Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Slnečná aktivita

Vážení priatelia,

Prajem všetkým všetko najlepšie do nového roku 2014.


O kométe Ison tu už bolo popísané veľmi veľa, no predsa len by som k tomu niečo ešte dodal.
Dlhá púť kométy ISON sa skončila jej zánikom pri Slnku v tak významný deň 28.11.2013, teda v deň 15. pozemského výročia narodenia Imanuela.
Akoby sme v tento významný deň dostali nejakú dôležitú informáciu práve v súvislosti s naším Slnkom.
Istotne to nemôže byť náhoda, keďže náhody neexistujú...
Zaujímavé je aj toto, že v nemčine Slnko – Die Sonne - obsahuje názov tejto kométy. Ak z ,,Die Sonne" vyberieme postupne písmená i s o n, zostanú nám písmená ,,d e n e“ čo môžeme zoskupiť na ,,ende“ – v nemčine znamená koniec! Teda, slnko: ison - koniec.

V poslednej dobe som čítal niekoľko článkov o Slnku a jeho aktivite a že je v tomto období v dobe maxima svojho jedenásťročného cyklu aktivity. Aktivita Slnka sa vyznačuje zvýšeným počtom slnečných škvŕn, ktoré súvisia so slnečnými erupciami rôznej intenzity spojenej aj s výronom slnečnej hmoty do okolitého vesmíru označovaného ako CME. Keďže aj Slnko rotuje okolo svojej osi, nie vždy tento výron hmoty smeruje priamo k Zemi. Tieto erupcie astronómovia rozdeľujú do určitých tried s rôznym odstupňovaním. Napríklad silnejšie erupcie sa označujú triedou M s odstupňovaním 1,2,...atď. A extrémne silné erupcie triedou X, 1,2,...atď.
Lenže, v poslednej dobe sa aj v niektorých článkoch a úvahách niektorých astronómov často uvádza, že aktivita Slnka v tomto maxime je neobvykle a nečakane nízka, že Slnko ide tak akoby ,,na pol plynu“ a že očakávané silné erupcie a vysoká aktivita Slnka ešte len prídu. Pravda, vyskytli sa ojedinelé silné erupcie, ktoré priniesli na Zemi niektoré poruchy geomagnetického poľa Zeme a výraznejšie polárne žiare, ale erupcie intenzity napr. z októbra roku 2003, kedy bola intenzita CME triedy X skoro nemerateľná – vyše X20..., tak také zaznamenané neboli. Napr. teraz v októbri boli erupcie triedy X1 a X2.
Vynára sa otázka – zostane tá slnečná aktivita takto na ,,pol plynu“, alebo sa prejaví Slnko aj ,,na plný plyn“?
Bolo už aj na tomto mieste uvedených niekoľko hodnotných úvah o možných dopadoch vysokej slnečnej aktivity na našu Zem, čo môže všetko spôsobiť a aj čo už v minulosti aj spôsobila. Hlavne dlhodobé výpadky a poruchy elektrických rozvodných sietí, satelitov, telekomunikačných zariadení, transformátorov, atď...,proste ,,vytiahnutie zo zásuvky“...
Prečo to tu spomínam? Nuž, či sa to stane, alebo kedy sa to stane, to ja neviem, ale nespomínam to pre nejaké ,,strašenie“ alebo vyvolávanie nejakej paniky, ale preto, že si myslím, že by bolo treba sa na toto nejako aj pozemsky pripraviť, teda mať nejaké zásoby vody a potravín a iných nevyhnutných vecí na preklenutie takéhoto možno aj niekoľko mesačného obdobia výpadku...
Zaujímavý článok:
http://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/297752-slnko-je-pripravene-na-pretocenie-magnetickych-polov/

Miroslav Ivánek
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Ešte pred koncom starého roku...


Tesné pred štedrým dňom: http://www.youtube.com/watch?v=wbbMqVamgI8

Obrovský meteor nad USA - Iowa a Minnesota - 26.12.2013, alebo ISON aj takto pokračuje ďalej:

http://vimeo.com/82795929

http://www.youtube.com/watch?v=i_5AZ31vNxE


Obrovský kruh v obilí - Kalifornia - 30.12.2013:

http://www.youtube.com/watch?v=9G4_mcSUA4I

Prepólovanie Slnka je ukončené: http://www.youtube.com/watch?v=B4UtVo7-yJA , ale v jeho blízkosti to neutícha:

http://www.youtube.com/watch?v=ASensOvMsyw

http://www.youtube.com/watch?v=3kdrEppLWpI

A čo si zaželať v novom roku 2014? Nech ruka Pána nás stále vedie a sprevádza aj v tomto roku, v roku, v ktorom bude vládnuť číslo 7, a my nech sme stále viac a viac schopní ju aj nasledovať, potom to ostatne, čo si ľudia každý rok želajú, príde s tým automatický, nakoľko sme sa stali schopnými...

