Boží,
čo zákon pošliapaný na oltár vyloží;
no príde i prísť musí ten veľký deň súdu -
a za stôl si zasadne Pravda môjho ľudu!“

Výňatok z básne od Jána Bottu – Smrť Jánošíkova.


139 pozemských rokov, tak presne toľko rokov dnes ubehlo odvtedy, keď sa Božia Vôľa stala opäť človekom, aby tesne pred veľkým súdom - Veľkou očistou Zeme, priniesla Pravdu vo svojom svätom Slove, na ktorom sa vysúdi celé ľudstvo, v ktorom tkvie pre každého človeka záchrana a spása, pre jeho ďalšie bytie, pre jeho rast, pre jeho očistenie sa. Veď čo je to sto pozemských rokov vo večnosti? Jediná kvapka v obrovskom mori!

Z evanjelia podľa Jána – 16/7-15:

,,Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde On poučí svet, o hriechu, o spravodlivosti, a o súde. O hriechu, že neveria vo mňa, o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte, a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám."


Bol to On, Imanuel Abdrushin, Duch Pravdy, druhý Syn Boha Otca, veľký Učiteľ ľudstva, ktorý sa nebál temnôt a ukázal nám ešte raz vo svojom Svätom Slove tu správnu cestu za Svetlom. Ale ľudstvo opäť zlyhalo a nespoznalo v ňom veľkého Posla od Boha, ktorého zasľúbil sám Syn Boží Ježiš, tesne pred svojou nevinnou smrťou.

Odišiel v tichosti , ale po očiste sa opäť navráti, nakoľko sa opäť narodil tesne pred prvou veľkou očistou Zeme.

,,A vystavím vám chrám vašeho BOHA a PÁNA zde na zemi a budu vaším Králem, který vás bude povždy spojovat se silou z Ducha, jestliže ponesete v sobě vůli ke vzestupu" K svátku Čisté Lilie.

Večná chvála zato BOHU buď, aby viedol on IMANUEL ľudstvo v Tisícročnej ríši , ako pravý Kráľ a Vodca , ktorému sa nik z ľudí nevyrovná...

Bez Imanuela nemôže byť teda položený ani ten najmenší kameň výstavby Tisícročnej ríše, lebo tak BOH rozhodol!

,,Nebude to vôľa ľudí, ktorá by raz mohla uznať Syna Človeka, vyslaného Bohom, ale bude to moc Božia, ktorá ho má vyzdvihnúť v hodine, keď ľudstvo v bezmocnom náreku bude úpenlivo prosiť o spásu. Potom zmĺknu urážky, lebo hrôza zavrie také ústa a ochotne sa budú prijímať všetky dary, ktoré Stvoriteľ ponúkne tvorom jeho prostredníctvom. Kto ich však nebude chcieť od neho prijať, bude zavrhnutý na všetky veky." Citát z prednášky - Syn Človeka.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Je dokonané!


Doznelo ,,Hosana", následne je Ježiš zrádzaný, mučený, posmievaný, a nakoniec ukrižovaný tými, ktorí už dlhý čas to pripravovali. Pravdu a Boha ozaj nemilovali, inak by tak nekonali, len po jednom bažili, aby hlásateľa Pravdy umlčali, aby tak nestratili moc nad ľuďmi.Je dokonané!, to mohli všetci počuť, prizerajúc sa na tento zločin, na túto úkladnú vraždu. Brána raja, ktorá sa otvárala, sa zavrela. Veľká bolesť a smútok prebehla celým stvoreným, že až kam je schopná zájsť ľudská zlovôľa, kde BOH a cit už nemá miesta. Kde temno vládne, tam lásky a dobra už pomaly niet.Len syčanie hadov bolo počuť, mysliac si, že víťazstvo je na ich strane. Ale Ježiš v tej chvíli stal ako víťaz, nebál sa položiť svoj život za Pravdu, ktorú hlásal. Nezlomilo ho nič a nikto. Ich prehra bola v tej chvíli dokonaná, a a oni to vedeli. Preto ten posmech pod krížom, lebo zúfalstvo a strach v nich a okolo nich sa začal ešte viac stupňovať. Oni vedeli, že čo ich zato čaká, a predsa to urobili, mysliac si, že aspoň takto vyhrajú nad Bohom. Ale opak bol pravdou, zákony Boha pracujú s úplnou presnosťou, bezohľadne a neúprosné, nepýtajúc sa, či si niekto myslel, že bol v práve alebo nie, ale či to bolo v súlade zo zákonmi BOHA a s jeho vôľou! Preto ten strach ich tvárach. Preto to zúfalstvo a hrôza, lebo oni vedeli, čo ich bude už čoskoro očakávať. Preto aj to besné prenasledovanie, ktoré sa dialo potom, lebo strach, hrôza a zúfalstvo im nedalo už pokojné spať. A pokojný spánok neprichádzal...a neprichádza, len zúfalstvo, hrôza, strach a prehra v radoch tých, ktorí siahli na život Ježiša! To je ich výslužka, to je ich batoh, ktorý si nesú už dlhé veky, pokiaľ si svoju vinu nepriznali, pokiaľ si svoju vinu, tak ťažkú neodčinili.Zelený štvrtok je dňom tej najväčšej zrady, a Veľký piatok je dňom úkladnej vraždy! A napriek tomuto faktu sa to oslavuje, už veľmi dlhý čas, ako Bohom chcene dianie. Ale opak je pravdou, ale to cirkevný svet nezaujíma, hlavná vec, že žije v tom veľkom omyle, že to tak bolo Bohom chcené...Ľudstvo sa zvrhlo ešte viac, lebo verilo viac cirkvám ako Bohu. Preto blúdi a padá, lebo stále nechápe, že oslobodenie a vzostup nevedie skrze túto úkladnú vraždu Spasiteľa, ale len skrze Slovo, ktoré nám tu zanechal.
2000 rokov na nápravu stačilo, teraz prichádza veľké zúčtovanie pre každého...!!!

