Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

K Sviatku Ruže
Zdravím Vás, dámy a páni.
Želám Vám k zajtrajšiemu Sviatku Ruže, aby sa aj u Vás naplňovali slová Abdrushina z Poselství doznívá – Očisťující plameny:
<V budoucnu bude každá slavnost Hvězdy děkovnou slavností působící Boží lásky, která se spojí s vánoční slavností až dosud známou.
Přispějte vy k tomu svojí pomocí lidem, kteří se k vám brzy budou obracet v duševní tísni.
Neste jim pomoc ve Slově! Neboť ono zůstává ještě tím jediným, čeho nejdříve potřebují.>
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nevyhnutnosť, naozaj?


Nevyhnutnosť, naozaj, aj za cenu straty súkromia a zdravia? Naozaj také niečo potrebujeme, alebo nedokážeme už tomu odolať, tomu tlaku tejto doby, kde vládnu peniaze a zisk? Už nám nevadí ani to, že stali sme sa pokusnými králikmi? Ešte šťastie...:

,,Kto si ešte zachoval určitú duchovnú závislosť, prišiel na to, že celá elektronika v našom živote vyvolala okrem stresu ešte viac zmätkov a problémov, než bolo predtým. Pritom jej priekopníci sľubovali zjednodušenie a sprehľadnenie všetkej práce a celého života. Jej zavedením sa jednoduché veci síce zjednodušili, no dôležité a zložité sa ešte viac skomplikovali a zastreli. Preto nedostatok času, chaos a byrokracia sa stali symbolom počítačovej éry. Celé hodiny strávené denne pri televízii alebo počítači ochudobňujú človeka o čas na iný vývoj – duchovný.

Moderný človek si stále sťažuje na nedostatok času, ale ani ho nenapadne, že ho má viac ako kedysi, len si ho nevie rozumne rozdeliť a zužitkovať."

"Elektronika je ďalší pohlcovač – upír spracovanej základnej sily, ktorá vyživuje temné planéty. „Zízaním“ na televíziu a počítač odovzdáva človek všetku svoju energiu temným a zároveň sa stáva ich nástrojom, vodičom ich vnuknutí. Preto po súde bude elektronika zlikvidovaná, nefunkčná, lebo Zem sa zdvihne z vplyvu temna, pôvodcu a udržovateľa tejto techniky." Večné zákony 1.

Plný signál - nebezpečí mobilních telefonů a elektromagnetického záření: http://www.youtube.com/watch?v=NvWudcnFHdc

Rezonance - jsme elektromagnetické bytosti: http://www.youtube.com/watch?v=icP-fHkGN28 Titulky si zapnete vpravo dole.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
ABDRUSHIN - Vianoce.Svätá je spomienka na tento deň, lebo to bola slávnostná chvíľa, keď prišiel na túto zem Syn Boží. Nesmierne významná pre ľudstvo a celé stvorenie. Jasot prebiehal všetkými sférami, lebo to znamenalo ranné svitanie pre duchovné oslobodenie zo zovretia temnôt.

Z ušľachtilej radosti si ľudia blahoželali pri každom opakujúcom sa výročí nádhernej udalosti a vzájomne sa obdarovávali, aby i v iných ľuďoch prebúdzali radosť. Tak tomu bolo zo začiatku! Dnes je však pre ľudí tento sviatok vo väčšine prípadov len príležitosťou k výmene darčekov. Len ku tomu sa upiera myseľ ľudí po celé týždne. Hlbšie to už do ľudí nepreniká. Nanajvýš sa to považuje za sviatok detí, zatiaľ čo rodičia len stoja vedľa ozdobeného stromku a spomínajú na vlastné detstvo.

Kto si pri tom ešte spomenie na pôvodný zmysel sviatku, na hlbokú vážnosť, ktorá k nemu dala popud. Kto prijíma dar, ktorý mu priniesol Spasiteľ, kto sa s úsilím vzchopí nahor pod osvetleným stromcom s pevným predsavzatím, že bude žiť v budúcnosti podľa tejto Pravdy, aby aj pre neho mohli svitnúť ranné zore duchovnej slobody! Hľadajte, choďte od domu k domu, od mesta k mestu. Unavení klesnete, aj keď ste nenašli jediného človeka, ktorého vnútorné cítenie by v tento sviatok radostne na to pomyslelo.