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Slovo od Boha.


Slovo od Boha je tou najväčšou pomocou pre ľudí. Nad toto Slovo, túto Múdrosť, niet väčšieho slova, niet väčšej múdrosti. Všetko razom musí ustúpiť do úzadia, všetka ľudská dovednosť, nakoľko múdrosť od Boha, je tou najväčšou múdrosťou, o ktorú sa musí opierať celé stvorenie, pokiaľ chce správne napredovať, nevynímajúc aj ľudstvo tejto Zeme, nakoľko to Slovo, nesie v seba zákony a rady od Boha, teda nesie v sebe tu pravú službu pre Boha.

Nakoniec zostane len Slovo od Boha! Všetko sa rozplynie, všetko zanikne, čo nebolo v súlade zo Slovom od Boha, lebo niet väčšej múdrosti, a nikdy ani nebude, nad to Slovo, ktoré ľudom priniesli samotní Synovia Boha - Ježiš a Imanuel.

Ľudstvo ma preto len jednu šancu a nádej, že sa podriadi Slovu, a začne žiť podľa Slova, nie zajtra, ale už dnes, čo mu bude zárukou večného života, v ríši ducha, v Raji, čo mu konečne zaručí aj radostní život na tejto planéte.


,, Kto nechce splniť, aby sa sám namáhal, sám za seba bojoval, ten už ani nie je pomoci hoden!
Len pri poctivom boji a pri námahe príde pomoc v sile, inak zostane vzdialená.
Len v boji počas činu otvára sa každý človek správnym spôsobom, takže do neho môže prúdiť sila, a tým aj pomoc.
Sila je pomocou, ak ju zhodnotí, teda využije! No nie inak než v činoch! Ľudia sa majú zmeniť a potom majú prísť, nemajú však prichádzať, aby sa dali zmeniť!
Ako sa má človek zmeniť, čo má pri tom robiť, je presne vysvetlené v mojom Posolstve!
Ak to v ňom nájsť chce, tak to nájde, v každom prípade! V nijakej životnej situácii nenechá moje Slovo hľadajúceho bez vysvetlenia, nech je akákoľvek.
Kto sem prichádza s otázkami, ten neporozumel Posolstvu, ten v ňom dostatočne hlboko a vážne nebádal. Ten to ani so svojim hľadaním nemyslí dosť vážne! Nevynakladá takú námahu, aká je podmienkou, ak mu má byť poskytnutá pomoc. Preto bude musieť čakať aj na pomoc márne.
Dobre si to zapamätajte, vy, ktorí sa nazývate hľadajúcimi! Nájdete v tom dokonca meradlo pre čulosť svojho ducha samého, čím sa nemôžete pomýliť.
Otázky svedčia o pohodlnosti toho, kto má sám Posolstvo v rukách. Nehýbe sa dostatočne, inak by mu nezostala ani jediná otázka.
Hľadajte, potom musíte nájsť, čo pre seba potrebujete! Lenže hľadať, teda namáhať sa, už musíte vy.
A v námahe nájdete to duchovné prežitie, ktoré potrebujete, ak chcete mať z môjho Slova úžitok! Lebo aj keby som vám chcel všetky vaše otázky ustavične objasňovať, aj keby som každého človeka vyučoval počas sto rokov, nemohol by mať z toho nijaký úžitok, lebo napriek tomu nič neprežil!
Ak sa človek vo svojej trvalej dychtivosti po vedení neustále len ponáhľa dopredu, vôbec sa nemôže dostať k prežívaniu toho, čo sa učí! Každé naučené slovo sa musí najskôr stať činom! Jedine činnosťou, hoci len duchovnou, môže sa to naučené stať vlastníctvom jednotlivca!
Z tohto dôvodu nemá nijaký význam chcieť odo mňa počuť stále a stále znovu niečo nové. Už som vám dosť povedal, až toľko, že celé vaše pozemské bytie nestačí k tomu, aby to povedané sa uskutočnilo vo vás a ešte menej navonok!
Konajte už predsa najskôr podľa toho, čo som vám doteraz povedal! Vy s tým však otáľate v domnení, že sa najskôr musíte dozvedieť ešte oveľa viac, pokiaľ je to možné vedieť všetko, prv než učiníte sami u seba skutočný začiatok.
