Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
ISON...a nie len o tom...


ISON povstala z popola, ako vták Fénix, tak nám chceli urýchlené nahovoriť, že zanikla, hoci ona pokračuje ďalej, plniac si svoje poslanie. Ich závery nič na tom predsa nemôžu zmeniť, len ak im uveríme, tak nás samých môžu popliesť, to je tak asi všetko, čo môžu, nie ovplyvniť poslanie a smer kométy ISON! Tak dlhý let sem, a tak krátky koniec, to naozaj...???

http://www.youtube.com/watch?v=SyGiDHyEfPI#t=126

http://energieupramene.blogspot.cz/2013/12/show-ison-pokracuje.html

http://www.energytalisman.eu/cz/kometa-lovejoy-2013-encke-ison.html Táto stránka sa vždy aktualizuje, odporúčam ju sledovať, čo sa týka kométy ISON...


Slnko jej napomohlo, aby sa odľahčila, získala na väčšej sile, jej hrubohmotné úlomky letia s ňou, s akými následkami pre Zem, teda aj pre nás, to dnes nikto nevie povedať...

http://velkakometa.info/ison-aktualne/

Treba si tiež všimnúť, že čo sa dialo, keď sa približovala, koľko obrovských výbuchov pred tým a potom nastalo na Slnku, myslím, že dôsledky už začíname pociťovať:

http://www.youtube.com/watch?v=qi2zL5xdJuo

http://www.youtube.com/watch?v=xLzRHAFvnzQ

A jedno malé prekvapenie, (o čom vedeli dávno starí Sumeri: http://www.mysteria.sk/readarticle.php?article_id=38 ), z 28.11.2013, čo ukázal ešte prelet kométy ISON, čo asi nikto nečakal, prečo nemohlo sa asi dostať na priamy prenos z preletu kométy ISON 28.11.2013, ja som to skúšal niekoľkokrát a vždy to nebolo možné: http://www.cez-okno.net/clanok/nibiru-existuje-planeta-x-na-snimcich-nasa-z-28-11-2013-video

http://www.youtube.com/watch?v=NnBOa8MA1X8#t=44

http://energieupramene.blogspot.cz/2013/12/nibiru-ison.html

A na záver ešte o kométe Lovejoy - Láska - Radosť, ktoré tiež prekvapila a začína naberať na jasnosti, ktorú už je teraz vidieť aj pozemským okom:

http://www.astro.cz/clanek/6067

http://www.astro.cz/apod/ap131202.html

http://www.astro.cz/apod/ap131209.html

http://www.energytalisman.eu/cz/kometa-lovejoy-2013-encke-ison.html

Nebeských úkazov pribúda, zároveň bude pribúdať aj tých na tomto zemskom povrchu, v každom smere, teda BDEJME...čas nastal!

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
13.12.13Opäť zaujímavý dátum, preto opäť miesto na niečo zaujímavé z Biblie.

Evanjelium podľa Matúša 13/10-14:

,,10Pristúpili k Nemu učeníci a povedali: Prečo im hovoríš v podobenstvách? 11Odpovedal im: Pretože vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva nebeského, ale im nie je to dané. 12Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok; tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má. 13V podobenstvách im hovorím preto, že pozerajú, ale nevidia; a počúvajú, ale nepočujú ani nerozumejú. 14A plní sa na nich proroctvo Izaiášovo: Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť."

Evanjelium podľa Marka 13/5-13:

,,5Nato im Ježiš začal hovoriť: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol. 6Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som (Kristus); zvedú mnohých. 7Ale keď počujete o vojnách a zvesti o bojoch, nestrachujte sa. To musí byť, ale to nie je ešte koniec. 8Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad [i zmätok]. To je začiatok bolestí. 9Vy sa však majte na pozore: vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a stavať pred vladárov a pred kráľov pre mňa, aby ste im vydávali svedectvo. 10Ale najprv sa musí evanjelium zvestovať všetkým národom. 11A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť; ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to, ktorí hovoríte, ale Duch Svätý. 12Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; a povstanú deti proti rodičom a usmrtia ich. 13A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno; ale kto vytrvá do konca, bude spasený."

Evanjelium podľa Jána 13/16-20:

,,16Veru, veru, hovorím vám: Nie je sluha väčší ako pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 17Keď to viete, blahoslavení ste, ak podľa toho aj konáte. 18Nehovorím o všetkých vás, ja viem, ktorých som si vyvolil, ale aby sa naplnilo Písmo: Ten, čo jedol môj chlieb, pozdvihol pätu proti mne. 19Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som. 20Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý mňa poslal."

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
11.12.13


Zaujímavý dátum, ktorý v tento deň nastal, teda vhodný na zaujímavú stáť z proroka Izaiáša - 11. kapitola:

1Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

2Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

3V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú,

4ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí.

5Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách.

6Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie.

7Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok.

8Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije.

9Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

10V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Z dnes prečítaného...Čistá pravda je pre pohodlných, deformovaných a nepravdivých ľudí neuveriteľná, neprijateľná, až neznesiteľná. Spoznali sme to na príklade ľudí, ktorí prišli osobne do styku s Božími synmi. Ich čistotu a pravdivosť nedokázali stráviť. Iba tí najčistejší, ktorí sa neriadili rozumom, ale citom, teda duchom, dokázali prijímať ich osobu aj ich pravdu. Príliš hmotne a rozumovo založení a pokryteckí ľudia pociťovali ich prítomnosť za priam neznesiteľnú.

Každý môže prijať len toľko, koľko si zaslúži a koľko znesie. A tak je to správne a spravodlivé. Zákon spätného pôsobenia ho odmení za to, aký je. Dobrý a čestný človek ním ostáva, i keď ho iní podvedú. Preto je schopný spoznať, prijať aj uskutočňovať pravdu, lebo je sám pravdou. Taký človek sa už veľa neučí, iba si utvrdzuje to, čo vnútorne cítil. Nové poznatky prijíma bez ťažkostí, lebo jeho mierna pokrivenosť je schopná narovnania.

Kto prechádza cez nejasnosti a medzery so zapchatými ušami, len aby si nespôsobil nepokoj, je povrchný hľadateľ pravdy. Odmenou mu preto bude len čiastočná pravda. Univerzálnu pravdu nedokážu prijať všetci, to by museli byť všetci pravdiví a čistí. Keďže takí nie sú, potrebujú také pravdy, ktoré znesú, ktoré sú im rovnorodé čiže menej alebo viac pokrivené. Preto násilné presviedčanie iného je zbytočné, každý musí chcieť hľadať pravdu sám. Kto ju nehľadá, ten ju neprijme, ani keď mu ju ponúknete nezištne a v záujme záchrany.

Pravdivosť si netreba zamieňať s tým, že človek má každému vyklopiť celé svoje vnútro. Naopak, to si má chrániť pocitom studu ako niečo posvätné, čo patrí len jemu. Večné zákony 1. - 18. kapitola.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
ABDRUSHIN


Syn Človeka Imanuel Parsifal Abdrushin opustil túto Zem 6.12.1941. Dnes teda ubehlo 72 pozemských rokov, keď odišiel a opustil túto Zem v úplnej tichosti, obklopený tými najbližšími a najvernejšími.

Len málo kto si vtedy na Zemi všimol a uvedomil, že kto to vlastne prebýva na Zemi. Preto Syn Človeka zažil na Zemi presne to iste, ako Syn Boží Ježiš. Jeho cesta, bola cestou utrpenia , bolesti a nedôvery zo strany ľudí, dokonca aj z radov tých, ktorí mu mali v jeho poslaní pomáhať. Opakovali sa teda dejiny, tak ako pred 2000 rokmi. Ľudstvo svojho Záchrancu odmietlo, tým morálne zavraždilo, čo je podľa Božích zákonov totožné ako pri pozemskej smrti, a tak ide v ústrety svojmu zdrvujúcemu osudu, ktoré si samo pripravilo, z vlastnej vôle, lebo nedokázalo spoznať Toho, kto mu prinášal vo svojom svätom Slove záchranu, spásu a vyslobodenie sa z pút hriechov a temna.

Preto ľudstvo boj sa hnevu Pánovho, lebo si odmietlo zase Syna Božieho, a ako vidno aj naďalej Ho odmietaš, hoci jeho opätovný zrod už nastal, ako kráľa Tisícročnej ríše!

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Natália


,,Kto si plní svoje poslanie, ten sa nebojí o svoju povesť, ani o svoj život, lebo splnenie úlohy je pre neho prvoradé." Natália de Lemeny - Makedonová.

A presné toho sa držala pani Natália, počas svojho veľkého poslania, ktoré prišla naplniť na túto Zem, lebo Bohu to sľúbila.

Nekričala, nehádala sa, neurážala, ale ani o piaď nikomu neustupovala, hoci temno syčalo vždy stále viac a viac. Lenže nič nezmohlo, aby jej zabránilo v naplnený poslania, ktorého vrcholom bolo narodenie IMANUELA!

Hovorila vždy priamo a jasne, lebo vedela, že tým ponúka poslednú pomoc od Boha pre ľudí, ktorí v podvedomí presne nato čakali, a len čo prehovorila, tak ihneď s radosťou po tom siahli. Len koľkým to do dnešných dní ostalo, tak to je už o inom...

Kto chcel, tak počul jej volanie a vzpriamil sa, narovnal a mal možnosť pozrieť sa Pravde do tváre, zaujať jasné a konečné stanovisko. Každý mal možnosť výberu, bez ohľadu na všetky okolnosti, ktoré týmto nastali.

Odišla v úplnej tichosti, hoci sama povedala, že odíde predčasne, ale povedala aj, že sa navráti späť, keď pôda bude nato vhodná a pripravená, aby sa mohol navrátiť aj sám IMANUEL.

*Mali ste nejakú víziu o tom, ako bude vyzerať Zem, keď sa na ňu vrátite?

