Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Ako ma môžete prirovnávať k tomu čo sa posmieva Ježišovi? Komu sa ja posmievam?
Zajtra sú voľby a idem k urne. A rozhodnem sa aj na základe toho, aké odpovede tu dostanem. Mimochodom, čítali ste pozorne čo som písal a na čo som sa vlastne pýtal? Je nejaký zvláštny dôvod že mi nechcete odpovedať konkrétne? Verím že máte svoj názor na vec ...

OK, z mojej strany som urobil všetko čo sa dalo - spýtal som sa na to čo je pre mňa veľmi dôležité až zásadné a čo ma naozaj trápi. Niečo, s čim si neviem sám rady. A úprimne - Vaša odpoveď ma nijako ďalej neposunula.

Ešte k tomu rozumu - myslím že p. Abdrushin nikde nehovoril o tom že máme na rozum celkom zabudnúť a ignorovať ho. Naopak, hovoril niečo o tom že presvedčenie možno nadobudnúť len vtedy, keď hľadanie pravdy vychádza z kritického skúmania aby vedenie bolo bez medzier. Práve o to sa snažím. A to bez istého stupňa zapojenia mysle samozrejme nejde.PeterFranko  
Odpoveď:
Tento raz, sme v čase SÚDU - to znamená posudzovanie, kto aký je. Každý sa musí sám snažiť hľadať Pravdu, nie naopak. Nie Pravda sa má snažiť získať si poslucháča, člena, ale človek sa má snažiť spoznať Pravdu a hlavne priznať sa k nej otvorene, skutkom.

V čase súdu vyjadrujeme svoj postoj, ku všetkému čo na nás dolieha. Rovnako to platí aj pre Vás, vy sám dobrovoľne - z vlastnej vôle sa musíte preukázať k čomu sa hlásite a aký ste.

Moja rada pre vás je prestaňte rozumovať a začnite cítiť srdcom. Ste ako tí čo sa vysmievali ukrižovanému Ježišovi, zostúp z kríža a ukáž svoje presvedčenie aby sme v teba uverili.
OK, k Mečiarovi pridám aj ja niečo
tentokrát mám iba 1 otázku a budem rád ak mi toto niekto vysvetlí.

Na 1 strane chápem aké sú dôvody podpory tohto politika, na strane druhej ale nerozumiem 1 veci - a to aj v súvislosti s komentármi typu "vyvolený národ zlyhal, nepochopil, odmietol..."

Pani Makedonová sa jasne vyjadrila, že Mečiara kontaktovala - poslala mu dopis kde mu vysvetlila jeho poslanie. Nikdy však na tento dopis nereflektoval, nezavolal naspäť a na otázku či sa s ním potom stretla osobne povedala že NIE.

Viete, v časoch Mojžiša tento viedol ľud do zasľúbenej zeme, ľudia mu verili, pretože im ukázal svoju vieru, presvedčenie. A išli za ním. Čo si však má národ myslieť o politikovi, ktorého niekto označí za vyvoleného - a možno ním naozaj mal byť - keď on sám sa k tomu nijako nehlási? Je ťažké pochopiť že väčšina národa ho brala ano normálneho politika, ktorého súdili podľa jeho reálnych skutkov v politike? A to boli ako pozitíva, tak negatíva. V čom tak strašne teda zlyhal národ? Čo spravil Mečiar preto, aby ukázal presvedčenie o svojom veľkom poslaní? Vedel či vie vôbec o ňom? Prečo sa netúžil stretnúť s p. Makedonovou a porozprávať sa s ňou? To predsa nedáva žiadny zmysel.

Nozaj to prosím neberte ako provokáciu, ja by som fakt rád vedel Váš názor na vec. Práve teraz, keď je to ešte aktuálne.

Pozdravujem
 
PeterFranko  
Dobrý deň

Týmto vyjadrujem podporu Vladimírovi Mečiarovi. Zajtra je posúdenie voličov po politickej línií. HZDS je očistené, zradcovia a škodcovia zo strany odišli a ostali len srdcom čistý.