Pri tom máte predsa do činenia iba s tým, aby ste tomu novému porozumeli. Na prežitie toho, čo sa už povedalo, vám pri tom nezostáva čas. A tak premeškávate všetko!
Zanechajte už honbu za novým; lebo môžete predsa začínať iba s malým, ak chcete všetko splniť úplne, ako to musí byť.
V celom tomto stvorení nejestvuje nijaké splnenie bez začiatku, po ktorom nasleduje trvalý rast ženúci do kvetov a do plodov, ktoré v sebe prechovávajú opäť nový vývoj.
Podľa toho, ako sa prejavujete teraz, sa vám môže dariť len ako pozemskému telu, ktoré musí zlenivieť, len čo je presýtené! Nič iné nie je možné. Len svižne začať, skromne a pokorne, a až potom pomaly, ale isto vpred v poznávaní!
Inak nemôžete nič dosiahnuť, pretože všetko v Posolstve je pre pozemské ľudstvo nové, aj keď sa vám v ňom zdá byť všeličo známe. Lenže také sa vám to iba zdá, pretože sa tým zaoberáte príliš povrchne.
Ak sa na to pozeráte správne, v horlivej námahe čulého ducha, je to nové!
Len sa sami hýbte a neprichádzajte hneď s otázkami o prekážkach a ťažkostiach, ktorými v súčasnosti trpíte. Prijmite najprv správne moje Slovo a snažte sa ho v sebe prežívať, potom sa istotne všetko zmení!
Preto sa prísne pozorujte, a dbajte, aby ste boli schopní zbaviť sa v službe svojho sklonu k presadzovaniu vlastných prianí, čo prirodzene dosiahnete až vtedy, keď dokážete spoznať túto pre vás osudnú chybu.
Nie je to ťažké, len čo si sami seba všímate z hľadiska slova Posolstva s tou neúprosnosťou, akú každý vážne hľadajúci a po svetlých výšinách túžiaci musí používať voči sebe samému, ak to so svojím hľadaním a so svojím úsilím berie vážne.
To je ten prvý, ťažký krok, ktorého splnenie potom uľahčí všetky ostatné. Zozbierajte silu a aj odvahu ho urobiť, potom vám všade rozkvitne pomoc, bez toho, žeby ste o ňu museli ešte zvlášť prosiť.
Potom dospejete k tomu, že budete svojmu Bohu s jachtaním vzdávať už iba vďaku a vždy znovu len vďaku, zatiaľ čo všetky prosby sa stanú samy od seba bezpredmetné.
Nuž, choďte a konajte podľa toho, aby u vás mohol čoskoro prebývať mier a radosť!“ Citát bol použitý z prednášky od ABDRUSHINA - Priepasť vlastných prianí.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Sviatok Žiariacej Hviezdy.


Sviatok Žiariacej Hviezdy bude v budúcnosti radostne vítaný, pretože bude vďakou za hodinu oslobodenia od tlaku zla, na ktoré bude spomínané v pokornom pohľade k Bohu, lebo oslobodenie bude spôsobené silou všemohúceho Boha, ktorý vám tak viditeľne pomôže.

Sila Žiariacej Hviezdy bude pôsobiť neomylne. Nebude pri tom platiť, že si človek o sebe myslí, že stojí správne vo vôli Boha a plní verne zákony vo stvorení, akonáhle to skutočne rovnakým spôsobom nebude videné zo Svetla. V tejto veci viera človeka sama o sebe mu nedáva žiadnu záruku, že je tiež správne to, čo vymyslel ako neporušiteľné alebo čo prijal ako nesporné učenie.

Lúč Hviezdy sa nepýta po dobrej viere ľudí ako takej, ani po náukách, ktoré prijali, ale pôsobí neposunuteľne v zákone Pána! A čo pred ním nemôže plne obstáť v jeho Svetle, to vyhladí, pohltí a spáli všemocnou silou, ktorú do neho vložil Boh. V tom konečne teraz celé ľudstvo pozná, kde je Pravda, lebo všetko ostatné sa zrúti samo v sebe.

Radujte sa preto vy, ktorí ste do seba prijali moje Posolstvo, lebo vám zasľúbilo víťazstvo a prinesie mier.

Pripravte sa teraz, ľudia, aby ste pomáhali, aby ste na novej zemi budovali tiež nové kráľovstvo! Kráľovstvo Božie tisíca rokov, v ktorom zlo a temno nenájdu už žiadny priestor!