Áno. Vrátim sa spočiatku sama, bez Imanuela. Najprv budú zosadení na Zem najvyšší duchovia, ktorí si pred očistou riadne plnili poslanie. Až keď sa prispôsobia novým podmienkam a prebudia si zastretú pamäť, pripravia sa na vedenie vyvoleného národa. Mala som takúto vidinu:

Odrazu som stála pred obrovskou budovou v tvare kocky, ktorá mala porozbíjané okná a opadanú celú omietku. Pomyslela som si, že tu bola určite poriadna vojna. Keď som si prezrela okolie, uvedomila som si, že som tu sama, že nevidím nijaké stromy, vtáky ani hmyz, iba čerstvú burinu. Farba zeme bola akási červená a aj burina bola iná, akú som nepoznala. Napadlo ma, že sa nachádzam v nejakej južnej krajine a že to spustošenie spôsobila asi katastrofa, ktorú určite predchádzala vojna.

Obišla som časť budovy a všimla som si, že na niektorých miestach múru sa zachovali akési orientálne ornamenty. Keď som žiadne zviera, ani človeka nezbadala, napadlo ma pozrieť sa hore. Neďaleko na obrovskom kopci stálo iba zopár ľudí a mávali mi, aby som šla k nim. Boli veselí a šťastní, že som ich zbadala.

Až neskôr, po prečítaní Biblie som pochopila, že som videla Jeruzalem a vrch Sion. Cítila som, že som tam bola akoby vysadená zhora, doslova postavená pred zničenú budovu chrámu. Úplne som stratila pamäť, nespomenula som si na svoje deti, ani na Imanuela. To vraj preto, lebo som bola dlhší čas mimo Zeme.

Pri návrate sa môj duch bude znova postupne rozpomínať. Imanuel bude zosadený až vtedy, keď ma najprv vyšší duchovia a potom aj ľudia z vyvoleného národa spoznajú ako jeho matku a spomenú si na cieľ jeho príchodu.


Preto dnes, keď ubehlo pätnásť pozemských rokov od jej odchodu vravím a verím, že budem smieť povedať pani Makedonovej...veľké ďakujem..., lebo som to nestihol...

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 


Som rád...

Kométa ISON pokračuje ďalej, smeruje k Zemi:

http://energieupramene.blogspot.cz/2013/12/ison-pokracuje.html

Prečo sa nám to snažia nahovoriť, že skončila, čoho sa to tak boja, čoho? Hádam nemusím odpovedať....

Ján Anton Sloboda.Letí ke Slunci prý cca 5,5 mil. let. Z toho co se děje je zjevné, že podobné setkání s objektem jako Slunce zřejmě ještě nezažila. Vysoké teploty prověřili její hmotné tělo, a zbytek běží dál v jiném kurzu na sever. Navíc stalo se to přesně ve Štíru zn. smrti, transformace, proměny, obratu, očisty, což je přirozený děj. Komety působí tím kudy prochází, s čím se setkávají, a ovlivňují tajemně život na zemi především svojí energií, materie má zanedbatelný vliv. Její tyrkysová vodnářská barva a tvar mi připomínal chvílema střemhlav letící vílu. Příští léta nám odpoví co v praxi přinesl ten letící železný ISON.
JAN. jan.jan@post.sk 


ISON

Kométa ISON vstáva z popola:

https://www.youtube.com/watch?v=FbOAawDT8VM

http://www.astro.cz/clanek/6066

http://www.energytalisman.eu/cz/kometa-lovejoy-2013-encke-ison.html

Čo bude nasledovať, to sa už dozvieme čoskoro. Teda pozorujme oblohu, lebo úkazov bude pribúdať ako aj tento, o ktorom ste možno tiež nepočuli: http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1085-meteor-kefalonia-kanada

Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 
15 rokov.


5Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí. Izaiáš - 9. kapitola.

15 pozemských rokov ubehlo odvtedy, keď Syn Boha IMANUEL sa narodil, ako budúci kráľ Tisícročnej ríše, ako Boží bojovník, ktorý spúta pred počiatkom Tisícročnej ríše padlého archanjela. Po narodený bol hneď unesený, aby temno nemalo naňho dosah. Presne ako predpovedala samotná jeho matka, ktorá plnila svoje poslanie tu na Zemi, na Slovensku, ktorá predpovedala a upozornila, že IMANUEL môže byť unesený aj hneď po pôrode, pokiaľ ochrana bude nedostatočná, čo sa aj stalo, lebo inak by tu Syn Boha ostal aspoň nejaký čas. Ale stalo, Syna nik nevidel, len časom sa dostalo tej cti niekoľkým, že ho smeli vidieť, že smeli sa dostaviť tam, kde temno už nemalo dosah, aby p. Natália splnila to, čo sľúbila, ukázala svojho Syna každému, kto bol k tomu povolaný, kto to mal potom zvestovať, nie nechať si to len pre seba, /ja som tak učinil v roku 2010 na Troch kráľov – teda 6. januára, v roku 2010, a činím to opäť a rád, veď som to sľúbil/, to živé prežitie, keď pozemské telo spalo. Vždy verím a dúfam, že sa prebudia, že neostanem v tom sám ako ten vojak v poli.

,,Bol som v miestnosti, ktorá bola celá biela. Nebol som tam sám, ale boli tam aj iní ľudia, ktorý na niečo a niekoho čakali. V tom prišla pani Makedonová a v rukách mala dieťa, ktoré žiarilo. Všetci sme vedeli, že je to IMANUEL…a tak ako pani Makedonová raz povedala pri jednom vystúpení , tak každému to dieťa osobné ukázala…Ešte dnes mám tento sen pred očami, jasné ho vidím, vidím tu radosť a šťastie na tvárach ľudí, ktorí smú vidieť to Božie dieťa v rukách matky.“

Volajme Bohu na chválu a slávu v tento významný deň, že jeho Syn prichádza, ako Kráľ Tisícročnej ríše, ako Boží bojovník, ktorý spúta a úplne obmedzí moc padlému archanjelovi, aby ľudstvo mohlo v pokoji dokončiť svoj vývoj, aby povstal pozemský raj aj na tejto planéte zvanej ZEM!

,,1Potom v ten deň povieš: Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

2Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením.

3S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.

4V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno.

5Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.

6JASAJ A PLESAJ, OBYVATEĽKA SIONA, LEBO JE VEĽKÝ UPROSTRED TEBA SVÄTÝ IZRAELA!" Izaiáš – 12. kapitola.

Ján Anton Sloboda.

 
ISON
Niečo zo stránky - http://velkakometa.info/ison-aktualne/

"...28. listopadu kometa ISON doletí ke Slunci. V tento den Židé slaví jeden ze svých nejvýznamnějších svátků Chanuku. Američané zase svůj Den díkuvzdání a další den tzv. Černý pátek. Takže ISON dorazí ke Slunci tehdy, kdy si bude Amerika připomínat dny přátelství s Indiány, jenž jim v začátcích pomohli přežít, avšak které posléze přistěhovalci zničili. Co tedy přinese nadcházející Černý pátek?"

A 28. november je pre nás ešte zvlášť významný dátum!!! Tento rok dokonca okruhlé 15. výročie. Takže uvidíme...


Veľmi zaujímavý je aj článok - http://velkakometa.info/komety-a-meteoricky-dest/

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Ako keby dnes...


Počúvame to neraz od iných, že toto tu už bolo, nič nové..., a pri tom sa nechce stále pochopiť, že toto tu nebolo, toto tu, čo sa dnes deje, dní akých nebolo, je nových, ktoré všetko tlačia k bodu ,,D", k bodu Veľkej očisty, aby po nej mohla byť vystavaná Tisícročná ríša, pod dohľadom IMANUELA, ktorý je Kráľ kráľov a Pán pánov. Preto je na mieste, práve v tomto čase, keď si pripomíname 15 rokov od narodenia IMANUELA, pripomenúť slová od samotného ABDRUSHINA - Ducha Pravdy, ako keby ich vyslovil dnes:

,,Ľudstvo sa čoskoro bude musieť naučiť po dobrom alebo po zlom veriť všetkým účinkom železných zákonov božskej vôle, aj keď si to doteraz skrytým prianím inakšie myslelo a vysvetľovalo. Božia Láska spočíva jedine v zákonoch, ktoré pôsobia nezmeniteľne od prapočiatku až dodnes a až do konca všetkých dní! Aj Kristus zakaždým poukazoval celkom zreteľne na to, že svojím Posolstvom nechce Božie zákony rušiť ani meniť, ale len naplniť. Teda nepohnute zachovať!

Ľuďom budú kladené pred oči ešte rôzne vážne napomínajúce znamenia, budú musieť ešte všeličo doteraz nesprávne porozumené vypočuť a prežiť v nefalšovanom svetle večnej Pravdy.

Avšak napriek tomu všetkému ich duše nepočúvajú. Majú oči a bojazlivo ich zatvárajú plní tichého vzdoru pred tým, čo vidieť nechcú. Toto skrývanie im však neodníme nijakú zodpovednosť!

Aj keď nechcete uznať to, čo teraz dokazuje prehľad, že 186 ťažkých katastrôf na zemi za 196 dní už nie je každodenné, že v tom pri ich neustálom stúpaní predsa niečo príde, čo má vyburcovať k mysleniu, tak vo vašej dávno navyknutej nedbalosti voči Božím zákonom hromadíte len zakaždým novú vinu, ktorú v každom prípade si musíte trpko odpykať. Pri troške pozornosti by ste si mohli ušetriť mnoho."


Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 

Aspoň vidíme, že ako to dopadne, keď nedáme na varovania zo Svetla, niekde sa vstúpi a potom už je opäť neskoro plakať!

213
Prezraďte nám aspoň jednu z úloh, ktoré plní náš ochranca tak, ako chce Boh, a nie ako my ľudia. Možno viacerí potom uveria, že je naozaj od Boha.

Temní chcú dostať Slovensko za každú cenu do vojenského paktu NATO a do Európskej únie. Boh to nechce, lebo v prípade vojny napadne nepriateľ všetky členské štáty NATO a obíde národy, ktoré nebudú jeho členmi. Záchrana vyvoleného národa bude spočívať v tom, že Boh navedie vojenského protivníka, aby z nejakého logického dôvodu obišiel túto krajinu. Keď takýto dôvod nepriateľ nebude mať, Boh ho podľa večných zákonov nemôže ovplyvniť nasilu.

Nečlenstvo v EÚ je zas ochranou našej krajiny pred medzinárodným hospodárskym bojkotom v prípade, že by sme konali inak, ako chce skrytý temný vládca sveta.