Aj volebná kampaň HZDS tomu zodpovedá, VOĽME SRDCOM č. 18

Božia Ochrana po politickej línií je stále prítomná, nebola odobraná a stále sa poskytuje tomu, kto volí srdcom. Kto volí správne získava Božiu ochranu a kto nevolí správne stráca ju.

Bolo nám povedané: vaša reč nech je len Áno alebo Nie, medzi tým je od zlého. Voliť sa stále oplatí bez ohľadu na očakávané výsledky. Vyjadrujeme tým vlastný postoj, že nie sme vlažný ale pevný v názore, ktorý musíme potvrdiť aj činom. Veď Pán Vladimír Mečiar je stále ten istý, inkarnovaný Mojžiš.
 
ViliamFlesko  
Prečo ísť zajtra voliť Vladimíra Mečiara.
Každý jeden z nás má svoje práva a svoje povinnosti, každý jeden z nás spoluvytvára našu súčasnosť, požíva ovocie a znáša následky svojich rozhodnutí. Tieto potom musíme prežívať ako rodina, ako spoločenstvo ako národ a ako svet. Dennodenne robíme rozhodnutia, ktoré nás viac alebo menej posúvajú vpred, rozhodnutia, ktoré nás ale môžu žiaľ posunúť aj späť.

Už v dobách ťažkej nadvlády Egypta nad Židovským národom, tento národ prosil, žiadal, vnútorne sa upínal k výšinám o pomocníka, ktorý by ich vyviedol z pod jarma tejto krutosti, páchanom na ňom, ako národe slobodnom. Národe cítiacom, že len pomoc z výšin ho ochráni a zachráni.

Keď im bol z milosti darovaný vodca, nebolo to podľa ich predstáv. Egyptský princ, jeden z nich a predsa cudzinec. Nerozumel ich utrpeniu, nerozumel ich povahe, spôsobu života; takto o ňom mnohí zmýšľali, keď im prišiel podať pomocnú ruku. Neverili mu, pretože zasľúbený pomocník bol iný ako to oni chceli. Jediné pojítko medzi Mojžišom a židovským národom v ich ponímaní bol jeho brat Áron, ktorý mal isté postavenie v komunite, a preto sa mu dostalo sluchu, ten bol ako oni.

Keď predstúpil Mojžiš pred faraóna so žiadosťou, ktorú nepriniesol on, ale jediný pravý BOH, faraón uvalil na židovský národ nové bremeno a tí ešte viac znenávideli tohto "cudzinca", ktorý si dovolil vydávať sa za ich vykupiteľa.

Muselo prísť až 10 egyptských rán ako dôkaz, že prišiel od BOHA, a že vládne silou, ktorú ani čarovanie egyptských kňazov nezlomí.

Po poslednej desiatej rane, prišlo rozhodnutie faraóna, že tento národ otrokov môže opustiť krajinu egyptskú a nastala radosť u týchto ľudí nevídaná po mnohé stáročia. Tešili sa a blahorečili svojmu záchrancovi, ďakovné modlitby smerovali do výšin. Všetci pripravení prevziať si novú krajinu, ktorá im bola zasľúbená už za čias Abraháma.

No už o pár dní prišli prvé pochybnosti o schopnostiach ich vodcu, ktorý ich nezmyselne viedol smerom dozaista zlým, pretože sa utáborili pri brehu Červeného mora. "Ako nás mohol doviesť sem, veď do Kanaánu predsa vedie iná cesta". Až keď Mojžiš použil moc nad bytostným, ktorá mu bola zverená, pochopili a znovu bolo to radosti a chvály smerom k ich záchrancovi, tomu, ktorý ich suchou nohou previedol cez more a zbavil prenasledovania egyptského tyrana.

Putovali ďalej púšťou, ľudia ktorí žili v úrodnom Egypte, ako otroci. S málom na každý deň, nespokojní a zúfalí, ale zvyknutí, že ten krajec chleba od pánov sa vždy nájde. Po chvíli opať prišli sťažnosti, nedostatok vody a jedla, dlhá namáhavá púť a znovu smer, ktorý neviedol do zasľúbenej zeme. Kam ich to tento človek vedie, ozývalo sa čoraz častejšie a nespokojnosť s jeho rozhodnutiami rástla.