Nasledujte ma ako v myslení tak v slovách a činoch! Až ku svätému víťazstvu Svetla tiež na zemi.

Váš život, vaše jednanie buď Bohu ku cti, buď vďakou naplnený chválospev, ktorý bude jasavo stúpať ku stupňom trónu. ABDRUSHIN - Slávnosť Žiariacej Hviezdy. - (29. decembra 1931.)

http://www.youtube.com/watch?v=wb-fe6ueeR8

Ján Anton Sloboda.

 
K Sviatku Ruže
Zdravím Vás, dámy a páni.
Želám Vám k zajtrajšiemu Sviatku Ruže, aby sa aj u Vás naplňovali slová Abdrushina z Poselství doznívá – Očisťující plameny:
<V budoucnu bude každá slavnost Hvězdy děkovnou slavností působící Boží lásky, která se spojí s vánoční slavností až dosud známou.
Přispějte vy k tomu svojí pomocí lidem, kteří se k vám brzy budou obracet v duševní tísni.
Neste jim pomoc ve Slově! Neboť ono zůstává ještě tím jediným, čeho nejdříve potřebují.>
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nevyhnutnosť, naozaj?


Nevyhnutnosť, naozaj, aj za cenu straty súkromia a zdravia? Naozaj také niečo potrebujeme, alebo nedokážeme už tomu odolať, tomu tlaku tejto doby, kde vládnu peniaze a zisk? Už nám nevadí ani to, že stali sme sa pokusnými králikmi? Ešte šťastie...:

,,Kto si ešte zachoval určitú duchovnú závislosť, prišiel na to, že celá elektronika v našom živote vyvolala okrem stresu ešte viac zmätkov a problémov, než bolo predtým. Pritom jej priekopníci sľubovali zjednodušenie a sprehľadnenie všetkej práce a celého života. Jej zavedením sa jednoduché veci síce zjednodušili, no dôležité a zložité sa ešte viac skomplikovali a zastreli. Preto nedostatok času, chaos a byrokracia sa stali symbolom počítačovej éry. Celé hodiny strávené denne pri televízii alebo počítači ochudobňujú človeka o čas na iný vývoj – duchovný.

Moderný človek si stále sťažuje na nedostatok času, ale ani ho nenapadne, že ho má viac ako kedysi, len si ho nevie rozumne rozdeliť a zužitkovať."

"Elektronika je ďalší pohlcovač – upír spracovanej základnej sily, ktorá vyživuje temné planéty. „Zízaním“ na televíziu a počítač odovzdáva človek všetku svoju energiu temným a zároveň sa stáva ich nástrojom, vodičom ich vnuknutí. Preto po súde bude elektronika zlikvidovaná, nefunkčná, lebo Zem sa zdvihne z vplyvu temna, pôvodcu a udržovateľa tejto techniky." Večné zákony 1.

Plný signál - nebezpečí mobilních telefonů a elektromagnetického záření: http://www.youtube.com/watch?v=NvWudcnFHdc

Rezonance - jsme elektromagnetické bytosti: http://www.youtube.com/watch?v=icP-fHkGN28 Titulky si zapnete vpravo dole.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
ABDRUSHIN - Vianoce.Svätá je spomienka na tento deň, lebo to bola slávnostná chvíľa, keď prišiel na túto zem Syn Boží. Nesmierne významná pre ľudstvo a celé stvorenie. Jasot prebiehal všetkými sférami, lebo to znamenalo ranné svitanie pre duchovné oslobodenie zo zovretia temnôt.

Z ušľachtilej radosti si ľudia blahoželali pri každom opakujúcom sa výročí nádhernej udalosti a vzájomne sa obdarovávali, aby i v iných ľuďoch prebúdzali radosť. Tak tomu bolo zo začiatku! Dnes je však pre ľudí tento sviatok vo väčšine prípadov len príležitosťou k výmene darčekov. Len ku tomu sa upiera myseľ ľudí po celé týždne. Hlbšie to už do ľudí nepreniká. Nanajvýš sa to považuje za sviatok detí, zatiaľ čo rodičia len stoja vedľa ozdobeného stromku a spomínajú na vlastné detstvo.

