Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Ešte niečo o kométe ISON
Sv. Hildegarda z Bingenu 1098-1179 prorokovala: „Dříve, než přijde kometa, mnohé národy, dobré vyjímaje, budou pustošeny nedostatkem a hladem. Velký národ v oceánu, který je obydlen lidmi různých kmenů a jejich potomstvem, bude (vlivem komety) zpustošen zemětřesením, cyklony a přílivovými vlnami. Bude rozdělen a z velké časti zaplaven. Tento národ prožije mnoho neúspěchů na moři a ztratí všechny své osady na jiných kontinentech.“ Kometa ohromným tlakem vyžene mnoho vln z oceánu a zaplaví mnohé země, zapříčiní všeobecný nedostatek a mnoho soužení. Všechna pobřežní města budou žít ve strachu a mnoho z nich bude zničeno přílivovými vlnami, množství živých bude zabito a i ti, kdo vyváznou, budou umírat na hrozné nemoci, protože v žádném z těchto měst nebyl nalezen nikdo, kdo by žil podle zákona Božího. Více zde: http://svetlykruh.webnode.cz/news/kometa1/ Vo Večných zákonoch o tomto nájdeme: " Podľa 17. a 18. kapitoly potopením "Babylonu", morskej veľmoci, sa ukončí posledné ťažké obdobie ľudstva. Pri jej zániku, resp. zmenšení územia, sa zaplaví aj mnoho ostatných pevnín a znova sa vynorí Atlantída, ktorá vydá o sebe svedectvo. " Mohla by to priniesť už kométa ISON? Uvidíme...
 
Perióda kométy Halle-Bopp.

Periodicitu dráhy komét iba prechodom slnečnou sústavou veľmi ovplyvňuje gravitácia jednotlivých vesmírnych telies. Okrem Slnka sú to plynné obry Jupiter, Saturn a pod. Hlavne u dlhoperiodických komét, medzi ktoré sa ráta aj kométa Halle-Bopp, perióda ich dráhy veľmi kolíše.
Veď, čo my vieme, popri akých gravitačných objektoch tieto kométy pri svojej - na naše pomery - dlhej púti vesmírom prechádzajú a ako to ovplyvňuje ich dráhu a samozrejme aj periódu návratu do slnečnej sústavy. To sa ani nedá spočítať.

Pozrel som si niekoľko webových zdrojov údajov o Halle-Bopp - ovej kométe a každý uvádzal iný údaj jej posledného výskytu pri Zemi a inú dobu periódy obehu.
Podľa mňa najvýstižnejšie to je uvedené na Matematicko-fyzikálnom webe - http://mfweb.wz.cz/astronomie/142.htm, kde sa pri údaji periódy kométy uvádza, že perióda kométy Halle-Bopp kolíše v rozmedzí od 2400 - 4200 rokov! Už len, keď z toho spravíme jednoduchý aritmetický priemer, dostávame hodnotu okolo 3000 rokov, čo súhlasí s údajom uvedeným aj v knihe Večné zákony 1 od Natálie de Lemeny - Makedonovej.
Veď pani Natália de Lemeny - Makedonová by to len tak pre nič - za nič tak nenapísala, pretože, ako uvádza v svojej knihe, pri písaní jej kníh ju viedol Imanuel, ktorý je, ako ona sama uvádza, skutočným autorom jej kníh.


Miroslav Ivánek


 
Kometa HB-a má přísluní každých cca 4 390 let, předposledně byla tady kolem 4 390 - 1995 = 2 395 před. n l., tedy žel nebyla v čase Abdrushina - Mojžíše. http://ru.wikipedia.org/wiki/C/1995_O1_(%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B0) Zajímavé, ale žel jen pro odborníky jsem našel na https://www.youtube.com/watch?v=qOKMY9f4Nx0 Osobně cítím, že se jasně něco děje, začíná to v tichosti uvnitř vřít. A i navenek se dějí zajímavé věci ohledně světového tyrana.
Úvaha o kométe ISON.