Akonáhle však dorazili do oázy s čerstvou vodou a neskôr k hore Sinaj, ich reptanie utíchlo. Keď sa Mojžiš vypravil na vrchol hory, aby priniesol tomuto ľudu Desatoro, ktoré z neho pomôže vyformovať národ, znovu sa začali ozývať hlasy nespokojnosti. "Kde je toľko? Neopustil nás? Neopustil BOH jeho, keď sa tak dlho nevracia? Poďme si rozdeliť zlato, ktoré sme dostali od Egypťanov a poďme každý vlastnou cestou". Nespokojnosť narastala a výsledkom bolo, že Áron pod tlakom okolností, ktoré neustál, spreneveril sa svojmu sľubu a postavil im zo zlata teľa. Zvyšok už každý pozná.

Po tom ako Mojžiš teľa rozbil, zničil aj dosky s Desatorom, základnými zákonmi nového národa. Zas a znovu oľutovali ľudia svoje pochybenia a upínali sa na neho s prosbami, aby mohli tieto zákony dostať. Aby za nich Mojžiš, ako ich vodca, orodoval a aby ich smeli vzhliadnuť a dodržiavať.

Putovali ďalej púšťou a znovu sa cesta neuberala tak, ako si to oni predstavovali. Bez jedla a bez vody, bez jedla a bez vody .. prespávali v stanoch v púšti. A tu sa začali kopiť sťažnosti na ich vodcu a spôsob jeho vedenia. A opať dostal tento národ milosť v podobe many, "chleba z neba", či vody uprostred púšte, ktorá začala prúdiť z kameňa.

Neboli ale schopní vážiť si týchto milostí, lebo aj keď žili v útlaku pod nadvládou Egypta, vždy mali čo jesť, piť a kde bývať. Robota bola neľahká, otročili na pánov, ale toto? Toto má byť tá sloboda? Dodržiavanie zákonov, ktoré sa im napriek prvotnej prosbe znepáčili, neustále putovanie a neistota, čo bude zajtra, boli ich spoločníkmi.

A tak sa kopili hlasy, že Mojžiš ich nevedie správne, že oni sú vyvolený národ, a že prečo on by mal byť jediným vodcom, že ONI si vyberú lepšieho. Ten ich zavedie opäť do Egypta a zaiste im to páni odpustia a vezmú ich späť. Neostalo len pri rečiach a na Mojžiša zaútočili aj kameňmi. Na toho, ktorý bol BOHOM poslaný, v splnení ich modlitieb, zakladal nový štát, priniesol im slobodu a zákony, ktoré ju mali zabezpečiť nielen navonok, ale aj vo vnútri každého jedného z nich.

V ničom sa nezmenil tento národ, stále sa upína k vodcom, ktorých najskôr obdivuje a po chvíli, keď sa všetko nevyvíja tak, ako si to tento národ vysníval, opľúva ho a kričí ukameňovať!

Kto slobodu si neváži, ten stratí ju. Kto vernosť zachová jej, prinesie mu veniec z vavrínu.


Možno už naozaj tieto voľby nie sú o výsledkoch, ale o rozhodnutiach ľudí. Na ktorú stranu sa pridám ja? Na stranu zdanlivého víťaza, alebo na stranu možného víťaza? Alebo sa pridám na stranu toho, kto bol Bohom vyslaný, aby v najťažších chvíľach pomáhal?

Každý jeden z nás pri zajtrajšom hlasovaní rozhodne kam sa zaradí, do akého šíku patrí, pod koho vlajkou bude zvádzať posledný boj! A ten kto ostane doma, pretože je sklamaný, pretože je nespokojný, pretože pretože .. nech sa potom nediví, že ostal sám a nikto mu neprichádza na pomoc v časoch najväčšej núdze.