Ján Anton Sloboda.

 
v predvečer - Veľký Piatok

Na Veľkonočné sviatky si kresťania každoročne pripomínajú veľké udalosti, ktoré sa odohrali pred dvomi tisíckami rokov. Kríž sa stáva pre nich v tento deň znamením spásy.
Ježiš bol zradený Judášom, potom odsúdený na podnet židovských kňazov, mučený a nakoniec zavraždený ukrižovaním na kríži na Golgote, aby sa nakoniec ukázal opäť svojim učeníkom a apoštolom, hoci už v inej podobe (v inom tele), ako je to spomenuté aj v Biblii (Marek-16/12).
Ježiš nezaprel svoje učenie, pretože bol vteleným Slovom Božím a pre toto bol ochotný pokojne ísť aj na mučenícku smrť, o ktorej vopred vedel, že je neodvratná. Poznal skazené ľudstvo a poznal aj svojho zradcu.
Nebál sa položiť svoj pozemský život za pravdu, ktorú hlásal a stal sa tak vzorom pre mnohých ďalších mučeníkov, ktorí ani v budúcnosti nezapreli svoju vieru a pravdu, aj keď po ukrutnom mučení museli takisto bolestne opustiť túto Zem.

Mnohí dnešní veriaci si myslia, že záleží len na jednej veci, a to, či sme pod PRIKRYTÍM BOŽÍM, alebo nie.
Podľa týchto vysvetliviek sa chce „veriacim“ naozaj tvrdiť, že Pán Ježiš zaplatil svojou smrťou všetky naše dlžoby a hriechy, a tak Boh pod týmto Ježišovým prikrytím už nevidí našu hriešnosť a tým sme vlastne u Boha prijatí – spasení.
Ó, ako je tam všetkým tým „pokorným“ hriešnikom príjemne a hlavne bez obáv o ďalší svoj osud. Môžu tam kľudne podriemkavať s tým, že budú vynesení do Raja ...
Cirkev a jej nasledovníci si vlastne takto z Boha urobili sluhu! On pošle svojho Syna pozemšťanom na pomoc, oni Ho zavraždia, ale namiesto trestu budú hriešnici spasení, pretože túto vraždu svojvoľne vysvetľujú ako Bohom chcenú. Ale potom by predsa Judáš nemohol byť zradcom, ale nástrojom spásy. Prečo sa vlastne obesil? Nebodaj z toho dôvodu, že podľa týchto vysvetliviek prispel aj on ku spáse ľudstva?!
Takisto sa mnohí odvolávajú v tomto na niektoré výroky v Biblii o spáse ľudí skrze ich vieru v Ježiša. Títo si však neuvedomujú, že viera v Syna Božieho nespočíva v pasívnom prijímaní obete Ježišovej na kríži, ale v aktívnom napĺňaní slov Ježišových, teda Slova Božieho v každodennom živote!
Len veriť, ale nežiť podľa Slova Pánovho, nestačí. To je aj v Biblii jasne potvrdené na mnohých miestach.

Pozrime sa ale, čo na tému „Spravodlivosť Božia“ hovorí Ježišovo podobenstvo o zlých vinohradníkoch (Evanjelium podľa Marka, 12.kapitola):

1 Potom im začal hovoriť v podobenstvách: "Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. 2 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. 3 Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť naprázdno. 4 Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. 5 Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niektorých zbili, iných pozabíjali. 6 Mal ešte jedného, milovaného syna. Napokon k nim poslal i jeho, lebo si povedal: "K môjmu synovi budú mať úctu." 7 Ale vinohradníci si povedali: "To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!" 8 Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice.
9 Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným.

Tu je predsa tiež spomínaný pán a tí, ktorí mali na jeho majetku pracovať. Tu tiež zabili syna pána vinice. A ako to dopadlo? Tak, že vrahovia boli beztrestne oslobodení, dokonca spasení naveky? Neboli snáď vyhubení a vymenení inými vinohradníkmi?