8.8.2013 som tu zverejnil svoj názor k aktuálnym kométam. Pred pár dňami som ho zverejnil aj na stránke www.slnkomesiac.weblahko.sk aj s jeho doplnením. Celú úvahu by som teraz ponúkol aj čitateľom tohto diskusného fóra ako môj príspevok k diskusii o kométe ISON:

http://www.slnkomesiac.weblahko.sk/Uvaha-o-komete-ISON.html


Miroslav Ivánek
 
JAN. jan.jan@post.sk 
2+2=42+2=4

Každý to pozná, je mu to jasné, že 2+2=4. Už neraz sa ma niekto pýtal, že či Veľkou kométou je kométa ISON, ktorú už čoskoro, ak prežije prelet okolo Slnka, uvidíme. Zvláštne tvrdenie, že ma ísť o Veľkú kométu, ktorá by vraj nemusela prežiť blízky obeh okolo Slnka, teda jej predčasný koniec, trochu nezmyselný podľa mňa, aby tak dôležitá kométa skončila práve takto. Tak potom, ak niekto tvrdí, že nejde o predpovedanú Veľkú kométu, tak o čo potom ide, aká je jej úloha, prečo práve v tomto čase sa blíži k Zemi, dokonca sa hovorí o nej že bude kométou tohto tisícročia. Ale to sa musíme vrátiť o 2000 rokov, pozrieť do evanjelia a na základe toho z toho to vyvodiť. Teda krátky citát z Evanjelia podľa Matúša – 24. kapitola:


,,29 Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. 30 A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31 Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. 32 Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 33 Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi."

,, Hneď po súžení oných dní...Nejde o terajšie časy, keď jedná pohroma predbehuje druhú, keď bôľ na Zemi je taký, aký ešte nebol, keď ľudská zloba a vypínavosť je na vrchole, keď temno ovládlo čo sa dalo, keď dobra už takmer nieto, je ihneď napádané a potierané, len aby zlo mohlo pre zatiaľ vládnuť? Odpovedzte si sami, lebo mne to sedí, že toto sa plní, do bodky, tak ako ďalšie slová z tejto časti evanjelia, čo budem potvrdzovať, že je to tak.

,,... zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo...“ Kedy sa také niečo deje? Nie vtedy, keď dochádza k úplnému zatmeniu Slnka? A presne to nás očakáva 3.11.2013, keď dokonca pôjde o vzácne úplne zatmenie, tak ako sa môžete dočítať tu: ,, Z výčtu zatmění viditelných v zahraničí stojí za zmínku velmi vzácné hybridní zatmění Slunce, které nastane 3. listopadu 2013 a bude pozorovatelné v Africe. http://astro.sci.muni.cz/zatmeni/ Dokonca je to v čase, keď dochádza k prepolovaniu Slnka, v čase, keď sa blíži k Zemi kométa ISON, a dokonca aj ďalšie dve. Tu si o tom môžete prečítať: http://www.energytalisman.eu/cz/kometa-lovejoy-2013-encke-ison.html Ale predsa mi nedá, že čo sa píše o jednej z nich, lebo ju opäť objavil niekto, koho už možno nejeden aj pozná, vlastne, že čo sa píše o všetkých troch, výstižne a trefne podľa mňa:

Viac tu: http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?contextId=1065588054#article-1065588054

Ján Anton Sloboda.

 
Kométa ISON
Nedá mi nereagovať na názor, že ISON nie je Veľká kométa.

Viem, že budem napadnutý, čochvíľa aj "odsúdený" a ukameňovaný ortodoxnými členmi tohto klubu, ale podľa mňa ISON je dávno predpovedaná Veľká kométa! Je to kométa o ktorej Roselis von Sass napísala nasledovné:

„Pre ľudské oko ešte neviditeľne tiahne Hviezda Súdu na svojej vopred určenej dráhe. Rúti sa nepredstaviteľnou rýchlosťou cez svety nebeského priestoru, no ku koncu Súdu, viditeľne pre všetkých ľudí, sa objaví v našom slnečnom systéme.