Ak v týchto voľbách príde k urnám 50% občanov, tak každá strana, ktorej voliči prekročia týchto 50% dostane o to viac hlasov! Pri preferenciách 3.5% sa pri 100% účasti sympatizantov dosiahne reálny výsledok 7% !!

V množstve je sila, ale malá hŕstka, ktorá verne stojí pri sebe dokáže zvíťaziť. V týchto voľbách je to o znovu preukázaní, že máme medzi sebou Hlas, ktorý chceme aby bolo počuť v parlamente. Aby nám jeho prítomnosť, jeho skúsenosti a jeho sila pomáhali v tých najťažších časoch.

Aj keby mal dostať jeden jediný hlas dostane ho odo mňa! Pretože ak sa ma raz niekto opýta, čo som robil na Zemi, keď tu bol Mojžiš, neodpoviem sedel doma, lebo som bol znechutený, lebo som nesúhlasil so všetkým, čo kedy spravil, nebojoval som po jeho boku, lebo mi vraveli, že to nemá zmysel, ale môj postoj sa premenil v ČIN a urobil som, čo som vedel, aby mohol Mojžiš pomáhať tak ako to Bohu sľúbil.


Viliam Fleško.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Rok 2012...


Rok 2012 je rokom draka. http://rok2012.sk/cinsky-horoskop-rok-draka/

Rok 2012 už nám neraz dal pocítiť, že je iným rokom, rokom veľkých prevratov, ktoré sa budú, ako je vidno, denno denne stupňovať. Stačí sledovať, že čo všetko sa odohralo v prírode ako takej, a aj na oblohe, nehovoriac už o tom, že čo všetko sa odohralo v ľudskej rovine.

K Zemi sa blíži ďalšia slnečná búrka, najsilnejšia za posledných šesť rokov: http://veda.sme.sk/c/6290301/zem-zasiahne-vybuch-zo-slnka.html

Preto bdejme a buďme ostražitý, aby sme neprepásli nič, čo k nám neustále prehovára, aj vo forme úkazov na nebi, tak ako aj na zemi....

Slovo od Boha je nám tým najlepším radcom a pomocníkom, aby sme aj tie najťažšie chvíle zvládli, keď bude aj najhoršie...

,,Preto každý veriaci má pozerať do budúcnosti s pokojnou dôverou, neľakať sa, nech príde v ďalších rokoch čokoľvek. Ak dokáže pozdvihovať svoje zraky k Bohu s plnou dôverou, nestane sa mu nič zlého." Abdrushin - Veľká kométa.

Ján Anton Sloboda.

 
Dôležité informácie a súvislosti

Zdravím Vás, dámy a páni.

Ak kliknete na doleuvedený link, otvorí sa Vám téma, ktorej som sa venoval vyše 12 rokov.
Vy ste prví, ktorým to posielam.

http://www.zmeny-posolstva-gralu.duchovnapremena.sk/

Dozrel čas, kedy sa niektoré informácie majú dostať aj v takejto podobe a súvislostiach na svetlo sveta – informácie, ktoré súvisia s očistou Zeme, a teda aj s našou vlastnou vnútornou očistou a duchovnou premenou.

Všetko dobré.
 
Aj k voľbám 2012...
Keď som nedávno na tejto diskusii vyjadril svoj pohľad na VOĽBY 2012, ukončil som to vetou, ktorú si myslím, že je dobré si občas pripomenúť:
„Veďme teda svoje kroky CESTOU BOŽEJ PRAVDY, lebo tá nás nikdy nesklame, vtedy sa budeme vždy a všade správne rozhodovať.“
 
ladislavzelinka "S Láskou"  Duchovní Institut
Přečetl jsem si některé příspěvky, ale nemám jasno v tom, zda někdo viděl, že se paní Natálii narodilo v r. 1998 dítě, jak předpovídala, a proč ta paní tak náhle zemřela. Paní Marto, i k vám by chodila Božská inspirace, kdybyste měla otevřenější srdce a nebyla tak kritická vůči jiným takovým.
Ja vám na vaše otázky odpovedať nebudem, na túto tému je na tejto stránke popísaných veľa informácií. Možno vám odpovie niekto iný.

