Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Teraz bizóny


Indonézií to boli slony, ktoré dávali svojím prv dupaním, potom útekom do kopcov, že sa blíži veľká pohroma, teraz bizóny v Yelowstone utekajú pred niečím, čo bolo tiež predpovedané, že každú chvíľu môže vybuchnúť obrovská sopka, ktorá je ukrytá pod povrchom tohto amerického národného parku.

,,Obrovská sopka, která se ukrývá pod povrchem parku, má na délku přes 80 km a obsahuje 200 až 600 km3 roztavené horniny. K její erupci dochází ; každých 600 tisíc let, přičemž naposledy se tak stalo před 640 tisíci lety. Vzhledem k časové prodlevě a chování zdejších bizonů je důvod k obavám pochopitelný, upozornil server Procproto." Zdroj, kde si môžete pozrieť, že ako utekajú bizóny pred niečim: http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/878

http://magazin.atlas.sk/spektrum/supervulkan-kedy-nastane-koniec-sveta/758821.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
IMANUEL


Dnes sa oslavuje na Slovensku meno Emanuel. Preto niekoľko citátov z Izaiášovho proroctva:


9. kapitola

1Ľud, ktorý chodí vo tme,
uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

2Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť.

3Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov.

4Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.

5Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.

11. kapitola

Mesiášska ríša pokoja

1Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

2Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

3V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú,

4ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí.

5Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách.

6Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie.

7Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok.

8Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije.

9Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

10V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.

12. kapitola

Chválospev Hospodinovi

1Potom v ten deň povieš:
Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

2Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením.

3S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.

4V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno.

5Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.

6Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 


Rozhovor s bývalým námestníkom ministra financií USA Paul Craig Robertsom v Slobodnom Vysielači.

Niet čo dodať, len si to veľmi pozorne vypočuť: http://www.youtube.com/watch?v=BABXj2nNO8k

Ján Anton Sloboda.

Zdravím všetkých dobrých ľudí. Pár krátkych príspevkov aj k poslednej téme.

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=david-icke-o-pedofilech-satanistech-a-jejich-organizacich&cisloclanku=2014030111
 
JAN. jan.jan@post.sk 


zolo, to je hádam jedno, že kde bol doteraz niekto, či sa zvolebnieva a neviem ešte čo, ale skôr ide o to, že čo niekto hovorí, čo sa opäť v tichosti pripravuje tam, kde sme my nemali byť, skôr obrovským oblúkom sme sa mali tomu vyhnúť! Pekný deň.

Ján Anton Sloboda.

...politik sns - euroskeptik a zároveň europoslanec, to je niečo ako "schizofrénia"? Doteraz bol kde? Alebo, žeby sa zvolebnievalo? Svojim výstupom si nie je istý, do kamery sa tuším ani nepozrel...vďaka za link.
JAN. jan.jan@post.sk 
Hádam už stačilo, alebo budeme už len ticho?


Vypočujte si slová jediného slovenského euroskeptického poslanca EP, Jaroslava Pašku (SNS) o tom, čo Brusel chystá po májových eurovoľbách !!!
Dúfam, že sa konečne otvoria oči všetkým tým, ktorí dosiaľ ešte stále spia alebo si myslia, že nakoniec je dobré, že sme tam.

http://www.youtube.com/watch?v=m1keqDHZ1BQ

Preto vyzývam každého, komu nie je ľahostajný osud tejto krajiny a národa, aby smerovali už dnes otázku prezidentovi, tak ako aj premiérovi Slovenska, že ak takému niečomu príde, že aké budú ich kroky, ak takému niečomu dôjde, že či bude vypísané všeľudové referendum alebo to bude opäť o nás , bez nás?!?

Ján Anton Sloboda.

 
To je jedno kdo zem vlastní, nejdůležitější je aby o ni neustále správně pečoval ve smyslu Ducha svatého, jinak by mu měla být odebrána.
JAN. jan.jan@post.sk 


K petícií za záchranu slovenskej pôdy

Zem slovenská, zem slovenov...