O čom teda hovorilo toto podobenstvo od Syna Božieho? Len tak pre nič za nič bolo vyslovené? Nebolo v ňom skryté varovanie pozemskému ľudstvu?
Alebo bolo o tom, aby ľudia, keď zabijú Syna Majiteľa Zeme a všetkého, čo existuje, Syna nášho Stvoriteľa, budú za túto vraždu ešte aj odmenení tým, že ich hriechy zoberie na seba práve táto obeť ich násilia – Syn Boží?! Kvôli tomu vyslovil Ježiš toto podobenstvo?
Kvôli tomu, aby boli v podobenstve nevďační nájomcovia – vrahovia potrestaní, kým v skutočnosti pozemskí hriešnici majú byť na Zemi, ktorú tiež dostali do prenájmu, touto vraždou na Synovi Božom ešte aj spasení?! Za koho sa títo ľudia, ktorí oslavujú Ježišovo zavraždenie, považujú pred Bohom?! A za koho majú títo tzv. kresťania svojho Stvoriteľa?
Podľa tohto by ale nemali byť pozemšťania pokornými služobníkmi Božími, ale práve Boh aj so Synom Božím by mal slúžiť ľudstvu a mal by byť veľmi rád a samozrejme odmeniť každého, kto povie, že v Boha verí! Skutky podľa nich nie sú dôležité. Tie podľa tohto nepôjdu za nikým, lebo to nepovažujú zlí vinohradníci za podstatné. Podstatná je „PRIKRÝVKA“. Čo tam po Božích zákonoch, prikázaniach, podobenstvách ...
No to je naozaj skvelé!

A tí ostatní hľadajúci, ktorí chcú žiť podľa Božích zákonov a Jeho prikázaní, teda podľa Božej vôle, ale nehlásia sa ku žiadnej pozemskej cirkvi, či náboženskej obci alebo sekte, sú horší? Aj oni predsa hovoria, že sú voči Bohu ničím a mohli vzniknúť len z milosti Jeho vôle. Rozdiel je len v tom, že kým sa tzv.kresťania a im podobní utešujú, že Ježiš zmyl ich hriechy svojou smrťou na kríži a v tom pre nich spočíva spása, Pravda je iná.
Veľký Piatok označujú katolíci (viď liturgický kalendár) ako „Slávenie utrpenia a smrti Pána“. Tieto slová predsa jednoznačne vyjadrujú presný význam, ináč by neboli použité a namiesto nich by sa použili iné slová.
Oni teda oslavujú v toto smutné výročie zradu, lebo aj v Biblii je to tak pomenované, oslavujú utrpenie a následne aj vraždu ľudí na Synovi nášho Stvoriteľa! To je ale hrozná zvrátenosť! Ba nie, žiadna zvrátenosť, to je to najhrubšie rúhanie sa Bohu a neustále každoročné opakovanie ukrižovania Syna Božieho Ježiša na kríži !!!

Syn Boží, Ježiš, bol vteleným Slovom Božím na Zemi. On hlásal Slovo Božie a toto Slovo Božie sa aj po Jeho pozemskej smrti ďalej šírilo prostredníctvom apoštolov a neskôr čistými ľuďmi. V tomto Slove Božom, ktoré osvietilo temnoty, prišla na Zem spása!
Pán Ježiš Kristus je náš Spasiteľ! Ale Jeho spása nespočíva v tom, že Ho ľudia dali zabiť, nespočíva v Jeho utrpení, ale Jeho spása spočíva v tom, čo je večné – SLOVO PÁNOVO!!! Vražda predsa nemôže byť večná, to je jednorázový odsúdeniahodný čin. Cirkev z toho urobila čin opakujúci, ktorý prikázala ešte aj oslavovať!
Dokedy chcú títo „kresťania“ SLOVO BOŽIE pribíjať na kríž ?!

Mali by si radšej uvedomiť, že to ich prikrytie nie je PRIKRYTIE BOŽIE, je to prikrytie cirkevné! Neskrývajte sa preto v samoľúbosti a v predstieranej pokore pod tento falošný plášť!
Veď aj samotný Ježiš nás varoval pred širokou cestou a bránou, vedúcou do zatratenia; naopak, doporučoval, aby sme vchádzali úzkou cestou a TESNOU BRÁNOU, pretože MÁLO BUDE TÝCH, čo touto úzkou bránou VOJDÚ DO ŽIVOTA.
Aké je ale obrovské množstvo týchto „veriacich“ (skoro TRETINA ĽUDSTVA! – to je tých MÁLO (?), o ktorých hovoril Ježiš?), nad ktorými cirkev rozprestrela svoju „PRIKRÝVKU“, ktorá však v skutočnosti nevedie k Bohu, ale ich oddeľuje od Boha, presne tak ako aj dáždnik od Slnka! Aj v tomto by sa im už konečne mohli otvoriť oči a potom by v tom videli veľavravnú symboliku!
Týmto poslušným „veriacim“ cirkev dláždi už stáročia pohodlnú cestu a širokú bránu ľahkého odpúšťania hriechov (predávanie odpustkov), ľahkého zmytia vlastných hriechov údajne Bohom chcenou vraždou na vlastnom Synovi Ježišovi (!!!), atď, atď.
Ale každý veriaci vie, kam vedie pohodlná cesta a široká brána .....
Tých, ktorí neboli, alebo nie sú poslušní cirkvi pozemskej, treba minimálne umlčať, ak to nie je možné, tak aj násilím – aj vraždou! Však aj Ježiša dali zabiť veľkňazi vtedajšej vládnucej cirkvi (židovskej). Cirkev počas dlhých stáročí nepohodlných prenasledovala, upaľovala, vraždila a potom mnohých z nich vyhlásila schizofrenicky (či opäť špekulatívne?) za svätých, hoci tu sa opäť cirkev dopúšťala a dopúšťa až dodnes rúhania sa Bohu, lebo len Pán Boh je Svätý!