Kto si pri tom ešte spomenie na pôvodný zmysel sviatku, na hlbokú vážnosť, ktorá k nemu dala popud. Kto prijíma dar, ktorý mu priniesol Spasiteľ, kto sa s úsilím vzchopí nahor pod osvetleným stromcom s pevným predsavzatím, že bude žiť v budúcnosti podľa tejto Pravdy, aby aj pre neho mohli svitnúť ranné zore duchovnej slobody! Hľadajte, choďte od domu k domu, od mesta k mestu. Unavení klesnete, aj keď ste nenašli jediného človeka, ktorého vnútorné cítenie by v tento sviatok radostne na to pomyslelo.

Tejto chyby sa nemáte dopustiť, ale máte sa vyvíjať tak, aby ste postupne v sebe oživili Pravdu, kvôli ktorej prišiel Ježiš na svet. Máte si vybojovať slobody ducha, to znamená: Zbaviť sa každej temnej záťaže! Toho však môžete dosiahnuť, len keď sa vcítite do oného veľkého chcenia, ktoré nesie stvorenie!

Vycítiť vôľu svojho Stvoriteľa, aby ste šli s ňou v zhode, to je najvyššie životné umenie. V tom totiž spočíva veľké slúženie, ktoré sa v skutočnosti stáva vládnutím, pretože keď zaujmete správne stanovisko, pôjdu všetky sily s vami a nikdy nebudú proti vám! Potom vás už nestretne žiadne utrpenie, žiadne nešťastie strasť a vy pôjdete jasavo cestou, ktorá vás musí priviesť do ríše Otca.

Ján Anton Sloboda.

 
Vianočné želanie

V tejto zachmúrenej dobe,
kedy často býva zatiahnuté
nielen na nebi ale aj na Zemi,
nech Vám Svetlo Vianoc a Žiariaca Hviezda svieti
na Cestu, ktorá Vás bezpečne povedie
do náručia Lásky, Pokoja a Radosti.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Najväčší a najvzácnejší dar.


Pred 2 000 rokmi dieťa Božie sa narodilo. Syn Boží Ježiš samotným Bohom k nám bol poslaný, aby nám priniesol záchranu a spásu v Slove Božom!

Preto žime podľa tohto Slova. Velebme, chváľme a ďakujme Bohu nášmu Pánovi zato, že k nám bol jeho Syn poslaný, že nám priniesol ten najväčší a najvzácnejší dar - Slovo Božie.

http://www.youtube.com/watch?v=nIlfb9_Sj_Y


Želám všetkým krásne a duchaplné prežitie Vianočných sviatkov, na ktorý nadväzuje Sviatok Žiariacej Hviezdy, a PF 2014, ktorého súčtom je číslo 7!

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 

Všetko to bolo inak...

Rozhovor s Vladimírom Mečiarom, niekoľko dní po jeho odchode z HZDS: http://www.ta3.com/clanok/1032085/koniec-ls-hzds-perspektiva-sdku-ds.html

Ján Anton Sloboda.12.12.2013 V tento deň Vladimír Mečiar sa vzdal člen v HZDS. „Takzvané kolektívne vedenie poza chrbát členov pripravuje bankrot a likvidáciu strany. Napriek uzneseniam snemu rozpracováva založenie novej strany, klame verejnosť, klame členov a v takomto spolku byť nemôžem,“ vysvetlil svoje rozhodnutie Mečiar, stanovisko poskytla jeho asistentka Katarína Rosinová. V dokumente Terezy Nvotovej spred niekoľkých týždňov pán Mečiar hovorí: "Musím povedať, že vždy tá moja moc súvisela s podporou ľudí. Dnes nie je, reálne nie je a bolo to slobodné rozhodnutie. Bol som vždy za to, aby ho ľudia mohli urobiť, keď ho urobili proti mne, tak je aj proti mne. Jediné čo by to mohlo zmeniť rozhodnutie, keby bola veľká kríza a myslel by som si, že ju viem riešiť. Aj teraz nie je to jednoduché, viem to riešiť, ale bez podpory ľudí to nejde, takže som tu so svojimi znalosťami a s ostatným, nie sú mi k ničomu, sú len pre mňa." * * * * * * * Prechod Zeme cez oblak, ktorý zostal od kométy ISON a zosilnenie meteorickej aktívnosti sa zhoduje s prehliadkou planét, kedy sa Merkúr, Venuša, Zem, Jupiter a Pluto postavia do jednej čiary oproti Slnku, čo býva veľmi zriedkavo. (Hlas Ruska 29.11.2013)
 
JAN. jan.jan@post.sk 
ISON...a nie len o tom...