,,Hlad a chudoba na tomto svete, nie sú preto, že by sme nevedeli nasýtiť chudobných a postarať sa o nich. Sú tu preto, lebo nedokážeme nasýtiť bohatých. Títo ľudia nebudú mať nikdy dosť." Matka Tereza.

,,Dnešný politický režim v EU sa u nás označuje ako trhová spoločnosť. Keď vládne trhová spoločnosť, tak tá má sklony obchodovať zo všetkým, s čím sa dá, aj s čím zatiaľ nedá. Isteže, trhová spoločnosť sa snaží obchodovať aj s prírodnými živlami a pôdou pod nohami. Protiváhou k trhovej spoločnosti by mohla byť kultúrna spoločnosť, alebo vedomá spoločnosť. V takejto spoločnosti by vedomie a kultúra stáli v popredí, pred slaboduchou, až bohapustou, bezbrehou vládou trhu. Trh by teda nebol nebezpečným a chamtivým samovládcom, trh by sa konečne stal dobrou a prirodzenou súčasťou vedomej spoločnosti.


A samozrejme s pôdou, ktorú kultúrny ľudia považujú za čosi viac, ako za trhovú surovinu, zo zemou by sme nenakladali ako s niečim bezduchým a bezprízorným, ale ako s úctyhodnou veličinou, bez ktorej by kultúra, a teda aj slovenská kultúra, vôbec nemohla jestvovať." Viac tu: http://www.ved.sk/RC.poda.predaj.htm

Niečo tu nehrá. Ktosi kdesi vravel, že keď sa otvorí trh s pôdou, cudzinecké spoločnosti a jednotlivci nám pôdu nevykúpia. Vraj ani v Čechách nevykúpili. Keď si prečítame údaje od viceprezidenta Agrárnej komory ČR Jindřicha Šneidrlu, zistíme, že ani nie dva roky po ukončení moratória na výkup pôdy cudzincami, cudzinci ovládajú 20 percent pôdy, v nemeckom a rakúskom pohraničí až tretina českej pôdy už je pod kontrolou cudzincov. Viac tu: http://www.ved.sk/RC.poda.predaj2.htm

Rozpredajú si Slováci pôdu pod nohami? http://www.slobodnyvysielac.sk/rodna-cesta/m5/p19/r25

Žiarislav a Bytosti - ZEM SLOVENOV http://hudba.zoznam.sk/ziarislav-a-bytosti/piesen/zem-slovenov/

Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 
►►► PETÍCIA ZA ZÁCHRANU SLOVENSKEJ PÔDY ◄◄◄


Pripojte sa, ak vám ozaj záleží na tejto krásnej krajine: http://www.peticie.com/peticia_za_zachranu_slovenskej_pody

Ján Anton Sloboda.


 
Pôstne obdobie - očista

V kresťanskom svete predchádza Veľkej noci vždy 40-dňové pôstne obdobie, ktorého zmysel nie každý dnes pozná.
Čo je to vlastne pôst?
Podľa slovníka slovenského jazyka znamená slovo „pôst“ okrem iného odriekanie, s ktorým je spojená aj očista.

Jedna veriaca mi pred pár rokmi povedala, že ona sa v období pôstu vyvarovala požívať čosi, čomu inokedy nevedela odolať – čokoláda. Počas pôstu nejedla vôbec čokoládu.
Možno niekoho napadne, je tam toho, čokoláda, ale skoro každý z nás máme niečo v živote, čomu odolávame buď s veľkými ťažkosťami, alebo neodoláme tomu vôbec. A čo keby sme práve to, na čom sme niekedy aj závislí, práve v čase pôstu odmietli, a potom by sme to mohli skúšať prevádzať aj mimo tohto obdobia pôstu?
Konzumná spoločnosť nás odnaučila skromnosti, odriekaniu a pokore. Najprv väčšinu z nás dostala rafinovanou narkózou do určitého stavu spánku, vplyvom ktorého postihnutí nevnímajú okolitý svet taký, aký v skutočnosti je, aby potom postupne krok za krokom sa doslova na nás kydal ako zo stoky lepkavý hnoj, ktorý svojím odporným smradom a vyžarovaním bráni ľuďom, aby vnímali to pekné a dobré, čo ešte vôbec zostalo na Zemi.