Tejto chyby sa nemáte dopustiť, ale máte sa vyvíjať tak, aby ste postupne v sebe oživili Pravdu, kvôli ktorej prišiel Ježiš na svet. Máte si vybojovať slobody ducha, to znamená: Zbaviť sa každej temnej záťaže! Toho však môžete dosiahnuť, len keď sa vcítite do oného veľkého chcenia, ktoré nesie stvorenie!

Vycítiť vôľu svojho Stvoriteľa, aby ste šli s ňou v zhode, to je najvyššie životné umenie. V tom totiž spočíva veľké slúženie, ktoré sa v skutočnosti stáva vládnutím, pretože keď zaujmete správne stanovisko, pôjdu všetky sily s vami a nikdy nebudú proti vám! Potom vás už nestretne žiadne utrpenie, žiadne nešťastie strasť a vy pôjdete jasavo cestou, ktorá vás musí priviesť do ríše Otca.

Ján Anton Sloboda.

 
Vianočné želanie

V tejto zachmúrenej dobe,
kedy často býva zatiahnuté
nielen na nebi ale aj na Zemi,
nech Vám Svetlo Vianoc a Žiariaca Hviezda svieti
na Cestu, ktorá Vás bezpečne povedie
do náručia Lásky, Pokoja a Radosti.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Najväčší a najvzácnejší dar.


Pred 2 000 rokmi dieťa Božie sa narodilo. Syn Boží Ježiš samotným Bohom k nám bol poslaný, aby nám priniesol záchranu a spásu v Slove Božom!

Preto žime podľa tohto Slova. Velebme, chváľme a ďakujme Bohu nášmu Pánovi zato, že k nám bol jeho Syn poslaný, že nám priniesol ten najväčší a najvzácnejší dar - Slovo Božie.

http://www.youtube.com/watch?v=nIlfb9_Sj_Y


Želám všetkým krásne a duchaplné prežitie Vianočných sviatkov, na ktorý nadväzuje Sviatok Žiariacej Hviezdy, a PF 2014, ktorého súčtom je číslo 7!

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 

Všetko to bolo inak...

Rozhovor s Vladimírom Mečiarom, niekoľko dní po jeho odchode z HZDS: http://www.ta3.com/clanok/1032085/koniec-ls-hzds-perspektiva-sdku-ds.html

Ján Anton Sloboda.12.12.2013 V tento deň Vladimír Mečiar sa vzdal člen v HZDS. „Takzvané kolektívne vedenie poza chrbát členov pripravuje bankrot a likvidáciu strany. Napriek uzneseniam snemu rozpracováva založenie novej strany, klame verejnosť, klame členov a v takomto spolku byť nemôžem,“ vysvetlil svoje rozhodnutie Mečiar, stanovisko poskytla jeho asistentka Katarína Rosinová. V dokumente Terezy Nvotovej spred niekoľkých týždňov pán Mečiar hovorí: "Musím povedať, že vždy tá moja moc súvisela s podporou ľudí. Dnes nie je, reálne nie je a bolo to slobodné rozhodnutie. Bol som vždy za to, aby ho ľudia mohli urobiť, keď ho urobili proti mne, tak je aj proti mne. Jediné čo by to mohlo zmeniť rozhodnutie, keby bola veľká kríza a myslel by som si, že ju viem riešiť. Aj teraz nie je to jednoduché, viem to riešiť, ale bez podpory ľudí to nejde, takže som tu so svojimi znalosťami a s ostatným, nie sú mi k ničomu, sú len pre mňa." * * * * * * * Prechod Zeme cez oblak, ktorý zostal od kométy ISON a zosilnenie meteorickej aktívnosti sa zhoduje s prehliadkou planét, kedy sa Merkúr, Venuša, Zem, Jupiter a Pluto postavia do jednej čiary oproti Slnku, čo býva veľmi zriedkavo. (Hlas Ruska 29.11.2013)
 
JAN. jan.jan@post.sk 
ISON...a nie len o tom...