214
Prečo je vstup do EÚ nevýhodný, keď sa celá Európa o tento cieľ usiluje? Môžete to bližšie vysvetliť z duchovného hľadiska?

Vstupom do EÚ sa staneme závislejší od hospodárskeho diktátu tohto spoločenstva. Akákoľvek sila, aj hospodárska, spočíva v samostatnosti, hoci úplná nezávislosť nie je možná.
Aby sa ľudia mohli vyvarovať chybných krokov v dôsledku negatívnych pôsobení, dostali Apokalypsu, ktorá zjavuje budúcnosť ľudstva aj po stránke hospodárskej. Má ich bezpečne viesť z omylov, ktoré ich ženú do skazy. Iste ste už počuli o šelme, ktorá má číslo 666. V 13. kapitole, 15. až 18. verši sa o nej píše toto:
...Kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. A šelma pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť: Kto má rozum nech spočíta číslo šelmy: je to číslo človeka a jej číslo je 666.
Tento človek sa preto nazýva šelmou, lebo sa prejavuje ako ona. Je dravý a na svoju obeť číha skryto. Apokalypsa upozorňuje, že šelma nie je len symbolom, ale skutočným človekom, ktorý sa bude skrývať pod menom 666 a za svoj „obraz“, aby nikto za ním nehľadal padlého archanjela, vládcu temna, a neodhalil jeho šelmovské úklady na zničenie ľudstva.
Je iniciátorom pripravovaného projektu obrovského počítača, v ktorom sa majú sledovať všetky bezhotovostné platby v celom svete. Každému občanovi počítač pridelí číslo jeho úverovej karty prostredníctvom troch záznamov po šesť číslic – 666. O tomto projekte pred pár rokmi písala zahraničná tlač. Cieľom počítača, ktorý bude vlastne symbolom čísla šelmy 666, je vraj zaviesť centralizovane v celom svete poriadok v hospodárstve. Nikto ani len netuší, že autor tohto vynálezu vyvolal najprv vo svete hospodársky chaos, aby potom ľudstvo prijalo túto ponuku čoby jedinú možnosť, ako sa z neho vymaniť.
V USA a v západných krajinách už väčšina zamestnancov nedostáva mzdu v hotovosti, ani pri nákupe nepoužíva peniaze. Svoje príjmy a výdavky vidí iba na výpise z účtu. Pretože kreditné karty sa často strácajú, navrhol vynálezca v druhej fáze svojho bezhotovostného projektu zlepšenie. Platobné karty sa nahradia jednoduchším jednorazovým úkonom, pri ktorom sa neviditeľne vytlačí na čelo alebo na ruku každého občana jeho osobné číslo, pozostávajúce z kombinácie čísiel 666, prípadne sa mu tam implantuje mikročip s týmito číslami. Tieto údaje budú čitateľné iba na miestach nákupu a predaja.
Cieľom tohto zjednodušeného obchodovania má byť, aby finančníci scentralizovali svoju ekonomickú vládu a získali postupne aj politickú moc. Väčšina hospodárskych autorít na našom kontinente už prijala pre svoje krajiny tento „zvýhodnený“ systém obchodovania a pod lákavým heslom európsky spoločný trh vábia do neho aj ostatné, ešte nezúčastnené krajiny v Európe.
Centrálny celosvetový počítač 666 bude schopný sledovať, vyraďovať, prikazovať a trestať všetkých ľudí na svete, lebo má diabolskú inteligenciu, ktorá je vyššia než ľudská a nie je závislá od citu. Aj u nás sa už začína prvá fáza tohto projektu – zavádzanie kreditných kariet s vychvaľovaním ich praktickosti, lebo vďaka nim sa už nebudeme musieť obávať zlodejov peňaženiek. Nikoho ani len nenapadne, že za neosobným počítačom – obrazom – sa skrýva šelma, ktorá je nebezpečnejšia ako stovky zlodejov naokolo.
V čom spočíva záludnosť tejto šelmy? Keď bude z akýchkoľvek dôvodov považovať kohokoľvek v celom svete – osobu, rodinu či kolektív za nežiadúcich, postačí, ak vymaže ich osobné číslo z centrálneho počítača, a nikto im nič nepredá, ani od nich nekúpi. Bez prenasledovania a väznenia sa nepohodlný človek stane vyhnancom spoločnosti – štvancom šelmy, ktorá likviduje ľudí aj bez zabíjania.
V celom svete napreduje zavádzanie kreditných kariet a množia sa kampane o výhodách ich nahrádzania mikročipmi na ruku alebo čelo.
Nedávno implantovali navrhované neviditeľné kódy zvieratám. Zistilo sa, že pomocou nich sa dá veľmi presne kdekoľvek a kedykoľvek sledovať ich pohyb. Prečo by šelma tento vedľajší efekt nepoužila aj na sledovanie ľudí, ktorí nebudú ochotní dostať sa do područia jej vlády?
Je tragédiou, keď chcú ľudia donucovať svoju vládu, aby sa dobrovoľne stal ich štát, aj oni sami nevoľníkmi len preto, že mnohé vlády sa do tejto pasce dostali z neznalosti a pohodlnosti. Večné zákony 2.

Ešte vždy si niekto myslí, že je lepšie, že sme tam?

Ján Anton Sloboda.

Rozklad rodiny – novodobé otroctvo – riešenie.