Ale ty, človeče, máš slobodnú vôľu, ty jediný rozhoduješ o sebe! Nemusíš bojovať, strieľať a ubližovať druhým, veď aj Ty môžeš jednoducho iba odmietnuť ten konzumný hnoj pod vplyvom narkózy ….. a potom odrazu budeš vidieť, počuť a vnímať.......

Pamätaj na slová zo Svetla, ktoré prehovárajú k Tvojmu duchu a podľa toho sa zariaď, a to nielen v čase pôstu, ale predovšetkým vo všednom každodennom živote:

„Vám je daná tá istá sila ako silným! Zlo sa nemôže priblížiť, ak ho vy nezavoláte!
Ako vy chcete, tak sa vám stane!“
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Dve od Ďuricu.


Dve piesne od Ondreja Ďuricu:

Vlasť moja drahá

Vlasť moja drahá, čo ti to spravili,
za cudzie zlato vlastní ťa zradili,
ako psi divokí šaty ti trhali
klenoty vzácne tak lacno predali.

Vlasť moja drahá, ako ti pomôžem,
som iba vojačik a veľa nemôžem,
tak ľudom spievam o tvojej kráse,
modlím sa za teba, prebuď sa zase.

Za múrom oblakov vidím náš deň,
môj národ vstáva a patrí mu sláva,
slnečný kruh svieti na túto zem,
zástava pláva, jej kríž na mňa máva.

Za múrom oblakov vidím náš deň,
môj národ vstáva a patrí mu sláva,
slnečný kruh svieti na túto zem,
zástava pláva, jej kríž na mňa máva.

Národ môj drahý, čo ti to spravili,
za cudzie zlato vlastní ťa zradili,
celý čas klamárom slepo sme verili
a tí si pokojne našu zem delili.

Národ môj milý, kedy sa prebudíš,
v uličkách slepých pridlho blúdiš,
viem, že už čoskoro oči si otvoríš,
pozeraj rovno a všetko pochopíš.

Za múrom oblakov vidím náš deň,
môj národ vstáva a patrí mu sláva,
slnečný kruh svieti na túto zem,
zástava pláva, jej kríž na mňa máva.

Za múrom oblakov vidím náš deň,
môj národ vstáva a patrí mu sláva,
slnečný kruh svieti na túto zem,
zástava pláva, jej kríž na mňa máva.

Zoberú nám všetko, zoberú nám zem,
vodu, chleba, teplo, preto prišli sem.
Zoberú nám radosť a pocit hrdosti,
naše deti budú učiť samé hlúposti.
Žiadna láska k pravde, k vlasti, k rodine,
všetko krásne, čo nás spája, zamknú do
skrine,
tak už neplač, moja drahá, ešte príde deň,
z tváre zotrieme ti slzy, vrátime ti zem,
vrátime ti zem!

Za múrom oblakov vidím náš deň,
môj národ vstáva a patrí mu sláva,
slnečný kruh svieti na túto zem,
zástava pláva, jej kríž na mňa máva.

Za múrom oblakov vidím náš deň,
môj národ vstáva a patrí mu sláva,
slnečný kruh svieti na túto zem,
zástava pláva, jej kríž na mňa máva.

http://www.youtube.com/watch?v=_NW35LggKEw

Jeden narod jeden hlas

Príliš veľa hlasov a príliš veľa mien,
príliš veľa sľubov a príliš málo zmien,
predražený cirkus,
čo spoločnú reč hľadá,
už to trvá dlho, v tom bude dáka zrada.

Ako mexický seriál naťahujú čas
a rozpočet sa míňa, veď peniaze sú čas,
len presúvajú veci zľava doprava,
v hlavách sa nám točí, je to otrava.