ISON povstala z popola, ako vták Fénix, tak nám chceli urýchlené nahovoriť, že zanikla, hoci ona pokračuje ďalej, plniac si svoje poslanie. Ich závery nič na tom predsa nemôžu zmeniť, len ak im uveríme, tak nás samých môžu popliesť, to je tak asi všetko, čo môžu, nie ovplyvniť poslanie a smer kométy ISON! Tak dlhý let sem, a tak krátky koniec, to naozaj...???

http://www.youtube.com/watch?v=SyGiDHyEfPI#t=126

http://energieupramene.blogspot.cz/2013/12/show-ison-pokracuje.html

http://www.energytalisman.eu/cz/kometa-lovejoy-2013-encke-ison.html Táto stránka sa vždy aktualizuje, odporúčam ju sledovať, čo sa týka kométy ISON...


Slnko jej napomohlo, aby sa odľahčila, získala na väčšej sile, jej hrubohmotné úlomky letia s ňou, s akými následkami pre Zem, teda aj pre nás, to dnes nikto nevie povedať...

http://velkakometa.info/ison-aktualne/

Treba si tiež všimnúť, že čo sa dialo, keď sa približovala, koľko obrovských výbuchov pred tým a potom nastalo na Slnku, myslím, že dôsledky už začíname pociťovať:

http://www.youtube.com/watch?v=qi2zL5xdJuo

http://www.youtube.com/watch?v=xLzRHAFvnzQ

A jedno malé prekvapenie, (o čom vedeli dávno starí Sumeri: http://www.mysteria.sk/readarticle.php?article_id=38 ), z 28.11.2013, čo ukázal ešte prelet kométy ISON, čo asi nikto nečakal, prečo nemohlo sa asi dostať na priamy prenos z preletu kométy ISON 28.11.2013, ja som to skúšal niekoľkokrát a vždy to nebolo možné: http://www.cez-okno.net/clanok/nibiru-existuje-planeta-x-na-snimcich-nasa-z-28-11-2013-video

http://www.youtube.com/watch?v=NnBOa8MA1X8#t=44

http://energieupramene.blogspot.cz/2013/12/nibiru-ison.html

A na záver ešte o kométe Lovejoy - Láska - Radosť, ktoré tiež prekvapila a začína naberať na jasnosti, ktorú už je teraz vidieť aj pozemským okom:

http://www.astro.cz/clanek/6067

http://www.astro.cz/apod/ap131202.html

http://www.astro.cz/apod/ap131209.html

http://www.energytalisman.eu/cz/kometa-lovejoy-2013-encke-ison.html

Nebeských úkazov pribúda, zároveň bude pribúdať aj tých na tomto zemskom povrchu, v každom smere, teda BDEJME...čas nastal!

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
13.12.13Opäť zaujímavý dátum, preto opäť miesto na niečo zaujímavé z Biblie.

Evanjelium podľa Matúša 13/10-14:

,,10Pristúpili k Nemu učeníci a povedali: Prečo im hovoríš v podobenstvách? 11Odpovedal im: Pretože vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva nebeského, ale im nie je to dané. 12Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok; tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má. 13V podobenstvách im hovorím preto, že pozerajú, ale nevidia; a počúvajú, ale nepočujú ani nerozumejú. 14A plní sa na nich proroctvo Izaiášovo: Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť."

Evanjelium podľa Marka 13/5-13:

,,5Nato im Ježiš začal hovoriť: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol. 6Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som (Kristus); zvedú mnohých. 7Ale keď počujete o vojnách a zvesti o bojoch, nestrachujte sa. To musí byť, ale to nie je ešte koniec. 8Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad [i zmätok]. To je začiatok bolestí. 9Vy sa však majte na pozore: vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a stavať pred vladárov a pred kráľov pre mňa, aby ste im vydávali svedectvo. 10Ale najprv sa musí evanjelium zvestovať všetkým národom. 11A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť; ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to, ktorí hovoríte, ale Duch Svätý. 12Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; a povstanú deti proti rodičom a usmrtia ich. 13A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno; ale kto vytrvá do konca, bude spasený."

Evanjelium podľa Jána 13/16-20:

,,16Veru, veru, hovorím vám: Nie je sluha väčší ako pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 17Keď to viete, blahoslavení ste, ak podľa toho aj konáte. 18Nehovorím o všetkých vás, ja viem, ktorých som si vyvolil, ale aby sa naplnilo Písmo: Ten, čo jedol môj chlieb, pozdvihol pätu proti mne. 19Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som. 20Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý mňa poslal."