Veľká kométa je hviezdou úplne mimoriadneho druhu. Vedená silnou, vyššou vôľou pôsobí pretvarujúco, čistiaco a povznášajúco. Jej obrovská magnetická žiariaca sila spúšťa posledné prevraty Zeme a vráti Zem, otriasajúcu vo svojich základoch, opäť na svoju pôvodnú dráhu. Už od momentu objavenia sa tejto jedinečnej Veľkej kométy bude dochádzať k hromadeniu sa katastrof, akých svet ešte nikdy predtým nevidel. Aj klimatické pomery budú vykazovať mimoriadne výkyvy. Striedavo budú panovať rozpaľujúce horúčavy a ľadové zimy. Zima bude takého druhu, že ľudia si budú myslieť, že opäť vypukla doba ľadová...

Bude to dej, ktorý otrasie svetom, keď sa to udeje. Deň sa stane nocou, jedinou dlhou nocou, pretože Zem nezasiahne žiaden slnečný lúč počas tohto deja. Avšak noc predsa len pominie a svitne nový deň. Nový deň pod lúčom nového Slnka, prinášajúcim požehnanie pod žiarivým jasom Veľkej kométy, Hviezdy Súdu, ktorá ešte bude určitý čas viditeľná, S objavením sa Veľkej kométy nastane nová éra pre ľudstvo. Éra Pravdy!“Neuberám význam Hale - Boppovej kométy. Všetko čo o nej zacitoval pán Jan je bezpochyby pravda. Aj tá kométa mala obrovský význam a svietivosťou bola tiež veľká, ale na deň presne, na 15. výročie narodenia bude ISON najbližšie k Slnku. Na Vianoce a na sviatok Žiariacej Hviezdy bude najbližšie k Zemi. Potom je tu jej zvláštny tvar, farba, svietivosť, mimoriadna dráha a ďalšie príznaky jej mimoriadnosti. No a neposlednom rade jej názov ISON , čiže I Son = Ja Syn. Výstižnejšie by to už ani nemohlo byť. Aj keď názov ISON vznikol z akejsi anglickej skratky observatória, kde bola kométa koncom minulého roka prvý krát pozorovaná.

Podľa môjho názoru ISON je veľakrát prorokovaná Veľká kométa, a Hale - Boppovu kométu týmto menom nenazývala ani pani Makedonová, nazývala ju Hviezdou Syna človeka.
Obidve kométy mali, aj majú mimoriadny význam pre celé ľudstvo!

ISON tiež zosilňuje aj duchovné, aj materiálne deje na našej planéte. V každom z nás podporí aj to dobré, aj to zlé, čiže každý sa prejaví taký aký v skutočnosti je! To je vlastne súd. Vo svete posilní všetky udalosti a vyvoláva výkyvy a anomálie v počasí a možno aj v iných udalostiach. Uvidíme...

Kométa sa čoskoro rozžiari a bude viditeľná aj voľným okom.

Moje názory, aj k tomu patriace citáty nájdete na: www.silasvetla.sk Ja nikoho nepresviedčam a s nikým sa nemienim hádať. Ale čas sa napĺňa...

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Takže krátko,nie nie je, nakoľko Veľkú kométu ľudia mohli uvidieť voľným okom koncom minulého storočia a tisícročia a bola pomenovaná podľa jej objaviteľov Hale - Boppova kométa a bola tiež nazvaná Veľká kométa, pre jej jasnosť, ľahkú viditeľnosť, dĺžku zotrvania na oblohe, a ešte aj zaujímavým tvarom, ktorý pripomínal let vtáka alebo holubice: http://www.sternfreunde-steyr.at/aufnahmen/images/Hale-Bopp-6.jpg

http://endtimeinfo.com/wp-content/uploads/2013/01/hale-bopp.jpg

http://www.niu.edu/stem/images/Comet.jpg

http://sok-ptma.astrohobby.pl/galeria/95o1b.jpg

,,Kométa Hale-Bopp alebo Halova-Boppova kométa, nesúca označenie C/1995 O1, bola pravdepodobne najpozorovanejšia kométa 20. storočia a jedna z najjasnejších komét za posledné desaťročia. Bola viditeľná voľným okom rekordných 19 mesiacov, dvakrát dlhšie ako predchádzajúci držiteľ rekordu, Veľká kométa roku 1811. Kométa Hale-Bopp patrí medzi dlhoperiodické kométy.