Žijeme v Európe, na území ktorej sa ľudia po celé stáročia snažili žiť podľa kresťanských zásad. Rodina patrila medzi niektoré z mála priam nedotknuteľných posvätných zväzkov, ktorého narušenie (snáď až na vyčíňanie inkvizície, fašizmu, apod.) sa prísne trestalo. Rodina aj dnes požíva (na papieri) veľkú právnu ochranu – prostredníctvom rôznych právnych noriem a zákonov, avšak pozorovať veľmi nebezpečný trend – rodina už nie je tou rodinou ako v minulosti, červík, ktorý bol nasadený na jej rozožratie, je tu.
Ako odpad zo stoky sa na nás valí zo západu obrovským tempom jedna špatnosť horšia než tá predtým, neobchádza ani štátne orgány, inštitúcie a rôzne v úvodzovkách „humanitárne“ nadácie. Štyridsaťročnú červenú klietku z východu sme dovolili vymeniť za inú žlto-modrú klietku zo západu. Sloboda sa hlása iba na papieri, ale v skutočnosti sa potláča čoraz viac.
Niekomu v pozadí dnes veľmi vadí to, že v Európe je ešte stále veľké množstvo rodín, ktoré chcú žiť spoločne v pokoji a v mieri, bez ohľadu nato, či sú veriaci alebo neveriaci, bez ohľadu nato, či sú židia, moslimovia, kresťania, budhisti, cigáni, žltí, červení, čierni, bieli, takí alebo onakí, oni chcú žiť slobodne, a to napriek rôznym vymysleným pandémiám prasacím, hovädzím, vtáčím, vojne proti terorizmu, apod.
V tomto postupnom rozožieraní rodín bolo občanom najprv zasiahnuté protiústavne do ich súkromia a vlastníckeho práva, keď ako vlastníci (drvivá väčšina proti vlastnej vôli a svetonázoru) boli zo strany štátnych orgánov pod hrozbami neprimerane vysokých sankcií a pokút nútení financovať čipovanie vlastných zvierat, ktoré je navyše aj v rozpore s obchodným zákonníkom.
Súčasne s tým sa presadzujú protiprírodné nariadenia geneticky upravovaných potravín bez predchádzajúceho dlhodobého celosvetového verifikovaného výskumu nezávislých vedcov. Vážení občania planéty Zem, my sme tie živé vzorky tohto globálneho výskumu – v priamom prenose – LIVE!
Popri rozvrátenom efektívnom poľnohospodárstve v bývalých socialistických štátoch, presakujú informácie a podozrenia, že sa po vzore USA chystajú aj v celej EÚ zaviesť zákony, obmedzujúce prírodné bylinkárstvo a liečiteľstvo, pestovanie plodín z vlastných semien z predchádzajúcej úrody, presne tak ako to celé tisícročia s úspechom robili naši predkovia v súlade s prírodou, a to všetko iba preto, aby sa umožnilo pestovanie iba tých plodín, ktoré nariadi pestovať nekompetentná byrokracia od stola kdesi ďaleko za sklenenými dverami. Človek sa chce vyvyšovať nad prírodu, a tak aj dopadne.
Technické vynálezy, ktoré by mohli zredukovať vo veľkej miere znečisťovanie prírodného prostredia na Zemi, ktoré by mohli zároveň vyriešiť energetickú krízu a vysoké náklady spojené s udržiavaním tejto ropnej mašinérie, sa v lepších prípadoch potichu dajú do archívov a ide sa ďalej. Kto o tomto pochybuje, nech verejne prehlási, že dá svoju hlavu na to, aby ochránil všetkých vynálezcov, ktorých sa dnešná energetická lobby bude snažiť najprv umlčať a keď budú „neposlušní“, aj umlčať. Nepohodlní sú najprv zosmiešňovaní, obhádzaní klamstvami, potom natvrdo odstraňovaní, ba neváha sa niekedy v prípade núdze prikročiť aj k ich likvidácii.
Koľko účinných elektromobilov sa vyrábalo už pred desaťročiami, koľko prototypov a zariadení na výrobu energie „z ničoho“ sa už zostrojilo a ponúklo ľudstvu, zariadení, ktoré by však vyradili z prevádzky hlavnú časť príjmov dnešného ropného, energetického a rozvodného priemyslu vo svete? Kde sú všetky tie vynálezy Nikola Teslu a iných neznámych skvelých konštruktérov a vynálezcov? Všetky boli neúčinné? A keby aj áno, prečo neboli doteraz zverejnené? Prečo ten strach pred verejnosťou?
Dnešné moderné zdravotníctvo vo svete umožňuje predovšetkým farmaceutickému molochu neustále zvyšovať svoje miliardové zisky, molochu, ktorý napriek výraznému technickému pokroku v diagnostike chorôb, napriek obrovským finančným injekciám za celé desaťročia svojho pôsobenia nedokázal na počudovanie výraznejšie pokročiť v liečení mnohých tzv. nevyliečiteľných chorôb, ktoré ale vedia niektoré jednoduché prírodné liečebné metódy úspešne zvládnuť skoro zadarmo a za veľmi krátku dobu bez výrazného utrpenia pacientov.
Farmaceutická mašinéria podá pacientovi radšej chemickú zlúčeninu, ktorá síce môže pomôcť na jednom mieste v tele, ale súčasne často poškodí množstvo iných ďalších predtým zdravých miest v ľudskom tele, ktoré potom tiež treba následne liečiť. A zadarmo to určite nie je, práve naopak, realita dnešných dní nám podáva jasný dôkaz, ako je to vlastne s financovaním zdravotnej starostlivosti. Pacient platí čoraz viac a viac. Prečo asi?
Vo výchovnom procese sa zo západu pretláčajú nové, pre strednú a východnú Európu zvrátené a neprijateľné metódy sexuálneho vzdelávania už v rannom predškolskom a školskom veku, kedy malé dospievajúce deti naopak v dnešnej špine naokolo potrebujú cítiť hlavne rodičovskú pevnú ruku, a nie bezcitnú a chladnú ruku rôznych nadácií a štátnych orgánov, ktoré niektorými zákonmi nepriamo určujú, ako má vlastne fungovanie rodiny vyzerať. Všetko sa to deje prostredníctvom vznešených hesiel o právach dieťaťa a krásnych názvov súkromných rôznych agentúr, ktoré podľa niektorých informácií neváhajú neraz predať tzv. „profesionálom“ ako nejaký tovar živé deti k dočasnej prevýchove, aby ich zdecimované premiestnili potom zase inam, na neznáme miesto, kde ich zúfalí rodičia už nenájdu.
Vynárajú sa tu naliehavé otázky:
Ak sa na území EÚ môže stať jeden taký prípad, že s prispením štátnych orgánov prostredníctvom sociálnej služby sú z kresťanskej rodiny odňaté maloleté deti a dané do pestúnskej opatery homosexuálnemu manželskému páru, treba sa pýtať: Je potom vylúčená pravdepodobnosť, že takéto riešenie sa postupne v Európe stane všeobecne normálne a rozšíri sa do celej EÚ ako jedna z možností prevýchovy rozvrátených rodín, ktorých ale rozvrátenosť spôsobil v niektorých prípadoch vlastne štát násilným odtrhnutím detí od rodičov v rozpore s dobrými mravmi, ako aj v rozpore s chartou ľudských práv a slobôd?
Ak sa na území EÚ stávajú také prípady, že možno spočiatku aj dobre myslené sociálne zákony sú určitými úzkymi uzavretými skupinami bezcitných netvorov v sociálnom systéme účelovo zneužité tak, aby boli nevinné rodiny rozbité s nevratnými tragickými následkami na psychike a zdraví postihnutých rodičov a detí, ale hlavne za účelom aby boli uspokojené zvrátené chúťky niekoľkých na tomto výnosnom obchode s deťmi skvele zarábajúcich špinavcov v pozadí, tak je vylúčené, že by sa to nemohlo stať aj v iných, chudobnejších štátoch EU s oveľa horšími následkami a v oveľa väčšom meradle? Je to vylúčené?
Prečo EÚ nezabezpečí taký mechanizmus sociálnej služby, aby sa nedal zneužiť na obchod s bielym mäsom? Kde sú v tomto prípade kontrolné mechanizmy a garancie EÚ?
Ak sa zo strany OSN a EÚ na jednej strane vytvára tlak na členské štáty EÚ a tvrdo sa pretláča nová ideológia sexuálneho vzdelávania do výchovného procesu detí, tak prečo tam, kde sú štátne orgány v podozrení zo zneužitia sociálneho systému, sa tá istá OSN a EÚ tvári, že to je už len vnútornou vecou jednotlivých štátov? Prečo aj v takýchto konkrétnych prípadoch a podozrení tá istá OSN a EÚ rovnako tvrdo nezasiahne a nevyvíja rovnaký tlak na tieto konkrétne štáty?
Prečo nie je v celej EÚ prísne a VEREJNE monitorovaná a kontrolovaná práve sociálna služba, aby sa nedala zneužiť jej činnosť – aby nemohli trpieť deti? Kde sú zabezpečené práva detí na normálnu výchovu? Pýtal sa ich vôbec niekto, či chcú žiť v štátom určených náhradných rodinách a ako sa im tam vodí?
A keď raz pochybí rodič, tak už naveky mu nie je od štátu odpustené? Už je navždy odpísaný? Kde je tu kresťanské odpustenie, vážení kresťania v európskych štruktúrach?!
Ako sa máme dívať na systém, ktorý dovolí, aby rodič, ktorému je vzaté jedno dieťa, automaticky mu budú odobraté aj ostatné, dokonca aj také, ktoré by sa narodili niekedy v budúcnosti? Však toto sa dá prirovnať symbolicky k doživotnému trestu pre rodiča, kde mu je uprená akákoľvek šanca na prípadnú nápravu. Ale veď takto štát nakladá iba s tými najhoršími zločincami, pričom aj mnohým odsúdeným vrahom po čase môžu ich tresty vypršať a ocitnú sa na slobode. Ale rodič, ktorému mohli byť deti aj neoprávnene odobraté, má byť odsúdený na doživotný trest odňatia všetkých jeho doterajších ale aj budúcich narodených detí?
Pre koho sú dnešní rodičia, ako podozriví a potenciálni nepriatelia ich vlastných detí, väčšou hrozbou než vrahovia? Pre koho?
Je to normálne, že v sociálnom systéme, ktorý sa zrejme bude chcieť zaviesť aj u nás na Slovensku, budú v prípade problémov podozriví a predovšetkým braní na zodpovednosť iba rodičia, pričom všetci štátni pracovníci okolo celého sociálneho a výchovného systému budú neomylní, ale pritom si to nakoniec aj tak najviac odskáču nevinné deti?! Kam sme sa to dostali a kam smerujeme?
Je zverejnený prípad slovenského dospievajúceho chlapca v zahraničí (v EÚ!), ktorý bol odobratý rodičom, ale neustále opakovane uteká od štátom nariadených náhradných pestúnov a vracia sa k rodičom. Rodičia, aby ich nezavreli, sa snažia dospievajúcemu dieťaťu vysvetliť, že to nie je dobré riešenie, zahlásia vlastné dieťa na polícii (!), aby si pre neho prišli a odviezli pestúnom a dieťa po čase ujde znovu a znovu, až sa napokon iba túla po uliciach a premýšľa o ukončení svojho života.
Toto je cieľom sociálnej služby v EÚ, aby deti udávali rodičov na detských linkách a naopak, aby rodičia udávali svoje deti, keď v zúfalej snahe chcú byť s nimi? Takúto nemorálnu zvrátenosť chceme, aby sa rozšírila aj na Slovensku?
Ako potom v takýchto a mnohých podobných prípadoch môže vedenie EÚ zaručiť všetkým občanom EÚ, že prostredníctvom dnes už populárnej juvenilnej justície (v každom štáte pod iným, často aj vznešeným názvom) a proklamovanej starostlivosti o práva maloletých nebudú členské štáty EÚ doslova ako na páse vyrábať z dnešných takto alebo podobne postihnutých detí celú armádu budúcich bezcitných vojakov, doslova akoby naklonovaných androidov, ktorí sa buď naučia už v detstve, násilne odtrhnuté od rodičovského teplého domova, pretvarovať a poslúchať rozkazy svojich nenávidených nových „štátnych rodičov“, pričom každý normálny psychológ musí prehlásiť, že budú na celý život psychicky, často aj fyzicky, poznačené, čo sa skôr či neskôr prejaví, ak už predtým nespáchajú samovraždu, alebo budú môcť byť často umlčané a ubité v morálne zvrátených, aj pedofilných náhradných rodinách, alebo v prípade „nevhodného“ správania ocitnú sa v niektorom z psychiatrických zariadení, hoci pri rodičoch boli úplne normálne, alebo môžu byť predané v neprehľadnej sieti agentúr na vyslovené rozobratie na náhradné transplantačné diely, na ktoré už netrpezlivo čakajú tisíce necitlivých boháčov po celom svete? Prečo je dnes také obrovské množstvo zmiznutých detí po svete?
Kto z dnešných politikov a „bojovníkov“ za práva detí v EÚ môže túto možnosť vylúčiť a verejne prehlásiť, že sa to nikdy nikde nestalo a ani nestane? Ak je to však možné, a deje sa to dnes, tak treba tomu urobiť koniec!
Vám, tam hore, sme my dali mandát, aby ste nás ochraňovali, a nie ničili, trebárs aj nepriamo vaším nezáujmom, neochotou a zbabelosťou do týchto kalných vôd vstúpiť!
Kto vie lepšie ochrániť svoje deti, keď nie ich rodičia? Kto je pre deti väčšou a hlavne PRIRODZENOU autoritou, keď nie rodičia? Dívajte sa, vy, byrokrati od stolov, trošku aj von na prírodu a berte si príklady z nej! Potom možno aj ľudia na čelných funkciách budú znovu prirodzení a hlavne vážení.
Chceme sa dostať aj na Slovensku do takého stavu, kedy na základe preukázateľného týrania detí ich rodičmi budú hodení do jedného vreca všetci ostatní rodičia ako potenciálni tyrani a zavedú sa „preventívne“ také zákony do praxe, kde udavačstvo, neprajníctvo okolia, závisť susedov a lož budú mať väčšiu váhu než dôkladné spravodlivé (VEREJNOSTI DOSTUPNÉ!) prešetrenie podozrenia a zároveň kardinálne a exemplárne potrestanie v prípade, že by niekto v sociálnom systéme zneužil právomoci, ktoré by mu pri výkone služby boli dané?
Ak by mal byť pravdou iba zlomok z toho, že nové úpravy zákonov sú na západe zneužívané sociálnymi službami tak, aby akákoľvek zámienka bola dobrá na odobratie detí, tak potom aj udavačstvo by bolo nástrojom na dosiahnutie týchto „šľachetných“ cieľov? Ale veď špinavé udavačstvo sme tu už predsa niekoľkokrát mali! Spomeňme časy inkvizície, fašizmus a budovanie komunizmu. Alebo máme z toho logicky vydedukovať, že nebodaj prichádza nová diktatúra?
Radšej dáme náhradným rodinám tisíce EUR zo štátneho rozpočtu, aby úplne psychicky dorazili im zverené a vystresované cudzie ukradnuté deti, akoby sme dali zopár EUR na pomoc tým chudobnejším rodinám, ktorým sme najprv v sociálnom programe nepomohli pri vytvorení lepších podmienok na hmotný život, ale teraz im účelovo vyčítame horšiu finančnú situáciu, a preto im treba zobrať deti? A aj to iba niektorým vytipovaným vybraným skupinám ľudí, nie všetkým podľa jednotného pravidla?
Toto že by mala byť spravodlivá, sociálna politika, šíriaca sa teraz zo západnej časti EÚ na jej východnú časť?
Prečo orgány EÚ tvrdo nezasiahnu a okamžite neprešetria podozrenia zneužívania sociálneho systému v niektorých častiach Európy, na ktoré sa verejne poukazuje, kedy sú rodičia podľa dokumentov a konkrétnych svedectiev zverejnených na internete klamaní sociálnymi službami a najatými právnikmi, sú držaní na uzde pod hrozbami uväznenia, keby sa pokúsili zverejniť svoje hrozné príbehy a pokúsili sa pomocou verejnosti dostať naspäť svoje milované deti? Prečo EÚ mlčí a nezasiahne, keď zverejnené podozrenia a osobné svedectvá sú jasným náznakom, že okrem už uvedených faktov sa mnohým postihnutým deťom vtĺka do hlavy, že sa na nich vlastní rodičia vykašľali a ich už nechcú? Prečo nie sú do týchto prípadov zapojení nezávislí detskí psychológovia? A koľko takýchto prípadov je ešte neznámych, pretože strach rodičov je veľký a radšej mlčia? Snažili sa aj takéto prípady tie tzv. „nezávislé“ humanitárne organizácie overiť?
A Ty, občan EÚ (občan SR), načo čakáš? „Ja nič, ja muzikant“? Počkáš si, až si prídu po niektoré dieťa z Tvojho blízkeho okolia alebo rovno pre Tvoje? Nebude už potom ale neskoro na hlasitý plač a náreky, keď Ti dieťa nenávratne zmizne kdesi v neprehľadnej pavučine skorumpovanej byrokracie a špinavého biznisu s deťmi?
Ak vznikne podozrenie zo zneužívania a trápenia detí rodičmi, zákony jasne hovoria, čo sa má urobiť a kto má byť zato zodpovedný a hlavne potrestaný. A orgány štátnej moci v celej EÚ (SR) konajú. Ale zákony a trestné právo platia predsa aj vtedy, keď sa priamo poukáže na zneužívanie systému ľuďmi v tomto systéme pracujúcimi, aj v takýchto prípadoch by mali orgány štátnej moci v celej EÚ (SR) konať a trestať vinníkov, či nie?
Ak chce teda EÚ, ako sa to verejne proklamuje, úplne oprávnene, chrániť práva detí na svojom území, je namieste ZÁKLADNÁ, možno najdôležitejšia, OTÁZKA:
Ako chráni EÚ, nositeľ Nobelovej ceny za mier, európske rodiny a deti v prípadoch, kedy je na mnohých miestach EÚ poukazované na množiace sa podozrenia z vážneho zneužívania sociálneho systému ľuďmi, ktorí v ňom a okolo neho pracujú, podozrenia, že sú účelovo vytrhávané a doslova kradnuté deti z rodín, v ktorých rodičia sa o nič viac neprevinili voči svojim deťom, než naokolo v ostatných rodinách, ktoré sú však ponechané (zatiaľ) na pokoji?
Prečo je na území EÚ dovolené, aby sa podozrenia zo zneužívania detí rodičmi štátnymi orgánmi brali vážne, sprísňujú sa zákony, ale podozrenia zo zneužívania sociálneho systému ľuďmi, ktorí v ňom pracujú, sa tými istými štátnymi orgánmi ignorujú, neriešia, zľahčujú, verejne spochybňujú, zosmiešňujú ako nejaké choré výmysly, či vyvolávanie poplašných správ alebo chorých konšpiračných teórií, namiesto toho, aby sa takisto aj tieto podozrenia brali rovnako vážne, promptne, rýchlo, aj súdnou a policajnou cestou sa okamžite overili v trestno-právnom zrýchlenom konaní, pretože ide o zdravie detí, aby nemohli vzbudiť u občanov EÚ zbytočné obavy a podozrenia, že už ani štátna moc nepracuje pre občana, nechráni rodinu a tých najmenších, ale pracuje pre rôzne nemorálne lobby, samozrejme nie zadarmo?
Tieto otázky nech kladú občania EÚ (SR) poslancom po celej EÚ (SR) a všetkým politikom a hlavne treba nekompromisne žiadať od nich VEREJNÉ správy o vyšetrovaní aj týchto podozrení! A keď budú úrady mlčať, treba podávať trestné oznámenia na neznámeho páchateľa. Súdy a dôvody, ktoré vedú k odobratiu detí od rodičov, musia byť VEREJNOU záležitosťou, aby bola zabezpečená KONTROLA VEREJNOSTI a znížilo sa na minimum akékoľvek podozrenie zo zneužitia sociálneho systému!
Na jednej strane sa prijímajú zákony, ktoré čoraz viac obmedzujú a potierajú vo výchovnom procese právomoci nielen učiteľov ale aj rodičov do takej miery, že pomaly dieťa bude v škole a doma rozhodovať o bytí a nebytí učiteľov a rodičov, zriaďujú sa (možno aj v dobrom úmysle) detské linky dôvery, ktoré sa však takisto dajú špinavo zneužiť voči rodičom, aby v konečnom dôsledku doplatilo nato zase len dieťa, disciplína detí a ich rešpekt voči dospelým klesá na úplné minimum, mení sa v absolútnu bezcitnosť, nebývalú nevychovanosť až drzosť. A v tom ich na druhej strane podporujú iné prijímané zákony, ktoré dovoľujú zavádzať do výchovného procesu také zákazy, príkazy, postupy a metódy, ktoré by pred pár rokmi skončili veľmi rýchlo na súdoch ako skutky spojené s propagáciou nemravnosti a kazenia zdravej výchovy detí a mládeže.