ISON povstala z popola, ako vták Fénix, tak nám chceli urýchlené nahovoriť, že zanikla, hoci ona pokračuje ďalej, plniac si svoje poslanie. Ich závery nič na tom predsa nemôžu zmeniť, len ak im uveríme, tak nás samých môžu popliesť, to je tak asi všetko, čo môžu, nie ovplyvniť poslanie a smer kométy ISON! Tak dlhý let sem, a tak krátky koniec, to naozaj...???

http://www.youtube.com/watch?v=SyGiDHyEfPI#t=126

http://energieupramene.blogspot.cz/2013/12/show-ison-pokracuje.html

http://www.energytalisman.eu/cz/kometa-lovejoy-2013-encke-ison.html Táto stránka sa vždy aktualizuje, odporúčam ju sledovať, čo sa týka kométy ISON...


Slnko jej napomohlo, aby sa odľahčila, získala na väčšej sile, jej hrubohmotné úlomky letia s ňou, s akými následkami pre Zem, teda aj pre nás, to dnes nikto nevie povedať...

http://velkakometa.info/ison-aktualne/

Treba si tiež všimnúť, že čo sa dialo, keď sa približovala, koľko obrovských výbuchov pred tým a potom nastalo na Slnku, myslím, že dôsledky už začíname pociťovať:

http://www.youtube.com/watch?v=qi2zL5xdJuo

http://www.youtube.com/watch?v=xLzRHAFvnzQ

A jedno malé prekvapenie, (o čom vedeli dávno starí Sumeri: http://www.mysteria.sk/readarticle.php?article_id=38 ), z 28.11.2013, čo ukázal ešte prelet kométy ISON, čo asi nikto nečakal, prečo nemohlo sa asi dostať na priamy prenos z preletu kométy ISON 28.11.2013, ja som to skúšal niekoľkokrát a vždy to nebolo možné: http://www.cez-okno.net/clanok/nibiru-existuje-planeta-x-na-snimcich-nasa-z-28-11-2013-video

http://www.youtube.com/watch?v=NnBOa8MA1X8#t=44

http://energieupramene.blogspot.cz/2013/12/nibiru-ison.html

A na záver ešte o kométe Lovejoy - Láska - Radosť, ktoré tiež prekvapila a začína naberať na jasnosti, ktorú už je teraz vidieť aj pozemským okom:

http://www.astro.cz/clanek/6067

http://www.astro.cz/apod/ap131202.html

http://www.astro.cz/apod/ap131209.html

http://www.energytalisman.eu/cz/kometa-lovejoy-2013-encke-ison.html

Nebeských úkazov pribúda, zároveň bude pribúdať aj tých na tomto zemskom povrchu, v každom smere, teda BDEJME...čas nastal!

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
13.12.13Opäť zaujímavý dátum, preto opäť miesto na niečo zaujímavé z Biblie.

Evanjelium podľa Matúša 13/10-14:

,,10Pristúpili k Nemu učeníci a povedali: Prečo im hovoríš v podobenstvách? 11Odpovedal im: Pretože vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva nebeského, ale im nie je to dané. 12Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok; tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má. 13V podobenstvách im hovorím preto, že pozerajú, ale nevidia; a počúvajú, ale nepočujú ani nerozumejú. 14A plní sa na nich proroctvo Izaiášovo: Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť."

Evanjelium podľa Marka 13/5-13:

,,5Nato im Ježiš začal hovoriť: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol. 6Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som (Kristus); zvedú mnohých. 7Ale keď počujete o vojnách a zvesti o bojoch, nestrachujte sa. To musí byť, ale to nie je ešte koniec. 8Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad [i zmätok]. To je začiatok bolestí. 9Vy sa však majte na pozore: vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a stavať pred vladárov a pred kráľov pre mňa, aby ste im vydávali svedectvo. 10Ale najprv sa musí evanjelium zvestovať všetkým národom. 11A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť; ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to, ktorí hovoríte, ale Duch Svätý. 12Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; a povstanú deti proti rodičom a usmrtia ich. 13A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno; ale kto vytrvá do konca, bude spasený."

Evanjelium podľa Jána 13/16-20:

,,16Veru, veru, hovorím vám: Nie je sluha väčší ako pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 17Keď to viete, blahoslavení ste, ak podľa toho aj konáte. 18Nehovorím o všetkých vás, ja viem, ktorých som si vyvolil, ale aby sa naplnilo Písmo: Ten, čo jedol môj chlieb, pozdvihol pätu proti mne. 19Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som. 20Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý mňa poslal."

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
11.12.13


Zaujímavý dátum, ktorý v tento deň nastal, teda vhodný na zaujímavú stáť z proroka Izaiáša - 11. kapitola:

1Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

2Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

3V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú,

4ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí.

5Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách.

6Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie.

7Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok.

8Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije.

9Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

10V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Z dnes prečítaného...Čistá pravda je pre pohodlných, deformovaných a nepravdivých ľudí neuveriteľná, neprijateľná, až neznesiteľná. Spoznali sme to na príklade ľudí, ktorí prišli osobne do styku s Božími synmi. Ich čistotu a pravdivosť nedokázali stráviť. Iba tí najčistejší, ktorí sa neriadili rozumom, ale citom, teda duchom, dokázali prijímať ich osobu aj ich pravdu. Príliš hmotne a rozumovo založení a pokryteckí ľudia pociťovali ich prítomnosť za priam neznesiteľnú.

Každý môže prijať len toľko, koľko si zaslúži a koľko znesie. A tak je to správne a spravodlivé. Zákon spätného pôsobenia ho odmení za to, aký je. Dobrý a čestný človek ním ostáva, i keď ho iní podvedú. Preto je schopný spoznať, prijať aj uskutočňovať pravdu, lebo je sám pravdou. Taký človek sa už veľa neučí, iba si utvrdzuje to, čo vnútorne cítil. Nové poznatky prijíma bez ťažkostí, lebo jeho mierna pokrivenosť je schopná narovnania.

Kto prechádza cez nejasnosti a medzery so zapchatými ušami, len aby si nespôsobil nepokoj, je povrchný hľadateľ pravdy. Odmenou mu preto bude len čiastočná pravda. Univerzálnu pravdu nedokážu prijať všetci, to by museli byť všetci pravdiví a čistí. Keďže takí nie sú, potrebujú také pravdy, ktoré znesú, ktoré sú im rovnorodé čiže menej alebo viac pokrivené. Preto násilné presviedčanie iného je zbytočné, každý musí chcieť hľadať pravdu sám. Kto ju nehľadá, ten ju neprijme, ani keď mu ju ponúknete nezištne a v záujme záchrany.

Pravdivosť si netreba zamieňať s tým, že človek má každému vyklopiť celé svoje vnútro. Naopak, to si má chrániť pocitom studu ako niečo posvätné, čo patrí len jemu. Večné zákony 1. - 18. kapitola.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
ABDRUSHIN


Syn Človeka Imanuel Parsifal Abdrushin opustil túto Zem 6.12.1941. Dnes teda ubehlo 72 pozemských rokov, keď odišiel a opustil túto Zem v úplnej tichosti, obklopený tými najbližšími a najvernejšími.

Len málo kto si vtedy na Zemi všimol a uvedomil, že kto to vlastne prebýva na Zemi. Preto Syn Človeka zažil na Zemi presne to iste, ako Syn Boží Ježiš. Jeho cesta, bola cestou utrpenia , bolesti a nedôvery zo strany ľudí, dokonca aj z radov tých, ktorí mu mali v jeho poslaní pomáhať. Opakovali sa teda dejiny, tak ako pred 2000 rokmi. Ľudstvo svojho Záchrancu odmietlo, tým morálne zavraždilo, čo je podľa Božích zákonov totožné ako pri pozemskej smrti, a tak ide v ústrety svojmu zdrvujúcemu osudu, ktoré si samo pripravilo, z vlastnej vôle, lebo nedokázalo spoznať Toho, kto mu prinášal vo svojom svätom Slove záchranu, spásu a vyslobodenie sa z pút hriechov a temna.

Preto ľudstvo boj sa hnevu Pánovho, lebo si odmietlo zase Syna Božieho, a ako vidno aj naďalej Ho odmietaš, hoci jeho opätovný zrod už nastal, ako kráľa Tisícročnej ríše!

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Natália


,,Kto si plní svoje poslanie, ten sa nebojí o svoju povesť, ani o svoj život, lebo splnenie úlohy je pre neho prvoradé." Natália de Lemeny - Makedonová.

A presné toho sa držala pani Natália, počas svojho veľkého poslania, ktoré prišla naplniť na túto Zem, lebo Bohu to sľúbila.

Nekričala, nehádala sa, neurážala, ale ani o piaď nikomu neustupovala, hoci temno syčalo vždy stále viac a viac. Lenže nič nezmohlo, aby jej zabránilo v naplnený poslania, ktorého vrcholom bolo narodenie IMANUELA!

Hovorila vždy priamo a jasne, lebo vedela, že tým ponúka poslednú pomoc od Boha pre ľudí, ktorí v podvedomí presne nato čakali, a len čo prehovorila, tak ihneď s radosťou po tom siahli. Len koľkým to do dnešných dní ostalo, tak to je už o inom...