Bola objavená 23. júla 1995 vo veľmi veľkej vzdialenosti od Slnka, pričom sa očakávalo, že keď sa dostane do blízkosti Slnka, bude veľmi jasná. Objavili ju nezávisle od seba Alan Hale (Nové Mexico) a Thomas Bopp (Arizona).[2] Hoci je veľmi ťažké odhadnúť jasnosť kométy, kométa Hale-Bopp prekonala všetky očakávania, keď sa dostala do perihélia 1. apríla 1997. Získala prívlastok Veľká kométa roku 1997." Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A9ta_Hale-Bopp

A ešte niečo z Večných zákonov:

,,Po objavení sa novej hviezdy – kométy na oblohe už neostáva veľa času do vyvrcholenia očisty, lebo je jej zvestovateľkou!

Tí, ktorí sa budú usilovať o duchovný rast, pod jej vplyvom pochopia omyly a nejasnosti vo všetkých oblastiach života. I keď kométa už nebude viditeľná, jej účinky sa budú prejavovať ešte niekoľko rokov. Jadro kométy je totiž nabité obrovským množstvom praduchovnej energie, ktorá pomáha všetkým, ktorí chcú napredovať, aby lepšie chápali duchovné poznatky a deje. Všetko skryté ukáže pravú tvár, vyjde na svetlo. Jej účinkom sa rozuzlia nesprávne názory a hodnoty, čím sa uvoľní cesta k Pravde. Všetky doterajšie falošné idey a duchovné smery padnú.

Jej navonok neviditeľné ohnivé lúče spôsobia zostrenie, zosilnenie dobra aj zla. Oba extrémy sa pod jej vplyvom vystupňujú až do maxima. Zlo sa samo odhalí a zlikviduje, kým dobro sa posilní. Kométa svojím duchovným vplyvom urýchli karmické očisťovanie a premôže účinky temných síl u tých, ktorí sa budú vážne usilovať o duchovný rast.

Pôsobením kométy sa bude oddeľovať pravé od nepravého, rovné od krivého. Buď sa krivé narovná, alebo sa zlomí a zničí. Pravda začne zvíťaziť. Avšak predtým vzrastie utrpenie všetkého druhu, do beznádeje. Podľa vyžarovaní jednotlivých ľudí bude hviezda svojimi ohnivými lúčmi spôsobovať rozklad, alebo naopak, zamedzovať mu. Keďže ju riadia inteligentné praduchovné bytosti, jej lúče majú nerovnakú intenzitu – od miernych, liečivých a duchovne povzbudivých účinkov až po neznesiteľne spaľujúce a ničiace.

Popri duchovnej pomoci plní kométa aj očistnú funkciu. Urýchli už začatý rozkladný proces planéty formou prírodných katastrof: spôsobí dvíhanie vodných hladín, ale aj opačné úkazy, horúčavy, spaľujúce suchá a vysávanie vody, tiež vetry, búrky, víchrice a zemetrasenia. Ich cieľom je, aby ľudia pochopili márnosť svojho života zameraného len na hmotu a obrátili sa k duchovným hodnotám. Po svojej duchovnej premene dostanú za straty znásobené odmeny. Zmätok je začiatkom očisty. Tí, čo sa nebudú obracať k Svetlu – k duchovnému poznaniu, neznesú jej neviditeľné silné duchovné vyžarovanie.

Okrem zvestovania očisty, hviezda zároveň oznamuje splnenie Božieho prísľubu – blízky príchod Syna človeka na Zem – jeho narodenie.

Vedci potvrdili, že táto kométa sa zjavila v našej slnečnej sústave aj pred tritisíc rokmi, teda v období, keď sa na Zemi po prvý raz narodil Syn človeka ako knieža Abd-ru-shin. Jej terajším vynorením sa na oblohe sa začína na Zemi jeho vláda, lebo on je vykonávateľom očisty. Syn človeka vyslal kométu z praduchovna do hmotnosti po svojom návrate zo Zeme, keď na nej žil ako Duch Pravdy." Večné zákony 1

,,Súdi Imanuel svet aj inak ako prostredníctvom Posolstva grálu, teda Božieho slova?