Praví kresťania chcú v tejto špine radšej kráčať nepohodlnou cestou, aby mohli vojsť tesnou bránou do ŽIVOTA VEČNÉHO, a to tak, že na svojej púti splatia do posledného haliera všetko to, čo komu zostali dlžní (viď Starý Zákon). Títo odmietajú také pokrivené ľudské výklady pravdy Božej, že niekto iný, dokonca nami ľuďmi zavraždený Syn Boží, sňal naše hriechy, akoby On bol naším služobníkom; takže títo praví kresťania chcú podľa slov Syna Božieho Ježiša Krista zožať všetko to, čo kedykoľvek v minulosti zasiali.
Kto zasial pravdu, Pravda ho vyslobodí; kto zasial lož, Pravda ho odmietne.
Pravda vedie hľadajúcich k slobode – nie k jarmu, k samostatnosti – nie k pozemskej závislosti, nie k cirkevným prikázaniam, ale k poznaniu Božích zákonov, Božích prikázaní – k SLOVU BOŽIEMU !!!
Tým najčistejším úplne stačí toto Božie Slovo, Božie zákony a Božie prikázania, podľa ktorých chcú kráčať na svojej púti Božím stvorením.
Mnohým nasledovníkom dnešných cirkví ale nestačí to dokonalé a všemocné od Boha! Oni potrebujú „v pokore“ navyše aj nejaké spoločenstvo s „povolaným“ kazateľom a pretože sa duchovne málo alebo nijak nehýbu, potrebujú ešte aj „PRIKRÝVKU“, pod ktorou sa skrýva neochota zobrať zodpovednosť za svoje hriechy na seba.
Prikrývka je ale potrebná tam, kde je niekomu zrejme zima. Ale zima je zväčša len takým ľuďom, ktorí sa nehýbu.
„Nech naše hriechy sníme niekto druhý, najlepšie Boh!“, to je ich slogan.
Vlastné hriechy by radi zvalili na Syna Božieho a v dnešnej dobe to ešte aj rúhavo oslavujú (Veľký Piatok), pretože takto sa môžu „zvrchu“ dívať na tých „poblúdených“.

Ale vedzte vy, poctivo hľadajúci, že všetci, čo sa povyšujú, budú ponížení a prví budú poslední. Nikomu sa neodpustí čo len jeden halier dlžoby a všetci do jedného zožnú len to, čo kedykoľvek v minulosti zasiali!
Nikto nebude žať to, čo nezasial, lebo je to proti prírode a prírodné zákony sú dokonalé preto, lebo sú v súlade s Božími všeobsiahlymi zákonmi.
Len ľudia dokážu vymyslieť to, čo dokonalé nie je, teda je v rozpore s Božou vôľou.

Preto týmto „veriacim“, ak sú ochotní sa Pravde otvoriť, treba v dobrom poradiť, aby vo vlastnom záujme na záchranu strhli čo najrýchlejšie zo seba falošnú „PRIKRÝVKU“ a začali spoznávať Pravdu takú, akou v skutočnosti je. To Svetlo, ktoré ich po strhnutí tejto cudzej „PRIKRÝVKY“ náhle osvetlí, im v ďalšom putovaní neomylne ukáže, ktorým smerom majú kráčať.
Aj pre nich totiž platí: „Kto hľadá, nájde“. Ale pojem „hľadajúci“ znamená, že on sa hýbe a kráča k Cieľu, on nestojí a neskrýva sa pod rozpadávajúcou sa ruinou.
Posledné slovo v súde nebude mať žiadna ľuďmi vymyslená „PRIKRÝVKA“, ale SLOVO BOŽIE!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zelený štvrtok.


Zelený štvrtok.


Čím je a ostane Zelený štvrtok pre ľudí, pre ktorých je ozaj Boh a jeho Pravda na prvom mieste? Ostane vždy len dňom jednej z najväčšej zrady, aby mohla byť zákerným a ľstivým spôsobom obžalovaná Božia Láska, ktorá sa stala človekom, a ktorá prinášala pred 2000 rokmi záchranu a spásu pre ľudstvo vo svojom svätom Slove, a tak aby následné bola umlčaná smrťou na kríži ako nejaký zločinec!

Ale Pravda sa nedá umlčať, Pravda vždy časom vyjde najavo, vždy, tak ako v prípade nevinnej smrti Syna Božieho Ježiša, ktorá vždy ostane tým najhorším zločinom, ktoré ľudstvo spáchalo na Spasiteľovi ľudstva Ježišovi! Aj o tom prišlo vysvetlenie opäť skrze Svetlo, skrze jeho Slovo – Posolstvo Grálu, ktoré ľudstvu podal sám Syn Svetla Duch Pravdy Abdrushin, aby aj v tejto veci došlo naplnenia prísľubu Pána Ježiša, o príchode Ducha Pravdy tesné pred Veľkým súdom...,, Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy!“

Dnes je teda Zelený štvrtok, deň keď bola zradená Božia Láska Ježiš, jedným z jeho učeníkov. Preto si pripomeňme v tento deň túto udalosť a pokúsme sa ju naplno prežiť a precítiť v duchu, udalosť, ktorá sa vtedy odohrala, keď bola Božia láska zrádzaná, vysmievaná, krivo obžalovaná, ponižovaná... Nech bude to pre nás raz a navždy mementom a poučením!