Kto chcel, tak počul jej volanie a vzpriamil sa, narovnal a mal možnosť pozrieť sa Pravde do tváre, zaujať jasné a konečné stanovisko. Každý mal možnosť výberu, bez ohľadu na všetky okolnosti, ktoré týmto nastali.

Odišla v úplnej tichosti, hoci sama povedala, že odíde predčasne, ale povedala aj, že sa navráti späť, keď pôda bude nato vhodná a pripravená, aby sa mohol navrátiť aj sám IMANUEL.

*Mali ste nejakú víziu o tom, ako bude vyzerať Zem, keď sa na ňu vrátite?

Áno. Vrátim sa spočiatku sama, bez Imanuela. Najprv budú zosadení na Zem najvyšší duchovia, ktorí si pred očistou riadne plnili poslanie. Až keď sa prispôsobia novým podmienkam a prebudia si zastretú pamäť, pripravia sa na vedenie vyvoleného národa. Mala som takúto vidinu:

Odrazu som stála pred obrovskou budovou v tvare kocky, ktorá mala porozbíjané okná a opadanú celú omietku. Pomyslela som si, že tu bola určite poriadna vojna. Keď som si prezrela okolie, uvedomila som si, že som tu sama, že nevidím nijaké stromy, vtáky ani hmyz, iba čerstvú burinu. Farba zeme bola akási červená a aj burina bola iná, akú som nepoznala. Napadlo ma, že sa nachádzam v nejakej južnej krajine a že to spustošenie spôsobila asi katastrofa, ktorú určite predchádzala vojna.

Obišla som časť budovy a všimla som si, že na niektorých miestach múru sa zachovali akési orientálne ornamenty. Keď som žiadne zviera, ani človeka nezbadala, napadlo ma pozrieť sa hore. Neďaleko na obrovskom kopci stálo iba zopár ľudí a mávali mi, aby som šla k nim. Boli veselí a šťastní, že som ich zbadala.

Až neskôr, po prečítaní Biblie som pochopila, že som videla Jeruzalem a vrch Sion. Cítila som, že som tam bola akoby vysadená zhora, doslova postavená pred zničenú budovu chrámu. Úplne som stratila pamäť, nespomenula som si na svoje deti, ani na Imanuela. To vraj preto, lebo som bola dlhší čas mimo Zeme.

Pri návrate sa môj duch bude znova postupne rozpomínať. Imanuel bude zosadený až vtedy, keď ma najprv vyšší duchovia a potom aj ľudia z vyvoleného národa spoznajú ako jeho matku a spomenú si na cieľ jeho príchodu.


Preto dnes, keď ubehlo pätnásť pozemských rokov od jej odchodu vravím a verím, že budem smieť povedať pani Makedonovej...veľké ďakujem..., lebo som to nestihol...

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 


Som rád...

Kométa ISON pokračuje ďalej, smeruje k Zemi:

http://energieupramene.blogspot.cz/2013/12/ison-pokracuje.html

Prečo sa nám to snažia nahovoriť, že skončila, čoho sa to tak boja, čoho? Hádam nemusím odpovedať....

Ján Anton Sloboda.Letí ke Slunci prý cca 5,5 mil. let. Z toho co se děje je zjevné, že podobné setkání s objektem jako Slunce zřejmě ještě nezažila. Vysoké teploty prověřili její hmotné tělo, a zbytek běží dál v jiném kurzu na sever. Navíc stalo se to přesně ve Štíru zn. smrti, transformace, proměny, obratu, očisty, což je přirozený děj. Komety působí tím kudy prochází, s čím se setkávají, a ovlivňují tajemně život na zemi především svojí energií, materie má zanedbatelný vliv. Její tyrkysová vodnářská barva a tvar mi připomínal chvílema střemhlav letící vílu. Příští léta nám odpoví co v praxi přinesl ten letící železný ISON.
JAN. jan.jan@post.sk 


ISON

Kométa ISON vstáva z popola:

https://www.youtube.com/watch?v=FbOAawDT8VM

http://www.astro.cz/clanek/6066

http://www.energytalisman.eu/cz/kometa-lovejoy-2013-encke-ison.html

Čo bude nasledovať, to sa už dozvieme čoskoro. Teda pozorujme oblohu, lebo úkazov bude pribúdať ako aj tento, o ktorom ste možno tiež nepočuli: http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1085-meteor-kefalonia-kanada

Ján Anton Sloboda.