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
11.12.13


Zaujímavý dátum, ktorý v tento deň nastal, teda vhodný na zaujímavú stáť z proroka Izaiáša - 11. kapitola:

1Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

2Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

3V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú,

4ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí.

5Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách.

6Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie.

7Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok.

8Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije.

9Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

10V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Z dnes prečítaného...Čistá pravda je pre pohodlných, deformovaných a nepravdivých ľudí neuveriteľná, neprijateľná, až neznesiteľná. Spoznali sme to na príklade ľudí, ktorí prišli osobne do styku s Božími synmi. Ich čistotu a pravdivosť nedokázali stráviť. Iba tí najčistejší, ktorí sa neriadili rozumom, ale citom, teda duchom, dokázali prijímať ich osobu aj ich pravdu. Príliš hmotne a rozumovo založení a pokryteckí ľudia pociťovali ich prítomnosť za priam neznesiteľnú.

Každý môže prijať len toľko, koľko si zaslúži a koľko znesie. A tak je to správne a spravodlivé. Zákon spätného pôsobenia ho odmení za to, aký je. Dobrý a čestný človek ním ostáva, i keď ho iní podvedú. Preto je schopný spoznať, prijať aj uskutočňovať pravdu, lebo je sám pravdou. Taký človek sa už veľa neučí, iba si utvrdzuje to, čo vnútorne cítil. Nové poznatky prijíma bez ťažkostí, lebo jeho mierna pokrivenosť je schopná narovnania.

Kto prechádza cez nejasnosti a medzery so zapchatými ušami, len aby si nespôsobil nepokoj, je povrchný hľadateľ pravdy. Odmenou mu preto bude len čiastočná pravda. Univerzálnu pravdu nedokážu prijať všetci, to by museli byť všetci pravdiví a čistí. Keďže takí nie sú, potrebujú také pravdy, ktoré znesú, ktoré sú im rovnorodé čiže menej alebo viac pokrivené. Preto násilné presviedčanie iného je zbytočné, každý musí chcieť hľadať pravdu sám. Kto ju nehľadá, ten ju neprijme, ani keď mu ju ponúknete nezištne a v záujme záchrany.

Pravdivosť si netreba zamieňať s tým, že človek má každému vyklopiť celé svoje vnútro. Naopak, to si má chrániť pocitom studu ako niečo posvätné, čo patrí len jemu. Večné zákony 1. - 18. kapitola.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
ABDRUSHIN


Syn Človeka Imanuel Parsifal Abdrushin opustil túto Zem 6.12.1941. Dnes teda ubehlo 72 pozemských rokov, keď odišiel a opustil túto Zem v úplnej tichosti, obklopený tými najbližšími a najvernejšími.

Len málo kto si vtedy na Zemi všimol a uvedomil, že kto to vlastne prebýva na Zemi. Preto Syn Človeka zažil na Zemi presne to iste, ako Syn Boží Ježiš. Jeho cesta, bola cestou utrpenia , bolesti a nedôvery zo strany ľudí, dokonca aj z radov tých, ktorí mu mali v jeho poslaní pomáhať. Opakovali sa teda dejiny, tak ako pred 2000 rokmi. Ľudstvo svojho Záchrancu odmietlo, tým morálne zavraždilo, čo je podľa Božích zákonov totožné ako pri pozemskej smrti, a tak ide v ústrety svojmu zdrvujúcemu osudu, ktoré si samo pripravilo, z vlastnej vôle, lebo nedokázalo spoznať Toho, kto mu prinášal vo svojom svätom Slove záchranu, spásu a vyslobodenie sa z pút hriechov a temna.

Preto ľudstvo boj sa hnevu Pánovho, lebo si odmietlo zase Syna Božieho, a ako vidno aj naďalej Ho odmietaš, hoci jeho opätovný zrod už nastal, ako kráľa Tisícročnej ríše!

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Natália


,,Kto si plní svoje poslanie, ten sa nebojí o svoju povesť, ani o svoj život, lebo splnenie úlohy je pre neho prvoradé." Natália de Lemeny - Makedonová.

A presné toho sa držala pani Natália, počas svojho veľkého poslania, ktoré prišla naplniť na túto Zem, lebo Bohu to sľúbila.