Čo je viac, položiť pozemský život za Pravdu, hoci ho stratím, alebo mlčať, nestratiť ho, ale padnúť?

Teda otázka vždy bude znieť takto: Čo som ochotný urobiť preto, aby som Pravdu nezradil? Nato nech si každý odpovie sám…

Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niekoľko viet z Nového zákona
Zaujímavý dnešný dátum je priam stvorený pre niekoľko viet z Nového zákona:

12. kapitola

Podobenstvo o zlých vinohradníkoch

1Potom začal im hovoriť v podobenstvách: Jeden človek vysadil vinicu, ohradil ju, vykopal v nej lis, vystavil vežu, potom prenajal vinicu vinohradníkom a odcestoval. 2V čas (oberačky) poslal k vinohradníkom sluhu, aby prevzal od vinohradníkov (podiel) z úrody vinice. 3Oni ho však chytili, zbili a pustili naprázdno. 4Nato poslal k nim iného sluhu, ale tomu prebili hlavu a zneuctili ho. 5Zase poslal iného, ale toho zabili. A mnohých iných (poslal); z tých niektorých zbili, iných zase zabili. 6Mal ešte jediného milovaného syna; napokon toho poslal k nim a myslel si: Syna môjho budú sa ostýchať. 7Ale vinohradníci si povedali: Toto je dedič, poďte, zabime ho, a naše bude dedičstvo. 8Chytili ho teda, zabili a vyhodili z vinice. 9Čo urobí pán vinice? Príde, zahubí vinohradníkov a vinicu prenajme iným. 10Či ste nečítali Písmo: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa kameňom uholným;

11Pán to urobil, a je to divné v našich očiach.

12I hľadeli Ho chytiť, ale sa báli zástupu. Porozumeli totiž, že o nich hovoril to podobenstvo. Preto opustiac Ho, odišli. - Evanjelium podľa Marka.

20. kapitola

Robotníci na vinici

1Kráľovstvo nebeské je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov na vinicu. 2Zjednal robotníkov za denár na deň a poslal ich na vinicu. 3O deviatej hodine vyšiel zase a videl, že iní stoja, zaháľajúc na námestí. 4A povedal im: Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravodlivé, dám vám. 5A oni šli. Keď potom vyšiel o dvanástej a o tretej poobede, urobil podobne. 6A keď vyšiel o piatej večer, našiel tam iných stáť, i povedal im: Čo tu stojíte, zaháľajúc celý deň? 7Odpovedali mu: Nikto nás nenajal. Povedal im: Choďte aj vy na vinicu [a čo bude spravodlivé, dostanete].

8Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu šafárovi: Zavolaj robotníkov a vyplať ich, počnúc od posledných až do prvých. 9Prišli tí, čo boli najatí o piatej hodine večer, a dostali po denári. 10Keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. 11A keď dostali, reptali proti hospodárovi: 12Títo poslední pracovali hodinu, a urobil si ich rovnými s nami, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavu slnka. 13On však odpovedal jednému z nich: Priateľ, nekrivdím ti; či si sa nezjednal so mnou za denár? 14Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja však tomuto poslednému chcem dať toľko ako tebe. 15Či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem? A či zazeráš na mňa preto, že som dobrý? 16Tak budú poslední prvými a prví poslednými, [lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených]. - Evanjelium podľa Matúša.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 


A neprišlo sa v hojnom počte, aby sa dalo najavo, že stačilo, o nás, bez nás. Je to naozaj veľká bieda na tom našom SLOVENSKU, bieda ČLOVEČENSTVA!

http://www.youtube.com/watch?v=zejPTi-NEPo

Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 
12.4. 2014 - CELONÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE ZA ZÁCHRANU SLOVENSKEJ ZEME!


Ak vás to oslovilo a súhlasíte s tým, tak to podávajte ďalej.

Ak vás to oslovilo a môžete prísť, tak príďte!

Je najvyšší čas...

http://ved.sk/vyzvy/vyzva%20zeme.pdf

http://ved.sk/plagaty2014/jarne.zhromazdenie.12.4.pdf

http://ved.sk/VedPodujatia.htm

http://ved.sk/RC.vyzva.oznam.htm

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Dnes v noci vzácny úkaz na nebi.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Obyvatelia Zeme uvidia v roku 2014 dva zatmenia Mesiaca a dva zatmenia


Obyvatelia Zeme uvidia v roku 2014 dva zatmenia Mesiaca a dva zatmenia Slnka, oznámili sibírski astronómovia. Okolo Zeme preletí okrem toho 1 asteroid a 7 komét.