Všetky dnešné štáty EÚ sa zaviazali plniť zásady „Všeobecnej deklarácie ľudských práv“, prijatej Valným zhromaždením OSN dňa 10. decembra 1948.
V preambule sa píše, že je potrebné, aby ľudské práva boli chránené zákonmi, ak človek nemá byť donútený uchyľovať sa, keď všetko zlyhalo, k odboju proti tyranii a útlaku. Podľa čl. 12 horeuvedenej Charty OSN „NIKTO nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, do RODINY, domova …..
Štáty EÚ sa zaviazali plniť aj „Chartu základných práv EÚ“!
Dnešné právne normy, ktoré sa snažia presadiť zrovnoprávnenie homosexuálov, skryte aj pedofilov (už by sa človek nečudoval, keby to v krátkej dobe boli aj zoofilovia a ďalší x-filovia), podľa svetonázoru väčšiny občanov EÚ (SR) nie sú vhodní kandidáti na normálnu výchovu detí, vedú k likvidácii toho, čo sa EÚ (SR) zaviazala už v prvej vete Preambuly Charty základných práv EÚ dodržiavať.
Ak sa teda EÚ (aj SR) zaviazala, že citujem „bude pamätať na svoje DUCHOVNÉ a MORÁLNE DEDIČSTVO“ koniec citátu, ktoré logicky na európskom území tvoria predovšetkým KRESŤANSKÉ HODNOTY, jedna z naliehavých otázok tejto súčasnosti znie: Kde je tu zo strany EÚ podpora dodržiavania Božieho prikázania: „Cti otca a matku!“? Tým, že dieťa zoberieme od otca a matky a dáme ho homosexuálom? Načo sú v európskom parlamente kresťanské strany, keď kresťanské hodnoty a morálne dedičstvo Európy obhajujú tak, ako to vidieť dnes?
V horeuvedenej charte EÚ sa v čl.4 píše: „Nikoho nemožno mučiť ani podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.“ A nie je snáď naplnenie skutkovej podstaty trestného činu psychického mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a trestu aj skutok, keď na základe udania nejakého špinavca alebo vymysleného dôvodu vykoná štátom poverená sociálna služba doslova vyrvanie nevinného dieťaťa zo slušnej rodiny s tým, že rodič nesmie ani ceknúť, lebo pôjde do väzenia?!
Naopak, stíhaní a zavretí do väzenia aj s doživotným zákazom zamestnať sa v štátnej správe by mali byť všetci bez výnimky tí, ktorí sa podieľajú na zneužití sociálneho systému, v dôsledku čoho môže byť dieťa nespravodlivo odobraté rodičom. Tam by mali padať doživotné tresty a zákazy!
V článku 33 sa píše: „Rodina požíva právnu, ekonomickú a sociálnu ochranu.“ Aká je to právna, ekonomická a sociálna ochrana rodiny zo strany EÚ, keď zo zverejnených dokumentov a video-záznamov na internete vidieť, že deti odmietajú ísť preč od rodičov, inde sa uvádza, že deti sa pýtajú domov, rodičia sa dožadujú svojich ukradnutých detí, ale odpoveďou sú im ignorancia úradov, falošné sľuby podplatených právnikov, aby nakoniec prišli hrozby uväznenia v prípade nemlčania týchto zúfalých rodičov?!
Všetky štáty majú trestné zákony, takže sú v nich uvedené aj tresty za týranie. Určite nikde nie je napísané, že by tieto tresty za týranie spoluobčanov a detí neplatili pre štátnych zamestnancov. Takže načo vymýšľať nové zákony na ochranu týraných? Prestaňme už rozbíjaním rodín týrať svoje deti, naopak, tyranov na obidvoch stranách treba bez rozdielu okamžite posadiť do basy!
Pretože sa EÚ zaviazala vo svojich zákonoch a nariadeniach pamätať na duchovné a morálne dedičstvo, je teraz prostredníctvom svojej autority naopak POVINNÁ urobiť také právne opatrenia na ochranu rodiny v celej EÚ, aby bol zastavený tento amorálny novodobý mor, šíriaci sa Európou zo západu (aj z druhej strany Atlantiku). Je najvyšší čas definitívne stopnúť tento morálny prepad na európskom území! Ak to nechcú politici, musia to urobiť občania.
Morálka je v EÚ(SR) na úpadku, preto treba hlavne na tomto poli konať! To je úloha politikov a úloha všetkých vás, úradníkov EÚ (SR), ktorí ste platení z daní občanov!