Pri pobyte na Zemi zažil Abd-ru-shin na vlastnej skúsenosti, ako sa temní snažia všemožne zavádzať ľudí, aby nespoznali Pravdu a nevyvíjali sa správne. Preto poskytol ľuďom okrem Slova ďalšiu duchovnú pomoc. Vyslal z praduchovna do hmotnosti hviezdu, kométu, ktorú vedci nazvali Haleho-Boppovou kométou. Minulý rok od marca bola viditeľná aj voľným okom. Jej účinky sa budú prejavovať duchovne i hmotne ešte niekoľko rokov, až do začiatku tisícročnej ríše.

Jej lúčmi bol ožiarený každý. Radiácia kométy podľa zákona rovnorodosti a slobodnej vôle povzbudzuje každého hľadať také duchovné poznanie, aký je on sám – pravdivé alebo nepravdivé. Súčasne s objavením Pravdy a jej pochopením dochádza k individuálnemu súdu človeka – k zrýchlenému očisťovaniu od karmy a temna. Keby Hviezda Syna človeka nepodporovala svojou praduchovnou energiou tento proces, trvalo by individuálne očisťovanie u každého omnoho dlhšie, stáročia ba aj tisícročia. Vďaka nej prebehne u niekoho len za pár dní alebo týždňov, u iného za pár mesiacov." VZ2/ 123

Ján Anton Sloboda.

A podla Vás je ISON Velká kometa?
JAN. jan.jan@post.sk 


Hay, vaše meno, čo vy viete, že čo všetko ma NASA aj ohľadom tejto kométy, ktorá je znamením nebies. Myslíte si vy sám, že ozaj vám všetko ukážu, čo by nejednému už dopredu niečo napovedalo? Ak ide o podvrh, tak v poriadku, ale ja to vnímam úplne inak ako vy. Ale to by to tu muselo byť a vyzerať úplne inak, nie dnes, keď sa blížime k Veľkej očiste, keď temno je na vrchole svojej moci. Pekný večer.

Ján Anton Sloboda.

Janko naletel jste, to jsou podvrhy, tak detailní snímky Ison nemá ani NASA, a ty objekty které letí na netu jsou jen zachycení pohybu v čase automatem, jako by jste natáčel hvězdnou oblohu, budou tam čárky, ne hvězdy. JO, verstehen.
Kresťanstvo a jeho možnosti očistenia 1-4
Dávam do pozornosti tieto videa od Petra Chobota. Má svojský štýl podania, ale hovorí rozumne, jasne.

http://www.petr-chobot.eu/cs/nase-videa
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Kométa ISON opäť prekvapuje


Tentoraz v jej blízkosti sa objavili dva lietajúce objekty, presne ako v prípade Hale - Bopp, ktorú po určitý čas tiež doprevádzalo vesmírne teleso.

ISON a dva objekty v jej blízkosti: http://www.youtube.com/watch?v=GEcf8Bb3n-U

http://www.youtube.com/watch?v=oU4deCgPja0

Hale - Bopp doprevádzaná vesmírnym telesom: http://www.angelfire.com/va3/MIDICENTRAL/HeavensGate/HaleBopp.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-ku3PQiX_Q64/UGfhrkXysMI/AAAAAAAAA_0/EGW-aX33trE/s1600/Hale+Bopp+UFO.jpg

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Stretnutie s Natáliou de Lemeny - Makedonovou - Košice 6.10.1998


Vždy aktuálne, aj po 15 rokoch...

http://www.youtube.com/watch?v=k29spy85BCg

Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Napĺňa saNapĺňa sa, do bodky, to čo bolo predpovedané pred 2000 rokmi.

Minule som si čítal v evanjeliu, Matúš - 24. kapitola:

,,6 Počujete o vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad [a mor] a miestami zemetrasenia. 8 A všetko toto je počiatok bolestí. 9 Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. 10 A vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. 13 Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený."