Ľudia budú môcť uvidieť ako prvé zatmenie Mesiaca. Stane sa tak 15. apríla. Pozorovať sa bude môcť v Severnej a Južnej Amerike, ako aj v Antarktíde. Druhé zatmenie Mesiaca čaká Zem 8. októbra.

Slnečné zatmenia sa plánujú 29. apríla a 22. októbra. Prvé sa bude môcť pozorovať nad Indonéziou, Východnou Sibírou a Austráliou.

Obyvatelia Zeme budú môcť okrem toho dobre vidieť Mars. 9 apríla sa priblíži k našej planéte. V prvom polroku sa k Zemi priblíži Saturn, Venuša a Jupiter. Na jeseň bude lepšie vidieť zo Zeme Neptún a Urán.


http://slovak.ruvr.ru/2013_12_26/Obyvatelia-Zeme-uvidia-v-roku-2014-dva-zatmenia-Mesiaca-a-dva-zatmenia-Slnka/

Astronomické udalosti 2014: Vesmírne divadlo pripravia meteorické roje:

http://www.aktuality.sk/clanok/242365/astronomicke-udalosti-2014/

http://www.astrobb.sk/aktualna_obloha.php

A ešte jedná zaujímavosť, že na ktorý deň toho roku pripadne Veľký piatok? Pripadne na 18. apríla, teda na deň, keď si budeme pripomínať 139 rokov od narodenia Syna Človeka - IMANUELA ABDRUSHINA!

Ján Anton Sloboda.

 
Bizoni
Utíkající bizoni na videu po silnici z parku Y., je montáž, ty zvířata vrhají stín, ale stromy a jiné ne, atd. ....!
 
JAN. jan.jan@post.sk 


Yellowstone - séria zemetrasení, v priebehu dneška:

Tu si o tom môžete prečítať: http://energieupramene.blogspot.cz/2014/03/yellowstone-serie-zemetreseni.html

Tak ako aj ďalší zaujímavý článok, ohľadom vzrastajúceho výskytu UFO, ktoré boli v poslednom čase zaznamenané z ISS:

http://energieupramene.blogspot.cz/2014/03/delaji-z-nas-dementy.html

Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 
Názor z Internetu.


Názor z Internetu, ktorý vyslovil Radosť:

"Ľudská spoločnosť je už tak roztrieštená, že už asi viac ani nemôže byť. Zopár psychopatov ovládlo túto Zem, samozrejme už nie dlho, a ďalší sa k ním radi pridávajú, vedú vojny za nich, bijú protestujúcich, zatýkajú, vyvolávajú spory kde sa len dá, robia prevraty, aby mali ešte väčšiu moc. Ľudia nechápu, že majú obrovskú moc, len sa treba spojiť a odstaviť týchto psychopatov, jednoducho, že nik nebude už im kryť chrbát, viesť za nich nezmyselné vojny, revolúcie, prevraty...Ale dnes také niečo je pre zatiaľ len utópiou, to by muselo chcieť tých 7 miliárd len dobro, lásku, pochopenie, súdržnosť....v zmysle zákonov BOHA!"

Ja za seba hovorím, že len súhlasiť sa stým len dá.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Iluminátská loutka roku 2014


Moc Illuminátů umožňuje nejenom vynést hvězdu nahoru, ale i shodit jí dolů. Je to nástroj, který umožňuje vyžadovat od celebrit poslušnost. Celebrity jsou tak jen loutky v rukách Illuminátů. Loutky, které vnucují lidem ve svých textech a videoklipech důležitá a Illumináty určená poselství. Často schovaná v nenápadných podprahových signálech, symbolické náznaky v textech utváří a upravují podvědomí posluchačů. Obzvláště, když daná písnička hraje po celé dny ve všech rádiích a televizích, takže ji uslyšíte během jediného dne několikrát.

Nenápadné informace ukryté v hudbě připravují vaší mysl na nové plány Iluminátů při tvoření nového řádu. Čím dále se posouváme na cestě k novému řádu, tím okatěji na nás hudba působí. Naštěstí jejich plány pomalu ale jistě končí...Môj dodatok, Veľká očista aj tejto Zeme je už na spadnutie!

http://www.youtube.com/watch?v=zMdua8D8iAs

Zdroj: http://www.svetkolemnas.info/novinky/zajimavosti/635-video-iluminatska-loutka-roku-2014

David Icke odhaľuje Matrix: http://www.youtube.com/watch?v=K7vySi-E_ug

DAVID ICKE - PODPRAHOVÉ SPRÁVY: http://www.youtube.com/watch?v=bHBInVTzWms

Odporúčam si pozrieť film - Oni žijú: http://www.csfd.cz/film/1328-jsou-mezi-nami/

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 

Názor, ktorý ma zaujal, ktorý bol vyslovený po zverejnený správy, ohľadom úteku bizónov z Yellowstonského národného parku. Pisateľ sa podpísal ako Skutečná realita:

Je to pravda.Už v říjnu 2013 jsem publikoval článek o Této sopce a jaký by to mohlo mýt následky.

"Yellowstone" supervulkán se probouzí k životu!