Jeden národ - jeden hlas, teraz je ten
správny čas,
ťahajme aspoň chvíľu všetci spolu
za povraz,
netreba nám dvesto strán, aj tak im
chýba kostra, rám.
Milý pán Ján opíja sa pod obraz.

Povedzme si rovno, stojí to tu za nič,
duši chýba plameň a ruke dlhý bič,
otrávené stádo ľahko sa ovláda,
a tak sa ľuďom dáva to, čo ich rozháda.

Bratstvo, lásku, svornosť
pomaly strácajú,
nezmyselné boje medzi sebou zvádzajú,
ide mi z toho srdce a hlavu roztrhnúť,
viac ako dvadsať rokov sa z miesta
nepohnúť.

Jeden národ - jeden hlas, teraz je ten
správny čas,
ťahajme aspoň chvíľu všetci spolu
za povraz,
netreba nám dvesto strán, aj tak im
chýba kostra, rám.
Milý pán Ján opíja sa pod obraz.

Jeden národ - jeden hlas, teraz je ten
správny čas,
ťahajme aspoň chvíľu všetci spolu
za povraz,
netreba nám dvesto strán, aj tak im
chýba kostra, rám.
Milý pán Ján opíja sa pod obraz.

Príliš veľa hlasov a príliš veľa mien,
príliš veľa sľubov a príliš málo zmien.

Jeden národ - jeden hlas, teraz je ten
správny čas,
ťahajme aspoň chvíľu všetci spolu
za povraz,
netreba nám dvesto strán, aj tak im
chýba kostra, rám.
Milý pán Ján opíja sa pod obraz.

Jeden národ - jeden hlas, teraz je ten
správny čas,
ťahajme aspoň chvíľu všetci spolu
za povraz,
netreba nám dvesto strán, aj tak im
chýba kostra, rám.
Milý pán Ján opíja sa pod obraz.

http://www.youtube.com/watch?v=68vQRaePE9M

Národ slovenský je čas sa už konečne prebudiť...

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Svätý Boží súd


Ak vidím, že čo sa všetko dnes deje, s akou rýchlosťou, v každej oblasti, tak je jasné, že niečo veľké sa už blíži, priam už klope na dvere. Ak vidím ten nepokoj u ľudí, tu nervozitu, ten strach a obavu, tak vidím, že ľudia začínajú byť bezradní, hľadajú, že čo by im ozaj už pomohlo, ale stále hľadajú v tých nesprávnych vodách, mysliac si, že oni sami na to prídu, ako ináč rozumom, že čo im pomôže, aby tento stav zvrátili, aby pokoj a súlad opäť začal, hoci skutoční pokoj a súlad už ľudia dávno nepoznajú pre jeden jediný dôvod, že svoje kroky odvrátili od Boha, že svoje kroky nasmerovali opačným smerom, kde ich vždy časom čakali bolesť, utrpenie, nedôvera, nepochopenie, nesúlad... Len Boh môže ľudom skutočne pomôcť, skrze svoje Slovo a zákony, ak sa ľudia už raz a navždy začnú tým aj riadiť, teda podľa toho žiť, v každú chvíľu, v každým dychom a výdychom, až potom aj ľudia poznajú na tejto Zemi skutočný pokoj a mier, lebo sa budú zachvievať v zmysle zákonov Boha, tak ako to malo byť vždy aj na tejto Zemi.Prichádza Veľká očista, aby mohol povstať nový a jasný deň, raz a navždy, aj pre ľudí tejto Zeme, ktorí po očiste si zaslúžili žiť na nej...ABDRUSHIN - Svätý Boží súd!