Otvorila som si ten Duchovní Institut na ktorí poukazujete, pozrela som si ho zbežne. Prečítala som si malé časti z dvoch otázok z 13.8.2010 od nejakého Zola a ďalšiu otázku zo 16.8.2010.

Teraz sa opýtam ja!!! Ten, kto im odpovedá je boh? Odpovedá skrze boha a v mene boha? Ste to akože vy, Ladislav Zelenka? A čo je to za boha......???

Pretože ten jediný pravdivý skutočný BOH, v ktorého verím a tiež verím v Jeho Zákony, tak ako väčšina ľudí, ktorí prispievajú na tomto fóre, ten NIKDY nehovorí cez nejakého nehodného ľudského červíka. Zákon ROVNORODOSTI to nikdy nedovolí a to je BOŽÍ ZÁKON!!!


 
ladislavzelinka "S Láskou"  Duchovní Institut
Natálie
Dobrý den všem diskutujícím. Nedávno jsem se dozvěděl o poselství paní Natálie. Zajímá mě její příběh. Znáte ji někdo osobně? Co se stalo toho listopadu 1998? Co se stalo s paní Natálií v prosinci? Může někdo potvrdit, něco z toho, co se stalo nebo nestalo? Díky:) Ladislav
 
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Deň hnevu...


,,Blíži sa deň hnevu"...bez ohľadu nato, že či ľudia tomu veria alebo nie, či sa im to páči alebo nie, či sa im to príjemné počúva alebo nie.

Deň hnevu, je dňom veľkej očisty, dňom konca nadvlády temna aj na tejto Zemi.

Deň hnevu je víťazstvo Svetla nad temnom na tejto Zemi.

Deň hnevu, je ukončenie neporiadku na tejto Zemi.

Deň hnevu, je dňom Božej spravodlivosti pre túto Zem.

Deň hnevu, je dňom slobody a radosti pre všetkých ľudí dobrej vôle na tejto Zemi.

,,Kvíľte, lebo blízko je deň Pána!
Príde ako pohroma od Všemohúceho (od Boha)
S hrôzou budú hľadieť jeden na druhého:
Tvár im bude horieť plameňom.
Hľa, ide Deň Pána ukrutný, (súd)
aby urobil zo Zeme púšť
a jej hriešnikov z nej vyhubil!,,

,,Kto je to, čo prichádza v odeve červenom,
čo sa skvie vo svojom rúchu,
vykračuje si v plnej sile?
„Ja som, ktorý hlásam pravdu“ (Imanuel)

Prečo je tvoj šat červený?
ako rúcho šliapača v lise?
„Pošliapal som ich vo svojom hneve, (hriešnikov)
zdrvil som ich vo svojej prchlivosti,
nuž striekala ich vlaha na môj šat
a celé rúcho som si poškvrnil.
(pohroma spôsobí mnohým smrť)
Lebo som mal deň pomsty v srdci,
šliapal som národy vo svojom hneve.
Milosrdenstvo Pánovo chcem hlásať,
pre všetko, čo nám Pán urobil,
pre veľkú dobrotu k domu Izraela.
Veď povedal: „Je to predsa môj ľud,
synovia, ktorí nesklamú!“
a stal sa im Spasiteľom (záchrancom)
vo všetkom ich súžení.,, Večné zákony 3 - Izaiáš 13. a 63.


Ján Anton Sloboda.


 
krátka úvaha

Dňa 6.6.1998 prijala pani Natália odkaz, ktorý uviedla v úvode knihy Večné zákony 2 a ktorý má nadpis ,,Blíži sa deň hnevu". Píše, že je to najnovší Imanuelov odkaz vyvolenému národu. Teda tento odkaz je od Boha - Imanuela.

Nadpis ,,Blíži sa Deň hnevu" je súčasťou tohto odkazu. Pani Natália ďalej píše v rozlúštení tohto proroctva, ktoré je na nasledujúcej strane knihy, čo znamenajú jednotlivé časti proroctva.