Nekričala, nehádala sa, neurážala, ale ani o piaď nikomu neustupovala, hoci temno syčalo vždy stále viac a viac. Lenže nič nezmohlo, aby jej zabránilo v naplnený poslania, ktorého vrcholom bolo narodenie IMANUELA!

Hovorila vždy priamo a jasne, lebo vedela, že tým ponúka poslednú pomoc od Boha pre ľudí, ktorí v podvedomí presne nato čakali, a len čo prehovorila, tak ihneď s radosťou po tom siahli. Len koľkým to do dnešných dní ostalo, tak to je už o inom...

Kto chcel, tak počul jej volanie a vzpriamil sa, narovnal a mal možnosť pozrieť sa Pravde do tváre, zaujať jasné a konečné stanovisko. Každý mal možnosť výberu, bez ohľadu na všetky okolnosti, ktoré týmto nastali.

Odišla v úplnej tichosti, hoci sama povedala, že odíde predčasne, ale povedala aj, že sa navráti späť, keď pôda bude nato vhodná a pripravená, aby sa mohol navrátiť aj sám IMANUEL.

*Mali ste nejakú víziu o tom, ako bude vyzerať Zem, keď sa na ňu vrátite?

Áno. Vrátim sa spočiatku sama, bez Imanuela. Najprv budú zosadení na Zem najvyšší duchovia, ktorí si pred očistou riadne plnili poslanie. Až keď sa prispôsobia novým podmienkam a prebudia si zastretú pamäť, pripravia sa na vedenie vyvoleného národa. Mala som takúto vidinu:

Odrazu som stála pred obrovskou budovou v tvare kocky, ktorá mala porozbíjané okná a opadanú celú omietku. Pomyslela som si, že tu bola určite poriadna vojna. Keď som si prezrela okolie, uvedomila som si, že som tu sama, že nevidím nijaké stromy, vtáky ani hmyz, iba čerstvú burinu. Farba zeme bola akási červená a aj burina bola iná, akú som nepoznala. Napadlo ma, že sa nachádzam v nejakej južnej krajine a že to spustošenie spôsobila asi katastrofa, ktorú určite predchádzala vojna.

Obišla som časť budovy a všimla som si, že na niektorých miestach múru sa zachovali akési orientálne ornamenty. Keď som žiadne zviera, ani človeka nezbadala, napadlo ma pozrieť sa hore. Neďaleko na obrovskom kopci stálo iba zopár ľudí a mávali mi, aby som šla k nim. Boli veselí a šťastní, že som ich zbadala.

Až neskôr, po prečítaní Biblie som pochopila, že som videla Jeruzalem a vrch Sion. Cítila som, že som tam bola akoby vysadená zhora, doslova postavená pred zničenú budovu chrámu. Úplne som stratila pamäť, nespomenula som si na svoje deti, ani na Imanuela. To vraj preto, lebo som bola dlhší čas mimo Zeme.

Pri návrate sa môj duch bude znova postupne rozpomínať. Imanuel bude zosadený až vtedy, keď ma najprv vyšší duchovia a potom aj ľudia z vyvoleného národa spoznajú ako jeho matku a spomenú si na cieľ jeho príchodu.


Preto dnes, keď ubehlo pätnásť pozemských rokov od jej odchodu vravím a verím, že budem smieť povedať pani Makedonovej...veľké ďakujem..., lebo som to nestihol...

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 


Som rád...

Kométa ISON pokračuje ďalej, smeruje k Zemi:

http://energieupramene.blogspot.cz/2013/12/ison-pokracuje.html

Prečo sa nám to snažia nahovoriť, že skončila, čoho sa to tak boja, čoho? Hádam nemusím odpovedať....

Ján Anton Sloboda.Letí ke Slunci prý cca 5,5 mil. let. Z toho co se děje je zjevné, že podobné setkání s objektem jako Slunce zřejmě ještě nezažila. Vysoké teploty prověřili její hmotné tělo, a zbytek běží dál v jiném kurzu na sever. Navíc stalo se to přesně ve Štíru zn. smrti, transformace, proměny, obratu, očisty, což je přirozený děj. Komety působí tím kudy prochází, s čím se setkávají, a ovlivňují tajemně život na zemi především svojí energií, materie má zanedbatelný vliv. Její tyrkysová vodnářská barva a tvar mi připomínal chvílema střemhlav letící vílu. Příští léta nám odpoví co v praxi přinesl ten letící železný ISON.
JAN. jan.jan@post.sk 


ISON

Kométa ISON vstáva z popola:

https://www.youtube.com/watch?v=FbOAawDT8VM

http://www.astro.cz/clanek/6066

http://www.energytalisman.eu/cz/kometa-lovejoy-2013-encke-ison.html

Čo bude nasledovať, to sa už dozvieme čoskoro. Teda pozorujme oblohu, lebo úkazov bude pribúdať ako aj tento, o ktorom ste možno tiež nepočuli: http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1085-meteor-kefalonia-kanada

Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 
15 rokov.


5Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí. Izaiáš - 9. kapitola.

15 pozemských rokov ubehlo odvtedy, keď Syn Boha IMANUEL sa narodil, ako budúci kráľ Tisícročnej ríše, ako Boží bojovník, ktorý spúta pred počiatkom Tisícročnej ríše padlého archanjela. Po narodený bol hneď unesený, aby temno nemalo naňho dosah. Presne ako predpovedala samotná jeho matka, ktorá plnila svoje poslanie tu na Zemi, na Slovensku, ktorá predpovedala a upozornila, že IMANUEL môže byť unesený aj hneď po pôrode, pokiaľ ochrana bude nedostatočná, čo sa aj stalo, lebo inak by tu Syn Boha ostal aspoň nejaký čas. Ale stalo, Syna nik nevidel, len časom sa dostalo tej cti niekoľkým, že ho smeli vidieť, že smeli sa dostaviť tam, kde temno už nemalo dosah, aby p. Natália splnila to, čo sľúbila, ukázala svojho Syna každému, kto bol k tomu povolaný, kto to mal potom zvestovať, nie nechať si to len pre seba, /ja som tak učinil v roku 2010 na Troch kráľov – teda 6. januára, v roku 2010, a činím to opäť a rád, veď som to sľúbil/, to živé prežitie, keď pozemské telo spalo. Vždy verím a dúfam, že sa prebudia, že neostanem v tom sám ako ten vojak v poli.

,,Bol som v miestnosti, ktorá bola celá biela. Nebol som tam sám, ale boli tam aj iní ľudia, ktorý na niečo a niekoho čakali. V tom prišla pani Makedonová a v rukách mala dieťa, ktoré žiarilo. Všetci sme vedeli, že je to IMANUEL…a tak ako pani Makedonová raz povedala pri jednom vystúpení , tak každému to dieťa osobné ukázala…Ešte dnes mám tento sen pred očami, jasné ho vidím, vidím tu radosť a šťastie na tvárach ľudí, ktorí smú vidieť to Božie dieťa v rukách matky.“

Volajme Bohu na chválu a slávu v tento významný deň, že jeho Syn prichádza, ako Kráľ Tisícročnej ríše, ako Boží bojovník, ktorý spúta a úplne obmedzí moc padlému archanjelovi, aby ľudstvo mohlo v pokoji dokončiť svoj vývoj, aby povstal pozemský raj aj na tejto planéte zvanej ZEM!

,,1Potom v ten deň povieš: Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

2Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením.

3S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.

4V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno.

5Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.

6JASAJ A PLESAJ, OBYVATEĽKA SIONA, LEBO JE VEĽKÝ UPROSTRED TEBA SVÄTÝ IZRAELA!" Izaiáš – 12. kapitola.

Ján Anton Sloboda.

 
ISON
Niečo zo stránky - http://velkakometa.info/ison-aktualne/

"...28. listopadu kometa ISON doletí ke Slunci. V tento den Židé slaví jeden ze svých nejvýznamnějších svátků Chanuku. Američané zase svůj Den díkuvzdání a další den tzv. Černý pátek. Takže ISON dorazí ke Slunci tehdy, kdy si bude Amerika připomínat dny přátelství s Indiány, jenž jim v začátcích pomohli přežít, avšak které posléze přistěhovalci zničili. Co tedy přinese nadcházející Černý pátek?"

A 28. november je pre nás ešte zvlášť významný dátum!!! Tento rok dokonca okruhlé 15. výročie. Takže uvidíme...


Veľmi zaujímavý je aj článok - http://velkakometa.info/komety-a-meteoricky-dest/

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Ako keby dnes...