Svätý Boží súd! Veľká očista, oslobodenie a vykúpenie od všetkého zlého, čo sa po tisícročia neustále pokúšalo otráviť život na Zemi! Všetkému zlu má byť koniec, aby nastal nový počiatok. Taká je všesvätá vôľa Božia, ktorú zvestujem, a tak sa to i stane!Keď sa teraz budú objavovať viditeľné znamenia Súdu a bude vzrastať strach, začnite sa pýtať ľudí a pátrať, čo asi tieto znamenia znamenajú, a hneď sa zdvihne mnoho hlasov k týmto udalostiam. Uspokojujúcich a utešujúcich, varujúcich a napomínajúcich, prorokujúcich nešťastie i prisľubujúcich šťastie. Nad všetkými týmito hlasmi však stojí neochvejne a vznešene Slovo Posolstva, ktoré sa všade pozemsky viditeľne napĺňa!A konečne si toho všimnú i pozemsky ľudia. Ale pochybnosti ešte nebude ubúdať lebo burina nedôvery bola príliš zakorenená luciferskými trabantmi, ktorí mohli úradovať až do tejto doby, pokúšajúc sa ľudstvo otráviť, aby už nemohlo byť zachránené, ale padlo im ešte v poslednom okamžiku za obeť.Plní zúfalstva chopia sa ľudia ešte raz tej či onej falošnej nádeje, ktorá ale rýchlo pohasne a nechá ich opäť samotných blúdiť ďalej s prázdnymi rukami a horkosťou v srdci, až im nakoniec zostane len Slovo Posolstva, ktoré sa vznáša nad nimi v lúčoch ako žiariaci ostrov.Zdráhajúc, snažia sa potom priblížiť k Slovu ešte blúdiaci. Tí však nemôžu uveriť, že práve ten prostredník, ktorého kedysi vo svojom úbohom, skrivenom mudrovaní a vo svojej ješitnosti odsúdili a zavrhli, stal sa teraz uholným kameňom, na ktorom sa oni sami musia súdiť a roztrieštiť sa, keď sa nebudú chcieť podrobiť Božej vôli, ktorá je teraz nad nimi a súdi ich! Nemôžu tomu uveriť, pretože tomu nechcú veriť zo strachu, ktorý sa ich pri tom stále viac zmocňuje!Potom príde zdesenie, hanba a bázeň, bezmocnosť, zúfalstvo nad sebou, keď poznajú, že v doterajšej šialenej rozumovej ješitnosti často považovali za správne to, čo bolo opakom toho, čo od nich požadovali zákony Božie. Uvidia, že až doteraz žili len svojim vlastným prianím a slúžili tak prikrádajúcemu sa temnu miesto Svetlu. Ba ešte viac, že vôbec nechceli slúžiť, ale len vládnuť za každú cenu, pričom prepadli povrchnosti, ktorá nútila ducha k lenivosti.Budú zmätení sami sebou, právom budú pochybovať o schopnosti svojho úsudku a tím prepadnú úplnej beznádeji.Medzitým sa bude ale ustavične ozývať dunenie ich rúcajúcich sa falošných diel, budú znovu a znovu vyburcovaní, aby vo svojej skľúčenosti nemohli podľahnúť únave, ale aby v trvalom prežívaní konečne poznali to, čo je Pravda a čo im prinesie záchranu. To jedno jediné, čo ich dokáže vyslobodiť z hromady trosiek všetkých následkov ich chcenia vedieť všetko lepšie, je:Sväté Slovo Posolstva Grálu!Donútené svätým dianím, bude potom celé ľudstvo poslúchať! Ale cez stúpajúce vážne chcenie nebude ešte mnohé vedieť a vidieť v pravom svetle. Pokračovanie tu: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
Rakúska petícia proti EU vyhláške o osivách a sadivách

Aj v susednom Rakúsku silnejú nálady proti rôznym deštrukčným až likvidačným vyhláškam EU, z ktorých niektoré na jednej strane idú doslova proti väčšine občanov krajín EU, aby na druhej strane EU-oligarchovia v Bruseli nahrávali svojim vyvoleným nadnárodným korporáciám.
Jednou z akcií občanov Rakúska je petícia proti pripravovanej EU vyhláške o osivách a sadivách. V prílohe posielam čerstvú odfotenú výzvu na spomínanú petíciu.

A my, Slováci, ako? Sme spokojní? Alebo chceme dopadnúť ako napríklad chudáci poľnohospodári v Indii? Toto je tiež návod niečoho dobrého spoza hraníc.
Zašlite to všetkým, ktorým snáď ešte aspoň trochu záleží na rozmanitosti a hlavne normálnosti slovenského poľnohospodárstva a záhradkárstva!