Tak ako inde v EÚ, aj na Slovensku pri sčítaní ľudu bola jedna z otázok – vierovyznanie. Ku kresťanským cirkvám sa prihlásila väčšina Slovákov. Takže slovenský národ prostredníctvom Štatistického úradu SR poslal nepriamo našim voleným politikom pokyn, že si nepraje, aby prípadnými dielčimi právnymi normami, skrývajúcimi sa pod rôznymi inými názvami, ako aj niekoľkými po sebe idúcimi zdanlivo spolu nesúvisiacimi postupnými zákonmi boli kresťanské hodnoty potlačené do úzadia, a to na úkor zvýhodňovania homosexuálnych, pedofilných, eutanáznych a iných podobných zvrátených noriem, ktoré nejaká, zdanlivo neškodná, lobby v pozadí už dokázala presadiť do zákonov na západe EÚ a teraz sa o to pokúša aj pod pláštikom OSN u nás, aby sa rozbilo to, čo je Ústavou SR štát povinný občanom SR zabezpečiť!
Koniec koncov, je aj tak na samotných rodičoch a hlavne na statočných otcoch, či budú sedieť iba pri pive a futbale, či si nechajú len tak bez vážnejších dôvodov ukradnúť svoje bezbranné deti, či nechajú v teplučkých poslaneckých a vládnych kreslách sedieť tých, ktorí nič pre ochranu rodín svojich voličov nechcú urobiť, alebo si budú chrániť svoju rodinu v súlade s právom, vyplývajúcim okrem iného aj z horeuvedenej preambule Charty OSN - uchýliť sa aj k odboju proti tyranii a útlaku, keď už všetko zlyhalo. Keď rodičia nebudú robiť nič, môže sa im ako na západe jedného dňa stať, že deti aj tak stratia a stratia tým aj svoju česť, pretože keď ich deti vyrastú, nie je nemožné, že už ako dospelé im napľujú do tváre, lebo ich bez odporu nechali napospas cudzím netvorom.
Ľudkovia, overte si sami všetky tie protichodné tvrdenia o zneužívaní štátnej moci pri násilnom odoberaní detí z rodín. Nič na tejto pošpinenej Zemi dnes nie je iba čierne alebo biele. Hľadajte Pravdu!
Nenechajte sa ohlupovať a okrádať o svoj drahocenný čas, nečumte toľko do tých televíznych a počítačových dební, ale radšej si vo voľnom čase naštudujte svoje práva, pretože žiaľ čestných právnikov na rozhodujúcich a dôležitých miestach je ako šafránu. Česť výnimkám. Tie primitívne zábavy, reality show a tupé, mozog vymývajúce seriály, vám neskôr nebudú už nanič.
Dožadujte sa sami plnenia svojich práv u vami volených poslancov vo všetkých oblastiach života, najmä ak je podozrenie, že niektorým skorumpovaným štátnym zamestnancom je bližšia bohatá lobby než obyčajný občan. Požadujte to od nich skôr, než bude neskoro. Vytvárajte zdola na volených politikov tlak, veď sú platení z vašich daní, vy ste ich tam svojou voľbou poslali, tak nech sa vám teraz zodpovedajú! Alebo nech zmiznú na smetisko dejín!
Ak ste kresťania, dožadujte sa hromadnými písomnými požiadavkami na farnostiach, biskupstvách, arcidiecézach, aby vaši pastieri všetkými dostupnými prostriedkami znemožnili dnešný vývoj, ktorý sa pokúša postupnými krokmi zlikvidovať normálne rodiny, kde rodičmi sú otec a matka, vývoj, ktorý naznačuje, že sa chystá presadzovanie podľa vzoru západu, kde už v niektorých krajinách uzákonili manželstvá homosexuálnych partnerov, čo je pre náš národ zvrátená a neprijateľná prax, pretože odobraté deti aj z normálnych kompletných rodín by sa mohli takto dávať na prevýchovu do rodín, kde otcom aj matkou by boli „manželia“ rovnakého pohlavia! Chceme toto aj u nás na Slovensku?
Ak ste kresťania, dožadujte sa písomne svojej vrchnosti vo Vatikáne alebo v iných kresťanských cirkvách, veď oni tam zastupujú viac než miliardu vás veriacich, aby použili obrovské finančné zdroje, majetky, ktorými disponujú, ako aj svoju nepopierateľnú svetovú autoritu nato, aby ochrana normálnej rodiny bola jednou z prvoradých úloh a priorít EÚ. Nech sa Vatikán spojí s ostatnými kresťanmi a ukáže svoju pravú tvár, pretože veľa detí po celom svete trpelo práve pohlavným zneužívaním od katolíckych tzv. „služobníkov“ Božích, nech teda využije Vatikán tento svoj „dekanský“ opravný termín, aby nezostalo všetko opäť iba „pod pokrievkou“.
Pastier je iba vtedy dobrým pastierom svojho stáda, keď svoje ovečky nielen vedie, ale ich aj ochraňuje! Ako ochraňujete svoje ovečky, kresťanskí pastieri?! Vy veľmi dobre viete, že aj vy dnes sejete to, čo budete raz musieť zožať.
Treba posilňovať zákony o rodine, nie zákony, ktoré pod pláštikom ochrany dieťaťa vlastne rodinu rozbíjajú. Aj na tomto poli je miesto pôsobenia kresťanských cirkví a kresťanských politických strán.
Občania, obráťte sa aj na populárnych umelcov, nech sa popri nich teraz ukáže aj tá naša „smotánka“ v pravom svetle, nech prejavia svoju odvahu a česť aj v dnešnej dôležitej dobe, aby aktívne a VEREJNE vyvinuli tlak na tých, ktorí môžu dať podnet na okamžité vyšetrenie všetkých podozrení zo zneužívania sociálneho systému, na konci ktorého je utrpenie detí, a to nielen spôsobené zlými rodičmi, ale aj netvormi v sociálnom systéme!
Ak chcete založiť občianske združenia na ochranu detí a základných práv a slobôd občanov v rôznych oblastiach verejného života, urobte tak, ale nikdy netvorte veľké organizované skupiny, združenia a spoločenstvá, lebo tam sa môžu vlúdiť nasadení temní, ktorí vaše úsilie majú za úlohu spochybniť, rozvrátiť a znemožniť. Je ich mnoho, nikdy nepodceňujte druhú stranu, to nie sú žiadni hlupáci.

Mimoriadne dôležité! Občania, ktorí ste dnešným vývojom veľmi znepokojení až pobúrení, nemali by ste sa vo svojom úsilí o naplnenie svojich práv nikdy, nikde a za žiadnych okolností nechať vyprovokovať najatými provokatérmi a nesmiete použiť pritom žiadne násilie a výtržnosti. Všetko svoje konanie robte pokojne a rozvážne. Trikrát meraj a raz rež! Oni tam hore predovšetkým potrebujú nás, až potom my ich. Treba im jasne dať najavo: nebyť nás, tak tam hore nie ste. Mnohí to schválne otočili, aby bola biela šedou a čierna sivou.
Strhnite si už konečne tie nepriehľadné okuliare, ktoré vám niekto schválne dal na oči, aby ste pozerali a nevideli, nemrhajte drahocenným časom, staňte sa vidúcimi a hlavne vediacimi!
Organizátori globálneho podvodu na pozemskom ľudstve, naši „Veľkí Bratia“, doslova čakajú nato, aby civilizovaní a nespokojní ľudia vyšli agresívne do ulíc a aby začali robiť výtržnosti, proste aby bol už konečne dôvod vyhlásiť výnimočný stav, stanné právo, zákaz vychádzania, zákaz zhromažďovania, zákaz všetkých slobodných práv, ktoré vyplývajú zo spomínaných Chárt ľudských práv OSN a EÚ. Najlepšie by podľa tohto scenáru pre nastupujúcu totalitu bolo, keby výnimočný stav mohol byť vyhlásený na celom území štátu naraz. Potom by mohli byť ľahšie splniteľné obludné plány radikálnej redukcie počtu obyvateľov na Zemi (však o tom už verejne aj hovoria).
Keby namiesto zvolených zástupcov štátnej moci mala prevziať moc armáda, polícia a iné najaté ozbrojené zložky, zabudnite všetci na akúkoľvek slobodu, tú máte ešte teraz k dispozícií nato, aby ste pokojným a hlavne zákonným spôsobom zabránili ešte horšiemu. Čoskoro môže byť neskoro.

Ak je slovenský národ podľa vlastného vyjadrenia väčšinovo kresťanský, mal by sa držať Slova Pánovho, a neustále si pripomínať, čo nám bolo Synom Božím odkázané: „Ak vy odpustíte svojim vinníkom, aj vám bude odpustené.“ To však neznamená, že budeme nečinne sa prizerať a trpieť okolo nás a na nás samotných akékoľvek neprávosti.
Pamätajme na varovanie zo Svetla: Kto zlu ustupuje, nepriamo ho podporuje, a tým sa previňuje!
V žiadnej rozprávke drak neunáša tú ošklivú, zlú princeznú, vždy je to iba tá pekná a dobrá princezná, pretože jej únosom nastáva smútok a žiaľ, akoby stemnelo všetko prostredie, v ktorom predtým šťastne prebývala so svojimi blízkymi. Temno neznáša svetlo, radosť a šťastie, dnešným modernejším slovníkom vyjadrené temno neznáša vyššie pozitívne vibrácie, zlo na svoje prežitie potrebuje šero, smútok a strach.
Ako je to s drakom v rozprávke, tak je to aj s dnešnými oficiálnymi únosmi detí. Tí najhorší, duševne, aj telesne oškliví, nie sú na zozname záujmu. Na zozname sa nachádzajú iba tí čistejší, zdraví a dobrí. Prečo asi?
Veľa svetla je medzi ľuďmi, treba to stlmiť, aby nebolo vidieť všetku tú špinu naokolo. Aj takýmto spôsobom rozoštvávajú nasadení služobníci temna ľudí navzájom, programovaná nevraživosť jedných voči druhým vzrastá a máloktorí si pritom uvedomia, že sú zneužití a zmanipulovaní, pričom nitky ťahá niekto v pozadí a oni sa stávajú iba ovládanými bábkami v cudzom bábkovom divadle.
Nastupujúca svetová totalita na základe schválených zákonov siaha ľuďom už aj na ich vlastné deti a skúša takto, čo si môže dovoliť, kam svojou zaslepenou túžbou po moci, zlobou a aroganciou môže zájsť – predtým, než začne ako dobytok na bitúnku vháňať ľudí do svojej cieľovej stanice: celoplošné povinné čipovanie ľudí.
„Kto odmietne znak Šelmy, nenakúpi, ani nepredá...“, takto je to naznačené v Zjavení Jána, kde je opisovaná aj dnešná doba.
Cieľ temna na Zemi je: absolútna kontrola myslenia pozemského ľudstva – nastolenie celosvetového otroctva ľudských robotov bez vlastnej slobodnej vôle.