Počúvame to neraz od iných, že toto tu už bolo, nič nové..., a pri tom sa nechce stále pochopiť, že toto tu nebolo, toto tu, čo sa dnes deje, dní akých nebolo, je nových, ktoré všetko tlačia k bodu ,,D", k bodu Veľkej očisty, aby po nej mohla byť vystavaná Tisícročná ríša, pod dohľadom IMANUELA, ktorý je Kráľ kráľov a Pán pánov. Preto je na mieste, práve v tomto čase, keď si pripomíname 15 rokov od narodenia IMANUELA, pripomenúť slová od samotného ABDRUSHINA - Ducha Pravdy, ako keby ich vyslovil dnes:

,,Ľudstvo sa čoskoro bude musieť naučiť po dobrom alebo po zlom veriť všetkým účinkom železných zákonov božskej vôle, aj keď si to doteraz skrytým prianím inakšie myslelo a vysvetľovalo. Božia Láska spočíva jedine v zákonoch, ktoré pôsobia nezmeniteľne od prapočiatku až dodnes a až do konca všetkých dní! Aj Kristus zakaždým poukazoval celkom zreteľne na to, že svojím Posolstvom nechce Božie zákony rušiť ani meniť, ale len naplniť. Teda nepohnute zachovať!

Ľuďom budú kladené pred oči ešte rôzne vážne napomínajúce znamenia, budú musieť ešte všeličo doteraz nesprávne porozumené vypočuť a prežiť v nefalšovanom svetle večnej Pravdy.

Avšak napriek tomu všetkému ich duše nepočúvajú. Majú oči a bojazlivo ich zatvárajú plní tichého vzdoru pred tým, čo vidieť nechcú. Toto skrývanie im však neodníme nijakú zodpovednosť!

Aj keď nechcete uznať to, čo teraz dokazuje prehľad, že 186 ťažkých katastrôf na zemi za 196 dní už nie je každodenné, že v tom pri ich neustálom stúpaní predsa niečo príde, čo má vyburcovať k mysleniu, tak vo vašej dávno navyknutej nedbalosti voči Božím zákonom hromadíte len zakaždým novú vinu, ktorú v každom prípade si musíte trpko odpykať. Pri troške pozornosti by ste si mohli ušetriť mnoho."


Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 

Aspoň vidíme, že ako to dopadne, keď nedáme na varovania zo Svetla, niekde sa vstúpi a potom už je opäť neskoro plakať!

213
Prezraďte nám aspoň jednu z úloh, ktoré plní náš ochranca tak, ako chce Boh, a nie ako my ľudia. Možno viacerí potom uveria, že je naozaj od Boha.

Temní chcú dostať Slovensko za každú cenu do vojenského paktu NATO a do Európskej únie. Boh to nechce, lebo v prípade vojny napadne nepriateľ všetky členské štáty NATO a obíde národy, ktoré nebudú jeho členmi. Záchrana vyvoleného národa bude spočívať v tom, že Boh navedie vojenského protivníka, aby z nejakého logického dôvodu obišiel túto krajinu. Keď takýto dôvod nepriateľ nebude mať, Boh ho podľa večných zákonov nemôže ovplyvniť nasilu.

Nečlenstvo v EÚ je zas ochranou našej krajiny pred medzinárodným hospodárskym bojkotom v prípade, že by sme konali inak, ako chce skrytý temný vládca sveta.

214
Prečo je vstup do EÚ nevýhodný, keď sa celá Európa o tento cieľ usiluje? Môžete to bližšie vysvetliť z duchovného hľadiska?