,,Blíži sa deň hnevu" vysvetľuje pani Natália takto:

,,Tisícročia zvestovaný súd čoskoro vyvrcholí. Boh sa hnevá na ľudí, ktorí sa nevyvíjajú správnym spôsobom".

V otázke č. 131 na str. 116 v knihe Večné zákony 2 pani Natália píše v závere odpovede:

,,Preto využite voľný čas poskytovaný odďaľovaním súdu, aby ste pochopili, čo prichádza a pripravte sa na duchovnú premenu.
Abdrushin v prednáške ,,Veľká kométa" povzbudzuje k tomuto úsiliu a k prekonaniu strachu takto:
,,Potom konečne Zem, očistená od všetkých morových myšlienok, povstane panenská a všetkým ľuďom vykvitne mier! Nikdy nebola Zem krajšou, ako bude po očiste. Preto každý veriaci má pozerať do budúcnosti s pokojnou dôverou, neľakať sa, nech príde v ďalších rokoch čokoľvek. Ak dokáže pozdvihovať svoj zrak k Bohu s plnou dôverou, nestane sa mu nič zlého."


Láska nie je robiť iným to, čo sa im páči, ale to, čo im prospieva.


pekný deň prajem,

Miroslav Ivánek
,,
 
Prebiehajúce zmeny
Moc sa mi nepáči výrok - blíži sa deň hnevu. Myslím že by sa nemalo teraz niekoho strašiť aj keď to nie je tak myslené, ale môže sa to tak chápať. Treba sa tešiť a radovať...a s úprimnosťou a láskou hľadieť do budúcnosti. Láska je najsilnejšia energia vo vesmíre.

Pani Ilona Pálušová má presné a detailné informácie k aktuálnemu vývoju.

Aktuálne informácie.

Féwa 15. 2. 2012


http://www.anjelska.sk/index.php/feva
 
Zaujímavé úkazy na nebi v tomto roku

V tomto roku 2012 bude 6. 6. výnimočný úkaz na nebi a to prechod planéty Venuše cez slnečný disk. Tento úkaz sa uskutočňuje vždy po niekoľko vyše sto rokoch a to dvojito s rozdielom ôsmich rokov. Naposledy bol v roku 2004 a predtým v roku 1874.
Z knihy Večné zákony 2 od Natálie de Lemeny - Makedonovej vieme, že práve
6. 6. 1998 prijala pani Natália Imanuelov odkaz vyvolenému národu s názvom ,,Blíži sa Deň Hnevu".
Teda prechod Venuše bude práve na štrnáste výročie od prijatia tohto odkazu.

Zaujímavé je, že aj ďalší úkaz na nebi v tomto roku a to čiastočné zatmenie Mesiaca bude vo významný deň 28.11.2012, teda na štrnáste výročie narodenia Imanuela pani Natálii de Lemeny - Makedonovej.

Pripomeniem, že v roku 1998 bolo čiastočné zatmenie Mesiaca 13. 3. 1998 teda na deň počatia pani Natálie de Lemeny - Makedonovej.

pekný deň prajem,

Miroslav Ivánek


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Aj pyramídy už prehovárajú...v roku 2012...


Pyramidy po celém světě začaly vyzařovat paprsky do fotonového mračna
Ačkoliv NASA informovala o podivném fotonovém oblaku, který nyní obklopuje sluneční soustavu, od některých vědců unikly další informace. A nyní, jak se tento osudný mrak blíží, ovlivňuje slunce a planety měřitelným způsobem. Viac na: http://www.osud.cz/pyramidy-po-celem-svete-zacaly-vyzarovat-paprsky-do-fotonoveho-mracna

Ján Anton Sloboda.

 
smartang  
na zamyslenie
a keďže sa blížia voľby, aj aktuálne ... ale "človek vždy pochybí".

http://www.youtube.com/watch?v=tEJbd68yp9E&feature=player_embedded#!