Keď som si to čítal, tak bolo deň po veľkom zemetrasení v Pakistane s magnitúdou 7,7, keď sa neďaleko pobrežia, vplyvom tohto zemetrasenia vynoril z oceána ostrov, ktorý z leteckého pohľadu mal veľmi zaujímavý tvar, tvar bielej holubice, v okolí modré more.. Môžete si to tu pozrieť, čas od 28 sekúndy: http://www.youtube.com/watch?v=7kNvF01AS6w#t=31 Keď som následne videl, že čo sa dialo v Keňi v ten deň, následne keď som videl obrovské záplavy v Soči, samozrejme obrovské požiare, ktoré sa nedarí uhasiť, potom, o trochu skôr, keď som videl obrovské záplavy v Colorade a ďalšie prírodné pohromy, ktoré sa udiali v tak krátkom čase, tak som si uvedomil, pri čítaní tej 24. kapitoly, že ako sa to všetko do bodky napĺňa, a to ešte nie je koniec roka 2013. Nehoriac, že 3.novembra bude Úplne zatmenia Slnka, následne prílet kométy ISON, tak keď si to dáte dokopy, tak vidíte, že ako sa to pekne do bodky napĺňa, to čo bolo pred 2000 rokmi predpovedané, ktoré to v krátkom čase vyvrcholí veľkou očistou. Napĺňajú sa dní akých nebolo a viac nebude...

,,29 Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. 30 A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31 Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. 32 Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 33 Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi." Matúš - 24. kapitola.

Ján Anton Sloboda.

 
V utorok 1.10. odvysiela Jednotka o 20.20h zaujímavý dokument, ktorý by mali vidieť hlavne starší ľudia. Ak máte takých vo svojom okolí, tak ich na to upozornite, môžete im takto pomôcť.

http://www.topky.sk/cl/13/1363077/Kup-alebo-zomri--Ak-chcete-vidiet-smejdov-v-akcii--tak-pozerajte-
 
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zvláštne zvuky šíriace sa celým svetom


Už nie len mimo našich hraníc, ale už aj u nás, na Slovensku, v Bratislave, hoci vyjadrenie určitých úradov nemalo chybu, hoci sa to deje už v nejednom kúte na tejto planéte, že spúšťali vykurovanie, tak preto, asi všade ovzdušňujú) No opäť ma to pobavilo, teda vykurovanie, práve teraz, v časoch tak prevratných, ktoré sa už nikdy opakovať nebudú. Prečo nakoniec nikdy predtým, nikto nič také nepočul? Ale to by som sa opäť zbytočne pýtal, vysvetlenie vždy majú po ruke, ako im sedí, nie aká je skutočnosť, ako už veľakrát predtým...Tak si to teda radšej ešte v pokoji vypočujte. Úsudok už nechám na každom zvlášť:

http://www.youtube.com/watch?v=ndt8WnvHxUE

http://www.youtube.com/watch?v=qXdgvMuItMw

http://www.youtube.com/watch?v=JArPkrS4LYQ

http://www.youtube.com/watch?v=24q0mP1kmmk

http://www.youtube.com/watch?v=k3-0du8oQVQ

http://www.youtube.com/watch?v=yCRXlhVFQbM

http://www.youtube.com/watch?v=3SpJ0tigmRM

http://www.youtube.com/watch?v=nR3k8Ktto-A

http://www.youtube.com/watch?v=W0N1O4p6oJQ

http://www.youtube.com/watch?v=L41LjLEz72Y

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Čas na vlastnú sebazáchranu


Opäť niečo ku kométe ISON, čo stojí tiež za prečítanie, nakoľko čas sa už obrovskou rýchlosťou kráti, čas na vlastnú sebazáchranu...


Vesmírná tělesa a jejich vliv na dění na zemi.