Vstupom do EÚ sa staneme závislejší od hospodárskeho diktátu tohto spoločenstva. Akákoľvek sila, aj hospodárska, spočíva v samostatnosti, hoci úplná nezávislosť nie je možná.
Aby sa ľudia mohli vyvarovať chybných krokov v dôsledku negatívnych pôsobení, dostali Apokalypsu, ktorá zjavuje budúcnosť ľudstva aj po stránke hospodárskej. Má ich bezpečne viesť z omylov, ktoré ich ženú do skazy. Iste ste už počuli o šelme, ktorá má číslo 666. V 13. kapitole, 15. až 18. verši sa o nej píše toto:
...Kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. A šelma pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť: Kto má rozum nech spočíta číslo šelmy: je to číslo človeka a jej číslo je 666.
Tento človek sa preto nazýva šelmou, lebo sa prejavuje ako ona. Je dravý a na svoju obeť číha skryto. Apokalypsa upozorňuje, že šelma nie je len symbolom, ale skutočným človekom, ktorý sa bude skrývať pod menom 666 a za svoj „obraz“, aby nikto za ním nehľadal padlého archanjela, vládcu temna, a neodhalil jeho šelmovské úklady na zničenie ľudstva.
Je iniciátorom pripravovaného projektu obrovského počítača, v ktorom sa majú sledovať všetky bezhotovostné platby v celom svete. Každému občanovi počítač pridelí číslo jeho úverovej karty prostredníctvom troch záznamov po šesť číslic – 666. O tomto projekte pred pár rokmi písala zahraničná tlač. Cieľom počítača, ktorý bude vlastne symbolom čísla šelmy 666, je vraj zaviesť centralizovane v celom svete poriadok v hospodárstve. Nikto ani len netuší, že autor tohto vynálezu vyvolal najprv vo svete hospodársky chaos, aby potom ľudstvo prijalo túto ponuku čoby jedinú možnosť, ako sa z neho vymaniť.
V USA a v západných krajinách už väčšina zamestnancov nedostáva mzdu v hotovosti, ani pri nákupe nepoužíva peniaze. Svoje príjmy a výdavky vidí iba na výpise z účtu. Pretože kreditné karty sa často strácajú, navrhol vynálezca v druhej fáze svojho bezhotovostného projektu zlepšenie. Platobné karty sa nahradia jednoduchším jednorazovým úkonom, pri ktorom sa neviditeľne vytlačí na čelo alebo na ruku každého občana jeho osobné číslo, pozostávajúce z kombinácie čísiel 666, prípadne sa mu tam implantuje mikročip s týmito číslami. Tieto údaje budú čitateľné iba na miestach nákupu a predaja.
Cieľom tohto zjednodušeného obchodovania má byť, aby finančníci scentralizovali svoju ekonomickú vládu a získali postupne aj politickú moc. Väčšina hospodárskych autorít na našom kontinente už prijala pre svoje krajiny tento „zvýhodnený“ systém obchodovania a pod lákavým heslom európsky spoločný trh vábia do neho aj ostatné, ešte nezúčastnené krajiny v Európe.
Centrálny celosvetový počítač 666 bude schopný sledovať, vyraďovať, prikazovať a trestať všetkých ľudí na svete, lebo má diabolskú inteligenciu, ktorá je vyššia než ľudská a nie je závislá od citu. Aj u nás sa už začína prvá fáza tohto projektu – zavádzanie kreditných kariet s vychvaľovaním ich praktickosti, lebo vďaka nim sa už nebudeme musieť obávať zlodejov peňaženiek. Nikoho ani len nenapadne, že za neosobným počítačom – obrazom – sa skrýva šelma, ktorá je nebezpečnejšia ako stovky zlodejov naokolo.
V čom spočíva záludnosť tejto šelmy? Keď bude z akýchkoľvek dôvodov považovať kohokoľvek v celom svete – osobu, rodinu či kolektív za nežiadúcich, postačí, ak vymaže ich osobné číslo z centrálneho počítača, a nikto im nič nepredá, ani od nich nekúpi. Bez prenasledovania a väznenia sa nepohodlný človek stane vyhnancom spoločnosti – štvancom šelmy, ktorá likviduje ľudí aj bez zabíjania.
V celom svete napreduje zavádzanie kreditných kariet a množia sa kampane o výhodách ich nahrádzania mikročipmi na ruku alebo čelo.
Nedávno implantovali navrhované neviditeľné kódy zvieratám. Zistilo sa, že pomocou nich sa dá veľmi presne kdekoľvek a kedykoľvek sledovať ich pohyb. Prečo by šelma tento vedľajší efekt nepoužila aj na sledovanie ľudí, ktorí nebudú ochotní dostať sa do područia jej vlády?
Je tragédiou, keď chcú ľudia donucovať svoju vládu, aby sa dobrovoľne stal ich štát, aj oni sami nevoľníkmi len preto, že mnohé vlády sa do tejto pasce dostali z neznalosti a pohodlnosti. Večné zákony 2.

Ešte vždy si niekto myslí, že je lepšie, že sme tam?

Ján Anton Sloboda.