Niekto si pomyslí, tak toto je už riadne uletené. Ale dívajme sa na vývoj okolo seba. Neustále sa obmedzujú naše slobody a práva byrokratickými nariadeniami do súkromia, zákazmi a príkazmi od stola, zasahuje sa čoraz viac do rodín, do výchovy, do poľnohospodárstva, do stravovania, do zdravia ľudí, apod. viď povinné čipovanie zvierat, povinné očkovanie, zákaz pestovania takých plodín, príkaz sadenia iných plodín, zákaz takého vychovávania detí, príkaz onakého vychovávania detí, atď, atď. Najhoršie je na tom to, že nám siahajú už aj na samotné deti!
Čo si má slobodný občan myslieť, keď sa mu štátnou mocou berú základné ľudské práva a slobody, ktoré sa ten istý štát zaviazal plniť svojím súhlasom s rezolúciami Charty ľudských práv a slobôd OSN a EÚ?
Čo si má slobodný občan myslieť, keď dnešné niektoré právne normy, najmä v oblasti potravinárstva a zdravej výživy obyvateľstva, tak povolili vo svojej prísnosti, že by pred pár rokmi boli samotné považované za pokus o genocídu obyvateľstva? Ľudia nie sú sprostí a nezabudli nato, aké potraviny konzumovali pred pár rokmi a čo im potravinársky moloch ponúka dnes!
Nemá právo popri týchto informáciách a osobných svedectvách z rôznych krajín, korupčných kauzách (aj vo vrcholových orgánoch rôznych hospodárskych, politických, zdravotníckych, potravinárskych a iných spoločenstviev, EÚ nevynímajúc), mať slobodný občan obavy a podozrenie z globálneho spiknutia finančných špičiek, smerujúceho k redukcii obyvateľstva na Zemi, aby bol zbytok úplne zotročený a poslušný tejto úzkej skupinke mocichtivých tyranov kdesi v pozadí?
Keby to bolo také pekné, prospešné a dobre myslené, tak by v oblastiach súkromného, výchovného a rodinného života bola daná všetkým občanom bez rozdielu možnosť dobrovoľne a slobodne sa rozhodovať, čiže jednoducho povedané: KTO CHCE – MÔŽE, KTO NECHCE – NEMUSÍ ! A zločiny by sa trestali všade u všetkých rovnako!
Demokracia je to, keď je možnosť voľby! Inak spejeme znovu k diktatúre.
Zaplatení lokaji niektorých finančných skupín v pozadí, ktoré nechcú byť odhalené so svojimi špinavými metódami obohacovania sa na úkor poctivej práce nevedomej a dôverčivej väčšiny, sú ochotní okrem iných klamstiev prehlásiť, že varovanie pred hrozbou blížiaceho sa otrockého zriadenia pod rúškom domnelej elektronickej „demokracie“ je snáď paranoidná vlastnosť hlavne nevzdelaných a tupých ľudí.
Nezavádzajte, (ne)vážení totalitári! Je známe, že každá totalita pri svojom nástupe začne najprv likvidovať inteligenciu. Už to poznať aj dnes, hoci sa to zakráda ako zlodej v tme: čoraz viac inteligentných a dobrých ľudí je na ulici a na úradoch práce. Netreba však zúfať, o to im predsa ide, aby nás dostali na kolená a potom nám „štedrou“ rukou ponúkli – otroctvo. Nezabudnite však vy, trpiaci, pred večnou a dokonalou spravodlivosťou neutečie nikto nikam.
Známy výrok „Oko za oko, zub za zub“ neznamená, že dobrí ľudia by mali zlo odplácať zlom, znamená to iba jedno: na každom človeku sa bez výnimky naplní univerzálny, kozmický, prírodný zákon: „Čo zaseješ, budeš musieť zožať!“ Iná vec je, samozrejme, keď si chrániš život svoj a svojich blízkych.

Dnešným deťom chýba predovšetkým láska domova, láska rodičov, namiesto toho ponúka tento skazený svet „lásku“ k peniazom, elektroniku, zábavu a náhradné rodiny bez citu a vzájomného porozumenia. Navyše láska domova je v rodinách často narúšaná vonkajšími zásahmi štátnej moci prostredníctvom nekompetentných zákonov, vyhlášok, príkazov a zákazov, dôkazom čoho sú ich neustále zmeny a doplnky. Korupcia a klientelizmus navyše spôsobuje, že aj dobré právne normy sú často zneužívané ľuďmi, avšak spravodlivosti sa dovolať v tej pavučine a neprehľadnej sieti je čoraz ťažšie.
Láska sa stala povoľnou, zmäkčilou, ústupčivou voči všetkým neprávostiam, avšak pravá láska je úplne iná. Pravá láska nikdy nepodľahne zlu. LÁSKA ako najvyšší cit prežije všetko a prekoná všetky prekážky, pretože DOBRO a SVETLO má vždy vyššiu frekvenciu a energiu než zlo a tma. Súčasné čiastkové víťazstvá zla nad dobrom sú iba dočasne vyhraté bitky, ale konečnú vojnu aj tak vyhrá DOBRO.
Dnešnú nepokojnú dobu možno obrazne prirovnať aj k varu v polievke, kedy sa na povrchu vyzráža kal, ktorý ako morová nákaza zaplavil celú Zem. Avšak aj tento kal bude raz odstránený, aby čistá „polievka“ mohla ďalej slúžiť pre dobro ostatných.
Preto, ľudia dobrého srdca, vzdelaní či nevzdelaní, nezabúdajte na silu myšlienok! Ony majú obrovskú, nevyčísliteľnú silu. Myšlienky sú na počiatku všetkých našich skutkov.
Tí naši tútori a „Veľkí Bratia“ nie sú žiadni obmedzenci, oni dávno vedia, že náš slobodný, vnútorný myšlienkový svet je pre nich najväčšou hrozbou, preto sa pokúšajú rôznymi technikami ovplyvňovať a ovládať už aj naše myslenie. Deje sa to „výplachom“ v masmédiách, podprahovým vyžarovaním, prostredníctvom mnohých zdraviuškodlivých až životunebezpečných „liekov“, geneticky upravených potravín, chemickým postrekom, schvaľovaním protiústavných zákonov, ktoré sú v rozpore aj s chartou ľudských práv a slobôd, neprimeranými sankciami a pokutami, zastrašovaním, atď, atď.
Je ešte nejaké východisko z tejto zdanlivo beznádejnej situácie?
Bez ohľadu na vzdelanie dostal každý človek do vienka najväčší dar – slobodnú vôľu. Nedajme si ju zotročiť a vziať! Zahoďme strach, veď na obavách a strachu boli postavené všetky totalitné systémy! Neustále sa tu opakuje ten istý scenár, iba vonkajšie formy totality sa „vylepšujú“ a sú čoraz viac a viac rafinovanejšie.
Avšak silu DOBRÉHO CHCENIA neprekoná žiadne technické zariadenie, ani štátom požehnané novodobé prenasledovanie, „humanitárne“ vojny, apod. Je hanbou tohto sveta, že na tomto rozsievaní nepokoja a utrpenia vo svete sa priamo či nepriamo podieľajú aj niektorí nositelia Nobelovej ceny za mier.
Bolo by krásne, keby sa pojem „nežná a zamatová revolúcia“ stal skutočnosťou po celej Zemi, kedy by vzájomná láska ľudí zvíťazila nad nespravodlivosťou a krivdou bez ohľadu na národnosť, farbu pleti, vierovyznanie, atď….., kedy by „nežná a zamatová revolúcia“ nebola iba prázdnym pojmom, ktorým boli oklamaní dobrosrdeční ľudia na námestiach, aby im bol rafinovane postupnými dlhoročnými krokmi nasadený „demokratický“ obojok, zamedzujúci slobodne sa im rozhodovať v základných občianskych právach, alebo rovno nasadená „demokratická“ slučka, ktorou môžu byť nepohodlní a neposlušní doslova umlčaní, odstránení a zlikvidovaní.
Vtedy sa na námestiach spievalo: „Sľúbili sme si LÁSKU, sľúbili sme si VYDRŽAŤ...“
Občania, tak teda dodržme tento náš spoločný verejný sľub!

A Ty, človiečik?
Možno menej známy pre Teba, trpiaceho a utláčaného, je fakt, že pomoc zhora, pomoc zo Svetla, Božia pomoc, môžeš to nazvať aj inak, sa deje prostredníctvom iných ľudských bytostí. Aj pre Teba platí to známe: Pomôž si sám, aj Pán Boh Ti pomôže.
Prestaň byť strnulým a otvor svoju dušu Svetlu a Pravde, inak sa pomoci nedočkáš. Naše pozemské telá môžu služobníci zla dostať, ba ich aj zničiť, ale nikdy nedovoľme, aby dostali aj nášho večného ducha!
Takže je len na Tebe, kam sa svojimi myšlienkami, slovami a skutkami zaradíš. Na stranu zavrhnutých a porazených zloduchov a váhavých čakateľov, či na stranu zachránených a víťazných bojovníkov Svetla, šíriteľov dobra a lásky.