Voľný preklad výzvy na petíciu v Rakúsku:

EKO-spoločenstvo pre rozmanitosť!

Na fotke:
Rozmanitosť namiesto jednotnosti
Proti plánovanej EU vyhláške o osivách

Text:
Podpíšte proti EU vyhláške o osivách!

Noviny „Kronen Zeitung“ a obchodný reťazec „SPAR“ podporujú petíciu ARCHE NOAH a GLOBAL2000

ROZMANITOSŤ OSIVA KVÔLI NOVEJ EU VYHLÁŠKE V NEBEZPEČENSTVE! Zjednotené EU predpisy by mohli spôsobiť u mnohých vzácnych domácich druhoch ovocných, zeleninových a obilninových odrôd a z toho vyrobených potravín koniec!
Gazdovia, obchodníci, gastronómovia a vy ako konzumenti, vás sa to týka! Bráňme sa spoločne proti tomuto nariadeniu!

Požadujeme:

ROZMANITOSŤ POĽNOHOSPODÁRSKYCH RASTLINNÝCH KULTÚR CHRÁNIŤ A PODPOROVAŤ!
Vzácne sorty nesmú byť diskriminované kvôli regulačným a nákladným testovacím postupom, ktoré môžu prestáť prakticky iba priemyselne vyrobené sorty agrochemických koncernov. Nenecháme si predpisovať od niekoľkých málo koncernov, čo sa smie pestovať a čo sa na našom tanieri objaví.

DEMOKRACIU A PRÁVA ROĽNÍKOV A KONZUMENTOV CHRÁNIŤ A PODPOROVAŤ!
Chceme zamieňať a darovať, čo sa nám páči! Retranslácia semien a osiva je naším všeobecným právom – a pri nebezpečných raritných rastlinách v zmysle trvanlivosti osobitná povinnosť. Nechceme mať žiadne unifikované ovocie a zeleninu, ale zachovať identitu našich regionálnych produktov.

ŽIADNE OBMEDZOVANIE RÔZNORODÝCH PRODUKTOV V OBCHODE A GASTRONÓMII !
EU vyhláška o osivách nesmie obmedzovať konzumentov, ale musí im nechať možnosť voľby. Predaj osiva a sadiva prostredníctvom supermarketov musí podľa možnosti zostať, jedinečnosť našej domácej kuchyne musí byť zachovaná (uchránená).


Pod textom:
Informácie o tom, kam budú údaje o osobách, ktoré tú petíciu podpíšu, odoslané a niektoré kontakty.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Možno až po desaťročiach...,,Preto aj dnes dávam zdanlivo už omnoho viac, než môžete skutočne vedome prijať. Avšak váš duch, ku ktorému hovorím, to prijíma bez toho, že by ste o tom vedeli pozemsky. Tak to vyzerá, že mnohé dávam teraz akoby už pre neskoršie časy; zatiaľ čo váš duch to práve prijal.

!Len pochopenie denným vedomím príde až neskoršie, možno až po desaťročiach, takže až potom to budete vedieť aj pozemsky prežiť v dokonalom porozumení.!

Pokiaľ budete so mnou statne duchovne kráčať, môžem vám objasniť celé stvorenie. Vždy to záleží len od vás, ľudia! Zostaňte preto bdelí a čulí duchom, aby som vám nemusel nič zamlčať!" Citát z prednášky od ABDRUSHINA - Slabé pohlavie.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 


Re. k otázkam J. Potúčka:

Tak na to si počkám, že či vôbec niekto odpovie, a ako. Inak s otázkami súhlas. Je načase už konať, nie len sa nečine prizerať, že čo všetko sa okolo nás deje, čo istotne nebude v prospech slobody, demokracie, právneho štátu, tobôž v súlade zo zákonmi Boha!

Už nemlčme, ale konajme!

Ján Anton Sloboda.