Právě teď,výška půdy pod "Yellowstone" národním parkem roste rekordním tempem.Ve skutečnosti roste rychlostí asi tři palce za rok.Důvodem takového problému je supervulkán (největší sopka v Severní Americe) nacházející se pod "Yellowstone" parku.Vědci nám říkají,že je to nevyhnutelné,že bude v jeden den znovu aktivní, a výbuch bude nepředstavitelně zničující.Plnohodnotná erupce supervulkánu v "Yellowstone" by vyvrhla 10 stop hluboké vrstvy sopečného popela až na 1000 kilometrů,a to by způsobilo,neobyvatelnost většiny Spojených států.Většina Američanů přemýšlí o Yellowstonu,vybavují si obrazy jako "Yogi Bear" a "Old Faithful", ale pravdou je, že "Yellowstone" je sopečný zvíře,který by mohl zničit americký národ v jeden den,a teď se zvíře začíná probouzet.
"Yellowstone" supervulkán je tak obrovský, že je těžké ho popsat slovy.Podle "Daily Mail" ,magma "hotspot" pod "Yellowstone" je přibližně 300 mil široký ...
"Yellowstone Caldera" je jedním z nejvíce úžasných výtvorů přírody a rozkládá se na největším Severo Americkém sopečném poli.
Její jméno znamená hrnec nebo kotel,a je tvořen sopečným výbuchem.
V Yellowstonu asi 400 kilometrů pod zemským povrchem je magma "hotspot",které se tyčí do 30 mil.V podzemí se rozprostírá na ploše přes 300 mil v průměru.
Když většina Američanů pomyslí na sopečnou erupci ve Spojených státech,vzpomenou si na katastrofální erupci "Mount St Helens" v roce 1980.Ale tato erupce se nedá srovnávat s plnou erupcí supervulkánu "Yellowstone" .
A nyní je oblast kolem "Yellowstone" stále seismicky aktivní. Ve skutečnosti,profesor Bob Smith říká,že nikdy nic takového neviděl za posledních 53 let ve kterých sledoval Yellowstone ...
Až do nedávné doby,Bob Smith nebyl nikdy svědkem dvou simultánních zemětřesných rojů v jeho 53 letém sledování seismické aktivity v okolí "Yellowstone Caldera".
Nyní Smith z university v Utahu,profesor geofyziky viděl tři roje najednou.
V září 130 zemětřesení zasáhlo Yellowstone v průběhu jednoho týdne.To pozorovatele hodně znepokojuje ...
"Yellowstone" nedávné zemětřesné roje začaly 10 září a třásly se zhruba do 11:30 16.září.
"Celkem 130 zemětřesení o velikosti 0,6 až 3,6 došlo v těchto třech oblastech,nejvíce však došlo v dolním povodí gejzíru "University of Utah" prohlášení: Pozoruhodně mnoho seismických rojů dochází v Yellowstonu.
Takže to,co je nejhorší možný scénář ?
No,podle Daily Mail,může plná erupce v "Yellowstone" donutit opustit dvě třetiny Spojených států a způsobit neobyvatelnost tohoto území ...
Exploze by se projevila silou tisíckrát silnější než "Mount St Helens" erupce v roce 1980.
Chrlící láva až do nebe, vytvoří oblak popela,který zahubí rostliny vrstvou až 10 stop hlubokou,a zasahující kolem 1000 kilometrů .
Dvě třetiny Spojených států by se mohla stát neobyvatelnou díky toxickému vzduchu,přerušila by tisíce letů a donutila miliony lidí opustit své domovy .
Napadá vás jiná potenciální katastrofa,která by mohla dosáhnout takového měřítka?
To je důvod,proč je to tak důležité co se děje na "Yellowstone". Americký lid si zaslouží pravdu.Níže jsou uvedeny některé další fakta o Yellowstone,které jsou sestavené z tohoto článku...

1. V plném rozsahu erupce "Yellowstone" může být až 1.000 krát silnější než erupce Mount St Helens v roce 1980.
2. V plném rozsahu erupce "Yellowstone" by sopečný popel byl vyvrhnut až 25 mil do vzduchu .
3. Další výbuch Yellowstonu se zdá být stále blíže s každým rokem. Od roku 2004,se některé oblasti Yellowstonského národního parku zvýšily až o 10 palců .
4. Existuje asi 3000 zemětřesení v oblasti Yellowstone každý rok .
5. V případě totální erupce Yellowstone,bude prakticky celá severozápadní země spojených států zcela zničena.
6. Masivní erupce "Yellowstone" by znamenala,že téměř vše,co ve 100 kilometrech od "Yellowstone" bude okamžitě zničeno.
7. V plném rozsahu erupce "Yellowstone" může také potenciálně nanést vrstvu sopečného popela,která by dosahovala nejméně 10 metrů hloubky až na 1000 kilometrů.
8. V plném rozsahu erupce "Yellowstone" by pokryla prakticky celou středozápadní část Spojených států sopečným popelem.Produkce potravin v Americe by se téměř úplně zničila .
9. "sopečné zima" Masivní "Yellowstone" erupce by způsobila radikální ochlazování na planetě.Někteří vědci se domnívají,že globální teploty klesnou až o 20 stupňů.
10. Amerika už nikdy nebude jako dřív po masivní erupci "Yellowstone".Někteří vědci se domnívají, že by úplný výbuch Yellowstonu způsobil dvě třetiny Spojených států zcela neobyvatelný.
11. Vědci nám říkají, že to není otázka jestli "Yellowstone" vybuchne,ale spíše kdy se další nevyhnutelný výbuch bude konat .
Co je však ještě více alarmující je fakt,že řada dalších velmi významných sopek na celém světě,začínají zvyšovat svojí aktivitu.
Například "Inquisitr" článek zezadu v červenci popsal, jak " nejnebezpečnější sopka v Mexiku začíná být velmi aktivní ...
Popocatepetl sopka je znovu aktivní.Aktivní sopka nedaleko Mexico City propukla znovu dnes ráno,chrlí popel do nebe .
Sopka je v současné době uprostřed velmi aktivní fáze.Podle "International Business Times" ,sopka zaznamenala 39 exhalací v posledních 24 hodinách.
Erupce na začátku tohoto měsíce způsobily několik přerušení letů z Mexico City.
BBC uvádí, že úředníci jsou ve zvýšené žluté úrovni pohotovosti po erupci "Popocateptl" v sobotu ráno .Žlutá je třetí nejvyšší opatrnost úrovni na městském měřítku.