Každá rozprávka má dobrý koniec, a aj táto rozprávka na planéte Zem skončí dobre, kedy všetko zlo bude zničené a odstránené.
Neklesajme teda na duchu, hľaďme s nádejou a dôverou do budúcnosti, víťazstvo patrí Pravde, konajme preto iba dobré skutky, veď po nevyhnutnej očiste zavládne na novej Zemi Bohom zasľúbený pokoj a mier.

My, Slováci, sme národ Holubičí, ktorý nikdy sám od seba neviedol žiadne dobyvačné vojny, neutláčal iných, naopak, museli sme po celé generácie znášať jarmo druhých.... ale prežili sme. Sme národ citový, národ Venušin.
Slováci, otočme to!
Prečo by to konečne raz nemohlo byť aj naopak?
Prečo by sme mali donekonečna iba my preberať hocijaký odpad zvonku?
Prečo by sme nemohli byť aj my raz pre všetky ostatné národy na Zemi príkladom, aby sa oni mohli učiť, tentoraz od nás, v tom najpodstatnejšom – ako sa má správne žiť podľa Pravdy Božej?

Nech teda bez prestania vyletujú zo Slovenska, dookola celou planétou Zem, slová nášho velikána Sama Chalupku a tí, ktorí nie sú Sloväni, nech si v texte namiesto slov „slovänský ľud“ pomyslia „ĽUD BOŽÍ“:

„A tí, krutým železom čo nad nami vládli,
kdeže sú? –– my stojíme; ale oni padli. ––
Lebo –– veky to svedčia –– VO KNIHÁCH OSUDU,
tak stojí napísané o slovänskom ľudu:
Zem, ktorú v údel dali Slovänom NEBESÁ,
tá zem hrobom každému vrahovi stane sa.
---
A ty mor ho! –– hoj, mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a VOĽ NEBYŤ, AKO BYŤ OTROKOM.“
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Modrý lúč


Temní urobia všetko preto, aby sa nás pokúsili akokoľvek popliesť. Preto bdejme, tobôž keď deň ,,D" už stojí pri dverách. Ale my vieme, že kto príde to v oblakoch, čo tomu, aké znamenie bude predchádzať:

*Z vašej knihy som celkom dobre nepochopil rozdiel medzi pojmami „znamenie Syna človeka“ a „zjavenie sa Syna človeka v oblakoch“. Majú naozaj dva rozdielne významy?

Najprv si objasnime, čo je to znamenie Syna človeka. Je to žiarivý kríž, ktorý vyzerá ako zlatý, lebo ho tvorí praduchovná energia. Je symbolom univerzálnej Pravdy pochádzajúcej priamo od Boha. Toto znamenie zároveň s bielou holubicou nosí v sebe ako živý symbol Boží syn – Ježíš a aj Syn človeka – Imanuel. Pred vrcholom súdu sa na oblohe objaví znamenie od Boha, ktoré bude obrovské, viditeľné naraz na celej Zemi. Ukáže sa ako predzvesť Božej pomoci zhora na záchranu vyvolených, aby vydržali vo svojej viere v ťažkých chvíľach.

Zjavenie sa Syna človeka v oblakoch už nie je len symbolom Božej pomoci, ale jej aktom. V najkritickejšom okamihu sa vynorí na oblohe množstvo lietajúcich diskov, ktoré budú zachraňovať nové pokolenie. Celú záchrannú akciu bude riadiť na Zemi Syn človeka – jemnohmotný Parsifal, do ktorého sa znesie duch Imanuela." Večné zákony 2.

A teraz niečo o projekte Modrý lúč, na ktorý som bol dnes upozornený, hoci som už niečo o tom počul, že to mienia, druhá strana, tiež využiť. Preto bdejme, verme BOHU, verme PRAVDE!

http://procproto.cz/zahady/projekt-blue-beam-ma-zmanipulovat-nase-mysleni/

http://www.youtube.com/watch?v=H5FFIy1NtkA

http://gloria.tv/?media=482629

http://www.youtube.com/watch?v=FDK8bEU1s7M

Ján Anton Sloboda.

 
Rádio ZÁCHRANA 7.3MHz
Dobrý deň, dávame do pozornosti projekt RÁDIO ZÁCHRANA.
Všetky informácie nájdete na Rádio ZÁCHRANA.
manželia Žiškovci
 
Nové o kométe ISON
Kométa ISON sa začala rozjasňovať a má už dva chvostíky, ba už aj tretí začína byť viditeľný.
Zaujímavý úkaz!
Fotky nájdete na:

http://svetlykruh.webnode.cz/news/a11-11-2013-ison-zmenil-barvu-na-modrou-ma-uz-dva-ohony-a-pomalu-sili-stejne-tak-lovejoy-/
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Povolebné rozhovory s Vladimírom Mečiarom


Zopár povolebných rozhovorov s V. Mečiarom, kde sa vám veľa vecí tiež objasní:

http://www.youtube.com/user/edenniksk/videos

A ešte o Gorile, tajnej službe a chlebe: http://www.youtube.com/watch?v=8oXvZZv9BsY


Ján Anton Sloboda.

 
Vzdelaní špinavci versus dobráci

Zaplatení lokaji niektorých finančných skupín v pozadí, ktoré nechcú byť odhalené so svojimi špinavými metódami obohacovania sa na úkor poctivej práce nevedomej a dôverčivej väčšiny, sú ochotní okrem iných klamstiev prehlásiť, že varovanie pred hrozbou nastupujúceho celosvetového otrockého zriadenia pod rúškom domnelej elektronickej „demokracie“ a následnej kontroly je snáď paranoidná vlastnosť hlavne nevzdelaných a tupých ľudí.
Omyl, (ne)vážení totalitári! Mnohí inteligentní a technicky vzdelaní ľudia po celom svete o vašich nekalých praktikách už vedia a je iba otázkou krátkeho času, kedy sa očistné dianie v celosvetovom meradle prevalí aj cez vás. Pred večnou a dokonalou spravodlivosťou neutečie nikto nikam.
Preto, ľudia dobrého srdca, vzdelaní či nevzdelaní, nezabúdajte na silu myšlienok! Tie sú na počiatku všetkých našich skutkov. Oni, tí naši tútori a „veľkí bratia“, dávno vedia, že náš slobodný, vnútorný myšlienkový svet je pre nich najväčšou hrozbou, preto sa pokúšajú rôznymi technikami ovplyvňovať už aj naše myslenie. Deje sa to „výplachom“ v masmédiách, prostredníctvom mnohých zdraviu-škodlivých až životunebezpečných „liekov“, geneticky upravených potravín,  chemickým postrekom, podprahovým vyžarovaním, schvaľovaním protiústavných zákonov, ktoré sú v rozpore aj s chartou ľudských práv a slobôd, atď, atď.
Je ešte nejaké východisko z tejto zdanlivo beznádejnej situácie?
Bez ohľadu na vzdelanie dostal každý človek do vienka najväčší dar – slobodnú vôľu. Nedajme si ju zotročiť a vziať! Zahoďme strach, veď na obavách a strachu boli postavené všetky totalitné systémy! Neustále sa tu opakuje ten istý scenár, iba vonkajšie formy totality sa „vylepšujú“ a sú čoraz viac a viac rafinovanejšie.
Avšak silu dobrého chcenia neprekoná žiadne technické zariadenie, ani štátom požehnané novodobé prenasledovanie, „humanitárne“ vojny, apod. Je hanbou tohto sveta, že na tomto rozsievaní nepokoja a utrpenia vo svete sa priamo či nepriamo podieľajú aj niektorí nositelia Nobelovej ceny za mier.
Každá rozprávka má dobrý koniec, a aj táto rozprávka na planéte Zem skončí dobre, kedy všetko zlo bude zničené a odstránené.
Neklesajme teda na duchu, hľaďme s nádejou a dôverou do budúcnosti, veď po nevyhnutnej očiste na novej Zemi zavládne Bohom zasľúbený pokoj a mier.
A Ty, človiečik?
Je len na Tebe, kam sa svojimi myšlienkami, slovom a skutkami zaradíš. Na stranu zavrhnutých a porazených zloduchov a váhavých čakateľov, či na stranu zachránených a víťazných šíriteľov dobra .......
 
„KOMÉTY“ Posledného súdu.

Podľa mňa by mala byť úplne jasná čitateľom VZ123 otázka Veľkej kométy. To tu ale nemienim rozoberať, stačí poriadne hľadať v Slove od Imanuela.

O roku 2012 sa hovorilo, čo sa hovorilo, o tohtoročných kométach a obzvlášť o ISON sa takisto veľa hovorí, hlavne množstvo „zaručených“ správ a zvestovaní.

Blížiaci sa dátum 28.november 2013 nám určite má veľa čo povedať, to nemôže byť náhoda, ALE:
Čo ak sa nič také mimoriadne obrovské a všeobecne hrubohmotne pozemsky viditeľné neudeje a prejdeme do roku 2014 tak, ako sa prešlo voľne do roku 2013 bez toho, že by si to väčšina nevšímavého a otupelého pozemského ľudstva vôbec všimla?
„Čo tam po nejakých katastrofách, tie tu boli a budú. A utrpenie ľudí? To predsa tiež nie je nič nové. Čo s tým už len ja môžem urobiť? Užime si, pokiaľ je ešte čas...“ Väčšina už dnes myslí na vianočné darčeky, no a potom sa bude myseľ upierať na bujarého silvestra, však sme prežili ďalšiu predpovedanú "Potopu a koniec sveta", atď...

Pravdu povediac, písal som túto úvahu a nevedel som ani, ako to vlastne ukončím, keď som sa práve pri písaní tohto úseku textu zahľadel na názov prichádzajúcej kométy – ISON a zrazu sa mi ten názov rozdelil na dve polovice, presne tak, ako sa to môže stať aj v blízkosti Slnka dňa 28.11.2013. Podľa mňa je pre nás úplne jedno, či sa rozpadne alebo nie, tu je pre nás dôležitý ten dátum a názov tohtoročnej kométy.

Takže:
28.11.2013: IS – ON
Jeden z voľných slovenských prekladov tohto slovného spojenia:
28.11.2013: JE – ZAPNUTÝ

ČO (alebo KTO?) sa môže na 15. pozemské výročie narodenia Kráľa Tisícročnej ríše zapnúť, čo bolo dovtedy vypnuté?