Nad týmto som sa vždy pozastavoval:
God bless ...
http://www.youtube.com/watch?v=z0bBXVSJ0Xk&feature=related
 
ŽIADNE RUKY, ŽIADNE NOHY, ŽIADNE STAROSTI
Zdravím všetkých. Skúste si v you tube vygoogliť tohoto pána, neviem či to poznáte, ale je to veľmi silné video. Vždy keď si to pozriem ide z toho na mňa veľmi veľa sily a vzdoru, a životnej energie zároveň. Prepáčte, ale neviem to dať do linku. video-NICK VUJICIC.htm Veľa zdaru Dušan Zámečník
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Prv nemé tváre celoplošne, potom celoplošne už len ľudia ostávajú...


Toto fakt nepotrebuje komentár, ten nech si urobí každý sám, že kam to už zašlo:

Označenie zvierat mikročipom (čipovanie) je povinné od 1.11.2011


Čo je označenie transponderom/čipovanie?

Mikročip je malé elektronické zariadenie s jedinečným číselným kódom, ktoré sa zavádza pod kožu na určenom mieste. Číselný kód je uvedený na internete v centrálnom registri spoločenských zvierat na internete na stránke www.kvlsr.sk. Pomocou špeciálnej čítačky sa dá kód prečítať a tak sa dá u strateného psa vždy zistiť jeho majiteľ. Čipovanie sa týka psov, mačiek a fretiek.

Ako prebieha čipovanie?

Aplikácia mikročipu/elektronického transponderu je rýchly ambulantný zákrok, niečo ako podkožná injekcia. Čipovanie vykonáva veterinárny lekár. Pred čipovaním vždy čítačkou overí, či sa kód v čipe zhoduje s číselným kódom na obale. Vpichom špeciálnej ihly vloží čip pod kožu, väčšinou na ľavú stranu krku. Po aplikácii čipu sa opäť čítačkou presvedčí, či je čip na svojom mieste.
Zákrok bez problémov znášajú aj mladé či veľmi malé zvieratá, nie je to bolestivejšie o nič viac ako bežné očkovanie, dokonca pravdepodobne ešte menej. Po čipovaní nebývajú nijaké zdravotné problémy, komplikácie sa vyskytujú veľmi zriedkavo.

Prečo je dobré mať zviera označené?

Mikročip je jedinečné, nezameniteľné a trvalé označenie zvieraťa. U zvierat bez preukazu pôvodu je to jediný doklad o vlastníctve zvieraťa. Zároveň umožňuje nájsť stratené alebo zabehnuté zviera, umožňuje identifikovať majiteľa u zvieraťa po autoúraze, zvierat nájdených a umiestnených v útulkoch a pod.

Čo vyplýva z nového zákona?

Od 1.11.2011 je povinné označiť psa, mačku a fretku elektronickým čipom, aj v tom prípade, ak sa nepremiestňujú do zahraničia. Nemusia sa čipovať len tetované zvieratá, u ktorých je dokázateľné, že boli tetované pred 3.7.2011. Na začipovanie je čas takmer dva roky, prechodné obdobie končí 30.9.2013. Po tomto dátume by mali byť všetky psy, mačky a fretky označené mikročipom a každého psa bude môcť skontrolovať mestská polícia alebo Regionálna veterinárna správa.
Prechodné obdobie však neplatí pre psy, ktoré menia majiteľa – pre psy predané, darované, adoptované. Takéto psy musia byť označené mikročipom už teraz, vždy pred presunom.

Musím si dať vystaviť aj petpas?

Nie, povinnosť mať vystavený petpas máte len vtedy, ak so zvieraťom cestujete do zahraničia. Pokiaľ so svojim miláčikom hranice Slovenskej republiky neprekročíte, zviera síce musí byť označené mikročipom, no vystaviť petpas si dávať nemusíte. Číselný kód mikročipu, ktorým je zviera označené, sa v tom prípade nalepí do očkovacieho preukazu zvieraťa.

Zdroj: http://www.trivet.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=6


Ján Anton Sloboda.