V posledních dnech se děje mnoho věcí jak v životě jedinců tak i společenství lidí obecně. Jsou to právě vlivy transformační, ale i vlivy kosmické. Lidstvo došlo do bodu, kdy je nutné se rozhodnout jak dál a je jasné, že to současným směrem nepůjde. Ponechme však civilizační chaos těm, kdo jej přiživují a věnujme se tomu co se děje mimo svět, který člověk ve svém omezeném působení nemůže až tak ovlivňovat. V letošním roce se děje mnoho událostí souvisejících s naším planetárním systémem a tím nejvýznamnějším je průlet komety Isson, která je v právě v tuto dobu blízko u slunce. Právě v době, kdy je sluneční aktivita nejvyšší a kdy se polarita magnetického pole slunce překlopí. Inu mnoho rádoby náhod v jednom malém slunečním systému. Ona sama podstata komety Isson je subatomární a vyzařuje frekvence natolik vysoké, že vše co je v její blízkosti je jejím vyzařováním oživováno k projevu podle své podstaty. Tedy dobro je posilováno stejně jako zlo, bez ohledu na přání toho, kdo to způsobuje. Jsme před zrcadlem vlastních duší a všichni kostlivci musí ze skříně ven. Kometa se neptá zda se nám to líbí, a proto její působení urychluje vše.

Její vyzařování však umožňuje mnoho pomocí a to dokonce i naprosté zastavení válečných konfliktů ve všech oblastech světa. Postavení planet 25. a 26. srpna umožnilo účinně do těchto vztahů zasáhnout. Je to možné i teď a je k tomu potřebná jen upřímná modlitba. 26. prosince, tedy v době svátků vánočních dojde k průletu této komety v největší blízkosti Země a zároveň v tuto dobu dojde k depolarizaci slunce. Budou tedy energetické proudy směřující k Zemi posíleny opět nevídanou silou. Vše co je mimo zákony univerza, bude vyzváno k projevu a vše co je v jejich rámci bude podpořeno. Ta intenzita bude nebývalá a proto máme už jen velmi málo času na očištění našich rouch než k této konstelaci dojde. Toto jsou ony úkazy, na které jsme byli již před mnoha tisíci lety upozoněni. Ukazy na nebi budou lidem zvěstovat proměnu v jejich životech a to tak, jak se oni sami rozhodnou. Ano vy sami rozhodnete o dalším osudu této Země jako planety a jako místa pro život buď v míru a radosti, nebo ve zmatku a zkáze.

Doba posledního soudu tolik očekávaná je zde. Nebude však zasedat žádný tribunál, jen naše vlastní skutky se nám vrátí přesně tak jak jsme je vytvořili a silou, které není možno vzdorovat. Hodně vnitřní čistoty přeji v nastávajícím období

Petr Soldán

Zdroj: http://www.putnici.sk/news/9949

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
K Sviatku Čistej Ľalie


Harmónia bude opäť v celej hmotnosti, až sa ľudské chcenie skloní pred vôľou Božou, to znamená, že sa bude podľa vôle Božej riadiť. A beda každému človeku, ktorý bude opäť chcieť vytvárať nové temno! Bude vyhubený skôr, než jeho konanie dospeje k uskutočneniu.

To ľudstvo, ktoré po Svetle túži, má žiť teraz opäť v mieri a radosti, ako mu to kedysi bolo zasľúbené. Nastáva teraz nová doba! Skrz moc Pána!

A potom bude Jeho nádhera žiariť nad Zemou! K vašej spáse a vášmu šťastiu! Lebo Boh je skutočný vládca! Šťastie pre ľudí nespočíva v pozemskej rovnosti, ako o tom doposiaľ snívali mnohí. Rovnosť môže nastať len rovnakou zrelosťou duší. Ničím iným! Kde nie je táto bezpodmienečná rovnosť v zrelosti duší, tam nemôže nastať tiež nikdy rovnosť vo vonkajších pomeroch! Viac tu: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 


K téme Juvenilná justícia...


Matica slovenská a jej otvorený list ministrovi Lajčákovi ohľadom kontroverznej stratégie zavádzania nových ľudských práv do spoločnosti.

http://www.hlavnespravy.sk/list-matice-slovenskej-ministrovi-lajcakovi/132286/

Ján Anton Sloboda.