ANBC News článek od srpna uvedl, že jedním z nejnebezpečnějších sopek v Japonsku vybuchla 500 krát v tomto roce ...
"Ash" vystřelila vysoko více jak tři míle nad sopkou."Sakurajima" v jižním městě Kagošima v neděli odpoledne,které tvoří nejvyšší obavu,protože Japonsko meteorologická agentura začala evidenci v roce 2006.Láva tekla jen něco málo přes půl míle od pukliny,a několik obrovských sopečných hornin stékaly po úbočí .
Ačkoli erupce byla hmotnější než obvykle,jsou obyvatelé města (asi 600.000) zvyklí slýchat od jejich 3664 sousedů. Kagoshima úředníkům řekl v prohlášení,že Sakuradžima je pětistá erupce jen za letošní rok.

Takže co to všechno znamená?
Vstupujeme do doby,kdy sopečné erupce budou mnohem častější po celém světě?
Mohl by se rychle blížit den,kdy naprosto zničující erupce sopky bude paralyzovat velkou část Severní Ameriky?A bude mít vliv i na zbytek naší planety?


Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 
Teraz bizóny


Indonézií to boli slony, ktoré dávali svojím prv dupaním, potom útekom do kopcov, že sa blíži veľká pohroma, teraz bizóny v Yelowstone utekajú pred niečím, čo bolo tiež predpovedané, že každú chvíľu môže vybuchnúť obrovská sopka, ktorá je ukrytá pod povrchom tohto amerického národného parku.

,,Obrovská sopka, která se ukrývá pod povrchem parku, má na délku přes 80 km a obsahuje 200 až 600 km3 roztavené horniny. K její erupci dochází ; každých 600 tisíc let, přičemž naposledy se tak stalo před 640 tisíci lety. Vzhledem k časové prodlevě a chování zdejších bizonů je důvod k obavám pochopitelný, upozornil server Procproto." Zdroj, kde si môžete pozrieť, že ako utekajú bizóny pred niečim: http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/878

http://magazin.atlas.sk/spektrum/supervulkan-kedy-nastane-koniec-sveta/758821.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
IMANUEL


Dnes sa oslavuje na Slovensku meno Emanuel. Preto niekoľko citátov z Izaiášovho proroctva:


9. kapitola

1Ľud, ktorý chodí vo tme,
uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

2Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť.

3Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov.

4Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.

5Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.

11. kapitola

Mesiášska ríša pokoja

1Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

2Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

3V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú,

4ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí.

5Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách.

6Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie.

7Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok.

8Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije.

9Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

10V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.

12. kapitola

Chválospev Hospodinovi

1Potom v ten deň povieš:
Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

2Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením.

3S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.

4V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno.

5Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.

6Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 


Rozhovor s bývalým námestníkom ministra financií USA Paul Craig Robertsom v Slobodnom Vysielači.

Niet čo dodať, len si to veľmi pozorne vypočuť: http://www.youtube.com/watch?v=BABXj2nNO8k

Ján Anton Sloboda.

Zdravím všetkých dobrých ľudí. Pár krátkych príspevkov aj k poslednej téme.

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=david-icke-o-pedofilech-satanistech-a-jejich-organizacich&cisloclanku=2014030111
 
JAN. jan.jan@post.sk 


zolo, to je hádam jedno, že kde bol doteraz niekto, či sa zvolebnieva a neviem ešte čo, ale skôr ide o to, že čo niekto hovorí, čo sa opäť v tichosti pripravuje tam, kde sme my nemali byť, skôr obrovským oblúkom sme sa mali tomu vyhnúť! Pekný deň.

Ján Anton Sloboda.

...politik sns - euroskeptik a zároveň europoslanec, to je niečo ako "schizofrénia"? Doteraz bol kde? Alebo, žeby sa zvolebnievalo? Svojim výstupom si nie je istý, do kamery sa tuším ani nepozrel...vďaka za link.