Prezident SR 2014 - otázky
Dobrý deň prajem.
Prezidentské voľby sa blížia a vrámci nich som si dovolil poslať prezidentským kandidátom 17 otázok, ktorých znenie a odpovede zverejním na:
http://www.prezident2014-otazky.vi-li-am.sk/
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Februárový rozhovor


Opäť tu máme február, kedy ubehlo už 15 rokov od rozhovoru s Natáliou de Lemeny - Makedonovou, ktorý ma hľadajúcemu stále čo povedať: http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?contextId=1061736210#article-1061736210

Ján Anton Sloboda.

 
PeterFranko  
EÚ a NATO
Zákon rovnorodosti a zákon spätného pôsobenia pritiahol Slovensko tam kam patrí, čiže to čo si zaslúži, EÚ a NATO. Obyvatelia Slovenska si nevážia znovu získanú samostatnosť, suverenitu, slobodu, ktorú získali vďaka Vladimírovi Mečiarovi, tak ju teraz opäť strácajú.

Avšak je to v súlade s Večnými Zákonmi lebo sa Slováci nedokážu vyvíjať v lepších podmienkach tak sa budú vyvíjať v ťažších podmienkach aby sa ich duch prebudil a nastala požadovaná duchovná premena.

Niekto bude namietať, že vďaka väčšine musí trpieť aj menšina. Aj to je v súlade s Večnými Zákonmi lebo aj tá menšina je slabá, nedokáže vyvinúť dostatočnú obranu proti zlu. Tak teraz v ťažších podmienkach môžu prejaviť svoju odvahu a vytrvalosť aby získali tak potrebnú duchovnú silu.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Inak sa preto nedá, len si niečo opäť práve preto pripomenúť:

Aspoň vidíme, že ako to dopadne, keď nedáme na varovania zo Svetla, niekde sa vstúpi a potom už je opäť neskoro plakať!

213
Prezraďte nám aspoň jednu z úloh, ktoré plní náš ochranca tak, ako chce Boh, a nie ako my ľudia. Možno viacerí potom uveria, že je naozaj od Boha.

Temní chcú dostať Slovensko za každú cenu do vojenského paktu NATO a do Európskej únie. Boh to nechce, lebo v prípade vojny napadne nepriateľ všetky členské štáty NATO a obíde národy, ktoré nebudú jeho členmi. Záchrana vyvoleného národa bude spočívať v tom, že Boh navedie vojenského protivníka, aby z nejakého logického dôvodu obišiel túto krajinu. Keď takýto dôvod nepriateľ nebude mať, Boh ho podľa večných zákonov nemôže ovplyvniť nasilu.

Nečlenstvo v EÚ je zas ochranou našej krajiny pred medzinárodným hospodárskym bojkotom v prípade, že by sme konali inak, ako chce skrytý temný vládca sveta.

214
Prečo je vstup do EÚ nevýhodný, keď sa celá Európa o tento cieľ usiluje? Môžete to bližšie vysvetliť z duchovného hľadiska?

Vstupom do EÚ sa staneme závislejší od hospodárskeho diktátu tohto spoločenstva. Akákoľvek sila, aj hospodárska, spočíva v samostatnosti, hoci úplná nezávislosť nie je možná.
Aby sa ľudia mohli vyvarovať chybných krokov v dôsledku negatívnych pôsobení, dostali Apokalypsu, ktorá zjavuje budúcnosť ľudstva aj po stránke hospodárskej. Má ich bezpečne viesť z omylov, ktoré ich ženú do skazy. Iste ste už počuli o šelme, ktorá má číslo 666. V 13. kapitole, 15. až 18. verši sa o nej píše toto:
...Kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. A šelma pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť: Kto má rozum nech spočíta číslo šelmy: je to číslo človeka a jej číslo je 666.
Tento človek sa preto nazýva šelmou, lebo sa prejavuje ako ona. Je dravý a na svoju obeť číha skryto. Apokalypsa upozorňuje, že šelma nie je len symbolom, ale skutočným človekom, ktorý sa bude skrývať pod menom 666 a za svoj „obraz“, aby nikto za ním nehľadal padlého archanjela, vládcu temna, a neodhalil jeho šelmovské úklady na zničenie ľudstva.
Je iniciátorom pripravovaného projektu obrovského počítača, v ktorom sa majú sledovať všetky bezhotovostné platby v celom svete. Každému občanovi počítač pridelí číslo jeho úverovej karty prostredníctvom troch záznamov po šesť číslic – 666. O tomto projekte pred pár rokmi písala zahraničná tlač. Cieľom počítača, ktorý bude vlastne symbolom čísla šelmy 666, je vraj zaviesť centralizovane v celom svete poriadok v hospodárstve. Nikto ani len netuší, že autor tohto vynálezu vyvolal najprv vo svete hospodársky chaos, aby potom ľudstvo prijalo túto ponuku čoby jedinú možnosť, ako sa z neho vymaniť.
V USA a v západných krajinách už väčšina zamestnancov nedostáva mzdu v hotovosti, ani pri nákupe nepoužíva peniaze. Svoje príjmy a výdavky vidí iba na výpise z účtu. Pretože kreditné karty sa často strácajú, navrhol vynálezca v druhej fáze svojho bezhotovostného projektu zlepšenie. Platobné karty sa nahradia jednoduchším jednorazovým úkonom, pri ktorom sa neviditeľne vytlačí na čelo alebo na ruku každého občana jeho osobné číslo, pozostávajúce z kombinácie čísiel 666, prípadne sa mu tam implantuje mikročip s týmito číslami. Tieto údaje budú čitateľné iba na miestach nákupu a predaja.
Cieľom tohto zjednodušeného obchodovania má byť, aby finančníci scentralizovali svoju ekonomickú vládu a získali postupne aj politickú moc. Väčšina hospodárskych autorít na našom kontinente už prijala pre svoje krajiny tento „zvýhodnený“ systém obchodovania a pod lákavým heslom európsky spoločný trh vábia do neho aj ostatné, ešte nezúčastnené krajiny v Európe.
Centrálny celosvetový počítač 666 bude schopný sledovať, vyraďovať, prikazovať a trestať všetkých ľudí na svete, lebo má diabolskú inteligenciu, ktorá je vyššia než ľudská a nie je závislá od citu. Aj u nás sa už začína prvá fáza tohto projektu – zavádzanie kreditných kariet s vychvaľovaním ich praktickosti, lebo vďaka nim sa už nebudeme musieť obávať zlodejov peňaženiek. Nikoho ani len nenapadne, že za neosobným počítačom – obrazom – sa skrýva šelma, ktorá je nebezpečnejšia ako stovky zlodejov naokolo.
V čom spočíva záludnosť tejto šelmy? Keď bude z akýchkoľvek dôvodov považovať kohokoľvek v celom svete – osobu, rodinu či kolektív za nežiadúcich, postačí, ak vymaže ich osobné číslo z centrálneho počítača, a nikto im nič nepredá, ani od nich nekúpi. Bez prenasledovania a väznenia sa nepohodlný človek stane vyhnancom spoločnosti – štvancom šelmy, ktorá likviduje ľudí aj bez zabíjania.
V celom svete napreduje zavádzanie kreditných kariet a množia sa kampane o výhodách ich nahrádzania mikročipmi na ruku alebo čelo.
Nedávno implantovali navrhované neviditeľné kódy zvieratám. Zistilo sa, že pomocou nich sa dá veľmi presne kdekoľvek a kedykoľvek sledovať ich pohyb. Prečo by šelma tento vedľajší efekt nepoužila aj na sledovanie ľudí, ktorí nebudú ochotní dostať sa do područia jej vlády?
Je tragédiou, keď chcú ľudia donucovať svoju vládu, aby sa dobrovoľne stal ich štát, aj oni sami nevoľníkmi len preto, že mnohé vlády sa do tejto pasce dostali z neznalosti a pohodlnosti. Večné zákony 2.

Ešte vždy si niekto myslí, že je lepšie, že sme tam?

Ján Anton Sloboda.